Uudised http://www.innove.ee/et/Uudised en-us Latest newshttp://www.innove.ee/et/Uudised&nID=742Registreeru lõimitud aine ja keeleõpet tutvustavatele sündmustele! 2017-03-27<p>Ootame registreeruma&nbsp;<b>5. aprillil&nbsp;</b>Tallinnas toimuvale<b>&nbsp;LAK-&otilde;ppe p&auml;evale</b>, kus kuuleme Eesti, Soome ja Ameerika kogemusi puudutavaid ettekandeid, kus tutvustatakse keele- ja aine&otilde;ppe &uuml;hendamise kui t&otilde;husa &otilde;ppeviisi n&auml;iteid, uuringute tulemusi. Esinejad toovad esile neid &otilde;petamise-&otilde;ppimise aspekte, kus oskame m&auml;rgata &otilde;ppijate arengu vajadusi ja arengu toetamise v&otilde;imalusi. T&auml;psem info saadetakse registreerujale.</p> <p>Juba kaheksandat aastat toimub aprillis LAK-&otilde;ppe kuu, mille raames kutsume haridusasutusi l&auml;bi viima ja k&uuml;lastama l&otilde;imimisp&otilde;him&otilde;tteid ja &otilde;petajate koost&ouml;&ouml;d tutvustavaid &uuml;leriigilisi s&uuml;ndmusi ja piirkondlikke &uuml;ritusi, avatud uste p&auml;evi, n&auml;itusi, seminare v&otilde;i koolitusi. Sihtkeelteks (tegevuste kaudu &otilde;pitavateks keelteks) v&otilde;ivad olla lisaks harjumusp&auml;rasele eesti keelele saksa keel, inglise keel, prantsuse keel, soome keel, jaapani keel, v&otilde;ru keel...</p> <p>LAK-&otilde;ppe kuu k&uuml;lalistele avatud <b><a href="http://lak-oppe-kuu.weebly.com/">s&uuml;ndmuste kalender</a></b> ootab sissekandeid, kutseid ja teid k&uuml;lalisena mistahes haridusastmes LAK-&otilde;ppe &uuml;ritusele. &nbsp;"LAK-&otilde;ppe kuu 2017&ldquo; s&uuml;ndmusi saab registreeruda <b>31. m&auml;rtsini</b>!</p> <p><b>Registreeru LAK-&otilde;ppe p&auml;evale: </b></p> <ul> <li><a href="https://koolitus.hitsa.ee/training/1053/register">Kutseharidus&nbsp;</a></li> <li><a href="https://koolitus.hitsa.ee/training/1054/register">P&otilde;hikool&nbsp;</a></li> <li><a href="https://koolitus.hitsa.ee/training/1051/register">Keelek&uuml;mbluskool&nbsp;</a></li> <li><a href="https://koolitus.hitsa.ee/training/1052/register">Keelek&uuml;mbluslasteaed&nbsp;</a></li> <li><a href="https://koolitus.hitsa.ee/training/1055/register">Haridusametnik/esineja</a></li> </ul> <p></p> <p><strong>Kontakt:</strong> <br /> Maire Kebbinau<br /><a href="mailto:maire.kebbinau@innove.ee">maire.kebbinau@innove.ee</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=746Ida-Virumaal toimub täna rekordarvu huvilistega aktiivsus- ja tähelepanuhäire teemaline konverents2017-03-22<p><b>T&auml;na, 22. m&auml;rtsil toimub Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse eestvedamisel J&otilde;hvi kontserdimajas konverents &bdquo;Aktiivsus- ja t&auml;helepanuh&auml;irega lapse m&otilde;istmine ja toetamine&ldquo;, mis kutsub kaasa m&otilde;tlema, kuidas h&uuml;peraktiivseid lapsi, kelle arv Eestis aastate jooksul kasvanud, paremini m&otilde;ista ja toetada.</b></p> <p>Ennek&otilde;ike haridusasutuste &otilde;petajatele, tugispetsialistidele, lastevanematele, aga ka teistele huvilistele suunatud konverentsil arutletakse, kuidas aktiivsus- ja t&auml;helepanuh&auml;iret (ATH) probleemse k&auml;itumise valguses tuvastada ja kuidas ATH-ga lapsele pakkuda tuge koolis ja lasteaias kui ka kodus. Teemadest on kutsutud r&auml;&auml;kima oma ala spetsialistid ning praktikud: <b>P&otilde;hja-Eesti Regionaalhaigla laste- ja noorukite ps&uuml;hhiaater Piret Aavik</b>, <b>Tartu Herbert Masingu Kooli direktor Tiina Kallavus </b>ja <b>Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse ps&uuml;hholoog Natalja Zorina</b>.</p> <p>Probleemi aktuaalsusest annab tunnistust ka inimeste rekordiliselt suur huvi ja osav&otilde;tusoov. Kui esialgu oli prognoositavaks osalejate arvuks 150, siis reaalsuses saabub konverentsile ligi 220 huvilist. &bdquo;Eelmisel aastal&nbsp;oli meie poolt korraldatud autismip&auml;evade vastu v&auml;ga suur huvi ja tagasiside p&otilde;hjal sooviti selle aasta konverentsi teemaks ATH-d,&ldquo; selgitab Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse juht Maire Merioja ja leiab, et k&uuml;laliste rohkus v&otilde;ibki olla p&otilde;hjendatav inimeste soovile vastu tulemisega. Kuigi huvi on j&auml;tkuvalt suur, ei v&otilde;imalda saalid lihtsalt puht f&uuml;&uuml;siliselt rohkem huvilisi mahutada ja registreerimine on selleks korraks l&otilde;petatud.</p> <p>Erinevatel andmetel on ATH-ga lapsi Eestis 4 kuni 8 protsenti ning h&auml;irele iseloomulikke s&uuml;mptomeid esineb rohkem kui 10-%l lastest. &bdquo;Seega igas lastekollektiivis, nt klassis, kus on keskmiselt 20 last, v&otilde;ib olla 1-2 ATH tunnustega last,&ldquo; selgitab Merioja ja lisab, et seet&otilde;ttu on m&otilde;istetav j&auml;tkuvalt suur huvi ATH-teemaliste koolituste ja/v&otilde;i &uuml;rituste vastu.</p> <p>Konverents algab J&otilde;hvi kontserdimajas (Pargi 4) kell 9.30 ning v&auml;ltab 16.30-ni. Konverentsi t&ouml;&ouml;keeled on eesti ja vene keel, tagatud on s&uuml;nkroont&otilde;lge.</p> <p></p> <p><strong>Lisainfo:</strong><br /> Maire Merioja<br /> Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse juht<br /> Tel: 5800 4998<br /> E-post: <a href="mailto:maire.merioja@rajaleidja.ee">maire.merioja@rajaleidja.ee</a> <br /> <a href="http://www.rajaleidja.ee/idavirumaa">www.rajaleidja.ee/idavirumaa</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=743Innove abil saab Tartu Ülikooli akadeemilist testi teha elektroonselt kaheksas linnas üle Eesti 2017-03-22<p><b>T&auml;na teeb pea 1100 Tartu &Uuml;likooli p&uuml;rgijat akadeemilist e-testi. Esmakordselt on testi v&otilde;imalik sooritada elektroonselt ja lisaks Tartule ka Tallinnas, Narvas, P&auml;rnus, K&auml;rdlas, Haapsalus, V&otilde;rus ja Viljandis. E-testiks kasutatakse Innove e-testimiskeskkonda. &nbsp; &nbsp;</b></p> <p>Innove juhatuse liikme Katri Targama s&otilde;nul on nii paljudes linnades akadeemilise e-testi tegemine tudengikandidaatidele oluline samm: &bdquo;Teiste Eesti piirkondade kandidaadid ei pea enam &uuml;likooli sisseastumistestiks Tartusse s&otilde;itma. See s&auml;&auml;stab nii kandidaatide aega, kui ka raha," s&otilde;nas Targama.</p> <p>Test viiakse l&auml;bi kokkulepitud eksamipunktides &uuml;le Eesti kell 10.00 ja 14.00. Kandidaat sai valida avalduse esitamisel endale sobiva sisseastumiseksami soorituskoha. L&auml;biviimiseks kasutatakse Innove ekspertide abi ja e-testimiskeskkonda, mis v&otilde;imaldab elektroonseid teste koostada ja l&auml;bi viia. Igas toimumiskohas on kaks l&auml;biviijat ja testi kestuseks on kolm tundi.</p> <p>Katri Targama lisas, et Innovel on huvi ja valmisolek pakkuda testimise teenust ehk e-keskkonda ja korraldust ka teistele k&otilde;rg- ning kutsehariduskoolidele: &bdquo;Lisaks Tartu &Uuml;likoolile oleme kaks aastat teinud koost&ouml;&ouml;d ka Tallinna &Uuml;likool e-sissesatumiseksami l&auml;biviimisel, t&auml;navu j&auml;tkub koost&ouml;&ouml; kolmandat aastat.&ldquo;</p> <p>Tartu &Uuml;likooli akadeemilise testi lahendamine v&auml;hemalt 65-punktisele tulemusele v&otilde;imaldab &otilde;ppima asuda enamikele Tartu &Uuml;likooli bakalaureuse- ja rakendusk&otilde;rghariduse&otilde;ppe &otilde;ppekavadele. Akadeemilises testis on 150 valikvastustega k&uuml;simust. Testi saab sooritada eesti v&otilde;i vene keeles ning testi lahendamiseks on aega kuni kolm tundi. Testi tulemused avalikustatakse hiljemalt 31. m&auml;rtsil. Tulemus kehtib 2017. aastal &uuml;likooli kandideerimisel.<br /><br /><br /><em>Lisainfo testi kohta:</em></p> <p><em>Dirgi Kaarl&otilde;p</em><br /><em>dirgis.kaarlop@innove.ee&nbsp;</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=741Haridusasutused saavad Innovest toetust taotleda arendusprojektide jaoks2017-03-21<p><strong>Taotlusvoor &bdquo;Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat &otilde;pik&auml;situst toetava organisatsioonikultuuri loomiseks&ldquo; on avatud 2. maini.</strong></p> <p>Toetust saavad taotleda haridusasutused pidaja kirjalikul n&otilde;usolekul. Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot ja maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot projekti kohta.<br /><br />Toetatakse kutse&otilde;ppeasutustes, &uuml;ldhariduskoolides ja koolieelsetes lasteasutustes l&auml;biviidavaid personali arendamise&nbsp;tegevusi, mis aitavad kaasa uuenevat &otilde;pik&auml;situst toetava organisatsioonikultuuri loomisele.&nbsp;Selle tulemusel on koolimeeskonnad v&otilde;tnud suurema rolli &otilde;ppiva kooli p&otilde;him&otilde;tete&nbsp;juurutamisel ja &otilde;petajad rakendavad igap&auml;evases t&ouml;&ouml;s mitmekesiseid &otilde;petamismeetodeid.<br /><br />Projektitaotluse esitamise t&auml;htaeg on <strong>2. mai 2017 kl 17.00.<br /><br /><em><strong>T&auml;psem info taotlusvooru kohta&nbsp;<a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/arendusprojektid-ja-koolitused">siit.</a></strong></em></strong><br /><br />Toetuse taotlejatel on v&otilde;imalik tulla <strong>n&otilde;ustamisele Tartusse ja Tallinnasse. &nbsp;</strong></p> <p><strong>Palume registreeruda, lisainfo saadetakse meilile:</strong></p> <ul> <li><strong>4. aprill kl 11-14 n&otilde;ustamine <a href="http://www.innove.ee/et/syndmused/date/2017-04-04/" target="_blank">TALLINNAS</a></strong></li> <li><strong>5. aprill kl 11-14 n&otilde;ustamine <a href="http://www.innove.ee/et/syndmused/date/2017-04-05/" target="_blank">TARTUS</a>&nbsp;</strong></li> </ul> <p></p> <p><span>Infop&auml;evadel n&otilde;ustatakse ja tutvustatakse ka taotlusvoorusid "<b><i><a href="http://www.innove.ee/redirect/4298" target="_blank">Koolip&otilde;hise koolimeeskonna &otilde;pi&uuml;ritused</a>"&nbsp;</i></b>ja "<b><i><b><i><a href="http://www.innove.ee/redirect/4474" target="_blank">Alushariduse parimate praktikate jagamise &otilde;pi&uuml;ritus"</a>.</i></b></i></b>&nbsp;Toetust saavad taotleda haridusasutused, haridusasutuste pidajad ja maavalitused. Maksimaalne toetussumma &uuml;he projekti kohta on koolip&otilde;hise koolimeeskonna &otilde;pi&uuml;rituse voorus 4500 eurot ja alushariduse voorus 3000 eurot.<br /><br />Taotlusi on v&otilde;imalik esitada iga kuu 15. kuup&auml;evaks.<br /><br />Toetuse andmise eesm&auml;rk on toetada koolimeeskondade koost&ouml;&ouml;d ja &uuml;hist &otilde;ppimist, et aidata kaasa &uuml;hise &otilde;ppimise kultuuri kujunemisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse p&otilde;him&otilde;tete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.<br /></span></p> <p></p> <p><em>Lisainfo: mari.annus@innove.ee&nbsp;</em></p> <p><br /><br /><br /></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=740Kutsekoolidel on võimalik laiendada kooli valikõpinguid ettevõtlusõppe mooduliga2017-03-20<p>Kutsekoolidel on uudne v&otilde;imalus laiendada j&auml;rgmisel &otilde;ppeaastal kooli valik&otilde;pinguid ettev&otilde;tlus&otilde;ppe mooduliga.&nbsp;</p> <p class="AlapealkiriVrviline2"><span>Programmi &bdquo;Ettev&otilde;tlikkuse ja ettev&otilde;tlus&otilde;ppe s&uuml;steemne arendamine k&otilde;igil haridustasemetel&ldquo; toel: <o:p></o:p></span></p> <ul> <li class="AlapealkiriVrviline2"><span>on v&auml;lja t&ouml;&ouml;tatud EKR 4. ja 5. taseme ettev&otilde;tlus&otilde;ppe valikmoodulite sisu + rakenduskavad;<o:p></o:p></span></li> <li class="AlapealkiriVrviline2"><span>tagatakse &otilde;petajate (t&auml;iend)koolitus ettev&otilde;tlus&otilde;ppe mooduli l&auml;biviimiseks;<o:p></o:p></span></li> <li class="AlapealkiriVrviline2"><span>tagatakse &otilde;ppematerjalid ja metoodiline tugi;<o:p></o:p></span></li> <li class="AlapealkiriVrviline2"><span>k&uuml;sitakse tagasisidet valikmoodulit piloteerinud koolidest mooduli sisu, mahu v&otilde;i v&auml;lja pakutud metoodika osas muudatuste tegemiseks. <o:p></o:p></span></li> </ul> <p class="AlapealkiriVrviline2"><span>Ootame 31. m&auml;rtsiks 2017 aadressile katrin.kivisild@innove.ee infot, kas Teie kool soovib osaleda ettev&otilde;tlus&otilde;ppe baasmoodulite piloteerimises (algus 2017. aasta s&uuml;gisel).&nbsp;<o:p></o:p></span></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=736Eesti keele kui teise keele metoodikakeskused pakuvad nõu ja abi2017-03-17<h3>Metoodikakeskused pakuvad n&otilde;u ja abi</h3> <p>Koolieelsed lasteasutused, kus &otilde;petatakse muu kodukeelega lapsi, v&otilde;ivad p&ouml;&ouml;rduda&nbsp;<b>metoodilise n&otilde;u&nbsp;</b>saamiseks 6 piirkondlikku&nbsp;<b>eesti keele kui teise keele&nbsp;</b><b>metoodikakeskusesse</b>.</p> <p><a href="http://www.suurpae.ee/eesti-keele-metoodikakeskus/"><br /><strong>Tallinna Suur-Pae Lasteaed</strong></a>&nbsp;<br /><strong><a href="http://www.vindi.edu.ee/">Tallinna Vindi Lasteaed</a>&nbsp;</strong><br /><strong><a href="http://www.tallinn.ee/est/rukkilille-lasteaed/">Tallinna Rukkilille Lasteaed</a>&nbsp;</strong><br /><strong><a href="http://kellukemetoodikakeskus.weebly.com/">Tartu Lasteaed Kelluke</a>&nbsp;</strong><br /><strong><a href="http://kirjumirju.eu/metoodikakeskus-2/">Kohtla-J&auml;rve Lasteaed Kirju-Mirju</a>&nbsp;</strong><br /><strong><a href="http://paikene64.ee/et/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/">Narva Lasteaed P&auml;ikene</a></strong></p> <p><br /><strong>Metoodikakeskused:</strong></p> <ul> <li>pakuvad lasteasutuste &otilde;petajatele koost&ouml;&ouml;v&otilde;imalusi piirkonnas aktuaalsetel teemadel (&uuml;ritused, koosolekud, n&auml;itused jms);</li> <li>teavitavad koolieelseid lasteasutusi n&otilde;ustamise ja koolituste v&otilde;imalustest;</li> <li>korraldavad praktilisi t&ouml;&ouml;tube, kus tutvustatakse uut metoodikat/materjale, t&ouml;&ouml;kogemusi, viiakse l&auml;bi n&auml;idistegevusi, valmistatakse &otilde;ppevahendeid ja materjale;</li> <li>korraldavad &otilde;ppek&auml;ike teistesse lasteasutustesse jm;</li> <li>korraldavad n&otilde;ustamistegevust ja selgitavad v&auml;lja n&otilde;ustamisvajadust toetamaks &otilde;petajate professionaalset arengut (koost&ouml;&ouml;s keelek&uuml;mblusprogrammi n&otilde;ustajate v&otilde;rgustikuga);</li> <li>komplekteerivad ja laenutavad metoodilist kirjandust ja &otilde;ppematerjale;</li> <li>teevad metoodikakeskustes k&auml;ttesaadavaks t&ouml;&ouml;tubade/seminaride k&auml;igus loodud &otilde;ppe- ja metoodilise materjali.</li> </ul>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=735Koolijuhid ja õpetajad on oodatud sisekoolitajate akadeemiasse2017-03-17<p>Aprillis alustav akadeemia on suurep&auml;rane v&otilde;imalus t&auml;iskasvanute koolitamisest huvitatud &otilde;petajatele ja koolijuhtidele, et arendada oma koolitaja kompetentsi.<br /><br />Koolitused on osalejatele tasuta, toetab Euroopa Sotsiaalfond.&nbsp;</p> <p></p> <p><em><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Vaata t&auml;psemalt ja registreeru hiljemalt 31. m&auml;rtsil <a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/OKPAT/sisekoolitajate-akadeemia">siin.&nbsp;</a></strong></em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=734Taas on võimalik tunnustada parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid2017-03-15<p><strong>Alates 15. m&auml;rtsist on k&otilde;igil v&otilde;imalik Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehe&nbsp;<a href="http://www.hm.ee/gala" class=" icon-external">www.hm.ee/gala</a>&nbsp;kaudu esitada tunnustamiseks parimaid haridust&ouml;&ouml;tajaid ja hariduse toetajaid.</strong></p> <p>Aasta &Otilde;petaja galal &bdquo;Eestimaa &otilde;pib ja t&auml;nab&ldquo; tunnustatakse haridust&ouml;&ouml;tajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta t&ouml;&ouml; on teistele eeskujuks, kes panustavad &otilde;ppurite arengu toetamisse, koost&ouml;&ouml;sse ning uueneva &otilde;pik&auml;situse elluviimisesse &otilde;ppeasutustes.</p> <p>Tunnustatakse piirkondlikult ja &uuml;leriigiliselt tulemuslikku tegevust, millel on m&auml;rkimisv&auml;&auml;rne m&otilde;ju &otilde;ppurite arengule, kogukonnale ja &uuml;hiskonnale. Lisaks t&otilde;stetakse Aasta &Otilde;petaja galal esile ka &otilde;ppureid ja nende juhendajaid, kes esindasid m&ouml;&ouml;dunud &otilde;ppeaastal Eestit edukalt rahvusvahelistel v&otilde;istlustel. Samuti on kogu ettev&otilde;tmise eesm&auml;rgiks heade kogemuste jagamine &uuml;le Eesti.</p> <p>Kandidaate on k&otilde;igil v&otilde;imalik esitada kuu aja jooksul &uuml;heteistk&uuml;mnes kategoorias: lasteaia&otilde;petaja, klassi&otilde;petaja, p&otilde;hikooli&otilde;petaja, g&uuml;mnaasiumi&otilde;petaja, klassijuhataja, kutse&otilde;ppeasutuse &otilde;petaja, &otilde;ppej&otilde;ud, suunaja, &otilde;ppeasutuse juht, hariduse s&otilde;ber ja aasta tegu hariduses.</p> <p>P&auml;rast kandidaatide selgumist alustavad parimatest parimate valimiseks t&ouml;&ouml;d esmalt maakondlikud komisjonid ja k&otilde;rghariduse komisjon, kes seej&auml;rel esitavad igas kategoorias oma ettepanekud &uuml;leriigilisele komisjonile. &Uuml;leriigilisele komisjonile esitatud &otilde;petajate kohta ootame ka &otilde;pilaste arvamusi, mis v&otilde;iksid olla kuni kaheminutilise videoklipi vormis.</p> <p>Kogu ettev&otilde;tmine tipneb 7. oktoobril P&auml;rnu kontserdimajas toimuva Aasta &Otilde;petaja galaga, mille korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Haridust&ouml;&ouml;tajate Liit ja SA Innove ning millest s&uuml;nnib ka otse&uuml;lekanne televisioonis.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=732Projektitaotlusi saab esitada koolimeeskondade ühise õppimise ja haridusvaldkonna ühenduste toetamiseks2017-03-11<p><strong>Innove &otilde;petaja ja koolijuhi t&auml;ienduskoolituskeskus kuulutas v&auml;lja uued taotlusvoorud, millest saavad projektitoetust taotleda haridusasutused, nende pidajad, maavalitsused ning haridusvaldkonnas tegutsevad &uuml;hendused ja professionaalsed &otilde;pikogukonnad. Esimene t&auml;htaeg on aprillikuu alguses.&nbsp;</strong></p> <p><strong>Haridusasutustele, haridusasutuste pidajatele ja maavalitsustele</strong> suunatud taotlusvoorude eesm&auml;rk on toetada koolimeeskondade koost&ouml;&ouml;d ja &uuml;hist &otilde;ppimist, et aidata kaasa &uuml;hise &otilde;ppimise kultuuri kujunemisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse p&otilde;him&otilde;tete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest. Toetusi jagatakse viie erineva tegevuse raames, millega toetatakse n&auml;iteks koolimeeskondade projekte, haridusasutuste vahelist koost&ouml;&ouml;d soosivaid projekte kaasava hariduse p&otilde;him&otilde;tete rakendamiseks, alushariduse parimate praktikate jagamist, kogukonna kaasamist jne.</p> <ul> <li>Tutvu toetatavate tegevuste ja taotlemistingimustega aadressil <a href="http://www.innove.ee/projektitoetused">www.innove.ee/projektitoetused</a>&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></li> </ul> <p><strong>Haridusvaldkonnas tegutsevatele &uuml;hendustele ja professionaalsetele &otilde;pikogukondadele</strong> suunatud taotlusvooru eesm&auml;rk on toetada v&otilde;rgustike/&uuml;henduste tegevusv&otilde;imekuse ja j&auml;tkusuutlikkuse suurenemist ning kujundada v&auml;lja nende roll ja &uuml;lesanded &otilde;petajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamisel selleks, et aidata kaasa &otilde;ppekava rakendamisele, uueneva &otilde;pik&auml;situse &otilde;ppeprotsessi juurutamisele ning professionaalse kapitali arendamisele.</p> <ul> <li>Tutvu taotlemistingimustega aadressil <a href="http://www.innove.ee/vorgustikud">www.innove.ee/vorgustikud</a>&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></li> </ul> <p><br />M&ouml;&ouml;dunud aastal samade toetuse andmise eesm&auml;rkidel avatud taotlusvoorude tulemusel on kokku toetatud 88 projekti, millesse on planeeritud kaasata ligikaudu 4500 osalejat &ndash; &otilde;petajaid, koolijuhte, haridusvaldkonnas tegutsevaid inimesi.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><em>Projektitoetusi nendes taotlusvoorudes jagatakse Eesti elukestva &otilde;ppe strateegia 2020 programmi &bdquo;P&auml;devad ja motiveeritud &otilde;petajad ning haridusasutuste juhid&ldquo; tegevuse &bdquo;&Otilde;petaja ja koolijuhi professionaalse arengu toetamine&ldquo; raames, mida toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Tegevust viib ellu Sihtasutus Innove &otilde;petaja ja koolijuhi t&auml;ienduskoolituskeskus ja selle eesm&auml;rgiks on kaasaegse &otilde;pik&auml;situse rakendumise toetamine, sealhulgas ajakohaste ja m&otilde;jusate lahenduste loomine &otilde;petajate ja haridusasutuste juhtide arengu toetamiseks.</em></p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=730Innove otsib 2017. a riigieksamite välisvaatlejaid2017-03-11<p>SA Innove ootab soovijaid kandideerima riigieksamite v&auml;lisvaatlejaks Tallinna piirkonnas.</p> <p><strong><br />V&auml;lisvaatlejaks kandideerimise tingimused on:</strong></p> <ul> <li>v&auml;hemalt keskhariduse omamine;</li> <li>eesti keele oskus emakeelena v&otilde;i C1-tasemel;</li> <li>valmisolek osaleda riigieksamitel v&auml;lisvaatlejana perioodil 10.04.2017-3.06.2017;</li> <li>v&auml;lisvaatlejana ei tohi osaleda koolis, kus riigieksami sooritajate seas on vaatleja l&auml;hisugulane v&otilde;i muul viisil l&auml;hedalt seotud isik.</li> <li>v&auml;lisvaatleja ei tohi olla &otilde;petaja vaadeldavas eksamiaines.</li> </ul> <p><br />Eelnevalt palume tutvuda <strong><a href="http://www.innove.ee/UserFiles/Riigieksamid/Riigieksami_vaatlusjuhend_2016_1.pdf">riigieksami l&auml;biviimisjuhendiga</a></strong> SA Innove kodulehel. <br />Riigieksamite toimumisajad 2017. aastal leiate<strong><a href="http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamid"> SIIT</a></strong>.</p> <p>V&auml;lisvaatlejana t&ouml;&ouml;tamise esimeseks <strong>eelduseks on koolitusel osalemine</strong>.</p> <p><strong>Koolitused toimuvad Tallinnas, SA Innoves (L&otilde;&otilde;tsa tn 4, ruum 108 (Hiiumaa)):&nbsp;</strong><br /><a href="http://www.innove.ee/et/syndmused/syndmusele-registreerimine/id/721">28.03.2017 kell 14.00</a>&nbsp;<em>(Palume registreerida 28.03.17 toimuvale koolitusele hiljemalt 26.03.2017)&nbsp;</em><br /><a href="http://www.innove.ee/et/syndmused/syndmusele-registreerimine/id/723">29.03.2017 kell 10.00</a><br /><a href="http://www.innove.ee/et/syndmused/syndmusele-registreerimine/id/725">04.04.2017 kell 10.00</a><br /><a href="http://www.innove.ee/et/syndmused/syndmusele-registreerimine/id/727">05.04.2017 kell 14.00</a><br /><a href="http://www.innove.ee/et/syndmused/syndmusele-registreerimine/id/729">11.04.2017 kell 14.00</a><br /><a href="http://www.innove.ee/et/syndmused/syndmusele-registreerimine/id/731">12.04.2017 kell 10.00</a></p> <p><strong>Registreerida saab klikates sobival kuup&auml;eval.&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Avanenud aknas n&auml;ete infot toimumisaja, kellaaja jmt kohta, samuti kuvatakse vabade kohtade arv.</li> <li>Vajutage nuppu "Registreeri", t&auml;itke kohustuslikud v&auml;ljad (eesnimi, perenimi ja meiliaadress, <strong>NB!</strong>&nbsp;lahtrisse "organisatsioon" palume kirjutada isikukood). Seej&auml;rel vajutage uuesti nuppu "registreeri" ning &otilde;igesti toimimisel ilmub teade "Registreerimine edukas".</li> <li>Kui valitud kuup&auml;evaks on kohad t&auml;is (vabu kohti 0), siis palume valida osalemiseks teine kuup&auml;ev.</li> </ul> <p><br />Vaatlemistasu &uuml;he eksami eest on 25 kuni 45 eurot, s&otilde;ltuvalt eksami kestusest.</p> <p><br /><strong>Lisainfo</strong> telefonil 7350565 v&otilde;i e-posti aadressil <a href="mailto:vaatleja@innove.ee">vaatleja@innove.ee</a></p> <p><br /><strong><em>Parkimine SA Innovesse koolitusele tulles:</em></strong><br /><br />P&otilde;hja ja L&otilde;una parklas (EP 90) kehtib parkimiskord:<br />2 h &ndash; TASUTA (fikseerides parkimisaja alguse parkimiskellaga v&otilde;i paberil)<br />30 min &ndash; 1 EUR<br />24 h &ndash; 6 EUR</p> <p><a href="http://ulemistecity.ee/parking-logistics/parkimine/">http://ulemistecity.ee/parking-logistics/parkimine/<br />&nbsp;</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=733Tähelepanu, taotluste esitajad - tähtaega on pikendatud!2017-03-10<p>ID-kaardi ja mobiil-IDga allkirjastamise t&otilde;rke t&otilde;ttu on pikendatud vooru <a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/ettevotlus">"Koolide, kogukonna ja ettev&otilde;tjate koost&ouml;&ouml; toetamine ettev&otilde;tlus&otilde;ppe praktilisemaks muutmiseks"</a> t&auml;htaega <strong>13. m&auml;rtsini 2017 kl 17.00.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><em><strong>Lisainfo: tel 735 0528</strong></em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=731Kohalikele omavalitsustele tutvustatakse, kuidas põhikoolide korrastamiseks taotlusi esitada2017-03-08<p><b>8. m&auml;rtsil tulevad Tallinnasse kokku 22 omavalitsuse esindajad &uuml;le Eesti, kes saavad toetust p&otilde;hikoolide taristu kohandamiseks ja uuendamiseks. SA Innove tutvustab taotlusvooru &bdquo;P&otilde;hikooliv&otilde;rgu korrastamine&ldquo; infop&auml;eval, kuidas esitada taotlusi ning milliseid reegleid tuleb j&auml;rgida projektide elluviimisel. Omavalitsustele esineb ka Haridus- ja Teadusministeeriumi kooliv&otilde;rgu juht Kalle K&uuml;ttis.</b></p> <p>Valitsuse otsuse p&otilde;hjal saavad 22 omavalitsust 55,3 miljonit eurot toetust, et korrastada oma p&otilde;hikoole. Plaanitakse ehitada uusi koolihooneid, renoveerida v&otilde;i &uuml;mber ehitada olemasolevaid, leida vabale pinnale uut kasutust v&otilde;i lammutada &uuml;leliigseid ruume. Kokku ehitatakse vooru raames &uuml;le 61&nbsp;000 ruutmeetri kaasaegset ja s&auml;&auml;stlikku koolipinda ning lisaks v&auml;hendatakse ebavajalikku pinda omakorda 62&nbsp;500 ruutmeetri v&otilde;rra.<br /> <br /> Haridus- ja Teadusministeeriumi kooliv&otilde;rgu juht Kalle K&uuml;ttis: &bdquo;Investeeringutega saame kaasaegsemad ja madalamate &uuml;lalpidamiskuludega koolid. S&auml;&auml;stetud raha saab omavalitsus aga j&auml;rgnevatel aastatel panna tegevustesse, millest lapsed ja noored k&otilde;ige rohkem v&otilde;idavad &ndash; n&auml;iteks huvitegevuse pakkumisse, tugispetsialistidesse ja &otilde;petajatesse.&ldquo;<br /> <br /> Investeeringute kavasse kantud omavalitsuste projektide nimekiri on leitav <a href="https://hm.ee/sites/default/files/toetuste_tabel.pdf">siit.</a></p> <p>&nbsp; <br /> <i>P&otilde;hikooliv&otilde;rgu korrastamiseks toimub edaspidi veel &uuml;ks ettepanekute voor. Alanud aastal avab SA Innove teise vooru, mille kohta leiab peagi infot Innove kodulehelt. Kahe taotlusvooru investeeringute maht koos omaosalusega on kokku ca 106 miljonit eurot, millest 92 miljonit tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist.</i></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=729Baltimaade ja Suurbritannia koolijuhid arutavad, kuidas tagada kvaliteetne koolijuhtimine2017-03-01<p><span><strong>Eesti, L&auml;ti, Leedu ja Suurbritannia koolijuhid tulevad kokku, et arutada, kuidas tagada koolides tugev juhtimiskvaliteet, mis on haridusasutuste edu v&otilde;ti.</strong><br /> <br /> 2.-3. m&auml;rtsini toimub Tallinnas koolijuhtidele suunatud rahvusvaheline konverents &bdquo;Juhtides muutusi muutuvas maailmas&ldquo;. Konverentsist v&otilde;tavad osa sadakond koolijuhti ning hariduspoliitika kujundajat Baltimaadest, &uuml;les astuvad ka Inglismaa haridusjuhid. Teiste seas esinevad <strong>Kieran Osborne</strong> (Hayes Schooli ja Inglismaa Koolijuhtide &Uuml;hendus), <strong>Susan Douglas</strong> (Eden Academy tegevjuht ja Briti N&otilde;ukogu), <strong>Toomas Kruusim&auml;gi</strong> (Tallinna Inglise Kolledž, Eesti Koolijuhtide &Uuml;hendus), <strong>Zane Olina</strong> (L&auml;ti Hariduskeskus) ja <strong>Dr. Jūratė Valuckienė </strong>(&Scaron;iauliai &Uuml;likool).<o:p></o:p></span></p> <p><span>Konverentsi avava &uuml;ld- ja kutsehariduse asekantsler <strong>Mart Laidmetsa</strong> s&otilde;nul on k&otilde;rge juhtimiskvaliteet haridusasutuste edu v&otilde;ti. &bdquo;Kooli t&ouml;&ouml;- ja &otilde;ppekeskkond s&otilde;ltub suurel m&auml;&auml;ral sellest, millisel tasemel on kooli meeskonna kaasamine ja juhtimine. See on kriitiline k&uuml;simus s&otilde;ltumata kooli suurusest," s&otilde;nas Laidmets.<o:p></o:p></span></p> <p><span>Briti N&otilde;ukogu Eesti esinduse juhataja <strong>Ursula Roosmaa</strong> s&otilde;nul on aastatega koolijuhimine muutunud. "Inglismaa n&auml;itel on see pigem meeskonnat&ouml;&ouml; kui koolidirektori ainuisikuline tegevus. Tore, et et haridusk&uuml;simused ja Eesti hariduse edulugu PISA tulemuste n&auml;ol on leidnud nii p&otilde;hjaliku kajastuse meie meedias. Kool puudutab iga&uuml;ht," s&otilde;nas Roosmaa.<o:p></o:p></span></p> <p><span>Konverentsi p&otilde;hiteemaks on ootused koolijuhtidele kui liidritele ja sellega seotud v&auml;ljakutsed. Arutletakse koolijuhi n&uuml;&uuml;disaegse rolli &uuml;le, kuidas m&otilde;jusalt muudatusi juhtida ning jagatakse oma kogemusi. Need on olulised haridusk&uuml;simused k&otilde;ikides osalejariikides ja konverents pakub v&auml;&auml;rt v&otilde;imalust &uuml;ksteise kogemustest &otilde;ppida.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p><span>Konverentsil osalejad tutvuvad ka Eesti hariduse igap&auml;evaeluga k&uuml;lastades Tallinna L&auml;&auml;nemere G&uuml;mnaasiumi, Tallinna Lasnam&auml;e Mehaanikakooli, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutust, Tallinna Inglise Kolledžit.<o:p></o:p></span></p> <p><span>Konverents toimub Briti N&otilde;ukogu ja ministeeriumi &uuml;hise koost&ouml;&ouml;projekti raames, mille toel on Eesti koolijuhtidel olnud v&otilde;imalus Inglismaal &otilde;ppevisiitidel k&auml;ia. Samasisulist projekti korraldab Briti N&otilde;ukogu ka Leedus ja L&auml;tis. Konverentsi raames arutatakse ka edaspidist koost&ouml;&ouml;d.<o:p></o:p></span></p> <p><span><br />Konverentsi korraldavad Briti N&otilde;ukogu, SA Innove ja Haridus- ja Teadusministeerium.<o:p></o:p></span></p> <p><span><strong><br />Lisainfo ja programm</strong> konverentsi kodulehelt: <a href="http://britishcouncil.confent.com/" target="_blank">http://britishcouncil.confent.com/</a><o:p></o:p></span></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=728Algasid ulatuslikud haridusega rahulolu küsitlused2017-02-21<p><strong>Selle n&auml;dala algusest kuni 17. m&auml;rtsini toimuvad &uuml;ldhariduskoolides senisest k&otilde;ige ulatuslikumad riiklikud rahuloluk&uuml;sitlused, mille k&auml;igus k&uuml;sitletakse enam kui kahtek&uuml;mmet tuhandet last, lapsevanemaid ning &otilde;petajaid.</strong></p> <p>Rahuloluk&uuml;sitlus h&otilde;lmab k&otilde;iki Eesti kaheksanda ja &uuml;heteistk&uuml;mnenda klassi &otilde;pilasi. Lisaks k&uuml;sitletakse pea 100 koolis ka neljanda klassi &otilde;pilasi. Samuti h&otilde;lmab k&uuml;sitlus lapsevanemaid ja &uuml;ldhariduskoolide &otilde;petajaid.</p> <p>Mais osalevad rahulolu k&uuml;sitluses ka lasteaia &otilde;petajad ja sealsed lapsevanemad ning s&uuml;gisel kutsekoolide &otilde;pilased ja &otilde;petajad.</p> <p>K&uuml;sitlus toimub elektrooniliselt ja selle viib enamikes sihtr&uuml;hmades l&auml;bi Innove.</p> <p>Koolid ja koolipidajatest omavalitsused saavad k&uuml;sitlusest tagasiside raportid, mida palume jagada &otilde;pilaste ja lapsevanematega, kuna rahulolu &otilde;ppeprotsessiga luuakse eri osapoolte koost&ouml;&ouml;s.</p> <p>Rahuloluk&uuml;sitluses kasutatakse teadusuuringutel p&otilde;hinevaid ja kontrollitud k&uuml;simustikke, mis annavad nii riigile, koolidele, &otilde;petajatele kui ka lastele objektiivset tagasisidet.</p> <p>K&uuml;simustikud katavad olulisi rahulolu komponente ning aitavad vajadusel leida koolidel &uuml;les oma tugevusi v&otilde;i ka v&auml;hese rahulolu p&otilde;hjuseid.</p> <p></p> <p>Lisainfo: <a href="http://www.hm.ee/rahulolu">www.hm.ee/rahulolu<br /><br /><br /></a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=727Innove koostab IT turvaspetsialisti õppekava 2017-02-20<p>Sihtasutus Innove koostab Eesti, Soome ja L&auml;ti partnerite &uuml;hisprojekti raames IT turvalisuse nooremspetsialisti &otilde;ppekava kutse&otilde;ppeasutustele.</p> <p>Projekti "ITSVET" eesm&auml;rgiks on v&auml;lja arendada kutsestandard ja kutsehariduse tasemel IT turvalisuse nooremspetsialisti &otilde;ppekava, selle uuenduslik sisu ja koolitusmetoodika. SA Innove vastutab IT turvalisust k&auml;sitleva kutsehariduse &otilde;ppekava koostamise eest.&nbsp;</p> <p>Koost&ouml;&ouml;s partnerkoolidega Tallinna Pol&uuml;tehnikumist, Riia Tehnikakolledžist ja Helsinki Business College&acute;ist on valminud &otilde;ppekava moodulite kirjeldused, mis sisaldavad &otilde;piv&auml;ljundeid, hindamiskriteeriumeid ja rakenduskavasid.</p> <p>Praeguses t&ouml;&ouml;etapis toimub &otilde;ppekava sidumine tervikuks. Selleks &uuml;htlustavad eksperdid moodulite eesm&auml;rkide s&otilde;nastusi, formuleeritakse kogu &otilde;ppekava eesm&auml;rk ja &otilde;piv&auml;ljundid ning koosk&otilde;lastatakse &otilde;piv&auml;ljundite saavutatavuse hindamist. Samuti hinnatakse &otilde;ppekava ja kutsestandardi kompetentside vastavust. Seej&auml;rel algab k&otilde;igil partneritel ingliskeelse &otilde;ppekava kohandamine oma riigi &otilde;ppekavade s&uuml;steemi jaoks.</p> <p><a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/rahvusvaheline-koostoo/itsvet">Projekti kohta loe l&auml;hemalt siit.&nbsp;<br /><br />&nbsp;</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=725Eesti elanike keeleoskuse parandamiseks käivitub 16 uut projekti2017-02-17<p><b>Riigikeele ja v&otilde;&otilde;rkeelte oskuse parandamiseks k&auml;ivituvad peagi uued projektid, mis h&otilde;lmavad nii haridusasutuste koost&ouml;&ouml;d kui kohalike omavalitsuste algatusi ning millega luuakse mitmek&uuml;lgseid ja paindlikke &otilde;ppimisv&otilde;imalusi. </b></p> <p>Sihtasutuse Innove korraldatud taotlusvoorust saab toetust kokku 16 keeleprojekti.&nbsp; <br /> <b><br /> </b>Toetuse saajate hulgas on kaheksa haridusasutuste riigi- ja v&otilde;&otilde;rkeelte alast koost&ouml;&ouml;projekti, millega parandatakse kuni 26-aastaste noorte keeleoskust ning suurendatakse nende valmisolekut t&ouml;&ouml;turul edukalt toime tulla. Innove elukestva &otilde;ppe keskuse juhi Maarja Parve s&otilde;nul plaanivad &otilde;ppeasutused projektide raames l&auml;bi viia kooli&otilde;pilaste keeleoskust arendavaid suvekoole ja noorte vahetusprojekte. &bdquo;N&auml;iteks korraldab R&auml;pina Aianduskool keelesilla Narva-J&otilde;esuu ja R&auml;pina vahel ning toetust saab ka &uuml;ks lasteaia projekt, kus keele&otilde;ppes kasutatakse lasteraamatute abi,&ldquo; toob Parve v&auml;lja</p> <p>Lisaks toetatakse kaheksat kohalike omavalitsuste projekti, mille sisuks on ebapiisava riigikeele oskusega elanikkonna keele&otilde;pe. Tavap&auml;raste kursuste asemel pakutakse keele&otilde;ppeks ka muid viise, n&auml;iteks organiseeritakse keeleklubisid ja praktikav&otilde;imalusi. &bdquo;Enim on rahastatud projektitaotluste seas just Narva piirkonna projekte, sest seal on vajadus keele&otilde;ppe j&auml;rele eriti suur. Narvas on &uuml;heks sihtr&uuml;hmaks ka taksojuhid, kelle keele&otilde;pet plaanitakse parandada. N&auml;iteks koostab kohalik keele&otilde;ppe firma taksojuhtidele eesti-vene vestmiku, samuti korraldatakse erinevaid situatsioonide l&auml;bim&auml;ngimise treeninguid. Lisaks Narvale k&auml;ivituvad keeleprojektid ka Paldiskis, P&auml;rnus ja Valgas,&ldquo; &uuml;tleb Parve.</p> <p>Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna peaeksperdi Pille P&otilde;ikliku s&otilde;nul n&auml;itavad toetatavad projektid, et omavalitsused ja koolid on valmis keele&otilde;pet korraldama ka loovalt ja paindlikult ning taotlusvooru avamisel soovitigi k&otilde;ige enam leida ja laiendada paindlikke &otilde;ppimisv&otilde;imalusi.</p> <p><b>Toetuse saajate nimekiri</b> on leitav Innove <a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/toetatud">kodulehelt</a>.<strong></strong></p> <p>Esimeses taotlusvoorus toetasid Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik keeleprojekte enam kui 117 000 euroga. Taotlusvoor &bdquo;Keele&otilde;ppetegevused edukamaks toimetulekuks t&ouml;&ouml;turul&ldquo; avatakse kohalikele omavalitsustele ja haridusasutustele ka sel aastal. L&auml;hemat infot saab Innove kodulehelt.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=724Lõuna-Eesti Rajaleidjad ühendavad haridusmessi juubeliaastaks jõud2017-02-16<p style="text-align: justify;"><b>Tartumaa Rajaleidja keskus kutsub noori 17. veebruaril Tartu N&auml;ituste messihalli Intellektika haridusmessile, mis t&auml;histab t&auml;navu 25. juubeliaastat.</b></p> <p style="text-align: justify;">Koos Tartumaa keskusega on messil ka <b>Viljandi-, V&otilde;ru- , Valga-, P&otilde;lva- ja J&otilde;gevamaa</b> Rajaleidja keskuste karj&auml;&auml;rispetsialistid. Tartumaa Rajaleidja keskuse juht Piret Tatunts selgitab, et kunagi varem ei ole karj&auml;&auml;rin&otilde;ustamisteenuseid &otilde;pilastele sedav&otilde;rd mobiilselt pakutud &ndash;&nbsp;n&uuml;&uuml;d viiakse karj&auml;&auml;riinfo ja -n&otilde;ustamine noorele kooliruumidesse k&auml;tte. "Koole k&uuml;lastame regulaarselt ja nagu n&auml;ha, siis ka messi(de)l oleme kohal, sedapuhku lausa mitu keskust &uuml;heskoos, et noortega silmast-silma kohtuda," r&otilde;&otilde;mustab Tatunts ja kutsub k&otilde;iki Intellektika haridusmessile uudistama ning Rajaleidjaga tutvuma.</p> <p style="text-align: justify;">Rajaleidja boksis pakutakse noortele v&otilde;imalust m&auml;ngida Kuldvillaku m&auml;ngu, osaleda messialal info-orienteerumism&auml;ngul, k&uuml;sida infot karj&auml;&auml;rispetsialistidelt, panna enda oskusi ja teadmisi proovile erinevaid &uuml;lesandeid lahendades jpm.</p> <p style="text-align: justify;">Tartumaa Rajaleidja keskus osaleb messil juba kolmandat aastat. Varasematel aastatel on messiboksi k&uuml;lastanud noored huvi tundnud eelk&otilde;ige p&otilde;hikoolij&auml;rgsete &otilde;ppimisv&otilde;imaluste vastu Tartus ja Tartumaal ning osalenud ka meeleldi erinevates tegevustes, kas siis messialal info-orienteerumisel v&otilde;i testinud oma teadmisi karj&auml;&auml;riinfoalastele k&uuml;simustele vastates. Sel aastal testivad Rajaleidjad messil esimest korda Kuldvillaku m&auml;ngu formaati. &bdquo;K&uuml;simused on p&otilde;nevad ja arendavad ning parimate premeerimiseks on ka auhinnafond,&ldquo; lubab Tartumaa keskuse karj&auml;&auml;rispetsialist Heidi-Maarja Melts noortele.</p> <p style="text-align: justify;">Noored saavad peale karj&auml;&auml;rispetsialistide oma k&uuml;simustega p&ouml;&ouml;rduda ka erinevate &otilde;ppen&otilde;ustamisspetsialistide nagu n&auml;iteks logopeedi, ps&uuml;hholoogi, sotsiaalpedagoogi ja eripedagoogi poole.</p> <p style="text-align: justify;">Rohkem informatsiooni Intellektika messi kohta leiab kodulehelt <a href="http://intellektika.ee/">http://intellektika.ee/</a> v&otilde;i <a href="https://www.facebook.com/events/333606927008459/">Facebookist</a>.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=723Toimus rahvusvaheline PISA konverents 2017-02-15<p><strong>14. - 15. veebruaril toimus&nbsp;Tallinnas rahvusvaheline konverents "PISA uuringu t&auml;hendus poliitika kujundamisele ja &otilde;ppet&ouml;&ouml; arendamisele L&auml;&auml;nemere riikides". </strong><br /> <br /> Konverentsi avas&nbsp;peaminister&nbsp;J&uuml;ri Ratas. OECD haridusvaldkonna peadirektor Andreas Schleicher&nbsp;tutvustas kuulajatele&nbsp;PISA testide m&otilde;ju poliitikakujundamisele. Omapoolse n&auml;gemuse andsid haridusvaldkonna eest vastutavad ministrid&nbsp;Anna Ekstr&ouml;m&nbsp;Rootsist,&nbsp;Jurgita Petrauskiene&nbsp;Leedust ning Mailis Reps. Muutuva &otilde;pik&auml;sitluse uuematest arengutest tegi &uuml;levaate Boston College&rsquo;i professor&nbsp;Dennis Shirley&nbsp;USA-st.&nbsp;Konverentsi teises osas arutleti PISA testide tulemuste m&otilde;ju &uuml;le riikide hariduss&uuml;steemide arengule ning t&auml;iendavaid v&otilde;imalusi testi tulemuste t&otilde;lgendamiseks.&nbsp;15. veebruaril oli osalejatel v&otilde;imalik k&uuml;lastada koole ja haridusasutusi.</p> <p>Konverentsi korraldas HTM&nbsp;koost&ouml;&ouml;s Innovega.<br /><br /><strong>Konverentsi saab j&auml;relvaadata <a href="https://www.hm.ee/en/pisaconference" target="_blank">siin.&nbsp;</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=719Tartu Tervishoiu Kõrgkool kutsub multikultuurse teadlikkuse koolitusele2017-02-14<p>Tartu Tervishoiu K&otilde;rgkool kutsub mh koolieelsete lasteasutuste t&ouml;&ouml;tajaid <b>multikultuurse teadlikkuse</b> koolitusele.</p> <p>Koolitus toimub mais 2017 Tartus ja on osalejatele tasuta. Koolituse eesm&auml;rgiks on osalejate kultuurilise teadlikkuse ja mitmekultuurilise p&auml;devuse t&otilde;stmine. Infot koolituse kohta ja registreeruda saab <strong><a href="https://www.nooruse.ee/est/koolitused-ja-teenused/taienduskoolitus/koolitused/register/557/">SIIN</a></strong>.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=7182017. a riigieksamitele on registreerunud 10437 õpilast2017-02-09<p><b>SA Innove poolt 2017. aastal l&auml;biviidavatele riigieksamitele on esialgsetel andmetel registreerunud 10437 eksamisooritajat, kellest 8277 on g&uuml;mnaasiumi&otilde;pilased, 775 g&uuml;mnaasiumi varem l&otilde;petanud ning 1385 kutse&otilde;ppeasutuste &otilde;pilased. Kokku tehakse 2017. aastal 25025 eksamit.&nbsp;</b>&nbsp;</p> <p>G&uuml;mnaasiumi l&otilde;petamiseks peab &otilde;pilane sooritama eesti keele v&otilde;i eesti keele teise keelena, matemaatika ja v&otilde;&otilde;rkeele riigieksamid.</p> <p>Eesti keele riigieksamile registreerus 6912 ja eesti keele teise keelena riigieksamile registreerus 2319 &otilde;pilast.</p> <p>Matemaatika riigieksami puhul pidi &otilde;pilane valima kitsa v&otilde;i laia kursuse alusel koostatud eksamit&ouml;&ouml; vahel.&nbsp; Matemaatika kitsa kursuse eksami valis 3904 ja laia kursuse eksami valis 4504 eksamisooritajat.</p> <p>V&otilde;&otilde;rkeele riigieksami puhul on &otilde;pilasel kolm valikuv&otilde;imalust. Riigieksamina sai valida Innove vahendatud rahvusvahelise prantsuse, saksa v&otilde;i vene keele eksami, mille sooritamisel saab &otilde;pilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse. Teiseks v&otilde;ib sooritada Innove koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka l&auml;bimise korral antakse &otilde;pilasele B1- v&otilde;i B2-keeleoskustase. Samuti l&auml;heb eksamina arvesse varem sooritatud rahvusvaheline keeleeksam, kui see on tehtud v&auml;hemalt B1-tasemele.</p> <p>Inglise keele eksami&nbsp; valis 6842, saksa keele erinevaid eksameid valis kokku 184,&nbsp; vene keele v&otilde;&otilde;rkeelena valis 296 ja prantsuse keele eksami sooritamise valis 140 eksaminandi. 787 &otilde;pilast esitas v&otilde;&otilde;rkeele riigieksami asendamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud v&otilde;&otilde;rkeeleeksami tunnistuse, millega loeti riigieksam sooritatuks.</p> <p>Selle aasta riigieksamid algavad&nbsp; 24. aprillil eesti keele eksamitega ning l&otilde;pevad 12. mail matemaatika eksamiga. Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 20. juunil eksamite infos&uuml;steemi ja riigiportaali&nbsp;<a href="http://www.eesti.ee/">www.eesti.ee</a>&nbsp;kaudu. Riigieksami e-tunnistused on k&auml;ttesaadavad ja alla laaditavad 20. juunist eksamite infos&uuml;steemist v&otilde;i riigiportaali&nbsp;<a href="http://www.eesti.ee/">www.eesti.ee</a>&nbsp;p&auml;ringukeskkonnast.</p> <p><br /><br /></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=711Eesti aitab Ukrainal uuendada kutsehariduse süsteemi2017-02-07<p><b>Eelmisel n&auml;dalal k&uuml;lastas Eesti delegatsioon Ukrainat, visiidi eesm&auml;rgiks oli jagada Eesti kogemusi kutsehariduse reformimisest ja leppida kokku j&auml;rgmistes sammudes kahe riigi vahelises koost&ouml;&ouml;s. </b></p> <p>Sihtasutuse Innove eestvedamisel sai alguse kaheaastane arengukoost&ouml;&ouml; projekti &bdquo;Eesti kogemuse jagamine Ukraina kutsehariduse reformide toetuseks Vol&otilde;&otilde;nia oblastis&ldquo;, mida rahastab Eesti Vabariigi V&auml;lisministeerium. Projekti partneriks on L&auml;&auml;ne Ukrainas asuv Vol&otilde;&otilde;nia oblast, kellega koost&ouml;&ouml;s luuakse ja katsetatakse kutsehariduse reformimise mudelit, mida saaks rakendada Ukraina teistes regioonides. Koost&ouml;&ouml;sse on kaasatud nii Ukraina kui ka Eesti haridusministeerium, ning&nbsp; Euroopa Koolitusfond (ETF). J&auml;rgmise kahe aasta jooksul t&ouml;&ouml;tavad Innove, 6 Vol&otilde;&otilde;nia oblasti ja 5 Eesti kutsekooli kooli juhtimise, &otilde;ppekavade sisu uuendamise &nbsp;ja &otilde;petajate koolituse teemadega, et luua &otilde;pikeskkond kutsehariduse uuendamiseks nii kooli kui ka oblasti tasandil, kaasates t&ouml;&ouml;andjaid ja ministeeriumi. L&otilde;pptulemusena loodetakse saada s&uuml;stemaatiline l&auml;henemine, mida saab kasutada kutsehariduse reformimiseks.</p> <p></p> <p><img src="/UserFiles/Uudised/ukraina2.jpg" width="450" height="300" /></p> <p></p> <p>Visiidi jooksul kohtuti ka Ukraina haridusminister Lilia Hrynevychiga , kes tundis suurt huvi Eesti &uuml;ldhariduse korralduse vastu ning n&auml;gi potentsiaali edaspidiseks koost&ouml;&ouml;ks. Samuti oli delegatsioonil v&otilde;imalus kohtuda Ukraina presidendi abikaasaga. Proua Poro&scaron;enko soovis teada, kuidas on Eestis erivajadustega lastega seonduv korraldatud. Eesti pool andis &uuml;levaate nii HEV-kooliv&otilde;rgu &uuml;mberkorraldamisest kui ka &nbsp;kaasavast haridusest (sh rahastamisp&otilde;him&otilde;tted), lisaks r&auml;&auml;giti ka sellest, kuidas erivajadustega inimesed t&ouml;&ouml;turule j&otilde;uavad.</p> <p>Pr. Poro&scaron;enko juhib heategevuslikku fondi, mis tegeleb erivajadustega laste &uuml;hiskonda integreerimise ning kaasava hariduse teemadega ning seet&otilde;ttu pakkus talle Eesti kogemus suurt huvi&nbsp; ning juttu oli ka edasisest koost&ouml;&ouml;st ning &uuml;hisprojektidest.</p> <p>Visiidist v&otilde;tsid osa projektis osalevate kutsekoolide esindajad, HTMi kooliv&otilde;rgu juht Kalle K&uuml;ttis, Innove juhatuse liige Katri Targama, rahvusvahelise koost&ouml;&ouml; keskuse juhataja ja projektijuht Lea Orro, Innove n&otilde;unik Kaie Piiskop ning t&ouml;&ouml;andjate esindaja T&otilde;nu Lelumees IMECC O&Uuml;st.&nbsp;</p> <p><em>Lisainfo projekti kohta on leitav <a href="http://www.innove.ee/en/organization/international-cooperation/projects-activities/estonian-experience-ukraine">kodulehelt.</a></em></p> <p><em><a href="http://www.innove.ee/en/organization/international-cooperation/projects-activities/estonian-experience-ukraine"></a>Fotosid visiidist leiab <a href="https://www.facebook.com/pg/innove.ee/photos/?tab=album&amp;album_id=1227795307303706" target="_blank">Facebookist.</a>&nbsp;</em></p> <p><em><br /></em></p> <p class="center"><img src="/UserFiles/Uudised/logod.jpg" /></p> <p><em><br /></em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=714Innovest saab toetust taotleda õpetajate täiendusõppe läbiviimiseks2017-02-06<p><b>Taotlusvoor &bdquo;&Otilde;petajate t&auml;iendus&otilde;pe&ldquo; on avatud 6. veebruarist kuni 6. m&auml;rtsini ning Innovesse oodatakse projekte, mis pakuvad t&auml;iendus&otilde;pet aine- ja kutse&otilde;petajatele teemal &bdquo;Kaasav haridus&ldquo; v&otilde;i klassi- ja aine&otilde;petajatele teemal &bdquo;Ohutus&ldquo;. </b></p> <p>Innove elukestva &otilde;ppe keskuse juhataja Maarja Parve s&otilde;nul on koolitused, mida taotlusvoorust rahastatakse &otilde;petajatele v&auml;ga vajalikud, sest &bdquo;Kaasava hariduse&ldquo; valdkonna t&auml;iendus&otilde;ppe l&auml;binud pedagoogid oskavad edaspidi paremini arvestada &otilde;ppurite erip&auml;ra ja kohandada &otilde;pet vastavalt. &bdquo;Ohutuse&ldquo; valdkonna &otilde;pe aga tutvustab &otilde;petajatele, kuidas aine edasiandmise kaudu arendada &otilde;ppijates teadlikkust turvalisusest ja v&auml;&auml;rtustada ohutust. &bdquo;Pedagoogide t&auml;iendus&otilde;pe peab toetama ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia &otilde;ppet&ouml;&ouml;s kasutamise oskuste t&otilde;usu, eneseanal&uuml;&uuml;sioskuse ja uurimisp&auml;devuse kasvu ning &otilde;pilaste &uuml;ldp&auml;devuste kujundamise kasvu,&ldquo; r&otilde;hutab Parve.</p> <p class="Default">Projektitaotlusi on Innovesse oodatud esitama k&otilde;rgkoolid ja era&otilde;iguslikud juriidilised isikud, kelle &otilde;ppekavad vastavad haridus- ja teadusministri&nbsp;<a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015009">m&auml;&auml;ruse nr 27</a>&nbsp;&bdquo;T&auml;ienduskoolituse standard" n&otilde;uetele. <br /> <br /> V&auml;lja on v&otilde;imalik jagada kuni 150 000 eurot toetusraha, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 127 500 eurot ja riiklik kaasfinantseering 22 500 eurot. &Uuml;hele projektile antav toetus on kuni 8 000 eurot.</p> <p>Taotlusvooru tutvustav <b>infop&auml;ev huvilistele toimub 16. veebruaril</b> Tallinnas. <br /> <br /> <b>T&auml;iendavat infot </b>taotlusvooru kohta leiab ja infop&auml;evale saab registreeruda Innove kodulehel:<b>&nbsp;</b><strong><a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/opetajad">www.innove.ee/struktuuritoetused/opetajad</a></strong></p> <p><em>Taotlusvooru viib l&auml;bi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva &otilde;ppe keskus koost&ouml;&ouml;s Haridus- ja Teadusministeeriumiga.</em><br /> </p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=713Ootame õpetajaid inglise keele eksami seminarile2017-01-31<p><span><strong>Veebruaris ja m&auml;rtsis toimuvad riigieksami seminarid Tallinnas, Tartus, P&auml;rnus ja Rakveres.</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;<br /><br /></span>Osalema on oodatud &otilde;petajad, kes viimati k&auml;isid seminaril enne 1. septembrit 2014 v&otilde;i kes ei ole varem eksameid hinnanud ega intervjueerinud, aga on seotud 2017. aasta inglise keele riigieksami suulise osa hindamisega.<o:p></o:p></span></p> <p><span>M&auml;rtsis toimub p&otilde;hikooli l&otilde;pueksami seminar Tallinnas.&nbsp;</span></p> <p><strong><a href="http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamiseminarid_16/ik-seminarid-2017">Vaata t&auml;psemalt ja registreeru seminarile<br /><br /></a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=712Noored näevad karjääriplaneerimist üha tarvilikumana2017-01-31<p><b>2016. aastal sai iga kolmas p&otilde;hikooli ja g&uuml;mnaasiumi noor Rajaleidja karj&auml;&auml;riteenuseid, mis on positiivne m&auml;rk noorte teadlikkuse ning karj&auml;&auml;riteenuste populaarsuse kasvust.</b></p> <p>V&otilde;rreldes eelmise aastaga on Rajaleidja keskuste poolt koolides osutatavaid karj&auml;&auml;riteenuseid ehk n&otilde;ustamist ja/v&otilde;i karj&auml;&auml;riinfot saanud lausa 61 protsenti rohkem noori kui seda oli aasta varem. Nii oli 2015. aastal individuaalseid karj&auml;&auml;riteenuseid saanud noori 13&nbsp;689, kuid m&ouml;&ouml;dunud aastal juba 22&nbsp;007. Sellele arvule lisanduvad veel &uuml;le 2000 grupitegevuse nagu nt t&ouml;&ouml;tubade, infoloengute ja karj&auml;&auml;rip&auml;evade raames k&otilde;netatud ligemale 43 000 noort.</p> <p>SA Innove alla kuuluvate Rajaleidja keskuste n&otilde;ustamisel osalenud noortel palutakse anda tagasisidet saadud teenusele, t&auml;nu millele on t&auml;naseks teada, et tervelt 80% noortest leiavad, et neil on edasisi valikuid peale n&otilde;ustamist kergem teha. Innove kvaliteedijuht Nele Labi s&otilde;nab, et tagasisidest on n&auml;ha, kuidas noored v&auml;&auml;rtustavad n&otilde;ustajapoolset personaalselt neile p&uuml;hendatud aega. &bdquo;Tihti vajavad nad vaid v&otilde;imalust rahulikus keskkonnas t&auml;iskasvanuga oma plaanid l&auml;bi arutada ja saada kinnitust, kas valik on talle sobiv.&ldquo;</p> <p>SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juht Margus T&otilde;nissaar leiab, et mida enam teenuseid pakkuda, seda rohkem soovitakse neid ka saada. &bdquo;Kui algul <i>(Rajaleidja v&otilde;rgustik loodi 2014)</i> ei olnud &otilde;petajatel, lastevanematel ja &otilde;pilastel veel piisavat &uuml;levaadet meie teenustest ja nende sisust, siis n&uuml;&uuml;d ei j&otilde;ua me k&otilde;iki soove sajaprotsendiliselt rahuldada. Eelk&otilde;ige peame toetama III kooliastme ehk p&otilde;hikooli &otilde;pilasi ja seet&otilde;ttu suudame v&auml;hem pakkuda karj&auml;&auml;rialaseid infotunde ja n&otilde;ustamisi teiste vanusastme noortele,&ldquo; selgitab T&otilde;nissaar.</p> <p>Noorte jaoks on esimene oluline aeg karj&auml;&auml;rivalikute tegemisel juba p&otilde;hikooli l&otilde;puastmes (7.-9. klass), sest siis seisavad ees esimesed kaalukamad valikud, kas j&auml;tkata &uuml;ldhariduse suunal v&otilde;i &otilde;ppida juba juurde eriala. 2016. aastal sai 37 protsenti (13&nbsp;461) k&otilde;igist 7.-9. klassi &otilde;pilastest v&auml;hemalt korra individuaalset karj&auml;&auml;riteenust, millele lisanduvad erinevad grupitegevused nagu n&auml;iteks loengud jms.</p> <p>&Uuml;heks mainimisv&auml;&auml;rseimaks n&auml;iteks karj&auml;&auml;riteenust saanud noorte arvust, on V&otilde;rumaa, kus 586 noort ehk tublisti &uuml;le poole k&otilde;igist V&otilde;rumaa III kooliastme &otilde;pilastest said individuaalselt n&otilde;ustamist v&otilde;i karj&auml;&auml;riinfot. &bdquo;Selle arvu kujunemisel oli suur roll sisseastumisvestluse simulatsioonidel, kus noored saavad p&auml;riselt l&auml;bi m&auml;ngida, mis tunne on korraga mitmele t&auml;iskasvanule k&otilde;va h&auml;&auml;lega endast r&auml;&auml;kida,&ldquo; selgitab V&otilde;rumaa Rajaleidja keskuse juht Mereli M&auml;ndmets ning kiidab l&auml;biviidavate simulatsioonide kasulikkust.</p> <p>G&uuml;mnaasiuminoortest sai 2016. aastal karj&auml;&auml;riteenuseid 32 protsenti (6715) &otilde;pilastest, m&otilde;nev&otilde;rra pisema Hiiu maakonna l&otilde;ikes aga lausa 65 protsenti k&otilde;ikidest maakonna &otilde;pilastest. Kuna keskharidustasemele j&otilde;udnud noored on oma soovidest juba teadlikumad, on v&auml;ike allaj&auml;&auml;mus teenuseid saanud p&otilde;hikoolinoorte n&auml;itajale m&otilde;istetav. G&uuml;mnaasiumitaseme jaoks on oluline aeg karj&auml;&auml;rin&otilde;ustajaga kohtumiseks nii eksamite valiku tegemise eel kui ka enne &uuml;likoolide sisseastumiskatseid.</p> <p></p> <p><strong><a href="https://www.dropbox.com/sh/ktg1y02kwlh4iok/AABETPy6IYiAE-G0dFXL_bLOa?dl=0"><br />Pressifotod</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=708Matemaatika riigieksamist 2017. aasta kevadel2017-01-19<p>2017. aasta laia ja kitsa matemaatikakursuse eksamitel 2014. aastast kasutusel olnud &uuml;hisosa enam ei ole. <br /><br />SA Innove valmistab ette 2 erinevat eksamit&ouml;&ouml;d &ndash; kitsa ja laia matemaatikakursuse riigieksamid. M&otilde;lemas eksamit&ouml;&ouml;s on vaid selle &otilde;ppeaine ainekavas toodud oskustele ja teadmistele vastavad &uuml;lesanded. Analoogilisi ehk &uuml;hisosa &uuml;lesandeid eksamit&ouml;&ouml;des enam ei ole, kuid see ei t&auml;henda, et eksamit&ouml;&ouml;des ei v&otilde;iks olla &uuml;he ja sama teemavaldkonna &uuml;lesandeid.<br /><br />Eksamit&ouml;&ouml; &uuml;lesehitus, &uuml;lesannete arv, punktijaotus, lahendusaeg jm ei muutu. Tulevased eksaminandid teevad hiljemalt 20. jaanuariks just sellise eksamivaliku, mis nende tulevikku silmas pidades on k&otilde;ige &otilde;igem ja parem.<br /><br /><a href="http://www.innove.ee/et/riigieksamid">Riigieksamitest l&auml;hemalt&nbsp;</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=707Oskuste aasta algas inspireeriva hommikuga Tallinna Teeninduskoolis2017-01-18<p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kuulutas t&auml;na Tallinna Teeninduskoolis avatuks oskuste aasta, mille eesm&auml;rk on v&auml;&auml;rtustada kutseoskusi, meisterlikkust ja elukestvat &otilde;pet Eesti &uuml;hiskonnas.</b></p> <p>&bdquo;Oskuste aasta on algatus, millega tuletatakse terve aasta jooksul meelde, kui p&otilde;nevad kohad on need koolid, mis annavad meile tegelikult oskusi &ndash; &uuml;ldjuhul on need kutsekoolid,&ldquo; lausus Mailis Reps oskuste aastat avades.</p> <p>Selle aasta jooksul toimub palju s&uuml;ndmusi, nende seas k&uuml;mme inspiratsiooni&uuml;ritust erinevates kutsehariduskeskustes &uuml;le Eesti. &bdquo;Luban, et need kohtumised on &uuml;ks p&otilde;nev reis l&auml;bi erinevate erialade ja oskuste,&ldquo; &uuml;tles Reps.</p> <p>Minister soovitas noortel meenutada m&otilde;nda koolipidu v&otilde;i &uuml;ritust, mida nad on aidanud korraldada v&otilde;i m&otilde;nda s&uuml;ndmust, kus nad on vabatahtlikuna abiks olnud. &bdquo;Praegu ei pruugi te endale teadvustada, et need tegevused andsid olulisi oskusi: organiseerimis- ja suhtlemisoskusi,&ldquo; lisas ta.</p> <p>Oskuste aastat vedava SA Innove juhatuse liikme Katri Targama s&otilde;nul muutub meie elu nii palju, et j&otilde;uame k&otilde;ik elukestva &otilde;ppe kaudu kutse&otilde;ppesse tagasi. &bdquo;Kutseharidus annab v&auml;ga palju v&otilde;imalusi ja oskused on need, mis teid elus edasi aitavad,&ldquo; soovitas Targama.</p> <p>Inspiratsiooni&uuml;rituse &uuml;llatusesineja lauljanna Getter Jaani r&auml;&auml;kis, kuidas kutsekool muutis teda palju iseseivamaks.</p> <p>Nii r&auml;tsep-stilisti kui meigikunstniku oskusi omandanud Getter Jaani s&otilde;nas: &bdquo;See on parim, kui saad &otilde;ppida inimeste k&auml;e all, kes oma ametit v&auml;ga-v&auml;ga armastavad.</p> <p>Noortel soovitas Getter Jaani teha seda, mida s&uuml;da &uuml;tleb, sest see on &otilde;ige ja teeb &otilde;nnelikuks. &ldquo;Ilus on vaadata, kui inimene teeb oma t&ouml;&ouml;d suure kire ja r&otilde;&otilde;muga,&ldquo; lausus ta.</p> <p>Tallinna Teeninduskooli vilistlane, Rimi Eesti Food AS-i projektijuht Helen Lednei meenutas, kuidas tema karj&auml;&auml;r sai alguse juhuslikult leitud teeninduskooli voldikust: &nbsp;&bdquo;Kogu see tee, mis mul on olnud, on saatus ja see sai alguse &uuml;hest flaierist.&ldquo; &nbsp;</p> <p>T&ouml;&ouml;andjate esindajana tutvustas noortele hotellide ja restoranide valdkonna t&ouml;&ouml;v&otilde;imalusi Krista Tuulik Tallink Hotelsist. Tema s&otilde;nul pakub hotellit&ouml;&ouml; v&otilde;imalusi kohtuda &uuml;lemaailmsete suurkujudega ja need kohtumised j&auml;&auml;vad eluks ajaks meelde. Selleks, et j&otilde;uda tippu, tuleb alustada k&otilde;ige madalamalt. Nii alustas ka Krista Tuulik n&otilde;udepesijana p&auml;rast &uuml;likooli 4. kursust juhtimispraktikale minnes. &bdquo;Juhtimine algab n&otilde;udepesust,&ldquo; t&otilde;des Tuulik.</p> <p>&nbsp;Marit Valge Kutsekojast andis &uuml;levaate ametitest, mille j&auml;rele tulevikus n&otilde;udlus suureneb: &bdquo;1,5 korda rohkem on vaja IKT spetsialiste ja eriti just v&auml;ljapool IKT sektorit, et kaasaegseid lahendusi osataks v&otilde;tta kasutusele ka teistes valdkondades. Metsanduses, puidut&ouml;&ouml;stuses ning metallit&ouml;&ouml;stuses on vaja spetsialiste, kes oskaks keerukate masinatega t&ouml;&ouml;tada.&ldquo;.</p> <p>&nbsp;Reelika Paju ja&nbsp; Evelin M&auml;nniste Innove Rajaleidja keskusest r&auml;&auml;kisid noortele, millele t&auml;helepanu p&ouml;&ouml;rata, et nad saaksid teha seda, millega rahule j&auml;&auml;vad. &bdquo;&Uuml;ks t&auml;htis m&auml;rks&otilde;na on huvi, iga tegevusala v&otilde;iks alata huvist,&ldquo; r&auml;&auml;kis Evelin M&auml;nniste. &bdquo;See ei pea olema huviring, vaid m&otilde;ni teema, mille kohta sulle meeldib internetist lugeda. Ole avatud uutele hobidele ja katsetustele. See annab kogemusi juurde.&ldquo;</p> <p>Kokku toimub oskuste aastal 10 inspiratsiooni&uuml;ritust &uuml;le Eesti. &Uuml;ritustel tutvustatakse erinevate erialade sisu, r&auml;&auml;gitakse nende olulisusest ning tulevikuv&auml;ljavaadetest.</p> <p>Esimese inspiratsioonihommiku salvestust saab vaadata <strong><a href="https://www.facebook.com/oskusteaasta/">Facebookist.&nbsp;</a></strong></p> <p><span>&Uuml;levaate oskuste aasta s&uuml;ndmustest leiate <strong>oskuste aasta</strong></span><strong>&nbsp;<a href="https://oskusteaasta.ee/" target="_blank">kodulehelt</a>!</strong></p> <p><i>2017. aastat t&auml;histatakse&nbsp;oskuste aastana. Mitmeid &uuml;ritusi ja tegevusi koondava teema-aasta eesm&auml;rgiks on t&otilde;mmata noorte t&auml;helepanu kutseharidusele ja v&auml;&auml;rtustada Eesti &uuml;hiskonnas oskusi, meisterlikkust ja elukestvat &otilde;pet. Oskuste aasta on ellu kutsunud Haridus- ja Teadusministeerium ning teema-aastat juhib Sihtasutus Innove</i><i>. Oskuste aasta elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond.</i></p> <div><i><br /></i></div>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=705Üle Eesti hakkavad kohalikud omavalitsused projektide raames arendama ja osutama hoolekandeteenuseid2017-01-17<p><strong>Innovest saavad toetust 12 projekti, mis hakkavad &uuml;le Eesti arendama ja osutama hoolekandeteenuseid t&ouml;&ouml;ealiste inimeste hoolduskoormuse v&auml;hendamiseks ning t&ouml;&ouml;turule asumiseks. Samuti toetatakse erivajadustega inimeste t&ouml;&ouml;turule naasmist. Projekte rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist kokku &uuml;le 2,6 miljoni euroga.</strong><br /><br />Projektide raames plaanivad kohalikud omavalitsused koost&ouml;&ouml;s arendada ja pakkuda erinevaid hoolekandeteenuseid: koduteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus v&otilde;i v&auml;ljaspool kodu osutatav &uuml;ldhooldusteenus (p&auml;evahoiu- v&otilde;i intervallhooldusteenus). K&otilde;ige enam n&auml;hakse vajadust tugiisiku- ja koduteenuse &uuml;htlustamiseks, arendamiseks ja pakkumiseks. Enamus projekte keskendub kahele teenusele, kuid &uuml;ks projekt kavandab rakendada k&otilde;iki nelja teenust.<br /><br />Innove t&ouml;&ouml;elu keskuse juhi &Uuml;lle Luide s&otilde;nul on meeldiv t&otilde;deda, et ollakse koost&ouml;&ouml;valmis ja soovitakse koos &uuml;htlustada ning arendada hoolekandeteenuseid, jagada kogemusi ja teha midagi olulist &auml;ra oma kogukondades. Hea n&auml;ide on Maakondlikud Omavalitsusliidud, kes v&otilde;tsid juhtrolli endale ja kaasasid maakonna omavalitsus&uuml;ksused, et &uuml;heskoos saavutada v&otilde;etud eesm&auml;rke. Kuigi k&otilde;ik maakonnad ei ole esindatud toetuse saajatena, on kaasatud projektidesse kohalikke omavalitsusi naabermaakondadest. &bdquo;Eestis on sageli pereliikmetel suur hoolduskoormus, mis p&otilde;hjustab t&ouml;&ouml;turult k&otilde;rvale j&auml;&auml;mist ning v&auml;heolulisem ei ole ka t&ouml;&ouml;ealiste erivajadustega inimeste t&ouml;&ouml;turule asumise v&otilde;imaluste nappus. T&auml;nu toetust saavatele projektidele avarduvad v&otilde;imalused hoolekandeteenuste &uuml;htlustamiseks, nende edasiarendamiseks ning kvaliteetsemaks muutmiseks,&ldquo; t&otilde;deb Luide.</p> <p>&Uuml;he projekti kohta jagatav toetussumma j&auml;&auml;b 70 tuhande ja 344 tuhande euro vahele. Kokku jagatakse projektide vahel 2, 6 miljonit eurot Euroopa Sotsiaalfondi toetusraha, vooru kogueelarve on 5,3 miljonit eurot.<br /><br /><strong>Toetuse saajate nimekiri on leitav Innove <a href="http://www.innove.ee/UserFiles/Struktuuritoetused/hoolekanne_01_2017.pdf">kodulehelt.</a></strong><br />&nbsp;</p> <p><em>Taotlusvooru &bdquo;Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele t&ouml;&ouml;lesaamist toetavad hoolekandeteenused" korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Sotsiaalministeeriumiga, projekte rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Taotlusvoor oli avatud 1. augustist kuni 31. oktoobrini 2016.</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=703Riigieksamitele registreerimise tähtaeg on 20. jaanuar2017-01-13<p><b>G&uuml;mnaasiumide ja kutse&otilde;ppeasutuste &otilde;pilased ning varem l&otilde;petanud, kes soovivad 2017. a riigieksameid teha, peavad hiljemalt 20. jaanuaril riigieksamitele registreeruma eksamite infos&uuml;steemis (EIS).</b></p> <p>G&uuml;mnaasiumi l&otilde;petamiseks peab &otilde;pilane sooritama eesti keele v&otilde;i eesti keele teise keelena, matemaatika ning v&otilde;&otilde;rkeele riigieksamid. Matemaatika riigieksami puhul peab &otilde;pilane valima kitsa v&otilde;i laia kursuse alusel koostatud eksamit&ouml;&ouml; vahel.</p> <p>V&otilde;&otilde;rkeele riigieksami puhul on &otilde;pilasel kolm valikuv&otilde;imalust. Saab sooritada inglise keele riigieksami, mille eduka l&auml;bimise korral antakse &otilde;pilasele B1 v&otilde;i B2 tase. Teine v&otilde;imalus on valida Innove vahendatud rahvusvaheline prantsuse, saksa v&otilde;i vene keele eksam, mille edukal sooritamisel omandab &otilde;pilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse. Kolmanda v&otilde;imalusena v&otilde;ib &otilde;pilane esitada rahvusvaheliselt tunnustatud v&otilde;&otilde;rkeeleeksami v&auml;hemalt B1 tasemel l&auml;bimise tunnistuse, mis vabastab ta v&otilde;&otilde;rkeele riigieksamist. Vastav eksamitunnistus peab olema kehtiv v&auml;hemalt 31. augustini 2017 ning see tuleb kooli esitada hiljemalt 20. jaanuaril. Soovi korral v&otilde;ib &otilde;pilane sooritada inglise keele riigieksami ja lisaks &uuml;he Innove vahendatud rahvusvahelise eksami.</p> <p>Lisaks riigieksamitele tuleb teha g&uuml;mnaasiumi koolieksam ja &otilde;pilasuurimus v&otilde;i praktiline t&ouml;&ouml; (praktilist t&ouml;&ouml;d ei tehta eksternina kooli l&otilde;petamisel).</p> <p>Riigieksamitele registreerimise t&auml;htaeg <a href="https://eis.ekk.edu.ee/eis/">eksamite infos&uuml;steemis</a> on 20. jaanuar. Kui &otilde;pilasel puudub v&otilde;imalus registreerida end eksamite infos&uuml;steemi kaudu, teatab ta oma valikud koolile samuti 20. jaanuariks. Koolid saavad eksamite infos&uuml;steemis oma &otilde;pilaste registreerimise seisu j&auml;lgida ja kontrollida kuni 30. jaanuarini 2017. &nbsp;</p> <p>Selle aasta riigieksamid algavad&nbsp; 24. aprillil eesti keele eksamiga ning l&otilde;pevad 12. mail matemaatika eksamiga. Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 19. juunil eksamite infos&uuml;steemi ja riigiportaali <a href="http://www.eesti.ee">www.eesti.ee</a> kaudu. Riigieksami e-tunnistused on k&auml;ttesaadavad ja alla laaditavad alates 20. juunist eksamite infos&uuml;steemist v&otilde;i riigiportaali <a href="http://www.eesti.ee">www.eesti.ee</a> p&auml;ringukeskkonnast.</p> <p>T&auml;iendavat teavet riigieksamite kohta leiab: <a href="http://www.innove.ee/et/riigieksamid">www.innove.ee/et/riigieksamid<br /><br />&nbsp;</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=702Toetust saab taotleda koolide ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks 2017-01-09<p><strong>Alates t&auml;nasest saab Innovest toetust taotleda koolide ettev&otilde;tlus&otilde;ppe praktilisemaks ja mitmek&uuml;lgsemaks muutmiseks. Projektide raames v&otilde;ib n&auml;iteks kooli noori juhendama kutsuda ettev&otilde;tjaid, l&auml;bi viia praktilisi &otilde;pitubasid, ettev&otilde;tlus&otilde;ppe huviringe ning korraldada uudseid ettev&otilde;tlikkusega seotud kooliv&auml;liseid tegevusi. Taotlusvoorus jagatakse projektide vahel 180&nbsp;000 eurot ning taotlusi saab Innovesse esitada kuni 10. m&auml;rtsini.</strong></p> <p>Haridus- ja Teadusministeeriumi ettev&otilde;tlus&otilde;ppe programmijuhi Kristi Ploomi s&otilde;nul on toetuse andmise eesm&auml;rk t&otilde;hustada koolide, kogukonna ja ettev&otilde;tjate koost&ouml;&ouml;d &bdquo;Sellised projektid toetavad ettev&otilde;tliku &otilde;ppe juurutamist ning suurendavad &otilde;ppurite ettev&otilde;tlusteadlikkust. Erinevad uuringud on n&auml;idanud, et noorte paremaks kohanemiseks t&ouml;&ouml;eluga tuleb koolis lisaks faktiteadmistele enam arendada &otilde;ppurite loovust, algatusv&otilde;imet ja ettev&otilde;tlikkust. Kooliv&auml;liste partnerite kaasamine v&otilde;imaldab muuta ettev&otilde;tlus&otilde;pet elulisemaks, n&auml;iteks viia &otilde;pet l&auml;bi v&auml;ljaspool kooli, ettev&otilde;tte probleemidele lahendusi otsides vms,&ldquo; t&otilde;deb Ploom ning kutsub koole koost&ouml;&ouml;s ettev&otilde;tjatega p&otilde;nevaid ja noorte ettev&otilde;tlikkust arendavaid tegevusi sisaldavaid projektitaotlusi koostama.</p> <p>Taotlusvoorust on toetust oodatud taotlema koolid ja era- v&otilde;i avalik-&otilde;iguslikud juriidilised isikud. Taotlejal tuleb projekti kaasata ka v&auml;hemalt &uuml;ks partner. Juhul kui taotleja ei ole kool, peab v&auml;hemalt &uuml;ks projekti partneritest olema kool. Koolide all peetakse silmas &uuml;ldhariduskoole ning kutse- ja &nbsp;rakendusk&otilde;rgkoole.</p> <p>Innove elukestva &otilde;ppe keskuse juht Maarja Parve toob esile, et avatud taotlusvooru tingimuste v&auml;ljat&ouml;&ouml;tamisel on seatud eesm&auml;rgiks, et projekti aruandluse koostamine oleks v&otilde;imalikult lihtne. Toetus makstakse v&auml;lja kindlasummalise maksena ehk tingimusel, et toetuse saaja t&otilde;endab enda seatud tulemuste ja n&auml;itajate saavutamist ning kuludokumente esitama ei pea. V&auml;ljund&auml;itajaks v&otilde;ib olla n&auml;iteks ettev&otilde;tluslaagris osalenud laste arv v&otilde;i midagi muud, mis kirjeldab projekti raames plaanitud tegevuste l&auml;biviimise edukust.</p> <p>Ettev&otilde;tlikkuse taotlusvoorus jagatakse projektide vahel 180&nbsp;000 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. &Uuml;hele projektile antakse toetust 1000 kuni 25&nbsp;000 eurot. Panustada tuleb ka 10% omaosalust.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Taotlusvooru&nbsp;<a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/111112016003?leiakehtiv" target="_blank">&bdquo;Koolide, kogukonna ja ettev&otilde;tjate koost&ouml;&ouml; toetamine ettev&otilde;tlus&otilde;ppe praktilisemaks muutmiseks"</a> projektitaotluste esitamise t&auml;htaeg on&nbsp;<strong>10. m&auml;rts 2017 kl 17.00.<br /></strong><br /> Taotlejad on oodatud ka<strong> infop&auml;evadele, mis toimuvad 20. jaanuaril Tallinnas ja 23. jaanuaril Tartus.<br /></strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Taotlusvooru korraldab SA Innove elukestva &otilde;ppe keskus koost&ouml;&ouml;s Haridus- ja Teadusministeeriumiga.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><strong>Lisainfo ja infop&auml;evadele registreerimine:&nbsp;</strong><br /><strong> <a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/ettevotlus">www.innove.ee/struktuuritoetused/ettevotlus</a></strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=701Kompetentsikonverentsi 2017 materjalid on veebis avalikud2017-01-06<p>&nbsp;</p> <p>23.11.2016&ndash;06.01.2017 toimusid &uuml;le Eesti kompetentsikonverentsid <span>haridusasutuse juhtidele ja haridusvaldkonna eestvedajatele</span>.</p> <p>Konverentsi videod, esitlused ja galeriid, leiate <a href="http://www.innove.ee/kompetentsikonverents"><strong>SIIT</strong>.</a>&nbsp;<br /><br />&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=700Õppeasutused saavad toetust taotleda praktikasüsteemi jaoks2017-01-04<p>Kuni 30. jaanuarini on oodatud kutse&otilde;ppeasutused, rakendusk&otilde;rgkoolid ja &uuml;likoolid Innove struktuuritoetuste agentuurist toetust taotlema praktikas&uuml;steemi arendamiseks.&nbsp;</p> <p></p> <p>T&auml;psem info <a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/praktika">siit.</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=699Kutseõppeasutuste talvine vastuvõtt pakub õppimisvõimalusi enam kui 60 õppekaval2017-01-04<p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Mitmetes kutse&otilde;ppeasutustes &uuml;le Eesti on jaanuaris-veebruaris k&auml;imas talvine vastuv&otilde;tt. Koolid ootavad &otilde;ppima nii p&otilde;hi- kui ka keskharidusega, aga ka p&otilde;hihariduseta &otilde;ppureid.</b></p> <p>&bdquo;Tugev praktiline kutse&otilde;pe annab &otilde;ppijale kindlustunde t&ouml;&ouml;turul ja erialasel t&ouml;&ouml;l h&auml;sti toime tulemiseks. Kutse&otilde;ppeasutused pakuvad seejuures ka laia erialavalikut, kust leiavad endale sobiva &otilde;ppekava erinevas vanuses &otilde;ppurid, olgu nende huviks t&ouml;&ouml;stus, teenindus, sotsiaalt&ouml;&ouml; v&otilde;i p&otilde;llumajandus,&ldquo; &uuml;tles SA Innove hariduse agentuuri juhataja Tanel Oppi.</p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">T&auml;navune talvine vastuv&otilde;tt pakub &otilde;ppimisv&otilde;imalusi nii esma- kui ka j&auml;tku&otilde;ppes rohkem kui 60 &otilde;ppekaval. Mitmek&uuml;lgse erialavaliku seas on ametid, nagu autokeretehnik, CNC-t&ouml;&ouml;tlemiskeskuse ning puidupingi operaator, keevitaja, tegevusjuhendaja, palkmajaehitaja, kondiiter jt.&nbsp;</span></p> <p>Erineva pikkusega &otilde;ppekavad ja paindlikud &otilde;ppevormid v&otilde;imaldavad kutse&otilde;ppesse &otilde;ppima asuda nii noortel kui ka t&auml;iskasvanuil, kel soov &uuml;mber- v&otilde;i t&auml;iend&otilde;ppeks. Lisaks koolip&otilde;hisele &otilde;ppele on mitmes kutse&otilde;ppeasutuses v&otilde;imalik astuda ka <a href="http://www.innove.ee/tookohapohine-ope">t&ouml;&ouml;kohap&otilde;hisesse ehk &otilde;pipoisi&otilde;ppesse</a>, kus kolmandik &otilde;ppest toimub koolis ning kaks-kolmandikku t&ouml;&ouml;andja juures.</p> <p><b>Talvine vastuv&otilde;tt toimub j&auml;rgmistes kutse&otilde;ppeasutuses:</b></p> <p>1. <a href="http://www.hak.edu.ee/cms/index.php/avaleht/teated/340-vastuvott-veoautojuhtide-oppesse-kestab-6-jaanuarini-2017">Hiiumaa Ametikool &ndash;&nbsp; vastuv&otilde;tt &uuml;hel erialal</a></p> <p>2. <a href="http://jkhk.ee/pages/talvine-vastuvott.php?searchresult=1&amp;sstring=talvine">J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskus &ndash; vastuv&otilde;tt kaheksal erialal</a></p> <p>3. <a href="http://www.kehtna.edu.ee/">Kehtna Kutsehariduskeskus &ndash; vastuv&otilde;tt &uuml;heksal erialal</a></p> <p>4. <a href="http://www.ametikool.ee/sisseastumine">Kuressaare Ametikool &ndash; vastuv&otilde;tt viiel erialal</a></p> <p>5. <a href="http://www.olustvere.edu.ee/wordpress/?page_id=383">Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool &ndash; vastuv&otilde;tt kolmel erialal</a></p> <p>6. <a href="http://www.hariduskeskus.ee/index.php/opilaste-vastuvott-suvi-2016">P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskus &ndash; vastuv&otilde;tt kahel erialal ning lisavastuv&otilde;tt kahel erialal</a></p> <p>7. <a href="http://www.rak.ee/talvine-vastuvott-20162017/">Rakvere Ametikool &ndash; vastuv&otilde;tt &uuml;hel erialal</a></p> <p>8. <a href="http://www.aianduskool.ee/vastuvott">R&auml;pina Aianduskool &ndash; vastuv&otilde;tt &uuml;hel erialal</a></p> <p>9. <a href="http://www.tlmk.ee/sisseastujale/vastuvott/talvine-vastuvott-kutseoppesse/">Tallinna Lasnam&auml;e Mehaanikakool &ndash; vastuv&otilde;tt neljal erialal</a></p> <p>10. <a href="http://www.tthk.ee/vastuvott/vastuvotuvestluse-ajakava/">Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskus &ndash; vastuv&otilde;tt kolmel erialal</a></p> <p>11. <a href="http://khk.ee/oppimine/talvine-vastuvott-2-13-jaanuar-2017">Tartu Kutsehariduskeskus &ndash; vastuv&otilde;tt 22 erialal</a> <span style="text-decoration: underline;"></span></p> <p>12. <a href="http://www.nooruse.ee/est/sisseastumine/vastuvotutingimused/">Tartu Tervishoiu K&otilde;rgkool &ndash; vastuv&otilde;tt &uuml;hel erialal</a></p> <p>13. <a href="http://www.vkok.ee/sisseastujale/vastuvotuinfo/">Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskus &ndash; vastuv&otilde;tt seitsmel erialal</a></p> <p><strong><em><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">NB! &Otilde;ppekavade kirjeldused, t&auml;psemad vastuv&otilde;tutingimused ja ajakava leiad koolide kodulehek&uuml;lgedelt.</span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><i>Aastat 2017 t&auml;histatakse <a href="http://www.innove.ee/et/uudised/686/2017-on-eestis-oskuste-aasta" target="_blank">oskuste aastana</a>. Mitmeid &uuml;ritusi ja tegevusi koondava teema-aasta eesm&auml;rgiks on t&otilde;mmata noorte t&auml;helepanu kutseharidusele ja v&auml;&auml;rtustada Eesti &uuml;hiskonnas oskusi, meisterlikkust ja elukestvat &otilde;pet. Oskuste aasta on ellu kutsunud Haridus- ja Teadusministeerium ning teema-aastat juhib Sihtasutus Innove</i><i>.&nbsp;</i></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=697Kandideeri haridusvaldkonna võrgustike juhtide arenguprogrammi2017-01-03<p><strong>SA Innove &otilde;petaja ja koolijuhi t&auml;ienduskoolituskeskus ootab haridusvaldkonna &uuml;henduste liikmeid kandideerima v&otilde;rgustike juhtide arenguprogrammi!</strong></p> <p>Arenguprogrammi eesm&auml;rk on osalejate teadmiste suurendamine ja oskuste arendamine haridusvaldkonnas tegutsevate &uuml;henduste strateegilisest juhtimisest/arendamisest, inimeste juhtimisest, kommunikatsiooni planeerimisest, koost&ouml;&ouml;st, kaasamisest ja huvikaitsest ning ressursside juhtimisest ja omatuluteenimisest.</p> <p><br />Kandideerimisavaldusi ootame hiljemalt <strong>10. jaanuariks 2017.</strong></p> <p><br />Rohkem informatsiooni: <a href="http://www.innove.ee/vorgustikud">www.innove.ee/vorgustikud</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=696Õpetajad on oodatud saksa keele põhikooli lõpueksami seminarile2017-01-03<p><strong>Saksa keele p&otilde;hikooli l&otilde;pueksamit tutvustav seminar toimub 20. veebruaril 2017 kell 12.00-15.30 Tallinnas (SA Innove, L&otilde;&otilde;tsa 4, ruum Hiiumaa).&nbsp;</strong></p> <p>Oodatud on k&otilde;ik saksa keele &otilde;petajad, ennek&otilde;ike &otilde;petajad, kes ei ole viimase kolme aasta jooksul seminaridel osalenud, aga on seotud 2017. aasta saksa keele p&otilde;hikooli l&otilde;pueksami kirjaliku osa hindamise, suulise osa hindamise v&otilde;i intervjueerimisega.<br /><strong><br />P&auml;evakava:</strong></p> <ul> <li>eksami &uuml;lesehituse tutvustus,</li> <li>2016. aasta eksamitulemuste tutvustus,</li> <li>eksami kirjutamisosa n&auml;idiste anal&uuml;&uuml;s ja hindamine,</li> <li>suulise osa l&auml;biviimise p&otilde;him&otilde;tted,</li> <li>n&auml;idiste anal&uuml;&uuml;s ja hindamine.</li> <li></li> </ul> <p>Palume&nbsp;<a href="http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamiseminarid_16/registreerimisvorm_2017"><strong>registreeruda</strong>&nbsp;<strong>hiljemalt 13. veebruaril 2017 SIIN.&nbsp;</strong></a></p> <p></p> <p><br />Lisainfo:<br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Aile Arro<br /></span><a href="mailto:Aile.arro@innove.ee" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">aile.arro@innove.ee</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=695SA Innove pühadetervitus2016-12-21<p>Soovime k&otilde;igile oma koost&ouml;&ouml;partneritele kauneid j&otilde;ulup&uuml;hi ning edukat ja teguderohket uut aastat! Vaata ka meie elektroonilist p&uuml;hadekaarti.</p> <p></p> <p class="center"><a href="http://www.innove.ee/kaart/"><img src="/UserFiles/Uudised/kaart(2).jpg" title="Innove j&otilde;ulutervitused" /></a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=694Tänavune parim noor müürsepp õpib Tartu Kutsehariduskeskuses2016-12-09<p><b>Eile, 8. detsembril l&otilde;ppes Viljandi Kutse&otilde;ppekeskuse Tehnomajas ehituserialade &otilde;ppurite kutsemeistriv&otilde;istlus J&otilde;ulukellu 2016, kust viis esikoha ja parima m&uuml;&uuml;rsepa tiitli koju Jaanus Mitt Tartu Kutsehariduskeskusest. Teise koha saavutas Leho Neemsalu Rakvere Ametikoolist ja kolmandale kohale tuli Vladislav Kuzmin Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest.</b></p> <p>&bdquo;V&otilde;it oli v&auml;ga &uuml;llatav ja ma ei osanud elusees seda oodata. V&otilde;istlus&uuml;lesanne oli suhtelisel keerukas ja oleks pidanud rohkem harjutama,&ldquo; kommenteeris v&otilde;itu Jaanus Mitt, kes &otilde;pib Tartu Kutsehariduskeskuses teisel kursusel.</p> <p>Jaanus otsustas edasi&otilde;ppimisvalikut tehes &uuml;ldehituse kasuks, sest talle on see ala lapsest peale meeldinud. &bdquo;Olen p&auml;rast t&auml;nast oma valikuga eriti rahul. Siit tuleb ainult &uuml;lesm&auml;ge minna,&ldquo; nentis Jaanus ning lisas, et Nooreks Meistriks peab n&uuml;&uuml;d k&otilde;vasti harjutama hakkama.</p> <p>V&otilde;istlus&uuml;lesanne l&auml;htus &auml;sja G&ouml;teborgis toimunud EuroSkills&rsquo;i v&otilde;istlust&ouml;&ouml;st &ndash; eesm&auml;rgiks oli k&uuml;mne tunniga laduda gooti avadega seinafragment ning vuukida seina fassaadiosa.</p> <p>&bdquo;T&auml;navune v&otilde;istlus&uuml;lesanne oli minu nelja kohtunikuks olemise aasta k&otilde;ige keerukam, sest oli vaja teha v&auml;ga palju telliskivil&otilde;ikeid. Ilmselt seet&otilde;ttu ei saanud ka &uuml;kski v&otilde;istlust&ouml;&ouml; valmis,&ldquo; kommenteeris v&otilde;istlust kohtunik ja Anmeri O&Uuml; esindaja Priit Alas.</p> <p>&bdquo;K&uuml;ll aga on v&otilde;istlejate t&ouml;&ouml; kvaliteet ja t&ouml;&ouml;sse suhtumine v&otilde;rreldes eelmiste aastatega m&auml;rkimisv&auml;&auml;rselt t&otilde;usnud. Noored peaksid kindlasti arendama kiirust ja hindama oma liigutuste optimaalsust,&ldquo; lisas Alas.</p> <p>&bdquo;Jaanusele t&otilde;i v&otilde;idu t&ouml;&ouml; kvaliteet &ndash; kivide korrektsed v&auml;ljal&otilde;iked, t&auml;pne m&otilde;&otilde;t ja t&ouml;&ouml; puhtus. Lisaks j&auml;rgis ta k&otilde;iki t&ouml;&ouml;ohutusn&otilde;udeid,&ldquo; s&otilde;nas Wienerberger AS esindaja T&otilde;nu Pari.</p> <p>Kutsemeistriv&otilde;istlustel osalemine on nii Alase kui ka Pari arvates iga noore meistri jaoks v&otilde;rratu kogemus ja t&ouml;&ouml;andjate silmis pluss. &bdquo;Ma leian, et v&otilde;istlustel osalejaid v&otilde;iks tunnustada sedav&otilde;rd, et kaas&otilde;pilastelgi tekiks tahe ja &otilde;hin tulevikus enda oskused ja teadmised kutsemeistriv&otilde;istlustel proovile panna,&ldquo; m&auml;rkis Pari.</p> <p>V&otilde;istluse kuus paremat &otilde;pilast, kes saavad v&otilde;imaluse v&otilde;istelda kutsemeistriv&otilde;istlusel Noor Meister 4.-5. mail 2017, on j&auml;rgmised:</p> <p>1) Jaanus Mitt, Tartu Kutsehariduskeskus</p> <p>2) Leho Neemsalu, Rakvere Ametikool</p> <p>3) Vladislav Kuzmin, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva &otilde;ppekoht)</p> <p>4) M&auml;rt Moorbach, Haapsalu Kutsehariduskeskus</p> <p>5) Taavi Tuimann, J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskus</p> <p>6) Nikita Jurov, Tallinna Ehituskool</p> <p><b>V&otilde;istluse fotogalerii Facebookis.</b></p> <p>M&uuml;&uuml;rseppade kutsemeistriv&otilde;istlus J&otilde;ulukellu toimus t&auml;navu 12. korda ning v&otilde;istlusest v&otilde;ttis osa k&uuml;mme kutse&otilde;ppurit Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest (Sillam&auml;e ja Narva &otilde;ppekoht), Haapsalu Kutsehariduskeskusest, Kehtna&nbsp; Kutsehariduskeskusest, V&otilde;rumaa Kutsehariduskeskusest, J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest, Rakvere Ametikoolist, Viljandi Kutse&otilde;ppekeskusest, Tallinna Ehituskoolist ja Tartu Kutsehariduskeskusest.</p> <p>V&otilde;istluse lisainfo : <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/myyrsepp-2016">http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/myyrsepp-2016</a>.</p> <p>M&uuml;&uuml;rseppade kutsemeistriv&otilde;istluse &uuml;ks tulihingeline algataja oli kooli kutse&otilde;petaja J&uuml;ri Sammul. Aastast 2008 kannab v&otilde;istlus tema nime.</p> <p>V&otilde;istlust korraldasid SA Innove ja Viljandi Kutse&otilde;ppekeskus ning v&otilde;istluse l&auml;biviimist toetasid Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium, Wienerberger AS ning Saint-Gobain Ehitustooted AS &ndash; Weber.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=692Tänavustele kutsemeistrivõistlustele paneb punkti noorte müürseppade mõõduvõtt Jõulukellul2016-12-07<p><b>T&auml;na ja homme, 7.-8. detsembril toimub Viljandi Kutse&otilde;ppekeskuse Tehnomajas (Vana-V&otilde;idu, Viljandi vald) J&uuml;ri Sammuli nimeline m&uuml;&uuml;rseppade kutsemeistriv&otilde;istlus J&otilde;ulukellu 2016.</b></p> <p>&bdquo;Juba kaheteistk&uuml;mnendat korda tulevad meie vabariigi andekaimad ehituserialade &otilde;pilased Viljandisse v&auml;lja selgitama, kes on nende seast t&auml;navune parim m&uuml;&uuml;rsepp,&ldquo; &uuml;tles Viljandi Kutse&otilde;ppekeskuse ehitus&otilde;ppeosakonna juht ja v&otilde;istluse korraldaja Rein Kalda.</p> <p>Individuaalv&otilde;istlusel tuleb andekatel noortel m&uuml;&uuml;rseppadel 10 tunniga laduda seinafragment kahes etapis. Esmalt laotakse joonise j&auml;rgi gooti avadega seinafragment ning seej&auml;rel vuugitakse seina fassaadiosa.</p> <p>J&otilde;ulukellust v&otilde;tab osa 11 v&otilde;istlejat Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest (Sillam&auml;e ja Narva &otilde;ppekoht), P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest, Haapsalu Kutsehariduskeskusest, Kehtna Kutsehariduskeskusest, V&otilde;rumaa Kutsehariduskeskusest, J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest, Rakvere Ametikoolist, Viljandi Kutse&otilde;ppekeskusest, Tallinna Ehituskoolist ja Tartu Kutsehariduskeskusest.</p> <p>V&otilde;istluse kuus paremat saavad v&otilde;imaluse v&otilde;istelda kutsemeistriv&otilde;istlusel Noor Meister 4.-5. mail 2017</p> <p>Eesti N&auml;ituste messikeskuses.</p> <p><b>Kahep&auml;evane v&otilde;istlus kestab t&auml;na, 7. detsembril kl 8.45&ndash;17.15 ning homme, 8. detsembril kl 9&ndash;15.15, parimaid autasustatakse homme kl 17.</b> K&otilde;ik huvilised on oodatud v&otilde;istlust j&auml;lgima! V&otilde;istluse lisainfo ja t&auml;pne ajakava SA Innove <strong><a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/myyrsepp-2016">kodulehel</a></strong>.</p> <p>M&uuml;&uuml;rseppade kutsemeistriv&otilde;istluse &uuml;ks tulihingeline algataja oli kooli kutse&otilde;petaja J&uuml;ri Sammul. Aastast 2008 kannab v&otilde;istlus tema nime.</p> <p>V&otilde;istlust korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s Viljandi Kutse&otilde;ppekeskusega ning v&otilde;istluse l&auml;biviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium, Wienerberger AS ning Saint-Gobain Ehitustooted AS &ndash; Weber.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=689PISA 2015 tulemused - Eesti põhiharidus on Euroopa parim2016-12-05<p class="img-right"></p> <p><strong>T&auml;na avaldasid sihtasutus Innove ja Haridus- ja Teadusministeerium PISA 2015 Eesti tulemused, mille p&otilde;hjal on Eesti 15-aastaste noorte tulemused parimad Euroopas ning k&otilde;ige tugevamate seas maailmas. Samuti on Eesti tippsooritajate osakaalult maailma tugevaimate riikide hulgas. <br /></strong></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">PISA uuringu n&auml;ol on tegu suurima rahvusvahelise &otilde;pilasuuringuga, kus sel korral osales 72 riiki. Eesti osales neljandat korda ja PISA testi tegid pooled Eesti 15-aastastest &otilde;pilastest ehk &nbsp;5587 noort. Uuringu peamiseks fookuseks olid loodusteadused.</span></p> <p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Eesti tulemused</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> on stabiilselt v&auml;ga head k&otilde;ikides valdkondades ja need saavutatakse tagasihoidlikuma finantsressursi ja l&uuml;hema &otilde;ppimisajaga kui teistes OECD riikides.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Suurenenud on tippsooritajate hulk k&otilde;ikides hindamisvaldkondades ja lugemises on v&auml;henenud n&otilde;rkade tulemustega noorte osa. Suurimaid edusamme on &otilde;pilased teinud funktsionaalses lugemises, kasvanud on just poiste lugemisoskus.</span></p> <p></p> <ul> <li><strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="/UserFiles/&Uuml;ldharidus/PISA 2015/PISA 2015_EESTI_ARUANNE_FINAL.pdf" title="PISA 2015_EESTI_ARUANNE_FINAL.pdf (5.5 MiB)">PISA 2015 Eesti tulemuste aruanne</a></span></strong></li> <li><strong><a href="/UserFiles/&Uuml;ldharidus/PISA 2015/Voldiku materjal/PISAvoldik_EST.pdf" title="PISAvoldik_EST.pdf (378 KiB)">PISA 2015 kokkuv&otilde;ttev materjal </a></strong></li> <li><strong><a target="_blank" href="https://www.hm.ee/sites/default/files/pisa_2015_slaidid_loplik.pdf">Pressikonverentsi slaidid</a></strong></li> <li><strong><a href="http://www.oecd.org/pisa/">PISA test (ka eesti keeles)</a><br /><br /></strong></li> <li><strong>L&auml;hemalt PISA 2015 uuringust <a href="http://www.innove.ee/et/yldharidus/pisa-2015-uuringu-tulemused">saab lugeda siit.<br /><br /></a></strong></li> </ul> <p><a target="_blank" href="https://youtu.be/mxTrDhR1mjY">PISA 2015 tulemusi tutvustav video</a> (eesti k)<br /><a target="_blank" href="https://youtu.be/WjBNlhkdMsw">PISA 2015 tulemusi tutvustav video</a> (ingl. k)</p> <p><em>OECD korraldatavas PISA uuringus hinnatakse 15-aastaste &otilde;pilaste teadmisi ja oskusi funktsionaalses lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes. Uuring m&otilde;&otilde;dab, kuidas 15-aastased &otilde;pilased on v&otilde;imelised &otilde;pitut igap&auml;evaelus rakendama, &uuml;ldistama ja seostama. Uuring toimub iga kolme aasta j&auml;rel.&nbsp;</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=688Eesti noormees toob Euroopa noorte kutsemeistrivõistlustelt koju veebiarenduse pronksmedali2016-12-05<p><b>UUS!<a href="https://www.facebook.com/pg/kutseharidus.ee/photos/?tab=album&amp;album_id=1335654126490797"> Galerii Eesti delegatsiooni naasmisest koju.</a></b></p> <hr /> <p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Eile, 4. detsembril autasustati G&ouml;teborgis Euroopa noorte kutsemeistriv&otilde;istluste EuroSkills parimaid. Tallinna Pol&uuml;tehnikumi &otilde;pilast, Hendry Sadrakut tunnustati veebiarenduses pronksmedaliga ning ka Eesti parima v&otilde;istleja medaliga. Veel toovad eestlased koju neli meisterlikkuse medalit.</b></p> <p>&bdquo;See oli mu viimane rahvusvaheline v&otilde;istlus ning selleks sai v&auml;ga palju t&ouml;&ouml;d tehtud. Andsin oma parima ja tunne on suurep&auml;rane,&ldquo; kommenteeris Hendry pronksmedali v&otilde;itu. &bdquo;Kuna v&otilde;istlus&uuml;lesannetega oli v&otilde;imalik kaks p&auml;eva enne v&otilde;istlust tutvuda, siis k&otilde;ige suuremaks v&auml;ljakutseks oli peaasjalikult ajaplaneerimine,&ldquo; lisas ta.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Kolm v&otilde;istlusp&auml;eva veebarenduses oli jagatud eraldi &uuml;lesanneteks. Esimesel p&auml;eval loodi kliendipoolne lahendus ette antud disaini&nbsp; alusel ja teisel p&auml;eval loodi andmebaas k&uuml;sitluste tarbeks. V&otilde;istluse v&otilde;ttis kokku sisuhalduss&uuml;steemi konfigureerimise ja isikup&auml;rastamise &uuml;lesanne.</p> <p>&bdquo;V&otilde;istlus oli raske ning pronks ei tulnud sugugi lihtsalt, mist&otilde;ttu olen Hendry sooritusega t&otilde;siselt rahul. Hendryle t&otilde;i pronksmedali tema tugevaim k&uuml;lg &ndash; kliendipoolne programmeerimine &ndash; ning loomulikult j&auml;rjepidev t&ouml;&ouml; ja oskus aega planeerida,&ldquo; m&auml;rkis Hendry juhendaja ning veebiarenduse rahvusvaheline ekspert Margit Tennosaar.</p> <p>&bdquo;T&otilde;siasi, et Eesti on veebiarenduses toonud koju medalid kolmelt j&auml;rjestikuselt rahvusvaheliselt v&otilde;istluselt, n&auml;itab, et Eesti on tugev e-riik, mille kujunemisel on oma roll andekatel noortel. Minul on olnud suur r&otilde;&otilde;m neid sellel teel juhendada,&ldquo; lisas Tennosaar.</p> <p>Lisaks noppisid meisterlikkuse medalid (<i>Medallion of Excellence</i>) neli Eesti noormeest: Erik Tammeleht restoraniteeninduses, Riho Lehismets ehitusviimistluses ning meeskondlikult Mairold M&auml;nd ja Erik R&uuml;&uuml;tel maastikuehituses. Meisterlikkuse medal antakse v&otilde;istlejaile, kes saavad v&auml;hemalt 500 punkti, ja sellega tunnustatakse nende suurep&auml;raseid kutseoskusi.</p> <p>Euroopa kutsemeistriv&otilde;istlustel esindasid Eestit 14 noort meistrit eri kutse&otilde;ppeasutustest. V&otilde;istlustulle astusid kaheteistk&uuml;mne eriala kutse&otilde;ppurid: veebiarendaja, maastikuehitajad, restoraniteenindaja, ehitusviimistleja, plaatija, graafiline disainer, kokk, florist, IT-spetsialistid, s&otilde;iduautotehnik, m&uuml;&uuml;rsepp ja keevitaja.</p> <p><b><a href="https://www.facebook.com/pg/kutseharidus.ee/photos/?tab=album&amp;album_id=1330435397012670">Fotogalerii</a> Eesti koondisest EuroSkills&rsquo;il.</b></p> <p><b>EuroSkills&rsquo;i pressifotode <a href="https://www.flickr.com/photos/euroskills2016">&uuml;ldgalerii</a>.</b></p> <p><b>Eesti delegatsioon naaseb EuroSkills&rsquo;ilt t&auml;na, 5. detsembril kl 21.10. K&otilde;ik kaasaelajad ja huvilised on Lennart Meri Tallinna lennujaama (Lennujaama tee 12, Tallinn) delegatsiooni tervitama oodatud! Lisainfo: <a href="mailto:maarja.vaikmaa@innove.ee">maarja.vaikmaa@innove.ee</a>, 5664 8171 (Maarja Vaikmaa, kommunikatsioonispetsialist).</b></p> <p>Iga kahe aasta tagant toimuv EuroSkills on noortele &uuml;ks t&auml;htsaimaid kutseoskuste testimise ja n&auml;itamise kohti. T&auml;navustel v&otilde;istlustel 1.-3. detsembrini Rootsis osales ligi 500 &otilde;pilast &uuml;le Euroopa ning m&otilde;&otilde;tu v&otilde;eti 35 erialal. Seni on Eesti koondis EuroSkills&rsquo;ist osa v&otilde;tnud neljal korral ja koju on toodud 27 erinevat medalit.</p> <p>Alates 2006. aastast koordineerib noorte kutsemeistriv&otilde;istlusi Eestis SA Innove, valmistades &uuml;htlasi noori ette rahvusvahelisteks kutsemeistriv&otilde;istlusteks EuroSkills ja WorldSkills. Rahvusvahelistel kutsemeistriv&otilde;istlustel osalemist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.</p> <p>Eesti v&otilde;istlejaid toetasid EuroSkills&rsquo;il Tallinna Pol&uuml;tehnikum, OneTouch.io, Reserv Rent, Service Skills O&Uuml;, Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni koolituskeskus, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna Teeninduskool, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Simon Jersey, R&auml;pina Aianduskool, VT-Haljastus, Estlandscape O&Uuml;, Masha, Priit Press ja Lilled, Tallinna Ehituskool, tesa tape UAB Eesti, AS Tikkurila, Henkel Balti O&Uuml;, Mira Ehitusmaterjalid O&Uuml;, Plaadisheffid O&Uuml;, Vipex AS, Viljandi Kutse&otilde;ppekeskus, Wienerberger AS, Saint-Gobain Ehitustooted AS &ndash; Weber, Eesti Ehitusettev&otilde;tjate Liit, Tartu Kutsehariduskeskus, Autokutse&otilde;ppe Liit, Eesti Peakokkade &Uuml;hendus, kohvik Moon, Tartu Kunstikool, Velvet, Kroonpress, &nbsp;Tallinna Lasnam&auml;e Mehaanikakool ja Monik O&Uuml;.<br /><br />(Foto: EuroSkills 2016 / Frida Winter)&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=687Pressikutse: PISA 2015 tulemuste avalikustamise pressikonverents2016-12-05<p><strong>Homme, 6. detsembril kell 12 Eesti aja j&auml;rgi avalikustatakse &uuml;lemaailmselt rahvusvahelise &otilde;pitulemuste uuringu PISA 2015 tulemused.</strong></p> <p>Eesti tulemustest tehakse &uuml;levaade Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses kell 12 algaval pressikonverentsil, kus neid tutvustavad <strong>minister Mailis Reps</strong>, uuringu Eestipoolne l&auml;biviija, sihtasutuse <strong>Innove esindaja Gunda Tire</strong> ning Eesti esindaja OECD PISA n&otilde;ukogus <strong>Maie Kitsing.</strong></p> <p></p> <p><strong><span>PISA uuringust</span></strong><span><br /> Iga kolme aasta tagant OECD poolt l&auml;bi viidavas PISA uuringus hinnatakse 15-aastaste &otilde;pilaste teadmisi ja oskusi funktsionaalses lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes. Uuringu fookuses on 15-aastaseed noored, sest just selles vanuses ollakse enamikes OECD riikides l&otilde;petamas kohustuslikku kooliteed ning tegemas valikuid edasiste &otilde;pingute kohta.<o:p></o:p></span></p> <p><span>PISA uuring vaatleb, kuidas on noored v&otilde;imelised &otilde;pitud oskusi ja teadmisi reaalses igap&auml;evaelus rakendama, samuti &otilde;pitut &uuml;ldistama ja seostama. Uuring annab &uuml;levaate, kui h&auml;sti on eri riikide noored valmis neid tulevikus ees ootavate v&auml;ljakutsetega silmitsi seisma. Samuti, kas noored suudavad anal&uuml;&uuml;sida, leida p&otilde;hjuseid ning esitada oma ideid. Lisaks testiti seekord &otilde;pilaste meeskondliku probleemi lahendusoskust. K&otilde;ik &otilde;pilased ja koolijuhid t&auml;itsid ka taustak&uuml;simustiku, millega uuriti &otilde;pilaste sotsiaalmajanduslikku tausta, rahulolu kooliga, juhtimist, hindamist jms.<o:p></o:p></span></p> <p><span>PISA 2015 uuringus osales &uuml;le poole miljoni noore 72 riigist, sealhulgas k&otilde;ik arenenud t&ouml;&ouml;stusriigid. Seekord oli keskseks hindamisvaldkonnaks loodusteadused, millele lisaks testiti ka &otilde;pilaste matemaatilist kirjaoskust ja funktsionaalset lugemisoskust.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p><span>6. detsembril Pariisi aja j&auml;rgi kell 11 avalikustab OECD PISA p&otilde;hitesti tulemused. 2017. aasta aprillis tehakse avalikuks PISA 2015 p&otilde;hjal tehtud anal&uuml;&uuml;s &otilde;pilaste heaolu kohta. J&auml;rgmise aasta s&uuml;gisel avaldatakse uuringu uue ja innovaatilise valdkonna &ndash; meeskondliku probleemilahenduse oskused &ndash; tulemused.<br /> <br /> <strong>PISA uuring Eestis</strong><br /> 2015. aastal osales Eesti PISA uuringus neljandat korda. Testi tegi iga teine Eesti 15-aastane noor ehk 5587 &otilde;pilast 206st koolist. Nendest 2788 olid t&uuml;drukud ning 2799 poisid. &Otilde;pilastest 78% sooritas testi eesti ja 22% vene keeles.<o:p></o:p></span></p> <p><span>Eelmiste PISA uuringute tulemuste j&auml;rgi olid Eesti noored Euroopa tipus ja maailma parimate seas. Eesti koolid ja &otilde;petajad olid teinud v&auml;ga head t&ouml;&ouml;d n&otilde;rgemate &otilde;pilastega &ndash; teiste riikide taustal oli Eestis v&auml;ga v&auml;he n&otilde;rkade oskustega noori. Samuti suutsid Eesti p&otilde;hikoolid leevendada &otilde;pilaste n&otilde;rgemast kodusest taustast tingitud mahaj&auml;&auml;must. Samas olid Eesti poiste tulemused madalamad kui t&uuml;drukutel. Eesti noorte probleemilahendusoskused olid maailma parimate seas. Kooliga rahulolun&auml;itajad olid samal tasemel naaberriikide Soome ja L&auml;tiga.<o:p></o:p></span></p> <p><span>PISA uuringu l&auml;biviimise eest Eestis vastutavad Haridus- ja Teadusministeerium ja sihtasutus Innove.<o:p></o:p></span></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=6862017 on Eestis oskuste aasta 2016-12-05<p><strong>2017. aastat t&auml;histatakse oskuste aastana.&nbsp;</strong></p> <p><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Teema-aasta eesm&auml;rk on t&otilde;mmata noorte t&auml;helepanu kutseharidusele ja v&auml;&auml;rtustada Eesti &uuml;hiskonnas oskusi, sh kutseoskusi, samuti meisterlikkust ja elukestvat &otilde;pet.&nbsp; Aasta fookus on esmajoones erinevate kutsete ja erialade propageerimisel. &nbsp;</strong></p> <p>Oskuste aasta on oma olemuselt raamistik paljudele&nbsp; erinevate partnerite poolt algatatud oskuste ja meisterlikkuse v&auml;&auml;rtustamist toetavatele tegevustele, &uuml;ritustele ja s&uuml;ndmustele sidudes need Oskuste aasta egiidi all &uuml;htseks tervikuks. Erinevad tegevused ja s&uuml;ndmused kogutakse kokku oskuste aasta kalendrisse, mis saab avalikuks uue aasta jaanuaris.</p> <p>Oskuste aasta kalender t&auml;ieneb iga p&auml;evaga ja t&auml;naseks on selged mitmed &uuml;leriigilised s&uuml;ndmused, mis aasta raamestoimuvad. Nii n&auml;iteks kutsutakse ellu &uuml;ldhariduskoolide &otilde;pilastele suunatud p&otilde;nevad inspiratsioonihommikud erinevates Eesti kutse&otilde;ppeasutustes terve aasta jooksul, m&auml;rtsis on plaanis videokonkurss &bdquo;Mina oskan!&ldquo; ning senisest v&auml;gevamalt toimub kutsehariduse suur&uuml;ritus Noor Meister. Oskuste aasta on kindlasti v&auml;ljas ka mitmetel suurtel &uuml;leriigilistes &uuml;ritustel ja s&uuml;ndmustel, nagu haridus- ja infomess Intellektika jt.</p> <p>Oskuste aasta idee kutsus ellu Haridus- ja Teadusministeerium ning teema-aastat juhib Sihtasutus Innove koost&ouml;&ouml;s&nbsp;kutse&otilde;ppeasutuste, Eesti T&ouml;&ouml;andjate Keskliidu ja mitmete teiste koost&ouml;&ouml;partneritega<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">, kelle tegevus on seotud oskuste ja meisterlikkuse v&auml;&auml;rtustamisega.</span></p> <p>Loe lisaks, leia v&otilde;i lisa &uuml;ritus oskuste aasta&nbsp;<a href="https://oskusteaasta.ee/" target="_blank">kodulehel&nbsp;</a>ning j&auml;lgi uudised&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/oskusteaasta/" target="_blank">Facebookis</a>!</p> <p><i style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Aastat 2017 t&auml;histatakse&nbsp;oskuste aastana. Mitmeid &uuml;ritusi ja tegevusi koondava teema-aasta eesm&auml;rgiks on t&otilde;mmata noorte t&auml;helepanu kutseharidusele ja v&auml;&auml;rtustada Eesti &uuml;hiskonnas oskusi, meisterlikkust ja elukestvat &otilde;pet. Oskuste aasta on ellu kutsunud Haridus- ja Teadusministeerium ning teema-aastat juhib Sihtasutus Innove</i><i style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">.&nbsp;<i>Oskuste aasta elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond.</i></i></p> <div><i><br /></i></div>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=685Õpetajad on oodatud vene keele põhikooli lõpueksami seminaridele2016-12-02<p><strong>Vene keel v&otilde;&otilde;rkeelena p&otilde;hikooli l&otilde;pueksamit tutvustavad seminarid toimuvad Tallinnas 26. jaanuaril 2017 kell 13.30-16.30 (SA Innove, L&otilde;&otilde;tsa 4, ruum Hiiumaa) ja Tartus 2. veebruaril 2017 kell 13.30-16.30 (Tartu Aleksander Pu&scaron;kini Kool, Uus 54).</strong><br /><br />Oodatud on vene keele v&otilde;&otilde;rkeelena &otilde;petajad, ennek&otilde;ike &otilde;petajad, kes ei ole varem vastavatel seminaridel osalenud, aga on seotud 2017. aasta vene keele p&otilde;hikooli l&otilde;pueksami kirjaliku osa hindamise, suulise osa hindamise v&otilde;i intervjueerimisega.<br /><br /><strong>P&auml;evakava:</strong><br />- eksami kirjutamisosa n&auml;idiste anal&uuml;&uuml;s ja hindamine,<br />- suulise osa l&auml;biviimise p&otilde;him&otilde;tted,<br />- n&auml;idiste anal&uuml;&uuml;s ja hindamine.<br /><br />Palume <strong>registreeruda</strong> <strong>hiljemalt 19. jaanuaril 2017:<br /></strong><br />- <strong><a href="http://www.innove.ee/et/syndmused/syndmusele-registreerimine/id/674" target="_blank">registreerumine 26.01.17 TALLINNA seminarile</a></strong><br />- <strong><a href="http://www.innove.ee/et/syndmused/syndmusele-registreerimine/id/675" target="_blank">registreerumine 02.02.17 TARTU seminarile</a></strong><br /><br /><em></em></p> <p><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><em>Lisainfo:&nbsp;<br /></em></strong><em style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Mare Kasuri<br /></em><em style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">mare.kasuri@innove.ee</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=684Tänasega lõppeb kolmeaastane projekt Eesti ja Gruusia hariduskoostöös 2016-12-02<p><b>T&auml;na, 2. detsembril v&otilde;etakse Gruusia pealinnas Tbilisis toimuval &uuml;marlaual kokku kahe riigi vahel haridusprojekti tulemused.&nbsp; Kolm aastat v&auml;ldanud projekti eesm&auml;rk oli toetada Gruusiat riikliku &uuml;ldhariduse &otilde;ppekava ning &otilde;petajakoolituse edasiarendamisel. <br /></b></p> <p>Sihtasutus Innove on alates 2014. aastast toetanud Gruusia haridus- ja teadusministeeriumi &uuml;ldhariduse &otilde;ppekavade uuendamisel. Kahel esimesel koost&ouml;&ouml; aastal keskenduti &otilde;ppekava arendusele alg- ja p&otilde;hikooli, k&auml;esoleval aastal aga g&uuml;mnaasiumitasemele.&nbsp;</p> <p>Innove &otilde;ppekava ja metoodikakeskuse juhi<b> Natalja Mjalitsina</b> s&otilde;nul sai Gruusia riiklik &uuml;ldhariduse &otilde;ppekava uue ja kasutajas&otilde;bralikuma &uuml;lesehituse: &bdquo; Lisaks kolme koolitaset h&otilde;lmavale riiklikule &otilde;ppekavale on valminud ka &otilde;ppekava rakendusplaan. Rakendamiseks oleme &uuml;helt poolt toetanud &uuml;likoolide programmide kaasajastamist koost&ouml;&ouml;s Eesti &uuml;likoolidega ja teiselt teeme samme selleks, et &otilde;ppekava uuendamise programmi saaksid kaasatud ka &otilde;ppekava kasutajad ehk Gruusia koolide esindajad.&ldquo;&nbsp;</p> <p>Innove rahvusvahelise koost&ouml;&ouml; keskuse juhi<b> Lea Orro </b>s&otilde;nul on Innove Eesti hariduskogemust&nbsp; nii &uuml;ld- kui kutsehariduse vallas jaganud lisaks Gruusiale ka paljudele teistele siirderiikidele: &bdquo;L&otilde;ppeva projekti j&auml;tkuna on plaanis toetada Gruusia pilootkoole uue &otilde;ppekava rakendamisel, sh hariduse innovatsiooni ja digip&auml;devuste toomisel klassiruumi,&nbsp; keelek&uuml;mblusprogrammide loomisel ja &otilde;petajakoolituse taseme&otilde;ppe sisseviimisel valitud &uuml;likoolidesse.&ldquo;&nbsp; Orro lisab, et Eestil on kogemusi, mida hariduse vallas teiste riikidega jagada: &bdquo;Lisaks koost&ouml;&ouml;le Gruusiaga on Innove teinud&nbsp; koost&ouml;&ouml;d Ukraina, Kirgiisia ja teiste riikidega. Huvi haridusalase koost&ouml;&ouml; vastu on n&auml;idanud mitmed riigid, kelle delegatsioonid Eestit on k&uuml;lastanud. Innustust pakub see, kui n&auml;eme oma koost&ouml;&ouml; tulemusel s&uuml;ndivat reaalset muutust koost&ouml;&ouml;riigi hariduses.&ldquo;</p> <p>Gruusia &uuml;ldharidus riiklike &otilde;ppekavade projekti rahastas Eesti V&auml;lisministeerium koost&ouml;&ouml;s UNICEF Gruusiaga. Projekti juhtis sihtasutus Innove koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=683Teeviidal saab tulevane tugispetsialist suhelda oma võimaliku tööandjaga2016-12-01<p><b>T&auml;na algab 2-p&auml;evane noorte infomess Teeviit, kus on esmakordselt v&auml;ljas ka sihtastutus Innove Rajaleidja v&otilde;rgustik kui tulevaste tugispetsialistide suurim t&ouml;&ouml;andja Eestis. </b></p> <p>Innove eesm&auml;rgiks on tutvustada infomessil&nbsp; l&auml;hemalt tugispetsialistide t&ouml;&ouml;d ja sellega kaasnevaid karj&auml;&auml;riv&otilde;imalusi. T&auml;psemalt on messil v&otilde;imalik tutvuda eripedagoogi, logopeedi, ps&uuml;hholoogi ja sotsiaalpedagoogi ametitega. &bdquo;Koost&ouml;&ouml;&nbsp; koolide esindajatega&nbsp; ning valdkonna&nbsp; t&ouml;&ouml;kuulutuste maht kinnitab,&nbsp;&nbsp; et n&otilde;udlus erinevate tugispetsialistide j&auml;rele on v&auml;ga suur ja t&ouml;&ouml;pakkumisi v&otilde;ib leida pea igas Eesti maakonnas,&ldquo; kommenteeris erialade tutvustamise vajadust&nbsp; Innove &otilde;ppen&otilde;ustamisteenuste keskuse juht Ave Szymanel.&nbsp;</p> <p>Kuna tugispetsialistide n&auml;ol ei ole tegu nii tuntud erialadega, kui n&auml;iteks arst v&otilde;i jurist, siis ei oska noor inimene nende variantide kaalumise peale ka m&otilde;elda, kuigi tal v&otilde;ib olla v&auml;ga h&auml;id eeldusi tugispetsialistiks saamisel.&nbsp; Szymanel lisab juurde, et edu ei pea kaasnema ainult populaarsete ja tuntud erialadega. Kui noor on endas avastanud soovi t&ouml;&ouml;tada teiste inimeste heaks, olla juhendaja, suunaja,&nbsp; siis Innove Rajaleidja&nbsp; soov on avardada selle noore v&otilde;imalusi oma kutsumuse rakendamiseks. Nii on Teeviidal v&otilde;imalik Innove Rajaleidja messialal suhelda otse erinevate praktiseerivate tugispetsialistidega, saada teada millised on karj&auml;&auml;riv&otilde;imalused, eriala ise&auml;rasused, osaleda logopeedi t&ouml;&ouml;toas jne.<br /><br /> Lisaks tugispetsialiste t&ouml;&ouml; tutvustamisel on messil kohal ka Rajaleidja karj&auml;&auml;rispetsialistid. Rajaleidja pakub lisaks noortele v&otilde;imalusele suhelda karj&auml;&auml;rin&otilde;ustajatega, v&otilde;tta osa erinevatest m&auml;ngudest jms. Haridust&ouml;&ouml;tajad on oodatud osalema Rajaleidja poolt korraldatavale enda elu disainimise t&ouml;&ouml;tuppa.</p> <p><br /> <i>Noorte infomess Teeviit 2016 toimub 1.-2. detsembril Eesti N&auml;ituste Messikeskuses, Tallinnas. Mess on k&uuml;lastajatele tasuta.</i></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=682Kutseõppeasutustele pakutakse nõustamist mitmekeelse ja -kultuurilise õppekeskkonnaga toimetulekuks2016-12-01<p><strong>Jaanuarist on v&otilde;imalik kutse&otilde;ppeasutustel saada n&otilde;ustamist mitmekeelse ja -kultuurilise &otilde;ppekeskkonnaga toimetulekuks.</strong></p> <p>N&otilde;ustamise sihtr&uuml;hm on <strong>direktorid, &otilde;ppekasvatusala juhtivad t&ouml;&ouml;tajad, &otilde;petajad ja tugispetsialistid</strong> kutse&otilde;ppeasutustes, kus<br /><br />1. kutsekeskhariduse &otilde;ppurid peavad sooritama l&otilde;petades eesti keele teise keelena riigieksami, kutseeksami v&otilde;i erialase l&otilde;pueksami eesti keeles;<br />2. kutsekeskhariduses &otilde;pib/asub &otilde;ppima sisser&auml;ndaja taustaga &otilde;ppureid.<br /><br />T&auml;psemad <strong>n&otilde;ustamise tingimused</strong> leiate n&otilde;ustamise <a title="PR&Otilde;M n&otilde;ustamisavaldus koolidele.docx (536 KiB)" href="/UserFiles/Kutseharidus/PR&Otilde;M n&otilde;ustamisavaldus koolidele.docx"><strong>sooviavalduse vormist.</strong></a> <br /><br />N&otilde;ustamised on plaanitud vahemikus 5. jaanuar 2017 kuni 30. juuni 2018.</p> <p><br /><strong>Sooviavaldused saata</strong> etteantud vormil <strong>15. detsembriks 2016</strong> aadressil kart-katrin.pere@innove.ee <br /><br /></p> <p><em>Kontakt:</em><br /><br /><em>K&auml;rt-Katrin Pere</em><br /><em>SA Innove v&otilde;&otilde;rkeelte ja t&auml;iendava keele&otilde;ppe peaspetsialist</em><br /><em>kart-katrin.pere@innove.ee</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=680Õppeasutused saavad toetust taotleda praktikasüsteemi arendamiseks2016-11-29<p><b>T&auml;nasest saavad kutse&otilde;ppeasutused, rakendusk&otilde;rgkoolid ja &uuml;likoolid Innovest toetust taotleda projektide jaoks, mis suurendavad t&ouml;&ouml;andjate ja &otilde;ppeasutuste koost&ouml;&ouml;d praktika alal ja aitavad arendada praktikas&uuml;steemi. </b></p> <p>Projektide tegevused peaksid olema suunatud t&ouml;&ouml;andjatele, praktikajuhendajatele, &otilde;petajatele, &otilde;ppej&otilde;ududele ja teistele &otilde;ppeasutuste t&ouml;&ouml;tajatele, kes on seotud &otilde;ppurite praktikaga. Projektide raames saab pakkuda koolitusi praktikajuhendajatele ning &otilde;petajatele v&otilde;imalust stažeerida t&ouml;&ouml;andjate juures. Samuti toetatakse t&ouml;&ouml;andjate ja &otilde;ppeasutuse vahelisi koost&ouml;&ouml;v&otilde;rgustikke ning uute t&ouml;&ouml;andjate kaasamist. Lisaks v&otilde;iksid koolid koost&ouml;&ouml;s t&ouml;&ouml;andjatega v&auml;lja t&ouml;&ouml;tada uudseid ja p&otilde;nevaid praktikavorme.<br /> <br />Innove elukestva &otilde;ppe keskuse juhi Maarja Parve s&otilde;nul peaksid esitatavad projektitaotlused t&otilde;hustama t&ouml;&ouml;andjate ja &otilde;ppeasutuste koost&ouml;&ouml;d praktikas&uuml;steemi arendamisel &bdquo;Oodatud on erinevad uued algatused, et praktika l&auml;bimine oleks ladusam, annaks &otilde;ppijale rohkem vajalikke teadmisi ja oskusi ning aitaks edaspidises t&ouml;&ouml;elus paremini hakkama saada,&ldquo; t&otilde;deb Parve.</p> <p>Taotlusvoorus saab projektide vahel jagada 2&nbsp;700&nbsp;000 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%.</p> <p>Taotlusvooru &bdquo;&Otilde;ppeasutuste koost&ouml;&ouml; toetamine praktikas&uuml;steemi arendamisel" taotluste esitamise&nbsp;t&auml;htaeg&nbsp;on&nbsp;<b>30. jaanuar 2017 kl 17.00.</b></p> <p>Taotlejad on oodatud <b>infop&auml;evadele</b>, mis toimuvad 12. detsembril&nbsp;Tartus ja 13. detsembril Tallinnas.</p> <p>Taotlusvooru korraldab SA Innove elukestva &otilde;ppe keskus koost&ouml;&ouml;s Haridus- ja Teadusministeeriumiga.<br /> <br /> <strong>Lisainfo ja infop&auml;evadele registreerimine</strong>: <a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/praktika">www.innove.ee/struktuuritoetused/praktika</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=679Algavad infopäevad vene koolide vene keele õpetajatele2016-11-28<p>Austatud vene keelega koolide vene keele &otilde;petajad!<br /><strong><br />Teil on v&otilde;imalus osaleda infop&auml;eval &bdquo;Vene keele p&otilde;hikooli l&otilde;pueksam 2017.&rdquo; Infop&auml;evale ootame eelk&otilde;ige &otilde;petajad, kes on sel aastal seotud vene keele p&otilde;hikooli l&otilde;pueksamiga.</strong></p> <p><br /><em><strong>Infop&auml;evad toimuvad:</strong></em><br />&nbsp;</p> <h4><strong>14. detsembril NARVAS</strong></h4> <p><strong></strong><br />Narva Kesklinna G&uuml;mnaasiumis (Narva, Pu&scaron;kini 29)<br /><br /><strong>kell 14.00 &ndash; 16.00&nbsp;</strong><br /><a href="http://www.innove.ee/et/syndmused/syndmusele-registreerimine/id/671" target="_blank"><strong>REGISTREERU</strong>&nbsp;</a></p> <h4><strong><br />16. detsembril TALLINNAS&nbsp;</strong></h4> <p><strong><br /></strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">SA Innoves (L&otilde;&otilde;tsa 4, Hiiumaa ruum). Рalume valida sobiv aeg:</span></p> <p><strong>kell 12.00 &ndash; 14.00&nbsp;<br /></strong><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="http://www.innove.ee/et/syndmused/syndmusele-registreerimine/id/672" target="_blank">REGISTREERU</a></strong></p> <p><br /><strong>kell 14.30 &ndash; 16.30&nbsp;</strong><br /><strong><a href="http://www.innove.ee/et/syndmused/syndmusele-registreerimine/id/673" target="_blank">REGISTREERU</a>&nbsp;</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Info <a href="/UserFiles/Uudised/info vene keeles.pdf" title="info vene keeles.pdf (314 KiB)">vene keeles</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=678Homsel konverentsil võetakse fookusesse töökohapõhine õpe kui tööandja võimalus2016-11-28<p><strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Homme, 29. novembril al kl 9.30 toimub Nordic Hotel Forumis (Viru v&auml;ljak 3, Tallinn) konverents &bdquo;T&ouml;&ouml;kohap&otilde;hine &otilde;pe &ndash; t&ouml;&ouml;andja v&otilde;imalus&ldquo;. Konverents keskendub praktilistele n&auml;idetele, tuues Eesti publikuni praktilisi kogemusi nii Eesti kogemusest kui ka pikaajalise &otilde;pipoisi &otilde;ppe s&uuml;steemiga Saksamaalt.</span></strong></p> <p>T&ouml;&ouml;andjad v&auml;idavad, et nad ei saa koolist t&ouml;&ouml;turu vajadustele vastavaid spetsialiste. Samas viidatakse Eesti elukestva &otilde;ppe strateegias t&ouml;&ouml;andjate aktiivse ja sisulise osaluse vajalikkusele kutsehariduss&uuml;steemi arendamises. T&ouml;&ouml;kohap&otilde;hise &otilde;ppe v&otilde;imaluse pakkumine koost&ouml;&ouml;s kutse&otilde;ppeasutuse ja ka k&otilde;rgkooliga on t&ouml;&ouml;andjate v&otilde;imalus olukord enda kasuks p&ouml;&ouml;rata.</p> <p>Ettev&otilde;tetele ja kutsekoolidele suunatud konverents otsib vastuseid j&auml;rgmistele k&uuml;simustele: Kuidas kindlustada ettev&otilde;tte tulevik ning omada piisavas koguses h&auml;id oskust&ouml;&ouml;lisi, kes ettev&otilde;ttesse ka pikemajaliselt t&ouml;&ouml;le j&auml;&auml;ksid? Kas kutsekoolid ja ettev&otilde;tted on valmis tegema koost&ouml;&ouml;d ning &uuml;ksteisele tuge pakkuma? Mida &otilde;igupoolest v&otilde;idab riik t&ouml;&ouml;kohap&otilde;hisest &otilde;ppest?</p> <p>Tugev kutsehariduss&uuml;steem on j&auml;tkusuutliku t&ouml;&ouml;j&otilde;uturu alus. Hetkel on Eestis teemadeks nii kutsehariduse populariseerimine kui ka ettev&otilde;tete ja koolide vaheline koost&ouml;&ouml;.</p> <p>Sellele vaatamata kipuvad aga eesti noored arvama, et kutseharidusega ei ole v&otilde;imalik h&auml;sti &auml;ra elada ning seep&auml;rast ei hinnata ka kutse &otilde;ppimist.</p> <p>&bdquo;T&auml;nu koost&ouml;&ouml;le Saksa-Balti Kaubanduskojaga on Eestil hea v&otilde;imalus &otilde;ppida Saksamaa kogemusest. Sealse majanduse tugevuseks ja konkurentsieeliseks peetakse just nende duaalset hariduss&uuml;steemi, mis on kasutusel olnud juba sajandeid,&ldquo; lisas Saksa-Balti Kaubanduskoja tegevjuht Florian Schr&ouml;der.</p> <p>Eestis on puudu oskust&ouml;&ouml;listest ning k&otilde;ige enam vaevlevad selle all ettev&otilde;tjad, sest just neil oleks k&otilde;ige enam vaja kvaliteetseid abik&auml;si. See eeldab loomulikult ka ettev&otilde;tte enda aktviisust. T&ouml;&ouml;kohap&otilde;hise &otilde;ppe edendamisega on Eestis viimastel aastatel v&auml;ga aktiivselt tegeletud ning senine kogemus n&auml;itab, et keskenduda tuleb j&auml;tkuvalt haridusasutuste ja ettev&otilde;tete koost&ouml;&ouml;le.</p> <p>Konverents &bdquo;T&ouml;&ouml;kohap&otilde;hine &otilde;pe &ndash; t&ouml;&ouml;andja v&otilde;imalus&ldquo; toimub teisip&auml;eval, 29. novembril Nordic Hotel foorumis kl 9.30-16.30. Konverentsil esinevad Riina Veidenbaum (Ida-Viru Kutsehariduskeskuse &otilde;ppedirektor), Irmela Heinsius (Hotel Telegraafi juhataja), Matthias D&ouml;bler (Berliini IT-alase kutsekooli kvaliteedijuht), Markus S&uuml;&szlig;mann (Danpower GmbH eriprojektide juht) ja mitmed teised. Konverentsi lisainfo: http://bit.ly/2ehygqw.</p> <p><strong>Huvilised on konverentsile osalema oodatud! Lisainfo ja registreerumine: triin.lend@ahk-balt.org v&otilde;i 6276 944.</strong></p> <p>Konverentsi korraldab Saksa-Balti Kaubanduskoda koost&ouml;&ouml;s SA Innove ning Saksa V&auml;liministeeriumi toetusprogrammi ja Euroopa Sotsiaalfondi toel.</p> <p>Saksa-Balti Kaubanduskoda Eestis, L&auml;tis, Leedus (AHK) on juba &uuml;le kahe aastak&uuml;mne esmaseks kontaktiks eesti ettev&otilde;tjatele, kes soovivad leida ja s&otilde;lmida &auml;rikontakte Saksamaal. Rohkem kui 430 liikmesfirmaga pakub koda suurep&auml;raseid v&otilde;imalusi kontaktide loomiseks ja p&otilde;hjalikke teadmisi Saksa turu kohta.</p> <p><em>Sihtasutus Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</em></p> <p>Lisainfo:<br />Triin Lend<br />N&otilde;unik<br />Saksa-Balti Kaubanduskoda<br />Tel: 6276 944<br />e-post: triin.lend@hmail.com<br /><a href="http://www.ahk-balt.org">www.ahk-balt.org</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=677Euroopa kutsemeistrivõistlustele EuroSkills sõidab 14 Eesti noort2016-11-28<p><strong>Neljap&auml;evast laup&auml;evani, 1.-3. detsembrini toimuvad G&ouml;teborgis Rootsis Euroopa noorte kutsemeistriv&otilde;istlused EuroSkills 2016. Eestit esindab v&otilde;istlustel 14 noort meistrit 12 erinevalt erialalt.</strong></p> <p>&bdquo;Rahvusvahelistel kutsemeistriv&otilde;istlustel osalemine pakub noortele v&otilde;imalust oma teadmisi ja kutsemeisterlikkust k&otilde;rgel tasemel proovile panna,&ldquo; m&auml;rkis SA Innove hariduse agentuuri juhataja ja rahvusvaheliste kutsemeistriv&otilde;istluste tehniline delegaat Tanel Oppi.</p> <p>&bdquo;Meie noorte osalus ja head v&otilde;istlustulemused annavad tunnistust Eesti kutsehariduse kvaliteedist ja kutse&otilde;petajate-juhendajate &otilde;ppemetoodika tulemuslikkusest. Sihtasutusel Innove kutsemeistriv&otilde;istluste koordineerijana on r&otilde;&otilde;m omalt poolt kaasa aidata enesekindlate ja professionaalsete noorte tegijate kujunemisele ning praktiliste oskuste v&auml;&auml;rtustamisele Eesti &uuml;hiskonnas,&ldquo; lisas Oppi.</p> <p><strong>T&auml;navusel EuroSkills&rsquo;il astuvad v&otilde;istlustulle:</strong><br />&bull; Veebiarenduses Hendry Sadrak (Tallinna Pol&uuml;tehnikum), juh Margit Tennosaar<br />&bull; IT-s (meeskondlik v&otilde;istlus) Kristo Kruuser ja Keijo Kapp (Tallinna Pol&uuml;tehnikum), juh Toivo P&auml;rnpuu<br />&bull; Restoraniteeninduses Erik Tammeleht (P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskus), juh Tiiu Parm<br />&bull; Kokanduses M&auml;rten Kadu (Tallinna Teeninduskool), juh Kristi Tiido<br />&bull; Graafilises disainis Helis Lembe (Tartu Kunstikool / Tallinna Pol&uuml;tehnikum), juh Janika N&otilde;mmela-Semjonov (Tartu Kunstikool)<br />&bull; Floristikas Brigitta Allemann (R&auml;pina Aianduskool), juh Indrek Kaeli<br />&bull; Maastikuehituses (meeskondlik v&otilde;istlus) Erik R&uuml;&uuml;tel ja Mairold M&auml;nd (R&auml;pina Aianduskool), juh Raili Laas<br />&bull; Ehitusviimistluses Riho Lehismets (Tallinna Ehituskool), juh Terje Jaksen<br />&bull; Plaatimises Jaanus Steinfeldt (Tallinna Ehituskool), juh Meeta Heinaste<br />&bull; M&uuml;&uuml;rsepat&ouml;&ouml;s Ralf Raaga (Viljandi Kutse&otilde;ppekeskus), juh Kaido Toobal<br />&bull; S&otilde;iduautotehnikas Janari Zirk (Tartu Kutsehariduskeskus), juh Tanel Plovits<br />&bull; Keevituses Anton Skvortsov (Tallinna Lasnam&auml;e Mehaanikakool), juh Anu Kull</p> <p>Eesti 14-liikmeline esindusv&otilde;istkond stardib G&ouml;teborgi <strong>teisip&auml;eval, 29. detsembril kl 06.25</strong> ning naaseb EuroSkills&rsquo;ilt <strong>esmasp&auml;eval, 5. detsembril kl 21.10.</strong> <strong>K&otilde;ik kaasaelajad ja huvilised on Lennart Meri Tallinna lennujaama (Lennujaama tee 12, Tallinn) delegatsiooni &auml;ra saatma ja tervitama oodatud!</strong> V&otilde;istluste jooksvat kajastust Eesti delegatsiooni silme l&auml;bi on v&otilde;imalik j&auml;lgida <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee/?ref=bookmarks" target="_blank">Facebookis</a> ning <a href="https://www.instagram.com/estoskills/" target="_blank">Instagramis</a>.</p> <p>EuroSkills&rsquo;i v&otilde;istlusp&auml;evad toimuvad t&auml;navu 1.-3. detsembrini Rootsi n&auml;ituste keskuses (M&auml;ssans Gata/Korsv&auml;gen) G&ouml;teborgis. See on esimene kord, kui Euroopa noorte kutsemeistriv&otilde;istlusi viiakse l&auml;bi Skandinaavias.</p> <p>EuroSkills avatakse avatseremooniaga kolmap&auml;eval, 30. detsembril kl 19.30. V&otilde;istlustest tehakse kokkuv&otilde;tteid ning v&otilde;itjad kuulutatakse v&auml;lja l&otilde;putseremoonial p&uuml;hap&auml;eval, 4. detsembril kl 18.30.</p> <p>T&auml;navu osaleb EuroSkills&rsquo;il ligi 500 25-aastast noort erinevatest Euroopa riikidest. Noored panevad oma oskused proovile 35 v&otilde;istlusalal. K&uuml;lastajatel on v&otilde;imalik kohapeal erinevaid ameteid ka ise proovida. Lisainfo: http://euroskills2016.com.</p> <p>Alates 2006. aastast koordineerib noorte kutsemeistriv&otilde;istlusi Eestis SA Innove, valmistades &uuml;htlasi noori ette rahvusvahelisteks kutsemeistriv&otilde;istlusteks EuroSkills ja WorldSkills. Rahvusvahelistel kutsemeistriv&otilde;istlustel osalemist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.</p> <p>Eesti v&otilde;istlejaid toetavad EuroSkills&rsquo;il Tallinna Pol&uuml;tehnikum, OneTouch.io, Reserv Rent, Service Skills O&Uuml;, Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni koolituskeskus, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna Teeninduskool, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Simon Jersey, Eesti Peakokkade &Uuml;hendus, kohvik Moon, Tartu Kunstikool, Velvet, Kroonpress, R&auml;pina Aianduskool, Masha, Priit Press ja Lilled, VT-Haljastus, Estlandscape O&Uuml;, Tallinna Ehituskool, tesa tape UAB Eesti, AS Tikkurila, Henkel Balti O&Uuml;, Mira Ehitusmaterjalid O&Uuml;, Plaadisheffid O&Uuml;, Vipex AS, Viljandi Kutse&otilde;ppekeskus, Wienerberger AS, Saint-Gobain Ehitustooted AS &ndash; Weber, Eesti Ehitusettev&otilde;tjate Liit, Tartu Kutsehariduskeskus, Autokutse&otilde;ppe Liit, Tallinna Lasnam&auml;e Mehaanikakool ja Monik O&Uuml;.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=676Viljandi Sakala Keskusesse koguneb 300 noort karjääri kujundamise kogemusi vahetama2016-11-28<p><b>T&auml;na, 28. novembril toimub Viljandis Sakala Keskuses p&otilde;hikoolil&otilde;petajatele m&otilde;eldud karj&auml;&auml;rikonverents, kus noored jagavad &otilde;pilastega oma karj&auml;&auml;ri kujundamise kogemust ja asjakohaseid n&otilde;uandeid. N&auml;iteks astub teiste seas &uuml;lesse ka tuntud lauljanna Elina Born.&nbsp;</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Viljandimaa Rajaleidja keskuse korraldatavale karj&auml;&auml;rikonverentsile &bdquo;&Uuml;heskoos teineteise k&otilde;rval&ldquo; on hetkel registreerunud ligi 300 p&otilde;hikoolil&otilde;petajat. &bdquo;Konverentsi eesm&auml;rgiks on pakkuda noorelt noorele infovahetuse v&otilde;imalust ning t&otilde;sta noorte teadlikkust oma karj&auml;&auml;ri puudutavates k&uuml;simustes,&ldquo; kommenteeris Viljandimaa Rajaleidja keskuse juht Reet Nigol. Nigol loodab, et lisaks soovile pakkuda k&otilde;nealusele sihtgrupile oma kodumaakonnas rohkem vahvaid ja meelelahutuslikke &uuml;ritusi, on p&otilde;hir&otilde;hk siiski unikaalsel v&otilde;imalusel saada vajalikku infot otse teiselt noorelt.&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Konverentsi teemad on valitud nii, et neis oleks p&otilde;hikoolil&otilde;petaja jaoks nii huvipakkuvat kui ka kasulikku. N&auml;iteks saab kuulda kogemusi noortevahetuse ja s&uuml;ndmuste korraldamisest, m&otilde;tteid ajaplaneerimise olulisusest ning sotsiaalmeedia ohtudest. Korraldajad on m&otilde;elnud ka sellele, et kasulikku infot saab esitada p&otilde;nevalt - nii toimub p&auml;eva jooksul erinevaid kaasakiskuvaid &uuml;lesastumisi. Teiste seas esineb Improteater Ruutu 10, kelle etteastesse saavad noored ka ise panustada.&nbsp;<b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</b></p> <p><b>P&otilde;hikoolil&otilde;petajatele m&otilde;eldud karj&auml;&auml;rikonverents &bdquo;&Uuml;heskoos teineteise k&otilde;rval&ldquo; toimub t&auml;na, 28.11.2016 Viljandis Sakala Keskuses (Tallinna tn 5) kell 12.00-16.10.</b> Lisaks konverentsi kavale on kohapeal v&otilde;imalik tutvuda maakonna g&uuml;mnaasiumide ja kutse&otilde;ppasutustega, Viljandimaa Arenduskeskuse ning Viljandimaa Rajaleidja keskusega. &Uuml;ritust korraldatakse koost&ouml;&ouml;s Viljandi Noorte Tugilaga.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Rohkem infot saab &uuml;rituse <a href="https://www.facebook.com/events/745052338977197/">Facebooki</a> lehelt, Viljandimaa Rajaleidja keskuse <a href="http://www.rajaleidja.ee/noorte-karjaarikonverents-uheskoos-teineteise-korval/">kodulehelt</a> v&otilde;i v&otilde;ttes &uuml;hendust <a href="mailto:info@rajaleidja.ee">info@rajaleidja.ee</a>&nbsp; v&otilde;i telefonil 5886 0715.<i style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</i></p> <p><i>Viljandimaa Rajaleidja keskus asub aadressil Kauba 12 ja kuulub Rajaleidja v&otilde;rgustikku, mis pakub karj&auml;&auml;ri ja &otilde;ppen&otilde;ustamisteenuseid kuni 26-aastastele lastele ja noortele ning toetab hariduse tugiteenuste metoodikaga &otilde;petajaid, lapsevanemaid ja haridusametnikke. Rajaleidja keskused asuvad lisaks Viljandile igas Eesti maakonnas ja nende t&ouml;&ouml;d koordineerib sihtasutus Innove.</i></p> <p>&nbsp;</p> <p>Lisainfo:</p> <p>Reet Nigol</p> <p><a href="mailto:reet.nigol@rajaleidja.ee">reet.nigol@rajaleidja.ee</a></p> <p>5331 6125</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=675Taotlusvoorud koolimeeskondade ühise õppimise toetamiseks2016-11-22<p>Innove &otilde;petaja ja koolijuhi t&auml;ienduskoolituskeskus kuulutas v&auml;lja projektitoetuste taotlusvoorud,&nbsp;eesm&auml;rgiga toetada koolimeeskondade koost&ouml;&ouml;d ja &uuml;hist &otilde;ppimist, et aidata kaasa &uuml;hise &otilde;ppimise kultuuri kujunemisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse p&otilde;him&otilde;tete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest. <b></b></p> <p class="m8696866955659652050default"><br /><strong>Taotlusvoorud on avatud j&auml;rgmistes tegevustes:</strong></p> <ul> <li><a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/OKPAT/projektitoetused-/yldhariduskooli-koolipohise-koolimeeskonna-opiyritused" target="_blank">koolip&otilde;hine koolimeeskonna &otilde;pi&uuml;ritus</a> (esitamise t&auml;htp&auml;ev on <b>iga kuu 15. kuup&auml;ev</b>, hiljemalt kell 23:59);</li> <li><a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/OKPAT/projektitoetused-/erinevaid-maakondi-holmavate-haridusasutuste-vaheline-opiyritus-kaasava-hariduse-pohimotete-rakendamiseks" target="_blank">erinevaid maakondi h&otilde;lmavate haridusasutuste vaheline &otilde;pi&uuml;ritus kaasava hariduse p&otilde;him&otilde;tete rakendamiseks</a> (esimese taotlusvooru t&auml;htp&auml;ev on <b>14. detsember 2016</b>, kell 23:59);</li> <li><a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/OKPAT/projektitoetused-/maakonna-piires-haridusasutuste-vaheline-opiyritus-kaasava-hariduse-pohimotete-rakendamiseks" target="_blank">maakonna piires haridusasutuste vaheline &otilde;pi&uuml;ritus kaasava hariduse p&otilde;him&otilde;tete rakendamiseks</a> (esimese taotlusvooru t&auml;htp&auml;ev on <b>14. detsember 2016</b>, kell 23:59);</li> <li><a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/OKPAT/projektitoetused-/alushariduse-parimate-praktikate-jagamise-opiyritus" target="_blank">alushariduse parimate praktikate jagamise &otilde;pi&uuml;ritus</a> (esitamise t&auml;htp&auml;ev on <b>iga kuu 15. kuup&auml;ev</b>, hiljemalt kell 23:59);</li> <li><a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/OKPAT/projektitoetused-/kogukonda-kaasav-opiyritus-igas-maakonnas-ning-tallinna-tartu-narva-ja-parnu-linnas" target="_blank">kogukonda kaasav &otilde;pi&uuml;ritus igas maakonnas ning Tallinna, Tartu, Narva ja P&auml;rnu linnas</a> (esimese taotlusvooru t&auml;htp&auml;ev on <b>20. detsember 2016</b>, hiljemalt kell 23:59).</li> </ul> <p><br /> &Otilde;pi&uuml;ritust k&auml;sitletakse taotlusvoorudes koondnimetusena t&auml;iendus&otilde;ppe raames l&auml;biviidavatele erinevatele &otilde;pivormidele. Taotlejateks saavad olla <b>haridusasutused </b>(koolieelne lasteasutus, va lastehoiuteenust osutavad organisatsioonid, &uuml;ldhariduskool, sh mittestatsionaarset &otilde;pet pakkuv &uuml;ldhariduskool, kutse&otilde;ppeasutus, sh kutse&otilde;pet pakkuv k&otilde;rgkool kutse&otilde;pet v&otilde;imaldavate &otilde;ppekavade osas), <b>haridusasutuste pidajad</b> ja <b>maavalitsused</b>.</p> <p><br /><strong>T&auml;psem informatsioon on aadressil <a href="http://www.innove.ee/projektitoetused">www.innove.ee/projektitoetused</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=674Ilmus e-uudiskirja Toetuste Teataja kaheksas number2016-11-21<p><strong>Tutvustame uut keskkonda E-toetus, anname &uuml;levaate avatud voorudest, k&auml;sitleme teavitamise teemat, v&otilde;rdse kohtlemise temaatikat ja palju muud.</strong><br />&nbsp;</p> <p>Uudiskirja <b>pdf-versiooni</b> saab lugeda <b><a href="http://www.innove.ee/UserFiles/Struktuuritoetused/Muu/Toetuste_Teataja_8.pdf">siit</a></b> ning <b>sirvitavat versiooni <a href="http://issuu.com/innove/docs/toetuste_teataja_8/1">siit.<br /> </a></b><br /> K&otilde;ik ilmunud uudiskirjad leiab Innove kodulehelt: <a href="http://www.innove.ee/teataja">www.innove.ee/teataja</a>&nbsp;</p> <p></p> <p><em>Head lugemist!</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=669Avatud on Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor haridusasutustele2016-11-21<p><strong>21. novembrist on avatud ESF taotlusvoor haridusasutustele, kust saab toetust taotleda arendusprojektide ja koolituste jaoks. Vooru tutvustav infop&auml;ev toimub 28. novembril Tallinnas.</strong></p> <p></p> <p><span>M&auml;&auml;ruse&nbsp;</span>"T&auml;nap&auml;evase &otilde;pik&auml;situse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna &Uuml;likoolis ja Tartu &Uuml;likoolis"<span>&nbsp;tegevuse 4&nbsp;</span><strong>&bdquo;Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat &otilde;pik&auml;situst toetava organisatsioonikultuuri loomiseks"</strong><span>&nbsp;ja tegevuse 5&nbsp;</span><strong>"&Uuml;ldhariduskoolide ja kutse&otilde;ppeasutuste &uuml;mberkorraldamist v&otilde;i alustamist toetavad meeskonnakoolitused"</strong><span>&nbsp;teine taotlusvoor on avatud</span>.&nbsp;</p> <p></p> <p><strong><a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/arendusprojektid-ja-koolitused">Vaata t&auml;psemalt ja registreeru infop&auml;evale</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=673Ligi kolmandik 7.-9. klassi õpilastest said tänavu Rajaleidjast karjäärinõu2016-11-18<p><b>Oktoobri l&otilde;pu seisuga on rohkem kui 10 000 III kooliastme p&otilde;hikooli noort &uuml;le Eesti saanud Rajaleidja keskuse spetsialistidelt karj&auml;&auml;rin&otilde;u oma edasiste valikute tegemise lihtsustamiseks.</b></p> <p>Rajaleidja eesm&auml;rgiks on v&otilde;imaldada k&otilde;igile 7.-9. klassi &otilde;pilastele kolme &otilde;ppeaasta jooksul&nbsp; individuaalset karj&auml;&auml;rin&otilde;ustamist ning lisaks ka grupi karj&auml;&auml;riteenuseid. &bdquo;&Otilde;pilased ise hindavad Rajaleidja karj&auml;&auml;riteenuseid k&otilde;rgelt &ndash; &uuml;le 80% leiab, et peale karj&auml;&auml;rin&otilde;ustamist on neil edasisi valikuid lihtsam teha,&ldquo; kommenteerib Nele Labi, SA Innove haridustugiteenuste juhataja aset&auml;itja.</p> <p>Harjumaal on sel aastal individuaalset karj&auml;&auml;riteenust saanud ligi 25% 7.-9. klassi &otilde;pilastest. K&otilde;rgeim osakaal on V&otilde;ru- ja Hiiumaal, kus iga teine noor on sel aastal kohtunud karj&auml;&auml;rispetsialistiga.</p> <p>Labi lisab, et karj&auml;&auml;riteenustel on oluline roll noorte l&auml;bim&otilde;eldud haridustee kujundamisel: &bdquo;Suurenenud motivatsioon ning vastutus aitavad teha teadlikke valikuid ja v&auml;hendavad koolist v&auml;ljalangevust&ldquo;. Rajaleidja karj&auml;&auml;riteenuseid - karj&auml;&auml;rin&otilde;ustamist ja karj&auml;&auml;riinfo vahendamist pakutakse nii koolides kohapeal kui ka Rajaleidja keskustes.</p> <p></p> <p></p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=672Instrutecil noppis parima elektrooniku tiitli Tallinna Polütehnikumi õpilane2016-11-17<p><strong>Kolmap&auml;eval, 16. novembril panid kutse&otilde;ppurid rahvusvahelisel tehnoloogiamessil Instrutec 2016 end proovile elektroonikakoostu jootmises. Kutsev&otilde;istluse esikoha p&auml;lvis Rene Uring ning teise koha Valter &Otilde;unapuu Tallinna Pol&uuml;tehnikumist. Kolmandale kohale tuli Erik Naissaar P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest.</strong></p> <p></p> <p>&ldquo;Olen &uuml;llatunud, et v&otilde;itsin. Arvasin, et teiste v&otilde;istlejate tulemused on tugevamad,&rdquo; tunnistas parim elektroonik 2016 Rene Uring, kes &otilde;pib Tallinna Pol&uuml;tehnikumis elektriku eriala kolmandal kursusel.</p> <p></p> <p>&ldquo;Usun, et nii elektriku kui ka elektrooniku erialal on t&ouml;&ouml;turul perspektiivi. Hetkel ei oskagi &ouml;elda, kumma ameti kasuks ma tulevikus otsustan. Praegu olen oma valikutega rahul,&rdquo; m&auml;rkis Rene.</p> <p></p> <p>V&otilde;istluse kohtuniku ning Flir Systems Estonia eletktroonika tootmisjuhi Mihkel Viskuse s&otilde;nul olid esikolmiku tulemused tasav&auml;gised, kuid Renele t&otilde;i v&otilde;idu oskus valida komponentide jootmiseks ettevalmistamisel &otilde;ige tehnika ja meetod. &ldquo;Erialakeeles &ouml;eldes &ndash; Rene suutis komponentide jalad &otilde;ige pikkuse peale l&otilde;igata,&rdquo; lisas ta.</p> <p></p> <p>&ldquo;R&otilde;&otilde;mustan, et iga aastaga l&auml;heb v&otilde;istlejate tase aina paremaks. N&auml;en elektroonikat&ouml;&ouml;stuse tulevikku helgetes v&auml;rvides ning julgeksin t&auml;navused v&otilde;istlejad p&auml;rast &otilde;pingute l&otilde;petamist ning kutsetunnistuse omandamist ka t&ouml;&ouml;le v&otilde;tta,&rdquo; t&otilde;des Viskus.</p> <p></p> <p>Eesti Elektroonikat&ouml;&ouml;stuse Liidu tegevjuhi Arno Kolki s&otilde;nutsi on elektroonikat&ouml;&ouml;stus Eestis alati t&auml;htsal kohal olnud.</p> <p></p> <p>&ldquo;Elektroonikat&ouml;&ouml;stus on Eestile majanduslikult oluline t&ouml;&ouml;stusharu, mis uueneb pidevalt ning pakub t&ouml;&ouml;tajaile palju arenguv&otilde;imalusi. Olen ise paark&uuml;mmend aastat elektroonikat&ouml;&ouml;stuses t&ouml;&ouml;tanud ja soovitan noortele seda erialavalikut,&rdquo; t&otilde;des Kolk.</p> <p></p> <p>Võistlustöö hindamisel arvestati v&otilde;istlust&ouml;&ouml; funktsionaalsust ja teostuse korrektsust vastavalt rahvusvahelistele standarditele. Täiendavalt hinnati ka töökoha korrasolekut, sh ohutustehnika nõuete täitmist. V&otilde;istlusel osales kuus &otilde;pilast Tallinna Pol&uuml;tehnikumist ja P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest.</p> <p></p> <p>V&otilde;istluse <a href="https://www.facebook.com/pg/kutseharidus.ee/photos/?tab=album&amp;album_id=1312459648810245" target="_blank">fotogalerii</a> (Fotod: SA Innove)</p> <p></p> <p>Jootmisv&otilde;istlused toimusid Eesti suurimal, 16.-18. novembrini Eesti N&auml;ituste messikeskuses toimuval 22. Tallinna rahvusvahelisel tootearendus-, tootmistehnika-, t&ouml;&ouml;riista-, allhanke- ja tehnohooldusmessil Instrutec 2016.</p> <p></p> <p>Instrutecil on Eesti masina- ja metallit&ouml;&ouml;stusettev&otilde;tted v&auml;lja pannud oma kaasaegseima tipptehnika, samuti toimuvad messi raames tootmislahenduste ja t&ouml;&ouml;stusettev&otilde;tete juhtide seminarid, millest k&otilde;ik huvilised saavad osa v&otilde;tta. Messiinfo: <a href="http://www.fair.ee/instrutec">www.fair.ee/instrutec</a>.</p> <p></p> <p><em>Parima elektrooniku kutsemeistriv&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Tallinna Pol&uuml;tehnikumi, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse ja Instruteciga. V&otilde;istlust toetasid Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Elektroonikat&ouml;&ouml;stuse Liit.</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=671Rajaleidja keskustes võib näha täielikku töövarjutust2016-11-17<p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">17. novembril toimuva &uuml;le-eestilise t&ouml;&ouml;varjup&auml;eva raames on noortel v&otilde;imalik &uuml;heksas Rajaleidja keskuses &uuml;le Eesti tutvuda haridustugiteenuste spetsialistide igap&auml;evat&ouml;&ouml;ga ning miks ka mitte - kohtuda tulevase potentsiaalse t&ouml;&ouml;andjaga tulevikuks.</b></p> <p><br /> &Uuml;htekokku pakkusid end varjutavateks v&auml;lja seitsme erineva eriala esindajad: sotsiaalpedagoog, logopeed, ps&uuml;hholoog, karj&auml;&auml;rin&otilde;ustaja, eripedagoog, Rajaleidja keskuse juht ning &otilde;ppen&otilde;ustamisteenuste keskuse peaspetsialist.&nbsp;</p> <p>Rajaleidja keskuste t&ouml;&ouml;varjup&auml;eval osalemise peamiseks eesm&auml;rgiks on pakkuda sissevaadet tugispetsialistide maailma ning t&otilde;sta noorte teadlikkust spetsialistide vajalikkusest t&auml;nap&auml;evases &uuml;hiskonnas.</p> <p>Nimelt on n&otilde;udlus logopeedide, eripedagoogide jt &otilde;ppen&otilde;ustamisspetsialistide j&auml;rele &uuml;hiskonnas h&uuml;ppeliselt t&otilde;usnud seoses kaasava hariduse rakendamisega. Eesti Hariduse Infos&uuml;steemi kohaselt oli 2015/2016. &otilde;ppeaastal spetsialistiga kaetud koole eripedagoogide puhul 27 protsenti, logopeedide puhul 30 protsenti, sotsiaalpedagoogide puhul 48 protsenti ja koolips&uuml;hholoogide puhul 37 protsenti.&nbsp;</p> <p>Huvi erialade omandamise ja haridus- ning sotsiaalsf&auml;&auml;ris t&ouml;&ouml;tamise vastu ei j&otilde;ua kiiresti kasvanud n&otilde;udlusele paraku j&auml;rele. &bdquo;Erialade &otilde;ppimine ja edasine t&ouml;&ouml; on v&auml;ga huvitavad, aga noored ei tea, et niisugused &otilde;ppekavad &uuml;ldse olemas on v&otilde;i milles tulevane amet t&auml;psemalt seisneb,&ldquo; selgitab Tartu &Uuml;likooli logopeedia osakonna juhataja Marika Padrik.&nbsp;</p> <p>Kuigi t&ouml;&ouml;varjup&auml;ev v&otilde;imaldab &otilde;pilasel saada koolist vaba p&auml;ev ja veeta aega silmapaistvate persoonidega, ei ole Tartumaa Rajaleidja keskuse juhi Piret Tatuntsi s&otilde;nul tegu pelgalt toreda vaheldusega koolip&auml;evale. &bdquo;T&ouml;&ouml;varjup&auml;ev on ennek&otilde;ike reaalne v&otilde;imalus tutvuda potentsiaalse ja huvipakkuva ametiga ning kasutada saadud kogemust oma edasiste otsuste ja plaanide jaoks,&ldquo; selgitab Tatunts.</p> <p><br /> <i>T&ouml;&ouml;varjup&auml;ev on JA Eesti programm, milles osaleb igal aastal umbes 3000 g&uuml;mnasisti ja sama palju ettev&otilde;tjaid, spetsialiste. P&auml;eva on korraldatud alates 1998. aastast.&nbsp;&nbsp;</i></p> <p><i><br /> Rajaleidja v&otilde;rgustik pakub karj&auml;&auml;ri ja &otilde;ppen&otilde;ustamisteenuseid kuni 26aastastele lastele ja noortele ning toetab hariduse tugiteenuste metoodikaga &otilde;petajaid, lapsevanemaid ja haridusametnikke. Rajaleidja keskused asuvad igas Eesti maakonnas ja nende t&ouml;&ouml;d koordineerib sihtasutus Innove.</i></p> <p><br /> Rohkem infot leiab Rajaleidja Facebooki lehek&uuml;ljelt (<a href="https://www.facebook.com/rajaleidja/">https://www.facebook.com/rajaleidja/</a>) v&otilde;i kodulehelt (<a href="http://www.rajaleidja.ee" previewremoved="true">www.rajaleidja.ee</a>).</p> <p><br /> <b>Pressile: </b><br /> Pille Tina-Kuusik (SA Innove &otilde;ppen&otilde;ustamisteenuste keskuse logopeedia peaspetsialist) <br /> Tel.: 735 0724 ; 5303 8847</p> <p><br /> Janne Jaagant (SA Innove kommunikatsioonispetsialist)<br /> Tel.: 53422834</p> <p><br /> <b>Fotod</b>: <a href="https://www.dropbox.com/sh/lj52f9bsvfkpc5k/AAAsjhVVVRp22099wDaarr6Ma?dl=0">https://www.dropbox.com/sh/lj52f9bsvfkpc5k/AAAsjhVVVRp22099wDaarr6Ma?dl=0</a></p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=670Koolid saavad koolikogukonna kaasamiseks toetust 2016-11-17<p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Koolidele suunatud konkursilt &bdquo;Kogukonna kaasamine kooli &otilde;ppekava arendamisse ja rakendamisse&ldquo; saab toetust kaksteist kooli &uuml;le Eesti kogusummas 26 215 eurot. Sihtasutus Innove s&otilde;lmib koost&ouml;&ouml;lepingud k&otilde;igi konkursile taotluse esitanud koolidega ja tegevused&nbsp; kogukonna kaasamiseks toimuvad k&auml;esoleva aasta novembrist 2017. aasta oktoobrini.&nbsp;</b><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</b></p> <p><b>Innove</b> &otilde;ppekava ja metoodikakeskuse juhataja <b>Natalja Mjalitsina</b> s&otilde;nul l&auml;htuvad konkursi l&auml;biviijad Innove ja algatus <b><a href="http://huvitavkool.blogspot.com.ee/">Huvitav Kool</a> </b>eeldusest, et kool on avatud keskkond, valikute ja otsustusv&otilde;imaluste pakkuja ning loova ja intellektuaalse pingutuse koht: &bdquo; Konkursi eesm&auml;rk oli toetada kooli koost&ouml;&ouml;d kogukonnaga kooli &otilde;ppekava arendamisel ja rakendamisel, sh siduda kooli ja paikkonna erip&auml;ra, kultuuritraditsioonid &otilde;ppekava &uuml;ldosas ja ainekavades.&ldquo;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Natalja Mjalitsina s&otilde;nul on taotlusi l&auml;bivateks m&auml;rks&otilde;nadeks kool, &otilde;ppekava, l&otilde;iming, &uuml;ldp&auml;devused, kogukond, koost&ouml;&ouml;partnerid ja ettev&otilde;tlikkus: &bdquo;K&otilde;ik&nbsp; koolid on t&auml;htsustanud koost&ouml;&ouml;d erinevate partnerite ja asutustega,&nbsp; partneritena on esindatud nii muuseumid, &auml;riettev&otilde;tted, MT&Uuml;d kui ka k&otilde;rgkoolid.&ldquo;&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Koolide poolt esitatud projektid paistavad silma&nbsp; koost&ouml;&ouml;partnerite rohkuse ja oman&auml;olisusega.</p> <ul> <li>Sinim&auml;e P&otilde;hikool on kaasanud &uuml;histegevusse kohaliku muuseumi, puuetega inimeste hooldekodu, kohalikud piimatootjad, taimekasvatajad ja mitmed &auml;ri&uuml;hingud. Tegevused on suunatud &otilde;petajate meeskonnat&ouml;&ouml; oskusete omandamisele ja rakendamisele, motiveerides nii &otilde;petajaid kui ka &otilde;pilasi eesti keelt omandama.</li> <li>Salme P&otilde;hikool valmistab ette projekti &bdquo;Koos on parim&ldquo;, milles on &uuml;hendatud p&auml;rimuskultuur ja kaasaeg.</li> <li>Haanja P&otilde;hikool peab oluliseks sportlikku eluviisi, tehes koost&ouml;&ouml;d kohaliku suusaklubiga, samuti t&auml;htsustatakse koos Rogosi m&otilde;isaga ettev&otilde;tluse arendamist. Tegevusi siduvaks elemendiks on v&otilde;ro keele s&auml;ilitamine ja edendamine.</li> <li>Vastseliina G&uuml;mnaasium plaanib &uuml;hist kogukonnap&auml;eva, kus osalevad lasteaed, rahvamaja noortekeskus, muusikakool, kaitseliit, spordiklubi ja kohalikud ettev&otilde;tjad. Loomisel on erinevaid &otilde;ppeaineid l&otilde;imiv interaktiivne m&auml;ng Avastusrada.</li> <li>R&otilde;uge P&otilde;hikool on kavandanud koost&ouml;&ouml;seminari koost&ouml;&ouml;partneritega ja kogukonna&otilde;ppe &uuml;hislaagri, milles osalevad k&otilde;ik kooli &otilde;pilased ja kooli personal.</li> <li>Albu P&otilde;hikool seab sihiks kogukonna vaimu ja identiteedi tugevdamise kaasates Tammsaare muuseumi ja kohalikke ettev&otilde;tjaid.</li> <li>Tamsalu G&uuml;mnaasium koos paljude koost&ouml;&ouml;partneritega plaanib kunstiainete ja tehnoloogia valdkonna arendamist ja seose loomist piirkonna ettev&otilde;tjatega aitamaks kaasa &otilde;pilaste karj&auml;&auml;ri planeerimisele.</li> <li>Narva Paju Kool suunab tegevused HEV-&otilde;pilaste eelkutse&otilde;ppeks. Projekt &bdquo;Abimees on meie kogukonna seast&ldquo; kaasab partneritena kutse&otilde;ppeasutuse t&ouml;&ouml;tajaid ja spetsialiste Narva kogukonnast.</li> <li>H&auml;&auml;demeeste Keskkool ja Kivi&otilde;li 1. Keskkool keskenduvad koost&ouml;&ouml;le ka k&otilde;rgkoolidega.</li> <li>Narva Keeltel&uuml;tseum t&ouml;&ouml;tab v&auml;lja ja piloteerib uue &otilde;ppeformaadi &bdquo;Kreatiivv&otilde;istlus&ldquo;.</li> <li>Viljandi G&uuml;mnaasium on kavandanud Viljandi Hariduse Arengufondiga kogukonda kaasava arendusseminari &bdquo;VG 2.0&ldquo; korraldamist, mis aitab parandada &otilde;petajate omavahelist koost&ouml;&ouml;d ning kaasajastada kooli &otilde;ppekava.</li> </ul> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Konkursi l&otilde;petab 2017. aasta l&otilde;pul kokkuv&otilde;ttev webinar,&nbsp; milles projektis osalenud koolid saavad tutvustada oma tegevusi paikkonna erip&auml;ra sidumisel kooliellu ja &otilde;ppekava arendusse.</p> <p>Toetuse saanud koolideks on Vastseliina G&uuml;mnaasium, Viljandi G&uuml;mnaasium, Tamsalu G&uuml;mnaasium, H&auml;&auml;demeeste Keskkool, Kivi&otilde;li 1. Keskkool, Narva Keeltel&uuml;tseum, Sinim&auml;e P&otilde;hikool, Salme P&otilde;hikool, Haanja P&otilde;hikool, R&otilde;uge P&otilde;hikool, Albu P&otilde;hikool ja Narva Paju Kool.<b> </b></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=6689 projekti saavad Innovest toetust täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks 2016-11-15<p><b>Vooru &bdquo;T&auml;iskasvanute v&otilde;tmep&auml;devuste arendamine&ldquo;</b> <b>projektide raames hakatakse &uuml;le Eesti korraldama v&otilde;tmep&auml;devusi arendavaid koolitusi ning erinevaid &otilde;ppimise juurde toovaid tugitegevusi. </b>&nbsp;<br /> <br /> Innove elukestva &otilde;ppe keskuse juhataja Maarja Parve s&otilde;nul plaanitakse toetust saanud projektides enamasti pakkuda koolitusi v&otilde;tmep&auml;devuste arendamiseks, sest projektitegevuste sihtgrupp on p&otilde;hi- v&otilde;i keskhariduseta ning erialase ettevalmistuseta ja elukestvas &otilde;ppes v&auml;hem osalevad t&auml;iskasvanud. &bdquo;Sealhulgas n&auml;iteks puuetega inimesed, eesti keelest erineva emakeelega p&uuml;sielanikud v&otilde;i hooldust&ouml;&ouml;tajad. Sihtgrupile korraldatakse &otilde;ppimisoskust ja sotsiaalseid oskuseid, digip&auml;devusi, algatusv&otilde;imet, ettev&otilde;tlikkust ning v&otilde;&otilde;rkeelteoskust parandavaid tegevusi, mis aitavad t&ouml;&ouml;turul paremini hakkama saada,&ldquo; t&otilde;deb Parve.<br /> <br /> &Uuml;le 2 miljoni euro Euroopa Sotsiaalfondi toetusraha l&auml;ks jagamisele Eesti Vabaharidusliidu (4 projekti), Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed, MT&Uuml; Pro Civitase, SA Tartu Rahva&uuml;likooli, Valga Maavalitsuse ning Viru Haigla ASi vahel. Toetust saanud projektide nimekiri koos toetussummadega on leitav <a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/toetatud">Innove kodulehelt.</a></p> <p>Taotlusvooru &bdquo;T&auml;iskasvanute v&otilde;tmep&auml;devuste arendamine&ldquo; korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Haridus- ja Teadusministeeriumiga, voor oli avatud 27. juunist kuni 17. augustini 2016 ning Innovesse esitati kokku 17 projektitaotlust, millest toetust said 9.</p> <p></p> <p><em>Lisainfo: mari.annus@innove.ee</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=667Kolmapäeval võistlevad Instruteci messil noored elektroonikavaldkonna kutseõppurid 2016-11-14<p><strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Kolmap&auml;eval, 16. novembril kl 10.30-11.30 panevad rahvusvahelisel tehnoloogiamessil Instrutec 2016 Eesti N&auml;ituste messikeskuses (Pirita tee 28, Tallinn) elektroonika ja automaatika ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna &otilde;pilased end kutsemeistriv&otilde;istlusel proovile elektroonikakoostu koostamises.</span></strong></p> <p>&bdquo;Pea igas t&auml;nap&auml;evases seadmes on hulk elektroonikat, enamasti on see silma eest varjatud kena korpusega. Kasutaja n&auml;eb sellest ainult tulesid, ekraane ja nuppe. Elektroonikakoostude koostaja peab aga teadma, kuidas neid koostada ning parandada, ning selles v&otilde;istlus&uuml;lesanne seisnebki,&ldquo; &uuml;tles Tallinna Pol&uuml;tehnikumi IT ja elektroonika kompetentsijuht <strong>Andres Ojalill</strong>.</p> <p>V&otilde;istlust&ouml;&ouml; hindamisel arvestatakse v&otilde;istlust&ouml;&ouml; funktsionaalsust ja teostuse korrektsust vastavalt rahvusvahelistele standarditele. T&auml;iendavalt hinnatakse t&ouml;&ouml;koha korrasolekut, sh ohutustehnika n&otilde;uete t&auml;itmist.</p> <p>Selleks, et elektroonikakoost t&auml;idaks hiljem ka vajalikku funktsiooni, peavad &otilde;pilased tundma iga komponendi polaarsust ning &otilde;iget paigalduskohta ja -meetodit. V&otilde;istlusel parimaid kutseoskusi ja erialaseid teadmisi n&auml;itav &otilde;pilane p&auml;lvib parima elektrooniku tiitli.</p> <p>Ojalille s&otilde;nul on messik&uuml;lastajail ja huvilistel v&otilde;istlusel v&otilde;imalus tutvuda, millega Eesti &uuml;hes suurimas ekspordile suunatud t&ouml;&ouml;stusharus tegeldakse.</p> <p>&ldquo;Elektroonikutel on globaalsel t&ouml;&ouml;turul hea leib. Lisaks on elektrooniku kutse omandanul v&otilde;imalus end edasi arendada j&auml;rgmistel &otilde;ppetasemetel kuni doktorantuurini v&auml;lja,&rdquo; lisas Ojalill.</p> <p><strong>K&otilde;ik huvilised on v&otilde;istlejatele kaasa elama ning v&otilde;istlusala uudistama oodatud! V&otilde;istluse lisainfo SA Innove <a href="http://bit.ly/2fePWCK">kodulehel</a>.</strong></p> <p><br />Elektroonikute kutsemeistriv&otilde;istlus toimub Eesti suurimal, 16.-18. novembrini Eesti N&auml;ituste messikeskuses toimuval 22. Tallinna rahvusvahelisel tootearendus-, tootmistehnika-, t&ouml;&ouml;riista-, allhanke- ja tehnohooldusmessil <strong>Instrutec 2016</strong> seep&auml;rast, et siin saavad &otilde;pilased &uuml;htlasi tutvuda oma valdkonna kaasaegseimate seadmetega ning teha tutvust valdkonna tippudega.</p> <p><strong>Instrutecil</strong> on Eesti masina- ja metallit&ouml;&ouml;stusettev&otilde;tted v&auml;lja pannud oma kaasaegseima tipptehnika, samuti toimuvad messi raames tootmislahenduste ja t&ouml;&ouml;stusettev&otilde;tete juhtide seminarid, millest k&otilde;ik huvilised saavad osa v&otilde;tta. Rohkem infot messi <a href="http://www.fair.ee/instrutec/">kodulehel</a>.</p> <p>Parima elektrooniku kutsemeistriv&otilde;istlust korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s Tallinna Pol&uuml;tehnikumi, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse ja Instruteciga. V&otilde;istlust toetavad Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Elektroonikat&ouml;&ouml;stuse Liit.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=644Keeletegevuste taotlusvoor haridusasutustele, aineühendustele ja KOVidele2016-11-11<p><strong>17. oktoobrist on avatud taotlusvoor "Keele&otilde;ppetegevused edukamaks toimetulekuks t&ouml;&ouml;turul", taotlusi saab Innovesse esitada kuni 28. novembrini 2016 kl 17.00.</strong></p> <p><strong>Toetuse andmise eesm&auml;rk </strong>on elanikkonna keeleoskuse arendamine ning rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud &otilde;petajate toetamine.<strong><br /></strong></p> <p><strong>Toetust on oodatud taotlema&nbsp;</strong>haridusasutused, kohalikud omavalitsused<strong>,</strong><strong>&nbsp;</strong>v&otilde;&otilde;rkeele&otilde;petajate aine&uuml;hendused, &otilde;petajate aine&uuml;henduste katusorganisatsioonid ning &otilde;petajakoolituse esma&otilde;pet ja t&auml;ienduskoolitust pakkuvad &uuml;likoolid.<br /><br /><b>Taotlusvooru eelarve</b>&nbsp;on 746 000 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 634 100 ja riiklik kaasfinantseering 111&nbsp;900 eurot.&nbsp;</p> <p>Soovitavalt v&otilde;iks keele&otilde;ppeks kasutada aktiveerivaid viise, mitte piirduda koolitunniga klassiruumis. T&ouml;&ouml;vahetused, kus keele&otilde;ppurid saadetakse k&uuml;mblema eestikeelsesse keskkonda on v&auml;ga h&auml;id tulemusi andnud, erialased kogemuste vahetamised, spordiv&otilde;istlused v&otilde;i &uuml;his&uuml;rituste ettevalmistused parandavad samuti keeleoskust. Ka keeleklubid ja keelekohvikud, eestlasest mentoriga kirjavahetuse pidamine v&otilde;i eestikeelsetel kultuuris&uuml;ndmustel osalemine ja hilisemad arutelud on aidanud kaasa parema keeleoskuse saavutamisele. Millise tegevuse abil eesti keel selgemaks saaks, j&auml;&auml;b iga projekti esitaja v&auml;lja m&otilde;elda. Julgustame loovalt m&otilde;tlema ja lennukaid ideid projektidesse kirjutama.</p> <p></p> <p><a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/keeletegevused"><strong>T&auml;psem info taotlusvooru kohta</strong><br /></a><br /><br /></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=665Eesti keele tasemeeksami sooritajate arv on suurenemas 2016-11-10<p><b>K&auml;esoleva aasta kolm esimest kvartalit n&auml;itavad huvi kasvu eesti keele &otilde;ppe vastu. Suurenenud on nii eesti keele tasemeeksami sooritajate kui ka kulude h&uuml;vitamiseks esitatud avalduste arv, samuti v&auml;ljamakstud toetuste kogusumma. </b></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">2016. a kolme kvartali jooksul sooritas Innove poolt korraldatud eesti keele tasemeeksami kas A2, B1, B2 v&otilde;i C1 tasemel 2472 inimest (m&ouml;&ouml;dunud aastal samal perioodil 2079 inimest). V&auml;ljamakseid on sama perioodi eest tehtud 409 avalduse alusel kogusummas 117 689 eurot. V&otilde;rreldes 2015. aasta sama perioodiga on nii avalduste arv kui v&auml;ljamakstud toetuste summa kasvanud.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">SA Innove testide keskuse juhi Rain Sanniku s&otilde;nul on suurenev huvi eesti keele &otilde;ppe vastu igati positiivne: &bdquo;T&otilde;en&auml;oliselt peegeldab suurenev huvi keele&otilde;ppe kohta ka fakti, et Eesti t&ouml;&ouml;j&otilde;uturg on senisest enam avatud kvalifitseeritud t&ouml;&ouml;j&otilde;ule teistest riikidest. Aina rohkem on n&auml;ha, et eesti keelt &otilde;pivad ja eksami positiivselt sooritavad lisaks EL kodanikele ka just kolmandate riikide kodanikud. Teadmine, et eesti keele eksami positiivse soorituse korral riik &otilde;ppele tehtud kulud teatud mahus h&uuml;vitab ning arusaamine, et igas &uuml;hiskonnas on lihtsam l&otilde;imuda riigikeele oskuse kaudu, ongi peamised motivaatorid eesti keele &otilde;ppeks. Loodame, et toodud tendents j&auml;tkub ka edaspidi.&ldquo;</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">SA Innove h&uuml;vitab k&otilde;igile isikutele, kes on positiivse tulemusega sooritanud eesti keele tasemeeksami A2, B1, B2 v&otilde;i C1 tasemel &otilde;ppeks tehtud kulud kehtestatud piirm&auml;&auml;ras, milleks tavakorras on 320 eurot ja kodakondsuse taotlejatele 384 eurot. H&uuml;vitise saamiseks tuleb esitada vastav avaldus. Eesti keele tasemeeksamit saab teha neli korda aastas Tallinnas, Tartus, J&otilde;hvis ja Narvas.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">L&auml;hem info eesti keele tasemeeksamite ja kulude h&uuml;vitamise kohta on leitav kodulehelt:</span></p> <p><a href="http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid">www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=666Muutusid lisataotlusvooru tingimused keeleõppe tegevuskavade esitamiseks 2016-11-09<p>Lisataotlusvoor PR&Otilde;Mi tegevuse 8.8 &bdquo;Keele&otilde;ppetegevused edukamaks toimetulekuks t&ouml;&ouml;turul&ldquo; t&auml;iendavate keele&otilde;ppe tegevuskavade esitamiseks on avatud k&otilde;igile kutse- ja k&otilde;rghariduse &otilde;ppeasutustele.</p> <p>I voorus tegevuskava kinnituse saanutel on lisavoorus &otilde;igus taotleda rahastust algse 15&nbsp;000 euro ulatuses, lahutades sealt esimeses voorus kinnitatud kava rahastatud maksumuse. Nt kui I voorus sai asutus rahastust 5000 eurot, on lisavoorus tal veel &otilde;igus taotleda 10&nbsp;000 eurot.</p> <p>I voorus tegevuskava kinnituse saanud kutsekoolidel v&otilde;iks teine tegevuskava <b>eesti keele</b> &otilde;pet t&auml;iendada.</p> <p>Tegu on lisataotlusvooruga k&auml;esoleva &otilde;ppeaasta tegevuste tarbeks &shy;&ndash;&nbsp; II taotlusvooru 2017/2018 &otilde;a tegevusteks avame 2017. aastal.</p> <p>Tegevuskavade saatmise t&auml;htp&auml;ev on <strong>21. november 2016.</strong></p> <p></p> <p>Uuri l&auml;hemalt&nbsp;<a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/prom/lisataotlusvoor">SIIT</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=664Rajaleidja keskustes üle Eesti saab varjutada erinäolisi ametikohti2016-11-09<p><b>17. novembril toimuva t&ouml;&ouml;varjup&auml;eva raames ootavad haridustugiteenuseid pakkuvad Rajaleidja keskused &uuml;le Eesti huvilisi tutvuma logopeedide, n&otilde;ustajate jt spetsialistide argip&auml;eva ja tegemistega. Kokku lausa &uuml;heksas Rajaleidja keskuses avaneb noortel v&otilde;imalus tutvuda oma potentsiaalse t&ouml;&ouml;andja ja ametikohaga tulevikuks.&nbsp;</b></p> <p>Nii n&auml;iteks saab J&auml;rva- ja J&otilde;gevamaal tutvuda eripedagoogi t&ouml;&ouml;ga ning otsida vastuseid k&uuml;simustele, mis vahe on pedagoogil ja eripedagoogil, miks seda saab &otilde;ppida vaid &uuml;likoolis ning miks mehed ei &otilde;pi erapedagoogiks. P&auml;rnumaa, L&auml;&auml;nemaa, Hiiumaa ja P&otilde;hja-Eesti Rajaleidja keskustes saab varjutada logopeede ning uurida, kuidas saab &otilde;petada r&auml;&auml;kimist, mida logopeedil selleks teha tuleb jpm. Viljandimaa keskuses ootab t&ouml;&ouml;varju aga hoopis karj&auml;&auml;rin&otilde;ustaja ning P&otilde;lvamaal on v&otilde;imalik tutvuda sotsiaalpedagoogi ja sealse Rajaleidja keskuse juhi t&ouml;&ouml;ga. Tartumaa keskus on v&auml;ljas k&otilde;ige suurema t&ouml;&ouml;tajaskonnaga ning pakuvad varjutamise v&otilde;imalust k&otilde;igile eespool nimetatud erialadele.&nbsp;</p> <p>Lisaks on t&ouml;&ouml;vari oodatud ka SA Innove peamajja Tallinnas, kus huvilise v&otilde;tab vastu &otilde;ppen&otilde;ustamisteenuste keskuse logopeedia peaspetsialist Pille Tina-Kuusik, kellega koos avaneb harukordne v&otilde;imalus osaleda n&otilde;ustamiskomisjonide piirkondlikul koost&ouml;&ouml;kohtumisel.</p> <p>Pille Tina-Kuusik ja Tartu &Uuml;likooli logopeedia osakonna juhataja Marika Padrik s&otilde;navad kui &uuml;hest suust, et n&otilde;udlus &otilde;ppen&otilde;ustamisspetsialistide, eesk&auml;tt logopeedide ja eripedagoogide j&auml;rele on &uuml;hiskonnas &auml;&auml;rmiselt suur ning aina kasvav. &bdquo;&Otilde;petajate Leht on t&ouml;&ouml;kuulutustest pungil, magistri&otilde;ppe tudengite listi tuleb kuulutusi igal n&auml;dalal,&ldquo; kinnitab Padrik, et antud erialade spetsialistidel tulevikus t&ouml;&ouml;puudust karta ei ole. M&otilde;lemad naisterahvad s&otilde;navad, et haridustugiteenuste spetsialiste v&otilde;ib vaja minna elukaare erinevatel etappidel alates s&uuml;nnist k&otilde;rge elueani ning ametialaseid v&auml;ljundeid leidub lasteaias, koolis, n&otilde;ustamiskeskustes, aga ka meditsiini- ja rehabilitatsioonis&uuml;steemis.</p> <p>N&otilde;udlus nimetatud elukutsete j&auml;rele on k&uuml;ll suur, kuid huvi erialade omandamise ja haridus- ning sotsiaalsf&auml;&auml;ris t&ouml;&ouml;tamise vastu ei j&otilde;ua sellele paraku j&auml;rele. Peamise p&otilde;hjusena n&auml;evad Tina-Kuusik ja Padrik v&auml;hest teadlikkust, sest noored ei tea, et niisugused erialad on olemas v&otilde;i milles tulevane t&ouml;&ouml; t&auml;pselt seisneb. Rajaleidja keskuste t&ouml;&ouml;varjup&auml;eval osalemise peamiseks eesm&auml;rgiks ongi pakkuda sissevaadet tugiteenuste spetsialistide maailma ning t&otilde;sta noorte teadlikkust spetsialistide vajalikkusest t&auml;nap&auml;evases &uuml;hiskonnas.</p> <p>&bdquo;Erialade &otilde;ppimine on huvitav ja need on interdistsiplinaarsed. N&auml;iteks logopeed peab m&otilde;istma, kuidas toimib inimese aju, tema k&otilde;ne- ja kuulmiselundkond, ps&uuml;&uuml;hika, ta peab oskama suhtlemis-, sh k&otilde;neoskusi &otilde;petada jne. Eriala sobib kahtlemata neile, kellele meeldib suhtlemine ja kes soovivad inimesi aidata,&ldquo; kirjeldab Tartu &Uuml;likooli logopeedia osakonna juhataja Marika Padrik eriala mitmeid erinevaid tahke. Naiste s&otilde;nutsi on tugiteenuste spetsialistide t&ouml;&ouml; v&auml;ga vaheldusrikas. &bdquo;Iga juhtum on eriline ja n&otilde;uab m&otilde;tlemist ning loovat l&auml;henemist,&ldquo; t&otilde;deb Padrik.</p> <p>Rohkem infot leiab <a href="https://www.facebook.com/rajaleidja/">Rajaleidja Facebooki lehek&uuml;ljelt</a> v&otilde;i<a href="http://www.rajaleidja.ee"> kodulehelt</a>. T&ouml;&ouml;varjuks kandideerimiseks palume v&otilde;tta &uuml;hendust e-posti teel vastava piirkonna spetsialistiga:</p> <p><br /> <b>Logopeedid ja logopeedia peaspetsialist:</b><br /> <a href="mailto:riina.leok@rajaleidja.ee">riina.leok@rajaleidja.ee</a> (P&auml;rnumaa Rajaleidja keskus)<br /> <a href="mailto:marina.nairismagi@rajaleidja.ee">marina.nairismagi@rajaleidja.ee</a> (L&auml;&auml;nemaa Rajaleidja keskus)<br /> <a href="mailto:marie.pajo@rajaleidja.ee">marie.pajo@rajaleidja.ee</a> (Hiiumaa Rajaleidja keskus)<br /> <a href="mailto:katrin.kirsila@rajaleidja.ee">katrin.kirsila@rajaleidja.ee</a> (P&otilde;hja-Eesti Rajaleidja keskus)<br /> <a href="mailto:pille.tina-kuusik@innove.ee">pille.tina-kuusik@innove.ee</a> (SA Innove peamaja Tallinnas)<br /> <b>Karj&auml;&auml;rin&otilde;ustaja</b><br /> <a href="mailto:kersti.sillaots@rajaleidja.ee">kersti.sillaots@rajaleidja.ee</a> (Viljandimaa Rajaleidja keskus)<br /> <b>Sotsiaalpedagoog</b><br /> <a href="mailto:maarja.masing@rajaleidja.ee">maarja.masing@rajaleidja.ee</a> (P&otilde;lvamaa Rajaleidja keskus)<br /> <b>Eripedagoog</b><br /> <a href="mailto:tiiu.viira@rajaleidja.ee">tiiu.viira@rajaleidja.ee</a> (J&otilde;gevamaa Rajaleidja keskus)<br /> <a href="mailto:elo.siska@rajaleidja.ee">elo.siska@rajaleidja.ee</a> (J&auml;rvamaa Rajaleidja keskus)<br /> <b>Piirkondliku Rajaleidja keskuse juhataja</b><br /> <a href="mailto:monika.adamson@rajaleidja.ee">monika.adamson@rajaleidja.ee</a> (P&otilde;lvamaa Rajaleidja keskus)<br /> <b>Tartumaa Rajaleidja keskus</b><br /> Kui oled huvitatud Tartumaa Rajaleidja keskuse spetsialistide varjutamisest, siis v&otilde;ta &uuml;hendust sealse karj&auml;&auml;riinfo spetsialistiga meiliaadressil <a href="mailto:heidi-maarja.melts@rajaleidja.ee">heidi-maarja.melts@rajaleidja.ee</a>.</p> <p><strong><a href="https://youtu.be/5PVW3KjT3TM">Vaata ka videot!&nbsp;</a></strong><br /><br /></p> <p><b>Lisainfo:</b><br /> Pille Tina-Kuusik <i>(SA Innove &otilde;ppen&otilde;ustamisteenuste keskuse logopeedia peaspetsialist) </i><br /> Tel.: 735 0724 ; 5303 8847<br /><br /></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=663Kompetentsikonverents 2017 ootab haridusjuhte registreeruma 2016-11-09<p class="default">Kas olete m&otilde;elnud, kuidas saada maailma parimaks haridusjuhiks? Innove kutsub osa saama &uuml;le kogu Eesti toimuvatest Kompetentsikonverentsidest, et sel teemal m&otilde;tteid vahetada.</p> <p class="default">Kompetentsikonverents on hoogne infovahetuse p&auml;ev, mis on toodud teile l&auml;hedale ja keskendub olulisele:</p> <ul> <li>Millega on haridusasutuse juhi kompetentsimudeli n&auml;ol tegemist?</li> <li>Kuidas ja miks edukates organisatsioonides kompetentsimudeleid kasutatakse?</li> <li>Kuidas mudel enda kui juhi heaks t&ouml;&ouml;le panna?</li> </ul> <p class="default">Konverentsile on oodatud<strong>&nbsp;alus-, &uuml;ldharidus- ja kutsekoolide direktorid ning kohalike omavalitsuste juhid ja haridusametnikud</strong>. K&otilde;ik, kes seisavad hea &uuml;htlaselt k&otilde;rge juhtimiskultuuri eest Eesti haridusasutustes. Palun tutvuge programmiga ja registreeruge endale l&auml;himal toimuvale konverentsile esimesel v&otilde;imalusel.</p> <p class="default"></p> <p class="default"><a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/OKPAT/haridusasutuse-juhi-kompetentsimudel/kompetentsikonverents-2017">Uuri lisa ja registreeru SIIN</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=662Keelekümbluse aastakonverents tutvustab mitmekeelse õppekeskkonna eeliseid 2016-11-09<p><b>10.-11. novembrini Tallinnas, Viktoria konverentsikeskuses (Keevise 6) toimuv keelek&uuml;mblusprogrammi aastakonverents &bdquo;Mitmekeelne &otilde;ppekeskkond &ndash; v&otilde;imaluste paljus&ldquo;</b><b> keskendub mitmekeelse &otilde;ppekeskkonna eeliste ja v&otilde;imaluste tutvustamisele. </b><b></b></p> <p>Sihtasutuse Innove juhatuse liikme Katri Targama s&otilde;nul on Innove keelek&uuml;mblusmeeskond keelek&uuml;mbluse kui t&otilde;husa &otilde;ppeviisi tutvustamiseks teinud head t&ouml;&ouml;d ja &otilde;ppeviisi kasutamine koolides laieneb: &bdquo; 17. aasta jooksul on keelek&uuml;mblusprogrammiga liitunud 100 erinevat &otilde;ppeasutust &uuml;le Eesti. Erinevate keelte oskamine ja mitmekeelsus on eelis, mis igat last ja noort elus edasi aitab ja tema v&otilde;imalusi ning valikuid laiendab.&ldquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Kahel konverentsip&auml;eval arutletakse mitmekultuurilise keskkonna m&otilde;ju ning keskkonna rikastavate aspektide &uuml;le ja avatakse muusika, filmi, looduse ning teatri v&otilde;imalused &otilde;ppekeskkonnana. V&auml;lisk&uuml;lalised L&auml;tist, Gruusiast ja K&otilde;rg&otilde;zstanist r&auml;&auml;givad oma maade kogemustest. Konverentsi teisel p&auml;eval esineb Eesti haridus- ja teadusminister Maris Lauri, kellel idavirumaalasena on keelek&uuml;mblusprogrammiga ka isiklikum suhe.</p> <p>Konverentsi p&auml;evakorras on neli plenaarsessiooni ja k&uuml;mme t&ouml;&ouml;tuba. T&ouml;&ouml;tubades osalejad saavad kuulda-n&auml;ha ja ka l&auml;bi teha seda, mida lasteaias/koolis riikliku &otilde;ppekava alusel &otilde;petatakse. Konverentsi tunnustustunnis antakse k&auml;tte keelek&uuml;mblusprogrammi kvaliteediauhinnad, virtuaalne autahvel tutvustab tublisid &otilde;petajaid.</p> <p>Konverentsi auditooriumiks on keelek&uuml;mblusprogrammiga liitunud koolide ja lasteaedade juhid ja &otilde;petajad, haridust&ouml;&ouml;tajad, keelek&uuml;mblusprogrammi head partnerid ning &uuml;likoolide esindajad.</p> <p>Konverentsi p&auml;evakava kohta saab infot aadressil: <a href="http://keelekumblus.publicon.ee/programm/">http://keelekumblus.publicon.ee/programm/</a></p> <p>Konverentsi video&uuml;lekannet&nbsp; on v&otilde;imalik j&auml;lgida 10. novembril alates kella 11.00st aadressil: <a href="http://keelekumblus.publicon.ee/avaleht/">http://keelekumblus.publicon.ee/avaleht/</a></p> <p>Keelek&uuml;mbluskonverents toimub 16. korda. Konverentside korraldamine sai alguse 2001. aastal sooviga luua ettekannete ja aruteluga alus keelek&uuml;mblusv&otilde;rgustiku liikmete meie-tunde kujunemisele, jagada keelek&uuml;mblusprogrammi edulugusid ja rahvusvahelisi kogemusi, tutvustada programmi uuringute tulemusi ja tugevdada v&otilde;rgustikku. Aastakonverentsil vaadatakse tagasi tehtule ja seatakse uusi sihte.&nbsp;</p> <p><span>Konverentsi peakorraldaja on sihtasutus Innove.&nbsp;</span></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=661Parima noore graafilise disaineri tiitel läks Kuressaare Ametikooli2016-11-03<p><strong>Kolmap&auml;eval, 2. novembril autasustati Tartu Kunstikoolis kahep&auml;evase kutsemeistriv&otilde;istluse j&auml;rel parimaid noori graafilisi disainereid. Esimese koha p&auml;lvis Kuressaare Ametikooli vilistlane Karin Laus, teisele kohale tuli Jaagup Susi Tartu Kunstikoolist ning kolmandale kohale Imbi V&otilde;rel Kuressaare Ametikoolist.</strong></p> <p>&bdquo;V&otilde;it tuli mulle suure &uuml;llatusena, olen v&auml;ga &otilde;nnelik, et otsustasin v&otilde;istlusel osaleda,&ldquo; r&otilde;&otilde;mustas parim noor graafiline disainer 2016, Karin Laus. V&otilde;istlus&uuml;lesanne oli Karini s&otilde;nutsi paras p&auml;hkel. &bdquo;Klient, T&auml;htvere Selts tellis logo, visiitkaardid ning voldiku, mille teostamisel tuli arvestada etteantud info ja tingimustega, mis polnud kergete killast,&ldquo; kirjeldas ta.</p> <p>Ka v&otilde;istluse peakohtuniku ning Tartu K&otilde;rgema Kunstikooli meediadisaini osakonna juhataja Jaanus Eensalu s&otilde;nutsi oli l&auml;hte&uuml;lesanne keerukas. Ehkki v&otilde;istlus oli v&otilde;rdlemisi tasav&auml;gine, t&otilde;i Eensalu s&otilde;nul Karinile kui noorele disainerile v&otilde;idu just valminud t&ouml;&ouml; k&uuml;psus ja tasakaalukus ning tugev loominguline ja tehniline teostus.</p> <p>&bdquo;Eestis on palju andekaid loomeinimesi ning paljud kunsti &otilde;ppivad noored soovivad &uuml;hel hetkel graafiliseks disaineriks saada, kuid ei asu sellele erialale &otilde;ppima ega omanda t&ouml;&ouml;ks vajalikke oskusi. Erialane haridus annab graafilise disaini valdkonnas t&ouml;&ouml;turul suure eelise. Seda enam r&otilde;&otilde;mustas kohtunikekogu v&otilde;istlusel osalenud kutse&otilde;ppurite v&auml;ga hea tase,&ldquo; m&auml;rkis Eensalu.</p> <p>V&otilde;istlus&ouml;id hindas loomevaldkonna professionaalidest koosnev ž&uuml;rii koosseisus Jaanus Eensalu, Mart Anderson, Marko Keki&scaron;ev, Keijo Kraus, Elari Kingo ja K&uuml;lli Tammes.</p> <p>Viiendat korda toimunud individuaalv&otilde;istlusel t&ouml;&ouml;tas reaalse kliendiprojektiga seitse noort kujundajat. V&otilde;istlusel hinnati disaineri loovust, kiirust ja t&auml;psust ning teoreetiliste ja praktiliste teadmiste rakendamise oskust.</p> <p>V&otilde;istlusel toimus ka &uuml;le-euroopaliste kutsemeistriv&otilde;istluste EuroSkills 2016 treeninglaager, kus oma oskusi lihvis Eesti esindaja graafilises disainis, Helis Lembe.</p> <p>V&otilde;istluse <a href="https://www.facebook.com/pg/kutseharidus.ee/photos/?tab=album&amp;album_id=1297201390336071">fotogalerii</a>. (Fotod: Tiit Lepp)</p> <p>Kutsemeistriv&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Tartu Kunstikooliga. V&otilde;istluse l&auml;biviimist toetasid Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium, Kroonpress, MT&Uuml; T&auml;htvere Selts ja Loyd.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=657Tartu Kunstikoolis astuvad võistlustulle noored graafilised disainerid2016-11-02<p><b>1.-2. novembril v&otilde;tavad Tartu Kunstikoolis graafilise disaini eriala kutsemeistriv&otilde;istlusel m&otilde;&otilde;tu kutse&otilde;ppurid. Kahep&auml;evase individuaalv&otilde;istluse &uuml;lesandeks on graafilise disaini loovlahenduse v&auml;ljat&ouml;&ouml;tamine ja teostus.</b><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</b></p> <p>&bdquo;Disainer ei loo ainult ilu, disainer lahendab probleeme. Graafilise disaineri t&ouml;&ouml; on luua toimiv ja visuaalselt tasakaalustatud kommunikatsioon,&ldquo; &uuml;tles Tartu Kunstikooli tr&uuml;kimeedia kujundaja erialajuht ning v&otilde;istluse korraldaja Janika N&otilde;mmela Semjonov.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Viiendat korda toimuval graafilise disaini kutsemeistriv&otilde;istlusel hinnatakse disaineri loovust, kiirust ja t&auml;psust ning teoreetiliste ja praktiliste teadmiste rakendamise oskust. Individuaalv&otilde;istlusel t&ouml;&ouml;tab reaalse kliendiprojektiga seitse noort kujundajat.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>V&otilde;istluste raames toimub ka &uuml;le-euroopaliste kutsemeistriv&otilde;istluste EuroSkills 2016 treeninglaager, kus oma oskusi lihvib Eesti esindaja graafilises disainis, Helis Lembe.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>V&otilde;istlus&ouml;id hindab loomevaldkonna professionaalidest koosnev ž&uuml;rii koosseisus Mart Anderson, Marko Keki&scaron;ev, Jaanus Eensalu, Keijo Kraus, Elari Kingo ja K&uuml;lli Tammes.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><em>Kutsemeistriv&otilde;istlust korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s Tartu Kunstikooliga. V&otilde;istluse l&auml;biviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium, Kroonpress, MT&Uuml; T&auml;htvere Selts ja Loyd.</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=656Omavalitsused hakkavad projektide raames pakkuma hoolekandeteenuseid2016-11-02<p><b><span>Innovesse esitati 13 projektitaotlust, mille abil plaanitakse &uuml;le Eesti osutada teenuseid eakate, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimeste ning nende pereliikmete t&ouml;&ouml;lesaamise toetamiseks. <o:p></o:p></span></b></p> <p><span>Innove t&ouml;&ouml;elu keskuse juhi &Uuml;lle Luide s&otilde;nul on Eestis sageli pereliikmetel suur hoolduskoormus, mis p&otilde;hjustab t&ouml;&ouml;turult k&otilde;rvale j&auml;&auml;mist. &bdquo;Seet&otilde;ttu on oluline r&otilde;hutada, et E</span>uroopa Sotsiaalfondi <span>toel saavad omavalitsused taolisi abistavaid teenuseid suuremas mahus osutama hakata v&otilde;i siis tekib v&otilde;imalus seni puudunud teenuseid oma elanikele pakkuda. L&auml;bi hoolekandeteenuste arendamise ning osutamise v&auml;heneb hoolduskoormus ja t&ouml;&ouml;ealistel elanikel on v&otilde;imalik taas t&ouml;&ouml;turule siseneda v&otilde;i seal j&auml;tkuvalt p&uuml;sida</span>,<span>&ldquo; t&otilde;deb Luide. <br /> <br /> Projektide raames plaanivad kohalikud omavalitsused koost&ouml;&ouml;s osutada erinevaid hoolekandeteenuseid:&nbsp;koduteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus v&otilde;i v&auml;ljaspool kodu osutatav &uuml;ldhooldusteenus (p&auml;evahoiu- v&otilde;i intervallhooldusteenus).&nbsp;K&otilde;ige enam kavatsetakse pakkuda tugiisiku</span>-<span> ja koduteenust. Enamus projekte soovib osutada kahte erinevat teenust, m&otilde;ned projektid keskenduvad vaid &uuml;he teenuse arendamisele ja pakkumisele ning &uuml;ks kavandab rakendada k&otilde;iki nelja teenust.<o:p></o:p></span></p> <p><span>Taotlusi said </span>Innovesse <span>esitada kohalike omavalitsuste &uuml;ksused v&otilde;i maakondlikud omavalitsuste liidud. Kohalikelt omavalitustelt </span>laekus<span> 10 projekti ja 3 projekti esitasid omavalituste liidud.<o:p></o:p></span></p> <p><span>Projektides pakutavate tegevustega on kaetud peaaegu k&otilde;ik maakonnad, kuna taotlemise &uuml;heks n&otilde;udeks oli koost&ouml;&ouml;, siis taotlejad pidid projekti kaasama ka teisi kohalikke omavalitsusi. Seet&otilde;ttu taotlusi m&otilde;nest maakonnast k&uuml;ll ei esitatud, kuid naabermaakond kaasas projekti teise maakonna valla, seega on kaetud kokku 12 maakonda.<br /> <br /> Taotletavad toetussummad j&auml;id 70 000 ja 350 000 euro vahele. Kokku sooviti taotlusvoorus toetust ligi 3 miljonit eurot, vooru kogueelarve on 5,3 miljonit eurot.&nbsp;<br /> <br /> Taotlusvooru &bdquo;Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele t&ouml;&ouml;lesaamist toetavad hoolekandeteenused"&nbsp;korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Sotsiaalministeeriumiga, projekte rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Taotlusvoor oli avatud 1. augustist kuni 31. oktoobrini. Peale tehnilise kontrolli l&auml;bimist hakkavad taotlusi hindama eksperdid, toetuse saajad selguvad hiljemalt jaanuaris.</span></p> <p><br />Lisainfo vooru <a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/hoolekanne">kohta.</a><br />&nbsp;</p> <p><em>Lisainfo:<br />mari.annus@innove.ee<br />Tel 735 0534&nbsp;</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=655Tallinn FoodFestil noppis parima noore pagari tiitli Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilane2016-10-30<div><b>Reedel, 28. oktoobril toimus Tallinn&nbsp;</b><b>FoodFestil</b><b>&nbsp;pagari eriala kutsemeistriv&otilde;istlus, kus parima noore pagari tiitli p&auml;lvis Kadri&nbsp;</b><b>K&auml;rsna</b><b>&nbsp;P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest. Teisele kohale tuli Juri&nbsp;</b><b>Semeiko</b><b>&nbsp;Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest ning kolmandale kohale&nbsp;</b><b>Karoliine</b><b>&nbsp;Liiv Tartu Kutsehariduskeskusest.</b></div> <div>&nbsp;</div> <div>&bdquo;Olen v&auml;ga &otilde;nnelik! Kuna osalesin v&otilde;istlusel esimest korda, on v&otilde;it minu jaoks ime. Olen t&auml;nulik oma juhendajatele ja toetajatele,&ldquo; &uuml;tles parim noor kondiiter 2016, Kadri K&auml;rsna. &bdquo;Soovitan noortel tulla kutsemeistriv&otilde;istlustele end proovile panema. Ehkki v&otilde;istluspinge oli esiti hirmutav, olen ma t&auml;na kindlasti kogemuse v&otilde;rra rikkam,&ldquo; &uuml;tles parim noor pagar 2016, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse teise kursuse &otilde;pilane&nbsp;<b>Kadri&nbsp;</b><b>K&auml;rsna</b>.</div> <div>&nbsp;</div> <div>V&otilde;istlust&ouml;&ouml;na tuli &otilde;pilastel kohapeal valmistada kaks 600-grammist soolase t&auml;idisega pidulikku pirukat ning esitada ka s&ouml;&ouml;davatest taignatoodetest valmistatud kodut&ouml;&ouml; teemal &bdquo;Tsirkus&ldquo;.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kohtunike s&otilde;nutsi oli t&auml;navuste pagarieriala v&otilde;istlejate tase tugev. &bdquo;Tuleb tunnistada, et v&otilde;itjat oli raske v&auml;lja selgitada, sest &otilde;ppurite oskuste tase oli ka v&otilde;rdlemisi &uuml;htlane,&ldquo; t&otilde;des kohtunik ja Marta Pagari pagar Karmo Kirspuu.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kadrile t&otilde;i kohtunike hinnangul v&otilde;idu v&otilde;istlust&ouml;&ouml;de stabiilne ja hea tase. &bdquo;Kadri kodut&ouml;&ouml; sai k&otilde;ikidelt kohtunikelt maksimumpunktid. Lisaks heale teostusele oli tema t&ouml;&ouml;l ka &uuml;hiskondlik-sotsiaalne s&otilde;num,&ldquo; m&auml;rkis v&otilde;istluse peakohtunik, Tallink SPA kondiiter Kaspar K&uuml;tt.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&bdquo;Lisaks kasutas Kadri piruka t&auml;idise valmistamisel p&otilde;nevat toormaterjali, milleks oli suitsutatud mudil. Asjale lisab efekti t&otilde;siasi, et ta suitsutas kala kilekotitehnikas kohapeal,&ldquo; lisas kohtunik ja Toikako Kaubandus O&Uuml; m&uuml;&uuml;gijuht Pavel Sander.</div> <div></div> <div>V&otilde;istluse <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee/photos/?tab=album&amp;album_id=1293810604008483">fotogalerii</a>.</div> <div></div> <div> <div>V&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Profexpo O&Uuml;-ga ja Tallinna Teeninduskooliga. V&otilde;istluse l&auml;biviimist toetasid Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium, Sveba Dahlen, Promo Cash&amp;Carry, iCake, Vilmix, Toikako Kaubandus O&Uuml;, Eesti Leivaliit ja Unilever Food Solutions.</div> </div>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=654Tallinn FoodFestil toimunud kutsemeistrivõistlustel selgusid parim noor kondiiter ja noorkokk2016-10-28<p><b>Eile, 27. oktoobril selgitati Tallinn FoodFestil toimunud kutsemeistriv&otilde;istlustel v&auml;lja parim noor kokk ning kondiiter. Noorkoka tiitli viis koju P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse &otilde;pilane Kristiina Sireli. Parima noore kondiitri tiitli p&auml;lvis Elena Bulynina Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest.</b></p> <p>&bdquo;Ma ei oleks v&otilde;itu oodanud. Minu k&otilde;rval v&otilde;istles nii palju tugevaid &otilde;pilasi, kelle oskused n&auml;itasid, et nad on k&auml;inud peakokkade juures praktikal. Minu tugevuseks oli ilmselt eelnev v&otilde;istluskogemus &ndash; k&auml;isin eelmisel kahel aastal Noorkoka v&otilde;istlusel abikokana. T&auml;na oli mulle suureks toeks ka minu abikokk Maribel Pirn,&ldquo; &uuml;tles Noorkokk 2016, <b>Kristiina Sireli</b>.</p> <p>Noorkoka v&otilde;istluse teise koha p&auml;lvis <b>Martin Kasperovit&scaron;</b> (abikokk Xenia Gavrilovich) Tallinna Teeninduskoolist ning kolmanda koha <b>Aleksander Tamming</b> (abikokk Katleen Roos) samuti Tallinna Teeninduskoolist.</p> <p>Eesti Peakokkade &Uuml;henduse presidendi ja v&otilde;istluse peakorraldaja Rudolf Visnapuu s&otilde;nutsi oli t&auml;navuste v&otilde;istlejate tase seinast seina. &bdquo;T&auml;nase esikolmiku vahel oli tasav&auml;gine v&otilde;istlus ning v&otilde;itis k&otilde;ige stabiilsem t&ouml;&ouml;. Kristiina sooritas nii eel- kui ka pearoa heal tasemel. Lisaks oli n&auml;ha, et tal on tugev v&otilde;istlusn&auml;rv ja positiivne hoiak. Oma t&ouml;&ouml; nautimine ja hea suhtlusoskus on kokat&ouml;&ouml;s tugev pluss,&ldquo; m&auml;rkis Visnapuu.</p> <p>Kohtunikud hindasid nii v&otilde;istlejate boksi puhtust kui ka tehniliste oskuste mitmek&uuml;lgsust, roa maitset, l&otilde;hna ja v&auml;limust. Kohtunikekogu koosnes tunnustatud kokanduse valdkonna tipptegijatest, nagu Jarmo Huuhtanen (Electrolux), Dmitri Haljukov (Carmen Catering), Dmitri Fjodorov (Cru), Heidi Pinnak (Tallink City Hotelli restoran City), Eduard Bajraktari (NOOT), ning boksikohtunikeks olid Eero-Olavi Kippa ja Urpo Reinthal (Ylicool).</p> <p><b>V&otilde;istluse <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee/photos/?tab=album&amp;album_id=1291746697548207">fotogalerii</a>.</b></p> <p>V&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Eesti Peakokkade &Uuml;hendusega ja Profexpo O&Uuml;-ga ning toetasid Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium.</p> <p>Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva &otilde;ppekohas teisel kursusel &otilde;ppiv parim noor kondiiter 2016<b>, Elena Bulynina</b> tunnistas, et ootas auhinnalist kohta, kuid esikoht tuli siiski &uuml;llatusena. &bdquo;Olen v&otilde;idu &uuml;le v&auml;ga &otilde;nnelik! Arvan, et minu v&otilde;istlust&ouml;&ouml;na valminud tort oli midagi erilist ja kaasaegset v&otilde;rreldes kaasv&otilde;istlejatega, sest l&auml;htusin valmistamisel kaasaegsetest Euroopa trendidest,&ldquo; &uuml;tles Elena ning lisas, et tulevikus sooviks luua erafirma ning teha kondiitrivallas midagi erilist.</p> <p>Noorte kondiitrite kutsemeistriv&otilde;istluse teise koha p&auml;lvis <b>Nele Linde</b> Tartu Kutsehariduskeskusest ning kolmandale kohale tuli <b>Melita &Scaron;kliar </b>P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest.</p> <p>Kohtunike s&otilde;nul oli v&otilde;istlejate tase v&otilde;rdlemisi hea ning v&auml;ga k&otilde;rgetasemeliselt t&auml;ideti h&uuml;gieenin&otilde;udeid, kuid esimene koht eristus selgelt teistest. &bdquo;V&otilde;itjale t&otilde;i v&otilde;idu professionaalsus ja erip&auml;ra,&ldquo; m&auml;rkis v&otilde;istluse peakohtunik ja Toikako Kaubanduse esindaja Marika Aarniste.</p> <p>Kutsemeistriv&otilde;istluste kohtuniku ametit esimest korda proovinud pagari- ja kondiitritootjatele vajalikke tarvikuid tootva firma Pavoni esindaja Mirko Rocchi nautis just Elena t&ouml;&ouml; mitmekesisust: &bdquo;Ta kasutas tordi valmistamisel v&auml;ga oskuslikult erinevaid tehnikaid ning tema t&ouml;&ouml; oli nii kujult kui ka maitselt terviklik,&ldquo; lisas Rocchi.</p> <p>Kohtunikud v&otilde;taksid meeleldi mitmed v&otilde;istlejad t&ouml;&ouml;le. &bdquo;Oli n&auml;ha, et t&uuml;drukutel on kondiitri eriala vastu huvi ja nad armastavad seda, mida nad teevad. See on suur v&auml;&auml;rtus,&ldquo; &uuml;tles kohtunik ja Cristella tootearendaja Ilona &Otilde;unapuu. &bdquo;Mitmed t&ouml;&ouml;andjad vahetasid juba t&auml;na v&otilde;istlejatega kontaktandmeid, et neid praktikale v&otilde;i t&ouml;&ouml;le kutsuda,&ldquo; lisas Aarniste.</p> <p><b>V&otilde;istluse <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee/photos/?tab=album&amp;album_id=1291724620883748">fotogalerii</a>.</b></p> <p>V&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Profexpo O&Uuml;-ga ja Tallinna Teeninduskooliga ning toetasid Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium, Sveba Dahlen, Promo Cash&amp;Carry, iCake, Vilmix, Toikako Kaubandus ja Eesti Leivaliit.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=650Toetust saab taotleda avatud taotlusvoorudest tööelu vallas2016-10-28<p><span><strong>T&ouml;&ouml;elu valdkonnas on Innove ja Sotsiaalministeerium avanud ESF taotlusvoorud: noorte ja pikaaegsete t&ouml;&ouml;tute t&ouml;&ouml;le aitamise ning hoolekandeteenuste pakkumise voorud.</strong><br />&nbsp;</span></p> <h4><span>T&ouml;&ouml;lesaamist toetavad teenused</span></h4> <p><span>Taotlusi saab esitada j&auml;rgnevatele tegevustele:</span><br /><strong>- esimese ja teise taseme haridusega 16&ndash;29-aastaste noorte konkurentsiv&otilde;ime t&otilde;stmine ja t&ouml;&ouml;le aitamine</strong><br /><span>Taotlusvoor avati 1. detsembril 2015 ja on avatud kuni 30. juunini 2020 v&otilde;i kuni eelarve vabade vahendite l&otilde;ppemiseni.</span><br /><span><br />-</span><strong>&nbsp;pikka aega (v&auml;hemalt 12 kuud) t&ouml;&ouml;turult eemal olnud inimeste konkurentsiv&otilde;ime t&otilde;stmine ning t&ouml;&ouml;le aitamine</strong><br /><span>2. taotlusvoor avanes 22. augustil ning on avatud kuni 30. juunini 2020 v&otilde;i kuni eelarve vabade vahendite l&otilde;ppemiseni.<br /><br /><span><strong>Toetust on Innovest oodatud taotlema</strong> juriidilised isikud, FIEd, kohalikud omavalitsus&uuml;ksused ning valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused. Toetust antakse &uuml;hele projektile 50 100 kuni 400 000 eurot.</span>&nbsp;</span></p> <p><a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/toetavad-teenused" target="_blank">Loe t&auml;psemalt</a>&nbsp;</p> <h4><strong>T&ouml;&ouml;turul osalemist toetavad hoolekandeteenused</strong></h4> <p><span>Toetust antakse projektile, mille elluviimisega kohaliku omavalitsuse &uuml;ksuste koost&ouml;&ouml;s arendatakse ja osutatakse projekti taotleja v&otilde;i partnerina kaasatud kohaliku omavalitsuse &uuml;ksuse haldusterritooriumil k&auml;esoleva m&auml;&auml;ruse &sect;-s 5 s&auml;testatud eesm&auml;rkide ja tulemuse saavutamiseks j&auml;rgmisi hoolekandeteenuseid omaette v&otilde;i kombineerituna:</span><strong><em><br /></em></strong><span>1.&nbsp;</span><strong>koduteenus;</strong><br /><span>2.&nbsp;</span><strong>tugiisikuteenus;</strong><br /><span>3.</span><strong>&nbsp;isikliku abistaja teenus;</strong><br /><span>4.&nbsp;</span><strong>v&auml;ljaspool kodu osutatav &uuml;ldhooldusteenus &ndash; p&auml;evahoiu- v&otilde;i intervallhooldusteenus.</strong></p> <p><strong></strong><strong>Taotleja</strong><span>&nbsp;v&otilde;ib olla&nbsp;</span>kohaliku omavalitsuse &uuml;ksus v&otilde;i maakondlik omavalitsuste liit.<br /><br /><strong>Taotlusvoor on avatud kuni&nbsp;31. oktoober 2016 kl 17:00.</strong><br /><br /><a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/hoolekanne">Loe t&auml;psemalt</a></p> <p><span><br /></span></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=652Innove e-poest saab tellida uut HEV-õppevara 2016-10-27<p>Innove e-poest on v&otilde;imalik tellida &auml;sja ilmunud HEV-&otilde;ppevara<strong> &bdquo;Eesti keele t&ouml;&ouml;raamat 8. klassile&ldquo; </strong>(keele&otilde;petus) I ja II osa. Autoriteks Ana Kontor ja Kaja Plado.&nbsp;</p> <p><span>T&ouml;&ouml;raamat, mis on &otilde;pikut ja t&ouml;&ouml;vihikut &uuml;hendav &otilde;ppevara, sisaldab &uuml;lesandeid ja harjutusi teemade tutvustamiseks, vajalike oskuste omandamiseks, sh harjutusmaterjali nii frontaalseks kui ka iseseisvaks t&ouml;&ouml;ks ja enesekontrolliks. &Otilde;ppevaras k&auml;sitletavad teemad toetuvad &otilde;ppekavas nimetatud &uuml;ldp&auml;devustele ning eesti keele &otilde;ppe r&otilde;huasetustele ja taotletavatele &otilde;pitulemustele 8. klassis.&nbsp;</span></p> <p><span></span>T&ouml;&ouml;raamatu III ja IV osa ilmuvad 2017. aasta alguses.<br /><span></span></p> <p><span>&Otilde;ppevara v&auml;ljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.</span><br /><span></span></p> <p><span>&Otilde;ppevara saab tellida l&auml;bi&nbsp;</span><strong><a href="http://myshoproller.com/sa-innove-e-pood/et/home">SA Innove e-poe.</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=651Kogenud koolijuht – kandideeri mentoriks!2016-10-26<p><span>Ootame <span>&uuml;ldhariduskooli ja/v&otilde;i kutse&otilde;ppeasutuse ning koolieelse lasteasutuse direktoreid ja &otilde;ppejuhte&nbsp;</span>kandideerima mentorite v&auml;lja&otilde;ppeprogrammi, mis alustab <strong>jaanuaris 2017</strong>. V&auml;lja&otilde;ppe koost&ouml;&ouml;partneriks on Fontes.</span></p> <p>Kandideerimisdokumente ootame&nbsp;<strong>4. novembrini 2016.&nbsp;</strong></p> <p>Sobid mentoriks kui Sul on v&auml;hemalt 5-aastane koolieelse lasteasutuse, &uuml;ldhariduskooli v&otilde;i kutse&otilde;ppeasutuse juhtimiskogemus, magistrikraad v&otilde;i sellega v&otilde;rdsustaud kvalifikatsioon, k&otilde;rge motivatsioon ning tahe oma kogemusi jagada.</p> <p><strong><a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/OKPAT/mentorite-valjaope/mentorite-valjaoppe-3-lend-2017">Uuri t&auml;psemalt</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=649Tallinn FoodFestil selguvad ka parimad noored kokad, kondiitrid ja pagarid2016-10-26<p><b>Sel neljap&auml;eval ja reedel, 27.-28. oktoobril v&otilde;istlevad Tallinna N&auml;ituste messikeskuses (Pirita tee 28, Tallinn) toimuva Tallinn FoodFesti raames noored kokanduse, kondiitri ja pagari erialade kutse&otilde;ppurid, et selgitada v&auml;lja parimatest parimad.</b></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&bdquo;Eesti restorani- ja toidukultuur vajab h&auml;stikoolitatud j&auml;relkasvu ning kutsev&otilde;istlustel l&ouml;&ouml;vad s&auml;rama just need tublid noored, kellel on annet, indu ja ambitsiooni. FoodFestil noore meistri tiitli nimel v&otilde;isteldes on &otilde;pilastel v&otilde;imalus tulevastele t&ouml;&ouml;andjatele silma paista ning koolidel oma koost&ouml;&ouml;partneritele tublide &otilde;pilaste kutsemeisterlikkust ja oskuski demonstreerida,&ldquo; s&otilde;nas Tallinn FoodFest 2016 peakorraldaja ja Profexpo O&Uuml; juhataja Tiit Sarv.</span></p> <p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Parimad noored kokad selguvad paarisv&otilde;istlusel Noorkokk neljap&auml;eval, 27. oktoobril algusega kl 9.</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> Electroluxi poolt sisustatud k&ouml;&ouml;kides ning seadmetega sisustatud boksides tuleb igal pea- ja abikoka v&otilde;istkonnal valmistada eel- ja pearoog.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Taimetoidu eelroa kohustuslikeks tooraineteks on muskaatk&otilde;rvits, &otilde;un </span><i style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Granny Smith </i><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">ning punane peet. Pearoa kohustuslikuks tooraineks on terve roogitud h&otilde;be l&otilde;he (</span><i style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Silver Salmon</i><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">). V&otilde;istkondadel tuleb valmistada kuus portsjonit, viis kohtunikele ning &uuml;ks publikule esitluseks.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Noorkoka kutsemeistriv&otilde;istlusest v&otilde;tavad osa Haapsalu Kutsehariduskeskuse, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse, Rakvere Ametikooli, Tartu Kutsehariduskeskuse, Tallinna Teeninduskooli, Viljandi Kutse&otilde;ppekeskuse, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse J&otilde;hvi ja Narva &otilde;ppekoha, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ning Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskuse &otilde;ppurid. V&otilde;istlust korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s Eesti Peakokkade &Uuml;hendusega ja Profexpo O&Uuml;-ga ning toetavad Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium.</span></p> <p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Parimad noored kondiitrid</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">selguvad</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">individuaalv&otilde;istlusel</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">neljap&auml;eval, 27. oktoobril algusega kl 10</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">. V&otilde;istlust&ouml;&ouml;dena tuleb &otilde;ppuritel kohapeal valmistada 2 kg tort &bdquo;Kuldne s&uuml;gis&ldquo; ning v&otilde;istlusele tuleb kaasa v&otilde;tta kodut&ouml;&ouml;na valminud puuviljavaliku kompositsioon. Kohtunikud hindavad v&otilde;istlusel nii v&otilde;istlejate kutsemeisterlikkust, oskuski ja fantaasiat kui ka toote v&auml;limust, maitseomadusi ja sisu.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Parima kondiitri kutsemeistriv&otilde;istlusest v&otilde;tavad osa Tartu Kutsehariduskeskuse, Tallinna Teeninduskooli, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse J&otilde;hvi ja Narva &otilde;ppekoha, Rakvere Ametikooli, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ning P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse &otilde;ppurid. V&otilde;istlust korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s Profexpo O&Uuml;-ga ja Tallinna Teeninduskooliga ning toetavad Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium, Sveba Dahlen, Promo Cash&amp;Carry, iCake, Vilmix, Toikako Kaubandus ja Eesti Leivaliit.</span></p> <p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Parimad noored pagarid selguvad individuaalv&otilde;istlusel reedel, 28. oktoobril algusega kl 10. </b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">V&otilde;istlejad v&otilde;tavad kaasa s&ouml;&ouml;davatest taignatoodetest valminud kodut&ouml;&ouml; teemal &bdquo;Tsirkus&ldquo; ning kohapeal valmistatakse v&otilde;istlust&ouml;&ouml;na kaks 600-grammist soolase t&auml;idisega pidulikku pirukat. Kohtunikud hindavad v&otilde;istlusel nii v&otilde;istlejate kutsemeisterlikkust, oskuski ja fantaasiat kui ka toote v&auml;limust, maitseomadusi ja sisu.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Parima pagari kutsemeistriv&otilde;istlusest v&otilde;tavad osa Tartu Kutsehariduskeskuse, Tallinna Teeninduskooli, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva ja J&otilde;hvi &otilde;ppekoha, Rakvere Ametikooli, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ja P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse &otilde;pilased. V&otilde;istlust korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s Profexpo O&Uuml;-ga ja Tallinna Teeninduskooliga ning toetavad Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium, Sveba Dahlen, Promo Cash&amp;Carry, iCake, Vilmix, Toikako Kaubandus, Eesti Leivaliit ja Unilever Food Solutions.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">V&otilde;istluste lisainfo ja ajakavad SA Innove kodulehel: </span><a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016</a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">.</span></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=647Konkurss „Koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskused“ 2016-10-24<p>SA Innove &otilde;ppekava- ja metoodikakeskuse keelek&uuml;mblusvaldkond kuulutab v&auml;lja avaliku konkursi &bdquo;Koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskused&ldquo;.</p> <p>Konkursi eesm&auml;rk on luua tingimused, et 2017. aastast j&auml;tkuks koolieelsete lasteasutuste eesti keelt v&otilde;i eesti keeles &otilde;petavate &otilde;petajate koolitamine-n&otilde;ustamine kuues piirkondlikus metoodikakeskuses, toetamaks lasteasutustes &otilde;ppekeelest erineva kodukeelega laste arengukohast &otilde;petamist.&nbsp;</p> <p>Konkursi t&auml;htaeg on <strong>7. november 2016</strong>.&nbsp;</p> <p><br />Uuri l&auml;hemalt <a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/hanked">SIIT&nbsp;</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=648Lisataotlusvoor täiendavate keeleõppe tegevuskavade esitamiseks 2016-10-23<p>Avati lisataotlusvoor PR&Otilde;Mi tegevuse 8.8 &bdquo;Keele&otilde;ppetegevused edukamaks toimetulekuks t&ouml;&ouml;turul&ldquo; t&auml;iendavate keele&otilde;ppe tegevuskavade esitamiseks k&otilde;igile kutse- ja k&otilde;rghariduse &otilde;ppeasutustele, v&auml;lja arvatud partneritele, kelle tegevuskava kinnitati I tegevuskava ettepanekute vooru tulemuse.&nbsp;</p> <p>Tegu on lisataotlusvooruga k&auml;esoleva &otilde;ppeaasta tegevuste tarbeks &shy;&ndash;&nbsp; II taotlusvooru 2017/2018 &otilde;a tegevusteks avame 2017. aastal.</p> <p>Tegevuskavade saatmise t&auml;htp&auml;ev on&nbsp;<strong>21. november 2016</strong>.</p> <p></p> <p>Uuri l&auml;hemalt <a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/prom/lisataotlusvoor">SIIT</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=6462016. a riigieksamite pressikonverentsi materjalid2016-10-17<p>T&auml;na, 18. oktoobril kell 11.00 Innoves toimunud pressikonverentsil tutvustati&nbsp;<strong>2016. a riigieksamite tulemusi ja g&uuml;mnaasiumi panust &otilde;pilase edasij&otilde;udmisesse.</strong></p> <p>Tulemusi tutvustasid SA Innove hariduse agentuuri juht <strong>Tanel Oppi</strong>&nbsp;ning Haridus- ja Teadusministeeriumi v&auml;lishindamise osakonna juhataja <strong>Kristin Hollo</strong>.&nbsp;</p> <p></p> <p><a href="https://www.dropbox.com/sh/9gq0tt5e58mw36r/AACWShZ74VJ-Dn73uPBzNrT0a?dl=0" style="text-decoration: underline;">Lae materjalid alla Dropboxist</a></p> <p></p> <p></p> <p>- <a href="/UserFiles/Riigieksamid/2016/Statistika veebilehele/Riigieksamite_pressikonverents_memo_18_10.pdf" title="Riigieksamite_pressikonverents_memo_18_10.pdf (471 KiB)">Pressikonverentsi memo</a></p> <p>- <a href="http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-statistika/riigieksamite-statistika-2016">Riigieksamite tulemuste statistika&nbsp;</a></p> <p>-&nbsp;<a href="/UserFiles/Riigieksamid/2016/Statistika veebilehele/G&uuml;mnaasiumite lisandv&auml;&auml;rtuse mudelid_101016_V3.pdf" title="G&uuml;mnaasiumite lisandv&auml;&auml;rtuse mudelid_101016_V3.pdf (766 KiB)">G&uuml;mnaasiumi lisandv&auml;&auml;rtuse mudelid</a> (Olev Must)</p> <p></p> <p>G&uuml;mnaasiumi panuse n&auml;itajad on k&auml;ttesaadavad haridusstatistikaportaalist <a href="http://www.haridussilm.ee">www.haridussilm.ee</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=645Teisipäeval, 18. oktoobril toimub Innoves pressikonverents2016-10-17<p><strong>Teisip&auml;eval, 18. oktoobril kell 11.00 algab SA-s Innove (Tallinn, L&otilde;&otilde;tsa 4) pressikonverents, kus tutvustatakse 2016. a riigieksamite tulemusi ja g&uuml;mnaasiumi panust &otilde;pilase edasij&otilde;udmisesse.</strong></p> <p>Tulemusi tutvustavad SA Innove hariduse agentuuri juht<strong> Tanel Oppi</strong>&nbsp;ning Haridus- ja Teadusministeeriumi v&auml;lishindamise osakonna juhataja<strong> Kristin Hollo.&nbsp;</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>K&otilde;ik ajakirjanikud on oodatud, kohtumiseni pressikonverentsil!</p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=643Jõhvis selgus aasta haridustegu ning tunnustati tublimaid õpetajaid2016-10-10<p><strong>8. oktoobril J&otilde;hvi Kontserdimajas toimunud Aasta &Otilde;petaja Galala p&auml;rjati haridusvaldkonna parimaid.&nbsp;</strong></p> <p><strong>Aasta haridusteo p&auml;lvinud </strong>P&otilde;ltsamaa &Uuml;hisg&uuml;mnaasiumis avati esimesena Eesti haridusasutustest k&uuml;berkaitse &otilde;ppesuund, mis akadeemilist &otilde;pet ja &otilde;pilaste tehnoloogiahuvi &uuml;hendades loob eeldused heade spetsialistide ning vastutustundlikult k&auml;ituvate kodanike ettevalmistamiseks. &Otilde;pilastele korraldatakse &otilde;ppek&auml;ike k&uuml;berkaitsega seotud organisatsioonidesse, loodud on drooniring ja sisustatud tehnoloogiaklass. K&uuml;berkaitse &otilde;ppesuuna algatajaks ja koordinaatoriks on kooli &otilde;ppealajuhataja Tiia Mikson.<br /><br /><strong>Aasta lasteaia&otilde;petajaks tituleeriti Silja Sarap Toila lasteaiast Naerumeri</strong>. Silja on &otilde;petaja, kellega koos tunnevad lapsed end h&auml;sti, ta julgustab ja m&auml;rkab k&otilde;iki. Esilet&otilde;stmist v&auml;&auml;rib Silja ettev&otilde;tlikkus &ndash; just tema ideena ja eestvedamisel toimus Ida-Virumaa lasteaedade esimene laulu- ja tantsupidu &ldquo;Oleme Virumaa lapsed&rdquo;.</p> <p><strong>Aasta klassijuhataja on Narva Eesti G&uuml;mnaasiumi &otilde;petaja Tiiu Assafrei</strong>. Tiiu klassis &otilde;pib palju lapsi, kelle emakeel ei ole eesti keel. Oma hoolivuse, osav&otilde;tlikkuse ja p&uuml;hendumusega on Tiiu loonud klassis suurep&auml;rase &otilde;hkkonna. Tiiu toetab &otilde;pilaste initsiatiivi, arvestab laste ettepanekutega ja aitab kaasa nende maailmapildi kujunemisele.<br /><br /><strong>Aasta klassi&otilde;petajaks nimetati Salme P&otilde;hikooli algklasside &otilde;petaja, haridustehnoloog, arvuti- ja meedia&otilde;petuse &otilde;petaja Merle Lepik</strong>. Merle on loominguline, innovaatiline, &otilde;pilaste v&otilde;imeid ja huve arvestav &otilde;petaja. Ta leiab igale &otilde;pilasele v&otilde;imetekohase &uuml;lesande, mis toetab lapse eduelamust ja motiveerib &otilde;pilast. Tema &otilde;pilased on kodukohta austavad ja v&auml;&auml;rtustavad saarlased.<br />Aasta p&otilde;hikooli&otilde;petajaks kuulutati Simuna Kooli tehnoloogia- ja t&ouml;&ouml;&otilde;petuse &otilde;petaja Jaana Palmisto. Jaana l&auml;htub &otilde;petamisel lapsest, tema oskustest ja huvidest. Ta on rohelise m&otilde;tteviisiga inimene, kes &otilde;petab eluks vajalikke asju. Jaana aitab &otilde;pilastel kujuneda iseseisvalt m&otilde;tlevateks, vastutustundlikult tegutsevateks ning elus hakkamasaavateks inimesteks.<br /><br /><strong>Aasta g&uuml;mnaasiumi&otilde;petaja on Gustav Adolfi G&uuml;mnaasiumi keemia&otilde;petaja Katrin Soika.</strong>&nbsp; Katrin peab oluliseks keemiaalaste teadmiste seostamist teiste &otilde;ppeainetega. Ta leiab, et parim teadmine s&uuml;nnib alati sellest, kui &otilde;pilases on huvi tekitatud ning ta ise soovib ainega s&uuml;gavamalt tutvuda. Katrin on kindel, et &otilde;pilase arengut toetab vanemate ja &otilde;petaja omavaheline suhtlemine ning ausus ja avatus &uuml;ksteise suhtes.<br /><br /><strong>Aasta kutse&otilde;ppeasutuse &otilde;petajaks tituleeriti Raiko Kaasik Rakvere Ametikoolist.</strong>&nbsp;&Otilde;pilaste hinnangul teeb Raiko lihtsalt ja elul&auml;hedaselt selgeks k&otilde;ik t&ouml;&ouml;d, &otilde;petab m&otilde;istma kvaliteedin&otilde;udeid ja tundma t&ouml;&ouml; eest vastutust. Ta suudab luua koos &otilde;pilastega hea meeskonna, hoida motivatsiooni ja &auml;ratada huvi isetegemise vastu.<br /><br /><strong>Aasta suunajaks nimetati Vanalinna Hariduskolleegiumi &otilde;ppealajuhataja Kristel &Uuml;ksk&uuml;la</strong>, kes oma erakordse pedagoogilise vaistu ja omandatud kogemustega arvestab iga inimese erip&auml;raga. Kristel on aidanud raskest olukorrast &uuml;le saada sadadel &otilde;pilastel, ta otsib ja leiab koost&ouml;&ouml;s perekonna, tugispetsialistide ja kolleegidega iga lapse jaoks sobiva lahenduse.<br /><br /><strong>Aasta &otilde;ppeasutuse juht on Kivi&otilde;li I Keskkooli direktor Heidi Uustalu</strong>. Heidi peab juhina v&auml;ga oluliseks t&ouml;&ouml;tajate rahulolu ning t&ouml;&ouml;tab selle nimel, et muuta koolikeskkond s&otilde;bralikuks ja usaldusv&auml;&auml;rseks. Ta on sihikindel, eesm&auml;rgile orienteeritud ning aitab j&otilde;uliselt kaasa hariduse v&auml;&auml;rtustamisele &uuml;hiskonnas.<br /><br /><strong>Aasta &otilde;ppej&otilde;ud on Tartu &Uuml;likooli arvutiteaduste instituudi lektor Eno T&otilde;nisson</strong>. Ta on uuenduslikke aktiiv&otilde;ppemeetodeid kasutav ning oma &uuml;li&otilde;pilaste igak&uuml;lgset arengut toetav &otilde;ppej&otilde;ud. Ta suunab &uuml;li&otilde;pilasi koost&ouml;&ouml;le, &otilde;petab arutlema ja oma vastuseid p&otilde;hjendama. Eno on meisterlik &otilde;ppej&otilde;ud, kes &otilde;petab sisukalt ja kaasahaaravalt.<br /><br /><strong>Aasta hariduse s&otilde;bra tiitli sai SA Ida-Viru Ettev&otilde;tluskeskus, mis on haridusprogrammi &ldquo;Ettev&otilde;tlik kool&rdquo; algatajaks ja eestvedajaks.</strong>&nbsp;Sihtasutuse koordineerimisel on haridusprogrammiga liitunutest moodustunud kogu Eestit h&otilde;lmav v&otilde;rgustik, kuhu on kaasatud nii koolid kui lasteaiad. Keskus peab &auml;&auml;rmiselt oluliseks haridusasutuste ja ettev&otilde;tete koost&ouml;&ouml;d.<br /><br /><strong>Aasta &otilde;ppuriteks kuulutati Richard Luhtaru Hugo Treffneri G&uuml;mnaasiumist, Kristel Hunt Tallinna Teeninduskoolist ja Kaisa Helena Žigurs Tallinna Muusikakeskkoolist</strong>. Richard Luhtaru v&otilde;itis Koreas rahvusvahelisel loodusteaduste ol&uuml;mpiaadil kuldmedali, Vietnamis rahvusvahelisel bioloogiaol&uuml;mpiaadil h&otilde;bemedali ja Tartus toimunud rahvusvahelisel loodusteaduste ol&uuml;mpiaadil v&otilde;istkondliku kuldmedali. Kristel Hunt v&otilde;itis Itaalias toimunud rahvusvahelisel kokkade v&otilde;istlusel kuldmedali. Kaisa Helena Žigurs saavutas esimese ja teise koha harfim&auml;ngus Rootsis ja Venemaal toimunud rahvusvahelistel muusikav&otilde;istlustel.<br /><br /><strong>Aasta juhendajaks nimetati Riho Rannikmaa Vaek&uuml;la koolist.</strong>&nbsp;Riho on tunnustatud sporditegelane ja judo- ja sumotreener, kes on aastak&uuml;mnete jooksul juhendanud v&auml;ga paljusid lapsi.<br />Aasta &Otilde;petaja gala eesm&auml;rk on esile t&otilde;sta haridust&ouml;&ouml;tajaid ja hariduse toetajaid, kes panustavad noorte heasse k&auml;ek&auml;iku ja kelle t&ouml;&ouml; on teistele eeskujuks.</p> <p></p> <p class="center"><img src="/UserFiles/Uudised/tublimad.jpg" /></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=642Avatud on "Kutsehariduse maine tõstmise“ tegevuskavade ettepanekute voor2016-10-06<p><strong>SA Innove toetab kutsehariduse maine t&otilde;stmise tegevuskavade raames kutse&otilde;ppe populariseerimist, et kujundada kutsehariduse positiivset kuvandit Eesti &uuml;hiskonnas.</strong><br /><br />Alates 5. oktoobrist on avatud <a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/prom">PR&Otilde;M</a> 8.7 tegevuse &bdquo;Kutsehariduse maine t&otilde;stmine&ldquo; tegevuskavade ettepanekute voor.</p> <p>SA Innove toetab kutsehariduse maine t&otilde;stmise tegevuskavade raames kutse&otilde;ppe populariseerimist eesm&auml;rgiga kujundada kutsehariduse positiivset kuvandit Eesti &uuml;hiskonnas, eelk&otilde;ige just &uuml;ldhariduskoolide &otilde;pilaste, nende vanemate ning &otilde;petajate seas<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">.</span></p> <p>Tegevuskavadele saavad toetust taotleda &otilde;ppe l&auml;biviimise &otilde;igust omavad kutse&otilde;ppeasutused.&nbsp;</p> <p><b>Kutsehariduse maine t&otilde;stmise tegevuskavade ettepanekute esitamise t&auml;htaeg on 30. november 2016 kell 23.59.</b></p> <div><strong>Lisainfo</strong> tegevuskavade toetamistingimuste kohta ja vajalikud dokumendid&nbsp;<strong><a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/prom/kutsehariduse-maine/kutsehariduse-maine-tostmise-tegevuskavad">SIIN</a>.</strong></div>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=641Goethe Zertifikat B1 ja Goethe Zertifikat B2 eksamite alased seminarid2016-10-06<p><strong>Algas registreerimine saksa keele rahvusvaheliselt tunnustatud eksamite Goethe Zertifikat B1 ja Goethe Zertifikat B2 alastele seminaridele.&nbsp;</strong></p> <p>Saksa keele rahvusvaheliselt tunnustatud eksamite Goethe Zertifikat B1 ja Goethe Zertifikat B2 alased seminarid toimuvad koost&ouml;&ouml;s Tallinna Saksa Kultuuriinstituudi / Goethe Instituudiga.</p> <p>Novembris Tartus, Narvas ja Tallinnas toimuvatele seminarile on oodatud k&otilde;ik saksa keele &otilde;petajad,&nbsp;ennek&otilde;ike aga &otilde;petajad, kes valmistavad &otilde;pilasi ette 2017. aastal toimuvateks Goethe eksamiteks ega ole osalenud vastavatel koolitustel 2014/2015 v&otilde;i 2015/2016 &otilde;a.&nbsp;<br /><b><br /><a href="http://www.innove.ee/et/syndmused/goethe-seminarid">Vaata lisainfot ja registreeri seminarile</a></b></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=639Eestimaa õpib ja tänab – Aasta õpetaja gala 2016 2016-09-28<p></p> <p><strong>8. oktoobril toimub J&otilde;hvi Kontserdimajas &uuml;leriigiline Aasta &Otilde;petaja auhinnagala &ldquo;Eestimaa &otilde;pib ja t&auml;nab&rdquo;.</strong> <br /><br />Otse&uuml;lekande laureaatide pidulikust tunnustamisest teeb Eesti Televisioon. Aasta &Otilde;petaja gala eesm&auml;rk on esile t&otilde;sta haridust&ouml;&ouml;tajaid&nbsp;ja hariduse toetajaid, kes panustavad noorte heasse k&auml;ek&auml;iku ja kelle t&ouml;&ouml; on teistele eeskujuks. <br /><br />Kevadel 2016 oli k&otilde;igil v&otilde;imalik esitada tunnustamiseks suurep&auml;raseid kandidaate 11 kategoorias: Aasta kutse&otilde;ppeasutuse &otilde;petaja, Aasta hariduse s&otilde;ber, Aasta &otilde;ppej&otilde;ud, Aasta suunaja, Aasta &otilde;ppeasutuse juht, Haridusasutuse aasta tegu, <br />Aasta lasteaia&otilde;petaja, Aasta klassijuhataja, Aasta klassi&otilde;petaja, Aasta p&otilde;hikooli aine&otilde;petaja ja Aasta g&uuml;mnaasiumi&otilde;petaja.<br />Kategooriate statuutidega saab tutvuda <a href="https://www.hm.ee/et/gala?_ga=1.68302865.1611212481.1412674561">siin.</a> <br /><br />Parimatest parimate v&auml;ljaselgitamiseks tegid t&ouml;&ouml;d maakondlikud komisjonid, k&otilde;rghariduse komisjon ja seej&auml;rel &uuml;leriigiline komisjon, kuhu kuulusid haridusega seotud organisatsioonide esindajad. Galal tunnustakse lisaks eeltoodud kategooriate <br />v&otilde;itjatele ka &otilde;ppureid ja nende juhendajaid, kes esindasid m&ouml;&ouml;dunud &otilde;ppeaastal Eestit edukalt rahvusvahelistel v&otilde;istlustel.<br /><br />Tunnustus&uuml;rituse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium, sihtasutus Innove ning Eesti Haridust&ouml;&ouml;tajate Liit.<br /><br /><br /></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=637Projektitoetused koolimeeskondade ühiseks õppimiseks ja haridusuuenduste rakendumiseks 2016-09-27<p>Sihtasutuse Innove &otilde;petaja ja koolijuhi t&auml;ienduskoolituskeskus kuulutab oktoobrikuus v&auml;lja <b>projektitoetuste taotlusvoorud</b>, eesm&auml;rgiga toetada koolimeeskondade koost&ouml;&ouml;d ja &uuml;hist &otilde;ppimist, et aidata kaasa &uuml;hise &otilde;ppimise kultuuri kujunemisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse p&otilde;him&otilde;tete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Projektitoetust saavad taotleda <b>haridusasutused</b>, <b>haridusasutuste pidajad</b> ja <b>maavalitsused</b>.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Toetust saab taotleda j&auml;rgmistele tegevustele</p> <p>- <b>koolip&otilde;hise koolimeeskonna &otilde;pi&uuml;ritusteks</b> (toetus kuni 4500 eurot projekti kohta);</p> <p>- <b>erinevaid maakondi h&otilde;lmavate haridusasutuste vahelisteks &otilde;pi&uuml;ritusteks kaasava hariduse p&otilde;him&otilde;tete rakendamiseks</b> (toetus kuni 3000 eurot projekti kohta);</p> <p>- <b>maakonna piires haridusasutuste vahelisteks &otilde;pi&uuml;ritusteks kaasava hariduse p&otilde;him&otilde;tete rakendamiseks</b> (toetus kuni 3000 eurot);</p> <p>- <b>alushariduse parimate praktikate jagamise &otilde;pi&uuml;ritusteks</b> (toetus kuni 3000 eurot projekti kohta);</p> <p>- <b>kogukonda kaasavaks &otilde;pi&uuml;rituseks igas maakonnas ja Tallinna, Tartu, Narva, P&auml;rnu linnas </b>(toetus kuni 3000 eurot projekti kohta).</p> <p>&nbsp;<i style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">* &otilde;pi&uuml;ritus &ndash; koondnimetus t&auml;iendus&otilde;ppe raames l&auml;biviidavatele erinevatele &otilde;pivormidele<br /></i><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <h4><b>Ootame teid infop&auml;evadele!&nbsp;</b>&nbsp;</h4> <p>Infop&auml;evadel tutvustame toetuse andmise eesm&auml;rki, toetatavaid tegevusi ja taotlusvoorude l&auml;biviimise p&otilde;him&otilde;tteid, taotluse koostamise ja elluviimisega seotud dokumente (taotlusvorm, projekti eelarvevorm, aruandlus).&nbsp;<b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</b></p> <p><b><br />Infop&auml;evad</b> toimuvad</p> <p>- <b>3. oktoobril Tallinnas</b> (asukoht: SA Innove, L&otilde;&otilde;tsa 4) &ndash; <a href="https://koolitus.hitsa.ee/sisekoolitus/762">registreeru</a>;</p> <p>- <b>4. oktoobril Tartus</b> (asukoht: Hotell Lydia, &Uuml;likooli 14) &ndash; <a href="https://koolitus.hitsa.ee/sisekoolitus/763">registreeru</a>;</p> <p>- <b>7. oktoobril P&auml;rnus</b> (asukoht: Strand SPA &amp; Konverentsihotell, Tammsaare pst 35) &ndash; <a href="https://koolitus.hitsa.ee/sisekoolitus/764">registreeru</a>;</p> <p>- <b>10. oktoobril Rakveres</b> (asukoht: Aqva Hotell, Parkali 4) &ndash; <a href="https://koolitus.hitsa.ee/sisekoolitus/765">registreeru</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Infop&auml;evade ajakava</b></p> <p>15.00 - 15.30&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kogunemine ja tervituskohv <br /> 15.30 - 16.30&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taotlusvoorude tutvustus. Statuudi p&otilde;him&otilde;tted. Taotlusdokumentide tutvustamine.<br /> 16.30 - 16.45&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kohvipaus <br /> 16.45 - 18.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taotlusdokumentide tutvustamine. Projektide hindamine ja aruandlus.<br /> 18.00 - 18.30&nbsp;&nbsp; K&uuml;simused</p> <p>Projektitoetusi jagatakse Eesti elukestva &otilde;ppe strateegia 2020 programmi &bdquo;P&auml;devad ja motiveeritud &otilde;petajad ning haridusasutuste juhid&ldquo; tegevuse &bdquo;&Otilde;petaja ja koolijuhi professionaalse arengu toetamine&ldquo; raames. Programmi elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.</p> <p><b><br /> Lisainformatsioon</b></p> <p>Heleriin J&otilde;esalu&nbsp;<br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">SA Innove &otilde;</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">petaja ja koolijuhi t&auml;ienduskoolituskeskus&nbsp;<br /></span><a href="mailto:heleriin.joesalu@innove.ee" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">heleriin.joesalu@innove.ee</a>&nbsp;<br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">735 0728 / 53&nbsp;414&nbsp;905</span></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=636Räpina Aianduskool noppis noorte floristide kutsemeistrivõistlusel kaksikvõidu2016-09-24<p><b>Eile, 23. septembril v&otilde;istlesid Salme Kultuurikeskuses Estonian Florist Cup 2016 programmi raames ka floristika eriala &otilde;pilased. Kutsemeistriv&otilde;istluse esimese ja teise koha p&auml;lvisid R&auml;pina Aianduskooli v&otilde;istkonnad ning kolmandale kohale tuli Luua Metsanduskooli v&otilde;istkond.</b></p> <p>Parimateks noorteks floristideks tunnistatud Maris Paas ja Mari Merileid Metsnik on R&auml;pina Aianduskooli floristika eriala kolmanda kursuse &otilde;pilased. M&otilde;lemad neiud tunnistasid, et ei osanud v&otilde;itu oodata ja tulid eesk&auml;tt v&otilde;istluskogemust saama.</p> <p>&bdquo;Kindlasti v&otilde;istleme ka tulevikus edasi, aga v&otilde;tame rahulikult. K&otilde;igepealt tuleb kool &auml;ra l&otilde;petada,&ldquo; &uuml;tles Maris. M&otilde;lemad neiud on k&auml;inud juba mitmel praktikal ja plaanivad sel s&uuml;gisel ka v&auml;lispraktika ette v&otilde;tta.</p> <p>Paarisv&otilde;istlusel v&otilde;iduni j&otilde;udnud t&uuml;drukute teekond floristikani oli aga erinev. &bdquo;Minul oli juba lapsep&otilde;lvest saati soov floristikat &otilde;ppida, kuna mu t&auml;di tegeles hobikorras lilleseadega ja mind paelus see amet,&ldquo; m&auml;rkis Mari Merileid. &bdquo;Mina tulin koos s&otilde;brannaga R&auml;pinasse, tema l&auml;ks teisele erialale ja mina tegin tutvust floristikaga. Olen oma otsusega v&auml;ga rahul,&ldquo; t&otilde;des Maris.</p> <p><b>Teise koha p&auml;lvinud R&auml;pina Aianduskooli v&otilde;istkonda kuulusid Kerli Kaur ja Sandra Kuusmaa&nbsp; ning kolmandale kohale tulnud Luua Metsanduskooli v&otilde;istkonda Merge Paju ja Andres Laanemaa.</b></p> <p>T&auml;navuste v&otilde;istlejate taset hindasid kohtunikud heaks. &bdquo;&Uuml;llatasid Luua Metsanduskooli &otilde;pilased, kes &otilde;pivad floristikat valikainena, mitte p&otilde;hierialana. M&otilde;lemad v&otilde;istkonnad olid v&auml;ga tublid,&ldquo; m&auml;rkis v&otilde;istluse kohtunik ja kauaaegne floristika kutse&otilde;petaja Marika Tubli.</p> <p>&bdquo;Ehkki v&otilde;istlusformaate on erinevaid ja suurtel v&otilde;istlustel v&otilde;isteldakse individuaalselt, on paarisv&otilde;istlus noortele hea v&otilde;imalus kujundada ka igap&auml;evat&ouml;&ouml;s vajalikku koost&ouml;&ouml;oskust ja jagada otsuste tegemise raskust,&ldquo; m&auml;rkis v&otilde;istlusjuhendi autor, florist ja R&auml;pina Aianduskooli &otilde;petaja Marek Jakobi.</p> <p>Kutsemeistriv&otilde;istlusel sooritasid &otilde;pilased kolm erinevat v&otilde;istlust&ouml;&ouml;d: dekoratiivne spiraalkimp, lauaseade ja kleebitud ehe. V&otilde;istlust&ouml;&ouml;dele jagati punkte neljas kategoorias: idee, v&auml;rvus, kompositsioon ja tehnika. V&otilde;istlust&ouml;id hindasid tunnustatud floristid Ahti Lyra ja Marika Tubli, kelle t&ouml;&ouml;d koordineeris peakohtunik Marek Jakobi.</p> <p><b>Kutsemeistriv&otilde;istluse fotogalerii leiab <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee/photos/?tab=album&amp;album_id=1260062614049949">Facebookist</a>.</b></p> <p>Sel aastal t&auml;itus 40 aastat Eesti meistriv&otilde;istlustel lilleseades, mille t&auml;histamiseks peeti 22.-23.&nbsp; septembril Eesti meistriv&otilde;istlusi lilleseades. Noorte &otilde;ppurite kutsemeistriv&otilde;istlust viidi samuti l&auml;bi Estonian Florist Cup 2016 programmi raames.</p> <p>Kutsemeistriv&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s R&auml;pina Aianduskooli ja MT&Uuml;ga Eesti Florist. V&otilde;istluse l&auml;biviimist toetasid Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=635Innove kutsub keelepädevuste taotlusvooru infopäevadele2016-09-21<p><b>17. oktoobril avaneb taotlusvoor&nbsp;</b><a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/105082016001" target="_blank"><b>"Keele&otilde;ppetegevused edukamaks toimetulekuks t&ouml;&ouml;turul"</b></a><b>, mille tutvustamiseks korraldab Innove 3. oktoobril J&otilde;hvis ja 5. oktoobril Tallinnas infop&auml;evad. Taotlusvooru eesm&auml;rk on elanikkonna keeleoskuse arendamine, rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud &otilde;petajate toetamine ning keele&otilde;ppealase koost&ouml;&ouml; soodustamine haridusasutuste vahel.</b><b> Taotlusvooru viib l&auml;bi SA Innove koost&ouml;&ouml;s Haridus- ja Teadusministeeriumiga.</b></p> <p>Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret K&auml;rtneri s&otilde;nul saavad t&auml;nu taotlusvoorule v&otilde;&otilde;rkeele&otilde;petajaks &otilde;ppivad &uuml;li&otilde;pilased ning juba t&ouml;&ouml;tavad &otilde;petajad v&otilde;imaluse tasuta sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksameid ja ebapiisava keeleoskusega eestimaalased v&otilde;imaluse paremaks toimetulekuks t&ouml;&ouml;turul.&nbsp;&bdquo;Mida rohkem on meie koolides rahvusvahelise testi teinud &otilde;petajaid, seda kindlam on keele&otilde;ppe kvaliteet. Ka keelealase vaba- ja kogemus&otilde;ppe ning haridusasutuste keelealase koost&ouml;&ouml; toetamine aitab keeletunnis &otilde;pitut kinnistada,&ldquo; m&auml;rkis K&auml;rtner.</p> <p>Selleks, et parandada ebapiisava riigikeeleoskusega inimeste toimetulekut t&ouml;&ouml;turul, luuakse neile&nbsp;keelepraktika ja stažeerimise v&otilde;imalusi. Lisaks toetatakse erinevate haridusasutuste riigi- ja v&otilde;&otilde;rkeelte alaseid koost&ouml;&ouml;projekte, mille eesm&auml;rk on parandada inimeste keeleoskust, soodustada l&otilde;imumist ning tutvustada osalejatele v&otilde;imalikke haridusvalikuid.<br /><br /> <strong>Toetust on oodatud taotlema </strong><strong>haridusasutused, kohalikud omavalitsused,</strong><strong> </strong>v&otilde;&otilde;rkeele&otilde;petajate aine&uuml;hendused, &otilde;petajate aine&uuml;henduste katusorganisatsioonid ning &otilde;petajakoolituse esma&otilde;pet ja t&auml;ienduskoolitust pakkuvad &uuml;likoolid.<br /><br /><b>Taotlusvooru eelarve</b> on 746 000 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 634 100 ja riiklik kaasfinantseering 111&nbsp;900 eurot.&nbsp;</p> <p>Projektitaotlusi saab <b>SA Innovesse esitada</b> struktuuritoetuste <a href="https://etoetus.struktuurifondid.ee/">e-keskkonna</a> kaudu <b>17. oktoobrist kuni 28. novembrini 2016 kl 17.00.</b> Taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad <b>infop&auml;evad 3. oktoobril J&otilde;hvis </b>ja<b> 5. oktoobril Tallinnas.</b><b> </b>Kuna tegemist on uudse toetusskeemiga, siis soovitame projektide planeerijatel infop&auml;evadel osaleda.</p> <p><b>T&auml;psem teave</b> taotlusvooru kohta ja infop&auml;evadele registreerimine:<br /> <a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/keeletegevused">www.innove.ee/struktuuritoetused/keeletegevused</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=634Suurejoonelisel lillepeol selgitatakse välja parimad noored floristid2016-09-20<p><b>Sel reedel, 23. septembril alates kl 9 v&otilde;tavad Salme Kultuurikeskuses (Salme 12, Tallinn) m&otilde;&otilde;tu noored floristid. Kutsemeistriv&otilde;istlus toimub Eesti lilleseade meistriv&otilde;istluste, Estonian Florist Cup 2016 raames.</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>&bdquo;T&auml;navusel v&otilde;istlusel on noortel floristidel t&auml;nu samal ajal toimuvatele Eesti meistriv&otilde;istlustele lilleseades v&otilde;imalik tunnetada ja n&auml;ha oma silmaga, mida t&auml;hendab suurel rahvusvahelisel v&otilde;istlusel osalemine. Floristide jaoks on kindlasti tegemist lilleseade eriala suurs&uuml;ndmusega, kuid silmailu ja elamust leiab v&otilde;istlustelt iga huviline,&ldquo; m&auml;rkis florist, kutsemeistriv&otilde;istluse &uuml;lesande autor ja R&auml;pina Aianduskooli &otilde;petaja Marek Jakobi.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>V&otilde;istkondlikul kutsemeistriv&otilde;istlusel tuleb noortel &otilde;ppuritel sooritada kolm erinevat v&otilde;istlust&ouml;&ouml;d. Kl 9-11 valmistavad v&otilde;istlejad dekoratiivse disainiga spiraalkimbu, kl 11-13 tuleb v&otilde;istlejail luua lauaseade serveerimislauale ning kl 14-15.30 valmivad v&otilde;istlejate osavate n&auml;ppude all kleebitud ehted. Parimad noored floristid selgitatakse v&auml;lja kl 19 Estonian Florist Cup l&otilde;putseremoonial.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Noorte v&otilde;istlust&ouml;&ouml;dele jagatakse punkte neljas kategoorias: idee, v&auml;rvus, kompositsioon ja tehnika. V&otilde;istlust&ouml;id hindavad kaks kohtunikku &ndash; floristid Ahti Lyra ja Marika Tubli &ndash;, kelle t&ouml;&ouml;d koordineerib peakohtunik Marek Jakobi.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><b>Ootame k&otilde;iki huvilisi v&otilde;istlust k&uuml;lastama ja v&otilde;istlejaile kaasa elama!</b> Kutsemeistriv&otilde;istluse lisainfo, juhend ja ajakava on leitavad SA Innove kodulehelt: <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/florist-2016">http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/florist-2016</a>.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Sel aastal t&auml;itub Eesti meistriv&otilde;istlustel lilleseades 40 aastat, mida t&auml;histatakse 22.-23. septembril Salme Kultuurikeskuses (Salme 12, Tallinn) meistriv&otilde;istlustega Estonian Florist Cup 2016. Reedel, 23. septembril on avatud ka esimesel v&otilde;istlusp&auml;eval valminud t&ouml;&ouml;de n&auml;itus. Lisainfo: <a href="http://www.eestiflorist.ee/">www.eestiflorist.ee/</a>.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><em>Kutsemeistriv&otilde;istlust korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s R&auml;pina Aianduskooli ja MT&Uuml;ga Eesti Florist. V&otilde;istluse l&auml;biviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.&nbsp;</em></p> <p><em><br /></em></p> <p><em>Lisainfo:</em></p> <p>Maarja Vaikmaa<br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">tel: 735 0762 / 5664 8171&nbsp;<br /></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">e-post: </span><a href="mailto:maarja.vaikmaa@innove.ee" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">maarja.vaikmaa@innove.ee</a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><em><br /></em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=633Innove e-poest saab peagi tellida uut HEV-õppevara2016-09-19<p>Innove e-poest on oktoobri l&otilde;pust v&otilde;imalik tellida uut ja olulist HEV-&otilde;ppevara. Nimelt on ilmumas <strong>uus keele&otilde;petuse t&ouml;&ouml;raamat &bdquo;Eesti keele t&ouml;&ouml;raamat 8. klassile&ldquo;.</strong> Autoriteks Ana Kontor ja Kaja Plado. <br /> <br />T&ouml;&ouml;raamat, mis on &otilde;pikut ja t&ouml;&ouml;vihikut &uuml;hendav &otilde;ppevara, sisaldab &uuml;lesandeid ja harjutusi teemade tutvustamiseks, vajalike oskuste omandamiseks, sh harjutusmaterjali nii frontaalseks? kui ka iseseisvaks t&ouml;&ouml;ks ja enesekontrolliks. &Otilde;ppevaras k&auml;sitletavad teemad toetuvad &otilde;ppekavas nimetatud &uuml;ldp&auml;devustele ning eesti keele &otilde;ppe r&otilde;huasetustele ja taotletavatele &otilde;pitulemustele 8. klassis. <br /> <br />&Otilde;ppevara koosneb neljast t&ouml;&ouml;raamatust, millest kaks esimest osa ilmuvad II veerandi alguseks, st hiljemalt 24.10.2016 ning kolmas ja neljas osa III veerandi alguseks, st hiljemalt 3.01.2017.<br /> <br />&Otilde;ppevara v&auml;ljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.<br />&Otilde;ppevara saab tellida l&auml;bi <strong><a href="http://myshoproller.com/sa-innove-e-pood/et/home">SA Innove e-poe.</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=632Gruusia haridusspetsialistid huvituvad Eesti kutseharidusest 2016-09-14<p><strong>12.-15. septembril toimub Innove arengukoost&ouml;&ouml;projekti &bdquo;Eesti parim praktika Gruusia kutsehariduse konkurentsiv&otilde;ime toetuseks&ldquo; raames &otilde;ppevisiit Eestisse.</strong></p> <p>Innovel ja kaheksal Eesti kutse&otilde;ppeasutusel on k&uuml;las 15 kolleegi Gruusiast &ndash; kolledžite direktorid, kvaliteedijuhid ja Gruusia haridusministeeriumi esindajad.</p> <p>&Otilde;ppevisiidi esimesel kahel p&auml;eval olid k&uuml;lalised J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskuses. 13. septembril toimus seminar &bdquo;Improving Education Through Innovation and Assessment&ldquo;.&nbsp;J&auml;rvamaa KHK S&auml;revere &otilde;ppekohas k&auml;inud k&uuml;lalised kogusid teadmisi, kuidas on saavutatud kutse&otilde;ppurite hea maine t&ouml;&ouml;andjate silmis. Nende soov oli uurida, kuidas nad oma riigis saavad t&otilde;sta kutsehariduse mainet nii &otilde;ppurite kui t&ouml;&ouml;andjate silmis. Selleks tutvustati neile kutsehariduskeskuses toimuvat j&auml;tku&otilde;ppe - ning v&auml;lishindamiss&uuml;steemi. R&auml;&auml;giti ka v&otilde;imalikust &otilde;pilaste vahetusest 2018. aastal, samuti v&otilde;imalusest koolitada &otilde;petajad, et t&otilde;sta nende erialast kutsep&auml;devust.</p> <p>Lisaks k&uuml;lalistele Gruusiast osalevad seminaril projekti Eesti partnerite esindajad ja eksperdid.&nbsp;Eestist osalesid kohtumisel Tallinna pol&uuml;tehnikum, Tartu kutsehariduskeskus, R&auml;pina aianduskool, Tallinna ehituskool, Eesti merekool, Ida-Viru kutsehariduskeskus, Valgamaa kutse&otilde;ppekeskus, Rakvere ametikool, Olustvere teenindus- ja maamajanduskool.&nbsp;<br /><br />14-15. septembril on k&uuml;lalised Eesti partnerkoolides, 14. septembril on Gruusia haridusministeeriumi esindajad Innoves.</p> <p></p> <p><em>Projekti rahastab Eesi vabariigi v&auml;lisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Projekti kohta leiab lisainfot Innove <a href="http://www.innove.ee/en/organization/international-cooperation/projects-activities/georgian-VET-II">kodulehelt.</a></em></p> <p></p> <p></p> <p class="center"><img src="/UserFiles/Uudised/arenguskoost&ouml;&ouml;-gruusia.jpg" /></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=631Avatud on taotlusvoor haridusvaldkonna võrgustikele2016-09-13<p><strong>Innove &otilde;petaja ja koolijuhi t&auml;ienduskoolituskeskus on v&auml;lja kuulutanud esimese projektitoetuse taotlusvooru haridusvaldkonnas tegutsevatele ja &otilde;petajaid v&otilde;i koolijuhte &uuml;hendavatele v&otilde;rgustikele/&uuml;hendustele, haridusliidreid kujundavatele kogukondadele ja professionaalsetele &otilde;pikogukondadele.</strong><br /><br />Toetuse andmise eesm&auml;rk on toetada v&otilde;rgustike tegevusv&otilde;imekuse ja j&auml;tkusuutlikkuse suurenemist ning kujundada v&auml;lja nende roll ja &uuml;lesanded &otilde;petajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamisel selleks, et aidata kaasa &otilde;ppekava rakendamisele, uueneva &otilde;pik&auml;situse &otilde;ppeprotsessi juurutamisele ning professionaalse kapitali arendamisele.<br /><br /><a href="http://www.innove.ee/et/uudised/620/avatud-on-esimene-taotlusvoor-haridusvaldkonna-vorgustikele/">Loe edasi</a>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=630Õpetajatel on võimalik üle Eesti osaleda täiendus- ja baaskoolitustel või omandada lisaeriala2016-09-08<p><strong>Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumi l&auml;bi viidud erinevatest taotlusvoorudest toetust saanud &otilde;petajahariduse projektid on &uuml;le Eesti k&auml;ivitunud v&otilde;i kohe algamas. &Otilde;petajate t&auml;iendus&otilde;pe on muutunud seet&otilde;ttu mitmek&uuml;lgsemaks ja &otilde;petajatele k&auml;ttesaadavamaks. <br /><br /></strong>T&auml;iendus&otilde;ppe koolituste l&auml;biviimisel l&auml;htutakse &otilde;petaja kutsestandarditest ning sidusr&uuml;hmadega kokku lepitud riiklikest haridusprioriteetidest. 2016. aastal on nendeks kaasava hariduse ja muutuva &otilde;pik&auml;situse rakendamine, &otilde;ppimist toetav hindamine, kodanikualgatus ja ettev&otilde;tlikkus ning elukestev &otilde;pe ja karj&auml;&auml;ri planeerimine.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><strong>T&auml;ienduskoolitusi</strong> pakuvad nii &uuml;likoolid kui ka haridusvaldkonna koolituskogemusega juriidilised isikud. N&auml;iteks on v&otilde;imalik liituda &otilde;petajate liidrikoolitusega, t&auml;iendada end kunsti&otilde;petuse vallas, &otilde;ppida, kuidas toetada andekat last, m&otilde;jutada &otilde;ppurite motivatsiooni v&otilde;i luua t&auml;iskasvanud &otilde;ppija vajadustele vastav &otilde;ppekeskkond. Koolituste kohta leiab lisainfot <a href="https://koolitus.hitsa.ee/portfolio?trainingProgram=22&amp;sort=startDate&amp;order=A">HITSA koolitusveebis</a>.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><strong>Baaskoolitusi</strong> &otilde;petajatele pakuvad Tartu &Uuml;likool ja Tallinna &Uuml;likool. &Uuml;likoolides l&auml;biviidavad koolitused k&auml;sitlevad j&auml;rgnevaid teemasid: &otilde;petaja kutsestandardites kirjeldatud kompetentside arendamine, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine, &otilde;petaja uurimisp&auml;devuse arendamine, kaasav haridus mitmekultuurilises &otilde;pikeskkonnas ning koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusest tuleneva lasteaia t&ouml;&ouml;korralduse muutmine. Baaskoolituste kohta on t&auml;pne info <a href="http://www.ht.ut.ee/et/baaskoolitused-opetajatele">Tartu &Uuml;likooli kodulehel</a> ja <a href="https://koolitus.hitsa.ee/portfolio?targetGroup=1&amp;trainingProgram=28&amp;sort=startDate&amp;order=A">HITSA koolitusveebis</a>.</p> <p>Samuti on k&auml;ivitunud projektid, mille raames pakuvad avalik-&otilde;iguslikud &uuml;likoolid &otilde;petajatele <b>lisaeriala omandamise t&auml;iendus&otilde;pet</b>. Projektide raames saavad p&otilde;hikoolis t&ouml;&ouml;tavad &otilde;petajad omandada lisaeriala, l&otilde;imitud aine ja keele&otilde;ppe v&otilde;i eripedagoogilise lisap&auml;devuse ning t&ouml;&ouml;d alustavad muudelt elualadelt &otilde;petajakutsesse sisenejad saavad pedagoogilise p&auml;devuse. Koolitusi korraldavad Tartu &Uuml;likool, Tallinna &Uuml;likool, Tallinna Tehnika&uuml;likool ja Eesti Kunstiakadeemia. T&auml;psemat infot pakutava &otilde;ppe kohta leiab <a href="https://koolitus.hitsa.ee/portfolio?targetGroup=1&amp;trainingProgram=27&amp;sort=startDate&amp;order=A">HITSA koolitusveebist</a>.</p> <p>K&otilde;iki &uuml;laltoodud koolitusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitustel osalemine on &otilde;petajatele tasuta. <br /> <br /> Toetust saanud &otilde;petajahariduse <strong>projektide nimekirjad</strong> on leitavad <a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/toetatud">Innove kodulehelt.</a></p> <p></p> <p><em style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Lisainfo:&nbsp;</em></p> <p><em>Maarja Parve</em><br /><em>SA Innove elukestva &otilde;ppe keskuse juhataja<br />maarja.parve@innove.ee<br />Tel. 735 0775&nbsp;</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=629Innove hakkab väikelaste keeleõppes kasutama jutupliiatsiga kuulatavaid raamatuid 2016-09-07<p>SA Innove &otilde;ppekava- ja metoodikakeskuse ning helindatud tr&uuml;kiste kirjastuse DILESY koost&ouml;&ouml;s ilmus pildiraamatute sarja &ldquo;Loeme koos&rdquo; seitsme raamatu jutupliiatsiga t&auml;iendatud kordustr&uuml;kk. N&uuml;&uuml;d saab digitaalse jutupliiatsiga otse pildiraamatutest kuulata eestikeelseid tekste, k&uuml;simusi ja laule.<br /><br />&ldquo;Loeme koos&rdquo; 16 suureformaadilisest pildiraamatust koosnev sari on m&otilde;eldud keelek&uuml;mbluslasteaedadele eesti keele &otilde;ppimiseks ning sobib tegelemiseks ühiselt koos lastega. Digitaalse jutupliiatsiga t&auml;iendatud seitse raamatut loovad uusi metoodilisi v&otilde;imalusi raamatu tekstide ja piltidega t&ouml;&ouml;tamiseks. Pildiraamatud arendavad nii lapse üldoskusi &ndash; m&auml;ngu-, tunnetus-, &otilde;pi-, sotsiaalseid ja enesekohaseid oskusi &ndash; kui ka teadmisi eri valdkondadest nagu mina ja keskkond ning keel ja k&otilde;ne.<br /><br />Jutupliiatsiga t&auml;iendatud raamatute abil rakendatakse &otilde;ppetegevuses info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, mis toetab lapse loovust, uuendusmeelset m&otilde;tlemist ja tegutsemist ning annab v&otilde;imaluse kasutada erinevaid metoodikaid.<br />&ldquo;See oli suurep&auml;rane projekt, mille teostamiseks kulus ca 5 kuud. N&uuml;&uuml;d saavad lapsed, &otilde;petajad, aga ka lapsevanemad kasutada digitaalse jutupliiatsi tehnoloogiat raamatute lugemiseks ja kuulamiseks. Tehnoloogia kasutamine &otilde;ppes t&otilde;stab kindlasti &otilde;pimotivatsiooni ja parandab keele&otilde;ppe tulemusi,&rdquo; &uuml;tleb Dilesy tegevjuht Laura P&auml;it. &bdquo;Loeme koos&ldquo; raamatusarja helindamine on teine helindatud &otilde;ppevara arendusprojekt Eestis. Sellele eelnes interaktiivse &bdquo;Lotte loodusm&auml;ngu&ldquo; v&auml;ljaandmine.<br /><br />&bdquo;Loeme koos&ldquo; 16st raamatust helindati seitse:<br />Nr 2. Lugu Katist ja karudest<br />Nr 5. Olen juba suur<br />Nr 11. Meie vaatame muna<br />Nr 12. Tere, p&auml;ev!<br />Nr 13. Mari tuba<br />Nr 14. M&auml;ngime koos<br />Nr 16. Vastlamuinasjutt<br /><br />Helindatud raamatukomplekti koos jutupliiatsiga jaotatakse keelek&uuml;mbluslasteaedadele ja -koolidele tasuta koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele piirkondlike metoodikakeskuste vahendusel.</p> <p></p> <p><em>Lisainfo: Ave H&auml;rsing</em><br /><em>SA Innove keelek&uuml;mbluse peaspetsialist</em><br /><em>ave.harsing@innove.ee, tel 735 0641, 553 5037</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=627Karjääriteenuste valdkonna väljakutsed: teenuste kasutajaks on põlvkond, kes ootab e-lahendusi2016-08-30<p>15.-19. augustil toimus Jyv&auml;skyl&auml;s esimene rahvusvaheline suve&uuml;likool, mis keskendus infotehnoloogia lahenduste ja sotsiaalmeedia kasutamisele n&otilde;ustamisteenuste valdkonnas. &Otilde;ppej&otilde;ududeks olid spetsialistid Ameerikast, Soomest, Rootsist, Islandis ja Taanist ning osalejaid 11 riigist kokku 30, nende seas oli lisaks Eestile ka n&auml;iteks Korea ning Iirimaa.</p> <p>&bdquo;Suve&uuml;likooli eesm&auml;rk oli anda &uuml;levaade mil moel tehnoloogia m&auml;ngib rolli karj&auml;&auml;riteenuste osutamisel ja arendamisel. Eksperimenteeriti ja praktiseeriti erinevaid lahendusi ning sotsiaalmeedia kanaleid, sh e-post, telefon, <i>chat</i>. Samuti arutleti nn <i>digital native</i> ehk digitaalse p&otilde;lvkonna eelistuste ja vajaduste &uuml;le IKT vahendite kasutamisel karj&auml;&auml;riplaneerimiseks,&ldquo; tutvustab Margit Rammo, SA Innove rahvusvaheliste projektide juht.</p> <p>Rammo toob v&auml;lja ka koolitaja James P. Sampsoni (Florida &uuml;likooli professor) p&otilde;his&otilde;numid:</p> <ul> <li>Kuiv&otilde;rd tehnoloogia areneb v&auml;ga kiiresti, on vaja s&uuml;steemset ja pidevat diskussiooni n&otilde;ustaja ja tehnoloogia rolli teemal;</li> <li>aeg on anda rutiinsed tegevused arvutite teha &ndash; see muudab p&otilde;nevamaks nii noore kui ka n&otilde;ustaja elu ning t&otilde;hustab t&ouml;&ouml;d;</li> <li>kliendi vajadusest ja ressursside efektiivse kasutamise p&otilde;him&otilde;tetest on vaja eristada teenuste s&uuml;gavus ja ulatus (sh eneseabiteenus, t&ouml;&ouml;tajatoega teenus, juhtumip&otilde;hine teenus);</li> <li>tehnoloogia kasutamisel on vajalik keskenduda eraldi eetika teemale, sh nt privaatsus, info aja- ja asjakohasus jne.</li> </ul> <p></p> <p>Rammo lisab, et Jyv&auml;skyl&auml; suve&uuml;likool oli suurep&auml;rane v&otilde;imalus vastastikuseks kogemusevahetuseks ja l&otilde;i hea pinnase koost&ouml;&ouml;ks tulevikus.</p> <p>Suve&uuml;likoolis osalesid Eestist Margit Rammo, Kristina Orion ja Kairi Valk SA-st Innove.</p> <p><br /><br /><em>Foto: SA Innove.&nbsp;</em><i style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Pildil (vasakult paremale): Margit Rammo (SA Innove) Jukka Lerkkanen (Jyv&auml;skyl&auml; Avatud &Uuml;likool, Soome), J&oacute;n&iacute;na &Oacute;lafsd&oacute;ttir K&aacute;rdal (Islandi &Uuml;likool), Mia Lindberg (Malm&ouml; K&otilde;rgkool, Rootsi) , Raimo Vuorinen (Jyv&auml;skyl&auml; &Uuml;likool), Jaana Kettunen (Jyv&auml;skyl&auml; &Uuml;likool), Kristina Orion (SA Innove), Elsebeth Nygaard (Taani Haridusministeeriumi e-n&otilde;ustamise &uuml;ksus), Kairi Valk (SA Innove).</i></p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=628Innove otsib tegusat ja asjalikku Oskuste Aasta projektijuhti2016-08-29<p>Kas tunned, et vajad arenguks suuremat tegutsemis- ja&nbsp;vastutusvabadust? Oled energiline ja tulemustele orienteeritud? Suudad s&uuml;&uuml;vida detailidesse ja n&auml;ha ka suurt pilti? Sind k&ouml;idavad &uuml;hiskonna ja haridusega seotud teemad? Kui tundsid end &auml;ra, siis tutvu Riigihangete registris 02.09.2016 avaldatud <a href="https://riigihanked.riik.ee/register/hange/177839">lihthankega &bdquo;Oskuste Aasta projektijuht&ldquo;</a>&nbsp;<b>ja esita enda pakkumus!</b></p> <p><b>Pakkumuse esitamise t&auml;htaeg on 12.09.2016 kell 12:00!&nbsp;<br />&nbsp;</b></p> <p><b>Oskuste Aastast</b></p> <p>2017. aastat t&auml;histatakse &uuml;le-eestiliselt kui Oskuste Aastat, eesm&auml;rgiga v&auml;&auml;rtustada Eesti &uuml;hiskonnas oskusi ja meisterlikkust. Oskuste Aasta on kommunikatsiooniprojekt, mis v&otilde;imaldab <b>terve aasta jooksul </b>levitada Eesti &uuml;hiskonnas s&otilde;numit <b>oskuste, kutsehariduse </b>ning <b>elukestva &otilde;ppimise v&auml;&auml;rtuslikkusest. </b>See h&otilde;lmab eesm&auml;rgip&auml;raselt seostatud erinevaid &uuml;leriigilisi kui ka kohalikke &uuml;ritusi, konkursse ja muid Oskuste Aasta tegevusi.</p> <p></p> <p><b>Oskuste Aasta projektijuhtimise t&ouml;&ouml;&uuml;lesanded:</b></p> <ul> <li>Oskuste Aasta tegevusplaani v&auml;ljat&ouml;&ouml;tamine ja elluviimine, seejuures: <ul> <li>Oskuste Aasta s&uuml;ndmuste ja &uuml;rituste planeerimine, korraldamine ja koordineerimine nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil koost&ouml;&ouml;s erinevate partneritega, kelle tegevus on seotud Oskuste Aasta eesm&auml;rkidega;</li> <li>Oskuste Aasta &uuml;rituste kalendri koostamine ja elluviimise koordineerimine, toetamine;</li> <li>vajadusel hanke/hangete tehnilis(t)e sisukirjeldus(t)e (l&auml;hte&uuml;lesannete) koostamine seoses Oskuste Aasta tegevuste elluviimisega, nagu n&auml;iteks Oskuste Aasta kampaanialehe v&auml;ljat&ouml;&ouml;tamiseks;</li> <li>Oskuste Aasta veebilehele (Innove alamlehena v&otilde;i eraldi domeeni all) peab olema koondatud kogu 2017. aasta s&uuml;ndmuste kalender, mis koondab infot nii &uuml;leriigiliste kui ka kohalike&nbsp; s&uuml;ndmuste ja tegevuste kohta.</li> <li>Oskuste Aasta sidusgruppide koost&ouml;&ouml; korraldamine.</li> <li>Oskuste Aasta koost&ouml;&ouml;partnerite v&otilde;rgustiku laiendamine ja partneritega aktiivne suhtlemine.</li> <li>Oskuste Aasta tegevuste toetamine kommunikatsiooni- ja turundustegevustega, sh kommunikatsiooni- ja turundusplaani koostamine koost&ouml;&ouml;s SA-ga Innove.</li> </ul> </li> <li>Vajadusel Oskuste Aasta k&otilde;neisikuks olemine.</li> </ul> <p></p> <p><b>Lepingu periood: </b>01.10.2016 - 31.12.2017<b></b></p> <p></p> <p><b>T&ouml;&ouml;vorm ja maksumus</b></p> <ul> <li>Projektijuhtimise teenust tellitakse tunnitasu alusel.</li> <li>Oskuste Aasta projektijuhtimisteenuse t&ouml;&ouml;tundide hulk &uuml;hes kuus saab olla maksimaalselt 160 t&ouml;&ouml;tundi.</li> <li>T&ouml;&ouml;vorm on koosolekud, t&ouml;&ouml;kohtumised ja iseseisev t&ouml;&ouml;.</li> <li>Teenuse osutamisega seotud t&ouml;&ouml;vahendid (arvuti, mobiiltelefon jne) ja kulud (side, transport, majutus jne) peavad sisalduma pakkumuse maksumuses (tunni hinnas).</li> <li>Hankelepingu eeldatav maksumus on 23&nbsp;425 eurot, millele lisandub k&auml;ibemaks 4&nbsp;685 eurot. Kokku 28&nbsp;110 eurot koos k&auml;ibemaksuga. F&uuml;&uuml;silisest isikust pakkuja puhul sisaldab eeldatav maksumus 28 110 eurot hankija kogukulu (palgafond, mis sisaldab brutotasu ja t&ouml;&ouml;andja makse).</li> </ul> <p></p> <p><b>Oskuste Aasta projektijuhi lihthange</b> viiakse l&auml;bi elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas (viitenumber 177839).</p> <p></p> <p><b>Lihthanke dokumendid</b> (edaspidi LHD) on huvitatud isikutele k&auml;ttesaadavad riigihangete registri veebilehelt (<a href="https://riigihanked.riik.ee">https://riigihanked.riik.ee</a>). LHD v&auml;ljav&otilde;tmisel peab huvitatud isik end riigihangete registris registreerima LHD saanud isikuna, avaldades hankijale oma kontaktandmed. <b>Pakkumuse esitamise t&auml;htaeg on 12.09.2016 kell 12:00!</b></p> <p>Hankija annab selgitusi lihthanke teate ja LHD kohta kirjalikul p&ouml;&ouml;rdumisel l&auml;bi eRHR-i teabevahetuse lehe.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=626Täiskasvanute tagasitoomiseks kooli sai toetust 16 projekti üle Eesti2016-08-24<p>Riik kutsub t&auml;iskasvanuid tagasi kooli &ndash; eesm&auml;rk on tuua haridustee katkestanud t&auml;iskasvanud tagasi p&otilde;hiharidust v&otilde;i &uuml;ldkeskharidust omandama ja v&otilde;imaldada neil &otilde;pingud edukalt l&otilde;petada.<br /> <br /> Kokku enam kui 2,6 miljonit eurot toetust saanud projektidega pakutakse kooli naasvatele t&auml;iskasvanutele &otilde;ppimisoskusi arendavaid koolitusi ja lisa- v&otilde;i tasanduskursusi erinevates &otilde;ppeainetes, olulisel kohal on ka &otilde;ppijate n&otilde;ustamine ja individuaalne juhendamine.<br /> <br /> Oluline on muuta &otilde;ppimine v&otilde;imalikult paindlikuks, mist&otilde;ttu pakutakse ka e-&otilde;ppe kursusi ning vajadusel ka lastehoiuteenust. &bdquo;Teisel ringil targaks&ldquo; nimelised projektid viiakse ellu koost&ouml;&ouml;s kohalike ettev&otilde;tete, T&ouml;&ouml;tukassa ning Rajaleidja keskustega.<br /> <br /> &bdquo;Kuna meie hulgas on suur hulk t&auml;iskasvanuid, kes v&otilde;iksid &otilde;ppimise juurde tagasi p&ouml;&ouml;rduda ning oma konkurentsiv&otilde;imet parandada, siis projektidega pakutakse neile h&auml;id v&otilde;imalusi seda teha,&ldquo; &uuml;tles Haridus- ja Teadusministeeriumi t&auml;iskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidak<br /> <br /> Projektidega alustatakse &uuml;le Eesti: P&auml;rnu T&auml;iskasvanute G&uuml;mnaasiumi, Rapla Vallavalitsuse, Tartu T&auml;iskasvanute G&uuml;mnaasiumi, Viljandi Linnavalitsuse, Kuressaare T&auml;iskasvanute G&uuml;mnaasiumi, Audentese e-g&uuml;mnaasiumi, Narva T&auml;iskasvanute Kooli, J&otilde;geva T&auml;iskasvanute Keskkooli, Haapsalu T&auml;iskasvanute G&uuml;mnaasiumi, Valga Linnavalitsuse, V&otilde;ru T&auml;iskasvanute G&uuml;mnaasiumi, Tallinna Vanalinna T&auml;iskasvanute G&uuml;mnaasiumi, Tallinna T&auml;iskasvanute G&uuml;mnaasiumi, Paide T&auml;iskasvanute Keskkooli, Rakvere T&auml;iskasvanute G&uuml;mnaasiumi ja Kohtla-J&auml;rve T&auml;iskasvanute G&uuml;mnaasiumi koordineerimisel.<br /> <br /><i><br /> <em>Euroopa sotsiaalfondi meetme &bdquo;T&auml;iskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine&rdquo; tegevuse &bdquo;Madala haridustasemega t&auml;iskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja &otilde;ppes osalemise toetamine&rdquo; taotlusvoorus said toetust 16 projekti, mille eesm&auml;rgiks on j&otilde;uda haridustee katkestanud t&auml;iskasvanuteni ning toetada neid &otilde;pingute edukal l&otilde;petamisel p&otilde;hi- v&otilde;i &uuml;ldkeskhariduses.</em><br /> <br /> <em>Haridus- ja Teadusministeeriumi t&auml;iskasvanuhariduse programmi raames toimunud taotlusvooru viis l&auml;bi SA Innove. <br /><strong><br />Toetuse saajate</strong> nimekiri on leitav <a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/toetatud">siit.</a></em></i><o:p></o:p></p> <p><!-- Links --><!-- Files --><!-- Autor --></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=625Innove kutsub õpetajaid ettevõtlusõppe koolitustele 2016-08-23<p><strong>Innove kutsub k&otilde;iki &otilde;petajaid s&uuml;gisperioodil osalema erinevatel ettev&otilde;tlusalastel koolitustel. Koolitustel saab omandada p&auml;devusi ettev&otilde;tlus&otilde;ppe l&auml;biviimiseks ja ettev&otilde;tlike hoiakute kujundamiseks.</strong></p> <p>S&uuml;gisperioodi koolitustega saab tutvuda ja koolitustele <strong><a href="http://ettevotlusope.edu.ee/wordpress/index.php/programmist/koolitused/koolitused/">registreeruda siin.</a>&nbsp;</strong></p> <p>Koolitustel osalemine on tasuta.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Koolitusi pakutakse programmi &nbsp;&bdquo;Ettev&otilde;tlikkuse ja ettev&otilde;tlus&otilde;ppe s&uuml;steemne arendamine k&otilde;igil haridustasemetel&ldquo; vahendusel. Programmi juhtpartneriteks on Innove ja Tartu &Uuml;likool (T&Uuml;). Programmi kohta saab l&auml;hemalt <a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/eeta"><strong>lugeda siin.</strong>&nbsp;</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=624Toetust saab taotleda noorte ja pikaaegsete töötute tööle aitamiseks2016-08-17<p><strong>SA Innove ja Sotsiaalministeerium on avanud taotlusvooru, kuhu oodatakse projekte, mille raames pakutavad tegevused aitavad t&ouml;&ouml;turule 16&ndash;29-aastaseid noori ning pikka aega t&ouml;&ouml;turult eemal olnud inimesi. Taotlusvooru rahastab Euroopa Sotsiaalfond.</strong><br /><br />Innove t&ouml;&ouml;elu keskuse juhi &Uuml;lle Luide s&otilde;nul saab projektides pakutavate teenuste abil pikaaegsetele t&ouml;&ouml;tutele ning noortele l&auml;heneda personaalsemalt, leida igale just sobiv teenus &ndash; pakutakse erinevaid n&otilde;ustamisi ja koolitusi, tugiisiku v&otilde;imalust, t&ouml;&ouml;praktikat t&ouml;&ouml;andja juures, t&ouml;&ouml;klubide tegevustes osalemist. Selline l&auml;henemine on m&otilde;eldud t&ouml;&ouml;eluks ettevalmistamiseks. See aitab tekitada t&ouml;&ouml;harjumust, arendada oskusi ja t&otilde;sta t&ouml;&ouml;otsija enesehinnangut, et julgetaks ja tahetaks &uuml;ldse t&ouml;&ouml;le kandideerida.<br /><br />Toetust on Innovest oodatud taotlema juriidilised isikud, FIEd, kohalikud omavalitsus&uuml;ksused ning valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused. Toetust antakse &uuml;hele projektile 50 100 kuni 400 000 eurot.<br /><br />Taotlusi saab esitada j&auml;rgnevatele tegevustele:<br /><strong>- esimese ja teise taseme haridusega 16&ndash;29-aastaste noorte konkurentsiv&otilde;ime t&otilde;stmine ja t&ouml;&ouml;le aitamine</strong><br />Taotlusvoor avati 1. detsembril 2015 ja on avatud kuni 30. juunini 2020 v&otilde;i kuni eelarve vabade vahendite l&otilde;ppemiseni.<br />-<strong> pikka aega (v&auml;hemalt 12 kuud) t&ouml;&ouml;turult eemal olnud inimeste konkurentsiv&otilde;ime t&otilde;stmine ning t&ouml;&ouml;le aitamine</strong><br />2. taotlusvoor avaneb 22. augustil ning on avatud kuni 30. juunini 2020 v&otilde;i kuni eelarve vabade vahendite l&otilde;ppemiseni.</p> <p><br />Taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad <strong>infop&auml;evad 30. augustil Tallinnas ja 31. augustil Tartus.</strong></p> <p><br />T&auml;psem teave: <a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/toetavad-teenused">www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=622Taotlusvoor täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks2016-08-16<p><strong>Sihtasutus Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium avasid 27. juunil taotlusvooru, kust saab taotleda toetust t&auml;iskasvanute v&otilde;tmep&auml;devuste arendamiseks ja &otilde;pihoiakute parandamiseks. Projektitegevuste sihtgrupp on p&otilde;hi- v&otilde;i keskhariduseta ning erialase ettevalmistuseta ja elukestvas &otilde;ppes v&auml;hem osalevad t&auml;iskasvanud.</strong>&nbsp;<br /><br />Jagatavate toetuste kogumaht on 2 300 000 eurot, millest 85% moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus ja 15% riiklik kaasfinantseering.</p> <p>Taotlusvoor &bdquo;T&auml;iskasvanute v&otilde;tmep&auml;devuste arendamine&ldquo; on avatud 27. juunist kuni 17. augustini 2016. Toetust saab taotleda v&otilde;tmep&auml;devusi arendavate koolituste l&auml;biviimiseks ning erinevateks sihtgrupi esindajaid &otilde;ppimise juurde toovateks tugitegevusteks. Samuti toetatakse koolitajate koolitus- ja arendustegevusi.</p> <p>Innove elukestva &otilde;ppe keskuse juhi Maarja Parve s&otilde;nul on v&auml;ga oluline, et v&auml;hem koolitustel osalenud t&auml;iskasvanud arendaksid t&ouml;&ouml;turul hakkamasaamiseks ja edaspidise &otilde;ppe soodustamiseks selleks vajalikke oskusi, n&auml;iteks v&otilde;&otilde;rkeelteoskust v&otilde;i suhtlemisoskust: &bdquo;Eelk&otilde;ige ootamegi taotlejatelt projekte prioriteetsete v&otilde;tmep&auml;devuste alaste koolituste l&auml;biviimiseks. Prioriteetseteks v&otilde;tmep&auml;devusteks loetakse &otilde;ppimisoskust, sotsiaalseid oskuseid, digip&auml;devusi, algatusv&otilde;imet ja ettev&otilde;tlikkust ning v&otilde;&otilde;rkeelteoskust, sealhulgas muukeelsete t&auml;iskasvanute eesti keele oskust.&ldquo;</p> <p>Innovest on oodatud toetust taotlema era- ja avalik&otilde;iguslikud juriidilised isikud ning riigi v&otilde;i kohaliku omavalitsuse asutused (v&auml;lja arvatud kutse&otilde;ppeasutused ja &uuml;ldhariduskoolid). Taotlejal peab olema viimase 7 aasta jooksul v&auml;hemalt 3-aastane kogemus t&auml;iskasvanuhariduse valdkonna projektide l&auml;biviimisel. Soovi korral v&otilde;ib projekti kaasata ka partnereid, sel juhul peab partner olema t&auml;ienduskoolitusasutuse pidaja v&otilde;i sellega v&otilde;rdsustatud isik v&otilde;i asutus.</p> <p><br />Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas&nbsp;<a href="https://etoetus.struktuurifondid.ee/" target="_blank">https://etoetus.struktuurifondid.ee</a><br /><br />Taotluste esitamise t&auml;htaeg on&nbsp;<strong>17. august 2016 kl 17.00.</strong></p> <p><br />Lisainfo:&nbsp;<a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/votmepadevused" target="_blank">www.innove.ee/struktuuritoetused/votmepadevused</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=621Kandideerida saab võrgustike juhtide arenguprogrammi2016-08-11<p>Sihtasutus Innove ning Haridus- ja teadusministeerium ootavad haridusvaldkonnas tegutsevate v&otilde;rgustike juhte ja aktiivseid tegevliikmeid kandideerima v&otilde;rgustike juhtide arenguprogrammi. Eesti haridusvaldkonnas tegutsevate v&otilde;rgustike/&uuml;henduste tegevusv&otilde;imekuse t&otilde;stmiseks ja j&auml;tkusuutlikkuse toetamiseks viiakse perioodil 2016-2018 ellu kolm samasisulist v&otilde;rgustike juhtide arenguprogrammi.</p> <p>Arenguprogrammi eesm&auml;rk on osalejate teadmiste suurendamine ja oskuste arendamine haridusvaldkonnas tegutsevate &uuml;henduste strateegilisest juhtimisest ja arendamisest, ressursside juhtimisest ja omatuluteenimise planeerimisest, inimeste juhtimisest, koost&ouml;&ouml;st, kaasamisest ja huvikaitsest ning osalejate toetamine nende kui juhi ja k&otilde;neisiku rolli teadvustamisel ja m&otilde;testamisel.</p> <p><strong>Tutvu arenguprogrammiga aadressil <a href="http://www.innove.ee/vorgustikud" target="_blank">www.innove.ee/vorgustikud</a></strong><br /><br />Kandideerimine on avatud <strong>30. augustini 2016.</strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=620Avatud on esimene taotlusvoor haridusvaldkonna võrgustikele 2016-08-10<p><strong>Innove &otilde;petaja ja koolijuhi t&auml;ienduskoolituskeskus kuulutab v&auml;lja esimese projektitoetuse taotlusvooru haridusvaldkonnas tegutsevatele ja &otilde;petajaid v&otilde;i koolijuhte &uuml;hendavatele v&otilde;rgustikele/&uuml;hendustele, haridusliidreid kujundavatele kogukondadele ja professionaalsetele &otilde;pikogukondadele.</strong><br /><br />Toetuse andmise eesm&auml;rk on toetada v&otilde;rgustike tegevusv&otilde;imekuse ja j&auml;tkusuutlikkuse suurenemist ning kujundada v&auml;lja nende roll ja &uuml;lesanded &otilde;petajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamisel selleks, et aidata kaasa &otilde;ppekava rakendamisele, uueneva &otilde;pik&auml;situse &otilde;ppeprotsessi juurutamisele ning professionaalse kapitali arendamisele.<br /><br /><br /><strong>Taotlusvoor on avatud 10. augustist kuni 19. septembrini 2016</strong> ja selle eelarve kogumaht on 100 000 eurot. Maksimaalne toetus &uuml;he taotluse kohta on kuni 3000 eurot &uuml;hes taotlusvoorus. <br /><br /><strong>Vajalik informatsioon ja dokumendid on leitavad aadressilt <a href="http://www.innove.ee/vorgustikud">www.innove.ee/vorgustikud</a></strong><br /><br />Avanenud taotlusvooruga seoses toimub ka kaks <strong>infop&auml;eva &ndash; 17. augustil Tallinnas ja 22. augustil Tartus</strong>. <br /><br /></p> <p>Projektitoetuse taotlusvoor on osa tegevusest &bdquo;&Otilde;petajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine&ldquo;, mida viiakse ellu Elukestva &otilde;ppe strateegia 2020 &bdquo;P&auml;devate ja motiveeritud &otilde;petajate ning haridusasutuste juhtide programmi&ldquo; raames ning toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Elukestva &otilde;ppe strateegias 2020 viidatakse koost&ouml;&ouml;le selle k&otilde;ige erinevamates vormides kui hariduss&uuml;steemi edu v&otilde;tmele. &Otilde;petajaid ja koolijuhte &uuml;hendavatel &uuml;hendustel on oluline roll koost&ouml;ise t&ouml;&ouml;kultuuri kujundamisel haridusvaldkonnas ja haridusuuenduste ellu rakendumisel, muutes oluliseks nende organisatsioonide tegevusv&otilde;imekuse ja j&auml;tkusuutlikkuse toetamise.</p> <p></p> <p>T&auml;psema informatsiooni leiab <a href="http://www.innove.ee/et/syndmused/date/2016-08-17/">kodulehelt.<br /></a><br /><br /><em>Lisainfo:</em><br /><br /><em>Heleriin J&otilde;esalu</em><br /><em>&Otilde;petaja ja koolijuhi t&auml;ienduskoolituskeskuse&nbsp;peaspetsialist&nbsp;</em><br /><em>735 0728/53 414 905</em><br /><em>heleriin.joesalu@innove.ee</em><br /><br /></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=619HEV-õppevara on kättesaadav Innove e-poest2016-08-02<p><strong>Alates 1. juunist 2016 on Innove uuenenud e-poest soovijatel v&otilde;imalik tellida paberkandjal HEV-&otilde;ppevara k&otilde;igile vanuseastmetele.&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Praegu tellides j&otilde;uab &otilde;ppevara kooli alguseks ka kohale.&nbsp;</span></strong></p> <p>Tellimuse saab esitada Innove&nbsp;<strong> <a href="http://myshoproller.com/sa-innove-e-pood/et/home">e-poest. <br /></a></strong>Elektroonilist &otilde;ppevara saab alla laadida portaalist: <strong><a href="http://www.hev.edu.ee/">www.hev.edu.ee</a>&nbsp;</strong></p> <p>&Otilde;ppevara puudutavate k&uuml;simuste korral aitab e-poe meeskonna liige Reilika Kaasik: reilika.kaasik@innove.ee</p> <p><br />Innove e-poe meeskond</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=618Õpetajatel on võimalik ülikoolides omandada lisaeriala või-pädevus2016-07-29<p><strong>Selgunud on projektid, mille raames saavad &otilde;petajad &uuml;likoolides omandada lisaeriala v&otilde;i &ndash;p&auml;devuse.</strong><br /><br />Taotlusvoor &bdquo;T&ouml;&ouml;tavate v&otilde;i t&ouml;&ouml;d alustavate &otilde;petajate lisaeriala omandamine" oli avatud 20. aprillist kuni 31. maini. Innovesse esitati 13 projektitaotlust, neist rahastatakse 11 projekti kogusummas 527 519 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%.</p> <p>Taotlejaks v&otilde;isid olla &otilde;petajatele taseme- v&otilde;i t&auml;iendus&otilde;pet pakkuvad avalik-&otilde;iguslikud &uuml;likoolid.</p> <p>Projektide raames saavad p&otilde;hikoolis t&ouml;&ouml;tavad &otilde;petajad omandada lisaeriala, l&otilde;imitud aine ja keele&otilde;ppe v&otilde;i eripedagoogilise lisap&auml;devuse ning t&ouml;&ouml;d alustavad muudelt elualadelt &otilde;petajakutsesse sisenejad saavad pedagoogilise p&auml;devuse.</p> <p>Projektide raames pakutavate koolituste kohta saab lisainfot toetuse saajate kodulehtedelt.&nbsp;Koolitustel osalemine on &otilde;petajate jaoks tasuta.<br /><em> <br /> </em><strong>Toetuse saajate nimekiri on leitav <a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/toetatud">siit.</a></strong><i></i></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=617Omavalitsused saavad toetust taotleda hoolekandeteenuste pakkumiseks2016-07-29<p><b>Eakate, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimeste ning nende pereliikmete t&ouml;&ouml;lesaamise toetamiseks saavad kohalikud omavalitused Innovest toetust taotleda 1. augustist kuni 31. oktoobrini. Sotsiaalministeeriumi eesm&auml;rk on aidata omavalitustel pakkuda hoolekandeteenuseid t&ouml;&ouml;turult k&otilde;rvale j&auml;&auml;nud inimeste t&ouml;&ouml;le aitamiseks. Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist 5,3 miljoni euroga.&nbsp;</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Innove t&ouml;&ouml;elu keskuse juhi &Uuml;lle Luide s&otilde;nul on Eestis sageli pereliikmetel suur hoolduskoormus, mis p&otilde;hjustab t&ouml;&ouml;turult k&otilde;rvale j&auml;&auml;mist, seet&otilde;ttu ongi toetuse andmise eesm&auml;rgiks t&ouml;&ouml;ealiste inimeste hoolduskoormuse v&auml;hendamine ning nende t&ouml;&ouml;turule sisenemise v&otilde;i seal j&auml;tkamise toetamine. &bdquo;Lisaks on v&auml;ga oodatud projektid, mis pakuvad tegevusi, et aidata erivajadustega inimestel t&ouml;&ouml;le minna v&otilde;i t&ouml;&ouml;turul j&auml;tkata, kuna erivajadusega inimeste t&ouml;&ouml;h&otilde;ivem&auml;&auml;r on siiani &uuml;sna madal&ldquo;, t&otilde;deb Luide.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><strong>Toetust on oodatud taotlema kohalike omavalitsuste &uuml;ksused v&otilde;i maakondlikud omavalitsuste liidud. </strong>Kohaliku omavalitsuse &uuml;ksus peab projekti kaasama partnerina ka v&auml;hemalt &uuml;he kohaliku omavalitsuse &uuml;ksuse ja maakondlik omavalitsuste liit v&auml;hemalt 50% liitu kuuluvatest &uuml;ksustest<strong>. </strong>Projektide raames tuleb koost&ouml;&ouml;s arendada ja osutada erinevaid hoolekandeteenuseid: <strong>koduteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus v&otilde;i v&auml;ljaspool kodu osutatav &uuml;ldhooldusteenus (p&auml;evahoiu- v&otilde;i intervallhooldusteenus). </strong>Taotletavad toetussummad peavad j&auml;&auml;ma 50 000 ja 225 000 euro vahele. Taotlusvooru kogueelarve on 5,3 miljonit eurot.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Taotluste esitamise <b>t&auml;htaeg on 31. oktoober 2016 kl 17.00</b> ning taotlusi saab esitada <strong>struktuuritoetuse e-keskkonnas</strong><b>&nbsp;<strong><a href="https://etoetus.struktuurifondid.ee/" target="_blank">https://etoetus.struktuurifondid.ee</a>&nbsp;</strong></b></p> <p>Avatud vooru tutvustamiseks toimuvad huvilistele <b>infop&auml;evad</b> 23. augustil Tallinnas ja 25. augustil Tartus. <br /> <br /> <strong>Lisainfo</strong> taotlusvooru kohta ja infop&auml;evadele registreerimine: <strong><a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/hoolekanne">www.innove.ee/struktuuritoetused/hoolekanne</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=610Oodatud on projektitaotlused täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks2016-07-25<p><strong>Sihtasutus Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium avasid 27. juunil taotlusvooru, kust saab taotleda toetust t&auml;iskasvanute v&otilde;tmep&auml;devuste arendamiseks ja &otilde;pihoiakute parandamiseks. Projektitegevuste sihtgrupp on p&otilde;hi- v&otilde;i keskhariduseta ning erialase ettevalmistuseta ja elukestvas &otilde;ppes v&auml;hem osalevad t&auml;iskasvanud.</strong> <br /><br />Jagatavate toetuste kogumaht on 2 300 000 eurot, millest 85% moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus ja 15% riiklik kaasfinantseering.</p> <p>Taotlusvoor &bdquo;T&auml;iskasvanute v&otilde;tmep&auml;devuste arendamine&ldquo; on avatud 27. juunist kuni 17. augustini 2016. Toetust saab taotleda v&otilde;tmep&auml;devusi arendavate koolituste l&auml;biviimiseks ning erinevateks sihtgrupi esindajaid &otilde;ppimise juurde toovateks tugitegevusteks. Samuti toetatakse koolitajate koolitus- ja arendustegevusi.</p> <p>Innove elukestva &otilde;ppe keskuse juhi Maarja Parve s&otilde;nul on v&auml;ga oluline, et v&auml;hem koolitustel osalenud t&auml;iskasvanud arendaksid t&ouml;&ouml;turul hakkamasaamiseks ja edaspidise &otilde;ppe soodustamiseks selleks vajalikke oskusi, n&auml;iteks v&otilde;&otilde;rkeelteoskust v&otilde;i suhtlemisoskust: &bdquo;Eelk&otilde;ige ootamegi taotlejatelt projekte prioriteetsete v&otilde;tmep&auml;devuste alaste koolituste l&auml;biviimiseks. Prioriteetseteks v&otilde;tmep&auml;devusteks loetakse &otilde;ppimisoskust, sotsiaalseid oskuseid, digip&auml;devusi, algatusv&otilde;imet ja ettev&otilde;tlikkust ning v&otilde;&otilde;rkeelteoskust, sealhulgas muukeelsete t&auml;iskasvanute eesti keele oskust.&ldquo;</p> <p>Innovest on oodatud toetust taotlema era- ja avalik&otilde;iguslikud juriidilised isikud ning riigi v&otilde;i kohaliku omavalitsuse asutused (v&auml;lja arvatud kutse&otilde;ppeasutused ja &uuml;ldhariduskoolid). Taotlejal peab olema viimase 7 aasta jooksul v&auml;hemalt 3-aastane kogemus t&auml;iskasvanuhariduse valdkonna projektide l&auml;biviimisel. Soovi korral v&otilde;ib projekti kaasata ka partnereid, sel juhul peab partner olema t&auml;ienduskoolitusasutuse pidaja v&otilde;i sellega v&otilde;rdsustatud isik v&otilde;i asutus.</p> <p><br />Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas <a href="https://etoetus.struktuurifondid.ee" target="_blank">https://etoetus.struktuurifondid.ee</a><br /><br />Taotluste esitamise t&auml;htaeg on <strong>17. august 2016 kl 17.00.<br />&nbsp;</strong></p> <p>Huvilistele toimub <strong>28. juunil</strong> Tallinna &Uuml;likooli konverentsikeskuses taotlusvooru tutvustav <strong>infop&auml;ev.</strong></p> <p><br />Lisainfo: <a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/votmepadevused" target="_blank">www.innove.ee/struktuuritoetused/votmepadevused</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=616Toimub haridusvõrgustike suveseminar "Tähelepanu, valmis olla, stardime!"2016-07-23<p><strong>Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium ootavad haridusvaldkonna v&otilde;rgustike/&uuml;henduste esindajaid suveseminarile "T&auml;helepanu, valmis olla, stardime!", mis toimub 4.&ndash;5. augustil Viljandimaal Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis.</strong><br /><br />V&otilde;rgustike suvine kohtumine annab stardi uude, kuni aastani 2020 kestvasse tegevusperioodi, v&otilde;imaluse &uuml;hendustevaheliseks kogemuste jagamiseks, koost&ouml;&ouml;suhete tugevdamiseks ja organisatsioonide tegevusv&otilde;imekuse suurendamiseks.</p> <p></p> <p><a href="http://www.innove.ee/et/syndmused/date/2016-08-04/" target="_blank">Loe t&auml;psemalt</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=615Innove abil saab ülikooli sisseastumiseksami teha elektroonselt Tallinnas, Tartus ja Jõhvis2016-07-07<p><b>J&auml;rgmisel teisip&auml;eval teevad pea 700 Tallinna &Uuml;likooli &uuml;hiskonnateaduste instituudi kahele bakalaureuse&otilde;ppekavale (haldus- ja &auml;rikorraldus ning riigiteadused) p&uuml;rgivat tudengikandidaati sisseastumiseksamit elektroonselt. Esmakordselt saavad kandideerijad teha sisseastumistesti lisaks Tallinnale ka Tartus ja J&otilde;hvis. Selleks kasutatakse Innove eksamite infos&uuml;steemi EIS.&nbsp;</b></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Innove hariduse agentuuri juhi Tanel Oppi s&otilde;nul on mitmes linnas e-sisseastumiseksami l&auml;biviimine oluline samm. "L&otilde;una-Eesti ja Ida-Virumaa kandidaadid ei pea enam &uuml;likooli sisseastumistestiks Tallinnasse s&otilde;itma. See s&auml;&auml;stab nii kandidaatide aega, kui ka raha," s&otilde;nas Oppi.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tallinna &Uuml;likooli vastuv&otilde;tu peaspetsialist Merit Paist s&otilde;nas, et kandidaadid on pakutava v&otilde;imalusega rahul. "Kuigi Tallinnas on k&otilde;ige rohkem huvilisi, on nii Tartus kui ka J&otilde;hvis pakutavale ajale registreerunuid. See t&auml;hendab, et kandidaadid on uue v&otilde;imaluse h&auml;sti vastu v&otilde;tnud ja soovivad seda kasutada," lisas ta.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tallinna &Uuml;likooli &uuml;hiskonnateaduste instituudi haldus- ja &auml;rikorralduse v&otilde;i riigiteaduste erialale &otilde;ppima asumiseks tuleb kandidaatidel t&auml;ita vastuv&otilde;tu soorituspunktis asuvas arvutis elektrooniline vastuv&otilde;tu test. 45-minutilises testis kontrollitakse teadmisi ja v&otilde;&otilde;rkeelse teksti funktsionaalse lugemise oskust. See moodustab 75% kogu sisseastumise hindest (25% hindest moodustab eesti keele riigieksam v&otilde;i eesti keele kui teise keele riigieksam).</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Testi l&auml;biviimiseks kasutatakse Innove ekspertide abi ja eksamite infos&uuml;steemi EIS e-keskkonda, mis v&otilde;imaldab elektroonseid teste koostada ja l&auml;bi viia. Kandidaat saab valida avalduse esitamisel endale sobiva sisseastumiseksami soorituskoha.</span></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=614Toetatakse haridusasutuste arendusprojekte ning meeskonnakoolitusi2016-07-04<p><strong>Haridusasutused said Innovesse taotlusi esitada &otilde;ppeasutuse &uuml;mberkorraldamist v&otilde;i alustamist toetavate meeskonnakoolituste ning organisatsioonikultuuri arendusprojektide jaoks. T&auml;naseks on selgunud toetuse saajad. Riik ja Euroopa Sotsiaalfond toetavad 14 haridusasutuste arendusprojekti ning 12 meeskonnakoolituste projekti.<br />&nbsp;</strong><strong></strong></p> <p><strong>- Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat &otilde;pik&auml;situst toetava organisatsioonikultuuri loomiseks</strong><br /> Kokku esitati Innovesse 28 projekti, millest raha saavad 14 kogusummas 125&nbsp;319 eurot.<br /> <br /> Toetust said taotleda Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavad kutse&otilde;ppeasutused ja &uuml;ldhariduskoolid ning koolieelsete lasteasutuste, kutse&otilde;ppeasutuste ja &uuml;ldhariduskoolide pidajad. <br /> <br /> Uus taotlusvoor samas tegevuses toimub k&auml;esoleva aasta s&uuml;gisel.<br /><br /> <strong><br />- &Uuml;ldhariduskoolide ja kutse&otilde;ppeasutuste &uuml;mberkorraldamist v&otilde;i alustamist toetavad meeskonnakoolitused</strong><br />Innovesse esitati 15 projekti, rahastatakse neist 12 kogusummas 56&nbsp;103 eurot.<br /> <br /> Toetust said taotleda alates 2014. aasta 1. jaanuarist &uuml;mberkorraldatud v&otilde;i uued, alates 2015. aasta 1. juunist asutatud &uuml;ldhariduskoolid ja kutse&otilde;ppeasutused.<br /> <br />J&auml;rgmine taotlusvoor selles tegevuses toimub 2017. aastal.<br /> <br /> <a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/toetatud"><strong>Toetuse saajate nimekirjad</strong>&nbsp;<br /> </a><br /> Taotlusvoorudes jagatavast toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%.</p> <p><br /><em>M&auml;&auml;ruse&nbsp;<a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/131102015001">"T&auml;nap&auml;evase &otilde;pik&auml;situse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna &Uuml;likoolis ja Tartu &Uuml;likoolis"</a>&nbsp;tegevuse 4&nbsp;&bdquo;Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat &otilde;pik&auml;situst toetava organisatsioonikultuuri loomiseks"&nbsp;ja tegevuse 5&nbsp;"&Uuml;ldhariduskoolide ja kutse&otilde;ppeasutuste &uuml;mberkorraldamist v&otilde;i alustamist toetavad meeskonnakoolitused"&nbsp;taotlusvoor oli avatud&nbsp;20. aprillist kuni 23. maini 2016.</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=613Omavalitsused soovivad korrastada 34 põhikooli üle Eesti2016-07-01<p><strong>P&otilde;hikooliv&otilde;rgu korrastamiseks taotlevad 34 omavalitsust Innovest &uuml;le 85,5 miljoni euro. </strong><strong>Haridus- ja Teadusministeerium eesm&auml;rk on toetada omavalitsusi p&otilde;hikooliv&otilde;rgu korrastamisel, et viia koolimajad vastavusse &otilde;pilaste arvu langusega ning v&auml;hendada kulusid taristule. </strong><strong>Kokku on selles voorus v&otilde;imalik v&auml;lja jagada 46 miljonit eurot Eesti riigi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusraha</strong><strong>.</strong><strong></strong></p> <p>Eile sulgunud taotlusvooru said omavalitsused esitada ettepanekuid oma piirkonna p&otilde;hikooliv&otilde;rgu korrastamiseks, et viia koolimajad vastavusse prognoositava &otilde;pilaste arvu langusega ning v&auml;hendada kulusid.<b> </b>Toetust sai taotleda &otilde;ppehoone rekonstrueerimiseks, uue ehitamiseks ja sisustamiseks v&otilde;i lammutamiseks. K&auml;esolevas voorus said taotlusi esitada omavalitsused, kes on otsustanud sulgeda g&uuml;mnaasiumiastme v&otilde;i leppinud kokku riigig&uuml;mnaasiumi asutamises.</p> <p>Ettepanekuid laekus Innovesse 14 maakonna 34 omavalitsuselt &uuml;le Eesti, k&otilde;ige rohkem Harjumaalt &ndash; viielt erinevalt vallavalitsuselt. Neli ettepanekut esitasid Ida-Virumaa ja Tartumaa vallad, mujalt oli ettepanekuid v&auml;hem. Soovitud toetussummad projekti kohta j&auml;id 201 tuhande ja 5 miljoni vahele. <br /> <br /> Ettepanekute esitamisele j&auml;rgneb Innoves esitaja ja ettepaneku n&otilde;uetele vastavuse kontroll ning hindamine valikukomisjonis, mis kestab oktoobrini. Peale seda moodustatakse hindamistulemuste alusel pingerida ning esitatakse vooru eelarve piiresse j&auml;&auml;nud ettepanekute ulatuses investeeringute kava eeln&otilde;u valitsusele kinnitamiseks. Eeldatavalt kinnitatakse investeeringute kava novembris.</p> <p class="node-lead-emphasized"><em>Lisainfo</em></p> <p><strong>Taotlusvoorudest</strong></p> <ul> <li>2017. aasta alguses avaneb teine p&otilde;hikooliv&otilde;rgu korrastamise taotlusvoor, kuhu oodatakse taotlusi omavalitsustelt, mis kas liidavad p&otilde;hikoole, sulgevad m&otilde;ne p&otilde;hikooli v&otilde;i p&otilde;hikooliastme.</li> <li>Aastal 2017 saavad omavalitsused taotleda toetust ka kaasavat haridust edendava taristu kohandamiseks tavakoolides.</li> <li>P&otilde;hikooliv&otilde;rgu korrastamise meetme maht koos omafinantseeringuga on kokku enam kui 100 miljonit eurot.&nbsp;K&otilde;ikide taotlusvoorude raames on investeeringute maht koos omaosalusega ca 106 miljonit eurot, millest 92 miljonit tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist.</li> </ul> <p><strong>Kooliv&otilde;rgu korrastamine</strong></p> <ul> <li>&Otilde;pilaste arv on langenud &uuml;heksak&uuml;mnendate aastate l&otilde;pust pea 40%. Eesti koolimajad on valdavalt ehitatud ajal, mil aastas s&uuml;ndis u 21 000 last. Prognoosi j&auml;rgi v&auml;heneb s&uuml;ndivus aastaks 2040 umbes 10 000 s&uuml;nnile aastas.</li> <li>Munitsipaal- ja riigikoolide v&otilde;rgu korrastamise eesm&auml;rk on v&auml;hendada omavalitsuste ja riigi kulusid koolide haldamisele. Selle arvelt on v&otilde;imalik rohkem panustada &otilde;petajate, koolijuhtide, tugispetsialistide palkadesse, &otilde;pikeskkonda ning hariduse kvaliteeti.</li> <li>Kokku on haridusvaldkonnas kasutada praegu ligi 3,5 miljonit ruutmeetrit pinda. Aastaks 2020 on plaanis v&auml;hendada seda 3 miljoni ruutmeetrini. Rohkem kui pool haridustaristust on &uuml;ldhariduskoolid.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Investeeringuteprogramm Eesti kooliv&otilde;rku</strong></p> <ul> <li>2015. aasta kevadel kinnitas valitsus &uuml;ldhariduskoolide v&otilde;rku investeerimise p&otilde;him&otilde;tted, mis on 241 miljoni euro suuruse kooliv&otilde;rguinvesteeringute kava k&auml;ivitamise eelduseks.</li> <li>Investeeringutest toetatakse g&uuml;mnaasiumide ja p&otilde;hikoolide taristu n&uuml;&uuml;disajastamist ja pinnakasutuse optimeerimist.</li> <li>Kooliv&otilde;rguinvesteeringute programmi raames korrastatakse ka hariduslike erivajadustega lastele m&otilde;eldud koolide v&otilde;rku ning kohalikud omavalitsused saavad toetust kaasavat haridust edendava taristu loomiseks v&otilde;i kohandamiseks.</li> <li>Samuti j&auml;tkub maakondades tugevate g&uuml;mnaasiumite rajamine, et vastavalt seadusele toimiks aastaks 2020 riigig&uuml;mnaasium k&otilde;ikides maakonnakeskustes.</li> </ul> <p></p> <p><a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/pohikool" target="_blank">T&auml;iendav info taotlusvooru kohta</a></p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=611Innove ootab projektitaotlusi täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks 2016-06-27<p><b>Sihtasutus Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium avavad taotlusvooru, kust saab taotleda toetust t&auml;iskasvanute v&otilde;tmep&auml;devuste arendamiseks ja &otilde;pihoiakute parandamiseks. Projektitegevuste sihtgrupp on p&otilde;hi- v&otilde;i keskhariduseta ning erialase ettevalmistuseta ja elukestvas &otilde;ppes &nbsp;v&auml;hem osalevad t&auml;iskasvanud. Jagatavate toetuste kogumaht on 2 300 000 eurot, millest 85% moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus ja 15% riiklik kaasfinantseering.</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Taotlusvoor &bdquo;T&auml;iskasvanute v&otilde;tmep&auml;devuste arendamine&ldquo; on avatud 27. juunist kuni 17. augustini 2016. Toetust saab taotleda v&otilde;tmep&auml;devusi arendavate koolituste l&auml;biviimiseks ning erinevateks sihtgrupi esindajaid &otilde;ppimise juurde toovateks tugitegevusteks. Samuti toetatakse koolitajate koolitus- ja arendustegevusi.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Innove elukestva &otilde;ppe keskuse juhi Maarja Parve s&otilde;nul on v&auml;ga oluline, et v&auml;hem koolitustel osalenud t&auml;iskasvanud arendaksid t&ouml;&ouml;turul hakkamasaamiseks ja edaspidise &otilde;ppe soodustamiseks selleks vajalikke oskusi, n&auml;iteks v&otilde;&otilde;rkeelteoskust v&otilde;i suhtlemisoskust: &bdquo;Eelk&otilde;ige ootamegi taotlejatelt projekte prioriteetsete v&otilde;tmep&auml;devuste alaste koolituste l&auml;biviimiseks. Prioriteetseteks v&otilde;tmep&auml;devusteks loetakse &otilde;ppimisoskust, sotsiaalseid oskuseid, digip&auml;devusi, algatusv&otilde;imet ja ettev&otilde;tlikkust ning v&otilde;&otilde;rkeelteoskust, sealhulgas muukeelsete t&auml;iskasvanute eesti keele oskust.&ldquo;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Innovest on oodatud toetust taotlema era- ja avalik&otilde;iguslikud juriidilised isikud ning riigi v&otilde;i kohaliku omavalitsuse asutused (v&auml;lja arvatud kutse&otilde;ppeasutused ja &uuml;ldhariduskoolid). Taotlejal peab olema viimase 7 aasta jooksul v&auml;hemalt 3-aastane kogemus t&auml;iskasvanuhariduse valdkonna projektide l&auml;biviimisel. Soovi korral v&otilde;ib projekti kaasata ka partnereid, sel juhul peab partner olema t&auml;ienduskoolitusasutuse pidaja v&otilde;i sellega v&otilde;rdsustatud isik v&otilde;i asutus.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas <a href="https://etoetus.struktuurifondid.ee">https://etoetus.struktuurifondid.ee</a></p> <p>Taotluste esitamise <b>t&auml;htaeg on 17. august 2016 kl 17.00.</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Huvilistele toimub 28. juunil Tallinna &Uuml;likooli konverentsikeskuses taotlusvooru tutvustav <b>infop&auml;ev.</b></p> <p><br /> <b>Lisainfo</b>: <a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/votmepadevused">www.innove.ee/struktuuritoetused/votmepadevused</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><i>Sihtasutus Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</i></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=6082016. a riigieksamite esmased tulemused kinnitavad viimaste aastate keskmisi2016-06-20<p><b>Matemaatika riigieksami tulemus on eelmiste aastatega v&otilde;rreldes t&otilde;usnud ja eesti keele, eesti keele teise keelena ning v&otilde;&otilde;rkeelte eksamite tulemused aastate l&otilde;ikes stabiilsed.&nbsp;</b></p> <p>Matemaatika eksamiks said &otilde;pilased valida kas kitsa v&otilde;i laia matemaatika eksami. Kitsa eksami valis 3440 ja laia eksami 4604 noort.&nbsp; Kitsa matemaatika eksami keskmine tulemus sel aastal on 39,9&nbsp; ja laia eksami keskmine tulemus 56,3 punkti.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Sihtasutus Innove hariduse agentuuri juht Tanel Oppi usub, et matemaatika eksami keskmise tulemuse t&otilde;us n&auml;itab kindlalt kolm aastat toiminud riigieksamite s&uuml;steemi juurdumist: <i>&bdquo;Keskmise tulemuse t&otilde;us r&otilde;&otilde;mustab ja n&auml;itab, et ilmselt on nii varasema &otilde;ppimisotsuse tegemine kitsa ja laia kursuse, kui sel aastal ka matemaatika eksami valikul, olnud teadlikum. Eksamis&uuml;steem on stabiilne ja nii &otilde;pilased kui &otilde;petajad on sellest l&auml;htudes tublit t&ouml;&ouml;d teinud. T&auml;psematest p&otilde;hjustest saame kindlamalt r&auml;&auml;kida s&uuml;gisel, peale esmaste tulemuste anal&uuml;&uuml;si.&ldquo;&nbsp;</i><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Eesti keele eksamit tegi sel aastal 6884 eksaminandi ja eksami keskmine tulemus oli 62,6 punkti. Viie aasta jooksul on tulemus&nbsp; olnud stabiilne ja eelmiste aastatega sarnane.&nbsp;</p> <p>Eesti keele teise keele riigieksamil osales &uuml;ldhariduskoolides, kutsekoolides ja mujal kokku 2146 &otilde;pilast. Eksami keskmine tulemus 60,4 on viimastel aastatel p&uuml;sinud suhteliselt stabiilsena.</p> <p>V&otilde;&otilde;rkeeleeksamina said &otilde;pilased teha inglise keele riigieksami v&otilde;i sooritada prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelise eksami. V&otilde;rreldes eelmise aastaga suurenes eksaminandide arv prantsuse ja saksa keeles, v&auml;henes vene ja inglise keeles.&nbsp; Taseme saavutanute osakaal t&otilde;usis m&otilde;nev&otilde;rra prantsuse ja saksa keeles, v&auml;henes inglise ja vene keeles. B2-taseme saavutanute osakaal kasvas vene ja prantsuse keeles, j&auml;i samaks saksa keeles.</p> <p>Sel kevadel toimusid riigieksamid 20. korda ja kolmandat aastat uue korra alusel, mille j&auml;rgi peavad &otilde;pilased g&uuml;mnaasiumi l&otilde;petamiseks sooritama eesti keele v&otilde;i eesti keele teise keelena, v&otilde;&otilde;rkeele ja matemaatika riigieksamid. Eksameid sooritas&nbsp; kokku 9642 eksaminandi.</p> <p>S&uuml;gisel avalikustavad SA Innove ja Haridus- ja Teadusministeerium t&auml;nastele esmastele tulemustele lisaks riigieksamite kokkuv&otilde;tva statistika ja anal&uuml;&uuml;si koolide kohta, mis v&otilde;tab arvesse nii riigieksamite tulemusi kui g&uuml;mnaasiumi panust &otilde;pilaste edasij&otilde;udmisse. G&uuml;mnaasiumi panus iseloomustab &otilde;ppet&ouml;&ouml; tulemuslikkust, v&otilde;ttes arvesse &otilde;pilaste l&auml;htetaseme.</p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><b>T&auml;iendav materjal riigieksamite esmaste tulemuste kohta on <a href="/UserFiles/Riigieksamid/2016/Riigieksamite_esmased_tulemused_2016_pressile.pdf" title="Riigieksamite_esmased_tulemused_2016_pressile.pdf (378 KiB)">k&auml;ttesaadav siit</a>.</b></p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>Kommentaaride ja intervjuudeks saamiseks ootame meediaesindajaid SA Innove kontorisse (L&otilde;&otilde;tsa 4, Tallinn) t&auml;na, 21. juunil kell 11.00.-12.00. </b></p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=607Konkurss e-ülesannete koostajate leidmiseks2016-06-20<p>Otsime e-&uuml;lesannete koostajaid v&otilde;&otilde;rkeelte ainevaldkonnas sh eesti keeles teise keelena. Kandideerimise t&auml;htaeg on 10. juuli.</p> <p></p> <p><a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/hanked/ylesanded"><strong>T&auml;psem info siit.</strong></a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=606Innove korraldab täiskasvanute võtmepädevuste arendamise taotlusvooru infopäeva2016-06-17<p><b>Sihtasutus Innove ja Haridus- ja Teadusministeerium avavad 27. juunil taotlusvooru, kust saab taotleda toetust t&auml;iskasvanute v&otilde;tmep&auml;devuste arendamiseks ja &otilde;pihoiakute parandamiseks. Projektitegevuste sihtgrupp on p&otilde;hi- v&otilde;i keskhariduseta ning erialase ettevalmistuseta ja elukestvas &otilde;ppes &nbsp;v&auml;hem osalevad t&auml;iskasvanud.</b></p> <p>Taotlusvoor &bdquo;T&auml;iskasvanute v&otilde;tmep&auml;devuste arendamine&ldquo; on avatud 27. juunist kuni 17. augustini 2016. Toetust saab taotleda v&otilde;tmep&auml;devusi arendavate koolituste l&auml;biviimiseks ning erinevateks sihtgrupi esindajaid &otilde;ppimise juurde toovateks tugitegevusteks. Samuti toetatakse koolitajate koolitus- ja arendustegevusi.</p> <p>Innovest on oodatud toetust taotlema era- ja avalik&otilde;iguslikud juriidilised isikud ning riigi v&otilde;i kohaliku omavalitsuse asutused (v&auml;lja arvatud kutse&otilde;ppeasutused ja &uuml;ldhariduskoolid). Taotlejal peab olema viimase 7 aasta jooksul v&auml;hemalt 3-aastane kogemus t&auml;iskasvanuhariduse valdkonna projektide l&auml;biviimisel. Soovi korral v&otilde;ib projekti kaasata ka partnereid, sel juhul peab partner olema t&auml;ienduskoolitusasutuse pidaja v&otilde;i sellega v&otilde;rdsustatud isik v&otilde;i asutus.</p> <p>Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas <a href="https://etoetus.struktuurifondid.ee">https://etoetus.struktuurifondid.ee</a> alates 27. juunist.</p> <p>Taotluste esitamise t&auml;htaeg on 17. august 2016 kl 17.00.</p> <p><b>Huvilistele toimub 28. juunil Tallinna &Uuml;likooli konverentsikeskuses taotlusvooru tutvustav infop&auml;ev. </b></p> <p>Lisainfo taotlusvooru kohta ja infop&auml;evale registreerumine: <a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/votmepadevused">www.innove.ee/struktuuritoetused/votmepadevused</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=605Kutseõppeasutuste suvine vastuvõtukalender2016-06-15<p><strong>Kutse&otilde;ppeasutustes on juba k&auml;imas v&otilde;i peatselt algamas suvine vastuv&otilde;tuperiood.&nbsp;</strong></p> <p><strong></strong>Rakvere Ametikooli arendus- ja kvaliteedijuhi Piret Torm-Miront&scaron;iku s&otilde;nutsi on v&otilde;rreldes eelmise aastaga ametikooli erialade vastu huvi suurem. Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskuse huvijuhi Kadri Ruuti s&otilde;nul on vastuv&otilde;tt alanud edukalt. &bdquo;Paneksime kandideerijatele s&uuml;damele, et koolil&otilde;putunnistuse juurde k&auml;ib ka hinneteleht,&ldquo; lisas Ruut.</p> <p><strong>Mida veel silmas pidada?</strong></p> <p>N&auml;iteks Tartu Kunstikooli v&otilde;etakse &otilde;pilasi vastu portfoolio alusel. J&auml;rgneb vestlus ja &uuml;ks erialaeksam. Need, kes on osalenud 2015./2016. &otilde;ppeaastal kunstiol&uuml;mpiaadi piirkondlikus v&otilde;i &uuml;leriigilises voorus, v&otilde;etakse vastu ilma portfoolio esitamiseta ja ilma eksamita. Sisseastumiseksamid ja -vestlused toimuvad 27.-29. juunil. Kunstikooli avalike suhete korraldaja Piret Paluteder soovib k&otilde;igile noortele julget pealehakkamist.</p> <p>Eesti Merekooli omap&auml;raks on, et sisseastumisel esitatavatel dokumendifotodel peavad &otilde;pilased olema heledas triiks&auml;rgis ja lipsuga. &bdquo;Samuti on meie sisseastumisel oluline see, et kandidaat peab koolile esitama mere&otilde;ppeasutusse asuja terviset&otilde;endi, mida v&auml;ljastavad vastava kvalifikatsiooni saanud arstid,&ldquo; lisas direktori aset&auml;itja &otilde;ppekasvatust&ouml;&ouml; alal, Tiia Onga.</p> <p>Tartu Kutsehariduskeskus korraldab sisseastujatele 15. ja 27. juunil infotunde, mis abistavad noort nii eriala valikul kui ka dokumentide vormistamisel. Kuna Tartu Kutsehariduskeskusesse kandideerimisel on n&otilde;utav ka motivatsioonikirja esitamine, siis pakutakse ka motivatsioonikirja koostamise koolitusi. Uuri lisaks&nbsp;<a href="http://khk.ee/koolitus/noustamine/koolitused-sisseastujatele">siit</a>!</p> <p>Haapsalu Kutsehariduskeskuses kestab vastuv&otilde;tt aga kogu suve. &bdquo;Oluline on silmas pidada vastuv&otilde;tukomisjonide aegu ja et enne komisjoni oleks kandideerijal avaldus esitatud,&ldquo; m&auml;rkis kooli arendusdirektor Aile N&otilde;upuu.</p> <p></p> <p><strong>Kutseharidus.ee annab <a href="http://kutseharidus.ee/2016/06/suvine-vastuvott-2016/">&uuml;levaate suvise vastuv&otilde;tuperioodi koondkalendrist</a>. T&auml;psemad vastuv&otilde;tutingimused leiab iga kooli kodulehelt.&nbsp;</strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=604Täna toimub põhikooli viimane lõpueksam – valikeksam2016-06-13<p>K&otilde;ik eksamid algavad kell 10.00.</p> <p>Eksamit&ouml;&ouml;de hindamisjuhendid tehakse avalikuks <b>pool tundi p&auml;rast eksami l&otilde;ppu</b>&nbsp;SA Innove veebilehel 2016. aasta <a href="http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/lopueksamite-materjalid/lopueksamite-materjalid-2016">p&otilde;hikooli l&otilde;pueksamite materjalide rubriigis</a>.&nbsp;Lisaks avalikustatakse juhendid ka EIS-is.&nbsp;Eksamimaterjalid on v&otilde;imalik alla laadida ka&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/sh/gwwezypd6cj5so8/AAD8_LTNZYoYexty8aYxeDtQa?dl=0">DROPBOXIST</a>&nbsp;!</p> <p>&Uuml;htse p&otilde;hikooli l&otilde;pueksami protokoll on elektrooniline.</p> <p>L&otilde;pueksamikomisjon kannab hiljemalt <b>nelja t&ouml;&ouml;p&auml;eva jooksul</b> p&auml;rast eksami toimumist andmed Eksamite infos&uuml;steemi (EIS).</p> <p><a href="http://www.innove.ee/UserFiles/Riigieksamid/2016/salvestamise_juhend.pdf">Juhend v&otilde;&otilde;rkeele p&otilde;hikooli l&otilde;pueksami suulise osa salvestiste edastamiseks SAle Innove.</a></p> <p>Tagasiside k&uuml;simustikud &otilde;petajatele on <a href="http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/koolidele-lopueksamitest/tagasiside">leitavad siit</a>.&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><em>Edu eksamil!&nbsp;</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=601Tutvumine riigieksamitöödega apellatsiooniperioodil2016-06-03<p>Apellatsiooniperioodil saab riigieksamit&ouml;&ouml;dega tutvuda ajavahemikul 20.- 28. juuni 2016.</p> <p>Palun vali sobiv kuup&auml;ev ja kellaaeg ning t&auml;ida registreerimisvorm <strong><a href="http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamitoo-tutvumine">SIIT</a></strong>.&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=600Õpetajate täiendusõpe muutub kvaliteetsemaks ja mitmekülgsemaks 2016-06-02<p><b>Selgunud on 24 projekti, mis hakkavad pakkuma &otilde;petajatele t&auml;iendus&otilde;pet ja baaskoolitusi, samuti arendatakse edasi &uuml;likoolide juures tegutsevaid &otilde;petajahariduse kompetentsikeskusi. &Otilde;petajate t&auml;iendus&otilde;pe peaks muutuma mitmek&uuml;lgsemaks ja &otilde;petajatele k&auml;ttesaadavamaks. Projektide raames toimuvatel koolitustel osalemine on &otilde;petajatele tasuta, koolitusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. <br /><br /></b>Kolmes voorus v&auml;lja jagatav toetussumma on 3&nbsp;260&nbsp;558 eurot. Taotlusvoore korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Haridus- ja Teadusministeeriumiga.</p> <p>Haridus- ja Teadusministeeriumi &otilde;petajaosakonna juhataja Kristi Mikiveri s&otilde;nul on taotlusvoorud ellu kutsutud selleks, et mitmekesistada &otilde;petajatele pakutavaid t&auml;iendus&otilde;ppe v&otilde;imalusi. &bdquo;Leppisime &otilde;petajate, &uuml;likoolide ja koolijuhtide esindajatega kokku prioriteetsed koolituste teemad ja loodan v&auml;ga, et l&auml;bi nende saame koos partneritega &otilde;petajateni tuua uuenenud kvaliteediga t&auml;iendus&otilde;ppe,&ldquo; oli Mikiveri soov.<b></b></p> <p><b>Taotlusvoorus </b><a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/opetajate-taiendusope"><b>&bdquo;&Otilde;petajate t&auml;iendus&otilde;pe</b>&ldquo;</a> esitati Innovesse 81 n&otilde;uetele vastavat projektitaotlust k&otilde;rgkoolidelt, mittetulundus&uuml;hingutelt ja era&otilde;iguslikelt juriidilistelt isikutelt kogusummas 529&nbsp;903 eurot. Toetust saavad 20 projekti, mille vahel l&auml;heb jagamisele 147 535 eurot. Projekti kohta antav toetus j&auml;&auml;b viie ja kaheksa tuhande euro vahele. Projektide raames plaanitakse koolitusi pakkuda 482 &otilde;petajale.<br /> <br /> Enim rahastatakse SA Oman&auml;olise Kooli Arenduskeskuse projekte &ndash; kokku 8. Samuti saavad toetust 3 Tallinna &Uuml;likooli, 2 Tartu Rahva&uuml;likooli ning 2 P&otilde;lvamaa O&Uuml; Tul&otilde;tungal projekti. Teised organisatsioonid saavad rahastust &uuml;hele projektile.<br /> <b><br /> </b>Toetust saanud projektid hakkavad &uuml;le Eesti pakkuma &otilde;petajatele erinevaid t&auml;ienduskoolitusi: kuidas toetada andekaid lapsi, kuidas toime tulla k&auml;itumisraskustega lastega, kuidas kaasata tavakooli hariduslike erivajadustega lapsi, kuidas luua t&auml;iskasvanud &otilde;ppija vajadustele vastav &otilde;ppekeskkond kutsekoolis, kuidas arendada loovat ettev&otilde;tlikkust jne. <br /> <br /> Koolitused k&auml;ivituvad valdavalt s&uuml;gise alguses, koolituste t&auml;psem info avaldatakse peagi ka HITSA koolituskalendris.<br /> <b><br /> Taotlusvoorust </b><a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/opetajate-taiendusope"><b>&bdquo;&Otilde;petajate baaskoolitused&ldquo;</b></a><strong> </strong>rahastatakse Tallinna &Uuml;likooli ja Tartu &Uuml;likooli projektitaotlused &bdquo;&Otilde;petaja professionaalse arengu toetamine Tallinna &Uuml;likoolis&ldquo; (toetussumma 314&nbsp;067 eurot) ning &bdquo;Tartu &Uuml;likooli baaskoolitused &otilde;petajatele&ldquo; (toetussumma 202&nbsp;685 eurot). Nimetatud projektide raames l&auml;biviidavad koolitused k&auml;sitlevad j&auml;rgnevaid teemasid: &otilde;petaja kutsestandardites kirjeldatud kompetentside arendamine erinevatel kutsetasemetel, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine, &otilde;petaja uurimisp&auml;devuse arendamine, kaasav haridus mitmekultuurilises &otilde;pikeskkonnas ning koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusest tuleneva lasteaia t&ouml;&ouml;korralduse muudatuste elluviimine.</p> <p><b><br /> Taotlusvoorust </b><a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/kompetentsikeskused"><b>"Kompetentsikeskuste arendamine Tallinna &Uuml;likoolis ja Tartu &Uuml;likoolis" </b></a>rahastatakse &uuml;likoolide projektid<b> &bdquo;</b>Haridusuuenduse kompetentsikeskus Tallinna &Uuml;likoolis&ldquo; (toetussumma 1&nbsp;296&nbsp;270 eurot) ning &bdquo;Tartu &Uuml;likooli &otilde;petajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum arendamine&ldquo; (toetussumma 1&nbsp;299&nbsp;999). Toetuse abil arendatakse koos partneritega edasi kompetentsikeskusi Tallinna &Uuml;likoolis ja Tartu &Uuml;likoolis.</p> <p><br />Toetust saanud <b><a href="http://www.innove.ee/UserFiles/Uudised/opetajate_voorud-juuni2016.pdf">projektide nimekiri.</a></b></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=598Uksed avas Innove uuenenud e-pood 2016-06-01<p>T&auml;na, 1. juunil avati peale v&auml;rskenduskuuri uuesti SA Innove <strong><a href="http://myshoproller.com/sa-innove-e-pood/et/checkout/success">e-pood.</a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="http://myshoproller.com/sa-innove-e-pood/et/checkout/success">&nbsp;</a></span></strong></p> <p>E-poest saab praegu tellida erinevat paberkandjal HEV-&otilde;ppevara.&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><em>Head e-poe uudistamist ja kasutamist!</em></p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=474Euroopa Sotsiaalfondi avatud taotlusvoor tööelu valdkonnas2016-05-31<p>Alates 1. detsembrist saab Innovest toetust taotleda Euroopa Sotsiaalfondi meetme &bdquo;T&ouml;&ouml;lesaamist toetavad teenused" avatud taotlusvoorust.</p> <p><em>Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna &bdquo;T&ouml;&ouml;turule juurdep&auml;&auml;su parandamine ja t&ouml;&ouml;turult v&auml;ljalangemise ennetamine" meetme &bdquo;T&ouml;&ouml;lesaamist toetavad teenused" toetuse andmise eesm&auml;rgiks on soodustada 16&ndash;29-aastaste noorte v&otilde;i pikka aega t&ouml;&ouml;turult eemal olnud inimeste t&ouml;&ouml;le asumist ja t&ouml;&ouml;turul p&uuml;simist. Toetatakse teenuste osutamist l&auml;htuvalt sihtr&uuml;hma t&ouml;&ouml;le asumise takistustest. Toetuse andmise tulemusel on t&ouml;&ouml;le rakendunud v&auml;hemalt 30% projektides osalenutest.</em></p> <p></p> <p><strong>Taotlusvoorudes toetatakse projekte, mille raames&nbsp;viiakse l&auml;bi tegevusi mittet&ouml;&ouml;tavate ja mitte&otilde;ppivate:</strong><br /><br /><strong>1)</strong><span>&nbsp;</span><strong>esimese ja teise taseme haridusega 16&ndash;29-aastaste noorte konkurentsiv&otilde;ime t&otilde;stmiseks ja t&ouml;&ouml;le aitamiseks</strong><span>&nbsp;-&nbsp;</span><em>taotlusvoor on avatud 1. detsembril 2015 ja on avatud kuni 30. juunini 2020;&nbsp;<em>taotlusvooru eelarve on&nbsp;</em>8 145 000 eurot.</em><br /><br /></p> <p><strong><em><a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/toetavad-teenused">Loe t&auml;psemalt</a></em></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=596Välja on kuulutatud konkurss e-ülesannete koostajate leidmiseks2016-05-28<p>Otsime e-&uuml;lesannete koostajaid matemaatikas ja loodusainetes II-III kooliastmele. Kandideerimise t&auml;htaeg on 6. juuni.</p> <p></p> <p><a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/hanked/ylesanded">T&auml;psem info siit</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=595Veebidisaini kutsemeistrivõistluse võitis Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilane2016-05-28<p><strong>Eile, 27. mail premeeriti Tallinna Pol&uuml;tehnikumis kahep&auml;evase kutsev&otilde;istluse parimaid noori veebidisainereid. Esimese koha p&auml;lvis Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse &otilde;pilane Erik Schults, teisele kohale tuli Viller Maine Haapsalu Kutsehariduskeskusest ning kolmanda koha saavutas Andre Saareli Tallinna Pol&uuml;tehnikumist.</strong></p> <p><strong></strong>Parima veebidisaineri tiitli p&auml;lvinud kolmanda kursuse &otilde;pilane Erik valis tarkvara ja andmebaaside halduse eriala l&auml;bi juhuse. &bdquo;Mulle on alati arvutid meeldinud, kuid &otilde;pingute jooksul olen veendunud, et heal veebidisaineril peab oma valdkonna vastu ka kirg olema.&ldquo;</p> <p>V&otilde;istlejatel tuli kahep&auml;evasel v&otilde;istlusel koostada atraktiivne ja seadmetundlik veebilehe disain. Seej&auml;rel demonstreerisid nad oma arendaja oskusi, valmistades loodavale lehele osa&nbsp;sisuhalduss&uuml;steemist. V&otilde;istluse l&otilde;petas &uuml;lesanne, milles neil tuli ette antud kavand veebikujule viia. Kliendi rollis oli v&otilde;istlusel SA Innove.</p> <p>V&otilde;istlus&uuml;lesande autori ja kohtuniku, Symbio Finland O&Uuml; disaineri Margit Tennosaare s&otilde;nul on Eestis hea p&otilde;hjaga veebiarendajaid, kuid maailmas l&auml;bi l&ouml;&ouml;miseks on vaja rohkem teadmisi ja kogemusi, kui seekordne v&otilde;istlussooritus n&auml;itas.</p> <p>&bdquo;Veebidisaini osa oli k&otilde;igil v&otilde;rdlemisi heal tasemel, aga veebiarendaja pool, mis eeldab v&auml;ga head loogilist m&otilde;tlemist ja &otilde;igeid arendaja oskusi, oli paraku kesine. T&otilde;siasi on see, et veebidi-sainereid on meil t&auml;na piisavalt, aga h&auml;id arendajaid otsitakse tikutulega,&ldquo; m&auml;rkis Tennosaar, kes on ka rahvusvaheliste kutsev&otilde;istluste ekspert.</p> <p>V&otilde;istlusel osalesid arvestusev&auml;liselt ka Tallinna Pol&uuml;tehnikumi &otilde;pilane Hendry Sadrak ja Deltion College Hollandi &otilde;pilane Jos Dalhuisen, kes valmistusid t&auml;navu detsembris toimuvaks EuroSkills&rsquo;iks. &Uuml;hepunktine vahe tulemustes n&auml;itas, et noormeeste tase oli v&otilde;rdne, ning seda, kuidas neil Euroopa meistriv&otilde;istlustel l&auml;heb, n&auml;itab vaid aeg.</p> <p>V&otilde;istluse <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee/photos/?tab=album&amp;album_id=1165848503471361">fotogalerii </a>(Fotod: SA Innove)</p> <p>V&otilde;istluse lisainfo SA Innove <a href="http://goo.gl/NoAL79 ">kodulehel</a>.</p> <p>V&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Tallinna Pol&uuml;tehnikumiga, l&auml;biviimist toetasid Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=594Tallinna Teeninduskool noppis majutusvaldkonna kutsemeistrivõistlustel kaksikvõidu2016-05-27<p><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Eile, 26. mail v&otilde;tsid Tallinnas m&otilde;&otilde;tu majutusvaldkonna erialade kutse&otilde;ppurid. Nii parimaks majutusteenindajaks tunnistatud Dagmar Rosenblatt kui ka parima vastuv&otilde;tu administraatori tiitli p&auml;lvinud Raili Rembla &otilde;pivad Tallinna Teeninduskoolis.</strong></p> <p>T&auml;navu esimest korda toimunud kutsemeistriv&otilde;istlusel parima noore vastuv&otilde;tu administraatori v&auml;ljaselgitamiseks tuli teisele kohale Karina Baumverk Tallinna Teeninduskoolist ja kolmandale kohale Cleer Sillat P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest.</p> <p>Parim noor vastuv&otilde;tu administraator Raili &otilde;pib majutusteeninduse eriala kolmandal kursusel ning on juba kolm aastat j&auml;rjest ka praktikal k&auml;inud. &bdquo;Mina olen oma kutsevalikuga v&auml;ga rahul. Soovitan tulla majutusteenindust &otilde;ppima neil noortel, kes soovivad hotellinduses l&auml;bi l&uuml;&uuml;a v&otilde;i seda eriala edasi &otilde;ppima minna,&ldquo; lisas ta.</p> <p>V&otilde;istlejail tuli lisaks erialaste teadmiste testile lahendada ka inglisekeelne vastuv&otilde;tusituatsioon, kus hotellik&uuml;lastajaid kehastasid n&auml;itleja Margus Prangel ja tema poeg Paul Jasper.</p> <p>&bdquo;Kuna meile oli stsenaarium ette antud ja k&otilde;iki v&otilde;istlejaid hinnati samadel alustel, siis liiga palju improviseerida ei saanud. V&otilde;istlejate tase oli minu arvates v&auml;ga hea. T&auml;na avaldas mulle aga eriti muljet koolikeskkond, &otilde;pilasrestoran ja siinsed &otilde;ppimisv&otilde;imalused,&ldquo; m&auml;rkis Prangel.</p> <p>Paul Jasper tuli isaga kaasa, sest v&otilde;istlus&uuml;lesanne tundus talle p&otilde;nev ning nad leidsid, et see on hea v&otilde;imalus inglise keelt praktiseerida. &bdquo;Huvitav oli j&auml;lgida ka seda, kuidas meie k&uuml;sisime koguaeg samu k&uuml;simusi, kuid vastused olid iga kord erinevad,&ldquo; kirjeldas Paul Jasper enda kogemust.</p> <p>Vastuv&otilde;tu administraatorite kutsev&otilde;istlusel &otilde;ppurite sooritust hinnanud kohtunike s&otilde;nul oli v&otilde;istlejate tase v&auml;ga hea ning nad ootavad noori hotellidesse t&ouml;&ouml;le.</p> <p>&bdquo;Soovitaksime rohkem r&otilde;hku panna sellele, et teenindussituatsiooni juhib administraator, kes peab olema enesekindel, algatusv&otilde;imeline ja julgema &otilde;igeid k&uuml;simusi k&uuml;sida,&ldquo; kommenteeris v&otilde;istlust Sven L&ouml;&ouml;ndre, Haaga-Helia Hospitality Competence Centre in Estonia projektijuht.</p> <p>Kutse&otilde;ppeasutuste ja ettev&otilde;tete vahelist koost&ouml;&ouml;d hindavad kohtunikud v&auml;ga heaks. &bdquo;Meie hotellis k&auml;ib praktikante iga aasta aina rohkem ning nad on j&auml;rjest paremini ette valmistatud ja teavad, mida nad praktika k&auml;igus soovivad &otilde;ppida ja saavutada,&ldquo; m&auml;rkis My City Hotel Tallinna vastuv&otilde;tujuht Annika Joller.</p> <p>&bdquo;Aina rohkem tuuakse koolipinki ka t&ouml;&ouml;kohale l&auml;hemale ning &otilde;ppur omandab oskused ja teadmised juba algusest peale l&auml;bi praktilise t&ouml;&ouml;. Minu arvates on positiivne, et t&ouml;&ouml;kohap&otilde;hise &otilde;ppe osakaal kutse&otilde;ppes suureneb,&ldquo; m&auml;rkis Tallink Spa &amp; Conference Hotel ja Tallink Express Hoteli hotellijuht Illi Ojavere.</p> <p>Majutusteenindaja kutsev&otilde;istluse teise koha p&auml;lvis Kertu Ploomipuu Tallinna Teeninduskoolist ning kolmandale kohale tuli Karita T&auml;nna Haapsalu Kutsehariduskeskusest. Majutust- ja hotelliteenindaja eriala kutse&otilde;ppurite teadmised ja oskused pandi proovile kolmel v&otilde;istlusalal: kirjalikus testis, numbritoa korrastamises ning hommikus&ouml;&ouml;gilaua teeninduses.</p> <p>Parimal noorel majutusteenindajal, teise kursuse &otilde;ppuril Dagmaril oli v&otilde;iduhetkel r&otilde;&otilde;muv&auml;rin sees. &bdquo;K&otilde;ige rohkem meeldis mulle t&auml;nase v&otilde;istluse juures kohtunike tagasiside &ndash; mida tegin h&auml;sti, mis l&auml;ks valesti. Saan neid t&auml;helepanekuid edaspidi oma t&ouml;&ouml;s arvesse v&otilde;tta,&ldquo; m&auml;rkis Dagmar.</p> <p>Hommikus&ouml;&ouml;gilaua teenindust hinnanud kohtunike s&otilde;nul olid v&otilde;istlejad tublid ning nii mitmegi v&otilde;istleja v&otilde;taks nad enda asutusse t&ouml;&ouml;le.</p> <p>Ristart ASi tegevjuhi Indrek V&auml;llo s&otilde;nul on hetkel enamikes hotellides t&ouml;&ouml;k&auml;si puudu. &bdquo;Tasub silmas pidada, et kutsetunnistusega noored saavad kiiresti t&ouml;&ouml;, sest neid on vaja alguses v&auml;hem juhendada. See omakorda lihtsustab t&ouml;&ouml;andja olukorda, mist&otilde;ttu on kutse omandanud noored t&ouml;&ouml;turul hinnatud,&ldquo; t&otilde;des V&auml;llo.</p> <p>&bdquo;Hotellinduse valdkond pakub t&ouml;&ouml;tajale mitmeid perspektiive ja arenguv&otilde;imalusi. Majutusasutus on suur ettev&otilde;te, kus t&ouml;&ouml;taja v&otilde;ib liikuda hommikus&ouml;&ouml;giteenindaja ametikohalt vastuv&otilde;tu-, toitlustus- v&otilde;i m&uuml;&uuml;giosakonda,&ldquo; m&auml;rkis Park Inn by Radisson Meriton Conference &amp; Spa Hotel Tallinn toitlustusjuht Annika Kvelstein.</p> <p>Majutusteeninduse eriala pakkuvatel kutse&otilde;ppeasutustel soovitavad kohtunikud &otilde;ppet&ouml;&ouml;s rohkem t&auml;helepanu p&ouml;&ouml;rata erinevatele talumatustele ja allergiatele.</p> <p>&bdquo;Sel korral kaasasime toidutalumatuse k&uuml;simuse ka v&otilde;istlus&uuml;lesandesse. Paraku ei ole teenindajad selle valdkonnaga veel nii h&auml;sti kursis, kuid reaalses teenindusolukorras tuleb kiiresti alternatiiv leida ning klienti ei tohi n&auml;lga j&auml;tta,&ldquo; &uuml;tles Kreutzwald Hotell Tallinna toitlustjuht Merle Kippar.</p> <p>V&otilde;istluste <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee/photos/?tab=album&amp;album_id=1165207336868811">fotogalerii</a>&nbsp;(Fotod: SA Innove)</p> <p>V&otilde;istluste lisainfo SA Innove <a href="http://goo.gl/PiAwRx">kodulehel</a>.</p> <p>V&otilde;istlusi korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Tallinna Teeninduskooliga, l&auml;biviimist toetasid My City Hotel Tallinn, Hotell Euroopa, ESPAK, Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</p> <p>Lisainfot t&auml;navuste kutsemeistriv&otilde;istluste kohta leiab SA Innove <a href=" http://www.innove.ee/kutsemeistrivoistlused">kodulehelt</a>.</p> <p>K&otilde;ikide kutsemeistriv&otilde;istluste kulgu ja galeriisid n&auml;eb kutseharidus.ee Facebooki <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee">f&auml;nnilehel</a>.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=593Homme jooksevad kahe rahvusvahelise kooli lapsed Kalevi staadionil eesti laste heaolu nimel2016-05-27<p class="img-right"><a href="/UserFiles/Uudised/Pildid/Walkathon.jpg" target="_blank" class="thickbox" rel="_contentGallery"><img src="/UserFiles/Uudised/Pildid/thumbs/__thumb_-2-Walkathon.jpg" /></a></p> <p>Tallinna Euroopa Kooli huvijuhi K&auml;rt Kuke s&otilde;nul sai <i>Walkathoni</i> idee alguse 4 aastat tagasi Eesti Rahvusvahelisest Koolist:&ldquo; Peale esimest edukat aastat kutsuti ka Tallinna Euroopa Kooli pere hea eesm&auml;rgi nimel jooksma. Osalejate arv kahe kooli peale kokku on olnud l&auml;bi aastate 70 -120 inimest ning annetuse&nbsp; suurusj&auml;rk on j&auml;&auml;nud 1000 ja 2000 euro vahele. Nelja aasta jooksul oleme jooksuga toatanud N&otilde;mme Naiste- ja Laste Varjupaika ning MT&Uuml;-sid Minu Unistuste P&auml;ev ja Igale Lapsele Pere. Selle aasta annetusfond suunatakse N&otilde;mme Naiste- ja Laste Varjupaigale ja MT&Uuml;-le Minu Unistuste P&auml;ev.&ldquo;<br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>MT&Uuml; Minu Unistuste P&auml;ev tegevjuhi Kristiina Gabor-M&auml;gi s&otilde;nul on <i>Walkathon</i> suurep&auml;rane v&otilde;imalus kaasata lapsi juba maast madalast heategevuslikesse projektidesse ning l&auml;bi l&otilde;busa ja sportliku ettev&otilde;tmise &otilde;petada abivajajaid m&auml;rkama: &bdquo; Olen siiralt t&auml;nulik, et Tallinna Euroopa Kool ja Eesti Rahvusvahelise Kool on otsustanud juba teist aastat toetada meie heategevusfondi ja l&auml;bi selle toonud&nbsp; r&otilde;&otilde;mu, positiivseid elamusi ja julgustust raskelt v&otilde;i krooniliselt haigetele lastele. Sel aastal plaanime <i>Walkathoni </i>annetuse eest korraldada diabeedihaigetele lastele suvelaagri.&ldquo;</p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Kahe rahvusvahelise kooli lapsed korraldavad </span><i style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Walkathoni</i><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">-nimelist jooksu&uuml;ritust juba neljandat aastat.</span></p> <p><i style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Walkathon</i><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> toimub laup&auml;eval, 28. mail kell 10.50 - 12.00&nbsp; Tallinnas, Kalevi staadionil.</span></p> <p>Videot <i>Walkathon</i>&acute; ist saab <a href="https://www.youtube.com/watch?v=wqBbp_EuA3s">vaadata siit</a>. &nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Tallinna Euroopa Kool loodi 2013. aastal Sihtasutus Innove poolt seoses Euroopa Liidu IT agentuuri t&ouml;&ouml; k&auml;ivitamisega. Kool kuulub Euroopa Koolide v&otilde;rgustikku ning j&auml;rgib EB (<i>European Baccalaureate)</i> &otilde;ppekava, kus lisaks inglise keelele on suur r&otilde;hk ka lapse emakeele s&auml;ilitamisel.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=592IT-valdkonna kutsemeistrivõistluste võitjad õpivad Tartus ja Viljandis2016-05-25<p><strong>Eile, 24. mail l&otilde;ppenud IT-spetsialistide kutsemeistriv&otilde;istlustel selgitati v&auml;lja parim vabavara spetsialist ja parim Microsofti spetsialist. Vabavaraliste s&uuml;steemide parimaks tundjaks tunnistati Reini Tammeorg Tartu Kutsehariduskeskusest ning Microsofti spetsialistiks Tony Raud Viljandi Kutse&otilde;ppekeskusest.</strong></p> <p>Parima vabavara spetsialisti, Tartu Kutsehariduskeskuse teise kursuse &otilde;pilase Reini s&otilde;nul valmistus ta v&otilde;istluseks terve aasta. &bdquo;Tunne on v&otilde;imas, kogu vaev tasus end ikkagi &auml;ra,&ldquo; m&auml;rkis Reini.</p> <p>&bdquo;Minu meelest on &auml;gedad just suuremad &uuml;lesanded, nagu ka seekordsel kutsev&otilde;istlusel, mis on nagu legomaja ehitamine v&otilde;i pusle kokku panemine. Selline suure infra loomine on m&otilde;tteline t&ouml;&ouml;,&ldquo; &uuml;tles Reini. &bdquo;Eriti v&auml;gev tunne tekib siis, kui s&uuml;steem valmis saab. Tead, et oled midagi suurt teinud,&ldquo; lisas Tony, kes &otilde;pib samuti teisel kursusel.</p> <p>M&otilde;lemad noormehed leiavad, et IT-lahendused toetavad mugavamat, produktiivsemat ja efektiivsemat elukorraldust. Kutsevalikut tegeval noorel soovitavad Reini ja Tony IT-valdkonnaga tutvuda ning leida endale sobiv alavaldkond. &bdquo;Valikuid ja v&otilde;imalusi on palju, kuid IT ei ole kindlasti lihtne ala ning eeldab enamat kui arvuti kasutusoskust,&ldquo; lisas Tony.</p> <p><strong>Vabavara valdkonnas tuli teisele kohale Martin Voorem&auml;e Viljandi Kutse&otilde;ppekeskusest ning kolmandale kohale Mihkel Palmik P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest. Microsofti valdkonnas saavutas teise kohta Ruslan Mikla&scaron;evics Tallinna Pol&uuml;tehnikumist ja kolmanda koha Rasmus Maipuu Haapsalu Kutsehariduskeskusest.</strong></p> <p><a href="/UserFiles/Kutseharidus/Kutsemeistriv&otilde;istlused/KMV 2016 pildid/IMG_6034.jpg" target="_blank" class="thickbox" rel="_contentGallery"></a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span>&bdquo;V&otilde;istlejate tase on aastate l&otilde;ikes l&auml;inud paremaks. Aina rohkem v&otilde;istlejaid suhtub &uuml;lesande lahendamisse suurema t&otilde;sidusega ja see kajastub ka tulemustes,&ldquo; ne</span><span>ntis Tallinna Pol&uuml;tehnikumi IT-juht ja v&otilde;istluse kohtunik&nbsp;</span><span>Toivo P&auml;rnpuu</span>&otilde;istlus&uuml;lesande lahendamisel tuli rajada v&auml;ljam&otilde;eldud ettev&otilde;tte Eesti Asi ASi harukontorile toimiv arvutiv&otilde;rk, seej&auml;rel veebi-, nimelahendus- ja failiserver ning luua&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">kasutajakontod. &Uuml;lesande lahendamisel kasutati &uuml;hes kategoorias vabavara, enamasti Linuxit ning teises kategoorias Microsofti tarkvara.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span>&bdquo;V&otilde;istlejate tase on aastate l&otilde;ikes l&auml;inud paremaks. Aina rohkem v&otilde;istlejaid suhtub &uuml;lesande lahendamisse suurema t&otilde;sidusega ja see kajastub ka tulemustes,&ldquo; ne</span><span>ntis Tallinna Pol&uuml;tehnikumi IT-juht ja v&otilde;istluse kohtunik&nbsp;</span><span>Toivo P&auml;rnpuu</span></span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&bdquo;Sel aastal kaasasime hindamisse ka koolidepoolseid juhendajaid, et &otilde;petajadki n&auml;eksid, kuidas mingeid teenuseid &uuml;les tuleb ehitada ja milliseid vigu &otilde;pilased teevad. See vahetu tagasiside-moment on v&auml;ga oluline,&ldquo; lisas kohtunik ja mullu Eestit IT-valdkonnas WorldSkills&acute;il esindanud Tanel Peep.</span></p> <p>V&otilde;istluse <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee/photos/?tab=album&amp;album_id=1163715777017967">fotogalerii</a>. (Fotod: SA Innove)</p> <p>V&otilde;istluste <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/it--vabavara-spetsialist-2016--microsofti-spetsialist-2016">lisainfo</a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">.</span></p> <p>V&otilde;istlustel osales kokku 14 &otilde;pilast Haapsalu Kutsehariduskeskusest, Tartu Kutsehariduskeskusest, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolist, Viljandi Kutse&otilde;ppekeskusest, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest, Sillam&auml;e Kutsekoolist, Tallinna Transpordikoolist ja Tallinna Pol&uuml;tehnikumist.</p> <p>V&otilde;istlusi korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Tallinna Pol&uuml;tehnikumiga, l&auml;biviimist toetasid Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=591Innove ja Huvitav Kool kutsuvad üldhariduskoole taotlusvoorust osa võtma2016-05-24<p class="img-right"><img src="/UserFiles/Uudised/Pildid/thumbs/__thumb_-2-apple-256263_960_720.jpg" /></p> <p>SA Innove kuulutab v&auml;lja &uuml;ldhariduskoolidele suunatud taotlusvooru <strong>&bdquo;Kogukonna kaasamine kooli &otilde;ppekava arendamisse ja rakendamisse&ldquo;,</strong> millega innustab &uuml;ldhariduskoole &otilde;ppekava arendamisse kaasama kohalikku kogukonda ehk lapsevanemaid, kohalikke elanikke, avaliku, &auml;ri- ja kolmanda sektori organisatsioone. &nbsp;<br /><br />Konkursi eesm&auml;rk on toetada kooli koost&ouml;&ouml;d kogukonnaga kooli &otilde;ppekava arendamisel ja rakendamisel, sh siduda kooli ja paikkonna erip&auml;ra, kultuuritraditsioonid &otilde;ppekava &uuml;ldosas ja ainekavades.&nbsp;</p> <p>Konkursiga antakse kooli meeskonnale v&otilde;imalus arendada oma professionaalsust kooli &otilde;ppekava koostajana, sh koost&ouml;&ouml;oskusi.&nbsp;Konkursiga viiakse ellu algatuse Huvitav Kool p&otilde;him&otilde;tteid &ndash; kool on avatud keskkond, valikute ja otsustusv&otilde;imaluste pakkuja ning loov ja intellektuaalne pingutus.<br /><br /><strong>Taotluste esitamise t&auml;htaeg on 19. september 2016 kell 11:00.</strong><br /><br /><strong>Konkursi dokumendid ning osalemisinfo</strong> on&nbsp;<a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/hanked">leitav siit</a>.&nbsp;<br /><br /><strong>Lisainformatsioon</strong>: Inge Raudsepp, tel 735 0637, e-post: inge.raudsepp@innove.ee</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=589Maikuu viimastel kutsemeistrivõistlustel selguvad parimad õppurid IT-s ja hotellinduses2016-05-23<p><strong>Kutsemeistriv&otilde;istluste kevadise kalendri l&otilde;petavad sel n&auml;dalal viis kutsemeistriv&otilde;istlust, kus IT-valdkonnas selgitatakse v&auml;lja parim vabavara ja Microsofti spetsialist ning veebidisainer, hotellinduses parim majutusteenindaja ja vastuv&otilde;tu administraator.</strong></p> <p><strong>23.&ndash;24. mail v&otilde;tavad Tallinna Pol&uuml;tehnikumis (P&auml;rnu maantee 57a, Tallinn) m&otilde;&otilde;tu vabavara ja Microsofti tarkvara arendusele spetsialiseerunud kutse&otilde;ppurid.</strong></p> <p>V&otilde;istluste tulemustena valmivad kaks t&auml;iesti erinevat IT-lahendust sarnastele v&otilde;istlus&uuml;lesannetele. &Uuml;lesannete lahendamise k&auml;igus tuleb v&otilde;istlejatel k&otilde;igepealt seadistada ettev&otilde;tte Eesti Asi AS arvutiv&otilde;rk, seej&auml;rel veebi-, nimelahendus- ja failiserver ning luua kasutajakontod.</p> <p>V&otilde;istluste lisainfo ja ajakava leitavad SA Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/it--vabavara-spetsialist-2016--microsofti-spetsialist-2016">kodulehel</a>.</p> <p><strong>26.&ndash;27. mail toimuvad Tallinna Pol&uuml;tehnikumis (P&auml;rnu maantee 57a, Tallinn) ka kutsemeistriv&otilde;istlused noortele veebidisaineritele.</strong></p> <p>Veebidisaini erialal on &uuml;hendatud veebidisaineri ja veebiarendaja ametioskused. Veebidisainerid on vastutavad veebilehe kujunduse, visuaalse v&auml;ljan&auml;gemise ja kasutatavuse eest. Veebiarendajate t&ouml;&ouml; on tagada veebilehe funktsionaalsus ja optimaalsus.</p> <p>V&otilde;istluse &uuml;lesandeks on luua veebilehe atraktiivne ja intuitiivne protot&uuml;&uuml;p, kasutades kombinatsiooni veebidisaineri oskustest ning veebiarendaja tehnilistest teadmistest.</p> <p>V&otilde;istluse lisainfo ja ajakava SA Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/veebidisainer-2016">kodulehel</a>.</p> <p>K&otilde;iki kolme v&otilde;istlust korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s Tallinna Pol&uuml;tehnikumiga, l&auml;biviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</p> <p><strong>26. mail selguvad Tallinna Teeninduskoolis (Majaka 2, Tallinn) ka parimad majutusteenindajad ja vastuv&otilde;tu administraatorid.</strong></p> <p>Majutusteenindaja ja hotelliteenindaja eriala kutse&otilde;ppe &otilde;pilaste teadmised ja oskused pannakse proovile kolmel v&otilde;istlusalal: kirjalikus testis, numbritoa korrastamises ning hommikus&ouml;&ouml;gilaua teeninduses. K&otilde;ik &uuml;lesanded eeldavad v&otilde;istlejailt ka head suhtlemis- ja v&otilde;&otilde;rkeeleoskust.</p> <p>Samal ajal toimub esmakordselt Eestis vabariikliku v&otilde;istlusena kutsemeistriv&otilde;istlus parima noore vastuv&otilde;tu administraatori v&auml;lja selgitamiseks. V&otilde;istlejail tuleb n&auml;idata erialaseid teadmisi ning lahendada inglisekeelne vastuv&otilde;tusituatsioon, kus k&uuml;lastajat kehastab n&auml;itleja Margus Prangel.</p> <p>V&otilde;istluste lisainfo ja ajakava SA Innove <a href=" http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/majutusteenindaja--">kodulehel</a>.</p> <p>V&otilde;istlusi korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s Tallinna Teeninduskooliga, l&auml;biviimist toetavad My City Hotel Tallinn, Hotell Euroopa, ESPAK, Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</p> <p>Lisainfot t&auml;navuste kutsemeistriv&otilde;istluste kohta leiab SA Innove <a href="http://www.innove.ee/kutsemeistrivoistlused">kodulehelt</a>.</p> <p>K&otilde;ikide kutsemeistriv&otilde;istluste kulgu ja galeriisid n&auml;eb kutseharidus.ee Facebooki <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee">f&auml;nnilehel</a>.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=586Täna tehakse eesti keele tasemeeksamit Soomes2016-05-21<p><strong>T&auml;na toimub teist korda eesti keele tasemeeksam v&auml;ljaspool Eestit. 19 Soomes registreerunud eksaminandi kogunevad Helsingi Eesti Majja, et sooritada eesti keele eksam B2 tasemel.</strong><br /><br />Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna asejuhataja Riina Koolmeistri s&otilde;nul on inimeste huvi ja vajadus sooritada eesti keele tasemeeksameid v&auml;ljaspool Eestit viimastel aastatel kasvanud. &bdquo;Eesti keele eksamite geograafilised piirid on laienenud esialgu p&otilde;hja suunas,&ldquo; m&auml;rkis Koolmeister. &bdquo;Nii nagu Eesti erinevates paikades, istuvad ka Soomes eksamilaua taha inimesed, kes soovivad t&otilde;endada oma eesti keele oskust.&ldquo;<br /><br />Sihtasutus Innove testide keskuse juhi Rain Sanniku s&otilde;nul soovivad eesti keele tasemeeksamit Soomes teha eelk&otilde;ige need inimesed, kes plaanivad Eestisse &otilde;ppima v&otilde;i t&ouml;&ouml;le tulla. &bdquo;Nende hulgas on t&otilde;en&auml;oliselt lisaks v&auml;lismaalastele ka v&auml;liseestlasi, kes on omandanud hariduse m&otilde;nes muus keeles," &uuml;tles Sannik.<br /><br />Eelmisel aastal toimus Helsingis eesti keele eksam B1 tasemel. Kohal oli 17 eksaminandi ja k&otilde;ik sooritasid eksami edukalt.<br /><br />Sihtasutus Innove korraldab Eestis tasemeeksameid neljal tasemel: A2, B1, B2 ja C1. K&otilde;ikidel tasemetel kontrollitakse nelja osaoskust: kirjutamine, kuuldu m&otilde;istmine, loetu m&otilde;istmine, r&auml;&auml;kimine.<br /><br /></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=588Eesti parimad noortalunikud on naised2016-05-20<p><strong>Parimaks noortalunikuks tunnistati J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskuse teise kursuse &otilde;pilane Dirgis J&otilde;emaa, kes p&auml;lvis ka parima noore taluperenaise tiitli. Teise koha sai Jessika Kull. Kolmandale kohale tuli Meelis Lindret.</strong></p> <p>Parimaks noortalunikuks tunnistatud Dirgis J&otilde;emaa s&otilde;nul tuli nii parima noortaluniku kui parima noore taluperenaise tiitli v&otilde;itmine talle ootamatult, kuigi p&otilde;llumajandusega on ta kokku puutunud varasest noorusest. &bdquo;L&auml;ksin p&otilde;llumajandust &otilde;ppima, sest perel on veisekasvatustalu,&ldquo; r&auml;&auml;kis Dirgis J&otilde;emaa. &bdquo;Soovitaksin kindlasti inimestel kaaluda maale elama asumist &ndash; siin on tore ja rahulik, iga&uuml;ks saab endale ise toitu kasvatada ning k&otilde;ik on puhas.&ldquo;</p> <p>V&otilde;istluse peakorraldaja, J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskuse p&otilde;llumajandus&otilde;ppe osakonna juhataja K&uuml;lli Marrandi s&otilde;nul on maamajandusega seotud erialad noorte seas endiselt populaarsed. &bdquo;Vaatamata keerulisele ajale n&auml;evad noored p&otilde;llumajandusel perspektiivi ja enda jaoks selles tulevikku,&ldquo; &uuml;tles K&uuml;lli Marrandi. &bdquo;Maaettev&otilde;tjana tihedas konkurentsis hakkama saamiseks on vaja &uuml;ha mitmek&uuml;lgsemaid teadmisi k&otilde;ige kaasaegsematest t&ouml;&ouml;v&otilde;tetest, aga ka julgust enda proovilepanemiseks. Kutsev&otilde;istlus andis noortele kindlasti nii v&auml;&auml;rtusliku kogemuse kui enesekindlust uuteks v&auml;ljakutseteks.&ldquo;</p> <p>Parima noortaluniku tiitlit p&uuml;&uuml;dis kokku 25 v&otilde;istlejat J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist ning Eesti Maa&uuml;likoolist.</p> <p>Noored panid proovile oma teadmised ja oskused k&uuml;mnel v&otilde;istlusalal: v&auml;etiste k&uuml;lvinormi arvutamine, v&otilde;i valmistamine purgis, koduloomade ja -lindude s&otilde;nniku tundmine, veiste eluskaalu m&auml;&auml;ramine, traktori t&auml;psuss&otilde;it, p&otilde;llu suuruse m&auml;&auml;ramine sammudega, ajalooliste t&ouml;&ouml;riistade tundmine ja viljakoti kaalumine, lillede istutamine kasti, l&uuml;psimasina hooldus ja p&otilde;llut&ouml;&ouml;riistade haakimine traktorile.</p> <p>Noortaluniku kompleksv&otilde;istlust korraldas J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskus koost&ouml;&ouml;s Maaeluministeeriumi ja Sihtasutusega Innove.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=587Parimad noored maastikuehitajad tulevad Luua Metsanduskoolist2016-05-20<p><strong>Reedel, 20. mail autasustati Tallinna Lillefestivali avamisel ka kolm p&auml;eva Tornide v&auml;ljakul v&otilde;istu v&auml;ikeaedu rajanud maastikuehituse parimaid &otilde;ppureid. Esikoha p&auml;lvisid Luua Metsanduskooli maastikuehituse teise kursuse &otilde;pilased Mihkel Kajanus ja Riho K&ouml;&ouml;p.</strong></p> <p>Parimad maastikuehitajad Mihkel ja Riho on lapsep&otilde;lves&otilde;brad ning j&otilde;udsid maastikuehituse eriala &otilde;ppimise otsuseni kutsevaliku &uuml;le &uuml;heskoos arutledes. &bdquo;Minu arhitektist sugulane soovitas kaaluda maastikuehitaja kutset, sest j&auml;rjest enam ehitatakse maju p&otilde;llu peale, kuid keegi ei haljasta sealseid aedu,&ldquo; &uuml;tles Mihkel.</p> <p>Mihkel esindas mullu Eestit ka WorldSkills&rsquo;il Brasiilias ning v&auml;lis- ja kodumaise v&otilde;istluse vahe oli tema s&otilde;nul tuntav. &bdquo;Pingeid oli WorldSkills&rsquo;il kindlasti rohkem &ndash; platsi suurus ja &uuml;lesande raskusaste olid hoopis teised,&ldquo; m&auml;rkis Mihkel. Rihole oli see esimene v&otilde;istluskogemus: &bdquo;Eks mul oli p&auml;ris palju raskusi v&otilde;istlusel, kuid olen kogemusega rahul ja &otilde;ppisin palju.&ldquo;</p> <p>Teisele kohale tulid Meriliis Kull ja Evelin Mets ning kolmandale kohale Argo Ainj&auml;rv ja Kris K&auml;os, m&otilde;lemad v&otilde;istkonnad on R&auml;pina Aianduskoolist.</p> <p>V&otilde;istluse peakohtuniku ja Ojassaar O&Uuml; tegevjuhi Rait Karuse s&otilde;nul oli v&otilde;istlejate tugevaim k&uuml;lg koost&ouml;&ouml; ja &uuml;lesannete jaotatus. &bdquo;Arendamist vajaks jooniste lugemis- ning erinevate materjalide t&ouml;&ouml;tlemisoskus. See vilumus kujuneb aja ja kogemusega. Kindlasti soovitaks &otilde;ppureil rokem r&otilde;hku panna t&ouml;&ouml; kvaliteedile ning tegevuste etteplaneerimisele,&ldquo; &uuml;tles Karus.</p> <p>Karuse s&otilde;nul on koost&ouml;&ouml; kutse&otilde;ppeasutuste ja ettev&otilde;tjate vahel viimastel aastatel oluliselt paranenud. &bdquo;Nii R&auml;pina Aianduskool kui ka Luua Metsanduskool on palju vaeva n&auml;inud, et luua koost&ouml;&ouml;v&otilde;rgustikke. Nad korraldavad &uuml;hiseid infop&auml;evi ning otsivad v&otilde;imalusi praktika l&auml;biviimiseks ettev&otilde;tetes,&ldquo; r&otilde;&otilde;mustas ta.</p> <p>V&otilde;istlejatel tuli projekti alusel rajada v&auml;ike aed, valmistades ette ja kasutades aia rajamisel mitmesuguseid materjale, nagu kivid, puit, taimed, muld jne. Valminud v&auml;ikeaiad j&auml;&auml;vad Tornide v&auml;ljakule terveks suveks.</p> <p>V&otilde;istlusel osalesid kaks v&otilde;istkonda Luua Metsanduskoolist, kaks v&otilde;istkonda R&auml;pina Aianduskoolist ning esimest korda oli v&otilde;istlusel ka rahvusvaheline m&otilde;&otilde;de &ndash; arvestuse v&auml;liselt v&otilde;ttis osa v&otilde;istkond Soomest.</p> <p><a href="https://drive.google.com/open?id=0B4hEsJSJAA2Dc2d2c2ZnaW12NGs">Fotogalerii </a>(Fotod: SA Innove)</p> <p>V&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Luua Metsanduskooliga. V&otilde;istluse l&auml;biviimist toetasid Tallinna Lillefestival, Eesti Maastikuehitajate Liit, V&auml;&auml;na Puukool, Garden Fix, Valgeanso Talu, Makita ning Haridus- ja Teadusministeerium ja Euroopa Sotsiaalfond.</p> <p>V&otilde;istluse <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/maastikuehitaja-2016">lisainfo</a>.</p> <p>Lisainfot t&auml;navuste kutsemeistriv&otilde;istluste kohta leiab SA Innove kodulehelt: http://www.innove.ee/kutsemeistrivoistlused.</p> <p>K&otilde;ikide kutsemeistriv&otilde;istluste kulgu ja galeriisid n&auml;eb kutseharidus.ee Facebooki <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee">f&auml;nnilehel</a>.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=548Haridusasutustele on avatud erinevad taotlusvoorud2016-05-20<p><strong>Haridus- ja Teadusministeerium koost&ouml;&ouml;s Sihtasutusega Innove on haridusasutustele v&auml;lja kuulutanud taotlusvoorud, kust saab toetust taotleda &otilde;ppeasutuse &uuml;mberkorraldamist v&otilde;i alustamist toetavate meeskonnakoolituste, organisatsioonikultuuri arendusprojektide ning &otilde;petajate lisaeriala omandamise toetuseks. Jagatavate toetuste kogumaht on 820 000 eurot.</strong></p> <p>Haridus- ja Teadusministeeriumi &otilde;petajaosakonna juhataja Kristi Mikiver peab kooli &otilde;ppijakesksemaks muutumisel oluliseks &otilde;petajate pideva arengu tagamist: &ldquo;Selle eesm&auml;rgi elluviimisel m&auml;ngib rolli nii &otilde;petajate v&otilde;imalus lisaeriala omandada kui ka uuenenud &otilde;pik&auml;situst toetav koolikultuur.&ldquo;</p> <p><em>Taotlusvoorud:</em></p> <p><strong>T&ouml;&ouml;tavate v&otilde;i t&ouml;&ouml;d alustavate &otilde;petajate lisaeriala omandamine</strong><br />Toetatakse kuni 63 000 euro suuruseid t&auml;iendkoolituse projekte. Vooru kogu eelarve on 660 000 eurot. Oodatud on projektid &otilde;petajatele taseme- v&otilde;i t&auml;iendus&otilde;pet pakkuvatelt avalik-&otilde;iguslikelt &uuml;likoolidelt. Projektide raames saavad p&otilde;hikoolis t&ouml;&ouml;tavad &otilde;petajad omandada lisaeriala v&otilde;i -p&auml;devuse, n&auml;iteks l&otilde;imitud aine- ja keele&otilde;ppe v&otilde;i eripedagoogilise lisap&auml;devuse. Samuti saab esitada taotlusi nende projektide rahastamiseks, mis pakuvad muudelt elualadelt tulnud alustavatele &otilde;petajatele pedagoogilist &otilde;pet.<br />T&auml;htaeg: 31. mai 2016 kl 17.00.<br /><a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/lisaeriala">Lisainfo</a></p> <p><strong>Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat &otilde;pik&auml;situst toetava organisatsioonikultuuri loomiseks</strong><br />Toetust saavad taotleda Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavad kutse&otilde;ppeasutused ja &uuml;ldhariduskoolid ning koolieelsete lasteasutuste, kutse&otilde;ppeasutuste ja &uuml;ldhariduskoolide pidajad. Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot ja maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot projekti kohta.<br />T&auml;htaeg: 23. mai 2016 kl 17.00.<br />Antud taotlusvoor on kavandatud avada kahel korral aastas. Teine voor avatakse k&auml;esoleva aasta s&uuml;gisel.<br /><a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/koolitused">Lisainfo</a></p> <p><strong>&Uuml;ldhariduskoolide ja kutse&otilde;ppeasutuste &uuml;mberkorraldamist v&otilde;i alustamist toetavad meeskonnakoolitused</strong><br />Toetust on oodatud taotlema alates 2014. aasta 1. jaanuarist &uuml;mberkorraldatud v&otilde;i uued, alates 2015. aasta 1. juunist asutatud &uuml;ldhariduskoolid ja kutse&otilde;ppeasutused. Taotlusvooru eelarve on 60 000 eurot ja maksimaalne toetussumma on kuni 5 000 eurot projekti kohta.<br />T&auml;htaeg: 23. mai 2016 kl 17.00.<br /><a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/koolitused">Lisainfo</a></p> <p>Taotlusvoorudes jagatavast toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%.<br /><br />Taotlemist tutvustavad&nbsp;<strong>infop&auml;evad</strong> huvilistele toimuvad 2. mail Tallinnas ja 5. mail Tartus<a href="http://www.innove.ee/et/syndmused/date/2016-05-02/">.</a></p> <p><br /><em>Lisainfo:</em><br />Mari Annus<br />527 6159 / 735 0534<br />mari.annus@innove.ee<br /><br /></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=583Täna teevad abituriendid matemaatika riigieksamit 2016-05-19<p><b>T&auml;na, 19. mail toimuv matemaatika riigieksam l&otilde;petab g&uuml;mnaasiumite ja kutse&otilde;ppeasutuste l&otilde;petajate jaoks t&auml;navuse riigieksamite perioodi. Eksaminandid said valida kitsa v&otilde;i laia matemaatika eksami. Kitsa eksami valis 3659 ja laia eksami 4874&nbsp; eksaminandi.&nbsp;</b></p> <p>G&uuml;mnaasiumiastmes on &otilde;pilastel v&otilde;imalik &otilde;ppida kas kitsast (8 kursust) v&otilde;i laia matemaatikat (14 kursust). Kitsast matemaatikat &otilde;ppinu sai valida laia matemaatika eksami ja vastupidi.&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">M&otilde;lemal eksamil on 50%line &uuml;hisosa, mille ulatuses on &uuml;lesanded analoogsed. &Uuml;lej&auml;&auml;nud osas vastab eksamit&ouml;&ouml; kitsa v&otilde;i laia matemaatika ainekavale.</span></p> <p></p> <p>Eksamit&ouml;id hinnatakse skaalal 0&ndash;100 punkti. Eksami sooritamise tingimused on k&otilde;igile eksaminandidele samad ja eksam loetakse sooritatuks, kui eksaminand on saanud eksamil v&auml;hemalt &uuml;he punkti.</p> <p></p> <p>Matemaatika eksami&uuml;lesannete koostamisel suurendatakse aasta-aastalt &uuml;lesannete osakaalu, kus on suur osa teksti m&otilde;istmisel ning &uuml;mbritseva elulise probleemi v&otilde;i &uuml;lesande sidumisel konkreetse matemaatilise mudeliga.</p> <p></p> <p>G&uuml;mnaasiumi l&otilde;petamiseks tuleb sooritada eesti keele v&otilde;i eesti keele teise keelena, v&otilde;&otilde;rkeele ja matemaatika riigieksamid. Riigieksamitele registreerus t&auml;navu kokku 10 471 eksaminandi.</p> <p></p> <p>Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse ainete kaupa 13.&ndash;19. juunini eksamite infos&uuml;steemis EIS&nbsp; <a href="https://eis.ekk.edu.ee/">https://eis.ekk.edu.ee/</a>&nbsp; ja riigiportaalis <a href="http://www.eesti.ee">www.eesti.ee</a></p> <p>Elektroonilised riigieksamitunnistused v&auml;ljastatakse hiljemalt 20. juunil.&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p></p> <p>Lisainfo 2016. a riigieksamite kohta on leitav: <a href="http://www.innove.ee/et/riigieksamid">http://www.innove.ee/et/riigieksamid</a> &nbsp;<br /><br /><a href="http://www.innove.ee/uuringud/index.php/811764/lang-et">Matemaatika riigieksami tagasiside k&uuml;simustik &otilde;petajatele</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=5826. klassi matemaatika e-tasemetööde tulemustest2016-05-18<p>T&auml;na, 18. mail 2016 pidi avalikustatama selle aasta 6. klassi matemaatika e-tasemet&ouml;&ouml;de tulemused. <br /><br />T&ouml;&ouml;de hindamisel ilmnesid m&otilde;ned tehnilised t&otilde;rked, mist&otilde;ttu t&auml;na ei ole v&otilde;imalik matemaatika e-tasemet&ouml;&ouml;de tulemusi avaldada. <br /><br />T&ouml;&ouml;tame praegu selle nimel, et tulemused esimesel v&otilde;imalusel avalikustada, kuid tagada samas nende t&auml;psus ja l&otilde;plik kontrollitus.&nbsp;<br /><br />Tulemuste teatavaks saamisest anname e-kirja ja EIS-i kaudu selle n&auml;dala jooksul eraldi teada.&nbsp;<br /><br /><br /></p> <p>T&auml;name m&otilde;istva suhtumise eest. <br /><br />Regina Multram <br />SA Innove v&auml;lishindamise valdkonnajuht<br />regina.multram@innove.ee</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=581Sel reedel selguvad Tallinna Lillefestivalil parimad maastikuehitajad ja Türi Lillelaadal parim noortalunik 2016-05-17<p><strong>K&auml;esoleval n&auml;dalal v&otilde;istlevad kutsemeistriv&otilde;istlustel maastikuehituse eriala ning maamajanduslike kutse&otilde;ppeasutuste &otilde;ppurid, et selgitada v&auml;lja parimad noormeistrid.</strong></p> <p><strong>Kolmap&auml;evast reedeni, 18.-20. maini</strong> astuvad rahvusvahelisel Tallinna Lillefestivalil Tornide v&auml;ljakul (Rannam&auml;e tee ja Suurt&uuml;ki t&auml;nava ristumiskohast Suur-Kloostri t&auml;navani) v&otilde;istlustulle viis maastikuehituse eriala v&otilde;istkonda.</p> <p>V&otilde;istlejatel tuleb projekti alusel rajada v&auml;ike aed, valmistades ette ja kasutades aia rajamisel mitmesuguseid materjale nagu kivid, puit, taimed, muld jne.</p> <p>&bdquo;T&auml;navuse v&otilde;istlus&uuml;lesande kontseptsioon on noorele &otilde;ppurile t&auml;henduslik &ndash; nii nagu meistriks saamine ei ole lihtne ja sirgjooneline rada, tuleb ka v&otilde;istlejatel luua t&ouml;&ouml;, kus on k&auml;&auml;nakuid, teehargmikke, kraave, m&uuml;&uuml;re, konarlikke kivi- ja sirgeid laudteid. T&auml;navune v&otilde;istlus on eriline ka selle poolest, et k&otilde;ik v&otilde;istlust&ouml;&ouml;d j&auml;&auml;vad Tornide v&auml;ljakule terveks suveks,&ldquo; m&auml;rkis v&otilde;istlusjooniste autor ja Ardens O&Uuml; juhataja Kati Veski.</p> <p>V&otilde;istlusel osalevad kaks v&otilde;istkonda Luua Metsanduskoolist, kaks v&otilde;istkonda R&auml;pina Aianduskoolist ning esimest korda on v&otilde;istlusel ka rahvusvaheline m&otilde;&otilde;de &ndash; arvestuse v&auml;liselt v&otilde;tab osa ka v&otilde;istkond Soomest. V&otilde;istlejad saavad osa ka aiadisaini-alasest koolitusest aiakujundaja Merilen Mentaali juhendamisel.</p> <p>K&otilde;ik huvilised on oodatud kolmel v&otilde;istlusp&auml;eval v&otilde;istlejaile kaasa elama ja erialaga tutvuma! Lisainfo ja ajakava SA Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/maastikuehitaja-2016">kodulehel</a>.</p> <p>Tallinna Lillefestivali kohta leiab lisainfot <a href="http://www.kadriorupark.ee">siin</a>.</p> <p>V&otilde;istlust korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s Luua Metsanduskooliga. V&otilde;istluse l&auml;biviimist toetavad Tallinna Lillefestival, Eesti Maastikuehitajate Liit, V&auml;&auml;na Puukool, Garden Fix, Valgeanso Talu, Makita ning Haridus- ja teadusministeerium ja Euroopa Sotsiaalfond.</p> <p></p> <p><strong>Reedel, 20. mail algusega kell 10</strong> v&otilde;tavad T&uuml;ri Lillelaadal (Kalevi t&auml;nava v&auml;ljakud, T&uuml;ri) m&otilde;&otilde;tu &uuml;le 30 &otilde;ppuri maamajanduslikelt erialadelt J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest, Eesti Maa&uuml;likoolist ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist.</p> <p>V&otilde;istlus koosneb k&uuml;mnest v&otilde;istlusalast: v&auml;etiste k&uuml;lvinormi arvutamine, v&otilde;i valmistamine purgis, koduloomade ja -lindude s&otilde;nniku tundmine, veiste eluskaalu m&auml;&auml;ramine, traktori t&auml;psuss&otilde;it, p&otilde;llu suuruse m&auml;&auml;ramine sammudega, ajalooliste t&ouml;&ouml;riistade tundmine ja viljakoti kaalumine, lillede istutamine kasti, l&uuml;psimasina hooldus ja p&otilde;llut&ouml;&ouml;riistade haakimine traktorile.</p> <p>&bdquo;Noortaluniku kutsev&otilde;istlus annab huvilistele v&auml;ga hea &uuml;levaate, kui palju &uuml;ks talunik peab oskama. Seega, maale kolimise &uuml;le m&otilde;tisklev inimene n&auml;eb k&otilde;igi k&uuml;mne v&otilde;istlusala juures neid v&auml;ljakutseid, mis teda tallu kolides ees v&otilde;ivad oodata,&ldquo; &uuml;tles J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskuse p&otilde;llumajandus&otilde;ppe osakonna juhataja K&uuml;lli Marrandi.</p> <p>K&otilde;ik huvilised on oodatud v&otilde;istlust j&auml;lgima ja v&otilde;istlejaile kaasa elama! Lisainfo ja ajakava SA Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/noortalunik-2016">kodulehel</a>.</p> <p>V&otilde;istlust korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskuse ja Maaeluministeeriumiga, v&otilde;istluse l&auml;biviimist toetavad Haridus- ja teadusministeerium ning Euroopa Sotsiaalfond.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=579Eile selgitati Pärnus välja tublimad noored ehituspuusepad ja sõiduautotehnikud2016-05-14<p><strong>Eile, 13. mail l&otilde;ppenud ehituspuuseppade kutsemeistriv&otilde;istlusel v&otilde;tsid kuju paadi motiiviga puitpingid ning s&otilde;iduautotehnikute kutsev&otilde;istlusel remonditi nii sisep&otilde;lemismootoreid kui ka veermikke.</strong></p> <p><strong>Ehituspuuseppade kutsev&otilde;istluse</strong> esikoha p&auml;lvisid Kuressaare Ametikooli &otilde;ppurid Koit Kaer ja Ken Pihlas. Teisele kohale tulid Raul Sabul ja Kristjan Laula Tallinna Ehituskoolist ning kolmanda koha said Ralf Raaga ja Ermo Kaurov Viljandi Kutse&otilde;ppekeskusest. V&otilde;istlus&uuml;lesandeks oli ehitada 13 tunniga paadi motiiviga puidust pargipingi karkass.</p> <p>Esikoha p&auml;lvinud noormehed on &uuml;llatuseks kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse esimese kursuse &otilde;pilased. &bdquo;&Uuml;lesanne ei olnud v&auml;ga raske, kuid v&otilde;ttis &uuml;sna palju aega ja eeldas ka harjutamist. Tegime puitkonstruktsiooni ehituse ka &uuml;he korra enne v&otilde;istlust l&auml;bi,&ldquo; m&auml;rkis Ken.</p> <p>Kohtunike s&otilde;nul oli v&otilde;istlejate tase v&auml;ga hea. &bdquo;Meil oleks lust n&auml;ha nii professionaalseid inimesi kolleegidena t&ouml;&ouml;tamas,&ldquo; &uuml;tles v&otilde;istlusjoonise autor ja kohtunik, Nordic Houses O&Uuml; insener Indrek Soots ning lisas, et joonise autorina on ta noorte t&ouml;&ouml; tulemusega rahul.</p> <p>&bdquo;T&auml;na v&otilde;istelnud poiste oskustase on nii lai, et nad suudaks t&ouml;&ouml;tada puitmajasektoris erinevate profiilidega ettev&otilde;tetes. Nende potentsiaal on kindlasti k&otilde;rgem kui klassikalise tehase standardlahenduse tootmine eeldab. Isiklikult soovitaks neil minna vanu maju restaureerima v&otilde;i eriprojekte teostama,&ldquo; t&otilde;des v&otilde;istluse kohtunik ja Eesti puitmajaklastri projektijuht Lauri Kivil.</p> <p>V&otilde;istlusel osales kokku viis paarisv&otilde;istkonda Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest, Kuressaare Ametikoolist, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest, Tallinna Ehituskoolist ja Viljandi Kutse&otilde;ppekeskusest.</p> <p>V&otilde;istluse <a href="https://drive.google.com/open?id=0B4hEsJSJAA2DQTRaWXZCOUJuZzA">fotogalerii </a>(Fotod: SA Innove)</p> <p>V&otilde;istluse <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/ehituspuusepp-2016">lisainfo</a>.</p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Ehituspuuseppade kutsev&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusega. V&otilde;istluse l&auml;biviimist toetasid Eesti Puitmajaliit, AS Matek, B&amp;B Tools AS, Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></p> <p><strong>S&otilde;iduautotehnikute kutsemeistriv&otilde;istlusel</strong> noppisid esikoha Tartu Kutsehariduskeskuse &otilde;ppurid Timo Meitus ja Artur Vink. Teise koha v&auml;&auml;rilise soorituse tegid Marek Berggr&uuml;nfeld ja Daniil Rapatski P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest ning kolmandaks tulid Kauri Teern ja Jaagup Otsa Kuressaare Ametikoolist.</p> <p>Kutsev&otilde;istluse v&otilde;it tuli Timo ja Arturi s&otilde;nul t&auml;nu k&uuml;lmale n&auml;rvile ja heale koost&ouml;&ouml;le. &bdquo;Tegutsesime m&otilde;lemal v&otilde;istlusp&auml;eval rahulikult, suhtlesime &uuml;ksteisega ja meie koost&ouml;&ouml; sujus h&auml;sti. Liiga enesekindlad me ei olnud ja enne v&otilde;itjate v&auml;ljakuulutamist oli v&auml;ike n&auml;rv sees. &Otilde;nneks sai Tartu lippu k&otilde;rgel hoitud,&ldquo; m&auml;rkis Timo. &bdquo;L&auml;hme uuel n&auml;dalal kooli uhke tundega,&ldquo; lisas Artur.</p> <p>M&otilde;lemad noormehed on olnud pikka aega tehnikahuvilised ning valisid s&otilde;iduautotehniku kutse t&ouml;&ouml; ja hobi &uuml;hendamise soovi t&otilde;ttu. Timo on hetkel Scania esinduses klienditeeninduse praktikal ja plaanib seal karj&auml;&auml;ri j&auml;tkamist ning Arturit oodatakse p&auml;rast kaitsev&auml;eteenistust praktikakohta tagasi, ent juba t&ouml;&ouml;kohale.</p> <p>Kohtunikekogu s&otilde;nul oli t&auml;navuste v&otilde;istlejate tase hea, kuid paremad oskused v&otilde;iksid olla elektris&uuml;steemi, mootori ja uute lahenduste tundmisel, aga ka individuaalse ja meeskonnat&ouml;&ouml; planeerimisel.</p> <p>P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse kutse&otilde;petaja ja v&otilde;istluse peakohtuniku Priit Auv&auml;&auml;rti kogemuse p&otilde;hjal on t&ouml;&ouml;andjate huvi kooli l&otilde;petavate s&otilde;iduautotehnikute vastu suur.</p> <p>&bdquo;N&auml;iteks P&auml;rnus on t&ouml;&ouml;andjad huvitatud nii koolile uute lahenduste tutvustamisest, kutsev&otilde;istluste toetamisest kui ka v&otilde;istlustulemustest. Seega, t&ouml;&ouml;andjad on meie &otilde;ppurite heast tasemest teadlikud,&ldquo; m&auml;rkis Auv&auml;&auml;rt, kuid nentis, et koost&ouml;&ouml; koolide ja ettev&otilde;tjate vahel kindlasti erineb piirkonniti.</p> <p>V&otilde;istlusest v&otilde;ttis osa kokku 12 v&otilde;istkonda j&auml;rgmistest kutse&otilde;ppeasutustest: J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskus, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, Kuressaare Ametikool, Narva Kutse&otilde;ppekeskus, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Tallinna Lasnam&auml;e Mehaanikakool, Tartu Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskus, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, Viljandi Kutse&otilde;ppekeskus ja V&auml;ike-Maarja &Otilde;ppekeskus.</p> <p>V&otilde;istluse <a href="https://drive.google.com/open?id=0B4hEsJSJAA2DV0tvdnN0R2d4Vms">fotogalerii </a>(Fotod: SA Innove)</p> <p>V&otilde;istluse <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/soiduautotehnik-2016">lisainfo</a>.</p> <p>S&otilde;iduautotehnikute kutsev&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusega. V&otilde;istluse l&auml;biviimist toetasid Saku l&auml;te, Scania, Reval Auto P&auml;rnu, Info Auto, Stokker, Mequiars, Fixus, Silberauto P&auml;rnu, Mariine auto P&auml;rnu, Plastidip,&nbsp;Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</p> <p>Lisainfot t&auml;navuste kutsemeistriv&otilde;istluste kohta leiab SA Innove <a href="http://www.innove.ee/kutsemeistrivoistlused">kodulehelt</a>.</p> <p>K&otilde;ikide kutsemeistriv&otilde;istluste kulgu ja galeriisid n&auml;eb kutseharidus.ee Facebooki <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee">f&auml;nnilehel</a>.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=572Tasemetöödest koolides 2016-05-11<p>Tasemet&ouml;&ouml;de osas on oluline meeles pidada, et tasemet&ouml;&ouml; on &otilde;pilase ja &otilde;petaja jaoks enesehindamise vahend. Tasemet&ouml;&ouml; annab &uuml;levaate, milliste teemade v&otilde;i p&auml;devustega on vaja koos &otilde;pilastega veel t&ouml;&ouml;d teha ja millistes ollakse juba v&auml;ga edukad.&nbsp; Tasemet&ouml;&ouml; eest ei panda &otilde;pilastele hindeid.</p> <p>Riiklikku valmisse kuuluvate &otilde;pilaste tasemet&ouml;&ouml;de tulemusi anal&uuml;&uuml;sitakse ja avalikustatakse Innove poolt vaid &uuml;ldistatult, &uuml;leriigilisel tasemel. &Uuml;hegi kooli ega &otilde;petaja kohta j&auml;reldusi ega v&otilde;rdlusi ei tehta.&nbsp; Riikliku valimi tulemused avalikustatakse Innove kodulehel 24. maist 2016.</p> <p>&Otilde;pilastele, kes ei kuulu riiklikku valimi koosseisu, on v&otilde;imalik tasemet&ouml;&ouml; viia l&auml;bi kooli enda poolt. Kool saab oma tulemusi ise riigi tulemusega v&otilde;rrelda.</p> <p>&nbsp;</p> <h4>3. klassi tasemet&ouml;&ouml;d tehakse paberil</h4> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Kolmanda klassi tasemet&ouml;&ouml;d toimuvad:</span></p> <ul> <li>11. mail - eesti keel/vene keel</li> <li>17. mail - matemaatika</li> </ul> <p><strong>Koolid, kelle &otilde;pilased kuuluvad riiklikku valimisse, saavad tasemet&ouml;&ouml;de paketi maavalitsusest. Teised koolid saavad tasemet&ouml;&ouml; faili alla laadida EISist tasemet&ouml;&ouml; p&auml;eva hommikul alates kell 8.00. Kolmanda klassi tasemet&ouml;&ouml;de puhul muid toiminguid EISis teha ei ole vaja.</strong></p> <p><strong>P&auml;rast tasemet&ouml;&ouml; toimumist saadavad koolid valimisse kuulunud &otilde;pilaste kontrollitud tasemet&ouml;&ouml;d viie t&ouml;&ouml;p&auml;eva jooksul SAle Innove tagasi.&nbsp;</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>&nbsp;</p> <h4>6. klassi tasemet&ouml;&ouml;d tehakse elektroonselt</h4> <p>Sellest aastast toimuvad k&otilde;ik 6. klassi tasemet&ouml;&ouml;d elektroonses keskkonnas ehk EISis. Tasemet&ouml;&ouml;d toimuvad:</p> <ul> <li>10. mail - eesti keel ja eesti keel teise keelena riiklikule valimile</li> <li>11. mail - eesti keel ja eesti keel teise keelena&nbsp;&otilde;petaja registreeritud sooritajatele</li> <li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">12. mail - matemaatika riiklikule valimile&nbsp;</span></li> <li>13. mail - matemaatika &otilde;petaja registreeritud sooritajatele</li> <li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">18. mail - kolmas aine riiklikule valimile</span></li> <li>19. mail -kolmas aine eelnevalt &otilde;petaja registreeritud sooritajatele</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>K&otilde;ik elektrooniliste tasemet&ouml;&ouml;de l&auml;biviimiseks vajalikud juhendid koolidele on <a href="http://www.innove.ee/et/yldharidus/e-testid/2016-aasta-e-tasemetood/2016-aasta-e-tasemetoodele-registreerimise-ja-labiviimise-juhendid">leitavad siit.</a></p> <p>Juhendid, kuidas toimida, kui testi p&auml;eval peaks ilmnema tehniline t&otilde;rge on <a href="http://www.innove.ee/et/yldharidus/e-testid/mida-teha-kui-e-testi-labiviimisel">leitavad siit.</a></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tagasiside k&uuml;simustikud &otilde;petajatele on</span><a href="http://www.innove.ee/et/yldharidus/tasemetood/opetajate-tagasiside-kysimustikud" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> leitavad siit</a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">.&nbsp;</span></p> <p>Peale tasemet&ouml;&ouml;de toimumist, alates 24. maist on &otilde;petajatel v&otilde;imalik&nbsp; k&otilde;iki v&auml;ljat&ouml;&ouml;tatud e-tasemet&ouml;id EISis oma &otilde;ppet&ouml;&ouml; korraldamisel vabalt kasutada.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=578Pärnus valmivad kutseõppurite käte all pargipingid ja kontrollitakse sõiduauto mootoreid2016-05-09<p><b>Sel neljap&auml;eval ja reedel, 12.-13. mail toimuvad P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuses (Niidupargi 8/12, P&auml;rnu) ehituspuusepa ja s&otilde;iduautotehniku erialade kutsemeistriv&otilde;istlused. M&otilde;lema meeskondliku v&otilde;istluse k&otilde;ige suuremaks v&auml;ljakutseks on &uuml;lesannete sooritamise t&auml;psus ajalise surve all.</b></p> <p><b>Ehituspuuseppade kutsemeistriv&otilde;istlus P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse v&otilde;imlas</b></p> <p>&bdquo;Eestis on t&otilde;usev trend, et oma metsa ei viida maalt v&auml;lja, vaid kohalikust puidust valmistatakse mitmeid tooteid, mida hiljem eksporditakse. Seet&otilde;ttu on aina olulisem v&auml;&auml;rtustada meie esiisade oskusi ning populariseerida puut&ouml;&ouml;d, et selles valdkonnas oleks rohkem &otilde;ppureid ja ka &otilde;ppekavu,&ldquo; m&auml;rkis P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse ehituse valdkonna kutse&otilde;petaja Ingrid Kruusla.</p> <p>Ehituspuuseppade v&otilde;istlus&uuml;lesandeks on valmistada vastavalt ette antud joonistele v&auml;ikevorm &ndash; suvepealinna milj&ouml;&ouml;st inspireeritud paadi motiiviga puidust pargipingi karkass. V&otilde;istlust&ouml;&ouml; teostamiseks on paarisv&otilde;istkondadel aega vaid 13 tundi.</p> <p>V&otilde;istlus&uuml;lesande autori, kohtuniku ja Nordic Houses O&Uuml; inseneri Indrek Sootsi s&otilde;nul on t&auml;navune &uuml;lesanne t&otilde;en&auml;oliselt l&auml;bi aegade &uuml;ks keerukamaid, kuid teistsuguse suunitlusega kui varem.</p> <p>&bdquo;V&otilde;rreldes eelmise aastaga oli seekord eesm&auml;rgiks v&otilde;tta pinget maha v&otilde;istlust&ouml;&ouml; koostamise v&auml;ljanuputamise ja arvutuste poolelt ning teisalt tuua rohkem esile puusepa t&ouml;&ouml; professionaalsust ja t&auml;psust limiteeritud ajaga. Need aspektid on t&auml;nasel t&ouml;&ouml;turul ka &uuml;ha enam hinnatud,&ldquo; &uuml;tles Soots.</p> <p>Ehituspuuseppade erialalt astub v&otilde;istlustulle viis paarisv&otilde;istkonda Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest, Kuressaare Ametikoolist, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest, Tallinna Ehituskoolist ja Viljandi Kutse&otilde;ppekeskusest.</p> <p><b>K&otilde;ik huvilised on P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse v&otilde;imlasse v&otilde;istlejatele kaasa elama ja ehituspuusepa erialaga tutvuma oodatud! </b>V&otilde;istluse lisainfo ja ajakava SA Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/ehituspuusepp-2016">kodulehel</a>.</p> <p>V&otilde;istlus&uuml;lesande <a href=" https://drive.google.com/folderview?id=0B0UPED1xCQ1sMl9tUy1IZWwzRFE&amp;usp=sharing">visuaal&nbsp;</a>(Autor: Indrek Soots)</p> <p>Ehituspuuseppade kutsev&otilde;istlust korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusega. V&otilde;istluse l&auml;biviimist toetavad Eesti Puitmajaliit, Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</p> <p></p> <p><b>S&otilde;iduautotehnikute kutsemeistriv&otilde;istlus P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse D-korpuses</b></p> <p>&bdquo;T&auml;nap&auml;eval toodetud autod sisaldavad suurel hulgal elektroonikat ja keerulisi s&uuml;steeme. Meister, kes k&otilde;igest sellest aru saab ning suudab v&auml;lja selgitada vea ja sellele ka &otilde;ige lahenduse, on t&ouml;&ouml;turul v&auml;ga n&otilde;utud,&rdquo; t&otilde;des v&otilde;istluse peakohtunik ja P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse kutse&otilde;petaja Priit Auv&auml;&auml;rt.</p> <p>Parima s&otilde;iduautotehniku tiitlit p&uuml;&uuml;dvad v&otilde;istlejad peavad sooritama teoreetilise testi, l&auml;bi viima veermiku kontrolli, vahetama korrektselt s&otilde;iduauto rehvid, kontrollima erinevate s&otilde;lmede t&ouml;&ouml;kindlust ja mootori s&uuml;steeme ning koostama elektriskeemi. Iga t&ouml;&ouml; sooritamiseks on aega 30 minutit.</p> <p>V&otilde;istlusest v&otilde;tab osa kokku 12 v&otilde;istkonda j&auml;rgmistest kutse&otilde;ppeasutustest: J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskus, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, Kuressaare Ametikool, Narva Kutse&otilde;ppekeskus, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Tallinna Lasnam&auml;e Mehaanikakool, Tartu Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskus, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, Viljandi Kutse&otilde;ppekeskus ja V&auml;ike-Maarja &Otilde;ppekeskus.</p> <p><b>K&otilde;ik huvilised on P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse D-korpusesse v&otilde;istlejatele kaasa elama ja s&otilde;iduautotehnika valdkonnaga tutvuma oodatud!</b> V&otilde;istluse lisainfo ja ajakava SA Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/soiduautotehnik-2016">kodulehel</a>.</p> <p>S&otilde;iduautotehnikute kutsev&otilde;istlust korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusega. V&otilde;istluse l&auml;biviimist toetavad Saku l&auml;te, Scania, Reval Auto P&auml;rnu, Info Auto, Stokker, Mequiars, Fixus, Oomipood, Silberauto P&auml;rnu, Mariine Auto P&auml;rnu, Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</p> <p>Lisainfot t&auml;navuste kutsemeistriv&otilde;istluste kohta leiab SA Innove <a href="http://www.innove.ee/kutsemeistrivoistlused">kodulehelt</a>.</p> <p>K&otilde;ikide kutsemeistriv&otilde;istluste kulgu ja galeriisid n&auml;eb kutseharidus.ee Facebooki <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee">f&auml;nnilehel</a>.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=577Parima noore juuksuri tiitli pälvis Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õppur2016-05-07<p><strong>Eile, 6. mail Tartus l&otilde;ppenud juuksuri eriala &otilde;ppurite kutsemeistriv&otilde;istlusel selgitati v&auml;lja parimad noored juuksurid kahes kategoorias. Parima juuksuri kategooria v&otilde;it l&auml;ks Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse &otilde;ppurile Anna Kabilovale ning trendisoengu kategooria esikoha p&auml;lvis Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskuse &otilde;ppur Regina Net&scaron;ajeva.</strong></p> <p>Esimese kategooria teise koha p&auml;lvis Regina Net&scaron;ajeva Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskusest ning kolmanda koha Kairit Laanela P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest. Esikolmik sai ka sertifikaadid Peterburis toimuval ilufestivalil Nevskie Berega osalemiseks.</p> <p>Trendisoengu kategooria teise koha p&auml;lvis Meriliis Rumvolt Tartu Kutsehariduskeskusest ning kolmandale kohale tuli Piret Pr&uuml;ssel, samuti Tartu Kutsehariduskeskusest.</p> <p>Parima juuksuri tiitliga tunnustatud esimese aasta &otilde;pilane Anna Kabilova v&otilde;ttis enda s&otilde;nul v&otilde;istluselt kaasa palju h&auml;id emotsioone ja uusi kogemusi. &bdquo;Mulle meeldis v&otilde;istluse hingestatus. Kuna t&ouml;&ouml;de teostamise aeg oli piiratud, siis tuli keskenduda ja anda oma parim,&ldquo; &uuml;tles Kabilova.</p> <p>Kabilova valis juuksuri eriala, sest ta soovib inimesi ilusaks teha. &bdquo;Mulle meeldib k&auml;tega t&ouml;&ouml;d teha. Proovisin ka &otilde;mblemist, kuid see ei olnud minu jaoks. Nii j&otilde;udsingi juuksuri kutse juurde,&ldquo; lisas Kabilova.</p> <p>Trendisoengu kategooria esikoha p&auml;lvinud teise aasta &otilde;ppur Regina Net&scaron;ajeva oli v&otilde;iduhetkel &otilde;nnelik. &bdquo;Harjutasin p&auml;ris palju. Mind inspireerib vene juuksur Ruslan Tatyanin &ndash; v&otilde;tsin m&otilde;ned n&uuml;ansid ka tema t&ouml;&ouml;dest,&ldquo; kommenteeris Net&scaron;ajeva oma v&otilde;idut&ouml;&ouml;d ning lisas tagasihoidlikult, et tulevikuks on tal suured plaanid.</p> <p>Kohtunike s&otilde;nul oli v&otilde;istlus &uuml;sna tasav&auml;gine ning esikohtade v&auml;ljaselgitamisel tuli kohtunikel ka pisut vaielda. &bdquo;T&auml;nased v&otilde;istlejad olid &uuml;sna julged ja see julgus oli &otilde;igustatud, sest nad tegid v&auml;ga head t&ouml;&ouml;d. V&otilde;rreldes kutseeksamite tasemega oli t&auml;nane tase k&otilde;rgem,&ldquo; &uuml;tles Revaalia salongi meister-stilist ja koolitaja Kersti Suve.</p> <p>&bdquo;Mulle meeldis, et noored juuksurid oskavad ja julgevad kasutada erinevaid juuste v&auml;rvitehnikate lahendusi ning on v&otilde;imelised n&auml;gema l&otilde;ikuse ja v&auml;rvimise tervikpilti juba ette,&ldquo; lisas Eesti Juuksurite &Uuml;henduse haridusjuht ja kutse&otilde;ppespetsialist ning Intersaloni vanemmeister-stilist Kaja Seppel.</p> <p>Parima juuksuri tiitli v&otilde;itjale t&otilde;i kohtunike s&otilde;nul v&otilde;idu oman&auml;olisus, loomingulisus ja t&ouml;&ouml; puhtus. &bdquo;V&otilde;itjal oli &uuml;lit&auml;pne visioon ning ta oskas oma t&ouml;&ouml; teostamise ka v&auml;ga h&auml;sti lahti seletada,&ldquo; &uuml;tles Duglase salongi stilist-koolitaja Raivo Ploom.</p> <p>Trendisoengu kategoorias oli silmapaistvaid v&otilde;istlust&ouml;id, aga ka t&ouml;id, kus new vintage&rsquo;i kontseptsiooni ei osatud tabada.<br />&bdquo;Mina isiklikult hindan k&otilde;ige rohkem t&ouml;&ouml; puhtust, kuidas soeng sobib modellile ning kas elemendid on omavahel proportsioonis. V&otilde;idut&ouml;&ouml; puhul oli kogu tervik perfektne ning t&auml;nast v&otilde;itjat l&auml;hen ma kindlasti p&uuml;&uuml;dma,&ldquo; &uuml;tles trendisoengu kategooria k&uuml;laliskohtunik ja ghd (good hair day) m&uuml;&uuml;giesindaja Eestis, Erica Teras.</p> <p>Koost&ouml;&ouml; kutse&otilde;ppeasutuste ja t&ouml;&ouml;andjate vahel on eri salonge esindanud kohtunike arvates viimastel aastatel paranenud. Salongid on leidnud koolidest uusi t&ouml;&ouml;tajaid, t&ouml;&ouml;andjad pakuvad &otilde;ppuritele praktikav&otilde;imalusi ning koolide ja salongide huvi koost&ouml;&ouml; vastu on vastastikune. Ka kutsev&otilde;istlusel osalenud v&otilde;istlejad v&otilde;taks kohtunikud k&otilde;hklemata oma salongi t&ouml;&ouml;le.</p> <p>Kuid juuksuri eriala on keerukas ja h&otilde;lmab rohkemat kui esmapilgul paistab. Kohtunike arvates v&otilde;iks &otilde;ppekavades rohkem kaalu olla nii ps&uuml;hholoogial kui ka majandusainetel.</p> <p>&bdquo;Kui juuksur &auml;ri jaoks m&otilde;ne toote ostab, siis peab ta ka oskama arvestada, mitu tundi t&ouml;&ouml;d tuleb teha, et see kulu tasa teenida. Sellist arvestusoskust v&otilde;iks &otilde;pilastes rohkem arendada,&ldquo; &uuml;tles Vanalinna salongi juhataja ja juuksur Anneli Paat.</p> <p>&bdquo;&Otilde;ppet&ouml;&ouml;d saaks palju arendada ka sellega, kui &otilde;petajad osaleksid rohkem koolitustel ja salongit&ouml;&ouml;s. Mulle tundub, et &otilde;petaja on koolis j&auml;&auml;nud vaid &otilde;petajaks ning ei pruugi omada ettekujutust reaalsest, tempokast salongit&ouml;&ouml;st. Sel moel saaks &otilde;petajad &uuml;levaate, kuidas &otilde;pilasi t&ouml;&ouml;turu jaoks paremini ette valmistada,&ldquo; m&auml;rkis Suve, ent nentis, et sellise koost&ouml;&ouml;vormi elluviimiseks tal veel v&otilde;tit ei ole.</p> <p>V&otilde;istluse <a href="https://www.dropbox.com/sh/3jubi9rcgl280ui/AADYHMY6NvX5xKmq6hdIkVBsa?dl=0">fotogalerii </a>(Fotod: SA Innove)</p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">V&otilde;istlusel osales kokku 15 &otilde;ppurit Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskusest, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest ja Tartu Kutsehariduskeskusest. V&otilde;istlust&ouml;id hindasid eriala spetsialistid: Heijamari Kolk (Kahe Ilusalong), Anneli Paat (Vanalinna salong), Kersti Suve (Revaalia), Raivo Ploom (Duglas), Kaja Seppel (Eesti Juuksurite &Uuml;hendus, Intersalon) ja k&uuml;laliskohtunik Erica Teras (ghd).</span></p> <p>V&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Eesti Juuksurite &Uuml;henduse ja Tartu Kutsehariduskeskusega. V&otilde;istluse l&auml;biviimist toetasid Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ning v&otilde;istlust sponsoreerisid Sirowa Eesti AS, Kivilaine O&Uuml;, Duris O&Uuml;, Duglas salongikett, Emsibeth Eesti, Revaalia ilusalong O&Uuml;, RNR Sim, Salonshop Baltic AS, TradeHouse Ilukaubamaja, EVOS Estonia, ghd, ilufestival Nevskie Berega, Paul Mitchell, Estel Eesti.</p> <p>Juuksuri eriala &otilde;ppurite v&otilde;istluse <a href=" http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/juuksur-2016">lisainfo</a>.</p> <p>K&otilde;ikide kutsemeistriv&otilde;istluste kulgu ja galeriisid n&auml;eb kutseharidus.ee Facebooki <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee">f&auml;nnilehel</a>.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=576Täiskasvanuid plaanib tagasi kooli tooma hakata 16 projekti2016-05-06<p><b>Haridustee katkestanud t&auml;iskasvanuid kooli tagasi aitavaid tegevusi, et v&otilde;imaldada neil &otilde;pingud edukalt l&otilde;petada, kavatsetakse pakkuma hakata 16 projekti abil Eesti eri piirkondades. K&otilde;ige rohkem laekus Innovesse taotlusi Harjumaalt &ndash; 3, Ida-Virumaalt esitati 2 ja teistest maakondadest kokku 11. <br /><br /></b>Projektitaotlustes soovitakse toetust &uuml;le 3&nbsp;miljoni euro. Toetust antakse &uuml;he projekti kohta kuni 250&nbsp;000 eurot. Vooru kogu eelarve on 4 miljonit eurot, millest 15% moodustab Eesti riiklik finantseering ja 85% Euroopa Sotsiaalfondi toetus. Taotlusvoor toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi t&auml;iskasvanuhariduse programmi raames.<b><br /> <br /> </b>Taotlusi said 17. m&auml;rtsist kuni 2. maini Innovesse esitada mittestatsionaarses &otilde;ppevormis p&otilde;hi- ja/v&otilde;i keskharidust pakkuvate &otilde;ppeasutuste pidajad v&otilde;i koolid ise. Esitatud projektide tegevuskavades on p&otilde;hi- v&otilde;i keskhariduseta t&auml;iskasvanute leidmine, teavitamine ja motiveerimine, et tuua neid taas &otilde;ppimise juurde. Lisaks planeeritakse erinevaid &otilde;ppimist ja &otilde;petamist toetavaid tegevusi, n&auml;iteks &otilde;pin&otilde;ustajate jt tugispetsialistide kaasamist, vajadusel lapsehoiuteenuse pakkumist &nbsp;ning lisa- ja tasanduskursuste loomist ja pakkumist.</p> <p>Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva &otilde;ppe keskuse juhi Maarja Parve s&otilde;nul on Eestis t&auml;iskasvanute elukestvas &otilde;ppes osalemise m&auml;&auml;r kasvanud, kuid paraku on meil suur hulk t&auml;iskasvanuid, kelle &otilde;pingud on katkenud enne keskhariduse omandamist. &bdquo;K&auml;esoleva taotlusvooru eesm&auml;rk ongi projektides pakutavate tegevuste abil suurendada mittestatsionaarses &otilde;ppes l&otilde;petajate arvu ja v&auml;hendada osalevates koolides v&auml;ljalangevust, et suurendada nende inimeste edasisi valikuv&otilde;imalusi haridustee j&auml;tkamiseks ja elukestvas &otilde;ppes osalemiseks. Esitatud projektid planeerivad projektide kahe tegevusaasta jooksul anda selle eesm&auml;rgi t&auml;itmisse oma olulise panuse,&ldquo; t&otilde;deb Parve.</p> <p><br /> Projektitaotlusi hakkavad peagi hindama oma ala eksperdid. Toetuse saajad selguvad juulis. <br /> <br /> T&auml;iendav teave <a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/tasemeope">taotlusvooru kohta.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=574Ärinduse erialade õppurid genereerisid kutsevõistlusel papipoolidest uudseid lahendusi 2016-05-04<p><strong>Eile, 3. mail toimunud &auml;rinduse eriala kutsemeistriv&otilde;istlusel &Auml;rip&auml;evad 2016 tuli v&otilde;istlejail AS Ragn-Sellsi poolt antud &uuml;lesandes leida innovaatilisi uuskasutusviise papipoolidele. Seitse v&otilde;istkonda pakkusid v&auml;lja erinevaid lahendusi valgustitest ja m&ouml;&ouml;blist relvamoona konteineriteni.</strong></p> <p><em>Esialgsed v&otilde;istlustulemused muutusid, allpool on t&auml;psustatud andmed. Vabandame v&otilde;imalike arusaamatuste p&auml;rast!</em></p> <p>Kutsev&otilde;istlus koosnes kahest osast: teoreetiliste teadmiste testist ja AS Ragn-Sellsi koostatud praktilisest &uuml;lesandest, kus &otilde;ppureil tuli leida tekstiili- ja paberit&ouml;&ouml;stuses j&auml;&auml;tmena tekkivatele papipoolidele uudne rakendus.</p> <p>K&otilde;ik seitse v&otilde;istkonda esitlesid erinevaid ideid. N&auml;iteks Tallinna Majanduskooli v&otilde;istkond pakkus v&auml;lja papipoolidest riiulite ehk papiiulite ning P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse v&otilde;istkond relvamoona konteinerite tootmise. Lahendused h&otilde;lmasid ka tugitooli, laste m&auml;ngumaja, v&auml;liatraktsioonide, istutuspottide ja valgustite valmistamist.</p> <p>&Uuml;lesande lahendus tuli ette kanda kohtunikekogule 5-minutilise &auml;rik&otilde;ne vormis,&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">mille puhul hinnati probleemi m&auml;&auml;ratluse selgust, idee teostatavust, ettekande selgust ja kaasavust ja pitch&rsquo;imisoskust ehk &auml;rik&otilde;ne &uuml;ldist veenvust.</span></p> <p>V&otilde;istluse esikoha p&auml;lvis Tallinna Majanduskooli v&otilde;istkond koosseisus Piia-Mai Kasemaa, Annika Saar, Meriliis Krais ja Luigi M&auml;lk, kes k&otilde;ik &otilde;pivad turundusspetsialisti eriala esimesel kursusel.</p> <p>Teist ja kolmandat kohta j&auml;id jagama v&otilde;istkond L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkoolist koosseisus Tiia Reinik, Sandra Meristu, Samuel P&otilde;ldaru ja Anne-Marie Suomalainen ning Tartu Kutsehariduskeskuse v&otilde;istkond koosseisus Kerli Rohtmets, Liis Selge, Rein Lillak ja Ringa Ivanov.</p> <p>&Auml;rinduse spetsialistideks tituleeritud neiud olid v&otilde;iduhetkel &auml;revil &ndash; kes ei osanud v&otilde;itu oodata, kes teadis juba hommikul, et v&otilde;it on kindel. &bdquo;Mulle meeldis v&auml;ga praktiline &uuml;lesanne, sest meil l&auml;ks m&otilde;te h&auml;sti jooksma. Aga tegelikult j&auml;i pool tundi puudu, et seda p&auml;ris l&otilde;puni viimistleda,&ldquo; kommenteeris Piia-Mai Kasemaa.</p> <p>K&otilde;ik neiud suundusid turundust &otilde;ppima, sest on olnud &uuml;hiskondlikult aktiivsed ja on varem turundusega kokku puutunud. &bdquo;Olen hetkel turundusettev&otilde;ttes praktikal ning soovin tulevikus kindlasti luua oma firma. Mul on palju ideid ning loodan, et &otilde;pingud Tallinna Majanduskoolis annavad mulle kindlust nende teostamiseks,&ldquo; kirjeldas Meri-Liis Krais tulevikuplaane.</p> <p>V&otilde;istluse peakohtuniku ja AS Ragn-Sellsi m&uuml;&uuml;gijuhi Ott Alemaa s&otilde;nul oli v&otilde;istlus&uuml;lesanne v&auml;ga realistlik ning papipoolide k&auml;itlus vajabki tegelikkuses lahendust.</p> <p>&bdquo;J&auml;&auml;tmealane probleem oli meie poolt juba ette antud, kuid v&otilde;istkonnad esitlesid seda ka enda probleemip&uuml;stitusena. Siin oleksime oodanud pigem &uuml;hiskonna valupunktide ja v&otilde;imaluste tunnetamist ning loomingulisemat l&auml;henemist. &Uuml;ldiselt saadi siiski &uuml;lesandega kenasti hakkama ja genereeritud &auml;riideed on edasiarenduse korral reaalselt rakendatavad&ldquo; kirjeldas Alemaa v&otilde;istlust.</p> <p>Praktiliste oskuste ja originaalsuse arendamiseks on Alemaa s&otilde;nul vajalik koolide ja ettev&otilde;tjate j&auml;rjepidev koost&ouml;&ouml;. &bdquo;Nii koolid kui ka t&ouml;&ouml;andjad peavad olema loomingulisemad, leidmaks viise, kuidas koos edasi minna, kuidas tuua reaalset elu koolidesse ja &otilde;ppimist ettev&otilde;tetesse. Kutsev&otilde;istlus on siin &uuml;heks heaks platvormiks,&ldquo; m&auml;rkis ta.</p> <p>Kohtunikekogusse kuulus ka Ettev&otilde;tluskeskuse asutaja ja partner Anett Linno, kelle s&otilde;nul saab ettev&otilde;tjaks eesk&auml;tt l&auml;bi kogemuse ning praktilisel t&ouml;&ouml;kogemusel on selles suur roll. &bdquo;Arvan, et teadlikkus praktikakohtade vajalikkusest on t&auml;naseks ettev&otilde;tjateni j&otilde;udnud ning suuremad ja sotsiaalselt vastutustundlikud ettev&otilde;tted ka pakuvad praktikav&otilde;imalusi,&ldquo; s&otilde;nas Linno.</p> <p>&Auml;rinduse erialade &otilde;ppurite kutsev&otilde;istlus &Auml;rip&auml;evad 2016 toimus teisip&auml;eval, 3. mail Tallinna Majanduskoolis. V&otilde;istlusel osales seitse neljaliikmelist v&otilde;istkonda Tallinna Majanduskoolist, Narva Kutse&otilde;ppekeskusest, Kuressaare Ametikoolist, L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkoolist, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest, Tartu Kutsehariduskeskusest ja J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest.</p> <p>V&otilde;istluse <a href="https://www.dropbox.com/sh/v4zmduyoe3o3kd8/AAC1m7CJyPppzFzXkcKqNPPUa?dl=0">fotogalerii </a>(Fotod: Heikki Eljas ja SA Innove)<br />V&otilde;istlusjuhendiga saab tutvuda SA Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/arinduse-spetsialist-2016">kodulehel</a>.</p> <p>V&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Tallinna Majanduskooliga. V&otilde;istluse l&auml;biviimist toetasid Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=571Eesti noortele mõeldud tugisüsteem meelitas siia praktikale Saksamaa tulevased karjäärispetsialistid2016-05-03<p><b>T&auml;na alustavad oma kuuajalise praktikaga 3 noort saksa tulevast karj&auml;&auml;rispetsialisti. Noored k&uuml;lastavad lisaks Tallinnale ka Rapla, V&otilde;ru, J&otilde;geva ning Viljandi Rajaleidja keskuseid, et tutvuda Eesti hariduss&uuml;steemi ja karj&auml;&auml;riteenustega.</b></p> <p>Saksamaalt saabunud Svenja (20), Natalie (22) ja Angelina (21) &uuml;tlevad, et nad ootavad p&otilde;nevusega eelseisvat kuud. &bdquo;Eesti oli me esimene valik. Kui meile &ouml;eldi, et Eestis on v&auml;ga hea noorte tugis&uuml;steem ning meil on, mida &otilde;ppida, oli valik loogiline,&ldquo; r&auml;&auml;kisid Svenja ja Natalie. Angelina t&auml;iendas, et lisaks keelepraktikale ja kultuuri tundma&otilde;ppimisele, soovivad nad k&uuml;lastada ka saksa keele tunde, et n&auml;ha kas noored oskavad siduda omandatavat keeleoskust oma tulevaste karj&auml;&auml;riv&otilde;imalustega.</p> <p>Sihtasutus Innove tegutseb Eestis Euroguidance keskusena, mis asub igas Euroopa riigis ja mille &uuml;heks rolliks on riikide vahel praktikute &otilde;pir&auml;nde infot levitada. &bdquo;Saksamaa riikliku t&ouml;&ouml;turuasutuse poolt loodud k&otilde;rgkoolon v&otilde;tnud sihiks, et k&otilde;ik nende tudengid k&auml;iksid ka v&auml;lispraktikal. Pikaajalise koost&ouml;&ouml; tulemusel rahvusvahelise &otilde;ppevisiitide korraldamisel on ka need kolm noort siia saabunud,&ldquo; kommenteeris Innove hariduse tugiteenuste agentuuri rahvusvaheliste projektide juht Margit Rammo. &bdquo;Tegu on esmakordse pilootprojektiga, kus Innove v&otilde;tab vastu v&auml;lispraktikante,&ldquo; r&auml;&auml;kis Rammo, lisades, et projekti eesm&auml;rgiks on luua praktikutele nii Eestist kui Saksamaalt v&otilde;imalus tutvuda tugiteenuste arengutega ja t&auml;iendada oma metoodikapaketti. Lisaks, olles ise &otilde;pir&auml;ndajad, &otilde;pivad osalejad tundma teist kultuuri, arendavad oma erialast keeleoskust ja laiendavad oma professionaalset v&otilde;rgustikku.</p> <p>Saksa tulevased noored karj&auml;&auml;rispetsialistid on siin pilootprojekti &bdquo;Lifelong guidance in Estonia&ldquo; raames 2.-27.maini. Kuu aja jooksul k&auml;iakse praktikal Rapla, V&otilde;ru, J&otilde;geva ja Viljandi Rajaleidja keskustes, saadakse &uuml;levaade hariduse tugiteenuste s&uuml;steemist, k&uuml;lastatakse kohalikke haridusasutusi ja tutvutakse erinevate organisatsioonidega.&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=568Abituriendid teevad täna inglise keele riigieksamit2016-05-03<p><b>Eksamile on registreerunud&nbsp; 7145 eksaminandi. T&auml;na viiakse l&auml;bi eksami kirjutamis-, kuulamis- ja lugemisosa, suulise osa intervjuud toimuvad koolides 4.-10. maini. </b></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">V&otilde;&otilde;rkeele eksamiks said eksamisooritajad&nbsp; valida eksami inglise, prantsuse, saksa v&otilde;i vene keeles.&nbsp; &Otilde;pilased, kes saavutavad inglise keele riigieksamil 50&ndash;74 protsenti maksimaalsest tulemusest, saavad B1-keeleoskustaseme tunnistuse, 75&ndash;100 protsenti saavutanud B2-keeleoskustasemetunnistuse. Keeleoskuse taseme omistamise eeltingimus on, et &uuml;hegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />Inglise keele riigieksam valmistatakse ette Eestis; prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse keele eksamitel osales 135 eksaminandi. Erinevatele rahvusvaheliselt tunnustatud saksa keele eksamitele on registreerunud 203 eksaminandi, neist 89 on juba sooritanud Saksa II astme keelediplomi eksami. Rahvusvaheliselt tunnustatud vene keele eksamitele on registreerunud 274 eksaminandi.&nbsp; V&otilde;&otilde;rkeele eksami sooritamise asemel oli &otilde;pilastel v&otilde;imalus esitada ka tunnistus&nbsp; Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt&nbsp; tunnustatud rahvusvahelise inglise, prantsuse, saksa v&otilde;i vene keele eksami sooritamise kohta v&auml;hemalt B1-tasemel, millega loetakse kohustuslik v&otilde;&otilde;rkeele riigieksam sooritatuks. Seda v&otilde;imalust kasutas t&auml;navu 679 &otilde;pilast.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">G&uuml;mnaasiumi l&otilde;petamiseks peab &otilde;pilane sooritama j&auml;rgmised riigieksamid:</span></p> <ul> <li>eesti keel (25. aprill) v&otilde;i eesti keel teise keelena (27.&ndash;29. aprill);</li> <li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">v&otilde;&otilde;rkeel (inglise keel) &nbsp;(3. mai);</span></li> <li>matemaatika (19. mai).&nbsp;</li> </ul> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Riigieksamitele registreerus t&auml;navu&nbsp; kokku 10 471 eksaminandi.</span></p> <p>Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse ainete kaupa 13.&ndash;19. juunini eksamite infos&uuml;steemis EIS <a href="https://eis.ekk.edu.ee/">https://eis.ekk.edu.ee/</a>&nbsp;&nbsp; ja riigiportaalis <a href="http://www.eesti.ee">www.eesti.ee</a> . Elektroonilised riigieksamitunnistused v&auml;ljastatakse hiljemalt 20. juunil.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=566Kutsemeistrivõistlused esitavad õppureile väljakutseid – ärinduses pitching ja juuksuri erialal new vintage2016-05-02<p><strong>K&auml;esoleval n&auml;dalal astuvad &uuml;leriigilistel kutsemeistriv&otilde;istlustel v&otilde;istlustulle noored &auml;rinduse ja juuksuri eriala &otilde;ppurid. Erinevate &uuml;lesannete seas pannakse proovile &auml;rinduse eriala &otilde;pilaste &auml;rik&otilde;ne pidamise oskused ja noorte juuksurite ajastustiili taju.</strong></p> <p><strong>Teisip&auml;eval, 3. mail</strong> toimub Tallinna Majanduskoolis (Tammsaare tee 147, Tallinn) kutsemeistriv&otilde;istlus &Auml;rip&auml;evad 2016, kus parima &auml;rinduse spetsialisti tiitli nimel v&otilde;istlevad seitse neljaliikmelist v&otilde;istkonda Eesti kutse&otilde;ppasutustest ja rakendusk&otilde;rgkoolidest.</p> <p>&bdquo;Tugeva majanduse &uuml;heks oluliseks alustalaks on tegutsevad ning toimivad ettev&otilde;tted. Just &auml;rinduse &otilde;ppevaldkonnas koolitatakse tegusaid noori inimesi, kes edaspidises t&ouml;&ouml;elus suudavad luua ja toetada ettev&otilde;tte juhtimist,&ldquo; kirjeldas &auml;rinduse erialade rolli majanduse arengus Tallinna Majanduskooli &auml;rijuhtimise osakonna juhataja Heli Rannik.</p> <p>Kutsev&otilde;istlus koosneb kahest etapist &ndash; esimeses osas pannakse pooleteise-tunnisel viktoriinil proovile kutse&otilde;ppurite teoreetilised teadmised &auml;rinduses olulistes valdkondades, nagu n&auml;iteks majandus- ja &otilde;igus&otilde;petus, majandusarvestus, turundus, organisatsiooni juhtimine jpm.</p> <p>Teises osas tuleb v&otilde;istkondadel lahendada ASi RagnSells poolt antud &uuml;lesanne j&auml;&auml;tmek&auml;itluse ja keskkonnahoiu problemaatikaalal. Lahendus tuleb ž&uuml;riile esitada viie-minutilise ettekande jooksul ning seejuures hinnatakse &uuml;lesande lahendusk&auml;iku, aktuaalsust, innovaatilisust, teostatavust, tasuvust ja ka pitch&rsquo;imist.</p> <p>Huvilised on oodatud v&otilde;istlejaile kaasa elama ja &auml;rinduse &otilde;ppevaldkonnaga tutvuma. Pealtvaatajatele k&otilde;ige p&otilde;nevam osa, &auml;rik&otilde;ne esitamine toimub p&auml;eva teises pooles kell 15.30&ndash;17.</p> <p>Kutsev&otilde;istlusel on esindatud Tallinna Majanduskool, Narva Kutse&otilde;ppekeskus, Kuressaare Ametikool, L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkool, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskus, Tartu Kutsehariduskeskus ja J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskus</p> <p>V&otilde;istluse lisainfo Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/arinduse-spetsialist-2016">kodulehel</a>.</p> <p>V&otilde;istlust korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s Tallinna Majanduskooliga. V&otilde;istluse l&auml;biviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</p> <p></p> <p><strong>Neljap&auml;eval ja reedel, 5.-6. mail</strong> toimub Tartu Kutsehariduskeskuses (Kopli 1, Tartu) juuksuri eriala kutsemeistriv&otilde;istlus, kus kutse&otilde;ppurite oskused pannakse proovile kahes kategoorias.</p> <p>Parima noore juuksuri tiitel antakse v&auml;lja kategoorias, kus v&otilde;istlejail tuleb sooritada kolm v&otilde;istlust&ouml;&ouml;d &ndash; naiste juuksel&otilde;ikus ja soeng, meeste juuksel&otilde;ikus ja soeng ning pidulik soeng pikkadest juustest. Lisaks antakse v&auml;lja auhindu trendisoengu kategoorias, kus v&otilde;istlejatel on lubatud n&auml;idata loomingulisust new vitange stiilis soengu loomisel.</p> <p>&bdquo;Lisaks t&ouml;&ouml; tehnikale, viimistluse professionaalsusele ja vahendite k&auml;sitsemise oskusele hinnatakse v&otilde;istlusel ka &otilde;ppurite n&otilde;ustamisoskust. Professionaalne juuksur peab oskama kliendile n&otilde;u anda, tema juukseid tundma ning olema suuteline andma n&auml;pun&auml;iteid koduseks juuksehoolduseks,&ldquo; kommenteeris v&otilde;istluse hindamiskriteeriume Juuksurite &Uuml;henduse juhatuse liige ja v&otilde;istlus&uuml;lesande &uuml;ks autoreid, Kertti Viru.</p> <p>K&otilde;ik huvilised on m&otilde;lemal p&auml;eval oodatud Tartu Kutsehariduskeskusesse v&otilde;istlust&ouml;id vaatama p&auml;rast v&otilde;istlust&ouml;&ouml;de sooritamist toimuvatel fotosessioonidel. V&otilde;istluse ajakava ja &uuml;lesannetega saab tutvuda <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/juuksur-2016">siin</a>.</p> <p><a href="https://goo.gl/IKCjax">Fotogalerii </a>&ndash; n&auml;iteid juuksuri eriala &otilde;ppurite tehtud t&ouml;&ouml;dest (Fotod: Erakogu, SA Innove)</p> <p>V&otilde;istlusel osaleb kokku 15 &otilde;ppurit Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskusest, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest ja Tartu Kutsehariduskeskusest.</p> <p>V&otilde;istlust korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s Eesti Juuksurite &Uuml;henduse ja Tartu Kutsehariduskeskusega. V&otilde;istluse l&auml;biviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</p> <p></p> <p>K&otilde;ikide kutsemeistriv&otilde;istluste kulgu ja galeriisid n&auml;eb kutseharidus.ee Facebooki <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee">f&auml;nnilehel</a>.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=565Ilmus e-uudiskirja Toetuste Teataja uus number2016-04-29<p>Uudiskirjas teeme kokkuv&otilde;tte l&otilde;ppenud struktuuritoetuste perioodist ning tutvustame k&auml;imasolevat. Lisaks saab teavet avatud taotlusvoorude ja Innove pakutava hangete eeln&otilde;ustamise kohta. Samuti leiab k&auml;sitlemist projektides v&otilde;rdsete v&otilde;imaluste tagamise temaatika ning tutvustame ka edukalt k&auml;ivitunud lastehoiu projekti.<br /><br /></p> <ul> <li><a href="http://www.innove.ee/UserFiles/Struktuuritoetused/ToetusteTeataja-7.pdf" title="ToetusteTeataja-7.pdf (990 KiB)">Toetuste Teataja nr 7</a>&nbsp;(pdf),&nbsp;<a href="http://issuu.com/innove/docs/toetusteteataja-7/1">Toetuste Teataja nr 7</a>&nbsp;(sirvitav versioon)<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></li> </ul> <p><br />K&otilde;ik ilmunud uudiskirjad leiab ja uudiskirjaga liituda saab siin: <a href="http://www.innove.ee/toetaja">www.innove.ee/teataja</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=564Kutsevõistlusel valmisid dušinurgad ja seina kinnitati radikad2016-04-29<p><strong>Eile, 28. aprillil tunnustati Tallinna Kopli Ametikoolis parimaid noori keskkonnatehnika lukkseppasid. Kahel v&otilde;istlusp&auml;eval vasktorusid monteerinud ning radiaatoreid ja kanalisatsioonis&uuml;steeme paigaldanud noormeestest osutus parimaks Tallinna Kopli Ametikooli &otilde;pilane Arkadii Demidov.</strong></p> <p>Teisel kursusel &otilde;ppiv Demidov t&auml;nas v&otilde;iduhetkel oma juhendajaid ja kooli v&auml;&auml;rt &otilde;pikogemuse eest. Keskkonnatehnika lukksepa kutset asus Demidov omandama, kuna tundis huvi sanitaartehnika vastu ning teadis, et kutse tagab kindla sissetuleku.</p> <p>&bdquo;Mulle meeldib mu eriala ning soovin tulevikus kindlasti keskkonnatehnika lukksepana t&ouml;&ouml;tada. T&auml;na sain tunnistust, et mul on head oskused, ning mida aeg edasi, seda rohkem kogemusi ka omandan,&ldquo; lisas Demidov.</p> <p>Teise koha v&auml;&auml;rilise soorituse tegi Severi Kuusk Tartu Kutsehariduskeskusest ning kolmandale kohale tuli Kaur Sokmann, samuti Tartu Kutsehariduskeskusest.</p> <p>V&otilde;istluse peakohtuniku, Hals Trading AS tehnikadirektori Kusta Kaska s&otilde;nul oli t&auml;navuste v&otilde;istlejate tase tingimusi arvesse v&otilde;ttes hea. Probleemkohana t&otilde;i ta v&auml;lja v&auml;hese praktilise kogemuse. &bdquo;Arvan, et hetkeolukord saab kindlasti paremaks minna. Kuid praktikakorraldust ja eri kogemuste omandamise v&otilde;imalusi on v&otilde;imalik arendada vaid t&ouml;&ouml;andjate ja koolide koost&ouml;&ouml;s,&ldquo; r&otilde;hutas ta.</p> <p>Kaska arvates on keskkonnatehnika lukksepa amet noorte seas &uuml;llatavalt madalalt hinnatud. &bdquo;Torud l&auml;hevad katki riigikorrast v&otilde;i aastaajast olenemata ning aeg-ajalt kerkib uusehitisi, kuhu on planeeritud ka sanitaartehnilised lahendused. Seega, heade meistrite j&auml;rele on n&otilde;udlus suur ning see amet toob kindlasti leiva lauale,&ldquo; m&auml;rkis ta.</p> <p>Kahep&auml;evasel kutsev&otilde;istlusel tuli v&otilde;istlejatel vaid 10 tunni ja 30 minutiga n&auml;idata oma oskusi radiaatori ja kanalisatsioonis&uuml;steemi paigaldamisel ning vasktorude l&otilde;ikamisel ja monteerimisel.</p> <p>V&otilde;istlusest v&otilde;ttis osa kaheksa kutse&otilde;ppurit Tartu Kutsehariduskeskusest, Tallinna Kopli Ametikoolist, Tallinna Lasnam&auml;e Mehaanikakoolist ja Viljandi Kutse&otilde;ppekeskusest.</p> <p>V&otilde;istluse <a href="https://www.dropbox.com/sh/asfxj1mc1coasd8/AABEYhXJpMfCCMXPlvnrEa2fa?dl=0">fotogalerii</a>.&nbsp;(Fotod: <a href="http://www.edythraamat.com/">Edyth Raamat</a>)</p> <p>Kutsev&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Tallinna Kopli Ametikooliga. V&otilde;istluse l&auml;biviimist toetasid Feofanis O&Uuml;, Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</p> <p>Keskkonnatehnika lukkseppade kutsemeistriv&otilde;istluse &uuml;lesandega saab tutvuda SA Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/keskkonnatehnika-lukksepp-2016">kodulehel</a>.</p> <p>K&otilde;ikide kutsemeistriv&otilde;istluste kulgu ja galeriisid n&auml;eb kutseharidus.ee Facebooki <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee">f&auml;nnilehel</a>.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=563Aprillivalguselt viis parima elektriku tiitli koju Tartu Kutsehariduskeskuse õpilane2016-04-27<p><strong>Eile, 26. aprillil kuulutati Viljandi Kutse&otilde;ppekeskuses p&auml;rast kahep&auml;evast pingelist kutsemeistriv&otilde;istlust Aprillivalgus 2016 v&auml;lja t&auml;navune parim noor elektrik. Esikoha p&auml;lvis Tartu Kutsehariduskeskuse teise kursuse &otilde;pilane Rain Lang.</strong></p> <p>Teisel kursusel siset&ouml;&ouml;de elektriku kutset omandav Rain Lang r&otilde;&otilde;mustas, et kutsev&otilde;istluse v&otilde;it tuli sel korral Tartusse. &bdquo;Tulin koolisisesel v&otilde;istlusel kolmandaks, kuid &uuml;leriigilisel v&otilde;istlusel esimeseks. See n&auml;itab, et Tartu Kutsehariduskeskuse tase on k&otilde;rge,&ldquo; kommenteeris v&otilde;istlusi Lang ning lisas, et v&otilde;idu t&otilde;i talle kiirus, korrektsus ja t&ouml;&ouml;kindlus.</p> <p>Tulevikuplaanidest r&auml;&auml;kides soovib Lang p&auml;rast kaitsev&auml;eteenistust kaks aastat elektrikuna t&ouml;&ouml;tada, et omandada B-klassi p&auml;devustunnistus. &bdquo;T&ouml;&ouml;pakkumine tehti mulle juba praegu, kuid lisaks t&ouml;&ouml;tamisele soovin end kindlasti erialaselt pidevalt t&auml;iendada ning ei v&auml;lista ka edasi&otilde;ppimist,&ldquo; kirjeldas Rain enda unistusi.</p> <p>Kutsev&otilde;istluse Aprillivalgus teisele ja kolmandale kohale tulid Tallinna Pol&uuml;tehnikumi &otilde;pilased, vastavalt Vladimir Minot&scaron;kin ja Lennart Tamm.</p> <p>V&otilde;istluse peakohtuniku ja Eesti Elektrit&ouml;&ouml;de Ettev&otilde;tjate Liidu kutse andmise osakonna juhi Arvo Ulla s&otilde;nul oli v&otilde;istlejate tase t&auml;navu keskmine ja tulenevalt v&otilde;istlejate erinevast koolitusastmest ka erinev.</p> <p>&bdquo;V&otilde;istlus&uuml;lesanne oli v&auml;ga l&auml;hedane neljanda taseme elektrikute ehk kooli l&otilde;petavate &otilde;ppurite kutseeksamile. Sellest tulenevalt oleksin v&otilde;istlusel lootnud n&auml;ha paremat sooritust,&ldquo; m&auml;rkis Ulla.</p> <p>Positiivseks peab Ulla seda, et v&otilde;istlusel saavad nii &otilde;pilased kui ka juhendajad v&auml;ga hea tagasiside, milliste teadmiste ja oskuste arendamisele tuleks &otilde;ppet&ouml;&ouml;s rohkem t&auml;helepanu p&ouml;&ouml;rata. &bdquo;Sel moel saame lisaks kutsev&otilde;istluste taseme t&otilde;stmisele ka elektriku kutseala kutse&otilde;ppeasutuste ja t&ouml;&ouml;andjate koost&ouml;&ouml;s arendada,&ldquo; lisas ta.</p> <p>Aprillivalgusel osales kuus v&otilde;istlejat Tartu Kutsehariduskeskusest, Tallinna Pol&uuml;tehnikumist, Tallinna Kopli Ametikoolist, Narva Kutse&otilde;ppekeskusest ja Viljandi Kutse&otilde;ppekeskusest.</p> <p>Aprillivalgus 2016 <a href="https://www.dropbox.com/sh/d2prk4zshc65a66/AADwMCLGyuQEpuJnwPxUPrKma?dl=0">fotogalerii</a>. (Fotod: Jaanus Alnek)</p> <p>Elektrikute kutsemeistriv&otilde;istluse &uuml;lesannetega saab tutvuda Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/elektrik-2016">kodulehel</a>.</p> <p>K&otilde;ikide kutsemeistriv&otilde;istluste kulgu ja galeriisid n&auml;eb kutseharidus.ee Facebooki <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee">f&auml;nnilehel</a>.</p> <p>Kutsemeistriv&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Viljandi Kutse&otilde;ppekeskuse ja Eesti Elektrit&ouml;&ouml;de Ettev&otilde;tjate Liiduga. V&otilde;istluse l&auml;biviimist toetasid Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=562Pea 2000 noort Tallinnast ja Harjumaalt otsisid eile toimunud töömessil tööd2016-04-27<p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">P&otilde;hja-Eesti Rajaleidja korraldatud t&ouml;&ouml;mess &bdquo;Suveks t&ouml;&ouml;le 2016&rdquo; n&auml;itas, et noori t&ouml;&ouml;otsijaid on rohkem kui neid, kes alaealistele t&ouml;&ouml;d pakuvad.</b></p> <p></p> <p>Eile Tallinnas toimunud messile oli tulnud pea 2000 Harjumaa ja Tallinna noort kandideerima t&ouml;&ouml;le, saama karj&auml;&auml;rin&otilde;u ning tutvuma vabatahtliku t&ouml;&ouml; v&otilde;imalustega. Pikad j&auml;rjekorrad v&otilde;is leida iga organisatsiooni ja ettev&otilde;tte laua tagant ning noorte huvi suveks rakendust leida oli ilmne.</p> <p></p> <p>Teist korda toimunud t&ouml;&ouml;messi peakorraldaja, P&otilde;hja-Eesti Rajaleidja keskuse karj&auml;&auml;riinfo spetsialist Triin Peterson s&otilde;nas, et sellel aastal oli huvilisi m&auml;rgatavalt rohkem. &bdquo;Oleme saanud ettepanekuid teha j&auml;rgmine &uuml;ritus suuremas messihallis ja vaadates kasvavat noorte t&ouml;&ouml;otsijate hulka, on ettepanek t&auml;itsa kohane. Kuid lisaks noortele peavad messihalli t&auml;itma ka t&ouml;&ouml;andjad, keda v&otilde;iks samuti j&auml;rjest juurde tulla,&ldquo; lisas Peterson, kes pidas &uuml;ritust kordal&auml;inuks.</p> <p></p> <p>&Uuml;ritust v&auml;isanud noored t&ouml;&ouml;otsijad, Triinu (13), Mari-Liis (14) ja Sigrid (15) j&auml;id messiga rahule, kuigi leidsid ka, et &uuml;ritus v&otilde;iks toimuda suuremas ruumis. &bdquo;Ma olen messil esimest korda ja v&auml;ga palju rahvast on. Mess v&otilde;iks toimuda mitu p&auml;eva ja suuremates ruumides, sest nagu n&auml;ha, on huvi suur,&ldquo; r&auml;&auml;kis Triinu.&nbsp; &bdquo;Alaealisel on raske t&ouml;&ouml;le saada, kui tutvusi ei ole. Kuigi konkurents on ka siin suur, on see siiski hea v&otilde;imalus otse kandideerida,&ldquo; r&auml;&auml;kis Sigrid. &bdquo;Kindlasti loodame, et mess toimub ka j&auml;rgmisel aastal,&ldquo; arvas Mari-Liis.</p> <p></p> <p>Maret Kaldma AS Sokotel personalijuht koos kahe kolleegiga olid &uuml;hed neist, kes tulid messile pakkuma t&ouml;&ouml;d alaealistele. &bdquo;Teatavasti on hotellides mai keskpaigast augusti l&otilde;puni k&otilde;rghooaeg, mil t&auml;iendavaid t&ouml;&ouml;k&auml;si on k&otilde;ige enam tarvis. Messil pakume alates 17aastastele t&ouml;&ouml;v&otilde;imalust hommikus&ouml;&ouml;gi teeninduses v&otilde;i tubade koristuses. Kuigi suurt huvi n&auml;itasid &uuml;les ka nooremad, siis seadusest tulenevalt on t&ouml;&ouml;taja vanusele seatud piirangud,&ldquo; r&auml;&auml;kis Kaldma.&nbsp; Alaealiste palkamise kohta, leidis Kaldma, et tubli inimene on tubli inimene hoolimata vanusest ning AS Sokotel pakub meeleldi t&ouml;&ouml;kogemusi ka noortele.</p> <p></p> <p>Alla 18-aastastele noortele m&otilde;eldud t&ouml;&ouml;messi &bdquo;Suveks t&ouml;&ouml;le 2016&ldquo; korraldas P&otilde;hja-Eesti Rajaleidja keskus. Noored said lisaks t&ouml;&ouml;le kandideerimisele, r&auml;&auml;kida ka karj&auml;&auml;rispetsialistidega ning teiste noorte tegevusi toetavate organisatsioonide esindajatega.</p> <p></p> <p><em>Fotod: Evelin M&auml;nniste.</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=561Keskkonnatehnika lukksepad paigaldavad kutsevõistlusel radiaatoreid ja kanalisatsioonisüsteeme2016-04-27<p><strong>Kolmap&auml;eval ja neljap&auml;eval, 27.-28. aprillil v&otilde;istlevad Tallinna Kopli Ametikoolis (Kopli 98, Tallinn) parima keskkonnatehnika lukksepa tiitli nimel noored kutse&otilde;ppurid. Kolmeosaline v&otilde;istlus&uuml;lesanne paneb proovile v&otilde;istlejate oskused radiaatorite ja kanalisatsioonis&uuml;steemide paigaldamisel ning vasktorude keevitamisel.</strong></p> <p>&bdquo;&Uuml;leriigiliste kutsemeistriv&otilde;istluste &uuml;ks eesm&auml;rk on anda &otilde;ppuritele v&otilde;imalus oma teadmiste ja oskuste t&otilde;estamiseks. Kuid kindlasti annab v&otilde;istlus ka kutsevalikut tegevale noorele suurep&auml;rase &uuml;levaate kutseala v&auml;ljakutsetest ja spetsiifikast,&ldquo; &uuml;tles Tallinna Kopli Ametikooli kinnisvarahoolduse eriala &otilde;ppesuunajuht, Ljudmilla Nesterova.</p> <p>Keskkonnatehnika lukkseppade kutsemeistriv&otilde;istlus koosneb kolmest moodulist ja &uuml;lesannete t&auml;itmiseks on v&otilde;istlejail aega vaid 10 tundi ja 30 minutit.</p> <p>Esimesena tuleb v&otilde;istlejatel n&auml;idata oma oskusi radiaatorite paigaldamisel ning teises &uuml;lesandes keevitatakse vasktorudest ruumiline kujund. Kolmas &uuml;lesanne eeldab v&otilde;istlejatelt veev&auml;rgi ja kanalisatsioonis&uuml;steemi paigaldamise oskusi.</p> <p>V&otilde;istlusest v&otilde;tab osa kaheksa kutse&otilde;ppurit Tartu Kutsehariduskeskusest, Tallinna Kopli Ametikoolist, Tallinna Lasnam&auml;e Mehaanikakoolist ja Viljandi Kutse&otilde;ppekeskusest.</p> <p>K&otilde;ik huvilised on oodatud v&otilde;istlejaile kaasa elama ning kutsealaga tutvuma! Praktiliste &uuml;lesannete sooritamine toimub kolmap&auml;eval, 27. aprillil kl 10-13.30 ja kl 14-17 ning neljap&auml;eval, 28. aprillil kl 9-11 ja kl 11.30-13.30. Parimate keskkonnatehnika lukkseppade autasustamine toimub teisel v&otilde;istlusp&auml;eval kl 15.30.</p> <p>Keskkonnatehnika lukkseppade kutsemeistriv&otilde;istluse &uuml;lesande ja t&auml;pse ajakavaga saab tutvuda SA Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/keskkonnatehnika-lukksepp-2016">kodulehel</a>.</p> <p>K&otilde;ikide kutsemeistriv&otilde;istluste kulgu ja galeriisid n&auml;eb kutseharidus.ee Facebooki <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee">f&auml;nnilehel</a>.</p> <p>Kutsev&otilde;istlust korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s Tallinna Kopli Ametikooliga. V&otilde;istluse l&auml;biviimist toetavad Feofanis O&Uuml;, Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=560Eesti keele teise keelena riigieksamil paneb teadmised proovile 2239 eksaminandi 2016-04-27<p><b>Vene &otilde;ppekeelega g&uuml;mnasistide esimesele riigieksamile on registreerunud 2239 eksaminandi.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Eesti keele teise keelena eksamil on kaks osa &ndash; kirjalik ja suuline. Eksami kirjalikus osas m&otilde;&otilde;detakse kirjutamis-, kuulamis-, lugemisoskust ning grammatikap&auml;devusi, eksami suuline osa m&otilde;&otilde;dab suulist v&auml;ljendusoskust.&nbsp; Eksami edukal sooritamisel (v&auml;hemalt 60 protsenti maksimaalsest tulemusest) v&auml;ljastatakse eksaminandile eesti keele B2-taseme tunnistus.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">G&uuml;mnaasiumi l&otilde;petamiseks peab &otilde;pilane sooritama j&auml;rgmised riigieksamid:</span></p> <p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; eesti keel (25. aprill) v&otilde;i eesti keel teise keelena (27.&ndash;29. aprill);</p> <p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; v&otilde;&otilde;rkeel (inglise keel)&nbsp; (3. mai);</p> <p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; matemaatika (19. mai).&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>V&otilde;&otilde;rkeele riigieksameid asendavad prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelised eksamid toimuvad aprillis ja mais. <br /> Riigieksamitele registreerus t&auml;navu&nbsp; kokku 10 471 eksaminandi.&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse ainete kaupa 13.&ndash;19. juunini eksamite infos&uuml;steemis EIS <a href="https://eis.ekk.edu.ee/">https://eis.ekk.edu.ee/</a>&nbsp; ja riigiportaalis <a href="http://www.eesti.ee">www.eesti.ee</a> . Elektroonilised riigieksamitunnistused v&auml;ljastatakse hiljemalt 20. juunil.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=559Innove ootab kutse andjaid kutseeksameid digitaliseerima 2016-04-26<p><b>Pakume kutse andjatele v&otilde;imalust viia&nbsp;kutseeksamid elektroonilisse vormi,&nbsp;saades&nbsp;koolitusi ja n&otilde;uandeid&nbsp;ekspertidelt. </b></p> <p><b></b>K&auml;esoleval aastal on SA-l Innove v&otilde;imalik pakkuda neljale kutse andjale tuge olemasolevate kutseeksamite teooriaosade digitaalsele kujule &uuml;leviimiseks, sh:</p> <ul> <li>koolitust ja metoodilisi soovitusi e-&uuml;lesannete koostamisel;</li> <li>metoodilisi n&otilde;uanded olemasolevate eksamite digitaliseerimiseks;</li> <li>eksami&uuml;lesannete sisestamist eksamite infos&uuml;steemi (edaspidi EIS);</li> <li>koolitus- ja juhendmaterjale e-eksamite l&auml;biviimiseks EIS-i keskkonnas;</li> <li>tehnilist tuge esimese e-kutseeksami l&auml;biviimisel.</li> </ul> <p><br /><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Sellega seoses ootame k&otilde;iki kutseeksamite digitaalsele kujule viimisest huvitatud kutse andjaid esitama vastavaid taotlusi:</strong>&nbsp;<strong><a href="mailto:anastassia.voronina@innove.ee" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">anastassia.voronina@innove.ee</a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">. Kirja teemaks palume m&auml;rkida &bdquo;e-kutseeksam&ldquo;.</span></strong></p> <p><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Digitaalselt allkirjastatud taotluses palume v&auml;lja tuua:</span></p> <ul> <li>kutseeksami nimetus;</li> <li>kutse andja (organisatsiooni nimetus);</li> <li>eksamit&ouml;&ouml; taustaandmed: &uuml;lesannete arv, lahendamiseks etten&auml;htud aeg, orienteeruv l&auml;biviimise kuup&auml;ev(ad)/periood;</li> <li>keskmine eksamineeritavate arv aastas;</li> <li>meeskonnaliikmete nimed ja roll meeskonnas (meeskonnajuht, &uuml;lesannete kirjutaja jms) ning organisatsiooni nimetus, mille esindaja meeskonnaliige on*;</li> <li>meeskonnaliikmete esindaja kontaktid (e-mail).</li> </ul> <p><em>*&Uuml;heks meeskonnaliikmeks ootame kutse&otilde;ppeasutuse esindajat.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Taotluste alusel tehakse valik j&auml;rgmiste n&auml;itajate alusel:&nbsp;</p> <ul> <li>v&otilde;imalikult suur kutseeksami sooritajate arv aastas;</li> <li>eelistatud on kutse&otilde;ppe taseme&otilde;ppe kutseeksamid.&nbsp;</li> </ul> <p><b><br /> Taotluste esitamise t&auml;htaeg on 13. mai 2016 </b>(valik selgub 27. maiks 2016).</p> <p><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">K&uuml;simuste korral palun p&ouml;&ouml;rduda:</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><a href="mailto:anastassia.voronina@innove.ee">Anastassia Voronina</a>&nbsp;tel. 7350 633 (EIS, eksamite digitaliseerimine);<br /> <a href="mailto:marge.koiva@innove.ee">Marge K&otilde;iva</a>&nbsp;tel. 7350 526 (&uuml;ldised k&uuml;simused).</p> <p><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />Mis on EIS?&nbsp;</strong></p> <p><span>Innove arendatud EIS ehk elektrooniline keskkond &uuml;lesannete koostamiseks ning testide l&auml;biviimiseks. EIS-i funktsioonideks on e-&uuml;lesannete ja e-testide koostamine, haldamine, e-testide ja e-eksamite l&auml;biviimine, tulemuste s&auml;ilitamine, anal&uuml;&uuml;simine ning tagasiside andmine sihtr&uuml;hmadele. EIS on liidestatud X-tee kaudu riigi infos&uuml;steemiga v&otilde;imaldades isikutel &otilde;pitulemuste andmete kogumist, s&auml;ilitamist ja k&auml;ttesaamist kogu elukaare jooksul.</span></p> <p><span></span>&nbsp;</p> <p>Kutseeksamite digitaliseerimist viiakse l&auml;bi Eesti elukestva &otilde;ppe strateegia 2020 &uuml;he tegevussuuna - digip&ouml;&ouml;rde programmi raames. Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (edaspidi ESF) meetme &bdquo;Kaasaegse ja uuendusliku &otilde;ppevara arendamine&ldquo; raames ning sellest tulenevalt on&nbsp;kutseeksamit koostavale meeskonnale digitaliseerimise toetamise teenus tasuta.</p> <p>Rohkem ESF meetmest "<a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/E-hindamine-oppevara">Kaasaegse ja uuendusliku &otilde;ppevara arendamise ja kasutuselev&otilde;tt</a>"</p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=558Põhja-Eesti Rajaleidja keskus aitab noortel suveks tööd leida2016-04-26<p><b>T&auml;na Tallinnas toimuv t&ouml;&ouml;mess &bdquo;Suveks t&ouml;&ouml;le 2016&ldquo; viib kokku Tallinna ja Harjumaa t&ouml;&ouml;andjad, kes vajavad lisat&ouml;&ouml;j&otilde;udu ning alla 18-aastased noored, kes tahavad leida suveks rakendust t&ouml;&ouml;kogemuse n&auml;ol.<br />&nbsp;</b></p> <p>Hotell Euroopa konverentsikeskuses toimub t&auml;na t&ouml;&ouml;mess, kuhu on oodata erinevaid Tallinna ja Harjumaa ettev&otilde;tteid ning organisatsioone, kes saavad pakkuda t&ouml;&ouml;v&otilde;imalusi ja infot just alla 18-aastastele. T&ouml;&ouml;messil on noortel v&otilde;imalus suhelda otse t&ouml;&ouml;andjatega, v&otilde;tta osa erinevatest t&ouml;&ouml;- ja karj&auml;&auml;riteemalistest t&ouml;&ouml;tubadest ning suhelda Rajaleidja karj&auml;&auml;rispetsialistidega.<br />&nbsp;</p> <p>Alaealistele m&otilde;eldud t&ouml;&ouml;mess toimub teist korda. &bdquo;Eelmine aasta t&otilde;i messile &uuml;le tuhande huvilise ja ootame ka sel aastal suurt osav&otilde;ttu,&ldquo; kommenteerib messi &uuml;ks korraldajatest, P&otilde;hja-Eesti Rajaleidja keskuse karj&auml;&auml;riinfo spetsialist Triin Peterson. &bdquo;Suur huvi n&auml;itab, et noored tahavad t&ouml;&ouml;d teha. Lisaks teenitavale palgale on kindlasti v&auml;&auml;rt ka kogemus, mida paljud t&ouml;&ouml;andjad tulevaselt t&ouml;&ouml;tajalt eeldavad. Kuid kuna on teada, et alaealistel ei ole lihtne t&ouml;&ouml;d leida, siis sellise messi korraldamisega tahamegi selle neile lihtsamaks teha,&ldquo; r&auml;&auml;kis Peterson, kes lisas et ka t&ouml;&ouml;andjatele on see suurep&auml;rane v&otilde;imalus ja potentsiaal kasvatada endale tulevast t&ouml;&ouml;j&otilde;udu.<br />&nbsp;</p> <p>Messil osalevate ettev&otilde;tete seas on ka ostjale suunatud turundusega tegelev Sorbum Group, mille personalispetsialist Janet Jaansen n&auml;eb t&ouml;&ouml;messis v&otilde;imalust leida uusi teotahtelisi noori, keda n-&ouml; oma k&auml;e j&auml;rgi voolida. &bdquo;Tegusad inimesed on meie ettev&otilde;ttesse alati oodatud, eriti n&uuml;&uuml;d, mil meie t&ouml;&ouml;maht on kasvamas,&ldquo; s&otilde;nas Jaansen. &bdquo;Hetkel oleme otsimas lisaj&otilde;udu tooteesitlejatele. Tooteesitlused kauplustes toimuvad pigem &otilde;htusel ajal kui koolip&auml;ev on juba l&otilde;ppenud, seega miks mitte anda noorele tema esimene t&ouml;&ouml;kogemus, mis ei sega koolisk&auml;imist,&ldquo; ei n&auml;e Jaansen p&otilde;hjust, miks ei peaks alaealisi t&ouml;&ouml;le v&otilde;tma. Jaansen lisab &uuml;htlasi, et sageli on just nende ettev&otilde;te noorele esimeseks t&ouml;&ouml;kohaks, kuna v&otilde;imaldab koolinoorele sobivat t&ouml;&ouml;aega. Lisaks Sorbum Groupile osaleb messil veel 20 ettev&otilde;tet ja organisatsiooni.<br />&nbsp;</p> <p>Alla 18-aastastele noortele m&otilde;eldud t&ouml;&ouml;mess &bdquo;Suveks t&ouml;&ouml;le 2016&ldquo; toimub Tallinnas hotell Euroopa (Paadi 5, Tallinn) konverentsikeskuses kell 15:00-18:00. Avatud on messiala, Rajaleidja boks, toimuvad t&ouml;&ouml;toad nii eesti kui ka vene keeles. P&auml;evakava ja rohkem infot leiab aadressilt: <a href="http://www.rajaleidja.ee/suvekstoole2016">www.rajaleidja.ee/suvekstoole2016</a> v&otilde;i Facebookist nime alt &bdquo;Noorte t&ouml;&ouml;mess &bdquo;Suveks t&ouml;&ouml;le 2016&ldquo;&ldquo;.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=557Lähemalt eesti keele riigieksami ülesannetest2016-04-25<p>T&auml;na toimunud eesti keele riigieksamil tuli &otilde;pilastel lahendada alustekstidel p&otilde;hinevaid tekstim&otilde;istmis- ja kirjutamis&uuml;lesandeid. Eksamit&ouml;&ouml;s oli neli varianti. &Otilde;pilane v&otilde;is nende hulgast valida sobivaima.</p> <p>Lugemisosas tuli lahendada 3 anal&uuml;&uuml;si- ja arutlemisoskust n&otilde;udvat &uuml;lesannet. Alustekstid esindasid proosat (Rein Raua novell &bdquo;Kivi&rdquo;), publitsistikat (Kristjan Porti artikkel &bdquo;Sportlased, idaeurooplased, Nietzsche ja rehepapid&rdquo; ja Voldemar Kolga artikkel &bdquo;Haridus teeb vabaks&rdquo;) ning populaarteadust (Tiit K&auml;ndleri artikkel &bdquo;Maa l&auml;heneb uuele olekunihkele&rdquo;).</p> <p>Eksami teises osas tuli abiturientidel kirjutada l&uuml;hikirjand. Eksaminandid v&otilde;isid arutleda, mis t&auml;hendus on asjadel inimeste jaoks, k&auml;sitleda inimeste suhtumist aususesse ja petmisesse, arutleda hariduse ning vabaduse seoste &uuml;le v&otilde;i anal&uuml;&uuml;sida inimese ja elukeskkonna vastastikust m&otilde;ju.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=555Täna algava riigieksamite perioodi avab eesti keele riigieksam2016-04-25<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega m&otilde;&otilde;detakse funktsionaalset lugemis- ja kirjutamisoskust.</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Lugemisosas valib &otilde;pilane &uuml;he alustekstide komplekti ja lahendab selle p&otilde;hjal 2&ndash;4 anal&uuml;&uuml;si- ja arutlemisoskust n&otilde;udvat &uuml;lesannet. Eksami&uuml;lesannete alustekstid esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust. Kirjutamisosa koosneb alusteksti(de)st ja probleemip&otilde;hisest &uuml;lesandest. Eksaminandil tuleb kirjutada umbes 400-s&otilde;naline arutlev kirjand ning see pealkirjastada.</span></p> <p>Eesti keele riigieksam algab kell 10.00 ja l&otilde;ppeb 16.00.</p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Eksamiperiood j&auml;tkub kolmap&auml;eval, 27. aprillil eesti keele teise keelena eksamiga ning 3. mail&nbsp; inglise keele eksamiga. Eksamiperiood l&otilde;ppeb 19. mail matemaatika eksamiga.&nbsp; V&otilde;&otilde;rkeele riigieksameid asendavad prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelised eksamid toimuvad aprillis ja mais. Riigieksamitele registreerus t&auml;navu&nbsp; kokku 10 471 eksaminandi.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Eksamiperioodi alguse puhul tervitab eksamitegijaid esmasp&auml;eval haridus- ja teadusminister J&uuml;rgen Ligi. Ministri p&ouml;&ouml;rdumist saab kuulata kell 10.00 Vikerraadio ja Raadio 4 vahendusel.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse ainete kaupa 13.&ndash;19. juunini eksamite infos&uuml;steemis EIS </span><a href="https://eis.ekk.edu.ee/" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">https://eis.ekk.edu.ee/</a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> ja riigiportaalis </span><a href="http://www.eesti.ee" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">www.eesti.ee</a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Elektroonilised riigieksamitunnistused v&auml;ljastatakse hiljemalt 20. juunil.</p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Lisainfo 2016. a riigieksamite kohta on leitavt: </span><a href="http://www.innove.ee/et/riigieksamid" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">http://www.innove.ee/et/riigieksamid</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Riigieksameid tutvustavad videod on leitavad:</p> <p>Kuidas eksamit&ouml;&ouml;d valmivad? <a href="https://youtu.be/2fxNY2Ly6vM">https://youtu.be/2fxNY2Ly6vM</a></p> <p>K&auml;es on eksamip&auml;ev? <a href="https://youtu.be/yBD9MmJLVSQ">https://youtu.be/yBD9MmJLVSQ</a></p> <p>P&auml;rast eksamit <a href="https://youtu.be/fHk-ZCYgJOw">https://youtu.be/fHk-ZCYgJOw</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=554Selgusid parimad noored meistrid mehhatroonikas, rätsepatöös ja aianduses2016-04-22<p><strong>Kolmap&auml;eval ja neljap&auml;eval, 20.-21. aprillil toimusid Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskuses kutsemeistriv&otilde;istlused, kus nii r&auml;tsepa kui ka mehhatroonika eriala &otilde;ppurid said proovile panna oma oskused. M&otilde;lema kutseala parimad noored meistrid on Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskuse &otilde;pilased.</strong></p> <p>R&auml;tsepate kutsemeistriv&otilde;istluse parima soorituse tegid Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskuse &otilde;ppurid &ndash; parima r&auml;tsepa tiitli p&auml;lvis Mari-Liis Tamm ning teise koha Mari-Helen Saarna. Kolmandale kohale tuli Merje-Liis Vaher Tartu Kutsehariduskeskusest.</p> <p>Parimaks r&auml;tsepaks tituleeritud r&auml;tsepa eriala teise kursuse &otilde;pilase Tamme s&otilde;nul oli v&otilde;istluse k&otilde;ige suuremaks v&auml;ljakutseks &uuml;lesande t&auml;itmine etteantud ajaga. V&otilde;istlus&uuml;lesandeks oli valmistada 10 tunni ja 30 minuti jooksul naiste voodriga jakk moedisainer Piret Pupparti moejoonise j&auml;rgi.</p> <p><strong><em>Loe lisaks <a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/monitooring/pressiteated/2013/552/parim-noor-ratsep-opib-tallinna-toostushariduskeskuses/">SIIT</a>!</em></strong></p> <p><span style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Mehhatroonikute paarisv&otilde;istluse esikoha p&auml;lvisid Arnold Kuusklaid ja Madis Lehtsaar Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskusest. Teisele kohale tulid Vladimir Ple&scaron;ankov ja Aleksandr Saso Tallinna Lasnam&auml;e Mehaanikakoolist ning kolmandale kohale Andre Arvin Kirsi ja Taavi Leinasaar Tallinna Pol&uuml;tehnikumist.</span></p> <p><span style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Mehhatroonika eriala &otilde;ppurid ehitasid v&otilde;istlusel tootmisliini vastavalt juhendile, kasutades liini kokkupanemisel t&ouml;&ouml;stuses pruugitavaid seadmeid ja komponente.<br /></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><strong><em>Loe lisaks <a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/monitooring/pressiteated/2013/551/parimad-noored-mehhatroonikud-opivad-tallinna-toostushariduskeskuses/">SIIT</a>!</em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">Neljap&auml;eval, 21. aprillil v&otilde;istlesid Tartus Maamessil noore aedniku tiitli nimel seitse v&otilde;istkonda neljast Eesti kutse&otilde;ppekeskusest. Noorte aednike auhinnad viisid koju R&auml;pina Aianduskooli &otilde;pilased.</p> <p>Maamessil toimunud aednike kutsemeistriv&otilde;istlusel tunnustati esikohaga Marian P&otilde;ldmetsa ja Jaan Tanvelit R&auml;pina Aianduskoolist. Teise koha v&auml;&auml;rilise tulemuse tegid Serena Bersin ja Anna-Liisa Urm Luua Metsanduskoolist. Kolmandale kohale tulid Reta Poolak ja Birgit Kahur samuti R&auml;pina Aianduskoolist.</p> <p>Viieosalisel kutsev&otilde;istlusel tuli osalejatel oma oskusi t&otilde;estada taimede tundmises, pookimises ja istutamises, ehitada tuli lilletorne ja kastmiss&uuml;steeme ning teha selleks vajalikke arvutusi. Viimasena pandi proovile &otilde;pilaste tehnika tundmise oskused &ndash; trimmeri poolile tuli peale kerida j&otilde;hv.</p> <p><strong><em>Loe lisaks <a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/monitooring/pressiteated/2013/553/eesti-parimad-noored-aednikud-rapina-aianduskoolist-trotsisid-kutsevoistlusel-lortsi/">SIIT</a>!</em></strong></p> <p></p> <p>Lisainfot t&auml;navuste kutsemeistriv&otilde;istluste kohta leiab SA Innove <a href="http://www.innove.ee/kutsemeistrivoistlused">kodulehelt</a>.</p> <p>K&otilde;ikide kutsemeistriv&otilde;istluste kulgu ja galeriisid n&auml;eb kutseharidus.ee Facebooki <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee">f&auml;nnilehel</a>.</p> <p><i>Alates 2006. aastast koordineerib noorte kutsemeistriv&otilde;istlusi Eestis SA Innove, valmistades &uuml;htlasi noori ette rahvusvahelisteks kutsemeistriv&otilde;istlusteks EuroSkills ja WorldSkills. Kutsemeistriv&otilde;istluste l&auml;biviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</i></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=553Eesti parimad noored aednikud Räpina Aianduskoolist trotsisid kutsevõistlusel lörtsi2016-04-22<p><strong>21. aprillil v&otilde;istlesid Tartus Maamessil noore aedniku tiitli nimel seitse v&otilde;istkonda neljast Eesti kutse&otilde;ppekeskusest. Noorte aednike auhinnad viisid koju R&auml;pina Aianduskooli &otilde;pilased.</strong></p> <p>Maamessil toimunud aednike kutsemeistriv&otilde;istlusel tunnustati esikohaga Marian P&otilde;ldmetsa ja Jaan Tanvelit R&auml;pina Aianduskoolist. Teise koha v&auml;&auml;rilise tulemuse tegid Serena Bersin ja Anna-Liisa Urm Luua Metsanduskoolist. Kolmandale kohale tulid Reta Poolak ja Birgit Kahur samuti R&auml;pina Aianduskoolist.</p> <p>Noore aedniku tiitli p&auml;lvinud Marian P&otilde;ldmetsa s&otilde;nul on emotsioonid p&auml;rast v&otilde;itu &uuml;levad. &bdquo;R&otilde;&otilde;mustan, et mitme aasta t&ouml;&ouml; ja pingutus on vilja kandnud. Selle tundega on hea ka kooli l&otilde;petada,&ldquo; &uuml;tles P&otilde;ldmets ning t&auml;nas hea meeskonnt&ouml;&ouml; eest ka oma paarilist, Jaan Tanvelit.</p> <p>&bdquo;V&otilde;istlus oli tegelikult &uuml;sna pingeline. P&auml;eva esimeses pooles oli ilm heitlik, sadas l&ouml;rtsi ja puhus tugev tuul, mis tegi pookimis&uuml;lesande &uuml;pris raskeks. Kuid p&auml;eva teises pooles muutus nii ilm kui ka meeleolu helgemaks,&ldquo; m&auml;rkis P&otilde;ldmets. Tulevikus soovib P&otilde;ldmets j&auml;tkata &otilde;pinguid Eesti Maa&uuml;likoolis: &bdquo;Tunnen, et erialane motivatsioon on hetkel laes. Soovin end v&otilde;imalikult palju t&auml;iendada ja arendada&ldquo;.</p> <p>Viieosalisel kutsev&otilde;istlusel tuli osalejatel oma oskusi t&otilde;estada taimede tundmises, pookimises ja istutamises, ehitada tuli lilletorne ja kastmiss&uuml;steeme ning teha selleks vajalikke arvutusi. Viimasena pandi proovile &otilde;pilaste tehnika tundmise oskused &ndash; trimmeri poolile tuli peale kerida j&otilde;hv.</p> <p>V&otilde;istluse peakohtunik ja AS Sagro tootmisjuht Madis Kahu t&otilde;des, et v&otilde;istlejate tase oli tulenevalt eri koolitusastmetest erinev, kuid k&otilde;ik osalejad tegid v&auml;ga hea soorituse. &bdquo;K&otilde;ik v&otilde;istlejad n&auml;itasid, mida nad on &otilde;ppinud. Positiivne oli ka see, et v&otilde;istlusel oli rahvusvaheline m&otilde;&otilde;de, ning hea oli j&auml;lgida, millised on erinevad koolitussuunad,&ldquo; m&auml;rkis Kahu.</p> <p>V&otilde;istlusel panid oma oskusi proovile kokku seitse v&otilde;istkonda R&auml;pina Aianduskoolist, Luua Metsanduskoolist, Tallinna Kopli Ametikoolist ja Hiiumaa Ametikoolist ning konkursiv&auml;liselt ka kaks v&otilde;istkonda Saksamaalt ja L&auml;tist.</p> <p>V&otilde;istlust hindasid oma ala tipud &ndash; lisaks peakohtunik Madis Kahule ka Marge Olo (Baltic Agro), V&auml;ino Eskla (Aiatark) ja Andro Otsus (Juhani Puukool).</p> <p>V&otilde;istluse <a href="https://www.dropbox.com/sh/clgda0czcvntuyp/AACmMBTq3sWBxVqQvesoOsESa?dl=0 " target="_blank">fotogalerii</a>&nbsp;(Fotod: Maret Kuub).</p> <p>V&otilde;istluse lisainfo ja juhendiga saab tutvuda Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/noor-aednik-2016">kodulehel</a>.</p> <p>Kutsemeistriv&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s R&auml;pina Aianduskooli ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga. V&otilde;istlust toetasid Baltic Agro, Matogard, Reginett, Palmako ja Horticom.</p> <p><em>Alates 2006. aastast koordineerib noorte kutsemeistriv&otilde;istlusi Eestis SA Innove, valmistades &uuml;htlasi noori ette rahvusvahelisteks kutsemeistriv&otilde;istlusteks EuroSkills ja WorldSkills. Kutsemeistriv&otilde;istluste l&auml;biviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=552Parim noor rätsep õpib Tallinna Tööstushariduskeskuses2016-04-22<p><strong>20.-21. aprillil toimus Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskuses kutsemeistriv&otilde;istlus, kus noored r&auml;tsepa eriala &otilde;ppurid n&auml;itasid oma r&auml;tsepat&ouml;&ouml; ja r&otilde;iva&otilde;mblemise oskusi. Parima r&auml;tsepa tiitli p&auml;lvis Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskuse &otilde;pilane.</strong></p> <p>R&auml;tsepate kutsemeistriv&otilde;istluse parima soorituse tegid Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskuse &otilde;ppurid &ndash; parima r&auml;tsepa tiitli p&auml;lvis Mari-Liis Tamm ning teise koha Mari-Helen Saarna. Kolmandale kohale tuli Merje-Liis Vaher Tartu Kutsehariduskeskusest.</p> <p>Parimaks r&auml;tsepaks tituleeritud r&auml;tsepa eriala teise kursuse &otilde;pilase Tamme s&otilde;nul oli v&otilde;istluse k&otilde;ige suuremaks v&auml;ljakutseks &uuml;lesande t&auml;itmine etteantud ajaga. V&otilde;istlus&uuml;lesandeks oli valmistada 10 tunni ja 30 minuti jooksul naiste voodriga jakk moedisainer Piret Pupparti moejoonise j&auml;rgi.</p> <p>&bdquo;Jaki l&otilde;ige meeldis mulle v&auml;ga, kuid &otilde;mblemine disaineri juuresolekuta oli pisut keeruline, sest me ei saanud t&auml;psustada ega k&uuml;sida, millist tulemust just tema sooviks n&auml;ha. Valminud jakk on kindlasti minu visioon tema joonisest,&ldquo; kommenteeris Tamm ja lisas, et on v&otilde;istluskogemusega v&auml;ga rahul.</p> <p>Kaubam&auml;rgi Uschanka looja, Eesti kunstiakadeemia moedisaini osakonna juhataja ning kutsemeistriv&otilde;istluse moejoonise autori Piret Pupparti s&otilde;nul oli v&otilde;istlejate tase esmapilgul v&auml;ga hea. &bdquo;Minu jaoks osutus k&otilde;ige olulisemaks, et jaki paanid hoiaksid alaservas s&uuml;mmeetriliselt. &Uuml;lej&auml;&auml;nud jakk oli vormilt &uuml;sna minimalistlik ning seet&otilde;ttu p&ouml;&ouml;rasin t&auml;helepanu sellele, et paanid hoiaksid v&otilde;rdselt ja langeksid kohe &uuml;hte r&uuml;tmi,&ldquo; lisas Puppart.</p> <p>Kujunevatel r&auml;tsepatel soovitab Puppart arendada oma proportsioonitaju. &bdquo;Olen sattunud koos t&ouml;&ouml;tama r&auml;tsepatega, kellel on v&auml;ga hea silm, ning kes leiavad ja pakuvad lahendusi disaineri visiooni saavutamiseks. Hea r&auml;tsep on moeloojale kuldav&auml;&auml;rt toeks,&ldquo; m&auml;rkis ta.</p> <p>R&auml;tsepat&ouml;&ouml; kutsemeistriv&otilde;istluse <a href="https://www.dropbox.com/sh/8lv7zq4hss2tl21/AADBgo2x7B9WAOao0RD_ya5Wa?dl=0 ">fotogalerii</a> (Fotod: SA Innove).</p> <p>V&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Toetajad on Mez GmbH, Brother ja ACG-Nystr&ouml;m Eesti.</p> <p>V&otilde;istluse lisainfo ja moejoonise leiab Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/ratsep-2016">kodulehelt</a>.</p> <p><i>Alates 2006. aastast koordineerib noorte kutsemeistriv&otilde;istlusi Eestis SA Innove, valmistades &uuml;htlasi noori ette rahvusvahelisteks kutsemeistriv&otilde;istlusteks EuroSkills ja WorldSkills. Kutsemeistriv&otilde;istluste l&auml;biviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</i></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=551Parimad noored mehhatroonikud õpivad Tallinna Tööstushariduskeskuses2016-04-22<p><strong>20.-21. aprillil toimus Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskuses kutsemeistriv&otilde;istlus, kus pandi proovile mehhatroonika eriala &otilde;ppurite oskused. Noore meistri tiitli p&auml;lvisid Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskuse &otilde;pilased.</strong></p> <p>Mehhatroonikute paarisv&otilde;istluse esikoha p&auml;lvisid Arnold Kuusklaid ja Madis Lehtsaar Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskusest. Teisele kohale tulid Vladimir Ple&scaron;ankov ja Aleksandr Saso Tallinna Lasnam&auml;e Mehaanikakoolist ning kolmandale kohale Andre Arvin Kirsi ja Taavi Leinasaar Tallinna Pol&uuml;tehnikumist.</p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tulevikus soovivad noormehed &otilde;pitud erialal t&ouml;&ouml;le asuda. &bdquo;Loodan, et &otilde;nnestub leida t&ouml;&ouml;koht, kus on v&otilde;imalik paralleelselt edasi &otilde;ppida, oma teadmisi ja oskusi t&auml;iendada,&ldquo; lisas Lehtsaar.</span>Parimad noored mehhatroonikud, Kuusklaid ja Lehtsaar, &otilde;pivad mehhatroonika eriala esimesel kursusel ning valmistusid v&otilde;istluseks enda s&otilde;nul ligi neli kuud. &bdquo;Me harjutasime v&auml;ga palju, hommikust &otilde;htuni ning k&otilde;ige kauem kella neljani hommikul. On hea teada, et meie maksimum oli parimat tulemust v&auml;&auml;rt. See on taevalik tunne!&ldquo; kommenteeris v&otilde;istluseks valmistumist Kuusklaid ning lisas, et v&otilde;itu poleks tulnud ilma juhendaja Urmo Lepiksoo p&uuml;hendumiseta.</p> <p>Mehhatroonika eriala &otilde;ppurid ehitasid v&otilde;istlusel tootmisliini vastavalt juhendile, kasutades liini kokkupanemisel t&ouml;&ouml;stuses pruugitavaid seadmeid ja komponente. V&otilde;istlusel osales viis v&otilde;istkonda Tallinna Lasnam&auml;e Mehaanikakoolist, Tallinna Pol&uuml;tehnikumist, Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskusest, Tartu Kutsehariduskeskusest ja V&otilde;rumaa Kutsehariduskeskusest.</p> <p>Kutsev&otilde;istluse ž&uuml;rii esimehe, Tallinna Tehnika&uuml;likooli inseneri ja mehhatroonika rahvusvaheliste kutsemeistriv&otilde;istluste eksperdi Margus M&uuml;&uuml;ri s&otilde;nul oli v&otilde;istlejate tase v&otilde;rreldes eelmise aastaga osaliselt parem. &bdquo;V&otilde;is t&auml;heldada, et &uuml;lesanded ei olnud v&otilde;istlejate jaoks nii lihtsad kui alguses arvati ning osa v&otilde;istlejail j&auml;i treeningust puudu,&ldquo; kommenteeris M&uuml;&uuml;r.</p> <p>M&uuml;&uuml;r soovitab mehhatroonika eriala &otilde;ppuritel kutsemeistriv&otilde;istlustest kindlasti osa v&otilde;tta. &bdquo;V&otilde;istluskogemus s&uuml;vendab kujuneva spetsialisti teadmisi ning annab v&otilde;imaluse end potentsiaalsele t&ouml;&ouml;andjale ka t&otilde;estada. Kuid kindlasti tasub v&otilde;istluseks varakult harjutama hakata ning tutvuda nii eelmiste aastate v&otilde;istlus&uuml;lesannete kui ka EuroSkillsi ja WorldSkillsi v&otilde;istlusvideotega,&ldquo; lisas ta.</p> <p>Mehhatroonikute kutsemeistriv&otilde;istluse <a href=" https://www.dropbox.com/sh/faqnq5j7sfa1pwm/AABuzBRaOnGtn_Uc_zRIiFJma?dl=0">fotogalerii </a>(Fotod: SA Innove).</p> <p>V&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskuse, Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning Festo Eestiga.</p> <p>V&otilde;istluse lisainfo ja juhendiga saab tutvuda Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/mehhatroonik-2016">kodulehel</a>.</p> <p><em>Alates 2006. aastast koordineerib noorte kutsemeistriv&otilde;istlusi Eestis SA Innove, valmistades &uuml;htlasi noori ette rahvusvahelisteks kutsemeistriv&otilde;istlusteks EuroSkills ja WorldSkills. Kutsemeistriv&otilde;istluste l&auml;biviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=567Haridusasutustele on avatud taotlusvoorud meeskonnakoolituste korraldamiseks, koolikultuuri arendamiseks ning õpetajate lisaerialade õppe pakkumiseks 2016-04-20<p><strong>Haridus- ja Teadusministeerium koost&ouml;&ouml;s Sihtasutusega Innove on haridusasutustele v&auml;lja kuulutanud taotlusvoorud, kust saab toetust taotleda &otilde;ppeasutuse &uuml;mberkorraldamist v&otilde;i alustamist toetavate meeskonnakoolituste, organisatsioonikultuuri arendusprojektide ning &otilde;petajate lisaeriala omandamise toetuseks. Jagatavate toetuste kogumaht on 820 000 eurot.</strong></p> <p>Haridus- ja Teadusministeeriumi &otilde;petajaosakonna juhataja Kristi Mikiver peab kooli &otilde;ppijakesksemaks muutumisel oluliseks &otilde;petajate pideva arengu tagamist: &ldquo;Selle eesm&auml;rgi elluviimisel m&auml;ngib rolli nii &otilde;petajate v&otilde;imalus lisaeriala omandada kui ka uuenenud &otilde;pik&auml;situst toetav koolikultuur.&ldquo;</p> <p><em>Taotlusvoorud:</em></p> <p><strong>T&ouml;&ouml;tavate v&otilde;i t&ouml;&ouml;d alustavate &otilde;petajate lisaeriala omandamine</strong><br />Toetatakse kuni 63 000 euro suuruseid t&auml;iendkoolituse projekte. Vooru kogu eelarve on 660 000 eurot. Oodatud on projektid &otilde;petajatele taseme- v&otilde;i t&auml;iendus&otilde;pet pakkuvatelt avalik-&otilde;iguslikelt &uuml;likoolidelt. Projektide raames saavad p&otilde;hikoolis t&ouml;&ouml;tavad &otilde;petajad omandada lisaeriala v&otilde;i -p&auml;devuse, n&auml;iteks l&otilde;imitud aine- ja keele&otilde;ppe v&otilde;i eripedagoogilise lisap&auml;devuse. Samuti saab esitada taotlusi nende projektide rahastamiseks, mis pakuvad muudelt elualadelt tulnud alustavatele &otilde;petajatele pedagoogilist &otilde;pet.<br />T&auml;htaeg: 31. mai 2016 kl 17.00.<br /><a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/lisaeriala">Lisainfo</a></p> <p><strong>Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat &otilde;pik&auml;situst toetava organisatsioonikultuuri loomiseks</strong><br />Toetust saavad taotleda Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavad kutse&otilde;ppeasutused ja &uuml;ldhariduskoolid ning koolieelsete lasteasutuste, kutse&otilde;ppeasutuste ja &uuml;ldhariduskoolide pidajad. Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot ja maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot projekti kohta.<br />T&auml;htaeg: 23. mai 2016 kl 17.00.<br />Antud taotlusvoor on kavandatud avada kahel korral aastas. Teine voor avatakse k&auml;esoleva aasta s&uuml;gisel.<br /><a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/koolitused">Lisainfo</a></p> <p><strong>&Uuml;ldhariduskoolide ja kutse&otilde;ppeasutuste &uuml;mberkorraldamist v&otilde;i alustamist toetavad meeskonnakoolitused</strong><br />Toetust on oodatud taotlema alates 2014. aasta 1. jaanuarist &uuml;mberkorraldatud v&otilde;i uued, alates 2015. aasta 1. juunist asutatud &uuml;ldhariduskoolid ja kutse&otilde;ppeasutused. Taotlusvooru eelarve on 60 000 eurot ja maksimaalne toetussumma on kuni 5 000 eurot projekti kohta.<br />T&auml;htaeg: 23. mai 2016 kl 17.00.<br /><a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/koolitused">Lisainfo</a></p> <p>Taotlusvoorudes jagatavast toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%.<br /><br />Taotlemist tutvustavad&nbsp;<strong>infop&auml;evad</strong>&nbsp;huvilistele toimuvad 2. mail Tallinnas ja 5. mail Tartus<a href="http://www.innove.ee/et/syndmused/date/2016-05-02/">.</a></p> <p><br /><em>Lisainfo:</em><br />Mari Annus<br />527 6159 / 735 0534<br />mari.annus@innove.ee</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=550Keeleoskuse hindajad saavad koolitust Euroopa ekspertidelt2016-04-20<p><strong>Euroopa N&uuml;&uuml;diskeelte Keskuse eksperdid koolitavad 20.-22. aprillil Innoves keeleoskuse hindamisega seotud &otilde;petajaid ja spetsialiste,&nbsp;et t&otilde;sta teadlikkust hindamise n&uuml;anssidest ja arendada eksami&uuml;lesannete koostajate oskusi</strong>.</p> <p>Koolituse eesm&auml;rk on hoida ja parandada Eestis koostatavate ja sooritatavate keeletestide taset ning nende hindamise kvaliteeti. Koolitusel osalevad erinevate keelte tasemet&ouml;id ja eksameid ettevalmistavate t&ouml;&ouml;r&uuml;hmade liikmed, SA Innove eksperdid, &uuml;likoolide esindajad jt. Koolituse viivad l&auml;bi Euroopa N&uuml;&uuml;diskeelte Keskuse spetsialistid G&aacute;bor Szab&oacute; ja Jos&eacute; Noijons.</p> <p></p> <p><a href="https://htm.ee/et/uudised/keeleoskuse-hindajad-saavad-koolitust-euroopa-ekspertidelt">Loe edasi</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=549Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppurid noppisid sekretäride kutsemeistrivõistlusel kaksikvõidu2016-04-20<p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Eile, 19. aprillil Tallinna Majanduskoolis toimunud sekret&auml;ride kutsemeistriv&otilde;istlusel selgitati v&auml;lja parimad noored sekret&auml;rid. Kaksikv&otilde;idu viisid koju P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse &otilde;ppurid.</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Sekret&auml;ride kutsev&otilde;istluse esikoha p&auml;lvis Merle Juurik ja teise koha Kerli Korp P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest. Kolmandale kohale tuli Diana Paabel Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist.</p> <p>&bdquo;Tulin v&otilde;istlusele eesk&auml;tt uue kogemuse ootusega ning kordasin valmistudes &uuml;le vajalikud &otilde;ppematerjalid, sest v&otilde;istlus on hea ettevalmistus ka maikuus toimuvaks kutseeksamiks. V&otilde;istluse esikoht oli selle juures suurep&auml;raseks &uuml;llatuseks,&ldquo; kommenteeris v&otilde;itu tippsekret&auml;ri tiitliga tunnustatud Merle Juurik. Tulevikus soovib Juurik oma teadmisi t&auml;iendada juhiabi erialal.&nbsp;</p> <p>V&otilde;istlusel v&otilde;eti m&otilde;&otilde;tu kolmes etapis. Esimeses &uuml;lesandes tuli v&otilde;istlejatel n&auml;idata dokumendivormistamise oskusi ja teises &uuml;lesandes pandi proovile &otilde;ppurite teoreetilised teadmised erinevates sekret&auml;rit&ouml;&ouml;d puudutavates valdkondades, nagu &otilde;igekeel, etikett, kultuur ja dokumendihalus. Kolmas &uuml;lesanne eeldas avaliku esinemise oskust ning v&otilde;istlejail tuli peast esitada katkeid k&auml;itumisteemalistest raamatutest.</p> <p>V&otilde;istluse ž&uuml;rii esinaise, TT&Uuml; juhiabide halduskorralduse &otilde;ppekava koordinaatori ja Eesti Juhi Abi &Uuml;hingu kutsekomisjoni liikme Sirje Orveti s&otilde;nul oli sarnaselt m&ouml;&ouml;dunud aastatele t&auml;navuste v&otilde;istlejate tase v&auml;ga hea ning seda t&auml;nu sekret&auml;rit&ouml;&ouml; &otilde;ppe &uuml;htlustumisele. S&auml;rasilmsetele v&otilde;istlejatele &uuml;lesanded Orveti s&otilde;nul suuri raskusi ei valmistanud, kuid sekret&auml;rit&ouml;&ouml; kirjalikus testis v&otilde;inuks tulemused olla paremad.</p> <p>&bdquo;Tippsekret&auml;ri kutsev&otilde;istluse &uuml;ks julge v&auml;ljund on kindlasti see, et me ei k&uuml;si v&otilde;istlejailt ainult &otilde;ppeprogrammides sisalduva &otilde;ppesisu kohta, vaid k&auml;sitleme kirjalikes testides ka silmaringi puudutavat ja t&auml;iendavaid erialaseid teadmisi. Nendes valdkondades v&otilde;iks tulevased sekret&auml;rid oma teadmisi alati laiendada, et olla ettev&otilde;ttes asjatundlikuks v&otilde;tmeisikuks,&ldquo; lisas Orvet.</p> <p>T&ouml;&ouml;tukassa Tallinna ja Harjumaa osakonnajuhataja Siim Sarapuu hindas ž&uuml;riiliikmena v&otilde;istlejate avaliku esinemise oskusi. &bdquo;T&ouml;&ouml;andjate aspektist on sekret&auml;rit&ouml;&ouml; puhul t&auml;htis kiire &uuml;mberorienteerumine, paindlikkus, informatsiooni kiire omandamise v&otilde;ime ja selgus teabe edastamisel. Sekret&auml;r on tihtipeale see, kes peab eristama olulist infot nii-&ouml;elda m&uuml;rast ning otsustama, kellele, millal ja millist infot edastada,&ldquo; m&auml;rkis Sarapuu.&nbsp;</p> <p><b>V&otilde;istluse <a href="https://www.dropbox.com/sh/q6qxo4ugfcd1mj4/AAA4MPbYQhOQM722O64XB68aa?dl=0">fotogalerii&nbsp;</a>(Fotod: Heikki Eljas)</b></p> <p>V&otilde;istlusel osalesid 20 &otilde;ppurit Tartu Kutsehariduskeskusest, L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkoolist, Tallinna Majanduskoolist, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist ning P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest.</p> <p>V&otilde;istluse juhendiga saab tutvuda SA Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/tippsekretar-2016">kodulehel</a>.&nbsp;</p> <p>Kutsev&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Eesti Juhi Abi &Uuml;hingu, Tallinna Majanduskooli ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=547Sel nädalal selguvad parim tippsekretär, mehhatroonik, rätsep ja noor aednik2016-04-18<p><b>K&auml;esoleval n&auml;dalal toimub neli kutsemeistriv&otilde;istlust &ndash; Tallinnas selgitatakse v&auml;lja parim sekret&auml;r, r&auml;tsep, mehhatroonik ning Tartus Maamessil&nbsp; noor aednik. K&otilde;ik huvilised on oodatud kutsev&otilde;istlustele erialadega tutvuma ja v&otilde;istlejatele kaasa elama.</b></p> <p><b>Teisip&auml;eval, 19.</b> <b>aprillil</b> v&otilde;tavad Tallinna Majanduskoolis (Tammsaare tee 147, Tallinn) m&otilde;&otilde;tu sekret&auml;rit&ouml;&ouml; esimese v&otilde;i teise kursuse eriala &otilde;pilased. Tippsekret&auml;ri kutsemeistriv&otilde;istlusel pannakse proovile &otilde;ppurite teoreetilised teadmised, dokumendit&ouml;&ouml; ning avaliku esinemise oskused.</p> <p>V&otilde;istlusel osalevad 21 &otilde;ppurit Tartu Kutsehariduskeskusest, L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkoolist, Tallinna Majanduskoolist, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist ning P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest.</p> <p>V&otilde;istluse ajakava ja lisainfo SA Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/tippsekretar-2016">kodulehel</a>.</p> <p>Kutsev&otilde;istlust korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s Eesti Juhi Abi &Uuml;hingu, Tallinna Majanduskooli ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.</p> <p><b>Kolmap&auml;eval ja neljap&auml;eval, 20.-21. aprillil</b> toimuvad Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskuses (S&otilde;pruse pst 182, Tallinn) kutsemeistriv&otilde;istlused parima mehhatrooniku ja r&auml;tsepa v&auml;ljaselgitamiseks. Samal ajal toimub Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskuses avatud uste p&auml;evade raames mitmeid p&otilde;nevaid tegevusi, sh ekskursioone, moeetendusi, v&otilde;istlusi ja t&ouml;&ouml;tube.</p> <p>Mehhatroonika eriala v&otilde;istlejaid ootab ees &uuml;lesanne ehitada tootmisliin vastavalt juhendile, kasutades liini kokkupanemisel t&ouml;&ouml;stuses pruugitavaid seadmeid ja komponente. Antud ala &uuml;hendab endas oskusi mehaanikast, pneumaatikast, h&uuml;draulikast, elektroonilistest juhitavatest s&uuml;steemidest, programmeerimisest, robootikast ja s&uuml;steemi projekteerimisest.</p> <p>Kutsemeistriv&otilde;istlusest v&otilde;tavad osa 2-liikmelised v&otilde;istkonnad Tallinna Lasnam&auml;e Mehaanikakoolist, Tallinna Pol&uuml;tehnikumist, Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskusest, Tartu Kutsehariduskeskusest ja V&otilde;rumaa Kutsehariduskeskusest.</p> <p>Mehhatroonik 2016 v&otilde;istluse ajakava ja lisanfo SA Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/mehhatroonik-2016">kodulehel</a>.</p> <p>V&otilde;istlust korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskuse, Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning Festo Eestiga.</p> <p>Parima r&auml;tsepa tiitli nimel v&otilde;istlevatele &otilde;ppuritele antakse &uuml;lesanne valmistada 10 tunni ja 30 minuti jooksul naiste voodriga jakk. Moejoonise koos valmistamisjuhistega on loonud tunnustatud moedisainer Piret Puppart, kes on soomeugri etnomustritest inspireeritud kaubam&auml;rgi Uschanka looja ja Eesti kunstiakadeemia moedisaini osakonna juhataja.</p> <p>Oma r&auml;tsepat&ouml;&ouml; ja r&otilde;iva&otilde;mblemise oskusi n&auml;itavad kaheksa v&otilde;istlejat Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskusest, Narva Kutse&otilde;ppekeskusest, Tartu Kutsehariduskeskusest, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest. V&otilde;istlusel l&ouml;&ouml;vad kaasa ka kaks &otilde;pilast Tallinna t&ouml;&ouml;stushariduskeskuse s&otilde;pruskoolist L&auml;tist, Riia kutsehariduskoolist stiili ja moe alal.</p> <p>Parim r&auml;tsep 2016 v&otilde;istluse ajakava ja lisanfo SA Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/ratsep-2016">kodulehel</a>.</p> <p>V&otilde;istlust korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Toetajad on Mez GmbH, Brother ja ACG-Nystr&ouml;m Eesti.</p> <p><b>Neljap&auml;eval, 21. aprillil</b> v&otilde;istlevad Maamessil Tartu N&auml;ituste messikeskuse (Kreutzwaldi 60, Tartu) <i>Show Arena</i>l noored aednikud.</p> <p>V&otilde;istlejad demonstreerivad oma erialaseid teadmisi ja oskusi viies erinevas &uuml;lesandes. Esimesed kaks &uuml;lesannet eeldavad taimede tundmist ja pookimisoskust. Kolmandas, kompleks&uuml;lesandes tuleb ehitada lilletorn, sooritada arvutus&uuml;lesanded ning joonise alusel taimi istutada. Neljandas &uuml;lesandes tuleb m&otilde;&otilde;dulinti kasutamata ehitada kastmiss&uuml;steem ning viiendas &uuml;lesandes n&auml;idata tehnika tundmist.</p> <p>Kutsemeistriv&otilde;istlust korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s R&auml;pina aianduskooli ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga. V&otilde;istlust toetavad Baltic Agro, Matogard, Reginett ja Horticom.</p> <p>Lisainfot t&auml;navuste kutsemeistriv&otilde;istluste kohta leiab SA Innove <a href="http://www.innove.ee/kutsemeistrivoistlused">kodulehelt</a>.</p> <p>K&otilde;ikide kutsemeistriv&otilde;istluste kulgu ja galeriisid n&auml;eb kutseharidus.ee Facebooki <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee">f&auml;nnilehel</a>.</p> <p><em>Alates 2006. aastast koordineerib noorte kutsemeistriv&otilde;istlusi Eestis SA Innove, valmistades &uuml;htlasi noori ette rahvusvahelisteks kutsemeistriv&otilde;istlusteks EuroSkills ja WorldSkills. Kutsemeistriv&otilde;istluste l&auml;biviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=545Kõrgõzstan on huvitatud Eesti keelekümbluskogemusest2016-04-18<p><strong>18.- 22. aprillil viibib Eestis Innove kutsel 24-liikmeline K&otilde;rg&otilde;zstani mitmekeelse ja mitmekultuurilise hariduse asjatundjate delegatsioon.</strong></p> <p>Visiidi k&auml;igus tutvutakse Eesti keelek&uuml;mblusprogrammiga. Viie p&auml;eva jooksul k&uuml;lastavad K&otilde;rg&otilde;zstani eksperdid Arbu ja Vindi lasteaeda, Pae g&uuml;mnaasiumi ja Narva Vanalinna Riigikooli ning osalevad ka keelek&uuml;mblusprogrammi konverentsil &bdquo;&Otilde;pime koos&ldquo;, mis toimub Tartu &uuml;likooli Narva kolledžis. Lisaks sellele toimuvad kohtumised Sihtasutuse Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega.<br /><br />Projekti eesvedajateks on Sihtasutus Innove ja K&otilde;rg&otilde;zstani Sotsiaalse Integratsiooni Keskus. Nimetatud projektiga seonduvalt leidis eelmise aasta novembris aset mitmekeelse hariduse spetsialistide koolitus K&otilde;rg&otilde;zstanis, mis keskendus l&otilde;imitud aine- ja keele&otilde;ppe metoodikate ja parimate praktikate tutvustamisele praktiliste harjutuste l&auml;bi. Koolituse l&auml;biviijateks olid SA Innove eksperdid Natalja Mjalitsina, Svetlana Belova ja Lea Orro. Koolitatavate tagasiside oli v&auml;ga positiivne. Eelk&otilde;ige r&otilde;hutati koolitusel tutvustatud &uuml;lesannete praktilist toetust mitmekeelse &otilde;ppe programmi planeerimisel, tunni ette valmistamisel ja l&auml;biviimisel. Projekti K&otilde;rg&otilde;zstani-poolne koordinaator Nadira Dzhusupbekova v&otilde;ttis tollal asja kokku nii: &bdquo;Meie spetsialistid t&auml;navad s&uuml;damest Eesti asjatundjaid suurep&auml;raste seminaride eest! Me oleme v&auml;ga rahul teie ekspertide visiidiga ning loodame, et meie koost&ouml;&ouml; j&auml;tkub.&ldquo;</p> <p>K&otilde;rg&otilde;zstanis kui mitmerahvuselises riigis on mitmekeelne ja mitmekultuuriline haridus kuulutatud prioriteediks. Umbes kaks kolmandikku elanikkonnast r&auml;&auml;gib esimese keelena kirgiisi keelt, iga seitsmes K&otilde;rg&otilde;zstani elanik peab emakeeleks usbeki ning iga kaheksas vene keelt. &Uuml;ldhariduskoolide &otilde;ppekeelteks on kirgiisi, vene, usbeki ja tadžiki keel.&acute;</p> <p><em>Visiit toimub Eesti Vabariigi V&auml;lisministeeriumi rahastatud arengukoost&ouml;&ouml;projekti &bdquo;K&otilde;rg&otilde;zstani l&otilde;imitud aine- ja keele&otilde;ppe koolitajate ja n&otilde;ustajate meeskonna tegevuse toetamine mitmekeelse hariduse valdkonnas&ldquo; raames.</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=544Parim hooldustöötaja õpib Valgamaa Kutseõppekeskuses õpipoisiõppes2016-04-16<p><b>Eile, 15. aprillil pandi Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskuses proovile tosina hooldust&ouml;&ouml;taja kutseala &otilde;ppuri teadmised ja oskused eluliste situatsioon&uuml;lesannete sooritamisel. Parimale hooldust&ouml;&ouml;tajale t&otilde;i v&otilde;idu meeskonnat&ouml;&ouml;oskus ja t&ouml;&ouml;alane &otilde;pikogemus.</b></p> <p>Kutsemeistriv&otilde;istlusel tunnistati parimaks hooldust&ouml;&ouml;tajaks Reena Tigas Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskusest, teise koha p&auml;lvis Heidi Uustalu Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskusest ja kolmanda koha Liina P&auml;rn P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest.</p> <p>Tigase s&otilde;nul ei osanud ta v&otilde;istluse esikohta oodata ja teda valdas v&otilde;iduhetkel siiras r&otilde;&otilde;m. V&otilde;istluse suurimaks v&auml;ljakutseks pidas ta praktiliste &uuml;lesannete sooritamist pealtvaajatate ees. &bdquo;Hiljem teiste sooritust j&auml;lgides oli aega ka enda tegutsemise &uuml;le reflekteerida. Tuleb tunnistada, et mitmed toimingud, mida ma teoorias tean, j&auml;id pingeolukorras tegemata,&ldquo; lisas Tigas.</p> <p>Tigas &otilde;pib esimest aastat Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskuses hooldust&ouml;&ouml;taja kutsealal &otilde;pipoisi&otilde;ppe &otilde;ppekohal. &bdquo;T&ouml;&ouml;kohap&otilde;hise &otilde;ppe kogemus toetas kindlasti minu t&auml;nast sooritust, sest mul on reaalne ettekujutus ametiga kaasnevatest &uuml;lesannetest ja katsumustest,&ldquo; tunnistas Tigas. Kutset innustas Tigast&nbsp; omandama t&ouml;&ouml;andja p&auml;rast aastast t&ouml;&ouml;kogemust.</p> <p>Hooldust&ouml;&ouml;tajate seltsingu juhatuse liige ja v&otilde;istluse &uuml;ks kohtunikke Heidi Naur-&Scaron;unkina, kes on ka ise kutsemeistriv&otilde;istlusel osalenud, r&otilde;&otilde;mustas, et v&otilde;istlejatel pidas n&auml;rv pingeolukorrale vastu. &bdquo;V&otilde;itjale t&otilde;i k&otilde;ige suurema punktiskoori meeskonnat&ouml;&ouml;oskus paaris&uuml;lesande sooritamisel. Kuid &uuml;ldplaanis on k&otilde;ikidel v&otilde;istlejatel veel arenguruumi,&ldquo; lisas ta.</p> <p>&bdquo;&Uuml;lesannete n&auml;ol oli tegemist t&otilde;sieluliste situatsioonide imiteerimisega. Seda arvesse v&otilde;ttes oli v&otilde;istlejate t&uuml;&uuml;pveaks aeglane reaktsioon ja tegutsemine. Eluliselt t&auml;htsate funktsioonide &ndash; teadvuse, hingamise ja pulsi &ndash; kontrollimine peab toimuma esimese 10-15 sekundi jooksul ning sellele toetudes&nbsp;arenema edasine &otilde;ige tegutsemisviis,&ldquo; m&auml;rkis Naur-&Scaron;unkina.</p> <p>Apsudele vaatamata saatis Naur-&Scaron;unkina s&otilde;nul k&otilde;ikide v&otilde;istlejate toiminguid siirus ja s&uuml;damesoojus. &bdquo;Selliseid v&otilde;istlusi korraldades loomegi kompetentse ja p&auml;deva hooldust&ouml;&ouml;taja kuvandi,&ldquo; r&otilde;hutas ta.</p> <p>Parima hooldust&ouml;&ouml;taja kutsev&otilde;istlusest v&otilde;tsid osa 12 &otilde;ppurit L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkoolist, Tallinna Tervishoiu K&otilde;rgkoolist, Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskusest, Tartu Tervishoiu K&otilde;rgkoolist, Kuressaare Ametikoolist ja P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest.</p> <p><b>V&otilde;istluse fotogalerii: </b><a href="http://bit.ly/20Ks2O1"><b>http://bit.ly/20Ks2O1</b></a><b>. </b>(Fotod: Maret Kuub)</p> <p>Hooldust&ouml;&ouml;taja kutsemeistriv&otilde;istluse &uuml;lesande ja ajakavaga saab tutvuda SA Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/hooldustootaja-2016">kodulehel</a>.</p> <p>K&otilde;ikide kutsemeistriv&otilde;istluste kulgu ja galeriisid n&auml;eb kutseharidus.ee<a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee"> Facebooki f&auml;nnilehel</a>.</p> <p>Kutsemeistriv&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Eesti &Otilde;dede Liidu ja Valgamaa kutse&otilde;ppekeskusega. V&otilde;istluse l&auml;biviimist toetasid Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=543Raamatupidajate kutsemeistrivõistlusel noppis esikoha Narva Kutseõppekeskuse esimese aasta õppur2016-04-15<p class="mailclassmsonormal"><b>Neljap&auml;eval, 14. aprillil toimus Tallinnas Sihtasutuses Innove raamatupidajate kutsemeistriv&otilde;istlus, kus&nbsp;tasav&auml;gises konkurentsis selgitati 18 v&otilde;istleja seast v&auml;lja kutseala esikolmik.</b></p> <p class="mailclassmsonormal">Esimese koha auhind anti &uuml;le Natalja Lepa&scaron;inale Narva Kutse&otilde;ppekeskusest, teise koha p&auml;lvis Marge Arjakas P&auml;rnu Saksa Tehnoloogiakoolist ning kolmandale kohale tuli Merilin Kaja L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkoolist. Eesti Raamatupidajate Kogu tunnustas esikolmikut 5. taseme raamatupidaja kutsetunnistusega.</p> <p class="mailclassmsonormal">V&otilde;istlus&uuml;lesannete koostaja ja kohtunikekogu esinaine, Tartu &Uuml;likooli majandusteaduskonna lektor Juta Tikk m&auml;rkis, et v&otilde;istlejate tase l&auml;heb iga aastaga j&auml;rjest k&otilde;rgemaks ja &uuml;htlasemaks. K&otilde;ige rohkem raskusi valmistas v&otilde;istlejatele rahavoogude aruande koostamine kaudmeetodil.</p> <p class="mailclassmsonormal">&ldquo;Eelmisel aastal saime v&otilde;istlejatelt tagasisidet, et aega &uuml;lesannete lahendamiseks nappis. T&auml;navu olid &uuml;lesanded l&uuml;hemad, ent &uuml;ks neist see-eest nipiga &mdash; rahavoogude aruanne. Selgus, et seda &uuml;lesannet ei lahendanud &uuml;kski t&auml;nane v&otilde;istleja t&auml;iesti &otilde;igesti,&rdquo; lisas Tikk. Tulevaste kutsev&otilde;istluste plaanis soovitas Tikk keskenduda anal&uuml;&uuml;sioskuse arendamisele.</p> <p class="mailclassmsonormal">Esikoha p&auml;lvinud Natalja Lepa&scaron;ina on raamatupidamise eriala esimese aasta &otilde;pilane, kuid sellele vaatamata lahendas v&otilde;istlus&uuml;lesanded k&otilde;ige kiiremini &mdash;&nbsp;kahe tunniga etten&auml;htud kolmest.</p> <p class="mailclassmsonormal">&ldquo;Olen v&auml;ga &otilde;nnelik ja s&otilde;natu! Armastan numbreid v&auml;ga, kuid k&otilde;ige keerulisem oli t&auml;na pingeolukorras oma emotsioone kontrollida,&rdquo; kommenteeris v&otilde;istluskogemust Lepa&scaron;ina ning lisas, et soovib tulevikus kindlasti raamatupidajana t&ouml;&ouml;tada.</p> <p class="mailclassmsonormal">T&auml;navusel v&otilde;istlusel v&otilde;tsid m&otilde;&otilde;tu 18 kutse&otilde;ppurit Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist, Haapsalu Kutsehariduskeskusest, Tallinna Majanduskoolist, L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkoolist, P&auml;rnu Saksa Tehnoloogiakoolist, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest, Narva Kutse&otilde;ppekeskusest, Tartu Kutsehariduskeskusest ja P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest.</p> <p class="mailclassmsonormal"><b>V&otilde;istluse <a href="http://bit.ly/1RXiey0">fotogalerii&nbsp;</a></b>(Fotod: Maret Kuub ja Kristel M&otilde;istus; fotode pealkirjad toodud failinimes).<span><o:p></o:p></span></p> <p class="mailclassmsonormal">V&otilde;istlusjuhendiga saab tutvuda SA Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/raamatupidaja-2016">kodulehel</a>.</p> <p class="mailclassmsonormal">Raamatupidajate kutsev&otilde;istluse eesm&auml;rk on suurendada eriala populaarsust, &uuml;htlustada kutse&otilde;ppe taset haridusasutustes, vahetada kogemusi ning innustada &otilde;ppureid ja koole saavutama paremaid &otilde;pitulemusi.</p> <p class="mailclassmsonormal">Kutsemeistriv&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Eesti Raamatupidajate Koguga. V&otilde;istluse l&auml;biviimist toetasid Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.<span><o:p></o:p></span></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=542Selgunud on projektid, mis hakkavad tööle aitama kaua tööturult eemal olnud inimesi2016-04-15<p><b><span>Innove vahendusel Euroopa Sotsiaalfondi meetme &bdquo;T&ouml;&ouml;lesaamist toetavad teenused&ldquo; taotlusvoorust toetuse saajad on selgunud. Toetatakse kaua t&ouml;&ouml;turult eemal olnud inimeste t&ouml;&ouml;le asumist ja t&ouml;&ouml;turul p&uuml;simist. V&auml;lja jagatakse </span></b><b><span>ligi 2 miljonit eurot Eesti riigi ja ESFi toetusraha<span>.<o:p></o:p></span></span></b></p> <p><span>Projektide raames&nbsp;viiakse l&auml;bi tegevusi mittet&ouml;&ouml;tavate ja mitte&otilde;ppivate pikka aega (v&auml;hemalt 12 kuud) t&ouml;&ouml;turult eemal olnud inimeste konkurentsiv&otilde;ime t&otilde;stmiseks ning t&ouml;&ouml;le&nbsp;aitamiseks. Voor oli&nbsp; avatud 2. novembrist 2015 kuni 11. jaanuarini 2016. Projektitaotlusi esitasid Innovesse erinevad MT&Uuml;d, O&Uuml;d, ASid, k&otilde;rgkoolid, kohalikud omavalitsused ja sihtasutused. Soovitud toetussummad &uuml;he projekti kohta j&auml;id 50 100 eurot ja 399&nbsp;524 euro vahele. Projekte esitati &uuml;le Eesti ja tegevusi viiakse ellu mitmetes maakondades, nagu Harjumaal, Ida-Virumaal, Raplamaal, L&auml;&auml;ne-Virumaal, P&otilde;lvamaal, Viljandimaal, V&otilde;rumaal, Tartumaal, J&auml;rvamaal ja L&auml;&auml;nemaal, J&otilde;gevamaal ja Valgamaal, seega kaasatud on 80% maakondadest. &nbsp;&nbsp;<br /> <br /> Innove struktuuritoetuste agentuuri t&ouml;&ouml;elu keskuse juhi &Uuml;lle Luide s&otilde;nul on toetust saanud projektides arvestatud nii sihtgrupi vajadusi kui ka piirkondlikku olukorda ja t&ouml;&ouml;turu v&otilde;imalusi. Planeeritavad tegevused on suunatud sihtgrupi t&ouml;&ouml;turule sisenemise v&otilde;i naasmise ettevalmistavaks etapiks. &bdquo;Heameel on t&otilde;deda, et mitmed projektid plaanivad teha koost&ouml;&ouml;d T&ouml;&ouml;tukassa ja Rajaleidja keskuste karj&auml;&auml;rin&otilde;ustajatega&ldquo;, t&otilde;deb Luide.<br /> <br /> Toetuse saajad selgusid ekspertide poolt antud konsensuslike hinnangute p&otilde;hjal. Toetust said need projektid, mille hindamistulemus oli v&auml;hemalt 25 punkti. Toetust saanud <strong>projektide nimekiri on leitav </strong></span><span><strong><a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/toetatud">siit.</a></strong><span><br /> <br /> <em>Sama meetme teise tegevusse - &nbsp;esimese ja teise taseme haridusega 16&ndash;29-aastaste noorte konkurentsiv&otilde;ime t&otilde;stmiseks ja t&ouml;&ouml;le aitamiseks&nbsp;&ndash; saab endiselt taotlusi esitada. Voor on avatud kuni 30. juunini 2020 v&otilde;i kuni eelarve vabade vahendite l&otilde;ppemiseni;&nbsp;taotlusvooru eelarve on&nbsp;8 145 000 eurot. T&auml;iendavat teavet taotlusvooru kohta leiab Innove<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></em></span><em><a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/toetavad-teenused">kodulehelt.</a></em> <o:p></o:p></span></p> <p></p> <p><em>Lisainfot Sotsiaalministeeriumi valdkonna toetuste kohta leiab <a href="http://www.sm.ee/et/esf-avatud-taotlusvoorud">siit.</a></em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=541Hooldustöötajad panevad kutsemeistrivõistlusel proovile kutse- ja koostööoskused2016-04-14<p><strong>Homme, 15. aprillil toimub Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskuses (Loode 3, Valga) hooldust&ouml;&ouml;tajate kutsemeistriv&otilde;istlus, kus pannakse proovile viie kutse&otilde;ppeasutuse &otilde;ppurite kutse- ja koost&ouml;&ouml;oskused.</strong></p> <p>&bdquo;Hooldust&ouml;&ouml;tajate pideva eneset&auml;ienduse ja p&auml;devuse arendamise vajadus on inimkonna vananemist arvesse v&otilde;ttes v&otilde;tmek&uuml;simus. Kutsemeistriv&otilde;istlustel on oluline osa hooldust&ouml;&ouml;taja eriala &otilde;ppurite motiveerimisel oma kutseoskuste heal tasemel hoidmiseks,&ldquo; kommenteeris v&otilde;istlusi Eesti &Otilde;dede Liidu hooldust&ouml;&ouml;tajate seltsingu juht Madeann Alamets</p> <p>Hooldust&ouml;&ouml;tajate kutsemeistriv&otilde;istlus koosneb kolmest osast. Esimeses &uuml;lesandes tuleb v&otilde;istlejatel t&auml;ita l&uuml;nktekst, toetudes teoreetilistele teadmistele t&ouml;&ouml;keskkonna valdkonnas.</p> <p>Teises &uuml;lesandes tuleb&nbsp; v&otilde;istlejatel n&auml;idata koost&ouml;&ouml;oskusi ja sooritada koos paarilisega situatsioon&uuml;lesanne. Kolmas &uuml;lesanne eeldab v&otilde;istlejatelt individuaalsete kutseoskuste demonstreerimist.</p> <p>&bdquo;V&otilde;istlejate soorituste hindamisel p&ouml;&ouml;ratakse t&auml;helepanu olulistele aspektidele hooldust&ouml;&ouml;taja t&ouml;&ouml;s, nagu toimingu sooritamise korrektsus, eetiline k&auml;itumine, empaatilisus ja suhtlemisoskus. Sellise kompetentsiga hooldust&ouml;&ouml;tajate kujundamine on ka meie sihiks,&ldquo; kommenteeris hindamiskriteeriume v&otilde;istluse kohtunik ja Koeru Hooldekeskuse juhataja R&uuml;nno Lass.</p> <p>Parima hooldust&ouml;&ouml;taja kutsev&otilde;istlusest v&otilde;tavad osa 12 &otilde;ppurit L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkoolist, Tallinna Tervishoiu K&otilde;rgkoolist, Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskusest, Tartu Tervishoiu K&otilde;rgkoolist, Kuressaare Ametikoolist ja P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest.</p> <p>V&otilde;istlus avatakse kl 10.30 ning parimate autasustamine toimub kl 16.30. K&otilde;ik huvilised on oodatud v&otilde;istlejatele kaasa elama!</p> <p>Hooldust&ouml;&ouml;taja kutsemeistriv&otilde;istluse &uuml;lesande ja ajakavaga saab tutvuda SA Innove&nbsp;<a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/hooldustootaja-2016">kodulehel</a>.</p> <p>K&otilde;ikide kutsemeistriv&otilde;istluste kulgu ja galeriisid n&auml;eb&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee">kutseharidus.ee Facebooki f&auml;nnilehel</a>.</p> <p>Kutsemeistriv&otilde;istlusi korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s Eesti &Otilde;dede Liidu ja Valgamaa kutse&otilde;ppekeskusega. V&otilde;istluste l&auml;biviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=540Parimad noored raamatupidajad astuvad taas võistlustulle2016-04-13<p><strong>Homme, 14. aprillil toimub Sihtasutuses Innove (L&otilde;&otilde;tsa 4, Tallinn) raamatupidajate kutsemeistriv&otilde;istlus, kus &uuml;ksteisega v&otilde;tavad m&otilde;&otilde;tu 18 majandusarvestuse, v&auml;ikeettev&otilde;tluse ja &auml;rikorralduse eriala &otilde;ppurit &uuml;heksast kutse&otilde;ppeasutusest &uuml;le Eesti.</strong></p> <p>&bdquo;Kutsemeistriv&otilde;istlused raamatupidamises toetavad majandusarvestuse sisu ja korralduse kvaliteedi tugevdamist ning &otilde;ppurite v&otilde;imekuse suurendamist. Noortele kujunevatele spetsialistidele on see huvitav v&auml;ljakutse ja v&auml;&auml;rtuslik kogemus enda eriala spetsiifika tundma&otilde;ppimisel,&ldquo; &uuml;tles v&otilde;istlusjuhendi koostaja Tartu &Uuml;likooli majandusteaduskonna lektor Juta Tikk.</p> <p>V&otilde;istlus on individuaalne ja koosneb kahest osast. Esmalt tuleb v&otilde;istlejatel vastata&nbsp;60 valikvastustega teoreetilisele&nbsp;k&uuml;simusele ning seej&auml;rel t&auml;ita kompleks&uuml;lesanne, kus palutakse v&otilde;istlejail esitada p&otilde;him&otilde;ttelised lahendusk&auml;igud majandustehingute p&auml;evaraamatusse ning andmete pearaamatu T-kontodele kandmiseks. Lisaks kompleks&uuml;lesandele tuleb v&otilde;istlejatel lahendada veel finants- ja juhtimisarvestuse l&uuml;hi&uuml;lesanded.&nbsp;</p> <p>&bdquo;Raamatupidajate kutsev&otilde;istlus toimub t&auml;navu juba seitsmendat korda. V&otilde;istlustulemused on aidanud nii Innovel kui ka meie koost&ouml;&ouml;partneritel saada &uuml;levaadet, milline on eriala parimate &otilde;ppurite tase ning millised teemad v&otilde;i oskused vajaksid &otilde;ppet&ouml;&ouml; korraldamisel rohkem t&auml;helepanu,&ldquo; kommenteeris v&otilde;istlusi SA Innove hariduse agentuuri juht Tanel Oppi.</p> <p>T&auml;navusel v&otilde;istlusel v&otilde;tavad m&otilde;&otilde;tu 18 kutse&otilde;ppurit Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist, Haapsalu Kutsehariduskeskusest, Tallinna Majanduskoolist, L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkoolist, P&auml;rnu Saksa Tehnoloogiakoolist, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest, Narva Kutse&otilde;ppekeskusest, Tartu Kutsehariduskeskusest ja P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest.</p> <p>Parima raamatupidaja v&auml;ljaselgitamine algab homme, 14. aprillil kl 10.30 SA Innove seminariruumis Hiiumaa. Noorte raamatupidajate m&otilde;&otilde;duv&otilde;tt kestab kokku kolm astronoomilist tundi ning v&otilde;istlustulemuste v&auml;ljaselgitamine ja parimate autasustamine toimub kl 16.30.</p> <p><b>K&otilde;ik huvilised on oodatud v&otilde;istlejatele kaasa elama!</b></p> <p>Raamatupidaja kutsemeistriv&otilde;istluse &uuml;lesande ja ajakavaga saab tutvuda SA Innove <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016/raamatupidaja-2016?KeepThis=true&amp;amp;TB_iframe=true&amp;amp;height=600&amp;amp;width=800" class="thickbox">kodulehel</a>.</p> <p>K&otilde;ikide kutsemeistriv&otilde;istluste kulgu ja galeriisid n&auml;eb kutseharidus.ee Facebooki <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee" target="_blank">f&auml;nnilehel</a>.</p> <p>Raamatupidajate kutsev&otilde;istluse eesm&auml;rk on suurendada eriala populaarsust, &uuml;htlustada kutse&otilde;ppe taset haridusasutustes, vahetada kogemusi ning innustada &otilde;ppureid ja koole saavutama paremaid &otilde;pitulemusi.</p> <p>Raamatupidajate kutsemeistriv&otilde;istlust korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s Eesti Raamatupidajate Koguga. V&otilde;istluste l&auml;biviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=531Omavalitsused saavad taotleda 46 miljonit eurot põhikoolitaristu kulukuse vähendamiseks2016-04-09<p><strong>Juuni l&otilde;puni saavad omavalitsused taotleda Innovest p&otilde;hikooliv&otilde;rgu korrastamiseks kokku &uuml;le 46 miljoni euro, et viia koolimajad vastavusse &otilde;pilaste arvu langusega ning v&auml;hendada kulusid taristule.</strong><br /><br />Toetust saavad omavalitsused taotleda kas &otilde;ppehoone rekonstrueerimiseks, uue ehitamiseks ja sisustamiseks v&otilde;i ka hoone t&auml;ilikuks v&otilde;i osaliseks lammutamiseks.<br /><br />Minister J&uuml;rgen Ligi &uuml;tles, et laste arvu v&auml;henemise tulemusena on pooltes Eesti &otilde;ppeasutustes iga noore kohta k&uuml;tta, valgustada ning remontida enam kui 20 ruutmeetrit pinda. "Eestis on ka &uuml;le 75 kooli, kus iga &otilde;pilase kohta on ruumi rohkem kui kahetoalise korteri jagu (40&ndash;100+ m2). Liiga palju ressurssi l&auml;heb seet&otilde;ttu hariduse sisust m&ouml;&ouml;da, poolt&uuml;hjade hoonete k&uuml;tmiseks," m&auml;rkis minister.&nbsp;"Toetus aitab omavalitsustel v&auml;hendada hariduskuludes kinnisvara osakaalu ja t&otilde;sta panust palkadesse ning &otilde;ppevahenditesse,&ldquo; selgitas minister Ligi.<br /><br />P&otilde;hikooliv&otilde;rgu korrastamiseks toimub v&auml;hemalt kaks taotlusvooru. K&auml;esolevas, esimeses voorus saavad taristu korrastamiseks esitada taotlusi omavalitsused, kes on otsustanud sulgeda g&uuml;mnaasiumiaste v&otilde;i leppinud kokku riigig&uuml;mnaasiumi asutamises.<br />2017. aasta alguses avaneb teine p&otilde;hikooliv&otilde;rgu korrastamise taotlusvoor, kuhu oodatakse taotlusi omavalitsustelt, mis kas liidavad p&otilde;hikoole, sulgevad m&otilde;ne p&otilde;hikooli v&otilde;i p&otilde;hikooliastme. P&otilde;hikooliv&otilde;rgu korrastamise meetme maht koos omafinantseeringuga on kokku enam kui 100 miljonit eurot.&nbsp;Aastal 2017 saavad omavalitsused taotleda toetust ka kaasavat haridust edendava taristu kohandamiseks tavakoolides.</p> <p><strong>Taotlemine</strong></p> <ul> <li>Toetust saab <strong>taotleda <a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/pohikool">SA Innove kaudu</a></strong> kuni juuni l&otilde;puni.</li> <li>Taotlusvooru tutvustamiseks korraldab SA Innove <strong>infop&auml;evad 20. aprillil Tartus ja 21. aprillil Tallinnas.</strong></li> <li>Esimese taotlusvooru minimaalne toetussumma on 200 000 ja maksimaalne 5 miljonit eurot projekti kohta. &Otilde;ppehoonete lammutamiseks on minimaalne toetus 30 tuhat ja maksimaalne 200 tuhat eurot. &Uuml;ks omavalitsus v&otilde;ib toetust saada kuni kahele projektile maksimaalselt kaheksa miljonit eurot.</li> <li>K&otilde;ikide taotlusvoorude raames on investeeringute maht koos omaosalusega ca 106 miljonit eurot, millest 92 miljonit tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF).</li> </ul> <p class="node-lead-emphasized"><br /> <em>Lisainfo</em></p> <p><strong>Kooliv&otilde;rgu korrastamine</strong></p> <ul> <li>&Otilde;pilaste arv on langenud &uuml;heksak&uuml;mnendate aastate l&otilde;pust pea 40%. Eesti koolimajad on valdavalt ehitatud ajal, mil aastas s&uuml;ndis u 21 000 last. Prognoosi j&auml;rgi v&auml;heneb s&uuml;ndivus aastaks 2040 umbes 10 000 s&uuml;nnile aastas.</li> <li>Munitsipaal- ja riigikoolide v&otilde;rgu korrastamise eesm&auml;rk on v&auml;hendada omavalitsuste ja riigi kulusid koolide haldamisele. Selle arvelt on v&otilde;imalik rohkem panustada &otilde;petajate, koolijuhtide, tugispetsialistide palkadesse, &otilde;pikeskkonda ning hariduse kvaliteeti.</li> <li>Kokku on haridusvaldkonnas kasutada praegu ligi 3,5 miljonit ruutmeetrit pinda. Aastaks 2020 on plaanis v&auml;hendada seda 3 miljoni ruutmeetrini. Rohkem kui pool haridustaristust on &uuml;ldhariduskoolid.<br />&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Investeeringuteprogramm Eesti kooliv&otilde;rku</strong></p> <ul> <li>2015. aasta kevadel kinnitas valitsus &uuml;ldhariduskoolide v&otilde;rku investeerimise p&otilde;him&otilde;tted, mis on 241 miljoni euro suuruse kooliv&otilde;rguinvesteeringute kava k&auml;ivitamise eelduseks.</li> <li>Investeeringutest toetatakse g&uuml;mnaasiumide ja p&otilde;hikoolide taristu n&uuml;&uuml;disajastamist ja pinnakasutuse optimeerimist.</li> <li>Kooliv&otilde;rguinvesteeringute programmi raames korrastatakse ka hariduslike erivajadustega lastele m&otilde;eldud koolide v&otilde;rku ning kohalikud omavalitsused saavad toetust kaasavat haridust edendava taristu loomiseks v&otilde;i kohandamiseks.</li> <li>Samuti j&auml;tkub maakondades tugevate g&uuml;mnaasiumite rajamine, et vastavalt seadusele toimiks aastaks 2020 riigig&uuml;mnaasium k&otilde;ikides maakonnakeskustes.</li> </ul>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=539Toimuvad infopäevad loodusõpetuse ja vene õppekeelega koolide vene keele õpetajatele 2016-04-08<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Algas registreerimine loodus&otilde;petuse ja vene &otilde;ppekeelega koolide vene keele &otilde;petajate infop&auml;evadele.<br /><br /></span></p> <h3>Infop&auml;evad loodus&otilde;petuse &otilde;petajatele&nbsp;</h3> <p></p> <p>Ootame I ja II kooliastme loodus&otilde;petuse &otilde;petajaid infop&auml;evale.&nbsp;</p> <p>Palume registreeruda hiljemalt&nbsp;<b>22. aprillil</b>&nbsp;2016.<br />&nbsp;</p> <p></p> <ul> <li><b><a href="http://www.innove.ee/et/yldharidus/infopaev-tln">Registreeri infop&auml;evale Tallinnas</a>,&nbsp;</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">27. aprillil kl 14-17,&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tallinna &Otilde;petajate Maja (Raekoja plats 14, 3. korrus, Magistrisaal),&nbsp;</span></li> </ul> <ul> <li><b><b><a href="http://www.innove.ee/et/yldharidus/infopaev_tartus">Registreeri infop&auml;evale Tartus</a>,&nbsp;</b></b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">2. mail kl 14-17, T</span>artu Descartes&rsquo;i Kool (Anne 65, aula)<br />&nbsp;</li> </ul> <p><b>P&auml;evakava:</b></p> <p></p> <p>Uuest v&auml;lishindamise s&uuml;steemist loodusainetes.&nbsp;</p> <p></p> <p>Loodus&otilde;petuse e-&uuml;lesanded I ja II kooliastmele SA Innove Eksamite Infos&uuml;steemis (EIS).</p> <p></p> <p>Uued e-&uuml;lesannete kogumikud EIS-is.<br />&nbsp;</p> <p></p> <p><b>Infop&auml;eva l&auml;biviijad:</b></p> <p></p> <p>Elle Reisenbuk &ndash; loodusainete peaspetsialist, SA Innove&nbsp;<br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Aet M&ouml;llits &ndash; e-hindamise peaspetsialist, SA Innove</span></p> <p></p> <p><b>Lisainfo:</b></p> <p>Elle Reisenbuk&nbsp;<br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tel 7350634, elle.reisenbuk@innove.ee</span></p> <p>&nbsp;</p> <p></p> <h3>Infop&auml;evad vene &otilde;ppekeelega koolide vene keele &otilde;petajatele&nbsp;&nbsp;</h3> <p>Vene &otilde;ppekeelega koolide vene keele &otilde;petajate infop&auml;evad toimuvad 25. aprillil Narvas ja 28. aprillil Tallinnas.<br />&nbsp;</p> <p><b>P&auml;evakava:</b></p> <p>Vene keele &uuml;leriigilised tasemet&ouml;&ouml;d.</p> <p>Vene keele p&otilde;hikooli l&otilde;pueksam.</p> <p>Eksamite Infos&uuml;steem (EIS).</p> <p>Jooksvad k&uuml;simused.<br />&nbsp;</p> <ul> <li><b><a href="http://www.innove.ee/et/yldharidus/Vene-opekeelega-koolide-25042016">Registreeri infop&auml;evale Narvas</a>,&nbsp;</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">25. aprillil 2016 kell 14.00&ndash;16.00,&nbsp;</span>Narva P&auml;hklim&auml;e G&uuml;mnaasium (Narva, P&auml;hklim&auml;e 3)</span></li> </ul> <ul> <li><b><a href="http://www.innove.ee/et/yldharidus/infopaev-tallinnas-28-04-2016">Registreeri infop&auml;evale Tallinnas</a>,&nbsp;</b>28. aprillil 2016 kell<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">12.00&ndash;14.00 v&otilde;i&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">14.30&ndash;16.30</span>&nbsp;(palume valida sobiv aeg),&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">SA INNOVE (L&otilde;&otilde;tsa 4, ruum Hiiumaa)<br />&nbsp;</span></li> </ul> <p>Registreerumine on kohustuslik. Oma nime palume kirjutada eesti keeles.</p> <p>Oma osav&otilde;tust palume teatada hiljemalt <b>21.04.2016</b>. Palume teatada, kui infop&auml;evale registreerunud isik mingil p&otilde;hjusel tulla ei saa.<br />&nbsp;</p> <p><b>Lisainfo:</b></p> <p>Irina Logvina&nbsp;<br /><a href="mailto:Irina.logvina@innove.ee" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Irina.logvina@innove.ee</a></p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=536Rahvusvaheline kogemus kinnitab ettevõtjate jõulise panuse tähtsust õpipoisiõppes2016-04-08<p><b><span>T&auml;na, 8. aprillil toimuval konverentsil &ldquo;&Otilde;pipoisi&otilde;pe &mdash; &otilde;ng v&otilde;i kala?&rdquo; p&ouml;&ouml;ratakse t&auml;helepanu nii v&auml;lispartnerite kogemusele &otilde;pipoisi&otilde;ppe korraldamisel kui ka sidusgruppide koost&ouml;&ouml; hetkeseisu anal&uuml;&uuml;sile. &Otilde;pipoisi&otilde;ppe arendamisele m&otilde;tleb konverentsil kaasa &uuml;le 100 t&ouml;&ouml;andja ja kutse&otilde;ppeasutuse esindaja.</span></b></p> <p><span>Eesti T&ouml;&ouml;andjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsare s&otilde;nul aitab &otilde;pipoisi&otilde;ppe juurutamine kaasa ettev&otilde;tjatele &uuml;ha suuremaks probleemiks olevale t&ouml;&ouml;j&otilde;upuuduse v&auml;henemisele, annab &otilde;pipoisi&otilde;ppe l&auml;binud t&ouml;&ouml;tajatele kindlustunde ja parema positsiooni t&ouml;&ouml;j&otilde;uturul ning suunab ettev&otilde;tted ja kutse&otilde;ppeasutused tihedamale koost&ouml;&ouml;le.&nbsp;</span></p> <p><span>&ldquo;T&auml;na on &otilde;pipoisi&otilde;pe rohkem suurte t&ouml;&ouml;andjate p&auml;rusmaa. Kuid selleks, et &otilde;pipoisi&otilde;pe j&otilde;uaks nii-&ouml;elda massidesse, peavad sellega kaasa tulema ka v&auml;ikesed ja keskmise suurusega ettev&otilde;tted, kelle v&otilde;imekused ja oskused on juba v&auml;ga erinevad. Seep&auml;rast ei saa &otilde;pipoisi&otilde;pe olla peamiselt t&ouml;&ouml;andjate mure, vaid vajalik on riigi abi esmaste barj&auml;&auml;ride ja takistuste &uuml;letamiseks,&ldquo; &uuml;tles Tamsar.</span></p> <p><span>Konverentsil arutleti Baltikumi koost&ouml;&ouml; &uuml;le &otilde;pipoisi&otilde;ppe kujundamisel. L&auml;tis alustati &otilde;pipoisi&otilde;ppe kui &otilde;ppevormi arendamisega 2013. aastal. L&auml;ti haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna eksperdi Ilze Buligina s&otilde;nul on kolme aastaga &otilde;ppeasutuste ja ettev&otilde;tjate koost&ouml;&ouml;s toimunud l&auml;bimurre.&nbsp;</span></p> <p><span>&ldquo;Alustasime &otilde;pipoisi&otilde;ppe kujundamist pilootprojektiga, millega liitusid vabatahtlikkuse alusel kuus kutse&otilde;ppeasutust, kelle tulemusrikas koost&ouml;&ouml; ettev&otilde;tetega toetas &otilde;pipoisi&otilde;ppe kiiret arengut,&rdquo; lisas Buligina.</span></p> <p><span>Leedu info- ja kommunikatsiooniteenuste pakkujaid koondav liit INFOBALT alustas &otilde;pipoisi&otilde;ppe arendamist IKT-sektoris 2014. aastal. INFOBALTi innovatsioonijuhi Andrius Pleckaitise s&otilde;nul oli selle sammu peamiseks motivatsiooniks tulevaste t&ouml;&ouml;tajate professionaalsete oskuste arendamine.</span></p> <p><span>&ldquo;Peab tunnistama, et alguses me ei olnud veendunud &otilde;pipoisiprogrammi vastavuses meie vajadustele, sest enamik IKT-eksperte tuleb k&otilde;rgkoolidest. Ometi n&auml;itas meie esimene koost&ouml;&ouml;projekt, et &otilde;pipoisile annab selline &otilde;ppevorm v&auml;ga hea platvormi oma karj&auml;&auml;ris edasi liikumiseks,&rdquo; kommenteeris Pleckaitis.</span></p> <p><span>K&otilde;ige olulisemaks &otilde;pipoisi&otilde;ppe toimimise eduteguriks peab Pleckaitis t&ouml;&ouml;andjate kaasamist programmi arengusse, nende ootuste ja v&otilde;imaluste arvestamist s&uuml;steemi v&auml;ljat&ouml;&ouml;tamisel.&nbsp;</span></p> <p><span>SA Innove t&ouml;&ouml;kohap&otilde;hise &otilde;ppe t&ouml;&ouml;r&uuml;hma juht Riina Tallo t&otilde;des, et olemasolev seadusandlus Eestis v&otilde;imaldab &otilde;pipoisi&otilde;pet rakendada v&auml;ga erinevatel viisidel.</span></p> <p><span>&ldquo;K&otilde;ik need erisused aga ei tohiks tekitada rakendajatele segadust, vaid erinevad v&otilde;imalused peaksid olema v&otilde;imalikult lihtsalt ja selgelt v&auml;lja toodud, et iga osapool leiaks v&auml;hese vaevaga endale sobiva rakendusviisi. Selle nimel me hetkel t&ouml;&ouml;tame,&rdquo; lisas Tallo.</span></p> <p><b><span>Konverentsi galerii: <a href="https://goo.gl/rcOZKF" title="https://goo.gl/rcOZKF K&auml;sk+ Kl&otilde;psake v&otilde;i koputage lingi avamiseks" id="LPlnk574542">https://goo.gl/rcOZKF</a>&nbsp;</span></b><span>(Fotod: Maret Kuub)</span></p> <p><span>Konverentsi korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s Euroopa Liidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.</span></p> <p><span>Konverents toimub Erasmus+ projekti &bdquo;National Authorities for Apprenticeships: Implementing Work Based Learning in Latvia, Lithuania and Estonia (WBL-Balt)&ldquo; raames, mille eesm&auml;rk on t&ouml;&ouml;kohap&otilde;hise &otilde;ppe arendamine ja kolme Balti riigi t&otilde;husam koost&ouml;&ouml; antud vallas.<o:p></o:p></span></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=533Tallinnas võisteldi parima noore keevitaja tiitlile2016-04-08<p><strong>Tallinna Lasnam&auml;e Mehaanikakoolis v&otilde;istles kaheksateist mehaanika ja metallivaldkonna eriala kutse&otilde;ppurit &uuml;heksast kutse&otilde;ppeasutusest Eesti parima keevitaja tiitlile.</strong><br /><br />Tasav&auml;gises v&otilde;istluses napsas p&otilde;hikooli baasil v&otilde;istlejate grupis v&otilde;idu Andrei Kamornikov Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest, keskkooli baasil &otilde;ppijate grupis v&otilde;idutses Tallinna Lasnam&auml;e Mehaanikakooli &otilde;pilane Andrei Mahno. Neile j&auml;rgnesid esimeses grupis Vladislav Mazakov Tallinna Lasnam&auml;e Mehaanikakoolist ning Ott Jan Hendrikson Tartu Kutsehariduskeskusest. Keskkooli baasil &otilde;ppurite grupis l&auml;ks ka teine koht Tallinna Lasnam&auml;e Mehaanikakooli Ilja Vostrikovile. Kolmanda koha p&auml;lvis Aleksandr Mihhailov Sillam&auml;e Kutsekoolist.</p> <p>V&otilde;istluste peakorraldaja Anu Kull Lasnam&auml;e Mehaanikakoolist &uuml;tleb, et seekordse v&otilde;istluse m&auml;rks&otilde;naks oli kvaliteet. &bdquo;K&otilde;iki n&auml;idiseid hinnati visuaalselt, nagu koolides tavaks. Kuid erinevalt tavap&auml;rasest murti seej&auml;rel keevitus&otilde;mblused kas katki v&otilde;i kontrolliti neid ultraheliga. Nii oli selge, et pealt ilusa &otilde;mblus on kvaliteetne vaid siis, kui see on ka tehniliselt korrektselt teostatud&ldquo;.</p> <p>V&otilde;istluse peakohtunik Raul Rosin (RKR Seadmed O&Uuml;) t&otilde;i v&otilde;istluse kokkuv&otilde;ttena v&auml;lja kolm punkti. Esiteks on osalejate tase eelmise aastaga v&otilde;rreldes t&otilde;usnud ning muutunud &uuml;htlasemaks. Teiseks m&auml;rkis ta, et liiga palju j&auml;eti enne keevitamist metall puhastamata ning kolmandaks - testi tulemused n&auml;itasid, et teoreetiliste teadmiste tase on p&auml;ris n&otilde;rk. Kaasaegsele keevitajale ei piisa lihtsalt keevitamisest, tunda tuleb ka teooriat.</p> <p>&bdquo;T&auml;na vajavad kvalifitseeritud t&ouml;&ouml;tajaid k&otilde;ik t&ouml;&ouml;stusettev&otilde;tted, olenemata ettev&otilde;tte suurusest ja tegevusalast. Suur t&ouml;&ouml;stuskontsern BLRT Grupp pole ses m&otilde;ttes erand. Toetame mis tahes algatusi, mis r&otilde;hutavad tehniliste rakenduserialade olulisust. Keevitaja haridus ja t&ouml;&ouml;kogemus annavad noortele head v&auml;ljavaated leida tulevikus meelep&auml;rane t&ouml;&ouml;koht. See v&otilde;istlus on hea v&otilde;imalus noortel endast m&auml;rku anda, testida oma v&otilde;imeid ja oskusi. Ka v&otilde;ib see saada neile t&otilde;husaks h&uuml;ppelauaks t&ouml;&ouml;maailma, saadud kogemus aga aitab j&otilde;uda kutsemeisterlikkuse uuele tasemele,&ldquo; r&otilde;hutas ettev&otilde;tmise t&auml;htsust BLRT Grupi kommunikatsioonidirektor Karina Kond.</p> <p>Mehaanika- ja metallivaldkonna erialad on viimastel aastatel saanud noorte seas &uuml;ha populaarsemaks. Eelk&otilde;ige on suurenevat huvi tunda keskkooli baasil &otilde;ppijate seas. J&auml;tkuvalt on k&otilde;ige suurem huvi keevitaja kutse&otilde;ppe vastu, kuid m&auml;rkimisv&auml;&auml;rselt on suurenenud huvi ka nende metallit&ouml;&ouml; kutsete vastu, mis v&otilde;imaldavad kasutada kaasaegseid IT-lahendusi.</p> <p>Keevitajate kutsemeistriv&otilde;istlustel osales kaheksateist &otilde;pilast &uuml;heksast kutse&otilde;ppeasutusest &uuml;le Eesti V&otilde;istlused olid individuaalsed ja koosnesid teooria testist ning kahest praktilisest &uuml;lesandest. Iga v&otilde;istlust&ouml;&ouml;d hindas kolm kohtunikku, kes j&auml;lgisid ka ohutusn&otilde;uete t&auml;itmist.</p> <p>Keevitajate kutsemeistriv&otilde;istlust korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Tallinna Lasnam&auml;e Mehaanikakooliga, v&otilde;istluste l&auml;biviimist toetasid BLRT Grupp, Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja teadusministeerium.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=532Konverents heidab pilgu õpipoisiõppele Baltikumis2016-04-07<p><b>8. aprillil toimub Nordic Hotell Forumis konverents &ldquo;&Otilde;pipoisi&otilde;pe &mdash; &otilde;ng v&otilde;i kala?&rdquo;, kus arutletakse koos t&ouml;&ouml;andjate ja kutse&otilde;ppeasutustega &otilde;pipoisi&otilde;ppe olukorra ja arendusv&otilde;imaluste &uuml;le. Konverentsil jagavad kogemusi v&auml;lispartnerid ja Eesti t&ouml;&ouml;andjad.</b></p> <p>&ldquo;Senine &otilde;pipoisi&otilde;ppe kogemus maailmas n&auml;itab, et parimal viisil saab see toimida vaid t&ouml;&ouml;andjate ja kutse&otilde;ppeasutuste koost&ouml;&ouml;s. Homne konverents keskendubki &uuml;htsete arusaamade kujundamisele ja &uuml;ksteise kogemusest &otilde;ppimisele,&rdquo; &uuml;tles Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna peaekspert Karin Ruul.<u1:p></u1:p></p> <p>Eesti teeb Erasmus+ programmi toel &otilde;pipoisi&otilde;ppe arendamisel koost&ouml;&ouml;d L&auml;ti ja Leeduga. Reedesel konverentsil on v&otilde;imalik osa saada naaberriikide kogemusest &otilde;pipoisi&otilde;ppe elluviimisel nii ministeeriumi kui ka t&ouml;&ouml;andjate perspektiivist.</p> <p>Lisaks k&otilde;neletakse &otilde;pipoisi&otilde;ppest Taani ja Saksamaa pikaajalise praktika n&auml;itel. Eesti kutseharidusasutuste ja t&ouml;&ouml;andjate kogemusest &otilde;pipoisi&otilde;ppe korraldamisel tervishoiu valdkonnas k&otilde;nelevad Tallinn Tervishoiuk&otilde;rgkooli ja Ida-Tallinna Keskhaigla esindajad ning erasektori kogemusi tutvustab Statoil Eesti.</p> <p>Konverentsi eesm&auml;rgiks on ka anal&uuml;&uuml;sida &otilde;pipoisi&otilde;ppe hetkeolukorda ning kaardistada osapoolte vajadused ja v&otilde;imalused &ndash; konverentsil tutvustab Tartu &Uuml;likooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus vastavat uuringut.<br />Konverentsi avavad haridus- ja teadusminister J&uuml;rgen Ligi ja T&ouml;&ouml;andjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar. <br /><br />Ajakavaga saab tutvuda <a href="http://www.innove.ee/redirect/4074">siin.<br /></a><br /><em>Konverentsi korraldavad SA Innove, Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti T&ouml;&ouml;andjate Keskliit.&nbsp;Konverents toimub Erasmus+ projekti &bdquo;National Authorities for Apprenticeships: Implementing Work Based Learning in Latvia, Lithuania and Estonia (WBL-Balt)&ldquo; raames, mille eesm&auml;rk on t&ouml;&ouml;kohap&otilde;hise &otilde;ppe arendamine ja kolme Balti riigi t&otilde;husam koost&ouml;&ouml; antud vallas.</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=519Avatud on taotlusvoor haridustee katkestanud täiskasvanute kooli toomiseks2016-04-04<p class="Tekst"><strong>17. m&auml;rtsist 2. maini saavad &otilde;ppeasutused Innovest taotleda toetust haridustee katkestanud t&auml;iskasvanute tagasitoomiseks kooli, et v&otilde;imaldada neil &otilde;pingud edukalt l&otilde;petada.&nbsp;</strong><br /><br />Eestis on t&auml;iskasvanute elukestvas &otilde;ppes osalemise m&auml;&auml;r suurenenud, kuid paraku on &uuml;ha rohkem ka neid, kelle &otilde;pingud katkevad enne keskhariduse omandamist.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="Tekst">&bdquo;Vaatamata suurele hulgale t&auml;iskasvanutele, kes v&otilde;iksid &otilde;ppimise juurde tagasi p&ouml;&ouml;rduda ning oma konkurentsiv&otilde;imet parandada, j&otilde;uavad neist &otilde;ppima v&auml;hesed, kellest omakorda paljud katkestavad,&ldquo; &uuml;tles Haridus- ja Teadusministeeriumi t&auml;iskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidak.&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Kui kutse&otilde;ppes on t&auml;iskasvanud &otilde;ppijate arv j&auml;rjest suurenenud, siis t&auml;iskasvanutele m&otilde;eldud mittestatsionaarses &uuml;ldharidus&otilde;ppes on see v&auml;henenud: 2009/2010. &otilde;ppeaastal osales &uuml;le 7800 t&auml;iskasvanu, kolm aastat hiljem oli see arv kahanenud 5000le ja on sellel tasemel t&auml;naseni.</p> <p>T&ouml;&ouml;ealistest inimestest on ligi 100&nbsp;000 keskhariduseta. Lisaks on just nooremate t&auml;iskasvanute hulgas p&otilde;hiharidusega inimesi rohkesti: 45-54aastastest 5,2% on p&otilde;hi- v&otilde;i madalama haridusega, 25-34aastastest 10,9%.</p> <p class="Tekst">&bdquo;Ootame &otilde;ppima k&otilde;iki, nii neid, kellel keskharidusest puudu ainult l&otilde;pueksamite jagu kui ka neid, kellel tuleb l&otilde;petamiseni j&otilde;udmiseks l&auml;bida mitu g&uuml;mnaasiumiklassi,&ldquo; lisas Terje Haidak.<b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</b></p> <p><b>Kellele on toetus m&otilde;eldud?</b></p> <p>Toetus on suunatud mittestatsionaarses &otilde;ppevormis p&otilde;hi- ja/v&otilde;i keskharidust pakkuvatele &otilde;ppeasutustele. Eesm&auml;rk on j&otilde;uda haridustee katkestanud t&auml;iskasvanuteni, kes on valmis &otilde;pingute juurde naasma. Samuti on vaja neid motiveerida ja toetada, et nad j&otilde;uaksid &otilde;pingute eduka l&otilde;petamiseni. Selleks v&otilde;ib pakkuda t&auml;iskasvanute &otilde;ppimisoskust ja &ndash;v&otilde;imekust arendavaid kursusi, n&otilde;ustamist, individuaalset juhendamist jne. &Otilde;ppeasutused saavad kujundada sobiliku valiku tegevustest, l&auml;htudes oma piirkonna vajadustest ja erip&auml;radest, arvestades ka &otilde;ppeasutuse enda v&otilde;imalusi ja arenguvajadusi.</p> <p class="Tekst">Lisaks Eesti riigi ja Euroopa Sotsiaalfondi rahalisele toetusele vajavad k&otilde;ik projektidega alustavad koolid ka &otilde;ppeasutuse pidaja &ndash; kohaliku omavalitsuse &ndash; heakskiitu ja abistavat suhtumist. &bdquo;Ootame v&auml;ga, et koolide pidajaid on aktiivsed ja m&otilde;tlevad kaasa, et k&otilde;ikides regioonides t&auml;iskasvanute &otilde;ppimisv&otilde;imalused paraneksid,&ldquo; s&otilde;nas Terje Haidak.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="Tekst">Toetuse maksimaalne m&auml;&auml;r on 250&nbsp;000 eurot projekti kohta. Toetust saab taotleda kool, kus on v&auml;hemalt kolmel viimasel &otilde;ppeaastal korraldatud mittestatsionaarset &otilde;pet, millest on osa v&otilde;tnud v&auml;hemalt 75 &otilde;ppurit. Toetust saavad taotleda ka riigig&uuml;mnaasiumid, kus korraldatakse mittestatsionaarset &otilde;pet. Taotluse saavad esitada ka mitu kooli koos.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><i>Euroopa Sotsiaalfondi meetme &bdquo;T&auml;iskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine" tegevuse &bdquo;Madala haridustasemega t&auml;iskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja &otilde;ppes osalemise toetamine" taotlusvooru viib l&auml;bi SA Innove ja see on avatud <strong>17. m&auml;rtsist kuni 2. maini kl 17.00</strong>. Taotlejatele toimuvad <strong>infop&auml;evad 6. aprillil Tartus ja 7. aprillil </strong></i><strong><i>Tallinnas</i></strong><i><strong>.</strong> <br /></i><br /><strong>Lisainfo: <a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/tasemeope">www.innove.ee/struktuuritoetused/tasemeope</a></strong><i> </i></p> <p></p> <p class="Tekst">&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=529Eesti parim restoraniteenindaja tuleb Pärnumaa Kutsehariduskeskusest2016-04-03<p><strong>Neljap&auml;eval ja reedel toimunud Eesti parima restoraniteenindaja kutsemeistriv&otilde;istlustel v&otilde;ttis kaasv&otilde;istlejate ees &uuml;lekaaluka v&otilde;idu Erik Tammeleht P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest. Teise koha sai Keidy Kadak Haapsalu Kutsehariduskeskusest ja kolmanda koha Liina Suur Tartu Kutsehariduskeskusest.</strong></p> <p>Esmakordselt kahel j&auml;rjestikusel aastal Eesti parimaks restoraniteenindajaks ja nooreks meistriks nimetatud Erik Tammeleht napsas maksimumpunktid kokku kaheteistk&uuml;mnes hindamiskategoorias. &bdquo;Pinge oli kindlasti suurem, sest teadsin, et minult kui eelmise aasta v&otilde;itjalt oodati palju. Samas on mul hea meel, et suutsin seda pinget hoida ja parimat taset n&auml;idata&ldquo;.</p> <p>Kolmteist v&otilde;istlejat kaheksast Eesti kutse&otilde;ppeasutusest n&auml;itasid esimesel p&auml;eval oma oskusi table boxing&rsquo;us (laua linutamine), salvr&auml;tikute voltimises, puuviljade l&otilde;ikamises ja flambeerimises, piduliku l&otilde;unas&ouml;&ouml;gilaua katmises, piduliku l&otilde;unas&ouml;&ouml;gi teenindamise ettevalmistamises ning l&otilde;unas&ouml;&ouml;gi teenindamises. Teisel v&otilde;istlusp&auml;eval v&otilde;eti m&otilde;&otilde;tu kokteilide valmistamises, p&uuml;stijalavastuv&otilde;tu ettevalmistamises ja p&uuml;stijalavastuv&otilde;tu teenindamises. V&otilde;istlejaid hinnati kokku viieteistk&uuml;mnes kategoorias.</p> <p>V&otilde;istluste peakorraldaja Tiiu Parm Eesti Kelnerite ja Ettekandjate Liidust kommenteerib sel aastal esmakordselt kasutusel olnud v&otilde;istlusformaati: &bdquo;Rahvusvaheliste v&otilde;istluste EuroSkills ja WorldSkills formaadiga l&auml;bi viidud v&otilde;istlus toimis h&auml;sti. Platsil toimus korraga mitu tegevust, k&otilde;igil oli kogu aeg midagi k&auml;sil ja pealtvaatajatel oli v&otilde;istlusi huvitavam j&auml;lgida.&ldquo;</p> <p>V&otilde;istluste v&otilde;itja Erik Tammeleht s&otilde;idab Eestit esindama aasta l&otilde;pus G&ouml;teborgis toimuvatele rahvusvahelistele Euroopa kutsemeistriv&otilde;istlustele EuroSkills 2016. Ettevalmistused nendeks v&otilde;istlusteks juba k&auml;ivad.</p> <p>Kui Eesti osaleb 2017. aastal Abu Dhabis toimuvatel maailmameistriv&otilde;istlustel WorldSkills 2017, on Erik Tammelehel v&otilde;imalus Eesti tiimi liikmena ka seal oma head taset n&auml;idata.</p> <p>V&otilde;istluste galeriid saab vaadata <a href="http://www.facebook.com/kutseharidus.ee">siit</a>.</p> <p>Parima restoraniteenindaja v&otilde;istlusi korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Eesti Kelnerite ja Ettekandjate Liiduga. V&otilde;istluste l&auml;biviimist toetasid Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja teadusministeerium, Tallinna Teeninduskool, Eesti Barmenide Assotsiatsioon, Double Service O&Uuml;, All Fresh O&Uuml;, Service Skills O&Uuml;, Teeninduskvaliteet O&Uuml;, Kaeralill O&Uuml; ja Export Marketing O&Uuml;.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=528Innove kutsub Eesti koole ja lasteaedu aine- ja keeleõpet lõimima2016-04-03<p>L&otilde;imitud aine- ja keele&otilde;ppe (LAK-&otilde;ppe) kuud t&auml;histatakse Eestis seitsmendat aastat. Selle aja jooksul on l&otilde;imitud &otilde;pet hakanud kasutama lisaks keelek&uuml;mblusprogrammiga liitunud 36 koolile ja 63 lasteaiale ka 10 kutse&otilde;ppeasutust. Rahvusvaheline praktika n&auml;itab, et keele ja aine&otilde;ppe oskuslik &uuml;hendamine on &uuml;ks t&otilde;husamaid keele omandamise viise.</p> <p>Tallinna Inglise Kolledž kasutab oma &otilde;ppet&ouml;&ouml;s samuti l&otilde;imitud aine- ja keele&otilde;pet ning kooli direktor Toomas Kruusim&auml;gi s&otilde;nul tasub seda kindlasti ka teistel koolidel proovida: &bdquo; Kuna l&otilde;imitud aine- ja keele&otilde;pe puhul kaasnevad &uuml;he pingutusega mitmed tulemused ning lisaks on see ka &ouml;konoomne, aja- ja rahas&auml;&auml;stlik, julgustame k&otilde;iki Eesti koole astuma samme eri keeltes aine&otilde;ppe korraldamiseks.&ldquo;</p> <p>SA Innove &otilde;ppekava ja metoodikakeskuse juhataja Natalja Mjalitsina s&otilde;nul LAK-&otilde;pe levib ennek&otilde;ike vene &otilde;ppekeelega asutustes, kuid kindlasti on m&otilde;istlik selle laialdasem kasutuselev&otilde;tt just eestikeelsetes koolides:&nbsp; &ldquo;Kuna &otilde;petamisviis l&auml;htub &otilde;ppijast ja t&auml;htsad on koost&ouml;&ouml;, &uuml;ksteise kuulamine ja r&auml;&auml;kimine, on l&otilde;imitud aine- ja keele&otilde;ppe p&otilde;him&otilde;tete rakendamine toeks igale lapsele ning &otilde;pilasele s&otilde;ltumata tema vanusest ja &otilde;ppekeelest.&ldquo;</p> <p>Teemakuu raames toimub sadakond tutvustavat &uuml;ritust &uuml;le Eesti. &Uuml;ritustel saab n&auml;ha ja kuulda l&otilde;imitud &otilde;ppe kasutamispraktikatest Eestis ja maailmas. L&otilde;imitud keele- ja aine&otilde;pet tutvustavatesse &uuml;leriigilistesse ja piirkondlikesse tegevustesse on kaasatud paljud lapsed ja &otilde;petajad.</p> <p>L&otilde;imitud aine- ja keele&otilde;ppe kuu &uuml;rituskalendriga on v&otilde;imalik tutvuda <a href="http://www.innove.ee/et/yldharidus/keelekymblus/lak-oppe-kuu-yritus">Innove kodulehel.&nbsp;</a><br /> <br /> Kuu tipps&uuml;ndmuseks on 6. aprillil Tallinnas, Radisson Blu Hotel Ol&uuml;mpias kell 10.00 algav p&auml;ev: <i>L&otilde;iming &otilde;ppes, v&otilde;imaluste paljus. Keeled suus, teed lahti.</i> &Uuml;ritusel astuvad &uuml;les mitmed keele&otilde;ppe eksperdid nii Eestist kui mujalt. &Uuml;rituse p&auml;evakavaga saab tutvuda <a href="https://koolitus.hitsa.ee/sisekoolitus/492">siin.</a>&nbsp;</p> <p>Meediakanalite esindajad on &uuml;ritustele teretulnud. Oma tulekust palun teatada: <a href="mailto:anneli.aab@innove.ee" target="_blank">anneli.aab@innove.ee</a></p> <p>L&otilde;imitud aine- ja keele&otilde;ppe kuud korraldab Sihtasutus Innove koos Haridus- ja Teadusministeeriumi, LAK-&otilde;ppe v&otilde;rgustiku ja teiste partneritega.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=530Muutuvad Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse lahtiolekuajad! 2016-04-02<p>Alates 11. aprillist muutuvad P&otilde;hja-Eesti Rajaleidja keskuse lahtiolekuajad, kohandudes paremini keskuse k&uuml;lastatavusega. Uued lahtiolekuajad on:</p> <p></p> <p>E, T ja N &ndash;&nbsp;8.30&ndash;17.00</p> <p>K &ndash; 8.30&ndash;18.00</p> <p>R &ndash; 8.30&ndash;16.00</p> <p></p> <p>Muudel aegadel on n&otilde;ustamine v&otilde;imalik eelneval kokkuleppel.</p> <p>Rohkem infot P&otilde;hja-Eesti Rajaleidja keskuse tegemistest <a href="http://www.rajaleidja.ee/">www.rajaleidja.ee</a> v&otilde;i tule ise kohale (Tallinn, Maakri 23a, 8. korrus).</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=527Restoraniteenindajad võtavad taas mõõtu2016-03-31<p><strong>T&auml;na ja homme v&otilde;istlevad Eesti kutse&otilde;ppeasutuste tublimad &otilde;ppurid Tallinna Teeninduskoolis parima restoraniteenindaja ja noor meister 2016 tiitlile.</strong></p> <p><br />Kutsev&otilde;istlustel osaleb 13 restoraniteeninduse eriala &otilde;ppurit kaheksast kutse&otilde;ppeasutusest &uuml;le Eesti.</p> <p>V&otilde;istlused on individuaalsed ja koosnevad kokku kaheksast osast. Esimesel p&auml;eval tuleb oskusi n&auml;idata table boxing&rsquo;us (laua linutamine), salvr&auml;tikute voltimises, puuviljade l&otilde;ikamises ja flambeerimises, piduliku l&otilde;unas&ouml;&ouml;gilaua katmises, piduliku l&otilde;unas&ouml;&ouml;gi teenindamise ettevalmistamises ning l&otilde;unas&ouml;&ouml;gi teenindamises. Teisel p&auml;eval v&otilde;isteldakse kokteilide valmistamises, p&uuml;stijalavastuv&otilde;tu ettevalmistamises ja p&uuml;stijalavastuv&otilde;tu teenindamises. Lisaks hinnatakse v&otilde;istleja oskust k&uuml;lalistega suhelda ning t&ouml;&ouml;alast korrektsust. Osalejad on jagatud viide gruppi, kes sooritavad samal ajal erinevaid v&otilde;istlus&uuml;lesandeid. Nii on kaasaelajatel v&otilde;imalus saada samaaegselt &uuml;levaade k&otilde;ikidest v&otilde;istlusosadest.&bdquo;Kutsev&otilde;istlusi on vaja selleks, et propageerida restoraniteenindaja eriala, pakkuda huvitavat v&otilde;istluskogemust ja saada kokku teiste erialahuvilistega&ldquo;, &uuml;tleb&nbsp;v&otilde;istluste korraldaja ja ekspert Tiiu Parm Eesti Kelnerite ja Ettekandjate Liidust. Ta lisab: &bdquo;Samuti on paljud v&otilde;istlus&uuml;lesanded sellised, millega ehk igap&auml;evat&ouml;&ouml;s kokku ei puutu ja see on hea v&otilde;imalus n&auml;ha eriala ka pisut teise k&uuml;lje pealt.&ldquo;</p> <p>Tiiu Parm: &bdquo;Sel aastal oleme v&otilde;istluse &uuml;lesehitamisel kasutanud maksimaalselt rahvusvaheliste v&otilde;istluste EuroSkills ja WorldSkills formaati, seda nii v&otilde;istlus&uuml;lesannete koostamisel, hindamisp&otilde;him&otilde;tete puhul ning ka korralduslikus pooles. Eesm&auml;rgiks on viia tase rahvusvahelistele v&otilde;istlustele l&auml;hemale.&ldquo;</p> <p>V&otilde;istlused algavad m&otilde;lemal p&auml;eval kell 10.30. V&otilde;itja selgub reedel, 1. aprillil orienteeruvalt kell 16.00. K&otilde;ik huvilised on oodatud v&otilde;istlejatele kaasa elama.<br />T&auml;psema ajakavaga saab tutvuda <a href="http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Kristel/Restoraniteenindaja%202016/RT%202016%20ajakava_uus.pdf">Innove kodulehel</a>. V&otilde;istluste galerii t&auml;ieneb jooksvalt kutsehariduse Facebook'i lehel: <a href="http://www.facebook.com/kutseharidus.ee">www.facebook.com/kutseharidus.ee</a></p> <p>Parima restoraniteenindaja v&otilde;istlustel osalevad &otilde;ppurid J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest, Haapsalu Kutsehariduskeskusest, Viljandi Kutse&otilde;ppekeskusest, Tallinna Teeninduskoolist, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest, Tartu Kutsehariduskeskusest, Kuressaare Ametikoolist ning Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist.</p> <p>V&otilde;istlusi korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s Eesti Kelnerite ja Ettekandjate Liiduga. V&otilde;istluste l&auml;biviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja teadusministeerium, Tallinna Teeninduskool, Eesti Baarmenite Assotsiatsioon, Double Service O&Uuml;, All Fresh O&Uuml;, Service Skills O&Uuml;, Teeninduskvaliteet O&Uuml; ja Export Marketing O&Uuml;.</p> <p></p> <p><em>Foto: Eesti esindaja 2016 EuroSkills restoraniteenindaja kutsemeistriv&otilde;istlustel on Erik Tammeleht P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest. Foto: Maret Kuub SA Innove</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=526Omavalitsused saavad taotlusi esitada põhikoolide korrastamiseks2016-03-31<p><strong>31. m&auml;rtsist kuni 30. juunini toimub ettepanekute esitamise voor meetme &bdquo;Kooliv&otilde;rgu korrastamine" alategevuses "P&otilde;hikooliv&otilde;rgu korrastamine perioodil 2014&ndash;2020" investeeringute kava koostamiseks.</strong></p> <p>Toetuse eesm&auml;rgiks on aidata kaasa kooliv&otilde;rgu korrastamisele viies &uuml;ldhariduskoolide hoonetes &otilde;ppekohad vastavusse demograafiliste muutustega. Toetatakse olemasoleva &otilde;ppehoone rekonstrueerimist v&otilde;i lammutamist ning uue &otilde;ppehoone ehitamist ja sisustamist.</p> <p></p> <p><a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/pohikool"><strong>Loe t&auml;psemalt</strong></a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=525Innove otsib e-ülesannete koostajaid loodusainetes ja matemaatikas2016-03-24<p>Ootame kandideerima p&otilde;hikooli riikliku &otilde;ppekava rakendamist toetavate e-&uuml;lesannete koostajaid loodusainetes ja matemaatikas.</p> <p>Osalemistaotlusi saab esitada 7. aprillini kl 15.00.&nbsp;</p> <p></p> <p><a href="http://www.innove.ee/UserFiles/Organisatsioonist/Hanked/Hanked%202016/HK_Eylesannete_koostajad_2.pdf"><strong>T&auml;psem info</strong></a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=524Eesti parimad noored logistikud ja puhastusteenindajad on valitud2016-03-24<p>J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskuses toimunud kahep&auml;evastel logistikute ja puhastusteenindajate kutsemeistriv&otilde;istlustel selgitati 2016. aasta Eesti parimad noored logistikud, puhastusteenindajad ning hariduslike erivajadustega (HEV) puhastusteenindajad.</p> <p>Logistikaerialade noor meister 2016 on Doreen Luht J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest. Talle j&auml;rgnesid Kaidi Malmstr&ouml;m, samuti J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest ning Deniss Semjonov Tartu Kutsehariduskeskusest.</p> <p>&bdquo;Esikoha v&otilde;idule aitas kindlasti kaasa eelmise aasta logistikav&otilde;istlustel osalemise kogemus, kus tulin teisele kohale&ldquo;, r&auml;&auml;gib Doreen Luha ja lisab: &bdquo;V&otilde;istluste k&otilde;ige suurem v&auml;ljakutse on toimetulek lavan&auml;rviga ja oskus rahulikuks j&auml;&auml;da ka pingelistes olukordades&ldquo;.</p> <p>Parim puhastusteenindaja ja noor meister 2016 on Ksenia Volodina Tallinna Teeninduskoolist. Teise koha p&auml;lvis Olga Vinogradova Narva Kutse&otilde;ppekeskusest ja kolmandale kohale tuli Taavi Tammekivi J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest.</p> <p>&bdquo;Olen v&otilde;idu &uuml;le v&auml;ga &otilde;nnelik,&ldquo; r&otilde;&otilde;mustab Ksenia Volodina. &bdquo; K&otilde;ige raskem v&otilde;istlus&uuml;lesannete osa oli puhastusmasinaga s&otilde;itmine ja selle juhtimine m&ouml;&ouml;da kindlat trajektoori&ldquo;.</p> <p>HEV &otilde;pilaste puhastusteenindaja esikoha napsas Olesja Petrova Tallinna Kopli Ametikoolist. Teiseks tuli Liisi Pirnipuu Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest ning hinnalisele kolmandale kohale j&otilde;udis Viivi Grauberg J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest.</p> <p>&bdquo;HEV &otilde;pilastele on kutsemeistriv&otilde;istlustel osalemine &uuml;lioluline ja t&auml;nuv&auml;&auml;rne kogemus. See on &otilde;pilaste poolt v&auml;ga oodatud suurs&uuml;ndmus&ldquo;, &uuml;tleb Tallinna Kopli Ametikooli kutse&otilde;petaja Ene Aulik.</p> <p>Toimunud v&otilde;istluste eesm&auml;rgiks oli populariseerida nii logistika kui ka puhastusteeninduse valdkonna &otilde;pet ning anda v&otilde;imalus noortele oma oskuste v&otilde;rdlemiseks.</p> <p>Kutsemeistriv&otilde;istlusi viis l&auml;bi SA Innove koost&ouml;&ouml;s J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusega Euroopa Sotsiaalfondi ja mitmete sponsorite toel.</p> <p>V&otilde;istluste galerii on leitav <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1181116191901139.1073741946.497869510225814&amp;type=3">siit</a>.</p> <p>J&auml;rgmisel aastal toimuvad v&otilde;istlused taas kutsehariduse suurs&uuml;ndmuse Noor Meister 2017 raames, mis leiab aset 4.-5. mail Tallinnas.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=523Stardib noorte logistikute ja puhastusteenindajate aasta tippsündmus2016-03-21<p>22. m&auml;rtsil algavad J&auml;rvamaa Kutse&otilde;ppekeskuses kahep&auml;evased logistikaerialade ja puhastusteenindajate kutsev&otilde;istlused, kus v&otilde;tavad m&otilde;&otilde;tu seitsme Eesti kutse&otilde;ppeasutuse tublimad logistikaerialade &otilde;ppurid ning k&uuml;mne kutse&otilde;ppeasutuse parimad puhastusteenindajad, nende hulgas ka kolmteist hariduslike erivajadustega &otilde;pilast.</p> <p>Kahel p&auml;eval toimuvad logistikute v&otilde;istlused on jagatud kaheks suuremaks v&otilde;istlust&ouml;&ouml;ks. Esimesel p&auml;eval v&otilde;isteldakse kaubaaluste komplekteerimises, teisel p&auml;eval tuleb n&auml;idata oma oskusi saadetise vastuv&otilde;tmises. Hindamisel peetakse olulisemaks t&ouml;&ouml; kiirust ja kvaliteeti.<br />Puhastusteenindajate v&otilde;istlused koosnevad neljast erinevast osast: oma oskusi tuleb n&auml;idata p&otilde;randa niiskelt p&uuml;hkimises, akende pesemises, vaibalt pleki eemaldamises ja suurpuhastuses p&otilde;randahooldusmasina ja veeimuriga, hariduslike erivajadustega (HEV) &otilde;pilased v&otilde;istlevad kokku kahel alal &ndash; p&otilde;randa kuiv- ja m&auml;rgp&uuml;hkimises. K&otilde;ikidel v&otilde;istlustel antakse punkte kiiruse, kvaliteedi ja t&ouml;&ouml; korraldamise otstarbekuse eest.<br />V&otilde;istlused on individuaalsed ning tulemust hindab oma ala asjatundjatest koosnev ž&uuml;rii.</p> <p>Logistika kutsemeistriv&otilde;istlus on m&otilde;eldud noortele, kes &otilde;pivad laohoidja, logistika klienditeenindaja v&otilde;i logistiku abi eriala. Puhastusteenindajate kutsemeistriv&otilde;istlus on m&otilde;eldud koduteeninduse, kodumajanduse v&otilde;i puhastusteeninduse erialadel &otilde;ppivatele noortele. V&otilde;istluste eesm&auml;rgiks on populariseerida logistika ja puhastusteenindaja &otilde;pet ning anda v&otilde;imalus noortele oma oskuste v&otilde;rdlemiseks.</p> <p>V&otilde;istluste peakorraldaja Laida Reitmanni s&otilde;nul on v&auml;ga t&auml;htis, et ka HEV &otilde;pilased ei ole k&otilde;rvale j&auml;etud ja saavad omavahel v&otilde;rdselt oskusi demonstreerida. Ta lisab: &bdquo;V&otilde;istlustel on lisaks &otilde;pilaste pingelisele m&otilde;&otilde;duv&otilde;tmisele juhendajatel v&otilde;imalus omavahel erialaseid kogemusi jagada ja teha plaane edaspidiseks&ldquo;.</p> <p>V&otilde;istlused algavad teisip&auml;eval kell 12.00. V&otilde;itjad selguvad 23. m&auml;rtsil kell 14.00. K&otilde;ik huvilised on oodatud osalema.<br />T&auml;psema ajakava leiab Innove kodulehelt: <a href="http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Kristel/Logistika%202016/PARIM%20LOGISTIK%202016_ajakava%20%20.pdf">logistikud</a> ja <a href="http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Kristel/Puhastusteenindaja%202016/PARIM%20PUHASTUSTEENINDAJA%202016_ajakava%20%20.pdf">puhastusteenindajad</a>.</p> <p>Logistikute v&otilde;istlustel osalevad Sillam&auml;e Kutsekooli, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse, J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskuse, Tartu Kutsehariduskeskuse, Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskuse, Tallinna Transpordikooli ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tublimad logistika eriala &otilde;pilased.</p> <p>Puhastusteenindajate v&otilde;istlustel osalevad parimad &otilde;pilased Tartu Kutsehariduskeskusest, J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest, Tallinna Teeninduskoolist, Narva Kutse&otilde;ppekeskusest ja Haapsalu Kutsehariduskeskusest. HEV &otilde;pilased esindavad V&otilde;rumaa Kutsehariduskeskust, J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskust, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskust, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskust, V&auml;ike-Maarja &Otilde;ppekeskust, Tallinna Kopli Ametikooli ja Haapsalu Kutsehariduskeskust.</p> <p>Kutsemeistriv&otilde;istlusi korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s J&auml;rvamaa Kutse&otilde;ppekeskusega. V&otilde;istluste l&auml;biviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium, Espak AS, COOP Eesti, Eesti Pagar AS, SanMal O&Uuml;, Viking Window AS, Pesuekspert O&Uuml;, Arkaadia Puhastuse O&Uuml; ja Makita O&Uuml;.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=521Selgusid kaubanduserialade 2016. aasta noored meistrid2016-03-17<p>15. m&auml;rtsil selgitasid 26 kaubanduserialade kutse&otilde;ppurit &uuml;heksast erinevast kutse&otilde;ppeasutusest, kes neist on 2016. aasta Eesti parimad noored meistrid m&uuml;&uuml;ja-klienditeenindaja ning m&uuml;&uuml;gikorraldaja erialadel.</p> <p>Parim m&uuml;&uuml;ja-klienditeenindaja 2016 p&otilde;hikooli baasil on Anne-Liis Kanev P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest. Talle j&auml;rgnesid Aivi Oja P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest ning Jelizaveta Kuznetsova Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskusest.<br />Parimaks m&uuml;&uuml;ja-klienditeenindajaks 2016 g&uuml;mnaasiumi baasil ning t&ouml;&ouml;kohap&otilde;hises &otilde;ppevormis tunnistati Maire Vares Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskusest. Teisele kohale tuli Kadri Pruuli, samuti Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskusest ja kolmanda koha saavutas Heili Talpsepp V&auml;ike-Maarja &Otilde;ppekeskusest.<br />Eesti parim m&uuml;&uuml;gikorraldaja 2016 on Marlin Pruuli Tallinna Teeninduskoolist, teise koha napsas Mariliis Talvoja J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest ning kolmanda p&auml;lvis Jane Nilov Tallinna Teeninduskoolist.</p> <p>&bdquo;Kaupmeeste Liidu esindajana on mul hea meel, et juba &uuml;le 20 aasta peetud v&otilde;istlus on alati mitmekesine, huvitav nii v&otilde;istlejatele, kohtunikele kui ka pealtvaatajatele.&ldquo;, &uuml;tleb Marika Merilai Eesti kaupmeeste Liidust ning lisab: &bdquo;V&otilde;istlejate tase oli &uuml;htlane, mist&otilde;ttu v&otilde;itjate v&auml;ljaselgitamisel olid punktide vahed v&auml;ga v&auml;ikesed&ldquo;.</p> <p>Kaubandusvaldkonna kutsev&otilde;istlus 2016 on iga-aastase kutsev&otilde;istluse traditsiooniline j&auml;tk m&uuml;&uuml;ja-klienditeenindaja ja m&uuml;&uuml;gikorraldaja kutsealaste teadmiste v&auml;&auml;rtustamiseks. V&otilde;istluse eesm&auml;rgid on tugevdada kaubandusvaldkonna mainet, jagada uusi ideid ning tugevdada suhteid kaubandust &otilde;petavate koolide &otilde;ppijate &otilde;petajate ja t&ouml;&ouml;andjate vahel, lisaks selgitada v&auml;lja kaubanduse &otilde;ppekavar&uuml;hma erialade parimad &otilde;ppijad.</p> <p>V&otilde;istluste galerii leiab <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1090543934335152.1073741901.154269274629294&amp;type=3">siit</a>.</p> <p>V&otilde;istlusi korraldab Sihtasutus Innove koost&ouml;&ouml;s L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkooliga ning nende l&auml;biviimist toetavad Haridus- ja teadusministeerium, Euroopa Sotsiaalfond, Eesti Kaupmeeste Liit, Coop Eesti Kesk&uuml;histu, Kaupmees &amp; KO AS, Selver AS, Bauhof Eesti U&Uuml;, Prisma Peremarket AS, Weekend Eesti O&Uuml;, Koduekstra O&Uuml;, Kaubamaja AS, Stockmann AS ja Rimi Eesti Food AS.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=520Innove otsib 2016. a riigieksamite välisvaatlejaid2016-03-16<p><strong>Innove ootab kogemustega v&auml;lisvaatlejaid abiks riigieksamite l&auml;biviimisel.&nbsp;Otsime ka uusi soovijaid kandideerima riigieksamite v&auml;lisvaatlejaks Tallinna piirkonnas.&nbsp;</strong></p> <p><strong>Kogemustega v&auml;ilsvaatlejaid</strong> ootame osalema eksamieelsel infop&auml;eval.<br /><strong>Infop&auml;evad toimuvad:</strong> 04.04.2016 kell 14.00; 11.04.2016 kell 10.00<br />Tallinnas, SA Innove ruumides, L&otilde;&otilde;tsa tn 4.<br />Palume registreerida infop&auml;evale hiljemalt <strong>31. m&auml;rtsiks 2016&nbsp;<a href="http://www.innove.ee/uuringud/index.php/survey/index/sid/289724/newtest/Y/lang/et">SIIN.</a>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Uusi soovijaid</strong> ootame kandideerima riigieksamite v&auml;lisvaatlejaks <strong>Tallinna piirkonnas.</strong><br /><br />V&auml;lisvaatlejaks kandideerimise tingimused on:</p> <p>&bull; v&auml;hemalt keskhariduse omamine;<br />&bull; eesti keele oskus emakeelena v&otilde;i C1-tasemel;<br />&bull; valmisolek osaleda riigieksamitel v&auml;lisvaatlejana perioodil<br />11.04.2016-3.06.2016;<br />&bull; soovitatav on eelnev t&ouml;&ouml;kogemus haridusvaldkonnas;<br />&bull; v&auml;lisvaatleja ei tohi olla seotud kooliga, kus v&auml;lisvaatlust l&auml;bi viiakse selliselt, kus riigieksami sooritajate seas on vaatleja l&auml;hisugulane v&otilde;i esineb muu asjaolu, millega objektiivsuse v&otilde;ib seada kahtluse alla;<br />&bull; v&auml;lisvaatleja ei tohi olla &otilde;petaja vaadeldavas eksamiaines.</p> <p>Eelnevalt palume t&auml;ita ankeet ja registreerida ennast koolitusele <strong>hiljemalt 30. m&auml;rtsiks 2016&nbsp;</strong><strong><a href="http://www.innove.ee/uuringud/index.php/survey/index/sid/687572/newtest/Y/lang/et">SIIN</a>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Vaatlejakoolitus</strong> uutele soovijatele toimub: 04.04.2016 kell 10.00 v&otilde;i&nbsp;11.04.2016 kell 14.00<br />Tallinnas, SA Innove ruumides, L&otilde;&otilde;tsa tn 4</p> <p><br />Vaatlemistasu &uuml;he eksami eest on 25 kuni 45 eurot, s&otilde;ltuvalt eksami kestusest.&nbsp;</p> <p><strong><em>Lisainfo:</em></strong></p> <p><em>telefonil 7350565 v&otilde;i e-posti aadressil <a href="mailto:vaatleja@innove.ee">vaatleja@innove.ee</a></em><strong><br /></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=518Täna selguvad kaubanduserialade 2016. aasta noored meistrid2016-03-15<p>15. m&auml;rtsil selgitavad 26 kaubanduserialade kutse&otilde;ppurit, kes neist on 2016. aasta Eesti parimad noored meistrid m&uuml;&uuml;ja-klienditeenindaja ning m&uuml;&uuml;gikorraldaja erialadel.</p> <p>L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkoolis kogunevad &uuml;heksa kutse&otilde;ppeasutuse parimad kaubanduseriala &otilde;pilased, kelle hulgas asuvad teistega m&otilde;&otilde;tu v&otilde;tma ka &otilde;pipoisi&otilde;ppe kutse&otilde;ppurid*. Kohal on parimad kaubanduserialade &otilde;pilased J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest, L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkoolist, Narva Kutse&otilde;ppekeskusest, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest, Tallinna Teeninduskoolist, Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskusest, Tartu Kutsehariduskeskusest, Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskusest, V&auml;ike-Maarja &Otilde;ppekeskusest.</p> <p>V&otilde;istlussituatsioonis tuleb tulevastel m&uuml;&uuml;ja-klienditeenindajatel n&auml;idata oma oskusi m&uuml;&uuml;gisituatsioonis, kinkepaki valmistamises, kaupade v&auml;ljapaneku kujundamises, vahetusraha lugemises ning rahaloendi koostamises. M&uuml;&uuml;gikorraldajate v&otilde;istlus&uuml;lesanded on kaupade k&auml;itlemise korraldamine, kaupade v&auml;ljapaneku kujundamine ning vahetusraha lugemine ja rahaloendi koostamine. V&otilde;istlused on individuaalsed ning k&otilde;iki v&otilde;istlejaid hindab oma ala professionaalidest koosnev ž&uuml;rii, kuhu kuuluvad kaubandusvaldkonna mainekad t&ouml;&ouml;andjad, kes aitavad anda objektiivset hinnangut &otilde;pilaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kohta.</p> <p>Kaubandusvaldkonna kutsev&otilde;istlus 2016 on iga-aastase kutsev&otilde;istluse traditsiooniline j&auml;tk m&uuml;&uuml;jaklienditeenindaja ja m&uuml;&uuml;gikorraldaja kutsealaste teadmiste v&auml;&auml;rtustamiseks. V&otilde;istluse eesm&auml;rgid on tugevdada kaubandusvaldkonna mainet, jagada uusi ideid ning tugevdada suhteid kaubandust &otilde;petavate koolide &otilde;ppijate &otilde;petajate ja t&ouml;&ouml;andjate vahel, lisaks selgitada v&auml;lja kaubanduse &otilde;ppekavar&uuml;hma erialade parimad &otilde;ppijad.</p> <p>V&otilde;istlusi korraldab Sihtasutus Innove koost&ouml;&ouml;s L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkooliga ning nende l&auml;biviimist toetavad Haridus- ja teadusministeerium, Euroopa Sotsiaalfond, Eesti Kaupmeeste Liit, Coop Eesti Kesk&uuml;histu, Kaupmees &amp; KO AS, Selver AS, Bauhof Eesti U&Uuml;, Prisma Peremarket AS, Weekend Eesti O&Uuml;, Koduekstra O&Uuml;, Kaubamaja AS, Stockmann AS, Rimi Eesti Food AS ja Maxima Eesti O&Uuml;.</p> <p>V&otilde;istlustele on oodatud k&otilde;ik kaubanduserialade &otilde;ppe huvilised, samuti ajakirjanikud ning t&ouml;&ouml;andjad.</p> <p>Kutsehariduse suurs&uuml;ndmus Noor Meister toimub taas 4.-5. mail 2017 Tallinnas.</p> <p></p> <p>* &Otilde;pipoisi&otilde;pe on tavap&auml;rasest praktilisem kutse&otilde;ppe vorm, kus &otilde;pilane t&auml;idab t&ouml;&ouml;andja juures praktilisi t&ouml;&ouml;&uuml;lesandeid v&auml;hemalt 2/3 &otilde;ppeajast ning omandab maksimaalselt 1/3 &otilde;ppeajast koolis teoreetilisi teadmisi ja oskusi.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=513Haridusasutuste juhid on oodatud mentorprogrammi2016-03-15<p>Innove koost&ouml;&ouml;s Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub haridusasutuste kogenud ja aktiivseid juhte<br />kandideerima peagi algavasse mentorite v&auml;lja&otilde;ppeprogrammi.</p> <p><br /><strong><a href="/UserFiles/Uudised/Kuulutus.pdf" title="Kuulutus.pdf (340 KiB)">Vaata t&auml;psemalt ja kandideeri!</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=517Tuleproov selgitas Eesti parimad noored ehitusviimistlejad, plaatijad ja mööblitislerid2016-03-12<p>10.-11. m&auml;rtsil Tallinna Ehituskoolis m&otilde;&otilde;tu v&otilde;tnud noored kutse&otilde;ppurid selgitasid endi seast parima ehitusviimistleja, plaatija ja m&ouml;&ouml;blitisleri.</p> <p>Parim ehitusviimistleja on Alisa Larina Tallinna Ehituskoolist, kellele j&auml;rgnesid Sander Reimal Kuressaare Ametikoolist ja Kristina Merzlova Narva Kutse&otilde;ppekeskusest. Plaatimises sai esikoha Jaanus Steinfeldt Tallinna Ehituskoolist, teise koha sai Kerstin Soolo Viljandimaa Kutse&otilde;ppekeskusest ning kolmanda Maksim Jalužin Narva Kutse&otilde;ppekeskusest. M&ouml;&ouml;blitisleritest napsas esikoha Karl Heinsoo V&otilde;rumaa Kutsehariduskeskusest, teise koha v&auml;&auml;riliseks tunnistati Martin Kaukes Rakvere Ametikoolist ning kolmandale kohale tuli Mikk Erit Tallinna Ehituskoolist.</p> <p>&bdquo;Kutsemeistriv&otilde;istluste korraldamine on v&auml;ga oluline nii koolile, v&otilde;istlejale kui ka t&ouml;&ouml;andjatele, sest siin on n&auml;ha, mis erialal toimub ning mida noored teha oskavad,&ldquo; r&auml;&auml;gib Tallinna Ehituskooli kutse&otilde;petaja Terje Jaksen. Ta lisab: &bdquo;V&otilde;istlustel k&auml;imine arendab ka eriala &otilde;petamist. Olen palju aastaid osalenud kutsev&otilde;istluste korraldamisel ja on n&auml;ha, et v&otilde;istlejate tase l&auml;heb j&auml;rjest k&otilde;rgemaks.&ldquo;</p> <p>K&otilde;ik kolm v&otilde;istlust olid individuaalsed ning m&otilde;eldud noortele, kes &otilde;pivad kutse&otilde;ppeasutustes ehitusviimistleja, plaatija ning tisleri eriala &otilde;ppekava j&auml;rgi. Kutsev&otilde;istluste eesm&auml;rgiks oli populariseerida ehitusvaldkonna ja puitmaterjalide t&ouml;&ouml;tlemise erialade &otilde;pet ning anda v&otilde;imalus noortele oma oskuste v&otilde;rdlemiseks.</p> <p>V&otilde;istluste pildigalerii on leitav <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1087149111341301.1073741900.154269274629294&amp;type=3">siit</a>.</p> <p>Ehitusviimistleja, plaatija ja m&ouml;&ouml;blitiseri erialade kutsemeistriv&otilde;istlusi korraldas SA Innove koost&ouml;&ouml;s Tallinna Ehituskooli ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga. V&otilde;istluste l&auml;biviimist toetasid Euroopa Sotsiaalfond, Eesti M&ouml;&ouml;blitootjate Liit, Knauf Tallinn O&Uuml;, Mira Ehitusmaterjalid O&Uuml;, Saint-Gobain Ehitustooted AS, Henkel Balti O&Uuml;, JELD-WEN Eesti AS, Tesa tape UAB Eesti ja Tikkurila AS.</p> <p style="mso-bidi-font-weight: normal;">Kutsemeistriv&otilde;istluste kevadperioodi j&auml;rgmine v&otilde;istlus toimub juba 15. m&auml;rtsil L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkoolis, kus v&otilde;tavad m&otilde;&otilde;tu kaubanduserialade &otilde;pilased. Maikuu l&otilde;puni toimub &uuml;le Eesti kaksk&uuml;mmend viis erineva eriala v&otilde;istlust, kuhu oodatakse osalema &uuml;le 250 noore k&otilde;ikidest Eesti kutse&otilde;ppeasutustest, samuti k&uuml;lalisi naaberriikidest.</p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG></o:AllowPNG> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves></w:TrackMoves> <w:TrackFormatting></w:TrackFormatting> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning></w:PunctuationKerning> <w:ValidateAgainstSchemas></w:ValidateAgainstSchemas> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF></w:DoNotPromoteQF> <w:LidThemeOther>ET</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables></w:BreakWrappedTables> <w:SnapToGridInCell></w:SnapToGridInCell> <w:WrapTextWithPunct></w:WrapTextWithPunct> <w:UseAsianBreakRules></w:UseAsianBreakRules> <w:DontGrowAutofit></w:DontGrowAutofit> <w:SplitPgBreakAndParaMark></w:SplitPgBreakAndParaMark> <w:EnableOpenTypeKerning></w:EnableOpenTypeKerning> <w:DontFlipMirrorIndents></w:DontFlipMirrorIndents> <w:OverrideTableStyleHps></w:OverrideTableStyleHps> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"></m:mathFont> <m:brkBin m:val="before"></m:brkBin> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"></m:brkBinSub> <m:smallFrac m:val="off"></m:smallFrac> <m:dispDef></m:dispDef> <m:lMargin m:val="0"></m:lMargin> <m:rMargin m:val="0"></m:rMargin> <m:defJc m:val="centerGroup"></m:defJc> <m:wrapIndent m:val="1440"></m:wrapIndent> <m:intLim m:val="subSup"></m:intLim> <m:naryLim m:val="undOvr"></m:naryLim> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"></w:LsdException> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Normaaltabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]-->http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=516Neljapäeval saavad avalöögi 2016. aasta kutsemeistrivõistlused 2016-03-09<p>Juba sel neljap&auml;eval, 10. m&auml;rtsil saab kolme ehituseriala esindajate m&otilde;&otilde;duv&otilde;tuga alguse sellekevadine kutsemeistriv&otilde;istluste periood.</p> <p>Kolme kuu jooksul toimub &uuml;le Eesti kaksk&uuml;mmend viis erineva eriala v&otilde;istlust, kuhu oodatakse osalema &uuml;le 250 noore k&otilde;ikidest Eesti kutse&otilde;ppeasutustest, samuti k&uuml;lalisi naaberriikidest.</p> <p>&bdquo;Kutsemeistriv&otilde;istlustel osalemine on Eesti noorte meistrite jaoks t&auml;htis osa &otilde;ppet&ouml;&ouml;st ning pakub tublimatele v&otilde;imalust ka Eestist kaugemale j&otilde;uda. Mitmel erialal on parimatel v&otilde;imalus konkureerida Eesti esindajaks rahvusvahelistele v&otilde;istlustele EuroSkills ja WorldSkills&ldquo;, &uuml;tleb Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets ning lisab: &bdquo;K&otilde;iki v&otilde;itjaid autasustatakse kui oma valdkonna noori meistreid ning vabariigi parimaid, mis annab neile konkurentsieelise t&ouml;&ouml;turul kandideerimiseks&ldquo;.</p> <p>Erinevalt viimasest paarist aastast toimuvad kutsev&otilde;istlused sel korral seitsmes erinevas maakonnas ja kolmeteistk&uuml;mnes erinevas kutse&otilde;ppeasutuses, lisaks on mitmed v&otilde;istlused seotud erinevate messide ja laatadega.<br />&bdquo; Sel aastal v&otilde;tsime eesm&auml;rgiks liikuda senisest enam regionaalseks ja t&otilde;mmata rohkem t&auml;helepanu koolidele endile. Selle aasta kogemuse pinnalt soovime leida head mudelit maakondade ning kutse&otilde;ppeasutuste suuremaks kaasamiseks suurs&uuml;ndmuse Noor Meister ettevalmistusse ja l&auml;biviimisse tulevikus,&ldquo; kommenteerib Innove hariduse agentuuri juht Tanel Oppi.</p> <p>Mitmetel v&otilde;istlustel on sel aastal kavas muudatused, mis peaksid just publikule ja linnarahvale rohkem r&otilde;&otilde;mu pakkuma. Nii kaunistavad n&auml;iteks maikuus Tallinna Lillefestivali raames toimuval maastikuehitajate kutsemeistriv&otilde;istlusel valminud aiakujundused Tornide v&auml;ljakut s&uuml;giseni. Samuti on p&uuml;&uuml;tud v&otilde;imalusel v&otilde;istlused &uuml;les ehitada pealtvaatajate huvist l&auml;htuvalt. N&auml;iteks on v&otilde;istlusalade atraktiivsust silmas peetud juba teist korda T&uuml;ri Lillelaadal peetavatel ning eelmisel aastal palju huvi &auml;ratanud noortalunike v&otilde;istlustel.</p> <p>10.-11. m&auml;rtsil v&otilde;tavad Tallinna Ehituskoolis m&otilde;&otilde;tu parimad noored plaatijad, ehitusviimistlejad ning m&ouml;&ouml;blitislerid. Kokku osaleb v&otilde;istlustel 32 noort kutse&otilde;ppurit 16 kutse&otilde;ppeasutusest &uuml;le Eesti. K&otilde;iki huvilisi oodatakse v&otilde;istlejatele kaasa elama neljap&auml;eval ajavahemikus 8.30-18.30 ja reedel kell 8.30-11.00. Parimad noored ehituserialade noored meistrid selguvad reedel alates kell 17.00. T&auml;psem v&otilde;istluste ajakava on leiab <a href="http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Kristel/%C3%9Cldine%20ajakava_2016.pdf">SIIT</a>, fotoreportaaži v&otilde;istlustest n&auml;eb jooksvalt <a href="https://www.facebook.com/kutseharidus.ee/">kutseharidus.ee</a> Facebook&rsquo;i lehel.</p> <p>Ehituserialade v&otilde;istusi toetavad Haridus- ja teadusministeerium, Euroopa Sotsiaalfond, Tallinna Ehituskool, Eesti M&ouml;&ouml;blitootjate Liit, Knauf SIA, Mira Ehitusmaterjalid O&Uuml;, Gyproc/Saint-Gobain Ehitustooted AS, Henkel Balti O&Uuml;, JELD-WEN Eesti AS, Tesa tape UAB Eesti, Tikkurila AS ja VivaColor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kutsemeistriv&otilde;istlusi korraldab Sihtasutus Innove Euroopa Sotsiaalfondi toetusel koos koolide, erialaliitude ning ettev&otilde;tetega. T&auml;pse v&otilde;istluste ajakava leiab SA Innove kodulehelt: <a href="http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016">http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2016</a></p> <p>Sihtasutus Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</p> <p>Lisainfo: Eeva Sirel, SA Innove kutsehariduse kommunikatsioonispetsialist, telefon 735 0762, <a href="mailto:eeva.sirel@innove.ee">eeva.sirel@innove.ee</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=515Prantsuse keele riigieksamina saab teha rahvusvahelise testi2016-03-08<p><strong>T&auml;na allkirjastasid haridus- ja teadusminister J&uuml;rgen Ligi, Innove juhatuse liige Birgit Lao-Peetersoo ning Prantsuse suursaadik Eestis Michel Raineri lepingu, mis v&otilde;imaldab ka tulevikus Eesti abiturientidel sooritada prantsuse keele riigieksamina rahvusvaheliselt tunnustatud keeletesti.</strong></p> <p>Allkirjastamine toimus 8. m&auml;rtsil kell 15 Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses.</p> <p>Haridus- ja teadusminister J&uuml;rgen Ligi s&otilde;nul on rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse keele eksami eeliseks selle automaatne tunnustamine Prantsusmaal. &bdquo;&Otilde;pilase jaoks muudab rahvusvahelise keeleeksami sooritamine lihtsamaks oma keeleoskuse t&otilde;estamise &ndash; n&auml;iteks v&auml;lis&uuml;likooli sisseastumine on seet&otilde;ttu m&auml;rksa b&uuml;rokraatiavabam. Keele&otilde;petajatele ja koolidele annavad rahvusvahelise testi tulemused v&auml;&auml;rtuslikku tagasisidet uute sihtide seadmiseks,&ldquo; &uuml;tles minister J&uuml;rgen Ligi.</p> <p>Eesti g&uuml;mnaasiumil&otilde;petajad v&otilde;ivad teha prantsuse keele riigieksamina rahvusvahelise tasemeeksami DELF (Dipl&ocirc;me d&rsquo;&eacute;tudes en langue fran&ccedil;aise) scolaire B1 v&otilde;i B2 tasemel. Testi tunnistuse kehtivusaeg pole ajaliselt piiratud ning taseme B2 saavutanutel pole vaja sooritada keeletesti Prantsusmaa k&otilde;rgkoolidesse sisseastumisel.</p> <p>Prantsuse keelt &otilde;pib umbes 3% k&otilde;igist Eesti &uuml;ldhariduskoolide &otilde;pilastest. Vaatamata &otilde;pilaste koguarvu v&auml;henemisele on prantsuse keele &otilde;ppijate arv stabiilne ja kasvab tasapisi.</p> <p>T&auml;nase lepinguga j&auml;tkatakse senist koost&ouml;&ouml;d Eesti ja Prantsusmaa vahel, eelmine leping s&otilde;lmiti kolm aastat tagasi. Erinevalt 2013. aastast allkirjastatakse seekordne leping kolmepoolsena, et r&otilde;hutada SA Innove rolli teste korraldava eksamikeskusena Eestis.<br /><br /><em><strong>Taustainfo</strong></em></p> <ul> <li></li> <li>V&otilde;imalust teha prantsuse keele DELF scolare testi erinevatel tasemetel on kasutanud igal aastal keskeltl&auml;bi 300 Eesti &otilde;pilast (mitte ainult abituriendid). T&auml;navu on eksamile registreerunud 451 &otilde;pilast.</li> <li>Prantsuse keele &otilde;ppijate arv on viimasel kahel aastal kasvanud. Eesti &uuml;ldhariduskoolides oli 2014/2015. &otilde;ppeaastal prantsuse keele &otilde;ppijaid kokku 4199, st 3% k&otilde;igist &uuml;ldhariduskoolide &otilde;pilastest. 2012/2013. &otilde;ppeaastal oli neid 3913.</li> <li>&Otilde;ppijate arvu poolest on prantsuse keel neljandal kohal inglise, vene ja saksa keele j&auml;rel.</li> <li>Eesti g&uuml;mnaasiumil&otilde;petajad saavad lisaks prantsuse keelele sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud keeleteste ka saksa ja vene keele riigieksamina ning need on &otilde;pilastele tasuta.</li> <li>G&uuml;mnaasiumil&otilde;petajad v&otilde;ivad t&otilde;endada ka oma inglise keele oskust m&otilde;ne rahvusvahelise testiga, kuid sellisel juhul tuleb testi sooritamine korraldada iseseisvalt ja ise kanda ka kulud.</li> <li>Riigieksamit asendavad rahvusvaheliselt tunnustatud keeletestid on loetletud tasemet&ouml;&ouml;de ja eksamite m&auml;&auml;ruses.</li> </ul>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=514Huvi õpetajatele täiendusõpet pakkuda on suur2016-03-07<p>Meetme &bdquo;&Otilde;petajate, koolijuhtide ja noorsoot&ouml;&ouml;tajate professionaalse arengu toetamine&ldquo; &otilde;petajate t&auml;iendus&otilde;ppe avatud taotlusvoorus esitati Innovesse 87 projektitaotlust 41 taotlejalt. Taotletava toetuse maht on kokku enam kui 560 000 eurot. V&auml;lja on v&otilde;imalik jagada 150 000 eurot Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusraha.</p> <p>Taotlusvoorus toetatakse projekte, mis k&auml;sitlevad kodanikualgatust ja ettev&otilde;tlikkust, elukestvat &otilde;pet ja karj&auml;&auml;ri planeerimist, hariduslike erivajadustega &otilde;ppurite toetamist ning &otilde;petajate liidrioskusi ja andragoogilist p&auml;devust. Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva &otilde;ppe keskuse juhataja Maarja Parve s&otilde;nul joonistuvad enim taotletud teemadena esialgsel hinnangul v&auml;lja &otilde;petaja kui liider ning t&auml;iskasvanute &otilde;petajale suunatud t&auml;ienduskoolitus. &bdquo;Peale taotluste tehnilist kontrolli ja eksperthinnanguid selgub, millistele valdkondade projektid enim toetust saavad, toetuse saajad on selged maikuus,&ldquo; selgitab Parve.</p> <p>&Otilde;petajate t&auml;iendus&otilde;ppe taotlusvoor oli avatud 27. jaanuarist 2. m&auml;rtsini ning projektitaotlusi said esitada k&otilde;rgkoolid, mittetulundus&uuml;hingud ja era&otilde;iguslikud juriidilised isikud. &Uuml;hele projektile antakse toetust kuni 8000 eurot.<br />Lisaks on SAs Innove menetluses sama meetme tegevuste &bdquo;&Otilde;petajate baaskoolitused&ldquo; ja &bdquo;Kompetentsikeskuste arendamine Tallinna &Uuml;likoolis ja Tartu &Uuml;likoolis&ldquo; projektitaotlused Tallinna &Uuml;likoolilt ja Tartu &Uuml;likoolilt. Nende tegevuste osas selguvad vooru tulemused aprilli l&otilde;puks, v&auml;lja jagatava toetuse maksimaalne maht on kokku 3 360 750 eurot.</p> <p>T&auml;iendavat infot taotlusvooru kohta leiab <a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/opetajate-taiendusope">Innove kodulehelt.</a></p> <p><em>SA Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse ning hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=511Õpetajate ja koolijuhtide ühenduste liikmete õppepäev2016-03-02<p><strong>SA Innove &otilde;petaja ja koolijuhi t&auml;ienduskoolituskeskuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning &Otilde;petajate &Uuml;henduste Koost&ouml;&ouml;koja korraldusel toimub 24. m&auml;rtsil Tallinna Teeninduskoolis &otilde;ppep&auml;ev. Fookuses on kaasav haridus ja sellega seotud parimate praktikate jagamine</strong>.&nbsp;</p> <p>&Otilde;ppep&auml;eva eesm&auml;rk on m&otilde;testada ja t&auml;htsustada kaasavat haridust muutunud &otilde;pik&auml;situse kontekstis ning suurendada teadmisi kaasavast haridusest ja hariduslikest erivajadustest ning luua eeldusi nende teadmiste ja oskuste paremaks kasutamiseks &otilde;ppeprotsessides.</p> <p><br /><strong>&Otilde;ppep&auml;evale on oodatud</strong> &otilde;petajate ja koolijuhtide &uuml;henduste liikmed (alus-, &uuml;ld- ja kutsehariduse &otilde;petajad ning koolijuhid).</p> <p></p> <p><a href="http://www.innove.ee/UserFiles/InnoveEvents/557/de066fe556b63775801d11cea334b14562c701cd.pdf"><strong>Lisainfo ning registreerimine</strong></a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=512Täna stardib Rajaleidja karjäärikuu – tasuta karjäärinõu noortele üle Eesti! 2016-03-01<p><b>T&auml;na stardib Rajaleidja karj&auml;&auml;rikuu. Eksamite ja koolil&otilde;petamiste eel on just m&auml;rts paljude &otilde;ppijate jaoks edasiste karj&auml;&auml;rivalikute tegemise aeg. Seet&otilde;ttu kutsub Rajaleidja k&otilde;iki noori oma keskustesse tasuta karj&auml;&auml;rin&otilde;u saama. Vajaliku info viib noorteni t&auml;na algav Rajaleidja teavituskampaania.&nbsp;</b></p> <p>Tasuta karj&auml;&auml;rin&otilde;u pakuvad 15 Rajaleidja keskust &uuml;le Eesti ja n&otilde;ustamisele saab registreeruda kodulehel www.rajaleidja.ee asuva registreerimisvormi kaudu.<br /><br />Tartumaa Rajaleidja keskuse juhi Piret Tatuntsi s&otilde;nul on otsuse tegemine uute ametite ja valikute paljususe t&otilde;ttu noore jaoks tihti keerukas: &bdquo;Parima v&otilde;imaliku valiku tegemise eelduseks on enda tugevate k&uuml;lgede tundmine, v&otilde;imaluste n&auml;gemine ja nendest l&auml;htuvalt tegevusplaani koostamine. Sellisel hetkel saab noortele appi tulla Rajaleidja, kus valdkonna asjatundjad aitavad end ja v&otilde;imalusi anal&uuml;&uuml;sida, parimad valikud v&auml;lja selgitada ning hea plaani koostada.&ldquo;&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Infot Rajaleidja karj&auml;&auml;rikuu kohta aitab noorteni viia t&auml;nasest algav ja neli n&auml;dalat kestev teavituskampaania. Peamiselt veebi- ja sotsiaalmeedia kanalites l&auml;biviidav kampaania tutvustab valikute mitmekesisust ja kutsub noori Rajaleidja keskusesse karj&auml;&auml;rin&otilde;u saama.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Kampaania illustratsioonide autor on noorte seas tuntust kogunud kunstnik Fred Kotkas, kelle&nbsp; loodud h&uuml;briidametid vihjavad l&auml;bi huumoriprisma oskuste, v&otilde;imete ja huvide segunemisele, mille targal kombineerimisel on igal noorel v&otilde;imalik konstrueerida endale sobilik tulevikuamet. Humoorika h&uuml;briidameti saab iga noor endale luua <a href="http://www.rajaleidja.ee">www.rajaleidja.ee</a> veebilehel. P&auml;riselus t&auml;htsate otsuste langetamiseks ootab Rajaleidja k&otilde;iki noori maakondlikesse keskustesse karj&auml;&auml;riinfot saama ja spetsialistidega n&otilde;u pidama. N&otilde;ustamisele saab registreeruda aadressil <a href="http://www.rajaleidja.ee">www.rajaleidja.ee</a>.&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Rajaleidja keskused asuvad igas Eesti maakonnas. Lisaks karj&auml;&auml;riteenustele pakutakse Rajaleidja keskustes ka &otilde;ppen&otilde;ustamisteenuseid. &Otilde;ppeaasta jooksul saab Rajaleidjast tuge ja n&otilde;u ligikaudu 50 000 klienti. Rajaleidja keskuste t&ouml;&ouml;d koordineerib sihtasutus Innove.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=471Toimuvad eksamiseminarid keeleõpetajatele2016-02-13<p class="img-right"><img src="/UserFiles/Uudised/thumbs/__thumb_-2-458_jpg_frame.jpg" /></p> <p>2016. a v&otilde;&otilde;rkeelte ja eesti keele teise keelena eksamite seminarid &otilde;petajatele toimuvad alates 2015. aasta oktoobrist. &nbsp;<br /><br />Registreerimine ja lisainfo<a href="http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamiseminarid_15"> <strong>SIIT.</strong></a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=506Kõik Innove poolt läbiviidavad kodakondsuseksamid on elektroonsed2016-02-05<p><b>Alates 2016. aastast on&nbsp;SA Innove poolt l&auml;biviidavad Eesti Vabariigi p&otilde;hiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamid elektroonilised. Elektroonilist eksamit saab sooritada Tallinnas, Tartus, J&otilde;hvis ja Narvas. </b></p> <p>&nbsp;</p> <p>Innove testide keskuse juhataja Rain Sanniku s&otilde;nul on lisaks&nbsp; Tallinnale t&auml;naseks loodud elektroonse testi tegemise v&otilde;imalus ka Tartu, J&otilde;hvi ja Narva inimestele: &bdquo; Elektrooniline eksam toimub Innove kohapealses eksamipunktis. Suurim lisav&auml;&auml;rtus eksaminandile on see, et kohe peale eksami l&otilde;petamist saab eksamitegija teada oma&nbsp;punktisumma ehk info eksami tulemuse kohta. Elektrooniline tunnistus vormistatakse&nbsp;paari t&ouml;&ouml;p&auml;eva jooksul peale eksami toimumist.&ldquo;</p> <p><br /> Eksamitestis on 24 eestikeelset valikvastustega k&uuml;simust. Eksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on &otilde;igesti vastanud v&auml;hemalt 18 k&uuml;simusele. Eksam kestab 45 minutit ja selle ajal on v&otilde;imalik kasutada eksamiruumis olevaid Eesti Vabariigi p&otilde;hiseaduse ja kodakondsuse seaduse eestikeelset teksti ning s&otilde;naraamatut. &nbsp;</p> <p><br /> 2015. aastal&nbsp; sooritas Eestis p&otilde;hiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamit ligikaudu viissada inimest. Eksamid toimuvad kaks korda kuus Tallinnas ning&nbsp; kord kuus Tartus, J&otilde;hvis ning Narvas.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>T&auml;iendav info kodakondsuseeksamite kohta on leitav: <a href="http://www.innove.ee/et/kodakondsus">http://www.innove.ee/et/kodakondsus</a></p> <p>Eksami n&auml;idisk&uuml;simustega saab tutvuda: <a href="http://www.innove.ee/et/kodakondsus/elektrooniline-eksam">http://www.innove.ee/et/kodakondsus/elektrooniline-eksam</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=5052016. a riigieksamitele on registreerunud kokku 10 262 õpilast2016-02-03<p><b>SA Innove poolt 2016. aastal l&auml;biviidavatele riigieksamitele on esialgsetel andmetel registreerunud 10 262 eksamisooritajat, kellest 8062 on g&uuml;mnaasiumi&otilde;pilased, 842 g&uuml;mnaasiumi varem l&otilde;petanud ning 1358 kutse&otilde;ppeasutuste &otilde;pilased. Kokku tehakse 2016. aastal 26 012 eksamit.&nbsp;</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Juba kolmandat aastat peab &otilde;pilane g&uuml;mnaasiumi l&otilde;petamiseks sooritama eesti keele v&otilde;i eesti keele teise keelena, matemaatika ja v&otilde;&otilde;rkeele riigieksamid.</p> <p>Eesti keele riigieksamile registreerus 7234 ja eesti keele teise keelena riigieksamile registreerus 2259 &otilde;pilast.</p> <p>Matemaatika riigieksami puhul pidi &otilde;pilane valima kitsa v&otilde;i laia kursuse alusel koostatud eksamit&ouml;&ouml; vahel.&nbsp; Matemaatika kitsa kursuse eksami valis 3733 ja laia kursuse eksami valis 4922 eksamisooritajat.</p> <p>V&otilde;&otilde;rkeele riigieksami puhul on &otilde;pilasel kolm valikuv&otilde;imalust. Riigieksamina sai valida Innove vahendatud rahvusvahelise prantsuse, saksa v&otilde;i vene keele eksami, mille sooritamisel saab &otilde;pilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse. Teiseks v&otilde;ib sooritada Innove koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka l&auml;bimise korral antakse &otilde;pilasele B1- v&otilde;i B2-keeleoskustase. Samuti l&auml;heb eksamina arvesse varem sooritatud rahvusvaheline keeleeksam, kui see on tehtud v&auml;hemalt B1-tasemele.</p> <p>Inglise keele eksami&nbsp; valis 7245,&nbsp; saksa keele erinevaid eksameid valis kokku 203,&nbsp; vene keele v&otilde;&otilde;rkeelena valis 275 ja prantsuse keele eksami sooritamise valis 119 eksaminandi.&nbsp; 657&nbsp; &otilde;pilast esitas v&otilde;&otilde;rkeele riigieksami asendamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud v&otilde;&otilde;rkeeleeksami tunnistuse, millega loeti riigieksam sooritatuks.</p> <p>Selle aasta riigieksamid algavad&nbsp; 25. aprillil eesti keele eksamitega ning l&otilde;pevad 3. juunil matemaatika lisaeksamiga. Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 19. juunil eksamite infos&uuml;steemi ja riigiportaali&nbsp;<a href="http://www.eesti.ee/">www.eesti.ee</a>&nbsp;kaudu. Riigieksami e-tunnistused on k&auml;ttesaadavad ja alla laaditavad alates 19. juunist eksamite infos&uuml;steemist v&otilde;i riigiportaali&nbsp;<a href="http://www.eesti.ee/">www.eesti.ee</a>&nbsp;p&auml;ringukeskkonnast.</p> <p><br /> T&auml;iendavat teavet riigieksamite kohta leiab:&nbsp;<a href="http://www.innove.ee/et/riigieksamid">www.innove.ee/et/riigieksamid</a></p> <p><em>SA Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=503Innovest saab toetust taotleda õpetajate täiendusõppe ja baaskoolituste läbiviimiseks2016-01-29<p><strong>SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad avatuks Euroopa Sotsiaalfondi meetme &bdquo;&Otilde;petajate, koolijuhtide ja noorsoot&ouml;&ouml;tajate professionaalse arengu toetamine&ldquo; avatud taotlusvoorud &bdquo;&Otilde;petajate t&auml;iend&otilde;pe&ldquo; ja &bdquo;&Otilde;petajate baaskoolitused&ldquo;. Kokku on v&otilde;imalik v&auml;lja jagada 750 000 eurot Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusraha. Toetuse andmise eesm&auml;rgiks on innustada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis toetab iga &otilde;ppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, loovust ja ettev&otilde;tlikkust.</strong> <br /><br />Taotlusvoorus &bdquo;&Otilde;petajate t&auml;iendus&otilde;pe&ldquo; on Innovesse projektitaotlusi oodatud esitama k&otilde;rgkoolid, mittetulundus&uuml;hingud ja era&otilde;iguslikud juriidilised isikud. V&auml;lja on v&otilde;imalik jagada kuni 150 000 eurot toetusraha, &uuml;hele projektile taotletav toetus on kuni 8 000 eurot. Taotlusvooru oodatakse projekte, mis k&auml;sitleksid j&auml;rgnevaid valdkondi: kodanikualgatus ja ettev&otilde;tlikkus, elukestev &otilde;pe ja karj&auml;&auml;ri planeerimine, hariduslike erivajadustega &otilde;ppurite m&auml;rkamine ja toetamine, mittestatsionaarset &otilde;ppevormi pakkuvas g&uuml;mnaasiumis t&ouml;&ouml;tava &otilde;petaja ja kutse&otilde;ppeasutuses t&ouml;&ouml;tava &otilde;petaja andragoogiline p&auml;devus ning &otilde;petaja kui liider. Pedagoogide t&auml;iendus&otilde;pe peab toetama l&auml;bivalt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia &otilde;ppet&ouml;&ouml;s kasutamise oskuste t&otilde;usu, eneseanal&uuml;&uuml;sioskuse ja uurimisp&auml;devuse kasvu ning &otilde;pilaste &uuml;ldp&auml;devuste kujundamise kasvu. Taotlusvoor on avatud 27.01 &ndash; 02.03.2016. <br /><br />Taotlusvoorust &bdquo;&Otilde;petajate baaskoolitused&ldquo; saavad toetust taotleda Tallinna &Uuml;likool ja Tartu &Uuml;likool. Vooru kogumaht on 600 000 eurot. Esitatavad projektitaotlused peavad olema j&auml;rgnevatel teemadel: &otilde;petaja kutsestandardites kirjeldatud kompetentside arendamine erinevatel kutsetasemetel, info ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine &otilde;ppe-eesm&auml;rkide saavutamiseks, &otilde;petaja uurimisp&auml;devuse arendamine, kaasav haridus mitmekultuurilises &otilde;pikeskkonnas ning koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusest tuleneva lasteaia t&ouml;&ouml;korralduse muudatuste elluviimise toetamine. Taotlusvoor on avatud 27.01 &ndash; 29.02.2016.<br /><br />Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva &otilde;ppe keskuse juhataja Maarja Parve toob esile, et tegemist on Innove esimeste taotlusvoorudega, kus taotlemine toimub elektroonilises struktuuritoetuste e-keskkonnas, mis peaks nii taotluste esitamise kui ka menetluse mugavamaks ja kiiremaks muutma. &bdquo;Ootame k&otilde;iki huvilisi infop&auml;evadele, kus tutvustame ka e-keskkonnas taotluste esitamist. Infop&auml;evad toimuvad 8. veebruaril Tallinnas ja 9. veebruaril Tartus,&ldquo; m&auml;rgib Parve. <br /><br />SA Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</p> <p><strong>T&auml;iendavat infot taotlusvooru kohta leiab ja infop&auml;evadele saab registreeruda Innove kodulehel: </strong><a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/opetajad">www.innove.ee/struktuuritoetused/opetajad</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=50133 projekti plaanib hakata sotsiaalfondi toel pikaaegseid töötuid tööturule tooma2016-01-14<p><b><span>11. jaanuaril sulgus Euroopa Sotsiaalfondi meetme &bdquo;T&ouml;&ouml;lesaamist toetavad teenused&ldquo; taotlusvoor, kuhu sai esitada pikka aega t&ouml;&ouml;turult eemal olnud inimeste t&ouml;&ouml;le asumist ja t&ouml;&ouml;turul p&uuml;simist toetavaid projektitaotlusi. Kokku esitati SA Innovesse 33 taotlust kogusummas &uuml;le 7,9 miljoni euro. </span></b><b><span>V&auml;lja on v&otilde;imalik jagada 5 430 341 eurot toetusraha.<o:p></o:p></span></b></p> <p><span>Taotlusvoorus toetatakse projekte, mille raames&nbsp;viiakse l&auml;bi tegevusi mittet&ouml;&ouml;tavate ja mitte&otilde;ppivate pikka aega (v&auml;hemalt 12 kuud) t&ouml;&ouml;turult eemal olnud inimeste konkurentsiv&otilde;ime t&otilde;stmiseks ning t&ouml;&ouml;le&nbsp;aitamiseks. Voor oli&nbsp; avatud 2. novembrist 2015 kuni 11. jaanuarini 2016. Projektitaotlusi esitasid Innovesse erinevad MT&Uuml;d, O&Uuml;d, ASid, k&otilde;rgkoolid, kohalikud omavalitsused ja sihtasutused. Soovitud toetussummad &uuml;he projekti kohta j&auml;id 50 100 eurot ja 399&nbsp;524 euro vahele. <br /> <br /> Innove strutuuritoetuste agentuuri t&ouml;&ouml;elu keskuse juhi &Uuml;lle Luide s&otilde;nul on laekunud taotluste arv ootusp&auml;rane. Esitatud projektitaotlustes on enamasti arvestatud nii sihtgrupi vajadusi kui ka piirkondlikku olukorda ja t&ouml;&ouml;turu v&otilde;imalusi. Sihtgrupi raskust arvestades on mitmed projektid planeerinud koost&ouml;&ouml; T&ouml;&ouml;tukassa osakondadega, mis j&auml;tab selle osa pikaajaliste t&ouml;&ouml;tute hulgast, kes ei ole ennast T&ouml;&ouml;tukassas arvele v&otilde;tnud, kaasamise kesisemaks. Planeeritavad tegevused on suunatud sihtgrupi t&ouml;&ouml;turule sisenemise v&otilde;i naasmise ettevalmistavaks etapiks. Hea meel on t&otilde;deda, et projektides soovitakse teha koost&ouml;&ouml;d T&ouml;&ouml;tukassa ja Rajaleidja keskuste karj&auml;&auml;rin&otilde;ustajatega.<br /> <br /> Peale Innove struktuuritoetuste agentuuri poolt tehtavat taotluste tehnilist kontrolli hakkavad taotlusi hindama eksperdid. Ekspertide hinnangute alusel moodustatakse pingerida. Toetuse saajad selguvad hiljemalt aprillis.<br /> <br /> Sama meetme teise tegevusse - &nbsp;esimese ja teise taseme haridusega 16&ndash;29-aastaste noorte konkurentsiv&otilde;ime t&otilde;stmiseks ja t&ouml;&ouml;le aitamiseks&nbsp;&ndash; saab endiselt taotlusi esitada. Voor on avatud kuni 30. juunini 2020 v&otilde;i kuni eelarve vabade vahendite l&otilde;ppemiseni;&nbsp;taotlusvooru eelarve on&nbsp;8 145 000 eurot.</span><span> </span><span>T&auml;iendavat teavet taotlusvooru kohta leiab Innove<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span><a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/toetavad-teenused"><span>kodulehe</span><span>lt</span><span>.</span></a><span> <o:p></o:p></span></span></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=502Riigieksamitele registreerimise tähtaeg on 20. jaanuar2016-01-13<p><b>G&uuml;mnaasiumide ja kutse&otilde;ppeasutuste &otilde;pilased ning ka varem l&otilde;petanud, kes soovivad 2016. a riigieksameid teha, peavad hiljemalt 20. jaanuaril eksamite infos&uuml;steemis (EIS) riigieksamitele registreeruma.</b><b><br /> </b><b><br /> </b>G&uuml;mnaasiumi l&otilde;petamiseks peab &otilde;pilane sooritama eesti keele v&otilde;i eesti keele teise keelena, matemaatika ning v&otilde;&otilde;rkeele riigieksamid. Lisaks riigieksamitele tuleb teha g&uuml;mnaasiumi koolieksam ja &otilde;pilasuurimus v&otilde;i praktiline t&ouml;&ouml; (praktilist t&ouml;&ouml;d ei tehta eksternina kooli l&otilde;petamisel).</p> <p>Matemaatika riigieksami puhul peab &otilde;pilane valima kitsa v&otilde;i laia kursuse alusel koostatud eksamit&ouml;&ouml; vahel. V&otilde;&otilde;rkeele riigieksami puhul on &otilde;pilasel kolm valikuv&otilde;imalust. Ta saab sooritada inglise keele riigieksami, mille eduka l&auml;bimise korral antakse &otilde;pilasele B1 v&otilde;i B2 tase. Teine v&otilde;imalus on valida Innove vahendatud rahvusvaheline prantsuse, saksa v&otilde;i vene keele eksam, mille edukal sooritamisel omandab &otilde;pilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse. Kolmanda v&otilde;imalusena v&otilde;ib &otilde;pilane esitada rahvusvaheliselt tunnustatud v&otilde;&otilde;rkeeleeksami v&auml;hemalt B1 tasemel l&auml;bimise tunnistuse, mis vabastab ta v&otilde;&otilde;rkeele riigieksamist. Vastav eksamitunnistus peab olema kehtiv v&auml;hemalt 31. augustini 2016 ning see tuleb kooli esitada hiljemalt 20. jaanuaril. Soovi korral v&otilde;ib &otilde;pilane sooritada inglise keele riigieksami ja lisaks &uuml;he Innove vahendatud rahvusvahelise eksami.</p> <p>Riigieksamitele registreerimise t&auml;htaeg eksamite infos&uuml;steemis (<a href="https://eis.ekk.edu.ee/eis/">https://eis.ekk.edu.ee/eis/</a>) on 20. jaanuar. Eksamitele on v&otilde;imalik registreerida ka riigiportaali&nbsp;<a href="http://www.eesti.ee/">www.eesti.ee</a>&nbsp;vahendusel. Kui &otilde;pilasel puudub v&otilde;imalus registreerida end eksamite infos&uuml;steemi v&otilde;i riigiportaali kaudu, teatab ta oma valikud koolile samuti 20. jaanuariks. Koolid saavad eksamite infos&uuml;steemis oma &otilde;pilaste registreerimise seisu j&auml;lgida ja kontrollida kuni 30. jaanuarini. &nbsp;</p> <p>V&otilde;rreldes m&ouml;&ouml;dunud aastaga on muutunud keeleeksamite salvestamise kord. Kui varem salvestati ainult eesti keele teise keelena riigieksami suuline eksamiosa ja inglise keele eksamit salvestati ainult &otilde;pilase soovil, siis n&uuml;&uuml;dsest on suulise osa salvestamine kohustuslik ka inglise keeles.</p> <p>Selle aasta riigieksamid algavad&nbsp; 25. aprillil eesti keele eksamitega ning l&otilde;pevad 3. juunil matemaatika lisaeksamiga. Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 19. juunil eksamite infos&uuml;steemi ja riigiportaali&nbsp;<a href="http://www.eesti.ee/">www.eesti.ee</a>&nbsp;kaudu. Riigieksami e-tunnistused on k&auml;ttesaadavad ja alla laaditavad alates 19. juunist eksamite infos&uuml;steemist v&otilde;i riigiportaali&nbsp;<a href="http://www.eesti.ee/">www.eesti.ee</a>&nbsp;p&auml;ringukeskkonnast.</p> <p><br />T&auml;iendavat teavet riigieksamite kohta leiab:&nbsp;<a href="http://www.innove.ee/et/riigieksamid">www.innove.ee/et/riigieksamid</a></p> <p><em><br />SA Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</em>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=500Innove otsib õppevara kaardistajaid kõikides ainetes2016-01-05<p>SA Innove on v&auml;lja kuulutanud t&auml;iendava hanke &otilde;ppevara kaardistajate leidmiseks k&otilde;ikides ainetes ja kooliastmetes.&nbsp;Osalemistaotluste t&auml;htaeg on 7. jaanuar 2016 kl 12:00.</p> <p></p> <p><a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/hanked"><strong>T&auml;psem info</strong></a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=499Ettevõtlusõppe programm arendab ettevõtlikku hoiakut nii õppijatel kui õpetajatel2015-12-23<p>Haridus- ja teadusminister J&uuml;rgen Ligi kinnitas ettev&otilde;tlus&otilde;ppe programmi j&auml;rgmise aasta tegevuskava, k&auml;ivituvad tegevused on suunatud &otilde;pilastele, &uuml;li&otilde;pilastele, &otilde;petajatele, &otilde;ppej&otilde;ududele ja ettev&otilde;tjatele, et kujundada ja s&uuml;vendada ettev&otilde;tlikku hoiakut.<br /><br />&bdquo;Ettev&otilde;tlikkus on &uuml;hiskonna ja inimese edu peamisi v&otilde;tmeid ja seda hoiakut on vaja kujundada juba koolieas,&ldquo; &uuml;tles haridus- ja teadusminister J&uuml;rgen Ligi. &bdquo;Ettev&otilde;tlus&otilde;pe eeldab koost&ouml;&ouml;d praktikutega.&ldquo;<br /><br />&Otilde;pilased ja &uuml;li&otilde;pilased saavad v&otilde;imaluse ise programmis kaasa l&uuml;&uuml;a, arendades mentorite juhendamisel oma &auml;ri- v&otilde;i projektiideid ning osaledes v&otilde;istlustel jt ettev&otilde;tlusalastel &uuml;his&uuml;ritustel.<br /><br />&Otilde;petajad, &otilde;ppej&otilde;ud ja ettev&otilde;tlust toetavad spetsialistid saavad oma oskusi ja teadmisi arendada ettev&otilde;tlusteemalistel t&auml;ienduskoolitustel, sh ettev&otilde;tlus&otilde;ppe pedagoogika, mentorluse, intellektuaalse omandi jt valdkondades. T&auml;ienduskoolitustel arendatakse diskussiooni &otilde;petajate ja &otilde;ppej&otilde;udude ning praktiseerivate ettev&otilde;tjate ja mentorite vahel ettev&otilde;tlus&otilde;ppe kvaliteedi t&otilde;stmiseks.<br /><br />Algaval aastal on &otilde;petajahariduse vallas fookuses ettev&otilde;tlikkuse ja ettev&otilde;tlus&otilde;ppe l&otilde;imimine &otilde;ppekavadesse. Plaanis on t&ouml;&ouml;tada v&auml;lja ja rakendada esimesed ettev&otilde;tluspedagoogika ja ettev&otilde;tl(ikk)use moodulid. Alustatakse ettev&otilde;tlus&otilde;ppe moodulite v&auml;ljat&ouml;&ouml;tamist ja nende l&otilde;imimist teiste erialade &otilde;ppekavadega.<br /><br /><em><strong>Taust</strong></em><br />Tegevuste elluviimisel osalevad k&otilde;rgkoolid, &uuml;ldharidus- ja kutsekoolid, Eesti Kaubandus-T&ouml;&ouml;stuskoda, Eesti T&ouml;&ouml;andjate Keskliit, Teenusmajanduse Koda, SA Innove, Junior Achievement Eesti, maakondlikud arenduskeskused jpt.<br /><br />Programmi tegevuste maksumus kuni 2016. aasta l&otilde;puni on 1,95 miljonit eurot, mis moodustab kolmandiku kogu programmi eelarvest. Programmi kogumaksumus kuni 2018. aastani on ligikaudu 6 miljonit eurot, millest veidi &uuml;le 5 miljoni moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus ja 0,9 miljonit eurot riiklik kaasfinantseering.<br />Ettev&otilde;tlus&otilde;ppe arendamine on osa t&ouml;&ouml;turu ja &otilde;ppe tihedama seostamise programmist. Programm on koostatud Eesti elukestva &otilde;ppe strateegia rakendamiseks ja selle eesm&auml;rk on viia &otilde;ppimisv&otilde;imalused vastavusse t&ouml;&ouml;turu vajadustega.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=498Avatud on taotlusvoor kompetentsikeskuste loomiseks ülikoolides2015-12-22<p><em>Tallinna &Uuml;likool ning Tartu &Uuml;likool saavad Innovest Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorust toetust taotleda kompetentsikeskuste arendamiseks.</em></p> <p><strong>21. detsembrist 2015 kuni 15. veebruarini 2016 kl 17.00</strong><span>&nbsp;</span><strong>on avatud</strong><span>&nbsp;Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse</span><a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/131102015001">"T&auml;nap&auml;evase &otilde;pik&auml;situse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna &Uuml;likoolis ja Tartu &Uuml;likoolis"</a><span>&nbsp;alategevuse&nbsp;</span><strong>"Kompetentsikeskuste arendamine Tallinna &Uuml;likoolis ja Tartu &Uuml;likoolis" taotlusvoor.&nbsp;</strong><span>Taotlusvooru tulemusel on moodustatud tegutsevad kompetentsikeskused Tallinna &Uuml;likoolis ja Tartu &Uuml;likoolis.</span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span><a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/kompetentsikeskused">Loe t&auml;psemalt</a></span></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=497Eesti parim noor müürsepp tuleb Viljandist2015-12-20<p>Neljap&auml;eval, 17. detsembril selgusid Viljandi Kutse&otilde;ppekeskuses toimunud kutsev&otilde;istlusel &bdquo;J&otilde;ulukellu 2015&rdquo; parimad noored m&uuml;&uuml;rsepad.</p> <p>Esikoha v&otilde;itis Viljandi Kutse&otilde;ppekeskuse &otilde;pilane Ralf Raaga, teisele kohale tuli M&auml;rt Moorbach Haapsalu Kutsehariduskeskusest ja kolmanda koha p&auml;lvis Vladislav Melis Sillam&auml;e Kutsekoolist. Neile j&auml;rgnesid esikuuikus Silver Heinroos Tallinna Ehituskoolist, Leho Neemsalu Rakvere Ametikoolist ja Taavi Tuimann J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest.</p> <p>"V&otilde;istlustel l&auml;ks k&otilde;ik h&auml;sti. Olen &otilde;nnelik, et pidasin pingele vastu," kommenteerib oma tulemust esikoha saanud Ralf Raaga. Vastne noor meister, kes otsustas kutsekooli &otilde;ppima minna peale p&otilde;hikooli l&otilde;petamist, on valikuga rahul ning see kajastub ka tulemustes &ndash; noormeest tahavad tagasi k&otilde;ik ettev&otilde;tted, kus ta siiani praktikal on k&auml;inud. Tulevikus plaanibki Raaga ehitusettev&otilde;ttes ehitajana t&ouml;&ouml;d leida. Vahepeal tuleb aga minna Abu Dhabisse, et seal 2017. aastal kutsehariduse maailmameistriv&otilde;istlustel "WorldSkills" Eestit esindada.</p> <p>&bdquo;V&otilde;istlustel kerkis esile kolm t&ouml;&ouml;d, millest l&otilde;pliku tulemuse andis alles m&otilde;&otilde;tmine," &uuml;tles Anmeri O&Uuml; esindaja ja v&otilde;istluse peakohtunik Priit Alas. Seekordsel v&otilde;istlusel, kus tuli kahe p&auml;eva jooksul laduda Wienerbergeri FAT &ndash; tellistest v&auml;ligrill, oli eriti oluline puhta vuugi tegemise oskus. Peakohtuniku kinnitusel on puhta vuugi ladumine k&otilde;rgema kvalifikatsiooni n&auml;itaja ning kogenud silm tabas v&otilde;istlustel mitut potentsiaalset tulevast meistrit. Tema s&otilde;nul on "J&otilde;ulukellul" osalenud noortel t&ouml;&ouml;turule sisenedes suur eelis: "See t&auml;hendab, et oled oma koolis juba teatud kadalipu l&auml;binud ja teiste hulgast v&auml;lja valitud."</p> <p>Kutsemeistriv&otilde;istlus &bdquo;J&otilde;ulukellu&rdquo; on m&otilde;eldud ehituserialade &otilde;pilastele, kes panevad omandatud teadmised ja oskused proovile m&uuml;&uuml;rsepat&ouml;&ouml;s. T&auml;navu toimus v&otilde;istlus &uuml;heteistk&uuml;mnendat korda ning v&otilde;istlustules oli 11 noort. V&otilde;istlust korraldas Viljandi Kutse&otilde;ppekeskus koos Sihtasutuse Innove, Wienerberger AS-i ja Weber Saint-Gobain Ehitustooted AS-iga.</p> <p>SA Innove koordineerib alates 2006. aastast noorte kutsemeistriv&otilde;istlusi Eestis ning abistab koost&ouml;&ouml;partnereid v&otilde;istluste korraldamisel ja teavitust&ouml;&ouml;s. SA Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</p> <p>Pildigalerii on leitav <a href="http://on.fb.me/1QxGwzg">SIIT</a>.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=495Tartus toimub loov- ja uurimistööde konverents2015-12-09<p>SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldusel toimub 15. detsembril Tartus Dorpati konverentsikeskuses loov- ja uurimist&ouml;&ouml;de konverents.</p> <p><em>Kas teie kooli &otilde;pilased on koostanud m&otilde;ne suurep&auml;rase loov- v&otilde;i uurimist&ouml;&ouml;? Kas teie kooli &otilde;petajad on t&ouml;&ouml;de juhendamise kaudu v&otilde;tnud kasutusele uusi metoodikaid ja teinud koost&ouml;&ouml;d kolleegide ning kogukonnaga? Kas teie koolis koostatakse loov- ja uurimist&ouml;id paljudes eri ainevaldkondades?</em><br /><br />Need k&uuml;simused on t&auml;helepanu keskmes 15. detsembril 2015 toimuval konverentsil Tartus Dorpati konverentsikeskuses.</p> <p>Konverentsi ettekanded on jagatud kolme plokki. Esimeses ja teises plokis avatakse uurimis- ja praktiliste t&ouml;&ouml;de kogemus &uuml;ldisemal tasandil, kolmandas esitlevad oma kogemust paljude koolide &otilde;petajad &ndash; kokku on esinejaid 21.</p> <p>P&auml;rast konverentsi koondame ettekanded &otilde;ppekava veebi, kus saab erinevate kooliastmete loov-, uurimis- ja praktiliste t&ouml;&ouml;de kogemusega tutvuda ka edaspidi.</p> <p>Kindlasti pakub riiklikest &otilde;ppekavadest tulenev n&otilde;ue loovt&ouml;&ouml;de tegemiseks hea v&otilde;imaluse &otilde;ppimise ja &otilde;petamise huvitavamaks muutmiseks. Loov l&auml;henemine erinevatele &otilde;ppeainetele on toonud uudsust &otilde;ppet&ouml;&ouml;sse, arendanud ja avanud &otilde;pilaste uurijapotentsiaali, loomingulisi v&otilde;imeid ning koost&ouml;&ouml;oskusi.<br /><br /><a href="http://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/sites/6/2015/12/Konverents_Loov-ja-uurimist%C3%B6%C3%B6dega-huvitava-koolini_Kava.pdf">Konverentsi kava&nbsp;</a>&nbsp;</p> <p></p> <p>Lisainfo: Inge Raudsepp</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=494Uussisserändajate ja roma päritolu õpilaste õppenõustamise võrgustiku infopäev2015-12-08<p><b>8.detsembril kell 9.00 -13.30 toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna ja Tartu esindustes infop&auml;ev uussisser&auml;ndajate ja roma p&auml;ritolu &otilde;pilaste &otilde;ppen&otilde;ustamise teemal.</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Infop&auml;eva eesm&auml;rgiks on anda terviklik &uuml;levaade riiklikest vahenditest ja tugiteenustest juhuks, kui tekivad probleemid uusimmigrant ja roma p&auml;ritolu &otilde;pilaste kohanemisega koolis ja &otilde;ppet&ouml;&ouml; edenemisega. T&auml;psemalt tutvustatakse HTM kaudu eraldatavaid rahastusi koolidele, Rajaleidjate keskuste &otilde;ppen&otilde;ustajate funktsiooni, valminud keskkonna &bdquo;Muu kodukeelega laps&ldquo; v&otilde;imalusi, Siseministeeriumi poolt k&auml;ivitatud ja uusimmigrantidele suunatud kohanemisprogrammi.</p> <p>Infop&auml;ev on suunatud &uuml;ldhariduskoolide &otilde;petajatele ja koolijuhtidele ning SA INNOVE hariduse tugiteenuste agentuuri Rajaleidja keskuste &otilde;ppen&otilde;ustamisspetsialistidele. &Uuml;htlasi on oodatud meediav&auml;ljaannete esindajaid kuulama ettekandeid ja saama osa arutelust.</p> <p>Infop&auml;eval esinevad Irene K&auml;osaar ja Kersti Kivir&uuml;&uuml;t Haridus- ja Teadusministeeriumist, Martin Tulit Siseministeeriumist, Ave H&auml;rsing SA-st Innove. &Uuml;htlasi toimub videosilla vahendusel arutelu, kuidas suurendada koolide enesekindlust t&ouml;&ouml;s uussisser&auml;ndajate ja roma p&auml;ritolu &otilde;pilastega, sh kuidas tagada koolide informeeritus olemasolevatest metoodilistest juhistest ja &otilde;ppevarast, kuidas kaasata &otilde;pilast koost&ouml;&ouml;sse, kuidas luua toimiv koost&ouml;&ouml;suhe &otilde;pilase kodustega jne.</p> <p>Infop&auml;eva kava:</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="139" valign="top"> <p><b>Kellaaeg</b></p> </td> <td width="629" valign="top"> <p><b>Teema</b></p> <p><b>&nbsp;</b></p> </td> </tr> <tr> <td width="139" valign="top"> <p>9.00 &ndash; 9.30</p> </td> <td width="629" valign="top"> <p>Saabumine, registreerumine, tervituskohv nii Tartus kui Tallinnas</p> </td> </tr> <tr> <td width="139" valign="top"> <p>9.30 &ndash; 10.15</p> </td> <td width="629" valign="top"> <p><b>Irene K&auml;osaar, Haridus- ja Teadusministeerium</b> - &bdquo;Kaasava hariduse p&otilde;him&otilde;tted, erinevate haridusvaldkondade v&otilde;imalused, Rajaleidjate roll, rahastusv&otilde;imalused&ldquo; (esineja Tartus, videosild Tallinnas)</p> </td> </tr> <tr> <td width="139" valign="top"> <p>10.15 &ndash; 10.50</p> </td> <td width="629" valign="top"> <p><b>Liana Roosmaa, Siseministeerium</b> - &bdquo;Uussisser&auml;ndajate kohanemisprogrammi tutvustus&ldquo; (esineja Tallinnas, videosild Tartus)</p> </td> </tr> <tr> <td width="139" valign="top"> <p>10.50 &ndash; 11.00</p> </td> <td width="629" valign="top"> <p>Vitamiinipaus<b></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="139" valign="top"> <p>11.00 &ndash; 11.45</p> </td> <td width="629" valign="top"> <p><b>Kersti Kivir&uuml;&uuml;t Haridus- ja Teadusministeerium </b>&nbsp;- &bdquo;Rajaleidjate keskuste &otilde;ppen&otilde;ustamisteenuse tutvustus ja ootused keskustele seoses uussisser&auml;ndajatega&ldquo; (esineja Tartus, videosild Tallinnas)</p> </td> </tr> <tr> <td width="139" valign="top"> <p>11.45 &ndash; 12.05</p> </td> <td width="629" valign="top"> <p><b>Ave H&auml;rsing, SA Innove</b> &ndash; veebikeskkonna &bdquo;Muu kodukeelega laps&ldquo; v&otilde;imaluste tutvustus&ldquo; (esineja Tallinnas, videosild Tartus)</p> </td> </tr> <tr> <td width="139" valign="top"> <p>12.05 &ndash; 12.45</p> </td> <td width="629" valign="top"> <p>Arutelu videosilla vahendusel</p> </td> </tr> <tr> <td width="139" valign="top"> <p>12.45 &ndash; 13.00</p> </td> <td width="629" valign="top"> <p>Kokkuv&otilde;tted p&auml;evast</p> </td> </tr> <tr> <td width="139" valign="top"> <p>13.00-13.30</p> </td> <td width="629" valign="top"> <p>L&otilde;una</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p></p> <p><i>K&auml;esolev &uuml;ritus toimub projekti &bdquo;Uusimmigrant-lastele ja roma lastele suunatud &otilde;ppen&otilde;ustamise kvaliteedi parandamine&ldquo; raames, mida on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi &bdquo;Riskilapsed ja &ndash;noored&ldquo; taotlusvoorust &bdquo;Kaasamine ja sekkumised hariduss&uuml;steemis&ldquo;. Programmi viivad &uuml;heskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendus&uuml;ksuseks on Eesti Noorsoot&ouml;&ouml; Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt: </i><a href="http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/"><i>www.entk.ee/riskilapsedjanoored/</i></a><i></i></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=492Eesti eksperdid jagavad õppekavade alaseid kogemusi Gruusias2015-12-07<p>8.-9. detsembril toimub Innove ja Gruusia haridusministeeriumi korraldusel Tbilisis &uuml;ldhariduse &otilde;ppekavade arendamise ja rakendamise teemaline konverents. Konverents v&otilde;tab kokku Innove poolt EV V&auml;lisministeeiumi ja UNICEFi toel elluviidava projekti raames siiani tehtu &ndash; Eesti haridusekspertide abil on &uuml;le vaadatud ja kaasajastatud &nbsp;Gruusia riiklik &otilde;ppekava kuni 9. klassini, n&otilde;u on antud &otilde;petajate koolituse alal, samuti on toimunud Gruusia haridust&ouml;&ouml;tajate &otilde;ppevisiit Eestisse (<em>vaata <a href="https://youtu.be/PPqx8QADdZo">videod</a></em>). Plaanimisel on &otilde;ppekavade alase koost&ouml;&ouml; j&auml;tkumine.</p> <p>Konverentsil jagatakse &otilde;ppekavade valdkonna parimaid praktikaid. Lisaks Eesti ekspertidele Innovest ning Haridus- ja Teadusministeeriumist on kaasatud ka Soome oma ala tipptegija. Konverentsil toimuvad ka t&ouml;&ouml;toad, kus osalejatele antakse &uuml;levaade muudatustest &nbsp;Gruusia riiklikus &otilde;ppekavas ning arutatakse ettepanekuid nende rakendamiseks.<br /> <br /> Lisainfot projekti kohta leiab <a href="http://www.innove.ee/en/organization/international-cooperation/projects-activities/georgian-general">Innove kodulehelt</a>&nbsp;</p> <p></p> <p>Vaata <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.916618598421380.1073741830.353143998102179&amp;type=3">fotosid</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=491Rajaleidja ja kutseharidus.ee aitavad noortel teha mõtestatud karjäärivalikuid2015-12-04<p><strong>Rajaleidja ja infoportaal kutseharidus.ee jagavad sel reedel ning laup&auml;eval info- ja inspiratsioonis&uuml;ndmuse Teeviit 2015 raames noortele n&otilde;u oma tuleviku paremaks planeerimiseks.</strong></p> <p>Rajaleidja karj&auml;&auml;rispetsialistid pakuvad noortele Teeviidal tuge juba 13. korda. T&auml;navu pakub Rajaleidja k&uuml;lastajatele lisaks &uuml;le-eestilise v&otilde;rgustiku ning oma teenuste tutvustusele ka mitmeid erinevaid aktiivseid tegevusi, m&auml;nge. <br /><br />Noored saavad proovida &otilde;nne karj&auml;&auml;riloosis ja meisterdada m&auml;rgimasinaga Rajaleidja temaatilisi m&auml;rke. Samuti on v&otilde;imalik osaleda kohapeal tehtud fotoga Facebooki m&auml;ngus ja Rajaleidja flaierikampaanias, mille k&auml;igus on v&otilde;imalik v&otilde;ita erinevaid v&auml;iksemaid ja suuremaid auhindu. Peaauhinnaks on iPAD tahvelarvuti. <br /><br />Rajaleidja jagab sel aastal messiala kutseharidus.ee-ga, mis annab infot kutse&otilde;ppev&otilde;imalustest ning jagab teatmikku &bdquo;Abiks otsustajale&ldquo;. <br /><br />Rajaleidja on oma kaubam&auml;rgi all Teeviidal osalenud aastast 2002. M&ouml;&ouml;dunud aastal uuenes Rajaleidja kontseptsioon, mille raamespakutakse n&uuml;&uuml;d v&otilde;rgustiku maakondlikes keskustes nii karj&auml;&auml;ri- kui &otilde;ppen&otilde;ustamisteenuseid. <br /><br />L&otilde;imitud l&auml;henemine t&otilde;stab nii teenuste kvaliteeti kui ka k&auml;ttesaadavust. Rajaleidja teenused on lastele ja noortele tasuta. <br /><br />Rajaleidja v&otilde;rgustiku ja kutseharidus.ee t&ouml;&ouml; koordineerimise ja haldamisega tegeleb SA Innove. <br /><br /></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=490Kutsevõistlusel „NobeNõel 2015″ valiti Eesti parim noor õmbleja2015-11-30<p>V&otilde;istlusel osalesid r&auml;tsepa ja r&otilde;iva&otilde;mbleja eriala &otilde;pilased Tartu Kutsehariduskeskusest, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest, Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskusest ja P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest.</p> <p>Kutsev&otilde;istlustel saavutas I koha Kristina Fjodorova Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest; II koha Merle Ojasoo P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest ja III koha Merje-Liis Vaher Tartu Kutsehariduskeskusest.</p> <p>V&otilde;istlejal tuli kolme tunni jooksul valmistada individuaalt&ouml;&ouml;na v&auml;ljal&otilde;igatud detailidest pluus. V&otilde;istlust&ouml;id hindas kolm kohtunikku, kusjuures t&auml;helepanu p&ouml;&ouml;rati ka t&ouml;&ouml;paiga korrashoiule ning tehnoloogia kasutamise p&otilde;hjendatusele.</p> <p>Koolidevahelise kutsev&otilde;istluse &bdquo;NobeN&otilde;el 2015&ldquo; eesm&auml;rk on populariseerida Eestis tekstiili- ja nahat&ouml;&ouml;tluse &otilde;ppekavar&uuml;hma erialasid ning pakkuda senisest t&otilde;husamat koost&ouml;&ouml;d koolide, ettev&otilde;tete ning sotsiaalpartnerite vahel praktika korraldamisel ja &otilde;ppekavade arendamisel.</p> <p>V&otilde;istlust korraldas Sihtasutus Innove koos Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega.</p> <p>SA Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</p> <p><em>Vaata v&otilde;istluste galeriid ja koondtulemusi <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1031444150245131.1073741896.154269274629294&amp;type=3">siit</a>.<br /></em></p> <p><em><br /></em></p> <p>Lisainfo: Eeva Sirel<br />kutsehariduse kommunikatsioonispetsialist<br />telefon 735 0762 v&otilde;i 5347 6575<br />eeva.sirel@innove.ee</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=489Ida-Virumaal selgub Eesti parim noor õmbleja2015-11-26<p>T&auml;na, 26. novembril toimub Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses &otilde;mblejate kutsev&otilde;istlus &bdquo;NobeN&otilde;el 2015&ldquo;.&nbsp;</p> <p>V&otilde;istlustel osalevad r&auml;tsepa ja r&otilde;iva&otilde;mbleja eriala &otilde;pilased Tartu Kutsehariduskeskusest, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest, Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskusest ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest.</p> <p>V&otilde;istlejal tuleb individuaalt&ouml;&ouml;na valmistada v&auml;ljal&otilde;igatud detailidest pluus. T&ouml;&ouml; valmimise ajaks on kolm tundi. V&otilde;istlust&ouml;id hindab kolm kohtunikku, kusjuures t&auml;helepanu p&ouml;&ouml;ratakse ka t&ouml;&ouml;paiga korrashoiule ning tehnoloogia kasutamise p&otilde;hjendatusele.</p> <p>Kutsemeistriv&otilde;istlused pakuvad noortele eelk&otilde;ige v&otilde;imalust end proovile panna, v&otilde;rrelda ja vaadata, kuidas teised sama t&ouml;&ouml;d teevad ning sellega ka oma silmaringi laiendada.</p> <p>Koolidevahelise kutsev&otilde;istluse &bdquo;NobeN&otilde;el 2015&ldquo; eesm&auml;rk on populariseerida Eestis tekstiili- ja nahat&ouml;&ouml;tluse &otilde;ppekavar&uuml;hma erialasid. V&otilde;istluste raames on v&otilde;imalik t&otilde;hustada koost&ouml;&ouml;d koolide, ettev&otilde;tete ning sotsiaalpartnerite vahel praktika korraldamisel ja &otilde;ppekavade arendamisel.</p> <p>V&otilde;istlust korraldab Sihtasutus Innove koos Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega.</p> <p><br /><em>SA Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=258Ilmus struktuuritoetuste e-uudiskirja Toetuste Teataja kuues number2015-11-24<p>Innove struktuuritoetuste teemalise e-uudiskirja kuuendast numbrist saab lugeda kokkuv&otilde;tteid tehtust, infot 2015 - 2016 taotlusvoorude kohta ning muudki huvitavat.</p> <p>Uudiskiri on m&otilde;eldud nii toetuse saajatele, taotlejatele kui ka lihtsalt huvilistele.<br /><br />V&auml;ljaannet saab lugeda ning uudiskirja saajaks registreeruda <strong><a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/teataja">Innove kodulehel.</a></strong></p> <p><br />Head tutvumist!</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=485Tallinnas toimuval mudilaskooride festivalil laulavad üheskoos Tallinna ja Narva lapsed2015-11-16<p><strong>SA Innove eestvedamisel toimuv mudilaskooride festival &bdquo;Laulusild&ldquo; toob 28.-29. novembril Estonia kontserdisaali Tallinna ja Narva koolide laululapsed, et koos musitseerimisest r&otilde;&otilde;mu tunda ning uusi s&otilde;pru leida.</strong></p> <p>Tallinnast v&otilde;tab festivalist osa 300 eesti ja vene &otilde;ppekeelega koolide &otilde;pilast ja Narvast 150 lauljat. &Uuml;hislaule esitab 450-liikmeline &uuml;hendkoor, ka saavad koorid esineda soolonumbriga. Kaastegevad on lauljad Tanja Mihhailova ja Luisa V&auml;rk, koore saadab Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli bigb&auml;nd Siim Aimla juhendamisel. Festivali kunstiline juht on dirigent, laulupidude &uuml;ldjuht, Georg Otsa nimelise Muusikakooli direktor Aarne Saluveer.</p> <p>&bdquo;Laulusild&ldquo; kulmineerub <strong>29. novembril kell 15.00 &uuml;hiskontserdiga Estonia Kontserdisaalis.</strong> Kontsert on kutsetega.</p> <p>Lisaks laulmisele toimuvad mitmed toredad &uuml;histegevused - IMAXis vaadatakse 3D filmi &bdquo;Pahupidi&ldquo; ning Narva lapsed saavad osaleda Tallinna linnaekskursioonil.<br />Festivali &bdquo;Laulusild&ldquo; korraldab SA Innove koost&ouml;&ouml;s Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ning Tallinna Haridusametiga. &Uuml;ritust toetab Haridus- ja Teadusministeerium.</p> <p>Huvilised ajakirjanikud on kontserti kajastama oodatud.</p> <p><br /><em>Lisainfo:</em><br />Inge Raudsepp<br />inge.raudsepp@innove.ee tel. 735 0637<br /><a href="http://www.innove.ee/laulusild">www.innove.ee/laulusild</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=483Austria-Eesti õpetajate vahetusprogrammi stipendiumid 20162015-10-30<p>Austria-Eesti &otilde;petajate vahetusprogrammis osalemiseks saab esitada taotlusi 30. novembrini.</p> <p></p> <p><a href="http://www.innove.ee/et/yldharidus/stipendiumid"><strong>T&auml;psem info</strong></a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=481Innovest saab toetust taotleda pikaaegsete töötute ja noorte tööturule aitamiseks2015-10-30<p><b>SA Innove avab novembris ja detsembris taotlusvoorud Euroopa Sotsiaalfondi meetmes &bdquo;T&ouml;&ouml;lesaamist toetavad teenused&ldquo;. Toetuse andmise eesm&auml;rgiks on soodustada 16&ndash;29-aastaste noorte v&otilde;i pikka aega t&ouml;&ouml;turult eemal olnud inimeste t&ouml;&ouml;le asumist ja t&ouml;&ouml;turul p&uuml;simist. <br /> </b><br /> Taotlusvoorudes toetatakse projekte, mille raames&nbsp;viiakse l&auml;bi tegevusi mittet&ouml;&ouml;tavate ja mitte&otilde;ppivate:<br /> - &nbsp;esimese ja teise taseme haridusega 16&ndash;29-aastaste noorte konkurentsiv&otilde;ime t&otilde;stmiseks ja t&ouml;&ouml;le aitamiseks&nbsp;-&nbsp;<i>taotlusvoor avatakse 1. detsembril 2015 ja on avatud kuni 30. juunini 2020 v&otilde;i kuni eelarve vabade vahendite l&otilde;ppemiseni;&nbsp;taotlusvooru eelarve on&nbsp;8 145 000 eurot;</i><br /> - pikka aega (v&auml;hemalt 12 kuud) t&ouml;&ouml;turult eemal olnud inimeste konkurentsiv&otilde;ime t&otilde;stmiseks ning t&ouml;&ouml;le&nbsp;aitamiseks&nbsp;-&nbsp;<i>taotlusvoor on avatud 2. novembrist 2015 kuni 11. jaanuarini 2016 kl 17.00;&nbsp;taotlusvooru eelarve on 5 430 341 eurot.</i></p> <p><br /> Toetust v&otilde;ib taotleda juriidiline isik; FIE, kohalik omavalitsus&uuml;ksus, valitsusasutus v&otilde;i selle hallatav riigiasutus. Toetuse v&auml;him summa on 50 100 eurot ja suurim summa on 400 000 eurot projekti kohta. Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 85% abik&otilde;lblike kulude maksumusest.</p> <p>Innove strutuuritoetuste agentuuri t&ouml;&ouml;elu keskuse juhi &Uuml;lle Luide s&otilde;nul on oodatud just sellised projektid, kus on arvestatud nii sihtgrupi vajadusi kui piirkonna olukorda ja t&ouml;&ouml;turu v&otilde;imalusi. &bdquo;Projekti planeeritavad tegevused v&otilde;iksid olla eelnevalt hoolikalt l&auml;bi m&otilde;eldud ja suunatud sihtgrupi t&ouml;&ouml;turule sisenemise v&otilde;i naasmise ettevalmistavaks etapiks. Olulisel kohal on t&auml;iend- ja &uuml;mber&otilde;ppe planeerimine, kus fookus on t&ouml;&ouml;j&otilde;u arendamisel soodustamaks sihtgrupi kvalifikatsiooni t&otilde;stmist ja vakantsetele t&ouml;&ouml;kohtadele asumist,&ldquo; selgitab Luide.<br /><br />Huvilised on oodatud taotlusvoore tutvustavatele<strong> infop&auml;evadele,</strong> mis toimuvad 10. novembril Tallinnas ja 12. novembril Tartus.<br />T&auml;iendavat teavet taotlusvooru kohta leiab ja infop&auml;evadele saab registreeruda Innove <a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/toetavad-teenused">kodulehel.</a><br /><br /><em>SA Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</em><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Lisainfo:</p> <p><br /> Mari Annus<br /> <a href="mailto:mari.annus@innove.ee">mari.annus@innove.ee</a><br /> Tel. 735 0534, 52 76159</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=480Eesti parim noorkokk tuleb Olustverest2015-10-29<p><strong>28. oktoobril Tallinna toidumessil m&otilde;&otilde;tu v&otilde;tnud kolmeteistk&uuml;mne noorkoka seast t&otilde;usis v&otilde;itjaks Taavi Tali Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist.</strong></p> <p>Teisele kohale tuli Erik Tammeleht P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest ning kolmandale Reili Randmaa Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolist.&nbsp;<br /><br />Eesti Peakokkade &Uuml;henduse president Rudolf Visnapuu r&otilde;&otilde;mustab, et nii paljud noored kokad tahavad v&otilde;istlustel osaleda ning julgevad tulla rahva ette oma oskusi n&auml;itama. &bdquo;Sadade inimeste pilgu all v&otilde;istlusolukorras toidu valmistamine on enese&uuml;letus ka kogenud kokkadele. See, et noorkokad tulevad ennast siia n&auml;itama, on juba suur saavutus&ldquo;. Ta lisas, et sel aastal lisa&uuml;lesandeks olnud kisselli valmistamine oli paljudele paras p&auml;hkel. &bdquo;M&otilde;tled k&uuml;ll, et mis see kisselli valmistamine siis &auml;ra ei ole, aga just selles &uuml;lesandes k&auml;risesid vahed k&otilde;ige suuremaks.&ldquo; Taavi Talile t&otilde;i kindla esikoha stabiilne ja puhas t&ouml;&ouml; ning oskus oma abilist &otilde;igesti rakendada.</p> <p>Vabariigi parim noorkokk 2015 tunnistab, et v&otilde;idu t&otilde;id talle k&otilde;va harjutamine, k&uuml;lm n&auml;rv ja &otilde;nnestunud abilise valik. Reeglite muudatus, mille kohaselt selgus sel aastal l&otilde;plik toorainevalik vaid viis p&auml;eva enne v&otilde;istlust, talle suurt lisastressi ei tekitanud. &bdquo;M&otilde;tlesime k&auml;hku oma men&uuml;&uuml; v&auml;lja ja saimegi harjutama hakata. Eks me k&otilde;ik pingutasime v&otilde;idu nimel. Minul &otilde;nnestus lihtsalt sel korral teistest paremini&ldquo;, on Tali tagasihoidlik.</p> <p>V&otilde;istlus oli individuaalne ning igal osalejal tuli valmistada pidulik roog. Pearoa kohustuslikud toorained olid maheveise abat&uuml;kk, maks ja kaalikas. Desserdi valmistamisel tuli kasutada kohupiima ja k&uuml;lmutatud vaarikaid. Lisa&uuml;lesandena tuli desserdi k&otilde;rvale pakkuda kisselli. V&otilde;istluste toidukorv koosnes peaasjalikult eestimaisest toorainest.</p> <p>Roogade valmistamiseks oli v&otilde;istlejatel aega kolm tundi. Professionaalne viieliikmeline ž&uuml;rii hindas iga toidu puhul maitset, roa v&auml;limust ning v&otilde;istleja t&ouml;&ouml;v&otilde;tteid ja professionaalsust.</p> <p>V&otilde;istlus &bdquo;Noorkokk&ldquo; toimub alates 2005. aastast. &Uuml;rituse eesm&auml;rk on tutvustada kokaametit ja n&auml;idata Eesti avalikkusele uuenduslikke ja noortep&auml;raseid l&auml;henemisi kokakunstile. V&otilde;istlus on hea v&otilde;imalus teadvustada &otilde;pilastele t&auml;isv&auml;&auml;rtusliku toidu t&auml;htust nii enda kui oma kaaslaste toidulaual.</p> <p>V&otilde;istlust korraldab Sihtasutus Innove, Eesti Peakokkade &Uuml;hendus ja Profexpo O&Uuml;. Tallinna toidumessil on esindatud Eesti toiduainet&ouml;&ouml;stuse, toitlustuse, hotellinduse, m&uuml;&uuml;jate ja vahendajate esindajad.</p> <p></p> <p><em>Lisatud foto Noorkokk 2015 v&otilde;itjatest. Pildil vasakult teisele kohale tulnud Erik Tammeleht P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest, Noorkokk 2015 Taavi Tali Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist ning kolmanda koha saavutanud Reili Randmaa Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolist. Foto Lauri Laan</em></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"></w:LsdException> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"></w:LsdException> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Normaaltabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} </style> <![endif]-->http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=479Tallinnas pärjatakse täna juba üheteistkümnes Eesti parim noorkokk2015-10-28<p>T&auml;na algaval Tallinna toidumessil selgitatakse v&auml;lja vabariigi parim noorkokk. Seni suurima osalejate arvuga v&otilde;istlusel p&uuml;&uuml;dlevad esikohta 13 kokaeriala &otilde;pilast 12 ametikoolist.</p> <p>Eesti Peakokkade &Uuml;henduse president Rudolf Visnapuu &uuml;tles, et v&otilde;istlejaid ootab sel aastal ees pisut keerulisem katsumus. &bdquo;Eelnevatel aastatel olid p&otilde;hitoorained v&otilde;istlejatele teada juba varakult, seekord said osalejad v&otilde;istlus&uuml;lesande komponendid teada alles viis p&auml;eva enne v&otilde;istlust.&ldquo; Kolme tunniga tuleb noorel kokal valmistada pearoog maheveise abat&uuml;kist ja kaalikast ning j&auml;relroaks dessert kohupiimast ja k&uuml;lmutatud vaarikast. Kuna sel aastal ei toimu koolikokkade v&otilde;istlust, saavad v&otilde;istlejad ka lisa&uuml;lesande &ndash; j&auml;relroa k&otilde;rvale peab kindlasti pakkuma kisselli. &bdquo;Kuna tegu on &otilde;pilastega ja ka nemad k&auml;ivad s&ouml;&ouml;mas koolis&ouml;&ouml;klates, tahaks n&auml;ha, kuidas nad valmistaksid kohtunikele nii lihtsat asja nagu kisselli. Tundub lihtne &uuml;lesanne, aga tegu on ju piduliku roaga,&ldquo; selgitab Visnapuu.</p> <p>T&auml;nu Noorkoka v&otilde;istlusele on varasemate aastate v&otilde;istlejatel &otilde;nnestunud silma j&auml;&auml;da tipptegijatele ning saada hindamatuid kogemusi t&ouml;&ouml;tades Eesti parimate peakokkade k&auml;e all. Noorkokk v&otilde;istluse 3 parimat peakokka on kandidaatideks EuroSkills 2016 v&otilde;istlusele. Nende hulgast valitakse parim, kes l&auml;heb j&auml;rgmisel talvel Eestit esindama Euroopa kutsemeistriv&otilde;istlustele Rootsi.</p> <p>Parima noore koka tiitlit hakkavad p&uuml;&uuml;dma 13 kokanduseriala &otilde;pilast Haapsalu Kutsehariduskeskusest, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolist, Kuressaare Ametikoolist, Narva Kutse&otilde;ppekeskusest, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest, Tallinna Teeninduskoolist, Tartu Kutsehariduskeskusest, Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskusest, Viljandi Kutse&otilde;ppekeskusest ning Sillam&auml;e Kutsekoolist.</p> <p>V&otilde;istlus &bdquo;Noorkokk&ldquo; toimub alates 2005. aastast, eesm&auml;rk on tutvustada kokaametit ja n&auml;idata Eesti &uuml;hiskonnale nooruslikke l&auml;henemisi kokakunstis. V&otilde;istlust korraldab Sihtasutus Innove, Eesti Peakokkade &Uuml;hendus ja Profexpo O&Uuml;.</p> <p>SA Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</p> <p>Lisainfo Noorkoka v&otilde;istlusest: http://www.profexpo.ee/foodfair/index.php?id=11016</p> <p>Esimene v&otilde;istleja alustab kell 9.00, viimane dessert kantakse kohtunike ette kell 16.50. V&otilde;itja kuulutatakse v&auml;lja ca kell 17.30.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=478Hindamisekspertide konkurss2015-10-23<p>SA Innove kuulutab v&auml;lja konkursi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna &bdquo;T&ouml;&ouml;turule juurdep&auml;&auml;su parandamine ja t&ouml;&ouml;turult v&auml;ljalangemise ennetamine" meetme &bdquo;T&ouml;&ouml;lesaamist toetavad teenused" avatud taotlusvooru raames esitatud&nbsp;<br /><br /><strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">PROJEKTITAOTLUSTE HINDAJATE&nbsp;leidmiseks.</span></strong></p> <p>Ekspertvaldkonnaks on t&ouml;&ouml;turule juurdep&auml;&auml;su parandamine.</p> <p><em><strong>Hinnatavad projektitaotlused on suunatud:</strong></em><br />1) esimese ja teise taseme haridusega 16&ndash;29-aastaste noorte konkurentsiv&otilde;ime t&otilde;stmisele ja t&ouml;&ouml;le aitamisele;<br />2) pikka aega (v&auml;hemalt 12 kuud) t&ouml;&ouml;turult eemal olnud inimeste konkurentsiv&otilde;ime t&otilde;stmisele ning t&ouml;&ouml;le aitamisele.<br /><br /><a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/eksperdid">Loe t&auml;psemalt ja kandideeri&nbsp;</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=477Keelekümblusprogrammi traditsiooniline aastakonverents saab avalöögi 22. oktoobril 2015-10-21<p>Inimtegevus kogu ulatuses ja s&uuml;gavuses on v&otilde;imalik ainult t&auml;nu keele olemasolule. Konverentsiga "Keelep&auml;devus aine&otilde;ppes" t&auml;htstakse keeleaspekti olulisust ning t&auml;hendust ainetunnis ja aine&otilde;petaja t&ouml;&ouml;s.<br /> <br />Konverentsil tutvustatakse ainekeele &otilde;petamise ning selle planeerimise praktikaid, mitmekeelse &otilde;ppekavaga koolidelahendusi Soomes ja Kasahstanis, mitmekeelsuse arenguise&auml;rasusi ja Eesti koolide ning lasteaedade kogemusi sellest, kuidas aine&otilde;pe toetab keeleoskuse kujunemist ja keeletund aine&otilde;ppes toimuvat.Tunnustatakse Eesti keelek&uuml;mblusprogrammiga seotud inimesi ja asutusi.<br /><br />Konverentsi <strong><a href="https://www.conference-expert.eu/et/keelek%C3%BCmbluskonverents-2015/">p&auml;evakava ja lisainfo</a>&nbsp;</strong></p> <p>Konverentsi auditooriumiks on keelek&uuml;mblusprogrammiga liitunud koolide ja lasteaedade juhid ja &otilde;petajad, haridust&ouml;&ouml;tajad, mitmed keelek&uuml;mbluskeskuse partnerid ning &uuml;likoolide esindajad.<br /><br />Innove keelek&uuml;mbluskeskus korraldab keelek&uuml;mbluskonverentsi juba 15. korda. Konverentside korraldamine sai alguse 2001. aastal sooviga luua ettekannete ja aruteluga alus keelek&uuml;mblusv&otilde;rgustiku liikmete meie-tunde kujunemisele, jagada keelek&uuml;mblusprogrammi edulugusid ja rahvusvahelisi kogemusi, tutvustada programmi uuringute tulemusi ja tugevdada v&otilde;rgustikku. Aastakonverentsil vaadatakse tagasi tehtule ja seatakse uusi sihte.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=475Riik suunab ettevõtlusõppe arendamisse 6 miljonit eurot2015-10-12<p><strong>Haridus- ja teadusminister J&uuml;rgen Ligi kinnitas toetuse andmise tingimused ettev&otilde;tlikkuse ja ettev&otilde;tlus&otilde;ppe s&uuml;steemseks arendamiseks k&otilde;igil haridustasemetel. Riik suunab 6 miljonit eurot ettev&otilde;tlus&otilde;ppe t&otilde;hustamisse nii &uuml;ld-, kutse- kui k&otilde;rgkoolides, et kujundada koolil&otilde;petajates ettev&otilde;tlikku hoiakut, parandada ettev&otilde;tluse alaseid teadmisi ja oskusi ning pikemas perspektiivis aidata seel&auml;bi kaasa Eesti arengule.</strong></p> <p>Eesti arengut ja uute t&ouml;&ouml;kohtade loomist takistab muuhulgas inimeste v&auml;hene ettev&otilde;tlikkus ja ettev&otilde;tlusaktiivsus. Eestis on OECD andmetel &uuml;ks ettev&otilde;tja saja h&otilde;ivatud naise kohta ja viis ettev&otilde;tjat saja h&otilde;ivatud mehe kohta. Nende n&auml;itajate poolest j&auml;&auml;me maha nii vaadeldud 34 riigi keskmistest kui ka Soome vastavatest n&auml;itajatest. Globaalse ettev&otilde;tlusmonitooringu ekspertide hinnangul p&ouml;&ouml;ratakse Eesti hariduss&uuml;steemis v&auml;he t&auml;helepanu ettev&otilde;tlikkuse, loovuse ja algatusv&otilde;ime arendamisele.</p> <p>&bdquo;Ettev&otilde;tlus&otilde;ppe v&otilde;imaluste laiendamisega suurendame &uuml;hiskonnas nende inimeste hulka, kes suudavad ja tahavad viia oma ideed ellu mitte ainult isiku, vaid ka riigi tasandil,&ldquo; &uuml;tles Haridus- ja Teadusministeeriumi n&otilde;unik Karin Jaanson. &bdquo;Ettev&otilde;tlikku m&otilde;tteviisi ja hoiakut on vaja igas t&ouml;&ouml;s. Ettev&otilde;tlus&otilde;pe peab j&otilde;udma k&otilde;igi &otilde;ppijateni ja see peab muutuma &otilde;ppe loomulikuks osaks.&ldquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>J&auml;rgnevatel aastatel toetatakse ettev&otilde;tlus&otilde;ppe juhendmaterjalide ja &otilde;ppevara koostamist k&otilde;ikidele haridustasemetele. T&auml;helepanu p&ouml;&ouml;ratakse ka finantskirjaoskuse, juhtimise, meeskonnat&ouml;&ouml; oskuste jt ettev&otilde;tluses vajalike p&auml;devuste arendamisele. Samuti arendatakse v&auml;lja kursused ja juhendmaterjalid &otilde;petajatele ja &otilde;ppej&otilde;ududele ning viiakse l&auml;bi vastavad t&auml;ienduskoolitused.</p> <p>Ettev&otilde;tlus&otilde;ppe l&auml;biviimisel ja ettev&otilde;tlikkust arendava &otilde;pik&auml;sitluse rakendamisel on oluline roll kooliv&auml;listel partneritel ja praktilisel &otilde;ppel. Seet&otilde;ttu toetatakse erinevaid koost&ouml;&ouml;projekte, et kaasata ettev&otilde;tlus&otilde;ppe l&auml;biviimisse ettev&otilde;tjaid jt partnereid.</p> <p>&Otilde;ppe atraktiivsemaks ja elulisemaks muutmiseks luuakse uusi, sh interdistsiplinaarseid, rahvusvahelisi ja r&uuml;hmat&ouml;&ouml; &otilde;ppevorme. T&ouml;&ouml;tatakse v&auml;lja ja rakendatakse ettev&otilde;tlus&otilde;ppe eelinkubatsiooni s&uuml;steem. See h&otilde;lmab ettev&otilde;tlusega alustavatele &otilde;ppurite meeskondadele v&otilde;rgustumist ja valdkondadevahelist koost&ouml;&ouml;d soodustava taristu pakkumist ning arenguprogramme. Lisaks toetatakse k&otilde;rgkoolide koost&ouml;&ouml;d piirkonna kutse&otilde;ppeasutuste, kohalike omavalitsuste ja ettev&otilde;tjatega; &otilde;ppijate rahvusvahelisi meeskondi; riigisisese v&otilde;istluste s&uuml;steemi v&auml;ljat&ouml;&ouml;tamist ning rahvusvahelistel v&otilde;istlustel osalemist.</p> <p>Ettev&otilde;tlus&otilde;ppe arendamisse kaasatakse palju osapooli: k&otilde;rgkoolid, &uuml;ldharidus- ja kutsekoolid, Eesti Kaubandus-T&ouml;&ouml;stuskoda, Eesti T&ouml;&ouml;andjate Keskliit, Teenusmajanduse Koda, SA Innove, Junior Achievement Eesti, maakondlikud arenduskeskused jt.</p> <p>Tegevuste kogumaksumus kuni 2018. aastani on ligikaudu 6 miljonit eurot, millest veidi &uuml;le 5 miljoni moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus ja 0,9 miljonit eurot riiklik kaasfinantseering.</p> <p><em>Ettev&otilde;tlus&otilde;ppe arendamine on osa t&ouml;&ouml;turu ja &otilde;ppe tihedama seostamise programmist. Programm on koostatud Eesti elukestva &otilde;ppe strateegia rakendamiseks ja selle eesm&auml;rk on viia &otilde;ppimisv&otilde;imalused vastavusse t&ouml;&ouml;turu vajadustega.</em></p> <p><em><br /></em></p> <p><strong><a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/eeta">Loe l&auml;hemalt Innove rollist ettev&otilde;tlus&otilde;ppe arendamisse.&nbsp;</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=473Sotsiaalfondi toel luuakse 604 uut lapsehoiukohta üle Eesti2015-10-12<p><strong>Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorust &bdquo;Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0&ndash;7-aastastele lastele" saavad toetust k&otilde;ik Innovesse esitatud 24 projektitaotlust kogusummas &uuml;le 4,3 miljoni euro. Juurde plaanitakse luua 604 uut lapsehoiukohta.</strong><br /><br />Kohalikud omavalitsused said 29. juunist kuni 31. augustini Innovesse esitada projektitaotlusi lasteaia- v&otilde;i lapsehoiukohtade loomiseks. Uued lapsehoiukohad aitavad eelk&otilde;ige lapsevanematel t&ouml;&ouml;le naasta v&otilde;i t&ouml;&ouml;l k&auml;imist j&auml;tkata ning l&uuml;hendavad kohalike omavalitsuste lasteaiaj&auml;rjekordi. Enamus omavalitsusi hakkavad projektide raames korraldama lapsehoiuteenuse osutamist v&otilde;i alushariduse andmist ise, viis omavalitsust hangib teenused erasektorist. 24st projektist on toetuse saajad 23st eri omavalitsust, &uuml;ks omavalitsus esitas kaks projekti. Enim toetuse saajaid on Harjumaalt.</p> <p>SA Innove struktuuritoetuste agentuuri t&ouml;&ouml;elu keskuse juhataja &Uuml;lle Luide s&otilde;nul esitati k&uuml;ll oodatust pisut v&auml;hem taotlusi, kuid esitatud projektitaotlused olid k&otilde;ik asjakohased ja tegevused l&auml;bim&otilde;elduid ning seet&otilde;ttu said ka k&otilde;ik taotlused rahastatud. &bdquo;Enim luuakse juurde tavap&auml;raseid lapsehoiukohti, kuid heameel on, et kuues omavalitsuses kavandatakse luua ka eriilmelisi r&uuml;hmi. Need on sobivad hoiuv&otilde;imalused erivajadustega lastele v&otilde;i ka ebastandardsetel aegadel t&ouml;&ouml;tavad hoiukohad, n&auml;iteks &otilde;htu, &ouml;&ouml;- ja n&auml;dalavahetuse hoiud, mis lapsevanematele, kes ei t&ouml;&ouml;ta tavap&auml;rastel kellaaegadel, on suureks abiks,&ldquo; t&otilde;deb Luide.</p> <p><strong>Toetuse saajate nimekiri</strong> koos projektide nimedega ning toetussummadega on leitav <strong><a href="http://www.innove.ee/UserFiles/Struktuuritoetused/Muu/lapsehoid_toetusesaajad_okt2015.pdf">Innove kodulehelt.</a></strong></p> <p>T&auml;iendavat teavet meetme kohta leiab <a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/lapsehoid">SA Innove</a> ja <a href="http://sm.ee/et/esf-avatud-taotlusvoorud">Sotsiaalministeeriumi</a> kodulehtedelt.</p> <p><em>Lisainfo:</em><br /><em>Mari Annus</em><br /><em>mari.annus@innove.ee</em><br /><em>tel. 735 0534, 52 76159</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=47010 aastat koostööd Gruusiaga kutsehariduse arendamisel2015-10-10<p><strong>6.&ndash;7. oktoobril toimus Gruusias Tbilisis Sihtasutuse Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel konverents ja haridusfestival &bdquo;Kutseharidus on sinu v&otilde;imalus&rdquo;. Konverentsil anti &uuml;levaade pikaaegse koost&ouml;&ouml; tulemustest Eesti ja Gruusia haridusministeeriumide, Innove ning kahe riigi 16 kutsekooli vahel. Nagu s&uuml;ndmuse pealkiri &bdquo;Kutseharidus on Sinu v&otilde;imalus&rdquo; &uuml;tleb, tutvustasid haridusfestivalil ennast kutsekoolid ja n&auml;idati kutseharidust kui &uuml;ht v&otilde;rdv&auml;&auml;rset karj&auml;&auml;riv&otilde;imalust.</strong></p> <h4><br />Konverentsi materjalid</h4> <p>- <strong>Projekti tutvustav&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=wM0HyFygzjg">video</a>.</strong><br />- Vaata &uuml;rituse&nbsp;<strong>fotosid</strong>&nbsp;Innove&nbsp;<strong><a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.891312907618616.1073741828.353143998102179&amp;type=3">Facebookist.&nbsp;</a><br />- Konverentsi ettekanded:<a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.891312907618616.1073741828.353143998102179&amp;type=3"><br /></a></strong><a href="/UserFiles/International cooperation/10 years of cooperation between Georgian and Estonian partners.pdf" title="10 years of cooperation between Georgian and Estonian partners.pdf (1.9 MiB)">10 years of cooperation-what has been achieved</a><br /><a href="/UserFiles/International cooperation/Vocational education in Estonia 2015.pdf" title="Vocational education in Estonia 2015.pdf (669 KiB)">Vocational Education in Estonia</a><br /><a href="/UserFiles/International cooperation/Presentatsioon uus projekt 2015-2017.pdf" title="Presentatsioon uus projekt 2015-2017.pdf (324 KiB)">New project 2015-2017</a><strong><a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.891312907618616.1073741828.353143998102179&amp;type=3"><br /></a></strong></p> <h4><strong><a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.891312907618616.1073741828.353143998102179&amp;type=3">&nbsp;</a></strong><br />Taustainfo</h4> <p>Gruusia kutsehariduse arengule on Eesti kaasa aidanud pea 10 aastat. Selle aja jooksul on l&auml;bi viidud kolm erinevat projekti, mille eesm&auml;rgiks on Gruusia kutsehariduse reformimise toetamine jagades Eesti kutsehariduse kogemust. M&otilde;lema riigi ministeeriumid on t&auml;helepanu p&ouml;&ouml;ranud olulistele reformimise aspektidele nagu &otilde;igusraamistik ja finantseerimismudelid. Samuti on kaasatud senisest enam t&ouml;&ouml;andjaid, kes toetavad reformide rakendamist kutsehariduses.</p> <p>T&auml;naseks on omavahel kogemusi vahetanud ja koost&ouml;&ouml;partnerid olnud kaheksa Gruusia ja kaheksa Eesti kutse&otilde;ppeasutust. Partnerite koost&ouml;&ouml; on aidanud kohalikul tasandil ellu viia valitsuse poliitikaid.</p> <p><strong>Mida on 10 aastaga tehtud?</strong></p> <p><em>Kutsekooli juhtimise arendamine kvaliteedijuhtimise aspektist.</em> <br />Tegevus on suunatud koolidirektoritele ja koolide juhtkondadele. Eesti projektipartnerid toetasid Gruusia kutse&otilde;ppeasutusi kooli sisehindamise raportite ja arenguplaanide koostamisel, n&auml;iteks kuidas hinnata t&ouml;&ouml;tajaid ja keskkonda, kuidas koguda ja kasutada statistikat, kuidas monitoorida ja hinnata rakendamise protsesse.</p> <p><em>&Otilde;ppekava arendamine vastavalt t&ouml;&ouml;turu vajadustele.</em><br />Eesti ja Gruusia &otilde;petajad on v&auml;lja t&ouml;&ouml;tanud 20 &otilde;piv&auml;ljundit, mis baseeruvad &otilde;ppekaval v&otilde;i moodulitel, sisaldades uusi teadmisi ja &otilde;petamise praktikaid ning tehnoloogiaid.</p> <p><em>Uue &otilde;ppekava rakendamine n&otilde;uab uusi oskusi ja teadmisi ka &otilde;petajatelt.</em><br />Projekti raames koolitati &otilde;petajaid didaktika ning andragoogika aspektidest ja hindamistehnikate vallas. Erinevatel koolitustel osales kokku 60 Gruusia &otilde;petajat ja 32 &otilde;petajat k&auml;isid Eesti kutsekoolides stažeerimas.</p> <p><em>Projekt on aidanud edendada partnerlust, et luua hea koost&ouml;&ouml;v&otilde;rgustik.</em><br />Lisaks v&auml;ljakujunenud professionaalsele partnerlusele Eesti ja Gruusia koolide juhtkonna ning &otilde;petajate vahel on projekt andnud Gruusia koolidele v&otilde;imaluse arendada koost&ouml;&ouml;d ja kaasata senisest enam Gruusia ettev&otilde;tjaid.</p> <p><em>Kutseharidus on sinu v&otilde;imalus.</em><br />Projektis jagati ka Eesti kogemusi kutsehariduse populariseerimisest. Nii tutvustati s&uuml;ndmusi, mida Eestis kutsehariduse vallas organiseeritakse v&otilde;i millest kutse&otilde;ppurite osav&otilde;ttu koordineeritakse, nt WorldSkills, EuroSkills ja Eesti kutsehariduse suurs&uuml;ndmus Noor Meister. Gruusia partneritel oli v&otilde;imalus k&uuml;lastada ja &otilde;ppida suurs&uuml;ndmuse Noor Meister korraldust nii Innovelt kui ka kutsekoolidelt.</p> <p></p> <p>Projekti on toetanud Eesti V&auml;lisministeerium.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=472Innove pakub toetuse saajatele riigihangete eelnõustamist2015-10-08<p>Innove n&otilde;ustab oma toetuse saajaid riigihangetega seotud k&uuml;simustes. Eeln&otilde;ustamine on vabatahtlik.&nbsp;</p> <p></p> <p><a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/riigihangete-noustamine"><strong>Loe t&auml;psemalt</strong></a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=469Aasta haridusteoks kuulutati Räpina Aianduskooli projekt ”1000 sõpra”2015-10-05<p>Tartus, Vanemuise Kontserdimajas toimunud &uuml;leriigilisel Aasta &Otilde;petaja auhinnagalal "Eestimaa &otilde;pib ja t&auml;nab" kuulutati aasta haridusteoks R&auml;pina Aianduskooli projekt &bdquo;1000 s&otilde;pra&ldquo;.</p> <p></p> <p><a href="https://hm.ee/et/uudised/aasta-haridusteoks-kuulutati-rapina-aianduskooli-projekt-1000-sopra">Loe edasi</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=466Konverents „Loov- ja uurimistööde kaudu huvitava koolini“2015-10-02<p><em>Kas teie kooli &otilde;pilased on koostanud m&otilde;ne suurep&auml;rase loov- v&otilde;i uurimist&ouml;&ouml;? Kas teie kooli &otilde;petajad on t&ouml;&ouml;de juhendamise kaudu v&otilde;tnud kasutusele uusi metoodikaid ja teinud koost&ouml;&ouml;d kolleegide ning kogukonnaga? Kas teie koolis koostatakse loov- ja uurimist&ouml;id paljudes eri ainevaldkondades?</em><br /><br />Riiklikest &otilde;ppekavadest tulenev n&otilde;ue loovt&ouml;&ouml;de tegemiseks pakub suurep&auml;rase v&otilde;imaluse &otilde;ppimise ja &otilde;petamise huvitavamaks muutmiseks. Loov l&auml;henemine erinevatele &otilde;ppeainetele on kahtlemata toonud uudsust &otilde;ppet&ouml;&ouml;sse, arendanud ja avanud &otilde;pilaste uurijapotentsiaali, loomingulisi v&otilde;imeid ning koost&ouml;&ouml;oskusi.<br /><br /><strong>Haridus- ja Teadusministeeriumi algatus Huvitav Kool ja SA Innove ootavad teid konverentsile, mille keskmes on loov- ja uurimist&ouml;&ouml;de l&auml;biviimine p&otilde;hikoolis ja g&uuml;mnaasiumis.</strong><br /><br /><strong>P&Otilde;HIKOOL</strong><br />Kutsume teid jagama oma kooli kogemusi ja n&auml;iteid sellest, kuidas viiakse teie koolis l&auml;bi III kooliastme loovt&ouml;id. Kui teil on k&otilde;nekaid n&auml;iteid loovt&ouml;&ouml;de koostamisest ka nooremates kooliastmetes, on needki teretulnud.<br />Ootame l&uuml;hitutvustusi selle kohta, kuidas saavad &otilde;pilased valida endale loovt&ouml;&ouml;de teemad, kuidas on kooli tasandil toimunud loovt&ouml;&ouml;de l&auml;biviimise juhendi v&auml;ljat&ouml;&ouml;tamine ja protsessi koordineerimine, &otilde;petajate omavaheline koost&ouml;&ouml; ning ainete vaheline l&otilde;iming, &otilde;pilaste juhendamine ja t&ouml;&ouml;de hindamine, kooliv&auml;liste juhendajate kaasamine.<br /><strong><br />G&Uuml;MNAASIUM</strong><br />Kutsume teid jagama oma kogemusi ja n&auml;iteid selle kohta, kuidas olete oma koolis korraldanud g&uuml;mnaasiumiastme uurimis- ja praktiliste t&ouml;&ouml;de l&auml;biviimise. Ootame l&uuml;hitutvustusi sellest, kuidas toimub teie koolis protsessi koordineerimine, &otilde;petajate koost&ouml;&ouml; ja ainete vahelise l&otilde;imingu rakendamine, t&ouml;&ouml;de juhendamine, retsenseerimine ja hindamine, t&ouml;&ouml;de kaitsmine ning kooliv&auml;liste juhendajate kaasamine.<br /><br /><strong>Ootame teie praktilise kogemuse l&uuml;hitutvustusi 23. oktoobriks</strong>. Tutvustused esitanud koolidel on v&otilde;imalus &uuml;les astuda konverentsil <strong>&bdquo;Loov- ja uurimist&ouml;&ouml;de kaudu huvitava koolini&ldquo;, mis toimub 15. detsembril 2015 Tartus.</strong> Samuti soovime koolide n&auml;iteid kasutada erinevatele kooliastmetele m&otilde;eldud loov-, uurimis- ja praktiliste t&ouml;&ouml;de juhendmaterjalide koostamisel.<br /><br />L&uuml;hitutvustus oma kooli kogemusest palume saata 23. oktoobriks aadressile inge.raudsepp@innove.ee. Hiljemalt 10. novembriks anname teada, kas teie esitlus on valitud konverentsi ettekannete hulka.</p> <p><br /><em>Lisainfot jagab Inge Raudsepp, tel 735 0637, e-post: <a href="mailto:inge.raudsepp@innove.ee">inge.raudsepp@innove.ee</a></em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=465Õpetajate päeva tähistatakse üleriigilise auhinnagalaga2015-10-02<p>Laup&auml;eval, 3. oktoobril kell 19 algab Vanemuise Kontserdimajas Aasta &Otilde;petaja auhinnagala "Eestimaa &otilde;pib ja t&auml;nab". Otse&uuml;lekande teeb Eesti Televisioon.&nbsp;</p> <p>Aasta &Otilde;petaja gala eesm&auml;rk on esile t&otilde;sta haridust&ouml;&ouml;tajaid ja hariduse toetajaid, kes panustavad noorte heasse k&auml;ek&auml;iku ja kelle t&ouml;&ouml; on teistele eeskujuks.</p> <p>Galal jagatakse tunnustust j&auml;rgmistes kategooriates: aasta lasteaia&otilde;petaja, aasta klassi&otilde;petaja, aasta p&otilde;hikooli&otilde;petaja, aasta g&uuml;mnaasiumi&otilde;petaja, aasta kutse&otilde;ppeasutuse &otilde;petaja, aasta klassijuhataja, aasta &otilde;ppeasutuse juht, aasta &otilde;ppej&otilde;ud, aasta suunaja, aasta hariduse s&otilde;ber, aasta tegu hariduses, aasta &otilde;ppurid ning aasta juhendaja. Uuendusena lisandusid t&auml;navu &otilde;ppej&otilde;u ja suunaja &ndash; hariduse tugiteenuste spetsialistid, sealhulgas karj&auml;&auml;rispetsialistid &ndash; kategooriad.</p> <p>Tunnustuskonkursile said kandidaate esitada k&otilde;ik soovijad, kokku tehti seda enam kui 1200 korral. Parimatest parimate v&auml;ljaselgitamiseks tegid t&ouml;&ouml;d maakondlikud komisjonid, k&otilde;rghariduse komisjon ja seej&auml;rel &uuml;leriigiline komisjon, kuhu kuulusid haridusega seotud organisatsioonide esindajad.</p> <p>Lisaks autasustamisele on Ain M&auml;eotsa lavastatud gala programmis ka koolielu kujutavad sket&scaron;id tuntud n&auml;itlejate esituses ning meeleolu loovad aasta parim koolib&auml;nd Ol' Mill, Birgit Sarrap, Ivo Linna, C-Jam, Easylegs Crew, Estonian Dream Bigband ning Tallinna Poistekoor. &Otilde;htu- ja saatejuhid on aasta p&otilde;hikooli&otilde;petaja 2014 Lydia Rahula ja n&auml;itleja Andrus Vaarik.</p> <p><br />Tunnustus&uuml;rituse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium, sihtasutus Innove ning Eesti Haridust&ouml;&ouml;tajate Liit.</p> <p><br />Lisainfo: <a href="http://www.hm.ee/et/gala">http://www.hm.ee/et/gala</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=464Pingeridade koostamisest keeleeksamitel2015-09-22<p>Eesti riik on v&otilde;&otilde;rkeelte &otilde;ppimise, &otilde;petamise ja hindamise ajakohastamisel v&otilde;tnud aluseks Euroopa keele&otilde;ppe raamdokumendi ja selle keeleoskuse tasemed. &Otilde;ppekava keeleoskustasemetel p&otilde;hineb ka keeleeksamite s&uuml;steem: alates 2014. aastast ei anta v&otilde;&otilde;rkeeleeksamite tulemusi enam v&auml;lja punktides, vaid keeleoskustasemena (vt <a href="http://www.innove.ee/UserFiles/Pressiteated/Riigieksamitepressikonverents_18_09_2015_l&otilde;plik_1.pdf">lisainfot</a>).</p> <p>Ehkki koolide pingeridade koostajad ei pretendeeri endi s&otilde;nul &bdquo;absoluutsele t&otilde;ele&ldquo;, on taolistel tabelitel, kus ei ole arvestatud taustaandmeid (vastavad memod, kommentaarid tabelite juures, riiklik &otilde;ppekava jne), eksitav ja negatiivne m&otilde;ju.<br /><br />N&auml;iteks on edetabelite aluseks v&otilde;etud ainult inglise keele eksamite tulemused, j&auml;ttes t&auml;helepanuta keelevalikus olevad (v&otilde;imalik, et kooli esimese v&otilde;&otilde;rkeelena) prantsuse, saksa ja vene keele eksamite tulemused. Samal ajal on j&otilde;utud m&otilde;nes nn inglise keele koolis arvestatavatele tulemustele ka teistes v&otilde;&otilde;rkeeltes, kuid need tulemused on j&auml;etud kajastamata. Inglise keele riigieksam m&otilde;&otilde;tis &otilde;pilaste keeleoskust tasemetel B1 ja B2, C-tasemeid saavutanud eksaminandid on esitanud tunnistuse edukalt sooritatud rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele eksamilt.<br /><br />SA Innove prantsuse, saksa ja vene keele tasemete kaupa esitatud tabelis on eraldi veerg taseme mitte-saavutanute kohta, kelle nimetamine edetabelites &bdquo;l&auml;bikukkujateks&ldquo; on vale, sest tegemist on eksaminandidega, kes ei saavutanud oma valitud eksamil (olenevalt keelest B1, B2, ka B2/C1) keeleoskustaset.</p> <p>T&auml;nu keeleoskustasemetele on t&auml;nastel g&uuml;mnaasiumil&otilde;petajatel v&otilde;imalik oma keeleoskust paindlikult t&otilde;endada: valikuv&otilde;imalustes on neli v&otilde;&otilde;rkeelt, neli keeleoskuse taset (&otilde;ppekavas n&otilde;utud B1, B2, &otilde;ppekava n&otilde;udmistest k&otilde;rgemad C1, C2-tasemed), 26 erinevat eksamit (riigieksam, omal k&auml;el sooritatud rahvusvahelistelt tunnustatud eksamid, Innove vahendatavad rahvusvahelised eksamid). Tausta, miks ei ole sellises eksamite paljususes v&otilde;imalik leida &uuml;heseid asjakohaseid kriteeriume pingeridade koostamiseks, avab aastatagune T&otilde;nu Tenderi <a href="http://opleht.ee/18490-voorkeele-riigieksamitest-ja-koolide-edetabelitest">artikkel.</a></p> <p>&Uuml;lal nimetatud p&otilde;hjustel v&otilde;ivad taolised pingeread (punkte ja/v&otilde;i keeleoskustasemeid reastades) viia meid &uuml;ha kaugemale eesm&auml;rgist hoolitseda muuhulgas selle eest, et &bdquo;g&uuml;mnaasiumil&otilde;petaja omandaks lisaks emakeeleoskusele iseseisva keelekasutaja taseme v&auml;hemalt kahes v&otilde;&otilde;rkeeles&ldquo; , kuna avalikult v&auml;&auml;rtustatakse ainult inglise keele oskust.&nbsp;Meie k&otilde;igi &uuml;hine eesm&auml;rk on v&auml;&auml;rtustada seda, et Eesti koolide &otilde;pilastel on v&otilde;imalus arendada oma oskusi mitmes erinevas keeles.</p> <p>K&auml;esoleval aastal oli taas terve rida koole, mille &otilde;pilased sooritasid eksameid rohkem kui &uuml;hes v&otilde;&otilde;rkeeles vt tabelit <em><a href="http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-statistika/riigieksamite-statistika-2015">V&otilde;&otilde;rkeeleeksamid koolide ja tasemete kaupa</a></em>.</p> <p><br /><em>Soovime, et edaspidi saaksid koolid olla erinevate keeleeksamite valikul julgemad ega peaks kartma v&otilde;imalike v&auml;&auml;rt&otilde;lgenduste tagaj&auml;rgi.</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=463Koolid tutvustavad Huvitava Kooli koostööprojektide tulemusi2015-09-21<p><b>Kutsume k&otilde;iki haridusuuendajaid ja -huvilisi kolmap&auml;eval, 23. septembril kell 11-15 webinarile, kus 27 kooli esindajad tutvustavad uuenduslike koost&ouml;&ouml;projektide tulemusi. </b></p> <p>Aasta eest kuulutas algatus Huvitav Kool koost&ouml;&ouml;s Innovega v&auml;lja &uuml;ldshariduskoolide konkursi &bdquo;&Uuml;ld&otilde;petus ja ainetevaheline l&otilde;iming kooli &otilde;ppekava rakendamisel&ldquo;. Konkursi eesm&auml;rk oli toetada koost&ouml;&ouml;d erinevate koolide vahel, luua v&otilde;imalusi kogemuste vahetamiseks &uuml;ld&otilde;petuse ja ainetevahelise l&otilde;imingu rakendamisest ning anda &otilde;petajatele v&otilde;imalus arendada oma professionaalsust koolitajana ja &otilde;ppeprotsessi arendajana.<br /><br />27 kooli viis kokku l&auml;bi 12 koost&ouml;&ouml;projekti, mille tulemusi n&uuml;&uuml;d webinaril paneelarutelu vormis tutvustatakse. Koost&ouml;&ouml;d tehti n&auml;iteks &otilde;petajate digip&auml;devuste, uuenduslike &otilde;ppemeetodite, kooli ja kogukonna koost&ouml;&ouml;, paikkonna kultuuri tutvustamise ja keelek&uuml;mbluse arendamiseks. Arutelus keskendutakse sellele, milliseid muutusi &otilde;ppimises ja &otilde;petamises on koost&ouml;&ouml;projektis osalemine koolis kaasa toonud.</p> <p>Webinari saab j&auml;lgida otse&uuml;lekandes kell 11-15 <a href="http://www.eventmedia.ee/artko/">http://www.eventmedia.ee/artko/</a> ning hiljem ka j&auml;relvaadata.&nbsp;Webinari l&auml;biviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.</p> <p><br />Lisainfo: Pille Liblik, algatuse Huvitav Kool koordinaator, <br />tel 735 4018, e-post <a href="mailto:pille.liblik@hm.ee">pille.liblik@hm.ee</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=476Paari aastaga eesti keel suhu2015-09-20<p>Vao varjupaigataotlejate keskusest m&otilde;ne kilomeetri kaugusel asub vanas m&otilde;isahoones pisike Kiltsi p&otilde;hikool. Kui haridus- ja teadusministeerium hakkab koole siia saabuvate pagulaste &otilde;petamiseks ette valmistama alles tuleval aastal, siis selles 60 &otilde;pilasega koolis on see juba reaalsus.</p> <p>Vao keskuse lapsed k&auml;ed r&uuml;pes elamisluba ootama ei j&auml;&auml;. Nad l&auml;hevad kohe kooli ja hakkavad eesti keeles &otilde;ppima.</p> <p>Enamasti minnakse just Kiltsisse, vanemad lapsed vahel Tapale venekeelsesse p&otilde;hikooli, kuid t&auml;navu l&auml;ks &uuml;ks Ukraina poiss ka n&auml;iteks V&auml;ike-Maarjasse, sest seal saab maadlustrennis k&auml;ia.</p> <p><a href="http://www.postimees.ee/3334419/paari-aastaga-eesti-keel-suhu">Loe edasi</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=4622015. a riigieksamite pressikonverentsi materjalid2015-09-18<p>T&auml;na, 18. septembril kell 11.00 tutvustati Innoves 2015. aasta riigieksamite statistilisi tulemusi.&nbsp;</p> <p>Tulemustest andsid &uuml;levaate SA Innove hariduse agentuuri juht Tanel Oppi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi v&auml;lishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo.&nbsp;</p> <p><br /><br /><strong>Pressikonverentsi materjalid:</strong> <br /><br /><strong>- <a href="/UserFiles/Pressiteated/Riigieksamitepressikonverents_18_09_2015_l&otilde;plik_1.pdf" title="Riigieksamitepressikonverents_18_09_2015_l&otilde;plik_1.pdf (561 KiB)">Pressikonverentsi memo&nbsp;</a></strong><br /><br /><strong>- <a href="http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-statistika/riigieksamite-statistika-2015">Statistika</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=460Reedel toimub riigieksamite tulemusi tutvustav pressikonverents2015-09-15<p>Reedel, 18. septembril kell 11.00 algab SA-s Innove (Tallinn, L&otilde;&otilde;tsa 4) pressikonverents, kus tutvustatakse 2015. a riigieksamite tulemusi.<br /><br />Tulemusi tutvustavad Innove hariduse agentuuri juht Tanel Oppi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi v&auml;lishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo.</p> <p><br />Kohtumiseni pressikonverentsil!</p> <p><br />Kogu 2015. a riigieksamite statistika on alates kell 11.00 k&auml;ttesaadav Innove kodulehelt.</p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=459Minister Jürgen Ligi tunnustas parimaid kutsemeistreid2015-09-11<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Eile, 10. septembril toimus kutse&otilde;ppurite maailmameistriv&otilde;istluse WorldSkills 2015 t&auml;nu&uuml;ritus, kus haridus- ja teadusminister J&uuml;rgen Ligi tunnustas Brasiiliast tubli tulemuse toonud Eesti delegatsiooni.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">WorldSkills 2015 v&otilde;istlusel osales kokku 1200 &otilde;ppurit 59 riigist. Eestit esindasid &uuml;heksa noort meistrit seitsmel erialal: veebidisain, maastikuehitus, infotehnoloogia, mehhatroonika, plaatimine, restoraniteenindus ja tislerit&ouml;&ouml;.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Eesti parima tulemuse tegi Haapsalu Kutsehariduskeskuse restoraniteenindaja K&auml;tlin Niinepuu, keda tunnustati meisterlikkuse ja Best of Nation medalitega. Teise meisterlikkuse medali t&otilde;i Eestile Tallinna Pol&uuml;tehnikumi veebidisainer Hendry Sadrak. Meisterlikkuse medaliga tunnustatakse v&otilde;istlusel WorldSkillsil noorte v&auml;ga h&auml;id kutseoskusi. Medali saavad need v&otilde;istlejad, kelle punktisumma &uuml;letab 500 piiri (maksimaalne punktisumma oli t&auml;navu 571).</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Suurv&otilde;istlus on v&otilde;imalus astuda &uuml;les noortel, kes on edukalt osalenud Eesti kutsemeistriv&otilde;istlustel. T&auml;navu on Eesti v&otilde;istlustest osa v&otilde;tnud enam kui 450 noort ning osalejate arv on iga aastaga kasvanud. Kutsemeistriv&otilde;istlustel osalemise populaarsus kasvab ka mujal maailmas, mis on noortele kindel m&auml;rk, et kutseharidus annab eeldused edukaks karj&auml;&auml;riks.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">WorldSkills 2015 toimus Sao Paolos 43. korda. J&auml;rgmine &uuml;lemaailmne kutse&otilde;ppurite j&otilde;uproov toimub 2017. aastal Abu Dhabis. Iga kahe aasta tagant peetav suurv&otilde;istlus on noortele t&auml;htsaim kutseoskuste testimise ja n&auml;itamise koht. Eesti koondis on maailmameistriv&otilde;istlustest osa v&otilde;tnud neljal korral. Noorte treeninguid ja osav&otilde;ttu &uuml;leilmsetel v&otilde;istlustel korraldab Sihtasutus Innove.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">SA Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">WorldSkills 2015 t&auml;nu&uuml;rituse galerii: </span><a href="http://bit.ly/WS15-t&auml;nu" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">http://bit.ly/WS15-t&auml;nu</a></p> <p><b>&nbsp;</b></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=458Stipendiumid saksa keele õpetajatele2015-09-09<p></p> <p>Saksa keele &otilde;petajad saavad <strong>stipendiume</strong> taotleda Saksa V&auml;lissidemete &Uuml;hingu 2016. a korraldatavatel<strong> t&auml;iendkoolitustel osalemiseks.</strong></p> <p></p> <p>T&auml;psem info ja kandideerimisvorm on leitav <strong><a href="http://www.innove.ee/et/yldharidus/stipendiumid">Innove kodulehelt.</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=457Konkurss "Aasta võõrkeelealane tegu 2015"2015-09-08<p><strong>Veel saab esitata taotlusi Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskirjale &ldquo;Aasta v&otilde;&otilde;rkeelealane tegu 2015&Prime;. Taotlusi saab esitada 2015. aasta 10. septembrini.</strong><br /><br /><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=6ngpF6IPoeI">Vaata videofilmi,</a></strong> kus Innove keelekeskuse juhataja Kersti S&otilde;star tutvustab Euroopa Keele&otilde;ppe Tunnuskirja.&nbsp;<br /><br />Aasta v&otilde;&otilde;rkeelealane tegu 2015 v&otilde;ib olla tulemuslikult l&otilde;ppenud rahvusvaheline v&otilde;i kohalik projekt, mis innustas &otilde;ppima v&otilde;&otilde;rkeeli, oli omap&auml;rane ja pakkus uudseid lahendusi. Kandideerima on oodatud keele&otilde;ppeprojektid, -materjalid, -vahendid jne.<br /><br />Aasta v&otilde;&otilde;rkeelealane tegu v&otilde;ib olla ka festival, &otilde;piring, keelteklubi, v&otilde;&otilde;rkeelte &otilde;ppimise ja &otilde;petamise teemaline konverents vms &ndash; eelk&otilde;ige need tegevused, mis ei ole seotud formaalse &otilde;ppet&ouml;&ouml;ga. 2015 a eelisteemad:<br />&bull;<strong> Kaasav keele&otilde;pe</strong><br />&bull; <strong>Keeled ja sport</strong><br /><br />Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskiri on rahvusvaheline tunnustus. Tunnuskirja saajad valib esitatud kandidaatide hulgast v&auml;lja ž&uuml;rii. Silmapaistvamatele tunnuskirja laureaatidele antakse ka rahaline preemia. Tunnuskirjad ja preemiad antakse &uuml;le s&uuml;gisel, t&auml;psem info septembris.<br /><br /><strong>Loe eelisteemadest ja kandideerimisest l&auml;hemalt <a href="http://archimedes.ee/euroopa-keeleoppe-tunnuskiri/aasta-voorkeelealane-tegu/">SIIT.</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=456Omavalitsused plaanivad Euroopa Sotsiaalfondi toel luua 613 uut lapsehoiukohta2015-09-02<p><strong>31. augustil sulgus Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor meetmes &bdquo;Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0&ndash;7-aastastele lastele". Innovesse esitati 24 projektitaotlust, milles sooviti kokku toetust &uuml;le 4,2 miljoni euro. Juurde plaanitakse luua 613 uut lapsehoiukohta &uuml;le Eesti.</strong></p> <p>Kohalikud omavalitsused said taotlusi esitada lasteaia- v&otilde;i lapsehoiukohtade loomiseks. Uued lapsehoiukohad peavad aitama eelk&otilde;ige lapsevanematel t&ouml;&ouml;le naasta v&otilde;i t&ouml;&ouml;l k&auml;imist j&auml;tkata ning l&uuml;hendama kohalike omavalitsuste lasteaiaj&auml;rjekordi. Omavalitsused v&otilde;ivad projektide raames lapsehoiuteenuse osutamist v&otilde;i alushariduse andmist korraldada ise v&otilde;i hankida vastavad teenused erasektorist. Esitatud 24 projektist plaanib teenust sisse ostma hakata 5 omavalitsust. Taotlusi esitasid 23 eri omavalitsust, &uuml;ks omavalitsus esitas 2 projekti. Taotluse esitajate arvu poolest oli aktiivseim Harjumaa.<br /><br />SA Innove struktuuritoetuste agentuuri t&ouml;&ouml;elu keskuse juhataja &Uuml;lle Luide s&otilde;nul oli taotluste esitamise aktiivsus veidi tagasihoidlik, kuid siiski need omavalitsused, kellel lasteaia kohti nappis, kasutasid taotlemise v&otilde;imalust. &bdquo;Heameel on, et projektide hulgas on ka 5 sellist, milles planeeritakse pakkuda eriilmelisi lapsehoiukohti. Need on erivajadustega lastele sobivad hoiuv&otilde;imalused v&otilde;i ka ebastandardsetel aegadel t&ouml;&ouml;tavad hoiukohad, n&auml;iteks &otilde;htu, &ouml;&ouml;- ja n&auml;dalavahetuse hoiud, mis lapsevanematele, kes ei t&ouml;&ouml;ta tavap&auml;rastel kellaaegadel, on suureks abiks,&ldquo; t&otilde;deb Luide.</p> <p>SA Innove vaatab esitatud projektitaotlused l&auml;bi ning kui need on m&auml;&auml;ruse tingimustele vastavad, siis on v&otilde;imalik need ka k&otilde;ik rahastada. Kokku sooviti projektides toetust &uuml;le 4,2 miljoni euro ja taotlusvooru maht on &uuml;le 4,8 miljoni euro.<br /><br />Toetuse saajad selguvad hiljemalt novembris.</p> <p><br />T&auml;iendavat teavet meetme kohta leiab <a href="http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/lapsehoid">SA Innove</a> ja <a href="http://sm.ee/et/esf-avatud-taotlusvoorud">Sotsiaalministeeriumi</a> kodulehtedelt.</p> <p><br />Lisainfo:<br />Mari Annus<br />mari.annus@innove.ee<br />Tel. 735 0534, 52 76159</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=436Käimas on HEV-õppevara tellimine uueks õppeaastaks2015-08-18<p>Tellimust vormistades lisage kindlasti kontaktandmed ja t&auml;pne kohaletoimetamise aadress.</p> <p>Palun <strong>tellige vastavalt 2015. s&uuml;gisel vastavates klassides &otilde;ppima asuvate &otilde;pilaste arvule</strong>, st v&auml;ltige n-&ouml; igaks juhuks ette v&otilde;i lisaeksemplaride tellimist.</p> <p></p> <p><strong>Tellimused toimetab</strong> koolidesse <b>Omniva kuller</b>. Kullerile tasub tellimuse saaja, st kool.</p> <p><b>AS Eesti Posti</b> lepingulised &auml;rikliendid saavad tasuda arve alusel v&otilde;i <b>Omniva</b> lepingulised &auml;rikliendid saavad tasuda arve alusel.</p> <p><br /><strong>Tasumise v&otilde;imalusi on kaks:</strong><br />&bull; Sularahas kohapeal saadetise k&auml;ttesaamisel, kuller annab tasumise kohta kviitungi.<br />&bull; Eesti Posti lepingulised &auml;rikliendid saavad tasuda arve alusel.</p> <p>Materjalid on <strong>&otilde;pilastele endiselt tasuta.</strong></p> <p><strong>&Uuml;levaate olemasolevast &otilde;ppevarast</strong> saab ka hev-programmi kodulehelt <a href="http://www.hev.edu.ee/">www.hev.edu.ee</a>.<br />Samas saab ka k&otilde;iki valminud materjale tasuta alla laadida.</p> <p><br />Ootame tellimusi <strong><a href="http://www.innove.ee/et/e-pood/hev-oppevara">Innove e-poes!</a></strong></p> <p>&Otilde;ppematerjalid saadetakse koolidesse alates augusti kolmandast n&auml;dalast.</p> <p><br /><em>Lisainfo:</em><br /><em>Reilika Kaasik</em><br /><em><a href="mailto:reilika.kaasik@innove.ee">reilika.kaasik@innove.ee</a></em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=453Eesti toob Brasiiliast koju medalid restoraniteeninduses ja veebidisainis2015-08-17<p class="img-right"><img src="/UserFiles/Uudised/thumbs/__thumb_-2-WS 2015 (1).jpg" /></p> <p><b>Eesti toob Brasiiliast, Sao Paolos l&otilde;ppenud &uuml;lemaailmsetelt kutsemeistriv&otilde;istlustelt WorldSkills 2015 koju meisterlikkuse medalid restoraniteeninduses ja veebidisainis. Eesti parima tulemuse tegi restoraniteenindaja K&auml;tlin Niinepuu, keda tunnustati ka <i>Best of Nation</i> medaliga.&nbsp;Restoraniteeninduse alal astus Eesti &uuml;les esmakordselt. </b></p> <p>K&auml;tlin Niinepuu kommentaar peale tulemuste teadasaamist oli emotsionaalne: &bdquo;WorldSkills 2015 oli uskumatult v&otilde;imas ja minu jaoks &auml;ge kogemus kogu eluks!&nbsp; V&otilde;itsin <i>Best of Nation</i> ja <i>Exellence</i> medalid - seda tunnet ei anna kirjeldada!&ldquo;&nbsp; Teise meisterlikkuse medali t&otilde;i Eestile veebidisainer Hendry Sadrak.&nbsp;</p> <p>Meisterlikkuse medaliga tunnustatakse v&otilde;istlusel WorldSkills noorte v&auml;ga h&auml;id kutseoskusi. Medali saavad need v&otilde;istlejad, kelle punktisumma &uuml;letab 500 piiri (maksimaalne punktisumma oli t&auml;navu 571).</p> <p>Maailmameistriv&otilde;istlustel WorldSkills esindasid Eestit noored meistrid seitsmel erialal: Tallinna Pol&uuml;tehnikumist veebidisainer Hendry Sadrak,&nbsp; Luua Metsanduskoolist maastikuehitajad Arlis Vaagen ja Mihkel Kajanus,&nbsp; Viljandi Kutse&otilde;ppekeskusest IT-spetsialist Tanel Peep, Tallinna T&ouml;&ouml;stushariduskeskusest mehhatroonikud Roland Roman Puiestik ja Johan Arus, Rakvere Ametikoolist plaatija Olav Leisson ning Haapsalu Kutsehariduskeskusest restoraniteenindaja K&auml;tlin Niinepuu ja tisler Ego Orumaa.&nbsp;</p> <p>WorldSkills 2015 v&otilde;istlusel osales kokku 1200 &otilde;ppurit 59 riigist. &Uuml;ritus on v&otilde;imaluseks astuda &uuml;les noortel, kes on edukalt osalenud Eesti kutsemeistriv&otilde;istlustel. Sel aastal on Eesti v&otilde;istlustest osa v&otilde;tnud enam kui 450 noort ning osalejate arv on iga aastaga kasvanud. Kutsemeistriv&otilde;istlustel osalemise populaarsus kasvab ka mujal maailmas, mis on noortele kindel m&auml;rk, et kutseharidus annab eeldused edukaks karj&auml;&auml;riks.</p> <p>WorldSkills 2015 toimus 12.-16. augustini Brasiilias Sao Paolos<b> </b>43. korda. Iga kahe aasta tagant peetav suurv&otilde;istlus on noortele t&auml;htsaim kutseoskuste testimise ja n&auml;itamise koht. Eesti koondis on maailmameistriv&otilde;istlustest osa v&otilde;tnud neljal korral. Noorte treeninguid ja osav&otilde;ttu &uuml;leilmsetel v&otilde;istlustel korraldab Sihtasutus Innove.</p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></p> <p>Eesti meeskond j&otilde;uab Tallinna lennujaama kl 23.30 ja 00.20.&nbsp;<br />&nbsp;</p> <p>Infot <a href="http://bit.ly/1MiwMoy">Eesti esindusest Brasiilias&nbsp;</a></p> <p>Info <a href="http://www.worldskillssaopaulo2015.com/en/">WorldSkills&acute;i kohta&nbsp;</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=452Innove käis Paide Arvamusfestivalil2015-08-16<p><strong>Reedel ja laup&auml;eval toimus Paides juba kolmas Arvamusfestival. Laup&auml;eval, 15. augustil oli ka Innove uutmoodi &otilde;ppimise alal v&auml;ljas teemaga &bdquo;Elukool v&otilde;i elukestev &otilde;pe &ndash; kus &otilde;pime eluks tegelikult vajalikke oskusi?&ldquo;</strong></p> <p><em>Juttu oli sellest, et t&auml;nap&auml;ev eeldab inimeselt suutlikkust teha pidevalt ja v&auml;ga erinevaid valikuid oma elus ja karj&auml;&auml;ris, &uuml;mber &otilde;ppida, ennast t&auml;iendada ja areneda &ndash; elukestvat &otilde;pet. &Otilde;ppimine nii p&otilde;hikoolis ja g&uuml;mnaasiumis kui ka kutse- ja t&auml;iskasvanuhariduses peab toetama vastavate v&otilde;imete, oskuste ja hoiaku kujunemist. Kuidas leiaks iga Eesti inimene just endale &otilde;iged teed ja valikud? Kuidas tagada, et hariduses poleks tupikteid ning iga inimese potentsiaal leiaks t&auml;ieliku rakenduse? Mida saavad selleks teha hariduse korraldajad, t&ouml;&ouml;andjad, &otilde;ppijad ise?</em></p> <p>Arutlesid&nbsp;<strong>Piret Tatunts</strong> (Tartumaa Rajaleidja keskuse juht), <strong>Marko Ala</strong> (Oot-oot tegevjuht), <strong>Andrus M&otilde;ttus</strong> (Tartu Kutsehariduskeskuse direktor) ja <strong>Vahur Ausmees</strong> (Tallinki personalidirektor). Modereeris <strong>Mari Karm.</strong></p> <p><em>Arutelust j&auml;i k&otilde;lama, et igal inimesel on oma tee ja inimeste eluvalikud ja valikute tegemise hetked ongi erinevad.&nbsp;Elukool tuleb niikuinii ja elukestev &otilde;pe on t&auml;nases maailmas paratamatu. Iga paneelis osaleja sai ka v&auml;lja &ouml;elda,&nbsp;mida tema isiklikult oma m&otilde;juulatuses &auml;ra teeb elukestva &otilde;ppe toetuseks.&nbsp;<br /><br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=BpMOBiADVwY">Vaata videol&otilde;iku,</a> kus Tartumaa Rajaleidja keskuse juht Piret Tatunts r&auml;&auml;gib, millised m&otilde;tted j&auml;id arutelust enim k&otilde;lama. Teised videod on leitavad <a href="https://www.youtube.com/channel/UCDoVlLw0kkvNBIuUuRRywwg">siit</a>.</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=447Omavalitsused saavad toetust taotleda lapsehoiukohtade loomiseks2015-08-15<p>29. juunist kuni 31. augustini on avatud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor suuna &bdquo;Sotsiaalse kaasatuse suurendamine&ldquo;<strong>meetmes &bdquo;Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0&ndash;7-aastastele lastele".</strong>Kokku jagatakse projektidele 4 885 056 eurot Euroopa Sotsiaalfondi toetust, mis v&otilde;imaldab luua juurde ligi tuhat uut lasteaia- v&otilde;i lapsehoiukohta &uuml;le Eesti.&nbsp;<br /><br />Toetust on oodatud taotlema&nbsp;<strong>kohalikud omavalitsused,</strong>&nbsp;kes v&otilde;ivad lapsehoiuteenuse osutamist v&otilde;i alushariduse andmist korraldada ise v&otilde;i hankida vastavad teenused erasektorist. Projektide raames on abik&otilde;lblik &otilde;petaja, lapsehoidja ja lasteaia &otilde;petaja abi palgakulu.</p> <p>SA Innove struktuuritoetuste agentuuri t&ouml;&ouml;elu keskuse juhataja &Uuml;lle Luide s&otilde;nul peavad projekti raames loodavad lapsehoiukohad aitama eelk&otilde;ige lapsevanematel t&ouml;&ouml;le naasta v&otilde;i t&ouml;&ouml;l k&auml;imist j&auml;tkata ning l&uuml;hendama kohalike omavalitsuste lasteaiaj&auml;rjekordi.</p> <p>Taotlusi saab Innovesse esitada&nbsp;<strong>29. juunist kuni 31. augustini 2015 kl 17.00.</strong>&nbsp;<br /><br /><strong><a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor">T&auml;iendav teave</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=450Brasiilias astuvad võistlustulle üheksa Eesti noort meistrit2015-08-12<h3><b style="font-size: 10px;">T&auml;na algavad Brasiilias Sao Paolos &uuml;lemaailmsed kutsemeistriv&otilde;istlused WorldSkills 2015. V&otilde;istlustel osalevad 1200 &otilde;ppurit 63 riigist, Eestit esindavad &uuml;heksa noort meistrit</b><span style="font-size: 10px;">.</span></h3> <p><br /> Haridus- ja Teadusministeeriumi &uuml;ld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets: &bdquo;Kutse&otilde;pe kogub populaarsust kogu maailmas ning on r&otilde;&otilde;m t&otilde;deda, et Eesti noored on mitmetel erialadel oma oskustelt maailma tipus. &Otilde;pipoisist meistriks saamise protsess on Eesti kutsehariduskorralduses hetkel oluliselt t&auml;iendamisel ning koost&ouml;&ouml;s ettev&otilde;tjatega s&uuml;nnib meistreid igal aastal aina rohkem.&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kutse&otilde;ppurite maailmameistriv&otilde;istlustel esindavad Eestit noored meistrid eri kutsekoolidest. V&otilde;istlustulle astuvad seitsme eriala kutse&otilde;ppurid: mehhatroonikud, maastikuehitajad, m&ouml;&ouml;blitisler, plaatija, infotehnoloog, veebidisainer&nbsp; ja restoraniteenindaja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>WorldSkills on hea v&otilde;imalus noortele, kes on edukalt osalenud Eesti kutsemeistriv&otilde;istlustel. Sel aastal on Eesti v&otilde;istlustest osa v&otilde;tnud enam kui 450 noort ning osalejate arv on iga aastaga kasvanud. Kutsemeistriv&otilde;istlustel osalemise populaarsus kasvab ka mujal maailmas, mis on noortele kindel m&auml;rk, et kutseharidus annab eeldused edukaks karj&auml;&auml;riks.</p> <p>&nbsp;</p> <p>T&auml;navu toimub WorldSkills 43. korda ning v&otilde;istlused kestavad 16. augustini. Iga kahe aasta tagant peetav suurv&otilde;istlus on noortele t&auml;htsaim kutseoskuste testimise ja n&auml;itamise koht. Eesti koondis on maailmameistriv&otilde;istlustest osa v&otilde;tnud neljal korral, seni on parimaks soorituseks olnud k&uuml;mnes koht ning koju on toodud neli meisterlikkuse medalit. Noorte treeninguid ja osav&otilde;ttu &uuml;leilmsetel v&otilde;istlustel korraldab Sihtasutus Innove.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>SA Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Lisatud foto Eesti meeskonnast avatseremoonial. Foto: WorldSkills 2015</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>Infot Eesti esindusest Brasiilias: <a href="http://bit.ly/1MiwMoy">http://bit.ly/1MiwMoy</a></p> <p>L&auml;hem teave WorldSkillsi kohta: <a href="http://www.worldskillssaopaulo2015.com/en/">http://www.worldskillssaopaulo2015.com/en/</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=449Innove kutsub Arvamusfestivali Õpiorgu hariduse teemadel kaasa rääkima2015-08-10<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Arvamusfestivali &Otilde;piorus toimub kahe p&auml;eva jooksul s.o 14. ja 15. augustil, neljal arutelualal on tosin inspireerivat m&otilde;ttevahetust haridusega seotud teemadel.</span></p> <p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Innove poolt algatatud teema&nbsp;</b><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&bdquo;Elukool v&otilde;i elukestev &otilde;pe &ndash; kus &otilde;pime eluks tegelikult vajalikke oskusi?&ldquo; on laval ja arutlusel laup&auml;eval, 15. augustil kell 15.00-16.30 uutmoodi &otilde;ppimise alal.</strong></p> <p><em style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Teemas tuleb juttu sellest, et t&auml;nap&auml;ev eeldab inimeselt suutlikkust teha pidevalt ja v&auml;ga erinevaid valikuid oma elus ja karj&auml;&auml;ris, &uuml;mber &otilde;ppida, ennast t&auml;iendada ja areneda &ndash; elukestvat &otilde;pet. &Otilde;ppimine nii p&otilde;hikoolis ja g&uuml;mnaasiumis kui ka kutse- ja t&auml;iskasvanuhariduses peab toetama vastavate v&otilde;imete, oskuste ja hoiaku kujunemist. Kuidas leiaks iga Eesti inimene just endale &otilde;iged teed ja valikud? Kuidas tagada, et hariduses poleks tupikteid ning iga inimese potentsiaal leiaks t&auml;ieliku rakenduse? Mida saavad selleks teha hariduse korraldajad, t&ouml;&ouml;andjad, &otilde;ppijad ise?</em></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Arutavad </span><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Piret Tatunts</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> (Tartumaa Rajaleidja keskuse juht), </span><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Marko Ala</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> (Oot-oot tegevjuht), </span><strong>Andrus M&otilde;ttus</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> (Tartu Kutsehariduskeskuse direktor) ja </span><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Vahur Ausmees</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> (Tallinki personalidirektor). Modereerib </span><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Mari Karm.</strong></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Ootame k&otilde;iki hariduse valdkonna ja selles kaasa r&auml;&auml;kida soovivaid inimesi kaasa m&otilde;tlema!</span></p> <p></p> <p>Arvamusfestivali <strong><a href="http://huvitavkool.blogspot.com/2015/06/arvamusfestivali-opiorg.html">&Otilde;pioru kava</a></strong> ja p&otilde;hjalik info.<br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&Otilde;pioru kommuun </span><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="https://www.facebook.com/events/1673521946202759/" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Facebookis.<br /></a></strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Arvamusfestivali </span><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="https://www.facebook.com/Arvamusfestival?fref=ts">Facebooki leht</a></strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> ja </span><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="http://www.arvamusfestival.ee/">koduleht.</a></strong></p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=448Õpipoisiõppe tähtsus ja maht Eesti kutsehariduses kasvab oluliselt2015-08-10<p>&Otilde;pipoisi- ehk t&ouml;&ouml;kohap&otilde;hine &otilde;pe toimub v&auml;hemalt 2/3 ulatuses praktikakohas ettev&otilde;ttepoolse juhendaja k&auml;e all. See annab &otilde;pilasele v&otilde;imaluse samaaegselt teadmiste omandamisega saada ka erialal t&ouml;&ouml;tamise kogemus. Ettev&otilde;ttel v&otilde;imaldab &otilde;pipoisi&otilde;pe koolitada uusi ja olemasolevaid t&ouml;&ouml;tajaid.<br /><br />Minister J&uuml;rgen Ligi s&otilde;nul on &otilde;pipoisi&otilde;pe edukalt rakendunud paljudes L&auml;&auml;ne-Euroopa riikides. &bdquo;&Otilde;pipoisi&otilde;ppe suur pluss on see, et l&otilde;petamise j&auml;rel ei pea t&ouml;&ouml;le asudes uuesti &otilde;ppima asuma. T&ouml;&ouml;andja saab t&ouml;&ouml;taja, kes tegelikult ka teab ja oskab ning &otilde;pilane &otilde;pib just seda, mida tal t&ouml;&ouml;kohas teha on vaja,&ldquo; &uuml;tles J&uuml;rgen Ligi.<br /><br />&Otilde;pipoisi&otilde;ppes osalejale laienevad k&otilde;ik kutse&otilde;ppe &otilde;pilase tavap&auml;rased &otilde;igused &ndash; &otilde;pilaspilet, &otilde;ppetoetused, s&otilde;idukulu h&uuml;vitamine ja koolil&otilde;una. Erinevalt tava&otilde;pilasest makstakse &otilde;pipoisile ka t&ouml;&ouml;tasu.<br /><br />&Otilde;pipoisi&otilde;pe toimib enamasti suurettev&otilde;tte ja kutse&otilde;ppeasutuste koost&ouml;&ouml;s. Eelmisel &otilde;ppeaastal oli Eestis 617 &otilde;pipoissi. Eesm&auml;rk on &otilde;ppevormi levikut laiendada ja t&ouml;&ouml;tada v&auml;lja koost&ouml;&ouml;mudelid ka v&auml;ikeettev&otilde;tete jaoks. Samuti piloteeritakse &otilde;pipoisi&otilde;pet k&otilde;rgkoolides.<br /><br />Paketiga toetatakse lisaks &otilde;pipoisi&otilde;ppele ka praktikakorralduse arendamist nii kutse- kui k&otilde;rghariduses, k&otilde;rgkoolide ja kutse&otilde;ppeasutuste koost&ouml;&ouml;d praktika arendamisel, koost&ouml;&ouml;s t&ouml;&ouml;tatakse v&auml;lja juhendmaterjale ning tutvustatakse &otilde;ppimisv&otilde;imalusi kutsehariduses.<br /><em><br />Toetuse kogumaht on 18,5 miljonit eurot, millest ca 15,7 miljonit eurot tuleb Euroopa Sotsiaalfondist ja 2,8 miljonit eurot on riiklik kaasfinantseering. Tegevused viib ellu SA Innove koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga ja see on osa Eesti elukestva &otilde;ppe strateegia 2020 programmist &bdquo;T&ouml;&ouml;turu ja &otilde;ppe tihedam seostamine&ldquo;.</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=446Eesti riik ja ESF panustavad 6,8 miljonit pedagoogide arendamisse2015-07-24<p>Innove koos haridus- ja teadusministeeriumi ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega hakkab ellu viima erinevaid tegevusi, et toetada koolijuhtide ja &otilde;petajate professionaalset arengut.</p> <p>Haridus- ja teadusminister J&uuml;rgen Ligi kinnitas k&auml;skkirja, millega riik suunab Eesti &otilde;petajate ning koolijuhtide professionaalse arengu toetamisse 6,8 miljonit eurot.</p> <p>Riik hakkab pakkuma alustavatele juhtidele vajadusel mentorit ja muudatuste juhtimisel arengupartnerit vajavale direktorile coach&rsquo;i tuge. Juhtide j&auml;relkasvule p&ouml;&ouml;ratakse t&auml;helepanu j&auml;relkasvuprogrammide toel. Koolijuhtidele luuakse v&otilde;imalused kogemuste vahetamiseks ja &uuml;ksteiselt &otilde;ppimiseks Eestis ja v&auml;lismaal, nii haridussektori sees kui selle v&auml;liselt. Kavas on luua arenduslahendused nii algajatele kui ka kogenud direktoritele.</p> <p>Haridus- ja teadusministeeriumi &otilde;petajaosakonna juhataja Kristi Mikiveri s&otilde;nul on p&auml;devad ja motiveeritud koolijuhid &uuml;ks olulisemaid eeldusi koolikultuuri muutmisel &otilde;ppijaid toetavaks. &bdquo;Seet&otilde;ttu on investeerimine juhtidesse kriitiliselt t&auml;htis. Nemad loovad keskkonna ja tekitavad koolimeeskonnas tahte &uuml;heskoos kasvada,&rdquo; s&otilde;nas Kristi Mikiver.</p> <p>&Otilde;petajate oskuste ja hoiakute arendamiseks toetatakse koost&ouml;&ouml;v&otilde;rgustike ja &otilde;pikogukondade tegevust. Kuna soovitud muutuse saavutamiseks ei piisa paari &otilde;petaja koolitamisest igas koolis, on olulisel kohal v&otilde;imalused koolimeeskondadel &uuml;heskoos ja &uuml;ksteiselt &otilde;ppida. M&auml;rkimisv&auml;&auml;rne osa kavandatavast t&auml;iendus&otilde;ppest on suunatud &otilde;petajate digip&auml;devuste arendamisele, et tehnoloogiat kasutataks &otilde;ppet&ouml;&ouml;s eesm&auml;rgip&auml;raselt ja oskuslikult.</p> <p>Enamik kavandatud tegevustest on suunatud l&auml;bivalt nii alus-, &uuml;ld-, kui kutsehariduses t&ouml;&ouml;tavatele &otilde;petajatele ja koolijuhtidele. Kutse&otilde;ppeasutustel on v&otilde;imalus koost&ouml;&ouml;s t&ouml;&ouml;andjatega panustada &otilde;petajate t&auml;iendus&otilde;ppesse.</p> <p>T&auml;iendus&otilde;ppest saab aastani 2019 osa enam kui 17 000 &otilde;petajat ja 1000 koolijuhti.</p> <p>Tegevustega toetatakse Eesti elukestva &otilde;ppe strateegia 2020 programmi &bdquo;P&auml;devad ja motiveeritud &otilde;petajad ning haridusasutuste juhid&rdquo; elluviimist, mille eesm&auml;rk on viia &otilde;petajate ja haridusasutuste juhtide arengu toetamine ning hindamine vastavusse n&uuml;&uuml;disaegse &otilde;pik&auml;situsega ning suurendada nende ametite k&ouml;itvust</p> <p><em>Tegevused viib ellu SA Innove hariduse agentuur koos haridus- ja teadusministeeriumi ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega. Toetuse kogumaht on 6 791 680 eurot, millest 5 772 928 eurot tuleb Euroopa Sotsiaalfondist ja 1 018 752 eurot on riiklik kaasfinantseering.</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=445Innove pakub 700-le tudengile võimalust teha Tallinna Ülikooli sisseastumiseksam elektroonselt2015-07-10<p><b>T&auml;na teeb &uuml;le 700 Tallinna &Uuml;likooli Riigiteaduste Instituuti bakalaureuse&otilde;ppesse p&uuml;rgiva tudengikandidaadi sisseastumiseksamit elektroonselt, kasutades selleks Innove eksamite infos&uuml;steemi EIS. </b></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tallinna &Uuml;likooli Riigiteaduste Instituuti astumiseks tuleb kandidaatidel juba teist aastat istuda arvuti taha, et&nbsp; t&auml;ita elektrooniline vastuv&otilde;tu test. 45-minutiline test, mis kontrollib teadmisi ja v&otilde;&otilde;rkeelse teksti funktsionaalse lugemise oskust&nbsp; moodustab 75% kogu sisseastumise hindest (25% hindest moodustab emakeele riigieksam).</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Innove&nbsp; pakub&nbsp; testi l&auml;biviimiseks Tallinna &Uuml;likoolile oma ekspertide abi ja eksamite infos&uuml;steemi (EIS) e-keskkonda, mis v&otilde;imaldab elektroonseid teste koostada ja l&auml;bi viia.&nbsp; Innove hariduse agentuuri juhi Tanel Oppi s&otilde;nul on sisseastumiseksamite korraldamine hea n&auml;ide efektiivsest asutuste vahelisest koost&ouml;&ouml;st: &bdquo;Suurep&auml;rane koost&ouml;&ouml; Tallinna &Uuml;likooli Riigiteaduste Instituudiga on v&auml;ga heaks n&auml;iteks selle kohta, kuidas &uuml;hiselt ja riigi ressurssi s&auml;&auml;stvalt pakkuda &uuml;likooli p&uuml;rgijale kiiret ja mugavat teenust. Kutsume ka teisi Eesti k&otilde;rgkoole v&otilde;imalusega tutvuma ja seda proovima.&ldquo;</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tallinna &Uuml;likool Riigiteaduste Instituudi direktor prof. Anu Tootsi s&otilde;nul on e-vastuv&otilde;tutestil mitu eelist tavap&auml;raste vastuv&otilde;tuvestluste v&otilde;i esseede ja paberil testide ees: &bdquo; E-test annab suure ressursi&ouml;konoomia &ndash; 700 testi on tehtud 5-6 tunniga, eraldi aega hindamiseks ei kulugi. Kuna hindajaks on masin, pole karta ka subjektiivsust v&otilde;i kallutatust ja nii saab tihedas konkurentsis &otilde;iglaselt v&auml;lja s&otilde;eluda 90 parimat. Teiseks on t&auml;nap&auml;eva &uuml;likooli&otilde;pe &uuml;ha enam veebit&ouml;&ouml;riistadele toetuv, mist&otilde;ttu on t&auml;htis ka kontrollida, et v&auml;rsked tudengid omaksid interneti ja arvutikasutamise baasp&auml;devusi.&ldquo;</span></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=4422015. a riigieksamite pressikonverentsi materjalid2015-06-19<p>T&auml;na kell 11.00 tutvustati Innoves 2015. aasta riigieksamite esmaseid tulemusi.&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tulemustest andis &uuml;levaate SA Innove hariduse agentuuri juhataja Tanel Oppi.</span></p> <p><br /><strong><br />Pressikonverentsi materjalid:&nbsp;</strong></p> <p></p> <p>- <strong><a href="/UserFiles/Riigieksamid/Memo_19_06_2015.pdf" title="Memo_19_06_2015.pdf (536 KiB)">Riigieksamite &uuml;ldinfo</a></strong></p> <p>- <strong><a href="/UserFiles/Riigieksamid/Statistika.pdf" title="Statistika.pdf (637 KiB)">Statistika</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=441Pressikutse: 19. juunil kl 11.00 toimub Innoves riigieksamite tulemuste tutvustus2015-06-16<p>Reedel, <strong>19. juunil kell 11.00</strong> algab SA-s Innove (Tallinn, L&otilde;&otilde;tsa 4) pressikonverents, kus tutvustatakse 2015. a. <strong>riigieksamite tulemusi.</strong></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tulemusi tutvustab Innove hariduse agentuuri juhataja </span><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tanel Oppi.</strong></p> <p>&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Kohtumiseni pressikonverentsil!</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=434Omavalitsused saavad toetust taotleda lapsehoiukohtade loomiseks2015-06-16<p>29. juunil avaneb Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor suuna &bdquo;Sotsiaalse kaasatuse suurendamine&ldquo; <strong>meetmes &bdquo;Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0&ndash;7-aastastele lastele".</strong> Kokku jagatakse projektidele 4 885 056 eurot Euroopa Sotsiaalfondi toetust, mis v&otilde;imaldab luua juurde ligi tuhat uut lasteaia- v&otilde;i lapsehoiukohta &uuml;le Eesti. <br /><br />Toetust on oodatud taotlema <strong>kohalikud omavalitsused,</strong> kes v&otilde;ivad lapsehoiuteenuse osutamist v&otilde;i alushariduse andmist korraldada ise v&otilde;i hankida vastavad teenused erasektorist. Projektide raames on abik&otilde;lblik &otilde;petaja, lapsehoidja ja lasteaia &otilde;petaja abi palgakulu.</p> <p>SA Innove struktuuritoetuste agentuuri t&ouml;&ouml;elu keskuse juhataja &Uuml;lle Luide s&otilde;nul peavad projekti raames loodavad lapsehoiukohad aitama eelk&otilde;ige lapsevanematel t&ouml;&ouml;le naasta v&otilde;i t&ouml;&ouml;l k&auml;imist j&auml;tkata ning l&uuml;hendama kohalike omavalitsuste lasteaiaj&auml;rjekordi.</p> <p>Taotlusi saab Innovesse esitada <strong>29. juunist kuni 31. augustini 2015 kl 17.00.</strong> Taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad <strong>infop&auml;evad Tallinnas ja Tartus.</strong><br /><br /><a href="http://www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor">T&auml;iendav teave ja infop&auml;evadele registreerimine</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=438Eesti keele tasemeeksamid said rahvusvahelise kvaliteedimärgi 2015-06-11<p><b>Sihtasutuses Innove koostatavaid ja l&auml;bi viidavaid eesti keele tasemeeksameid (A2, B1, B2 ja C1) tunnustati rahvusvaheliselt k&otilde;ige k&otilde;rgemal tasemel ehk ALTE (<i>The Association of Language Testers in Europe</i>)&nbsp; kvaliteedim&auml;rgiga. </b></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">SA Innove juhatuse liikme Birgit Lao-Peetersoo s&otilde;nul kinnitab saadud tunnustus, et&nbsp; eksamid on ette valmistatud ja l&auml;bi viidud k&otilde;rgel tasemel ning keeletestimise parimaid praktikaid j&auml;rgides: &bdquo;Saadud kvaliteedim&auml;rk on tunnustus meie spetsialistide t&ouml;&ouml;le. Lisav&auml;&auml;rtust annab kindlasti ka teadmine, et Innove on oma eesti keele tasemeeksamitega ainus ALTE t&auml;isliige Eestis.&ldquo; &nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">ALTE kvaliteedim&auml;rk (Q-mark) antakse organisatsiooni konkreetsele eksamile v&otilde;i eksamite s&uuml;steemile peale p&otilde;hjaliku auditi l&auml;biviimist ja see kehtib viis aastat. Auditeeritav eksam peab kvaliteedim&auml;rgi saamiseks vastama ALTE kvaliteediprofiilile. Kvaliteedim&auml;rgi saamiseks peavad auditeeritavad eksamid vastama v&auml;hemalt 17-le miinimumstandardile, mis puudutavad eksamite koostamise p&otilde;him&otilde;tteid, eksamite korraldust ja logistikat, hindamisprotsessi, statistilist anal&uuml;&uuml;si ning suhtlemist huvigruppidega.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Aastas k&auml;ib Innove eesti keele tasemeeksameid sooritamas 7000&ndash;8000 inimest, kes vajavad tasemetunnistust kas Eesti kodakondsuse saamiseks v&otilde;i t&ouml;&ouml;tamiseks vastavat keeletaset n&otilde;udvas ametis.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">ALTE (</span><i style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">The Association of Language Testers in Europe</i><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">) ehk Euroopa keeletestijate &uuml;hendus on Euroopa mainekaim keeletestimisalane organisatsioon, mis t&ouml;&ouml;tab v&auml;lja keeletestide kvaliteedin&otilde;uded, kontrollib nende j&auml;rgimist ning &uuml;htlustab keelediplomeid &uuml;le Euroopa.&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />T&auml;iendav info:</span></em></p> <p>ALTE ehk <a href="http://www.alte.org/">Euroopa keeletestijate &uuml;hendus&nbsp;</a><a href="http://www.alte.org/"><br /></a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">ALTE <a href="http://www.alte.org/setting_standards/minimum_standards">kvaliteediprofiili miinimumstandardi kirjeldus</a> &nbsp;</span><a href="http://www.alte.org/setting_standards/minimum_standards" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">ALTE <a href="http://www.alte.org/setting_standards/the_alte_q_mark">kvaliteedim&auml;rgist (Q-mark) l&auml;hemalt</a> &nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=440Eksamitööga tutvumine enne riigieksami tulemuste apelleerimist2015-06-10<p>Oma riigieksami tulemusega mitten&otilde;ustumise korral on igal eksamitegijal &otilde;igus 5 t&ouml;&ouml;p&auml;eva jooksul p&auml;rast riigieksamitunnistuse v&auml;ljastamist esitada apellatsioon Haridus- ja Teadusministeeriumi apellatsioonikomisjonile. <br />Riigieksamite apelleerimise info on k&auml;ttesaadav Haridus- ja Teadusministeeriumi <strong><a href="https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/riigieksamid">kodulehek&uuml;ljelt.</a></strong></p> <p><br />Enne apelleerimist on eksaminandil v&otilde;imalik <strong>Innoves</strong> (L&otilde;&otilde;tsa 4, Tallinn) oma eksamit&ouml;&ouml;dega tutvuda.<br />Eksamit&ouml;&ouml;dega saab tutvuda <strong>19.-29. juunini 2015. a.</strong></p> <p><br />Selleks tuleb end v&auml;hemalt <strong>&uuml;ks p&auml;ev varem registreerida <a href="http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamitoo-tutvumine/registreerimine-tooga-tutvumine">SIIN.</a></strong></p> <p><br />Tutvuma tulles on kindlasti vaja kaasa v&otilde;tta <strong>isikut t&otilde;endav dokument</strong> (ID-kaart, pass, juhiluba).</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=437Põhikooli lõpueksamite materjalid2015-06-10<p>P&otilde;hikooli l&otilde;pueksamite materjalid on<strong> <a href="http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/lopueksamite-materjalid/lopueksamite-materjalid-2015">leitavad siit.</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=433Keelekümbluskeskuse kutsel koolitavad õpetajaid eksperdid Minnesota Ülikoolist2015-05-25<p>25.- 29. maini toimub Tallinna Sokos Viru Hotelli Konverentsikeskuses SA Innove keelek&uuml;mbluskeskuse eestvedamisel kahesuunalise keelek&uuml;mbluse ja keelek&uuml;mbluse &otilde;petajakoolituse seminar. Seminari on l&auml;bi viima kutsutud valdkonna tunnustatud ja laia keelek&uuml;mbluse kogemusega eksperdid Diane Tedick ja Tara Fortune Ameerika &Uuml;hendriikidest Minnesota &Uuml;likoolist.</p> <p>Seminar on suunatud k&otilde;igile kahesuunalise keelek&uuml;mblusega liitunud Eesti lasteaedade &otilde;petajatele, kes hakkavad 2015. aasta septembrist t&ouml;&ouml;tama kahesuunalise keelek&uuml;mbluse r&uuml;hmades. Samuti oodatakse koolitustele keelek&uuml;mblusprogrammi partnereid &otilde;petajakoolituse valdkonnas ja piirkondlikest koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskustest.</p> <p>Kahesuunalise keelek&uuml;mbluse programm pakub eesti ja vene kodukeelega lastele kakskeelset &otilde;ppekeskkonda lasteaias, v&otilde;imaldades neile &otilde;ppimist ja arenemist m&otilde;lemas keeles ja kultuuriruumis. Esimesed lasteaia r&uuml;hmad avatakse 2015/2016 &otilde;ppeaastal Tartus, P&auml;rnus, ja Tapal.</p> <p>Sihtasutus Innove koordineerib kahesuunalise keelek&uuml;mblusprogrammi ettevalmistust ja k&auml;ivitamist, seda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Ameerika &Uuml;hendriikide ekspertide seminari rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Ameerika &Uuml;hendriikide saatkond.</p> <p><em><br />Lisainfo:</em><br />Karin Piirsalu<br />SA Innove keelek&uuml;mbluskeskuse peaspetsialist<br />karin.piirsalu@innove.ee<br />Tel. 735 0642</p> <p></p> <p class="img-left"><a href="/UserFiles/Pressiteated/haridusmin_3lovi_est.jpg" rel="_contentGallery" class="thickbox" target="_blank"><img src="/UserFiles/Pressiteated/thumbs/__thumb_-2-haridusmin_3lovi_est.jpg" /></a></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p class="img-left"><a href="/UserFiles/Pressiteated/Flag Emb text below.jpg" rel="_contentGallery" class="thickbox" target="_blank"><img src="/UserFiles/Pressiteated/thumbs/__thumb_-2-Flag Emb text below.jpg" /></a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=432Pärnus selgitati välja Eesti parimad sõiduautotehnikud2015-05-24<p><b>22.&ndash;23. maini P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuses m&otilde;&otilde;tu v&otilde;tnud noored s&otilde;iduautotehnikud selgitasid endi seast parima, kelleks on Tartu Kutsehariduskeskuse &otilde;pilane Janari Zirk. </b></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Teisele kohale tuli J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest Ivar J&auml;rve ning talle j&auml;rgnes Kevin Lepp P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&bdquo;Olen alates k&uuml;mnendast eluaastast remontinud mootorrattaid ja suviti t&ouml;&ouml;tanud autoremondit&ouml;&ouml;kojas,&rdquo; &uuml;tles Eesti parim s&otilde;iduautotehnik Janari Zirk. Tema s&otilde;nul andis v&otilde;istlus kinnitust, et omandatud teadmised ja oskused on igati tasemel. &bdquo;Olen v&auml;ga rahul Tartu Kutsehariduskeskusega ja p&auml;rast kooli l&otilde;ppu tahan edasi &otilde;ppida autodiagnostikuks,&rdquo; lisas Zirk.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&bdquo;V&otilde;istlustulemused olid ootusp&auml;rased, k&otilde;ige raskemaks osutus elektriskeemi m&otilde;&otilde;tmine ja koostamine ning v&otilde;istlejad said suurep&auml;raselt hakkama mootori &uuml;lesannetega,&rdquo; kirjeldas v&otilde;istlust P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse kutse&otilde;petaja Priit Auv&auml;&auml;rt. Ta selgitas, et v&auml;ga head tulemused elektri &uuml;lesandes eristasid esikolmikut teistest. Auv&auml;&auml;rti s&otilde;nul peavad k&otilde;ik koolid autoerialal v&otilde;istlemist v&auml;ga oluliseks ja kindlasti osalevad ka j&auml;rgmisel aastal v&otilde;istlusel.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">V&otilde;istlus koosnes viiest osast. Esmalt tuli v&otilde;istlejatel sooritada teoreetiline test. Seej&auml;rel viisid noored l&auml;bi veermiku kontrolli, vahetasid korrektselt s&otilde;iduauto rehvi, kontrollisid sisep&otilde;lemismootori s&uuml;steeme ning l&otilde;petuseks koostasid elektriskeemi.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Kutsev&otilde;istluse &bdquo;S&otilde;idutehnik 2015&ldquo;&nbsp; eesm&auml;rk on arendada kutse&otilde;petajate ja autoerialal &otilde;ppijate kutsemeisterlikkust ning v&otilde;imaldada kutse&otilde;ppeasutuste s&otilde;iduautotehniku eriala &otilde;pilastel n&auml;idata oma kutseoskuseid ja selgitada v&auml;lja parimad.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">T&auml;navusel v&otilde;istlusel v&otilde;tsid m&otilde;&otilde;tu 21 &otilde;pilast Tartu Kutsehariduskeskusest, Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskusest, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolist, Narva Kutse&otilde;ppekeskusest, Rakvere Ametikoolist, Tallinna Lasnam&auml;e Mehaanikakoolist, Kuressaare Ametikoolist, P&otilde;ltsamaa Ametikoolist, V&auml;ike-Maarja &Otilde;ppekeskusest, J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest ja P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">V&otilde;istlust korraldas P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskus koost&ouml;&ouml;s Sihtasutusega Innove. V&otilde;istlust sponsoreerisid Stokker, Scania Eesti AS, AS W&uuml;rth, AS Info-Auto, O&Uuml; Sekk Autokaubad ja Silberauto. SA Innove koordineerib alates 2006. aastast noorte kutsemeistriv&otilde;istlusi Eestis ning abistab koost&ouml;&ouml;partnereid v&otilde;istluste korraldamisel ja teavitust&ouml;&ouml;s.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /><em>SA Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</em></span></p> <p></p> <p>T&auml;psem v&otilde;istluse info ja ajakava on leitav siit: <a href="http://bit.ly/1LakQlU">http://bit.ly/1LakQlU</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><i>Fotol v&otilde;istluse &bdquo;S&otilde;iduautotehnik 2015&rdquo; v&otilde;itjad, vasakult J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest Ivar J&auml;rve (II koht), Tartu Kutsehariduskeskusest Janari Zirk (I koht), P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest Kevin Lepp (III koht). Foto: SA Innove</i></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=431Pärnus stardib sõiduautotehnikute kutsevõistlus2015-05-21<p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">T&auml;na, 22. mail algab P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuses kahep&auml;evane autotehnikute kutsev&otilde;istlus &bdquo;S&otilde;iduautotehnik 2015&ldquo;, kus selgitatakse v&auml;lja Eesti parimad noored autotehnikud.</b></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&ldquo;V&otilde;istlus on noortele spetsialistidele suur katsumus, sest piiratud aja jooksul tuleb &otilde;igeid t&ouml;&ouml;v&otilde;tteid kasutades ja ohutuseeskirju j&auml;lgides lahendada etteantud &uuml;lesanded,&rdquo; &uuml;tles P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse kutse&otilde;petaja Priit Auv&auml;&auml;rt. Tema s&otilde;nul peavad v&otilde;istlejad sooritama teoreetilise testi, l&auml;bi viima veermiku kontrolli, vahetama korrektselt rehvid, kontrollima mootori s&uuml;steeme ja koostama elektriskeemi.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">S&otilde;iduautotehniku eriala on Eesti kutsekoolides &uuml;ks populaarsemaid. &ldquo;Kuna uued autod sisaldavad v&auml;ga palju erinevaid s&uuml;steeme ja elektroonikat, siis inimene, kes k&otilde;igest sellest aru saab ning suudab leida erinevaid vigu ja lahendusi, on t&ouml;&ouml;turul v&auml;ga n&otilde;utud,&rdquo; t&otilde;des Auv&auml;&auml;rt. Ta lisas, et Eesti kutsekoolides on s&otilde;iduautotehnikuks &otilde;ppimiseks kaasaegsed tingimused ja seet&otilde;ttu on l&otilde;petajad hinnatud t&ouml;&ouml;j&otilde;ud.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Kutsev&otilde;istluse &bdquo;S&otilde;idutehnik 2015&ldquo;&nbsp; eesm&auml;rk on arendada kutse&otilde;petajate ja autoerialal &otilde;ppijate kutsemeisterlikkust ning v&otilde;imaldada kutse&otilde;ppeasutuste s&otilde;iduautotehniku eriala &otilde;pilastel n&auml;idata oma kutseoskuseid ja selgitada v&auml;lja parimad.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">T&auml;navusel v&otilde;istlusel v&otilde;tavad m&otilde;&otilde;tu 22 &otilde;pilast Tartu Kutsehariduskeskusest, Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskusest, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolist, Narva Kutse&otilde;ppekeskusest, Rakvere Ametikoolist, Tallinna Lasnam&auml;e Mehaanikakoolist, P&otilde;ltsamaa Ametikoolist, V&auml;ike-Maarja &Otilde;ppekeskusest, J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest ja P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">V&otilde;istlust korraldab P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskus koost&ouml;&ouml;s Sihtasutusega Innove. V&otilde;istlust sponsoreerivad Stokker, Scania Eesti AS, AS W&uuml;rth, AS Info-Auto, O&Uuml; Sekk Autokaubad ja Silberauto. SA Innove koordineerib alates 2006. aastast noorte kutsemeistriv&otilde;istlusi Eestis ning abistab koost&ouml;&ouml;partnereid v&otilde;istluste korraldamisel ja teavitust&ouml;&ouml;s.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">SA Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</span></p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>V&otilde;istlused toimuvad: </b></p> <p>22. mail kell 11.30&ndash;17.00</p> <p>23. mail kell kell 10.00&ndash;16.00, v&otilde;itjate autasustamine kell 15.30.</p> <p>&nbsp;</p> <p>T&auml;psem v&otilde;istluse info ja ajakava on leitav siit: <a href="http://bit.ly/1LakQlU">http://bit.ly/1LakQlU</a></p> <p><i>&nbsp;</i></p> <p><i>Fotol autotehniku eriala &otilde;pilastest. Foto Kuressaare Ametikool. </i></p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=430Abituriendid teevad matemaatika riigieksamit 2015-05-21<p>T<b>&auml;na, 21. mail toimuv matemaatika riigieksam l&otilde;petab g&uuml;mnaasiumite ja kutse&otilde;ppeasutuste l&otilde;petajate jaoks t&auml;navuse riigieksamite perioodi. Eksaminandid said valida kitsa v&otilde;i laia matemaatika eksami. Kitsa&nbsp; eksami valis 3716 ja laia eksami 4910 eksaminandi.&nbsp; </b></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">G&uuml;mnaasiumiastmes on &otilde;pilastel v&otilde;imalik &otilde;ppida kas kitsast (8 kursust) v&otilde;i laia matemaatikat (14 kursust). Kitsast matemaatikat &otilde;ppinu sai valida laia matemaatika eksami ja vastupidi.&nbsp;</span></p> <p>M&otilde;lemal eksamil on 50%line &uuml;hisosa, mille ulatuses on &uuml;lesanded analoogsed.&nbsp;&Uuml;lej&auml;&auml;nud osas vastab eksamit&ouml;&ouml; kitsa v&otilde;i laia matemaatika ainekavale. Eksamit&ouml;id hinnatakse&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">skaalal 0&ndash;100 punkti. Eksami sooritamise tingimused on k&otilde;igile eksaminandidele samad ja eksam loetakse sooritatuks, kui eksaminand on saanud eksamil v&auml;hemalt &uuml;he punkti.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Matemaatika eksami&uuml;lesannete koostamisel suurendatakse aasta-aastalt selliste &uuml;lesannete osakaalu, kus on suur osa teksti m&otilde;istmisel ning &uuml;mbritseva elulise probleemi v&otilde;i &uuml;lesande sidumisel konkreetse matemaatilise mudeliga.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Teist aastat kehtiva korra alusel peavad &otilde;pilased g&uuml;mnaasiumi l&otilde;petamiseks sooritama eesti keele v&otilde;i eesti keele teise keelena, v&otilde;&otilde;rkeele ja matemaatika riigieksamid.&nbsp;</span></p> <p>Sihtasutus&nbsp; Innove korraldatavatele riigieksamitele registreerus t&auml;navu 10 471 eksaminandi. Riigieksamite tulemuste esmased statistilised anal&uuml;&uuml;sid avalikustatakse 19. juunil. &nbsp;Lisainfo 2015. a riigieksamite kohta Innove kodulehel: <a href="http://www.innove.ee/et/riigieksamid">http://www.innove.ee/et/riigieksamid</a></p> <p>Riigieksamite eesm&auml;rk on anda koolile, omavalitsusele ja&nbsp; ka riigile v&otilde;rreldavat ning objektiivset infot &otilde;pitulemuste kohta g&uuml;mnaasiumiastmes, et m&otilde;ista iga kooli tugevusi ja arengukohti.&nbsp; Koolide omavahelisel v&otilde;rdlemisel tuleb arvestada, et iga kool tegutseb alati erip&auml;rases olukorras ja kontekstis.</p> <p>&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=429Koolide huvi e-tasemetööde vastu on suur2015-05-19<p><strong>Sel aastal on Eesti koolidel v&otilde;imalik teha 6. klasside tasemet&ouml;id ka digitaalselt ning huvi e-tasemet&ouml;&ouml;de vastu on suur. Maikuu jooksul sooritati &uuml;le 3700 e-tasemet&ouml;&ouml; ja homme, 20. mail toimuvale viimasele e-tasemet&ouml;&ouml;le on registreerunud &uuml;le 1500 &otilde;pilase. Elektrooniliste testide arendamist j&auml;tkatakse aasta-aastalt &uuml;ha suurenevas mahus.</strong><br /><br />Katrin Raud Audentese Erakoolist &uuml;tles, et &otilde;pilastel oli eesti keele e-tasemet&ouml;&ouml;d teha mugav: &bdquo;Tehnika toimis ja t&ouml;&ouml; jooksis kenasti. Hirm e-tasemet&ouml;&ouml; ees oli asjatu,&ldquo; s&otilde;nas Katrin Raud.<br /><br />Innove testide ja uuringute keskuse juhataja Aimi P&uuml;&uuml;a s&otilde;nul kinnitab praegune tagasiside, et koolid saavad e-testidega h&auml;sti hakkama ning aasta-aastalt liigume ka hariduses &uuml;ha enam e-vahendite kasutamise suunas. &bdquo;V&otilde;rreldes paberil tehtavate tasemet&ouml;&ouml;dega n&otilde;uab e-testide l&auml;biviimine koolidelt ja &otilde;petajatelt kindlasti rohkem paindlikkust, kaasaegset arvutiklassi ja digip&auml;devusi. Samas kogume tagasisidet ka e-testide kohta uurides lisaks aineteadmistele ka &otilde;pilaste motivatsiooni lahendada &uuml;lesandeid elektrooniliselt ja seda, kas e-&uuml;lesanded m&otilde;&otilde;davad &otilde;pitud p&auml;devusi kuidagi teisiti kui paber&uuml;lesanded,&ldquo; r&auml;&auml;kis P&uuml;&uuml;a.<br /><br />Elektrooniliste testide l&auml;biviimiseks kasutab Innove eksamite infos&uuml;steemi (EIS). <br />2015. aastal teevad 6. klasside &otilde;pilased tasemet&ouml;id j&auml;rgmistes ainetes: <br />&bull; eesti keeles v&otilde;i eesti keeles teise keelena;<br />&bull; matemaatikas; <br />&bull; kolmandas &otilde;ppeaines.<br /><br />Nii tavap&auml;raste tasemet&ouml;&ouml;de kui ka uute katset&ouml;&ouml;de eesm&auml;rk on anda &otilde;pilastele, &otilde;petajatele ja koolikogukonnale tagasisidet, millised on saavutatud oskused ja valmisolek neid kasutada. Samuti on eesm&auml;rk koguda infot &otilde;ppeainete kohta &ndash; kas ja milliseid arendusi vajab &otilde;ppekava, &otilde;ppevara ja &otilde;petajakoolitus. <br /><br />Haridus- ja Teadusministeeriumi v&auml;lishindamise osakonna peaeksperdi Pille K&otilde;ivu s&otilde;nul on v&auml;ga oluline, et tasemet&ouml;&ouml;deks ei hakataks eraldi &otilde;ppima ning koolid ei kasutaks neid hinnete panemiseks. &bdquo;Tasemet&ouml;&ouml;de eesm&auml;rk on anda ka lapsevanematele anal&uuml;&uuml;tiline ja sisuline l&auml;bil&otilde;ige &otilde;petatust ning meie soovitus koolidele on tasemet&ouml;id mitte numbriliselt hinnata ega hakata lapsi tasemet&ouml;&ouml;ks kuidagi eraldi &otilde;petama. See tekitab ebavajalikku stressi nii lastes kui ka koolis,&ldquo; r&otilde;hutas K&otilde;iv. <br /><br />Kokkuleppel Sihtasutusega Innove on ajakirjanikel v&otilde;imalik tutvuda e-tasemet&ouml;&ouml;de ja eksamite infos&uuml;steemiga ka personaalselt.<br /><br /><br /></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=428Eesti parimad noortalunikud tulevad Järvamaalt2015-05-16<p><b>Parimaks noortalunikuks tunnistati teist aastat j&auml;rjest J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskuse &otilde;pilane G&uuml;nter Kuru. Teise koha sai Dirgis J&otilde;emaa, kes p&auml;lvis ka parima noore taluperenaise tiitli. Kolmandale kohale tuli J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskuse &otilde;pilane Martin Žuravljov. </b></p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p>&bdquo;Valisin p&otilde;llumajanduseriala, kuna tegeleme kodus loomadega ja mulle meeldivad masinad ja traktorid. Traktoris&otilde;it oligi t&auml;na minu jaoks k&otilde;ige kergem ala,&rdquo; &uuml;tles&nbsp;Eesti parim noor taluperenaine <b>Dirgis J&otilde;emaa, </b>J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskuse esimese kursuse &otilde;pilane<b>. </b>&bdquo;P&otilde;llumajandus on elu alus &ndash; meie teeme t&ouml;&ouml;d, et teised saaksid s&uuml;&uuml;a ja elada.&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Noorte s&otilde;nul andis v&otilde;istlusel osalemine neile kogemusi ja enesekindlust. &bdquo;Usun, et see tiitel lisab mu CV-le kaalu ja aitab saada tulevikus paremat t&ouml;&ouml;d,&ldquo; &uuml;tles Eesti parim noortalunik<b> G&uuml;nter Kuru, </b>J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskuse teise kursuse &otilde;pilane.</p> <p><br /> &bdquo;V&otilde;istlus l&auml;ks igati korda ning oli n&auml;ha, et selle toomine T&uuml;rile oli &otilde;ige otsus,&ldquo; &uuml;tles J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskuse p&otilde;llumajandus&otilde;ppe osakonna juhataja <b>K&uuml;lli Marrandi</b>. &bdquo;Noored olid v&otilde;tnud asja t&otilde;siselt ning v&otilde;istluseks p&otilde;hjalikult valmistunud. Tulemustest on n&auml;ha, et p&otilde;llumajanduslik kutseharidus on meil v&auml;ga heal tasemel.&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Parima noortaluniku tiitlit p&uuml;&uuml;dis kokku 27 v&otilde;istlejat J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist, P&otilde;ltsamaa Ametikoolist ning Eesti Maa&uuml;likoolist.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Noored panid oma teadmised, oskused ja kiiruse proovile k&uuml;mnel v&otilde;istlusalal: teadmiste test, veiste eluskaalu m&auml;&auml;ramine, v&otilde;i valmistamine, traktori t&auml;psuss&otilde;it, p&otilde;llut&ouml;&ouml;riistade haakimine traktorile, p&otilde;llu suuruse m&auml;&auml;ramine sammudega, palgi saagimine k&auml;sisaega, kodumaiste puiduliikide m&auml;&auml;ramine v&auml;lisel vaatlusel, kartulite noppimine ning ajalooliste talut&ouml;&ouml;riistade tundmine ja viljakoti kaalumine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Noortaluniku kompleksv&otilde;istlust korraldas J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskus koost&ouml;&ouml;s P&otilde;llumajandusministeeriumi ja Sihtasutusega Innove.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=426Eesti nõustab Gruusia üldharidussüsteemi korrastamist2015-05-15<p><strong>Gruusia ja Eesti haridus- ja teadusministeeriumid ning sihasutus Innove s&otilde;lmisid eile koost&ouml;&ouml;memorandumi, mille kohaselt abistab Eesti oma teadmiste ja kogemustega Gruusiat sealse &uuml;ldhariduss&uuml;steemi korrastamisel. Koost&ouml;&ouml;d rahastab Eesti V&auml;lisministeerium.</strong></p> <p>&bdquo;Peaaegu k&uuml;mme aastat on Eesti toetanud Gruusia kutsehariduse arengut,&ldquo; &uuml;tles Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets p&auml;rast memorandumi allkirjastamist. &bdquo;N&uuml;&uuml;d saame r&otilde;&otilde;mustada selle &uuml;le, et koos hakkame uuendama Gruusia &uuml;ldhariduss&uuml;steemi ja selle t&ouml;&ouml; k&auml;igus on m&otilde;lemal riigil v&otilde;imalus teineteiselt &otilde;ppida.&ldquo;</p> <p>&Uuml;hiselt v&otilde;etakse ette Gruusia &uuml;ldhariduse &otilde;ppekavade ja &otilde;petajate t&auml;iendkoolituss&uuml;steemi uuendamine ning &uuml;ldhariduse strateegia v&auml;ljat&ouml;&ouml;tamine.</p> <p>Praegu Gruusias viibiv Haridus- ja Teadusministeeriumi ning sihtasutuse Innove delegatsioon tutvub sealse riikliku hariduse infos&uuml;steemiga, Mermisi k&otilde;rgkooli n&auml;itel kutsehariduse korraldusega ning Gruusia ja Saksamaa rahva&uuml;likoolide liidu koost&ouml;&ouml;ga.</p> <p>Eile &otilde;htul kohtus delegatsioon Gruusia haridus- ja teadusministri Tamar Sanikidzega, kelle juuresolekul allkirjastati koost&ouml;&ouml;memorandum.</p> <p>Eesti ja Gruusia haridus- ja teaduskoost&ouml;&ouml; on kestnud pikka aega. Alates 2007. aastast on Eesti kutse&otilde;ppeasutused n&otilde;ustanud Gruusiat kutsehariduse arendamisel. Eestis &otilde;pib k&auml;esoleval &otilde;ppeaastal 110 Gruusia &uuml;li&otilde;pilast, Eesti ja Gruusia &uuml;likoole seovad mitmed koost&ouml;&ouml;lepingud. Eestlased on Gruusia teadlasi haaranud kaasa ka Euroopa teadusprojektidesse.<br /><br /><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=wbtbQY8ShCs&amp;feature=youtu.be">Vaata videol&otilde;iku memorandumi allkirjastamisest</a>&nbsp;</strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=425Eesti tippsekretärid tulevad Tallinna Majanduskoolist2015-05-09<p><b>8. mail v&otilde;tsid L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkoolis m&otilde;&otilde;tu sekret&auml;rit&ouml;&ouml; &otilde;pilased &uuml;le Eesti. V&otilde;istluse &bdquo;Tippsekret&auml;r 2015&rdquo; v&otilde;itis Tallinna Majanduskooli teise kursuse &otilde;pilane Tairi Rohtsalu. </b></p> <p>&nbsp;</p> <p>Teisele ja kolmandale kohale tulid samuti Tallinna Majanduskooli &otilde;pilased Eve Kaldm&auml;e ja Maria-Birgitta Hallaste.</p> <p>&nbsp;</p> <p>V&otilde;itja Tairi Rohtsalu s&otilde;nul andis v&otilde;istlus palju enesekindlust. &bdquo;Tulevikus on mul kindlasti lihtsam t&ouml;&ouml;le kandideerida, kui mul on esikoha diplom lisada l&otilde;putunnistusele,&rdquo; &uuml;tles ta. Rohtsalu s&otilde;nul sai erialavalikul otsustavaks soov t&ouml;&ouml;tada dokumentidega ning v&otilde;imalus olla igap&auml;evaselt aktiivne ja avatud suhtleja. &bdquo;Kutse&otilde;ppes on k&otilde;ige olulisem praktika, mis mulle v&auml;ga sobib. Praktikal olen saanud oma esimesed t&ouml;&ouml;kogemused ning palju juurde &otilde;ppinud,&rdquo; lisas ta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Eesti Juhi Abi &Uuml;hingu auliige Sirje Orvet, kes oli 18. korda v&otilde;istluse ž&uuml;rii liige, leidis, et iga aastaga t&otilde;useb Eesti sekret&auml;ride tase ning noorte ettevalmistus kutse&otilde;ppes on v&auml;ga hea. &bdquo;T&auml;navu &uuml;llatas ž&uuml;riid riigikeele oskuse m&auml;rgatav paranemine, kuid peamiseks kitsaskohaks oli esinemisjulguse nappus,&rdquo; lisas Orvet. Tema s&otilde;nul v&otilde;iks tulevikus rohkem t&auml;helepanu p&ouml;&ouml;rata avaliku esinemise &otilde;petamisele.</p> <p>&nbsp;</p> <p>V&otilde;istlejad pidid n&auml;itama oma oskusi ja teadmisi dokumendihalduses, arvutit&ouml;&ouml;s, eesti keeles, avalikus esinemises ning protokolli, etiketi ja kultuuri laitmatus valdamises. T&auml;navustel v&otilde;istlustel v&otilde;tsid m&otilde;&otilde;tu 24 kutse&otilde;ppurit Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest, Tartu Kutsehariduskeskusest, L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkoolist ja Tallinna Majanduskoolist.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sekret&auml;ride kutsev&otilde;istlust &bdquo;Tippsekret&auml;r 2015&rdquo; korraldas Sihtasutus Innove koost&ouml;&ouml;s L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkooli ja Eesti Juhi Abi &Uuml;hinguga. SA Innove koordineerib alates 2006. aastast noorte kutsemeistriv&otilde;istlusi Eestis ning abistab koost&ouml;&ouml;partnereid v&otilde;istluste korraldamisel ja teavitust&ouml;&ouml;s.</p> <p>&nbsp;</p> <p>SA Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>T&auml;pne v&otilde;istluse ajakava ja info: <a href="http://bit.ly/1ETQ5Ad">http://bit.ly/1ETQ5Ad</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Tippsekret&auml;r 2015 fotod: <a href="http://on.fb.me/1FbuVAP">http://on.fb.me/1FbuVAP</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fotol v&otilde;istluse &bdquo;Tippsekret&auml;r 2015&ldquo; v&otilde;itjatest. Vasakult III koht &ndash; Maria-Birgitta Hallaste, Tallinna Majanduskool, I koht &ndash; Tairi Rohtsalu, Tallinna Majanduskool, II koht &ndash; Eve Kaldm&auml;e, Tallinna Majanduskool. Foto &ndash; SA Innove</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=424Täna selgub Eesti tippsekretär2015-05-08<p><strong>T&auml;na, 8. mail toimub L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkoolis noorte sekret&auml;ride kutsev&otilde;istlus &bdquo;Tippsekret&auml;r 2015&rdquo;, kus oma oskused ja teadmised panevad proovile sekret&auml;rit&ouml;&ouml; &otilde;pilased &uuml;le Eesti.</strong></p> <p>&bdquo;V&otilde;istlejad peavad n&auml;itama oma oskusi ja teadmisi dokumendihalduses, arvutit&ouml;&ouml;s, eesti keeles, avalikus esinemises ning protokolli, etiketi ja kultuuri laitmatus valdamises,&rdquo; &uuml;tles v&otilde;istluse ž&uuml;rii liige ja Eesti Juhi Abi &Uuml;hingu auliige Sirje Orvet. Ta lisas, et peale &uuml;lesannete lahendamise on v&otilde;istluse &uuml;ks p&otilde;nevaim osa kuulajaid kaasahaaravad &uuml;lesastumised sekret&auml;rit&ouml;&ouml;st.</p> <p>Orveti s&otilde;nul on sekret&auml;ride v&otilde;istlus nii omavaheline j&otilde;uproovimine kui ka v&otilde;imalus harjutada peagi toimuvaks kutseeksamiks. &bdquo;Kutseeksam on palju p&otilde;hjalikum ja kurnavam ning ei l&otilde;pe auhindade jagamise ning tordi mekkimisega, nagu on v&otilde;istlustel kombeks,&rdquo; &uuml;tles Orvet. Ta lisas, et v&otilde;istlus on suurs&uuml;ndmus k&otilde;igile osalejatele ja sealt saadud kogemused aitavad kindlasti kutseeksamit enesekindlamalt l&auml;bida.</p> <p>&bdquo;Kui j&auml;lgida t&ouml;&ouml;kuulutusi, siis on sekret&auml;rid t&ouml;&ouml;turul v&auml;ga n&otilde;utud,&rdquo; m&auml;rkis Orvet. Ta m&auml;rkis, et hea sekret&auml;ri leidmiseks p&ouml;&ouml;rdutakse sageli ka Eesti Juhi Abi &Uuml;hingu poole. Tema s&otilde;nul on haridust t&otilde;endav l&otilde;putunnistus kindel pilet parimatele ametikohtadele kandideerimiseks.</p> <p>T&auml;navustel v&otilde;istlustel v&otilde;tavad m&otilde;&otilde;tu 24 kutse&otilde;ppurit Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest, Tartu Kutsehariduskeskusest, L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkoolist ja Tallinna Majanduskoolist.</p> <p>Sekret&auml;ride kutsev&otilde;istlust &bdquo;Tippsekret&auml;r 2015&rdquo; korraldab Sihtasutus Innove koost&ouml;&ouml;s L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkooli ja Eesti Juhi Abi &Uuml;hinguga. SA Innove koordineerib alates 2006. aastast noorte kutsemeistriv&otilde;istlusi Eestis ning abistab koost&ouml;&ouml;partnereid v&otilde;istluste korraldamisel ja teavitust&ouml;&ouml;s.</p> <p>SA Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</p> <p>T&auml;pne v&otilde;istluse ajakava ja info: http://bit.ly/1ETQ5Ad</p> <p>Tippsekret&auml;r 2014 fotogalerii: http://on.fb.me/1F8Yd33</p> <p>Fotol v&otilde;istluse &bdquo;Tippsekret&auml;r 2011&ldquo; v&otilde;itja Triinu Maksim t&ouml;&ouml;hoos. Foto &ndash; Tallinna Pol&uuml;tehnikum</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=423Abituriendid teevad inglise keele riigieksamit2015-05-04<p><b>T&auml;na, 4. mail teevad g&uuml;mnaasiumite ja kutse&otilde;ppeasutuste l&otilde;petajad inglise keele riigieksamit. Eksamile on registreerunud 7458 eksaminandi. T&auml;na viiakse l&auml;bi eksami kirjutamis-, kuulamis- ja lugemisosa, suulise osa intervjuud toimuvad koolides 5.-8. ja 11. mail.</b></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Teist aastat kehtiv uuendatud &otilde;ppekava, mis toetub Euroopa N&otilde;ukogu &uuml;htsele keeleoskustasemete s&uuml;steemile toob&nbsp; kaasa eksamitulemuste esitamise keeleoskuse tasemena. &Otilde;pilased, kes saavutavad inglise keele riigieksamil 50&ndash;74 protsenti maksimaalsest tulemusest, saavad B1-keeleoskustaseme tunnistuse, 75&ndash;100 protsenti saavutanud B2-keeleoskustasemetunnistuse. Keeleoskuse taseme omistamise eeltingimus on, et &uuml;hegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0.</span></p> <p>G&uuml;mnaasiumi l&otilde;petamiseks peab &otilde;pilane sooritama eesti keele v&otilde;i eesti keele teise keelena, matemaatika ja v&otilde;&otilde;rkeele eksami. V&otilde;&otilde;rkeele eksamiks said eksamisooritajad&nbsp; valida eksami inglise, prantsuse, saksa v&otilde;i vene keeles.</p> <p>Inglise keele riigieksam valmistatakse ette Eestis; prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega.</p> <p>Rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse keele eksamitel osales 107 eksaminandi. Erinevatele rahvusvaheliselt tunnustatud saksa keele eksamitele on registreerunud 187 eksaminandi, neist 64 on juba sooritanud Saksa II astme keelediplomi eksami. Rahvusvaheliselt tunnustatud vene keele eksamitele on registreerunud 330 eksaminandi.&nbsp;</p> <p>V&otilde;&otilde;rkeele eksami sooritamise asemel oli &otilde;pilastel v&otilde;imalus esitada ka tunnistus&nbsp; Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt&nbsp; tunnustatud rahvusvahelise inglise, prantsuse, saksa v&otilde;i vene keele eksami sooritamise kohta v&auml;hemalt B1-tasemel, millega loetakse kohustuslik v&otilde;&otilde;rkeele riigieksam sooritatuks. Seda v&otilde;imalust kasutas t&auml;navu 412 &otilde;pilast.</p> <p>Riigieksamite eesm&auml;rk on anda kooli kogukonnale, omavalitsusele ja&nbsp; ka riigile v&otilde;rreldavat ning objektiivset infot &otilde;pitulemuste kohta g&uuml;mnaasiumiastmes, et m&otilde;ista iga kooli tugevusi ja arengukohti.&nbsp; Koolide omavahelisel v&otilde;rdlemisel tuleb arvestada, et iga kool tegutseb alati erip&auml;rases olukorras ja kontekstis.</p> <p>Sihtasutus Innove l&auml;biviidavatele riigieksamitele registreerus t&auml;navu 10 471 eksaminandi. Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse 19. juunil. Lisainfo 2015. a riigieksamite kohta Innove kodulehel: <a href="http://www.innove.ee/et/riigieksamid">http://www.innove.ee/et/riigieksamid</a></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">.&nbsp;</span></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=422Eesti keele riigieksamist2015-04-27<p>T&auml;na toimunud e<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">esti keele riigieksamil tuli &otilde;pilastel lahendada alustekstidel p&otilde;hinevaid tekstim&otilde;istmis- ja kirjutamis&uuml;lesandeid. Eksamit&ouml;&ouml;s oli neli varianti. &Otilde;pilane v&otilde;is nende hulgast valida sobivaima.</span></p> <p>Lugemisosas tuli alustekstide p&otilde;hjal lahendada 3 anal&uuml;&uuml;si- ja arutlemisoskust n&otilde;udvat &uuml;lesannet. Alustekstid esindasid n&auml;itekirjandust (katkend Andrus Kivir&auml;hki n&auml;idendist &bdquo;Kevadine Luts&rdquo;), luulet (J&uuml;rgen Rooste poeem &bdquo;Rahvaloendajaˮ), publitsistikat (David Vseviov &bdquo;Kas ajalugu tunneb usaldust?&rdquo;) ning populaarteadust (Alar Karise artikkel &bdquo;Oma hing ja v&otilde;&otilde;ras keha; oma keha, kelle hing?&rdquo;).</p> <p>Eksami teises osas tuli abiturientidel kirjutada l&uuml;hikirjand. &Otilde;pilased v&otilde;isid anal&uuml;&uuml;sida Eesti elu k&auml;sitlemist n&uuml;&uuml;disaja kirjanduses ja/v&otilde;i filmikunstis, k&auml;sitleda<b> </b>Eesti rahvastiku v&auml;henemisest ja paiknemisest tingitud probleeme, anal&uuml;&uuml;sida riikidevahelisi suhteid n&uuml;&uuml;disaegses maailmas v&otilde;i arutleda, millised eetilised probleemid kaasnevad teaduse ja tehnika arendamisega.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=421Algab riigieksamite periood eesti keele ja eesti keele teise keelena eksamitega2015-04-27<p><b>T&auml;na, 27. aprillil algab riigieksamite periood eesti keele ja eesti keele teise keelena riigieksamitega. Eesti keele eksamile on registreerunud 7222 ja eesti keele teise keelena eksamile on registreerunud 2497 g&uuml;mnaasiumi ja kutse&otilde;ppeasutuse eksaminandi. Eksamiperiood l&otilde;ppeb 21. mail matemaatika riigieksamiga.</b></p> <p>Eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega m&otilde;&otilde;detakse funktsionaalset lugemis- ja kirjutamisoskust. Lugemisosas valib &otilde;pilane &uuml;he alustekstide komplekti ja lahendab selle p&otilde;hjal 2&ndash;4 anal&uuml;&uuml;si- ja arutlemisoskust n&otilde;udvat &uuml;lesannet. Eksami&uuml;lesannete alustekstid esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust. Kirjandi osas tuleb &otilde;pilasel kirjutada umbes 400-s&otilde;naline arutlev tekst ning see</p> <p>Eesti keele teise keelena eksam toimub 27.&ndash;29. aprillini. Eksam koosneb kahest - kirjalikust ja suulisest osast. Eksami kirjalik osa toimub esimesel ja suuline osa k&otilde;igil kolmel eksamip&auml;eval. Eksamil m&otilde;&otilde;detakse &otilde;pilase keeleoskustaset ja selle edukal sooritamisel (v&auml;hemalt 60 protsenti maksimaalsest tulemusest) v&auml;ljastatakse eksaminandile eesti keele B2-taseme tunnistus.</p> <p>G&uuml;mnaasiumi l&otilde;petamiseks peab &otilde;pilane sooritama j&auml;rgmised riigieksamid:</p> <p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; eesti keel (27. aprill) v&otilde;i eesti keel teise keelena (27.&ndash;29. aprill); <br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; v&otilde;&otilde;rkeel (inglise keel) (4. mai);<br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; matemaatika (21. mai).</p> <p>V&otilde;&otilde;rkeele riigieksameid asendavad prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelised eksamid toimuvad aprillis ja mais.</p> <p>Eksamiperioodi alguse puhul tervitab eksaminande haridus- ja teadusminister J&uuml;rgen Ligi. Ministri p&ouml;&ouml;rdumist saab kuulata 27. aprillil kell 10.00 Vikerraadio ja Raadio 4 vahendusel.</p> <p sizset="false" sizcache012660711490051424="22 41 12">Sihtasutus Innove l&auml;biviidavatele riigieksamitele registreerus t&auml;navu 10 471 eksaminandi. Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse 19. juunil. Lisainfo 2015. a riigieksamite kohta Innove kodulehelt: <a href="http://www.innove.ee/et/riigieksamid">http://www.innove.ee/et/riigieksamid</a></p> <p>Riigieksamite eesm&auml;rk on anda kooli kogukonnale, omavalitsusele ja ka riigile v&otilde;rreldavat ning objektiivset infot &otilde;pitulemuste kohta g&uuml;mnaasiumiastmes, et m&otilde;ista iga kooli tugevusi ja arengukohti. Koolide omavahelisel v&otilde;rdlemisel tuleb arvestada, et iga kool tegutseb alati erip&auml;rases olukorras ja kontekstis.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=420Eesti parim noor raamatupidaja tuleb Pärnumaalt2015-04-25<p><strong>Eile, 24. aprillil toimusid Tallinnas SA Innove korraldatud &uuml;leriigilised raamatupidajate kutsemeistriv&otilde;istlused, kus parimaks osutus P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse &otilde;pilane Mari Ann Randp&otilde;ld. Teisele kohale tuli Narva Kutse&otilde;ppekeskuse &otilde;pilane Alla Krivonossenko ning kolmandat kohta jagasid Mari Sutri Tallinna Majanduskoolist ja Jaanika Karp Tartu Kutsehariduskeskuses. Eesti Raamatupidajate Kogu tunnustas esikolmikut 5. taseme raamatupidaja kutsetunnistusega.</strong></p> <p>&ldquo;Rebimine oli t&auml;na v&auml;ga tihe,&rdquo; kommenteeris toimunut v&otilde;istlusjuhendi koostaja EBSi juhtimiskoolituskeskuse lektor filosoofiadoktor Juta Tikk. &ldquo;Esikolmik sai paika pandud minimaalse punktide vahega, kusjuures k&otilde;ik olid erinevatest koolidest,&rdquo; lisas ta. Tema s&otilde;nul ilmestab see selgelt noorte raamatupidajate k&otilde;rget taset. K&otilde;ige rohkem raskust valmistasid v&otilde;istlejatele juhtimisarvestuse &uuml;lesanded, kuid parimad said ka nendega suurep&auml;raselt hakkama.</p> <p>T&auml;navusel v&otilde;istlusel v&otilde;tsid m&otilde;&otilde;tu 20 kutse&otilde;ppurit Haapsalu Kutsehariduskeskusest, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest, Olustvere Teenindus- ja Majanduskoolist, Hiiumaa Ametikoolist, Narva Kutse&otilde;ppekeskusest, L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkoolist, Tartu Kutsehariduskeskusest, P&auml;rnu Saksa Tehnoloogiakoolist, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest ja Tallinna Majanduskoolist.</p> <p>Raamatupidajate kutsev&otilde;istluse eesm&auml;rk on tugevdada majandusarvestuse eriala head mainet, &uuml;htlustada &otilde;ppetaset, vahetada kogemusi ning innustada &otilde;ppureid ja koole saavutama paremaid &otilde;pitulemusi. Kutsemeistriv&otilde;istlusi korraldab SA Innove.</p> <p>Sihtasutus Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</p> <p sizset="false" sizcache06420640793290409="22 41 7">T&auml;psem v&otilde;istluse info ja ajakava: <a href="http://bit.ly/1bzJl0I">http://bit.ly/1bzJl0I</a></p> <p sizset="false" sizcache06420640793290409="22 41 9">Raamatupidajate kutsev&otilde;istluse fotogalerii: <a href="http://on.fb.me/1DrURSE">http://on.fb.me/1DrURSE</a></p> <p><em>Pressiteatele on lisatud foto I koha saavutanud Mari Ann Randp&otilde;llust, kes esindas P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskust. Foto &ndash; SA Innove.</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=419Põhja-Eesti Rajaleidja keskus korraldab noortele suvetöö messi2015-04-24<p>T&auml;na, 24. aprillil kell 15&ndash;18 toimub Kesklinna noortekeskuses (Raua 23, Tallinn) suvet&ouml;&ouml; mess, kuhu on oodatud k&otilde;ik noored, kes suveks t&ouml;&ouml;d leida soovivad. P&auml;eva jooksul toimub mitmeid t&ouml;&ouml;tube, kus &otilde;petatakse noori elulookirjeldust koostama ja t&ouml;&ouml;vestlusel edukalt hakkama saama ning tutvustatakse nende &otilde;igusi t&ouml;&ouml;turul.</p> <p>Teema aktuaalsust ilmestab k&otilde;ige paremini noorte endi suur huvi. P&otilde;hja-Eesti Rajaleidja keskuse karj&auml;&auml;riinfo spetsialisti Kadri-Ann Lee s&otilde;nul on &uuml;rituse Facebooki lehel end tulijaks m&auml;rkinud enam kui 1800 inimest. &ldquo;Eeldasime, et noortel on teema vastu huvi, kuid me ei osanud arvata, et see nii suur on,&rdquo; r&otilde;&otilde;mustas Lee.</p> <p>Messile on kutsutud t&ouml;&ouml;andjad, kes pakuvad t&ouml;&ouml;d eelk&otilde;ige alla 18-aastastele noortele. Teiste seas on oma tuleku kinnitanud Tallink Grupp AS, Premier Restaurants Eesti AS (McDonalds), Nordic Hotel Forum, AS Sokotel, Eesti Tarbijate&uuml;histute Kesk&uuml;histu (Maksimarket, Konsum jt), ISS Eesti, Maxima Eesti O&Uuml;, ja LPP Estonia O&Uuml; (Reserved, Cropp, House ja Mohito).</p> <p>Lisaks ettev&otilde;tetele ootavad noori P&otilde;hja-Eesti Rajaleidja keskuse karj&auml;&auml;riinfo spetsialistid ja karj&auml;&auml;rin&otilde;ustajad, t&ouml;&ouml;vahendusportaali CV Keskus esindajad, Euroopa Noored, Vabatahtlike v&auml;rav, SA Kutsekoda/Europassikeskus, T&ouml;&ouml;tukassa ja SA &Otilde;pilasmalev.</p> <p>Rajaleidja on SA Innove juhitav hariduse tugiteenuste v&otilde;rgustik, kuhu kuulub 16 maakondlikku keskust ja arenduskeskus. Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=418Täna selgub Eesti parim noor raamatupidaja2015-04-24<p><strong>T&auml;na, 24. aprillil toimuvad Innove eestvedamisel Tallinnas &uuml;leriigilised raamatupidajate kutsemeistriv&otilde;istlused, kus panevad oma oskused proovile majandusarvestuse, raamatupidamise, v&auml;ikeettev&otilde;tluse ja &auml;rikorralduse kutse&otilde;ppurid &uuml;le Eesti.</strong></p> <p>Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimehe Margus Tammeraja s&otilde;nul on enamikest Eesti kutse&otilde;ppeasutustest tulevad raamatupidajad v&auml;ga asjalikud ja omandanud teadmised tublide &otilde;petajate k&auml;e all. &bdquo;&Otilde;pinguid l&otilde;petavate raamatupidajate kutseeksamite soorituse keskmine tase on aastaid olnud &uuml;le 80%, m&otilde;ne kooli puhul isegi 100%,&rdquo; t&otilde;des Tammeraja. &bdquo;Professionaalsed raamatupidajad on alati n&otilde;utud nii avalikus, &auml;ri- kui ka kolmandas sektoris,&rdquo; lisas Tammeraja. Tema s&otilde;nul oodatakse t&auml;naselt raamatupidajalt sisuliste teadmiste k&otilde;rval j&auml;rjest enam orienteerumist IT-lahendustes, mis muudavad suhteliselt rutiinse t&ouml;&ouml; aasta-aastalt &uuml;ha t&otilde;husamaks.</p> <p>T&auml;navusel v&otilde;istlusel v&otilde;tavad m&otilde;&otilde;tu 20 kutse&otilde;ppurit Haapsalu Kutsehariduskeskusest, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest, Olustvere Teenindus- ja Majanduskoolist, Hiiumaa Ametikoolist, Narva Kutse&otilde;ppekeskusest, L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkoolist, Tartu Kutsehariduskeskusest, P&auml;rnu Saksa Tehnoloogiakoolist, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest ja Tallinna Majanduskoolist.</p> <p>Raamatupidajate kutsev&otilde;istluse eesm&auml;rk on tugevdada majandusarvestuse eriala head mainet, &uuml;htlustada &otilde;ppetaset, vahetada kogemusi ning innustada &otilde;ppureid ja koole saavutama paremaid &otilde;pitulemusi. Kutsemeistriv&otilde;istlusi korraldab SA Innove.</p> <p>Sihtasutus Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</p> <p>Lisainfo ja t&auml;pne ajakava:&nbsp;<a href="http://bit.ly/1bzJl0I">http://bit.ly/1bzJl0I</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=408Tunnusta parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid2015-04-21<p><strong>Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel avati elektrooniline keskkond <a href="http://www.hm.ee/et/gala">www.hm.ee/et/gala</a>, mille kaudu on k&otilde;igil v&otilde;imalik aprillikuu jooksul esitada tunnustamiseks parimaid haridust&ouml;&ouml;tajaid ja hariduse toetajaid.</strong></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Kandidaate on v&otilde;imalik esitada &uuml;heteistk&uuml;mnes kategoorias: lasteaia&otilde;petaja, klassi&otilde;petaja, p&otilde;hikooli&otilde;petaja, g&uuml;mnaasiumi&otilde;petaja, klassijuhataja, kutse&otilde;ppeasutuse &otilde;petaja, &otilde;ppej&otilde;ud, suunaja, &otilde;ppeasutuse juht, hariduse s&otilde;ber ja aasta tegu hariduses.&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Uuendusena lisanduvad t&auml;navu aasta &otilde;ppej&otilde;u ja aasta suunaja (hariduse tugiteenuste spetsialistid, sealhulgas karj&auml;&auml;rispetsialistid) kategooriad ning samuti laienevad &otilde;ppeasutuse juhi, s&otilde;bra ja aasta teo kategooriad, mis h&otilde;lmavad n&uuml;&uuml;d nii koolieelset lasteasutust, &uuml;ldhariduskooli, kutse&otilde;ppeasutust kui ka k&otilde;rgkooli.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Kahetasandilise &ndash; piirkondliku ja &uuml;leriigilise &ndash; tunnustuss&uuml;steemi &bdquo;Eestimaa &otilde;pib ja t&auml;nab&ldquo; kaudu t&otilde;stame esile &otilde;petajate ja koolijuhtide suurep&auml;rast t&ouml;&ouml;d ning &uuml;ksikisikute ja organisatsioonide tegevust hariduse toetamisel. Samuti on eesm&auml;rgiks heade kogemuste levitamine ning tehtu jagamine &uuml;le Eesti.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>P&auml;rast kandidaatide esitamist alustavad mais parimatest parimate v&auml;ljaselgitamiseks t&ouml;&ouml;d maakondlikud komisjonid, k&otilde;rghariduse komisjon ja seej&auml;rel juunis &uuml;leriigiline komisjon, kuhu kuuluvad haridusega seotud organisatsioonide esindajad.<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><em>Haridus- ja Teadusministeeriumi, sihtasutuse Innove ning Eesti Haridust&ouml;&ouml;tajate Liidu korraldatav tunnustus&uuml;ritus tipneb 3. oktoobril toimuva Aasta &Otilde;petaja galaga, millest tehakse ka televisioonis otse&uuml;lekanne.</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=417„Tagasi kooli“ ja Rajaleidja aitavad 9. klassi õpilastel üle Eesti leida oma rada2015-04-20<p><strong>&bdquo;Tagasi kooli&ldquo; algatus ja Rajaleidja aitavad 9. klassi &otilde;pilastel &uuml;le Eesti leida oma rada</strong></p> <p><strong>T&auml;na, 20. aprillil anti aval&ouml;&ouml;k &bdquo;Tagasi kooli&ldquo; ja Rajaleidja &uuml;hisele &uuml;leriigilisele k&uuml;lalis&otilde;petamise aktsioonile &bdquo;Rajaleidjad tagasi kooli&ldquo;. J&otilde;ud &uuml;hendati selleks, et t&otilde;sta &otilde;pilaste teadlikkust karj&auml;&auml;ri- ja &otilde;ppen&otilde;ustamisteenustest. Kahe n&auml;dala jooksul, t&auml;nasest 1. maini, annavad rajaleidjad k&uuml;lalistunde 9. klassi &otilde;pilastele enam kui 30 koolis. Tunde antakse teemadel, mis noori nende haridus- ja t&ouml;&ouml;elus edasi aitavad, alates CV ja motivatsioonikirja koostamisest kuni &otilde;pir&auml;ndamiseni.</strong></p> <p>&Uuml;le-eestiline Rajaleidja v&otilde;rgustik toetab lapsi ja noori nende haridus- ja t&ouml;&ouml;elus. &bdquo;&Uuml;hel v&otilde;i teisel eluetapil vajame k&otilde;ik tuge, eriti oluline on see kasvueas,&ldquo; t&otilde;des Urve Sellenberg, Rajaleidja arenduskeskuse juhataja. &bdquo;Meie &uuml;lesanne on eemaldada takistused laste haridusteelt ning aidata leida noortel suund t&ouml;&ouml;maailmas,&ldquo; selgitas Sellenberg. M&ouml;&ouml;dunud s&uuml;gisel avatud Rajaleidja keskused on teinud &otilde;ppen&otilde;ustamis- ja karj&auml;&auml;riteenused tasuta k&auml;ttesaadavaks k&otilde;igile kuni 26-aastastele lastele ja noortele, s&otilde;ltumata sellest, kas nad elavad linnas v&otilde;i v&auml;ikevallas.</p> <p>&bdquo;Kevad on valikute aeg ja 9. klass on &uuml;ks esimesi olulisi teelahkmeid noorte haridusteel,&ldquo; s&otilde;nas &bdquo;Tagasi kooli&ldquo; algatuse juht Teibi Torm. &bdquo;On r&otilde;&otilde;mustav teada, et j&auml;rgmise kahe n&auml;dala jooksul j&otilde;uab &uuml;hise algatuse kaudu asjatundlik karj&auml;&auml;riabi koos &otilde;ppen&otilde;ustamisteenustega tuhatkonna &otilde;pilaseni &uuml;le riigi,&ldquo; lisas ta.</p> <p>&bdquo;Tagasi kooli&ldquo; eesm&auml;rk on aidata kaasa koolide ja &uuml;lej&auml;&auml;nud &uuml;hiskonna koost&ouml;&ouml; suurenemisele. Algatus kutsuti ellu 2007. aastal sihtasutuses Noored Kooli. Eesti Vabariigi presidendi toetusega on ettev&otilde;tmine j&otilde;udnud tuhandete huvilisteni ning on j&auml;tkanud kasvamist sellest ajast peale. &bdquo;Tagasi kooli&ldquo; algatuse strateegiline partner on Swedbank ja algatuse infos&uuml;steemi arendaja on Ignite.</p> <p>Rajaleidja on SA Innove juhitav hariduse tugiteenuste v&otilde;rgustik, kuhu kuulub 16 maakondlikku keskust ja arenduskeskus. Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=416Tuleviku parimad ettevõtjad tulevad Tallinnast2015-04-18<p><strong>Eile, 17. aprillil v&otilde;tsid Tartu Kutsehariduskeskuses m&otilde;&otilde;tu ettev&otilde;tluse ja &auml;rikorralduse &otilde;pilased &uuml;le Eesti. Parimaks osutus Tallinna Majanduskooli v&otilde;istkond, kuhu kuulusid Maiken Vuks, Jaan Miikael R&auml;&auml;ts, Liisi Tamra ja Kadri T&otilde;rva.</strong></p> <p>Teisele kohale tuli P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskuse meeskond koosseisus Ruslana Barinova, Kert Klementi, Ronald Bertil Sang ja Anneli Vein&scaron;teins ning neile j&auml;rgnesid Kuressaare Ametikoolist Valdo Saar, Deily Reinart, Andreas H&otilde;lpus ja Liina Allik.</p> <p>V&otilde;istlustel pidid k&otilde;ik meeskonnad sooritama teooriatesti ning lahendama Tallink Grupi pakutud &auml;riprobleemi, millele leitud lahendus tuli haarava esitlusega ž&uuml;riile maha m&uuml;&uuml;a. Ž&uuml;rii koosnes kahest grupist: teooriatesti hindasid k&otilde;igi osalevate &otilde;ppeasutuste juhendajad ning praktilist kodut&ouml;&ouml;d AS Tallink Grupi tootejuht Ulvi Reinurm, Tartu &Uuml;likooli turunduse &otilde;ppej&otilde;ud Kristian Pentus ja Neway AD O&Uuml; partner Jaan Naaber.</p> <p>V&otilde;itjate juhendaja Heli Rannik j&auml;i oma &otilde;pilaste esitusega v&auml;ga rahule. &Uuml;htlasi kiitis ta &uuml;rituse korralduslikku poolt: &bdquo;V&otilde;istlus oli selgelt l&auml;bim&otilde;eldud ja h&auml;sti organiseeritud.&ldquo; Tallink Grupi esindaja Ulvi Reinurmi s&otilde;nul oli innustav n&auml;ha, et noored andsid endast parima. &bdquo;Saime mitmeid h&auml;id ideid, mida edasiseks k&otilde;rva taha panna,&ldquo; m&auml;rkis Reinurm. Ta andis noortele ka kaks soovitust: &bdquo;Esiteks, olge esinemisel julgemad. Samuti soovitan ma tulevastel ettev&otilde;tjatel keskenduda pigem &uuml;hele ideele ja selle tervikuks viimistlemisele.&ldquo;</p> <p>Disainistuudio Neway AD partner Jaan Naaber, kes oli samuti &uuml;ks ž&uuml;rii liikmetest, pidas v&otilde;istlus&uuml;lesandeid &uuml;snagi keerulisteks ja mitmetahulisteks, kuid leidis, et noored said nendega h&auml;sti hakkama. Naabri arvates on v&otilde;istlused, kus noored peavad end t&otilde;estama suurettev&otilde;tte silmis, v&auml;ga vajalikud. &bdquo;V&otilde;imalus tegeleda reaalse probleemiga ja saada tagasisidet ettev&otilde;tetelt endilt annab tulevastele ettev&otilde;tjatele v&auml;&auml;rtusliku kogemuse,&ldquo; lisas ta.</p> <p>V&otilde;istlustulle astusid 36 &otilde;pilast neljaliikmeliste v&otilde;istkondadena Tartu Kutsehariduskeskusest, Tallinna Majanduskoolist, L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkoolist, Kuressaare Ametikoolist, V&otilde;rumaa Kutsehariduskeskusest, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest, J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest, Narva Kutse&otilde;ppekeskusest ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest.</p> <p>Kutsev&otilde;istlust &bdquo;&Auml;rip&auml;evad 2015&rdquo; korraldasid SA Innove ja Tartu Kutsehariduskeskus. J&auml;rgmisel aastal toimub v&otilde;istlus t&auml;navuste v&otilde;itjate juures, Tallinna Majanduskoolis.</p> <p>Sihtasutus Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</p> <p>Lisainfo &Auml;rip&auml;evade v&otilde;istlusest: <a href="http://bit.ly/Aripaevad-2015">http://bit.ly/Aripaevad-2015</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=414Äripäevad panevad proovile noored ettevõtjad2015-04-17<p><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">T&auml;na, 17. aprillil toimub Tartu Kutsehariduskeskuses ettev&otilde;tlusalane kutsev&otilde;istlus &bdquo;&Auml;rip&auml;evad 2015&rdquo;, kus m&otilde;&otilde;tu v&otilde;tavad ettev&otilde;tluse ja &auml;rikorralduse erialade &otilde;pilased &uuml;le Eesti.</strong></p> <p>V&otilde;istluse korraldaja Maret Kuubi s&otilde;nul koosneb v&otilde;istlus kahest osast. &bdquo;Esimene &uuml;lesanne on teooriatest, mille p&otilde;hiteemad on juhtimine, raamatupidamine, &otilde;igus, turundus, ettev&otilde;tlus ning &auml;ri inglise keel,&rdquo; kirjeldas v&otilde;istlust Kuub. Ta lisas, et teise &uuml;lesandena tuleb meeskondadel esitleda praktilist kodut&ouml;&ouml;d turunduses. &bdquo;AS Tallink Grupp andis noortele lahendada &auml;riprobleemi ja v&otilde;istlusp&auml;eval tuleb &otilde;pilastel oma lahendused haarava esitlusega kliendile maha m&uuml;&uuml;a,&rdquo; &uuml;tles Kuub.</p> <p>AS Tallink Grupi turundusjuhi Maarja Kaalepi s&otilde;nul tuleb noortel v&auml;lja pakkuda ideid ja tootearendus, mis paneks eesti ja vene noori rohkem Tallinki laevadega reisima. &bdquo;Ootame v&otilde;istlejatelt innovatiivseid ja noori k&otilde;netavaid lennukaid m&otilde;tteid. Kui n&auml;eme ideel jumet ja kasu, siis kindlasti kaalume ka selle elluviimist,&rdquo; lisas Kaalep.</p> <p>V&otilde;istlustulle astuvad 36 &otilde;pilast neljaliikmeliste v&otilde;istkondadena Tartu Kutsehariduskeskusest, Tallinna Majanduskoolist, L&auml;&auml;ne-Viru Rakendusk&otilde;rgkoolist, Kuressaare Ametikoolist, V&otilde;rumaa Kutsehariduskeskusest, P&auml;rnumaa Kutsehariduskeskusest, J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest, Narva Kutse&otilde;ppekeskusest ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest.</p> <p>Kutsev&otilde;istlus annab v&otilde;imaluse kutse&otilde;ppeasutuste ettev&otilde;tluse ja &auml;rikorralduse eriala &otilde;pilastel n&auml;idata oma oskusi ja selgitada v&auml;lja Eesti parimad. V&otilde;istlus algab 17. aprillil kell 10.00 ning v&otilde;itjad selguvad kell 16.00.</p> <p>Kutsev&otilde;istlust &bdquo;&Auml;rip&auml;evad 2015&rdquo; korraldab Sihtasutus Innove koost&ouml;&ouml;s Tartu Kutsehariduskeskusega. SA Innove koordineerib alates 2006. aastast noorte kutsemeistriv&otilde;istlusi Eestis ning abistab koost&ouml;&ouml;partnereid v&otilde;istluste korraldamisel ja teavitust&ouml;&ouml;s.</p> <p>Sihtasutus Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</p> <p>Lisainfo &Auml;rip&auml;evade v&otilde;istlusest: <a href="http://bit.ly/Aripaevad-2015" target="_blank">http://bit.ly/Aripaevad-2015</a></p> <p><em>Lisatud illustreeriv foto Tartu Kutsehariduskeskuse &auml;rikorralduse eriala &otilde;pilastest. Foto &ndash; Tartu Kutsehariduskeskus.</em></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=413Eesti parimad aednikud õpivad Räpina Aianduskoolis2015-04-17<p>Eile, 16. aprillil Maamessil m&otilde;&otilde;tu v&otilde;tnud noored aednikud selgitasid endi seast parimad, kelleks on R&auml;pina Aianduskooli &otilde;pilased Karl-Matteus Nemliher ja Liisi Kont.</p> <p>Teisele kohale tulid samuti R&auml;pina Aianduskooli &otilde;pilased Regina M&uuml;&uuml;r ja Marian P&otilde;ldmets ning neile j&auml;rgnesid Kri&scaron;s Sedlin&scaron; ja Ieva Klibus L&auml;ti Bulduru Aianduskoolist.<strong><o:p></o:p></strong></p> <p>&bdquo;L&auml;ksin p&auml;rast Maa&uuml;likooli l&otilde;petamist &otilde;ppima R&auml;pina Aianduskooli aednikuks, kuna tahtsin saada praktilisi oskusi,&rdquo; &uuml;tles &uuml;ks v&otilde;itjatest Liisi Kont. Ta lisas, et t&auml;naseni pole ta oma otsust kahetsenud. &bdquo;Olen esikoha &uuml;le v&auml;ga r&otilde;&otilde;mus. See on tunnustus, mis n&auml;itab, et tean &otilde;pitavast erialast palju,&rdquo; selgitas Kont. Tema s&otilde;nul oli v&otilde;istluse raskeim &uuml;lesanne lillekasti monteerimine, aga kui esimesed postid said p&uuml;sti, siis sujus k&otilde;ik ladusalt.</p> <p>V&otilde;istluse korraldaja T&otilde;nis Soopere s&otilde;nul oli noorte jaoks suurim katsumus lillekasti monteerimine. &bdquo;Kuna lillekasti ehitamine pole just aedniku igap&auml;evane t&ouml;&ouml;, siis v&otilde;istluseks oli see paras p&auml;hkel,&rdquo; &uuml;tles Soopere. Ta lisas, et k&otilde;ige lihtsam oli noorte jaoks kastmiss&uuml;steemi komplekteerimine.</p> <p>V&otilde;istlusel pidid noored aednikud tundma seemneid, pookima, monteerima lillekasti, istutama taimed ja paigaldama kastmiss&uuml;steem ning arvutama taimedele vajalikud substraadi ja v&auml;etise mahud. T&auml;navusel v&otilde;istlusel v&otilde;tsid m&otilde;&otilde;tu 12 &otilde;pilast R&auml;pina Aianduskoolist, Luua Metsanduskoolis, Tallinna Kopli Ametikoolist ja L&auml;ti partnerkoolist.</p> <p>&nbsp;&bdquo;Noor Aednik 2015&ldquo;&nbsp;on kutsev&otilde;istlus, mille k&auml;igus selgitatakse v&auml;lja Eesti parimad noored aednikud, kes &otilde;pivad kutsekoolis aiandusega seotud erialal. Lisaks juhib v&otilde;istlus t&auml;helepanu aianduse eriala t&auml;htsusele.</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p><i style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Foto Noor Aednik 2015 v&otilde;itjatest.&nbsp; Foto &ndash; SA Innove.</i></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=411Täna saab Eesti koolides avalöögi PISA 2015 2015-04-13<p><b>T&auml;nasest 8. maini toimub Eesti koolides periood, mille jooksul sooritab PISA 2015 testi &uuml;le 6000 &otilde;pilase ehk iga teine 15-aastane noor. Test viiakse l&auml;bi 207s koolis ja see on esmakordselt t&auml;ies mahus elektrooniline. Sel korral on peamiseks hindamisvaldkonnaks loodusteadused, testi innovaatiliseks osaks aga meeskondlik probleemilahendus.&nbsp; </b></p> <p><br /> Viimases, 2012. aastal toimud uuringus n&auml;itasid Eesti &otilde;pilased oma tugevust just loodusteadustes, saavutades selles 6. koha uuringus osalenud 65 riigi &otilde;pilaste seas. Nii matemaatikas kui&nbsp; funktsionaalses lugemises olid Eesti &otilde;pilased 11. kohal.&nbsp;</p> <p>PISA koordinaator Gunda Tire sihtasutusest Innove &uuml;tles, et kuigi loodusteaduste valdkonda hinnati ka eelmises uuringus, on sel korral p&otilde;hir&otilde;hk just sellel: &bdquo;PISA 2015 m&otilde;&otilde;dab seda, kui h&auml;sti noored oskavad tegeleda probleemidega v&otilde;i olukordadega, mis on seotud loodusteadusliku sisuga. Samuti seda, kui h&auml;sti nad saavad aru teaduse olemusest ning kuidas hindavad selles oma tegevust.&ldquo;</p> <p><br /> PISA (<i>Program for International Student Assessment</i>) on Maailma Majanduskoost&ouml;&ouml; ja Arengu Organisatsiooni <i>(OECD)</i> rahvusvaheline &otilde;pilaste &otilde;pitulemuslikkuse hindamise uuring, olles k&otilde;ige laiaulatuslikum &otilde;pilaste haridusuuring maailmas. Uuringu eesm&auml;rgiks on hinnata, kas 15-aastane noor on kohustusliku haridusperioodi l&otilde;puks omandanud vajalikud p&auml;devused, et oma eluga hakkama saada. Testi k&auml;igus &otilde;pilased vastavad loodusteaduste, matemaatika ja funktsionaalse lugemise k&uuml;simustele ning t&auml;idavad kodu ja kooli puudutava taustak&uuml;simustiku. Osa &otilde;pilastest lahendavad lisaks ka meeskondliku probleemilahendustesti &uuml;lesandeid.</p> <p><br /> PISA uuring toimub kolme aasta tagant ning igas uuringus on oma p&otilde;hivaldkond, &uuml;lej&auml;&auml;nud kahes valdkonnas m&otilde;&otilde;detakse &otilde;pilaste teadmisi v&auml;iksemas mahus. T&auml;navu osaleb uuringus enam kui 70 riiki ja umbes pool miljonit 15-aastast noort. Eesti osaleb PISA uuringus neljandat korda.</p> <p><br /> PISA 2015 uuringu l&auml;biviimist koordineerib sihtasutus Innove koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Uuringu tulemused avalikustatakse 2016. aasta detsembris.</p> <p></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=410Innove kutsub kõiki Eesti koole ja lasteaedu lõimitud aine- ja keeleõpet rakendama2015-04-07<p><b>Aprill on l&otilde;imitud aine- ja keele&otilde;ppe (LAK-&otilde;ppe) kuu, mille raames&nbsp; toimub hulk temaatilisi &uuml;ritusi &uuml;le Eesti. Kuu eesm&auml;rk on tutvustada&nbsp; keele- ja aine&otilde;ppe &uuml;hendamist kui t&otilde;husat ja toimivat &otilde;ppeviisi.&nbsp; </b></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Innove keelek&uuml;mbluskeskuse juhataja Natalja Mjalitsina s&otilde;nul on vene &otilde;ppekeelega haridusasutused &otilde;ppeviisi omaks v&otilde;tnud ja ka eesti &otilde;ppekeelega koolid ja lasteaiad on hakanud selle vastu &uuml;ha enam huvi tundma:&nbsp; &bdquo;Ootame k&otilde;iki haridusasutusi l&otilde;imitud aine- ja keele&otilde;ppe kogemustega tutvuma ning innustame seda kasutusele v&otilde;tma.&nbsp; Kuna &otilde;petamisviis l&auml;htub &otilde;ppijast ja t&auml;htsaim on koost&ouml;&ouml;, &uuml;ksteise kuulamine ja r&auml;&auml;kimine, on l&otilde;imitud aine- ja keele&otilde;ppe p&otilde;him&otilde;tete rakendamine toeks igale lapsele ning &otilde;pilasele s&otilde;ltumata &otilde;ppekeelest.&ldquo;</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">LAK-&otilde;ppe kuu tavap&auml;rane s&uuml;ndmus on l&otilde;imitud aine- ja keele&otilde;ppe p&auml;ev, seekord pealkirjaga &bdquo;Keelep&auml;devus aine&otilde;ppes&ldquo; (8. aprillil Tallinnas, Meriton Grand Conference &amp; Spa hotelli konverentsikeskuses) ning traditsiooniline lasteaia&otilde;petajate algatatud konverents &bdquo;&Otilde;pime koos!&ldquo;( 21. aprillil Narva Kolledžis).</span></p> <p>LAK-&otilde;pet tutvustavatesse &uuml;leriigilistesse ja piirkondlikesse tegevustesse on kaasatud paljud lapsed ja &otilde;petajad &uuml;le Eesti.</p> <p>L&otilde;imitud aine- ja keele&otilde;ppe kuu raames toimuvate &uuml;ritustega saab tutvuda Innove kodulehel: <a href="http://kke.innove.ee/keelekumblusest/uudised">http://kke.innove.ee/keelekumblusest/uudised</a></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">L&otilde;imitud aine- ja keele&otilde;ppe kuud korraldab SA Innove keelek&uuml;mbluskeskus koos Haridus- ja Teadusministeeriumi, LAK-&otilde;ppe v&otilde;rgustiku ja teiste partneritega. &nbsp;</span></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=409Vabaduse väljaku tunnelgaleriis avati laste joonistusnäitus2015-04-02<p><strong>T&auml;na, 2. aprillil kell 17.00 avatakse Vabaduse v&auml;ljaku tunnelgaleriis P&otilde;hja-Eesti Rajaleidja keskuse korraldatud joonistuskonkursi parimate t&ouml;&ouml;de n&auml;itus, mis j&auml;&auml;b avatuks aprilli l&otilde;puni.&nbsp;Avamisel autasustatakse parimate piltide autoreid ja k&uuml;lalisi kostitatakse muusikalise &uuml;llatusega. Konkursile laekus &uuml;le 900 joonistuse ligikaudu 50st Tallinna ja Harjumaa koolist ja noortekeskusest.</strong></p> <p>Jaanuari alguses kuulutas P&otilde;hja-Eesti Rajaleidja keskus v&auml;lja Tallinna ja Harjumaa algklasside &otilde;pilastele suunatud joonistuskonkursi &bdquo;Suureks saades teen suuri tegusid&ldquo;. Konkursi eesm&auml;rk oli arendada laste loovust ja &auml;rgitada neid pingevabalt oma tuleviku peale m&otilde;tlema.&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Toreda &uuml;llatusena laekus t&ouml;id ka &uuml;hest Valgamaa noortekeskusest ja Ida-Virumaa koolist.</span></p> <p>&bdquo;Laste t&ouml;&ouml;d olid nutikad ja siirad, paljudel kujutati ameteid, mida lapsed suureks saades proovida soovivad,&ldquo; s&otilde;nas karj&auml;&auml;riinfo spetsialist Reelika Paju, konkursi &uuml;ks eestvedajatest. V&otilde;istlust&ouml;&ouml;dest joonistus v&auml;lja, et laste seas on populaarsemad elukutsed arst, laulja, politseinik, &otilde;petaja ja baleriin. &Uuml;llatavalt menukaks osutus ka teaduse teema, eriti kosmoser&auml;nnud ja leiutamine. &bdquo;Laste fantaasia on piiritu ja seda oli tore n&auml;ha,&ldquo; r&otilde;&otilde;mustas Paju. Tema s&otilde;nul on lapsed v&auml;ga empaatiav&otilde;imelised, mida v&otilde;ib j&auml;reldada nende tulevikum&otilde;tetest, mis on suuresti suunatud just teiste abistamisele.</p> <p>P&otilde;hja-Eesti Rajaleidja keskus on osa Innove juhitavast Rajaleidja v&otilde;rgustikust. Sihtasutus Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=361Toimuvad eksamiseminarid keeleõpetajatele2015-03-20<p>2015. a v&otilde;&otilde;rkeelte ja eesti keele teise keelena eksamite seminarid &otilde;petajatele toimuvad 2014. a oktoobrist kuni 2015.a aprillini.&nbsp;<br /><br /><strong>Registreerimine ja lisainfo <a href="http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamiseminarid_1">SIIT.&nbsp;</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=405Ootame koole ja lasteaedu keelekümblusprogrammi2015-03-19<p><strong>Innove keelek&uuml;mbluskeskus kuulutab v&auml;lja taotluste vastuv&otilde;tu liitumiseks keelek&uuml;mblusprogrammiga: </strong><br /> <br /><strong> - lasteaias (osaline v&otilde;i t&auml;ielik mudel) ja&nbsp;<br /></strong><strong>- p&otilde;hikoolis (varane v&otilde;i hiline mudel).&nbsp;</strong><br /> <br />Liitunud asutuste &otilde;petajad ja juhtkond saavad v&otilde;imaluse &uuml;hineda keelek&uuml;mblusprogrammi v&otilde;rgustikuga, osaleda programmi koolitustel ja seminaridel, arendada oma professionaalsust ning kujundada &otilde;ppeasutuses keelek&uuml;mbluseks sobivat &otilde;ppekeskkonda.&nbsp;<br /> Programmiga liitumis&otilde;iguse saavad asutused, mis vastavad liitumiskriteeriumitele.<br /> <br /><strong>Taotluste</strong> (vabas vormis kiri liitumissooviga) <strong>esitamise t&auml;htaeg on 25.03.2014 kell 17.00.</strong><br /> Vormikohaselt t&auml;idetud <strong>liitumisdokumentide esitamise t&auml;htaeg on 30.aprill 2015.</strong><br /> <br />Dokumendid programmiga liitumiseks asuvad keelek&uuml;mbluskeskuse kodulehel <a href="http://kke.innove.ee/liitumine">http://kke.innove.ee/liitumine<br />&nbsp;</a></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Lisainformatsioon:</span></p> <p><strong>Svetlana Belova</strong>, telefon 735 0644, e-post: <a href="mailto:svetlana.belova@innove.ee">svetlana.belova@innove.ee</a>; <br /><strong>Ave H&auml;rsing,</strong> telefon 735 0641, e-post: <a href="mailto:ave.harsing@innove.ee">ave.harsing@innove.ee</a>; <br /><strong>Natalja Mjalitsina</strong>, telefon 735 0711, e-post: <a href="mailto:natalja.mjalitsina@innove.ee">natalja.mjalitsina@innove.ee</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=404LAK-õppe päev "Keelepädevus aineõppes"2015-03-18<p>8. aprillil toimuvale LAK-&otilde;ppe (l&otilde;imitud aine- ja keele&otilde;pe) p&auml;evale on oodatud haridusasutuste juhid, haridusametnikud,&otilde;petajad, koolitajad, &otilde;ppej&otilde;ud, &uuml;li&otilde;pilased ja keelek&uuml;mblusprogrammi partnerid.</p> <p><strong><a href="http://kke.innove.ee/images/failid/pdf/LAK-ppe%20peva%20KAVA%208%2004%202015.pdf">P&auml;evakava</a></strong></p> <p><strong>R<a href="http://www.innove.ee/et/yldharidus/keelekymblus/koolitused/lak-oppe-paev-2015-keelepadevus-aineoppes">egistreerimine</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=403PÜÜK 9 keskendub andekate laste arengule ja annete avastamisele2015-03-18<p><strong>Neljap&auml;eval, 19. m&auml;rtsil koguneb 150 &otilde;petajat Tallinna Rocca al Mare kooli pedagoogide &uuml;henduste &uuml;lesele koost&ouml;&ouml;p&auml;evale P&Uuml;&Uuml;K 9, mille teema on &bdquo;Andekas laps&ldquo;.</strong></p> <p>Iga laps on ainulaadne ja kordumatu. Meie k&otilde;rval v&otilde;ib olla peidetud andega lapsi, kellel pole olnud v&otilde;imalust end proovile panna oma spetsiifilises andev&auml;ljas. Kui lastele ei anta v&otilde;imalusi ennast arendada ja esineda vastavalt v&otilde;imetele, kaotavad nad motivatsiooni ja huvi. Andekate laste v&otilde;imete tase, eriv&otilde;imed, iseloomujooned ja probleemid on v&auml;ga erinevad. Just seet&otilde;ttu vajavad andekad lapsed eriti individuaalset l&auml;henemist.</p> <p>Praktilise suunitlusega P&Uuml;&Uuml;K 9 annab teavet, kuidas lapse anded &otilde;igel hetkel &auml;ra tunda, neid suunata ja &otilde;petada, kuidas &otilde;ppeainete l&otilde;imingu kaudu luua tingimused andekuse arenguks.</p> <p><strong>P&Uuml;&Uuml;K 9</strong> <strong>esinejad</strong> on f&uuml;&uuml;sik ja Rakett 69 saatejuht <strong>Aigar Vaigu</strong> (&bdquo;Avameelselt andekusest&ldquo;), teaduskeskuse AHHAA juhatuse liige <strong>Andres Juur</strong> (&bdquo;Hea t&ouml;&ouml; tasu on veel t&ouml;&ouml;d?!&ldquo;), pedagoogikateadlane <strong>Jaana Vasama</strong> (&bdquo;Andekas laps Soome kooli argielus&ldquo;).</p> <p><strong>&Otilde;petajad saavad valida kolmeteistk&uuml;mne t&ouml;&ouml;toa vahel,</strong> mis k&otilde;ik annavad praktilisi n&auml;pun&auml;iteid &otilde;ppeainete l&otilde;imimiseks ja laste annete toetamiseks.&nbsp; T&ouml;&ouml;tubasid juhivad tegev&otilde;petajad. T&ouml;&ouml;tubade teemad on n&auml;iteks &bdquo;Draamaelementide kasutamine p&otilde;hikooli ja g&uuml;mnaasiumi LAK-&otilde;ppe tundides&ldquo;, &bdquo;Nutiseadmete abil Marie Underit otsimas&ldquo;, &bdquo;Teaduslik muusika&ldquo;, &bdquo;Inimese&otilde;petuse l&otilde;iming teiste ainetega uurimusliku &otilde;ppe kaudu&ldquo; jpm.</p> <p>Rocca al Mare kooli fuajees tutvustavad terve p&auml;eva jooksul oma tegevusi aine&uuml;hendused, &uuml;leval on infostendid, jagatakse ja tutvustakse info- ning &otilde;ppematerjale.</p> <p>Lisaks konkreetsele teemale on P&Uuml;&Uuml;Kidel alati ka teine eesm&auml;rk: anda infot aktiivselt tegutsevatest pedagoogide &uuml;hendustest, suurendada pedagoogide &uuml;henduste vahelist &uuml;htekuuluvustunnet, tutvustada &otilde;ppimist toetavaid v&otilde;imalusi (metoodika, juhendid, tarkvara, veebilahendused jm), mille kasutamine &otilde;ppet&ouml;&ouml;s motiveerib &otilde;petajaid l&auml;henema igale lapsele individuaalselt.</p> <p>P&Uuml;&Uuml;Kide varasemad teemad on olnud hindamine ja hindamismudelid, loovuse &auml;ratamine &otilde;pilases ja &otilde;petajas, ettev&otilde;tlikkus, uurimuslik &otilde;pe, tutvumine kutse&otilde;ppe v&otilde;imalustega, koost&ouml;&ouml; koolis ja juhtkonna roll kooli arengus, innovaatilised &otilde;petajad ja ideed jm.</p> <p>Pedagoogide &uuml;henduste &uuml;lesed koost&ouml;&ouml;p&auml;evad toetavad uue riikliku &otilde;ppekava rakendumist koolides.</p> <p>P&Uuml;&Uuml;Kide toimumist toetab Innove ESFi programm &bdquo;&Uuml;ldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni t&otilde;stmine 2008-2014&ldquo;kaudu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=407Tartumaa Rajaleidja keskus kutsub tutvuma 2015-03-17<p><strong>T&auml;na, 17. m&auml;rtsil toimub Tartumaa Rajaleidja keskuses avatud uste p&auml;ev, kuhu on oodatud k&otilde;ik noored, lastevanemad, haridust&ouml;&ouml;tajad ja teised huvilised. Keskus asub Tartu kesklinnas, endises Tartu &uuml;likooli f&uuml;&uuml;sikahoones aadressil T&auml;he 4. Innove hallatav Rajaleidja keskuste v&otilde;rgustik on &uuml;le Eesti tuge ja n&otilde;u pakkunud juba enam kui pool aastat.</strong></p> <p>Tartumaa Rajaleidja keskuses t&ouml;&ouml;tab 22 spetsialisti, kes pakuvad &otilde;ppen&otilde;ustamis- ja karj&auml;&auml;riteenuseid k&otilde;igile oma piirkonna kuni 26-aastastele lastele ja noortele, olles toeks ka nende peredele ja haridust&ouml;&ouml;tajatele. &Uuml;htlasi korraldab keskus maakondliku n&otilde;ustamiskomisjoni t&ouml;&ouml;d. K&otilde;ik keskuses kohapeal pakutavad teenused on tasuta.</p> <p>&ldquo;Esimesed pool aastat on l&auml;inud v&auml;ga kiiresti ja t&ouml;iselt,&rdquo; s&otilde;nab keskuse juht Piret Tatunts. &ldquo;Meie meeskond, mille s&uuml;dameks on kogenud ja teotahtelised spetsialistid, on kiirelt leidnud tee klientideni ja kliendid tee meieni,&rdquo; lisab ta. Numbrid r&auml;&auml;givad enda eest &ndash; alates m&ouml;&ouml;dunud aasta septembrist on Tartumaa keskus teenindanud enam kui 8000 klienti, kellest 1100 on saanud individuaalset n&otilde;ustamist. &ldquo;Meie t&ouml;&ouml;s on kindlasti arenguruumi, kuid arvutud klientidelt saadud kallistused, naeratused ja head soovid n&auml;itavad, et oleme &otilde;igel teel ning tiivustavad meid,&rdquo; t&otilde;deb Tatunts.</p> <p>Rajaleidja keskuste loomine on riigi panus Eesti laste ja noorte toetamise s&uuml;steemi. Loodud keskuste kaudu on &otilde;ppen&otilde;ustamis- ja karj&auml;&auml;riteenused k&auml;ttesaadavad k&otilde;igile Eesti lastele ja noortele, s&otilde;ltumata sellest, kas nad elavad linnas v&otilde;i v&auml;ikevallas. &Otilde;igel ajal k&auml;ttesaadav ja asjatundlik &otilde;ppen&otilde;ustamis- ja karj&auml;&auml;riabi v&otilde;imaldab igal noorel oma eluv&otilde;imalusi paremini t&auml;ide viia. V&otilde;rgustikus t&ouml;&ouml;tab t&auml;na kokku enam kui 200 valdkonna spetsialisti.</p> <p>T&auml;iendav info Rajaleidja keskuste kohta www.innove.ee ja www.rajaleidja.ee.</p> <p>Sihtasutus Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas.</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=402Kogenud koolijuht – tule mentoriks! 2015-03-17<p><b>Innove kutsub ESF programmi &bdquo;&Uuml;ldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni t&otilde;stmine 2008-2014&ldquo; raames &uuml;ldhariduskoolide ja kutse&otilde;ppeasutuse direktoreid osalema mentorite arenguprogrammis. Oodatud on koolijuhid, kel on soov jagada oma kogemusi ja teadmisi algaja v&otilde;i alustava juhiga, olles noore juhi arengu toetamisel professionaalseks abiks.</b></p> <p>Arenguprogrammi maht on 7 p&auml;eva (1- 2-p&auml;evaste sessioonidena), lisaks &uuml;ks individuaalne <em>coachingu</em> sessioon.<br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Mentorite koolitus algab aprillis ja l&otilde;ppeb augustis, koos k&auml;iakse Tallinnas. Koolitusr&uuml;hma suurus on 15 inimest.</span></p> <p>Programmi l&auml;bimise tulemusena tunnetavad tulevased mentorid oma rolli ning vastutust algajate ja/v&otilde;i alustavate koolijuhtide arengu suunamisel, valdavad peamisi juhendamistehnikaid ja oskavad neid l&auml;bi oma kogemuse eesm&auml;rkide saavutamisel toetada. Arenguprogrammi l&auml;binu arendab nii enda kui mentee liidrioskusi; oskab luua head soodsat t&ouml;&ouml;keskkonda ja usalduslikku suhet; oskab juhtida iseenda ja mentee sisemist motivatsiooni; valdab peamisi juhendamistehnikaid;&nbsp; oskab tegevust j&auml;lgida ja anda konstruktiivset tagasisidet; on t&otilde;hus enesejuhtimises; n&auml;eb mentee tugevusi, edukohti ja oskab hoida tegevuste fookust.</p> <p><b>Kandideerima oodatakse koolijuhte, kellel on:</b></p> <ul> <li><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">magistrikraad v&otilde;i sellega v&otilde;rdsustatud kvalifikatsioon;</b></li> <li><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">v&auml;hemalt 5-aastane haridusasutuse juhtimiskogemus;</b></li> <li><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">p&otilde;hjalikud teadmised hariduspoliitika &uuml;ldistest eesm&auml;rkidest ja suundumustest nii Eesti kui rahvusvahelises kontekstis;</b></li> <li><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></b><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">kogemus, motivatsioon, valmisolek koolitusel omandatut edastada, aidata menteel valmistuda juhirolliks.</b></li> </ul> <p><b>Kandideerimiseks</b> tuleb esita <b>avaldus</b>, <b>CV</b> ja <b>motivatsioonikiri</b> (miks mentorite arenguprogramm huvi pakub, millised on ootused ning milliseid v&auml;ljakutseid n&auml;eb kandideerija mentorina (motivatsioonikirja pikkus &uuml;ks A4)) ning <b>soovituskirjad </b>kahelt haridusasutuse juhilt.</p> <p><b>Kandideerimise t&auml;htaeg on 31. m&auml;rts 2015. </b></p> <p>Lisainfo: elve.kukk@innove.ee<b></b></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=406Tallinna Euroopa kool toob Eestisse esinema Luksemburgi Euroopa kooli koori 2015-03-16<p><b>P&uuml;hap&auml;eval, 22. m&auml;rtsil kell 13.00 esineb Solarise keskuses Luksemburgi Euroopa kooli koor. Luksemburgi Euroopa kool on Euroopa Liidu koolide hulgas vanim, mille t&uuml;tarlastekoor on edukalt esinenud paljudes Euroopa riikides. Kontsert toimub Solarise keskuse aatriumis ja on tasuta.&nbsp;</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Luksemburgi kooli kooris laulab nelik&uuml;mmend 12-17aastast lauljat. Koori juhatab dirigent Mr Noel Morgan. Koori repertuaar on mitmekesine ning alati on tavaks &uuml;llatada publikut ka vastuv&otilde;tjamaa keeles k&otilde;lava lauluga. Praegusel turneel antakse kontserte nii siin kui sealpool Soome lahte.&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Luksemburgi Euroopa kool on loodud 1953. aastal ning koolis &otilde;pib 9 keelesektsioonis kokku 3800 &otilde;pilast. Euroopa koolide hulka kuulub hetkel 14 kooli seitsmes erinevas Euroopa Liidu riigis. &nbsp;</p> <p>Euroopa koolide eesm&auml;rk on v&otilde;imaldada &uuml;htset haridust Euroopa Liidu teenistujate, v&auml;lisekspertide, diplomaatide, v&auml;lisriikide diplomaatide lastele. Euroopa kooli &otilde;ppekavades on olulisel kohal emakeelne &otilde;petus ning emakeele ja omakultuuri &otilde;pe. Koolis edukalt l&auml;bitud &otilde;ppeaastaid ja nendega seoses v&auml;lja antud diplomeid ja tunnistusi tunnustatakse Euroopa Liidu&nbsp; liikmesriikides ja paljudes muudes riikides.&nbsp;<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p>Luksemburgi Euroopa kooli toob Eestisse pea kaks aastat tegutsenud Tallinna Euroopa kool, mis tegutseb samas, Euroopa koolide s&uuml;steemis. Tallinna Euroopa kool asutati 2013. aasta augustis Sihtasutus Innove poolt. Kool pakub ingliskeelset p&otilde;hiharidust Euroopa Liidu institutsioonide ametnike, diplomaatide jt lastele. Kool asub Tallinnas &Uuml;lemise Citys v&auml;rskelt renoveeritud lapses&otilde;bralikus hoones, aadressil Keevise 2.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=401Noor Meister tõi kokku 11000 kutsehariduse huvilist2015-03-08<p><b>N&auml;dalavahetusel toimunud kutsehariduse aasta tipps&uuml;ndmusel Noor Meister 2015 selgitati v&auml;lja Eesti parimad noored meistrid 25 erialal. V&otilde;istlustel osales ligi 350 Eesti kutsekoolide &otilde;pilast, korraldajate hinnangul k&uuml;lastas suurs&uuml;ndmust 11 000 inimest.</b></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Eesti T&ouml;&ouml;andjate Keskliidu juhi Toomas Tamsari s&otilde;nul aitab Noor Meister murda m&uuml;&uuml;ti kutseharidusest kui asendusharidusest v&otilde;i lapsep&otilde;lve pikendamisest ning n&auml;itab &uuml;hiskonnale, et hea kutseharidus on v&auml;&auml;rikas ja kindel valik. &bdquo;Tippspetsialistid ja oskust&ouml;&ouml;lised l&auml;hevad igal pool maailmas &uuml;ha enam hinda. Inimene, kes teeb keerulist t&ouml;&ouml;d ning suudab areneda koos tehnika arenguga, on &uuml;ha n&otilde;utum kogu l&auml;&auml;nemaailmas. Tema palgatase kasvab kindlasti keskmisest kiiremini,&ldquo; selgitas Tamsar.</span></p> <p>V&otilde;istlustel selgitati v&auml;lja parim noor m&uuml;&uuml;ja, majutusteenindaja, mehhatroonik, florist, juuksur, pagar, ehituspuusepp, tisler, ehitusviimistleja, plaatija, maastikuehitaja, infotehnoloog, veebidisainer, graafiline disainer, m&uuml;&uuml;rsepp, logistik, puhastusteenindaja, elektroonik, elektrik, r&auml;tsep, keskkonnatehnika lukksepp, hooldust&ouml;&ouml;taja, restoraniteenindaja ja keevitaja. Kohtunikud hindasid v&otilde;istlejate kiirust, t&auml;psust ning omandatud teadmisi ja oskusi.</p> <p>Lisaks kutsemeistriv&otilde;istlustele olid &uuml;ritusel avatud k&uuml;mme populaarset t&ouml;&ouml;tuba, kus k&uuml;lastajad tutvusid m&auml;nguliselt ja kaasahaaravalt erinevate valdkondade ametitega. Samuti tutvustasid kutse&otilde;ppev&otilde;imalusi 31 Eesti kutsekooli.</p> <p>Sihtasutus Innove korraldas koost&ouml;&ouml;s Haridus- ja Teadusministeeriumi, erinevate partnerite ja toetajatega Noort Meistrit kolmandat korda ning igal aastal on v&otilde;istlejate arv ja k&uuml;lastajate huvi kasvanud. Noor Meister 2015 suursponsor oli Ericsson.</p> <p>SA Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</p> <p>Noor Meister 2015 v&otilde;itjad on leitavad siit: <a href="http://www.noormeister.ee/category/uudised/">www.noormeister.ee/category/uudised/</a></p> <p>Pressiteatele on lisatud foto Noor Meister 2015 ehitusviimistluse v&otilde;istluse v&otilde;itjast Riho Lehismetsast Tallinna Ehituskoolist. Foto &ndash; Elina Malleus.</p> <p>Noor Meister 2015 pildigaleriid:</p> <p><strong>-</strong><strong>&nbsp;</strong>I p&auml;ev: <a href="http://www.bit.ly/NM_I_paev">www.bit.ly/NM_I_paev</a><strong></strong></p> <p><strong>-&nbsp;</strong>II p&auml;ev: <a href="http://www.bit.ly/NM_2_paev">www.bit.ly/NM_2_paev</a><strong></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=400Täna astuvad Noorel Meistril võistlustulle 350 oma ala parimat2015-03-06<p><b>T&auml;na ja homme toimub Eesti N&auml;ituste messikeskuses kutsehariduse aasta tipps&uuml;ndmus Noor Meister 2015, kus pea 350 kutse&otilde;ppuri seast selgitatakse v&auml;lja vabariigi parimad tegijad 25 erialal.</b></p> <p>Kutsemeistriv&otilde;istlustel valmivad ehituspuuseppadel katusekonstruktsioonid, maastikuehitajatel v&auml;ikeaiad, kondiitritel martsipanikattega fantaasiatordid ja palju muud. Uue erialana saab sel aastal j&auml;lgida keevitamist, mille praktiline osa toimub Tallinna Mehaanikakoolis. Lisaks v&otilde;istlustele on k&uuml;lastajatele ametite proovimiseks avatud 10 t&ouml;&ouml;tuba ning kutse&otilde;ppev&otilde;imalusi tutvustavad 31 ametikooli &uuml;le Eesti.</p> <p>Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsleri Mart Laidmetsa s&otilde;nul on &uuml;rituse eesm&auml;rk tunnustada parimaid kutse&otilde;ppureid, v&auml;&auml;rtustada meisterlikkust ning tutvustada Eesti noortele erinevaid kutse&otilde;ppev&otilde;imalusi ja ameteid&nbsp; &bdquo;Kui v&otilde;istlejate jaoks pakub Noor Meister ennek&otilde;ike v&otilde;imalust &otilde;pingute k&auml;igus omandatud teadmised ja oskused proovile panna, siis &uuml;rituse k&uuml;lastajad saavad aimu sellest, milline on&nbsp; t&auml;nap&auml;eval n&auml;iteks tisleri, logistiku v&otilde;i lukksepa t&ouml;&ouml;. Nii aitame kaasa teadlike karj&auml;&auml;rivalikute tegemisele, et j&auml;rjest enam noori ja ka t&auml;iskasvanuid l&auml;heksid &otilde;ppima ametikoolidesse ja omandaksid t&auml;nap&auml;eva n&otilde;uetele vastava kutse&ldquo; selgitas Mart Laidmets.</p> <p>Uksed avatakse k&uuml;lastajatele m&otilde;lemal p&auml;eval kell 10.00-18.00. V&otilde;itjaid autasustatakse 7. m&auml;rtsil kell 17.00. Sissep&auml;&auml;s on k&otilde;igile tasuta!</p> <p>Suur&uuml;ritust korraldab Sihtasutus Innove koost&ouml;&ouml;s Haridus- ja Teadusministeeriumi, erinevate partnerite ja toetajatega. Noor Meister 2015 suursponsor on Ericsson.</p> <p>Lisainfot: <a href="http://www.noormeister.ee">www.noormeister.ee</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=399Otsitakse riigieksamite välisvaatlejad Tallinna piirkonda2015-03-05<p>Innove ootab soovijaid kandideerima riigieksamite v&auml;lisvaatlejaks Tallinna piirkonnas.</p> <p>V&auml;lisvaatlejaks kandideerimise <strong>tingimused on:</strong></p> <p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; v&auml;hemalt keskhariduse omamine;</p> <p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; eesti keele oskus emakeelena v&otilde;i C1-tasemel;</p> <p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; valmisolek osaleda riigieksamitel v&auml;lisvaatlejana perioodil 27.04.2015-21.05.2015. a;</p> <p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; soovitatav on eelnev t&ouml;&ouml;kogemus haridusvaldkonnas;</p> <p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; eelistatud on eelnev t&ouml;&ouml;kogemus v&auml;lisvaatlejana;</p> <p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; v&auml;lisvaatleja ei tohi olla seotud kooliga, kus v&auml;lisvaatlust l&auml;bi viiakse selliselt, kus riigieksami sooritajate seas on vaatleja l&auml;hisugulane v&otilde;i esineb muu asjaolu, millega objektiivsuse v&otilde;ib seada kahtluse alla;</p> <p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; v&auml;lisvaatleja ei tohi olla &otilde;petaja vaadeldavas eksamiaines.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Soovist eksamil v&auml;lisvaatlejana osaleda palume teada anda hiljemalt 31. m&auml;rtsiks 2015. Selleks palume t&auml;ita <strong><a href="http://www.innove.ee/uuringud/index.php/survey/index/sid/687572/newtest/Y/lang/et">ankeet&nbsp;</a></strong></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />Vaatlejakoolitus toimub 14.04.2015 kell 15.00 Tallinnas, &Uuml;lemistel. T&auml;pne koht antakse vaatlejaks valitutele eraldi teada ja sellel osalemine on kohustuslik.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Vaatlemistasu &uuml;he eksami eest on 25 kuni 45 eurot, s&otilde;ltuvalt eksami kestusest.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lisainfo</strong> telefonil 7350566 v&otilde;i e-posti aadressil vaatleja@innove.ee&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=397Pressikutse: Sajad kutseõppurid võtavad mõõtu kutsehariduse aasta tippsündmusel Noor Meister 20152015-03-03<p><b>6.-7. m&auml;rtsil toimub Eesti n&auml;ituste messikeskuses kutsehariduse aasta tipps&uuml;ndmus Noor Meister 2015.&nbsp;</b><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Toimuvad kutsemeistriv&otilde;istlused, kus osalevad ligi 350 kutse&otilde;ppurit 25 erialalt, avatud on 10 t&ouml;&ouml;tuba ametite proovimiseks ning kutse&otilde;ppev&otilde;imalusi tutvustavad 31 kutsekooli &uuml;le Eesti.</b></p> <p>V&otilde;istlustel selguvad Eesti parimad noored m&uuml;&uuml;rsepad, hooldust&ouml;&ouml;tajad, maastikuehitajad, pagarid, tislerid, m&uuml;&uuml;jad, r&auml;tsepad, floristid ja teised meistrid - kokku 25 erialal. V&otilde;itjad, kellest mitmetel on v&otilde;imalus esindada Eestit rahvusvahelistel v&otilde;istlustel EuroSkills ja Worldskills, kuulutatakse v&auml;lja s&uuml;ndmuse teise p&auml;eva &otilde;htul.</p> <p>T&ouml;&ouml;tubades on k&otilde;igil k&uuml;lastajatel v&otilde;imalus m&auml;nguliselt ja kaasahaaravalt tutvuda k&uuml;mne erineva valdkonna ametitega. N&auml;iteks saab kutsekoolide &otilde;pilaste juhendamisel proovida metsaveotraktori simulaatoril masina juhtimist, robotite programmeerimist, restaureerimist, auto v&auml;rvimist ja palju muud.</p> <p>&Uuml;rituse eesm&auml;rk on tunnustada parimad kutse&otilde;ppureid, v&auml;&auml;rtustada meisterlikkust ning tutvustada Eesti &uuml;hiskonnas erinevaid ameteid ja kutse&otilde;ppev&otilde;imalusi. Sel viisil aitab Noor Meister kaasa teadlike karj&auml;&auml;rivalikute tegemisele, et Eesti inimeste teadmised ja oskused oleksid vastavuses t&ouml;&ouml;maailma vajadustega. Eelmisel aastal osales s&uuml;ndmusel 8000 k&uuml;lastajat.</p> <p>&Uuml;ritus on k&uuml;lastajatele tasuta ja eelnevalt registreeruma ei pea. T&ouml;&ouml;toad ja messihall on avatud m&otilde;lemal p&auml;eval 10&ndash;18, kutsemeistriv&otilde;istlused toimuvad 6. m&auml;rtsil kell 10&ndash;18 ja 7. m&auml;rtsil kell 10&ndash;14. V&otilde;itjaid autasustatakse 7. m&auml;rtsil kell 17.</p> <p><b>Kohtumiseni Noorel Meistril!</b></p> <p>Lisainfo: <a href="http://www.noormeister.ee">www.noormeister.ee</a></p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=396Konkurss koolitusel ʺÕppijakeskse kooli juhtimineʺ osalemiseks 2015-02-20<p>Sihtasutus Innove kutsub ESF-i programmi &bdquo;&Uuml;ldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni t&otilde;stmine 2008-2014&ldquo; raames &uuml;ldhariduskoolide meeskondi osalema&nbsp;<strong>&Otilde;PPEASUTUSTE MEESKONDADE KOOLITUSEL&nbsp;&bdquo;&Otilde;PPIJAKESKSE KOOLI JUHTIMINE&ldquo;</strong></p> <p>Koolitus algab <strong>m&auml;rtsis 2015 ja l&otilde;ppeb septembris 2015.</strong></p> <p>Koolitusel osalevad koolide <strong>meeskonnad valitakse v&auml;lja konkursi k&auml;igus.<br /><br />- T&auml;psem info <a href="/UserFiles/&Uuml;ldharidus/ESF programmid/Sihtasutus Innove kutsub ESF.pdf" title="Sihtasutus Innove kutsub ESF.pdf (367 KiB)">SIIT&nbsp;</a></strong></p> <p></p> <p>- <strong><a href="/UserFiles/&Uuml;ldharidus/ESF programmid/Taotluse vorm_oppekava (3).doc" title="Taotluse vorm_oppekava (3).doc (179 KiB)">Taotlusvorm</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=395Algas eurotoetusi tutvustav infotuur2015-02-19<p>Seitsmes maakonnakeskuses &uuml;le Eesti toimub Rahandusministeeriumi korraldusel eurotoetuse infotuur. V&otilde;imalik on veel registreeruda V&otilde;ru, Haapsalu, J&otilde;hvi, Rakvere, P&auml;rnu ja Tartu infop&auml;evale.<br /><br /><strong><a href="http://www.struktuurifondid.ee/infotuur/">Lisainfo ja registreerumine&nbsp;</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=392Tallinna Euroopa Kool alustas õpilaste vastuvõttu 2015/2016 õppeaastaks2015-02-11<p><b>Tallinna Euroopa Kool alustas &otilde;pilaste vastuv&otilde;ttu 2015/2016 &otilde;ppeaastaks ja ootab Eestis resideeriva rahvusvahelise kogukonna ja kogukonda kuuluvate eesti perede &nbsp;lapsi oma kooliperega liituma. Vastuv&otilde;tt eel-, alg-, p&otilde;hikooli ja g&uuml;mnaasiumiastmesse kestab 15. m&auml;rtsini.</b></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">2013. a augustis uksed avanud Tallinna Euroopa Kool pakub Eestis resideeruva rahvusvahelise kogukonna lastele k&otilde;rgetasemelist ja rahvusvaheliselt tunnustatud &uuml;ldharidust. Huvi uue kooli vastu on suur ja see on peale edukat k&auml;ivitamist j&otilde;udsalt kasvanud. Hetkel &otilde;pib koolis 120 &otilde;pilast ja kogu kooliperes on esindatud 40&nbsp; rahvust.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Kvaliteetse ja tunnustatud rahvusvahelise &uuml;ldhariduse k&auml;ttesaadavus on oluliseks argumendiks k&otilde;rge kvalifikatsiooniga rahvusvahelise personali meelitamisel Eestisse, kuna siia elama asudes vajavad Euroopa Liidu teenistujad, v&auml;liseksperdid, diplomaadid jt ka toimivat ja mugavat teenusv&otilde;rku oma peredele. &Uuml;ha suurenev vajadus rahvusvahelise hariduse j&auml;rele on&nbsp; ka kodumaale naasevatel eesti peredel, kelle lapsed on juba m&otilde;nes teises riigis hariduse omandamist alustanud ning kelle kohanemine Eesti koolis oleks &otilde;ppekavade suure erinevuse t&otilde;ttu keeruline.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Kooli direktori Olavi Otepalu s&otilde;nul kahe tegutsemisaasta jooksul lapsevanematelt kooli kohta palju positiivset tagasisidet saadud: &bdquo;Kui lapsevanemad Eestisse kolivad ei soovi nad mitte ainult, et lapsed siin koolis k&auml;iks, vaid et neile pakutav haridus oleks t&otilde;eliselt heal tasemel. Oleme laste igak&uuml;lgseks arendamiseks suutnud luua nii materiaalsed tingimused kui positiivse &otilde;hkkonna, kus v&auml;ga suur t&auml;htsus on kooli, &otilde;pilase ja kodu vahelise koost&ouml;&ouml;&nbsp; v&auml;&auml;rtustamisel.&ldquo;</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tallinna Euroopa koolis toimub &otilde;ppet&ouml;&ouml; p&otilde;hiliselt inglise, prantsuse ja saksa keeles. Lisaks sellele on suur r&otilde;hk muude v&otilde;&otilde;rkeelte &otilde;ppel. &Otilde;ppetegevuse aluseks on Euroopa koolide &otilde;ppekava, mille koostamisel on l&auml;htutud k&otilde;igi Euroopa Liidu liikmesriikide poolt esitatud n&otilde;uetest. 2015/2016 &otilde;ppeaastal avab kool Eesti m&otilde;istes k&uuml;mnenda ehk EB &otilde;ppekava j&auml;rgi </span><i style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Secondary</i><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> 5 klassi, mille &otilde;pilased &nbsp;peaksid kooli esimese lennuna l&otilde;pueksamid sooritama 2018. aasta kevadel.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Dokumentide vastuv&otilde;tt 2015/2016 &otilde;ppeaastaks toimub kuni 15. m&auml;rtsini, teated &otilde;pilaste vastuv&otilde;tu kohta saadetakse vanematele aprillis. T&auml;psemat informatsiooni vastuv&otilde;tutingimuste kohta leiab Tallinna Euroopa Kooli kodulehelt </span><a href="http://www.est.edu.ee/" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">www.est.edu.ee</a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tallinna Euroopa Kool asutati Sihtasutus Innove poolt ja on saanud ametliku akrediteeringu Euroopa koolide &otilde;ppekaval baseeruva hariduse pakkumiseks. 26. augustil 2013 uksed avanud kool tegutseb v&auml;rskelt renoveeritud ja lapses&otilde;bralikus koolihoones &Uuml;lemiste Citys, aadressil Keevise 2.</span></p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=3912015. a riigieksamitele on registreerunud 10 471 õpilast 2015-02-06<p><b>SA Innove poolt 2015. aastal l&auml;biviidavatele riigieksamitele on esialgsetel andmetel registreerunud 10 471 eksamisooritajat, kellest 8216 on g&uuml;mnaasiumi&otilde;pilased, 781 g&uuml;mnaasiumi varem l&otilde;petanud ning 1474 kutse&otilde;ppeasutuste &otilde;pilased. Kokku tehakse 2015. aastal 26 446 eksamit.&nbsp; </b></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Sel &otilde;ppeaastal &otilde;pilane g&uuml;mnaasiumi l&otilde;petamiseks sooritama eesti keele v&otilde;i eesti keele teise keelena, matemaatika ja v&otilde;&otilde;rkeele riigieksamid. Lisaks riigieksamitele tuleb g&uuml;mnaasiumi l&otilde;petamiseks sooritada koolieksam ja &otilde;pilasuurimus v&otilde;i praktiline t&ouml;&ouml;.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Eesti keele riigieksamile registreerus 7217 ja eesti keele teise keelena riigieksamile registreerus 2492 &otilde;pilast.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Matemaatika riigieksami puhul pidi &otilde;pilane valima kitsa v&otilde;i laia kursuse alusel koostatud eksamit&ouml;&ouml; vahel.&nbsp; Matemaatika kitsa kursuse eksami valis 3743 ja laia kursuse eksami valis 4951 eksamisooritajat.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">V&otilde;&otilde;rkeele riigieksami puhul on &otilde;pilasel kolm valikuv&otilde;imalust. Riigieksamina sai valida Innove vahendatud rahvusvahelise prantsuse, saksa v&otilde;i vene keele eksami, mille sooritamisel saab &otilde;pilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse. Teiseks v&otilde;ib sooritada Innove koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka l&auml;bimise korral antakse &otilde;pilasele B1- v&otilde;i B2-taseme keeleoskustunnistus. Samuti l&auml;heb eksamina arvesse varem sooritatud rahvusvaheline keeleeksam, kui see on tehtud v&auml;hemalt B1-tasemele.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Inglise keele eksami&nbsp; valis 7487,&nbsp; saksa keele erinevaid eksameid valis kokku 121,&nbsp; vene keele v&otilde;&otilde;rkeelena valis 327 ja prantsuse keele eksami sooritamise valis 87 eksaminandi.&nbsp; 412&nbsp; &otilde;pilast esitas v&otilde;&otilde;rkeele riigieksami asendamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud v&otilde;&otilde;rkeeleeksami tunnistuse, millega loeti riigieksam sooritatuks.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">2015. aasta riigieksamite valikul ja korralduses v&otilde;rreldes eelmise aastaga muudatusi ei ole. Riigieksamid algavad&nbsp; 27. aprillil eesti keele eksamitega ning l&otilde;pevad 21. mail matemaatika eksamiga. Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse hiljemalt 19. juunil eksamite infos&uuml;steemi ja riigiportaali </span><a href="http://www.eesti.ee" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">www.eesti.ee</a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> kaudu. Riigieksami e-tunnistused on k&auml;ttesaadavad ja alla laaditavad alates 20. juunist eksamite infos&uuml;steemist v&otilde;i riigiportaali </span><a href="http://www.eesti.ee" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">www.eesti.ee</a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> p&auml;ringukeskkonnast.</span></p> <p>Lisainfot 2014/2015 &otilde;ppeaasta riigieksamite kohta leiab:&nbsp; <a href="http://www.innove.ee/et/riigieksamid">http://www.innove.ee/et/riigieksamid</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=389Innove viib keelekümbluse õpetajad kogemusi koguma Ameerika Ühendriikidesse 2015-01-30<p><b>Sihtasutus Innove keelek&uuml;mbluskeskus viib 1.-7. veebruarini kahesuunalise keelek&uuml;mbluse lasteaia&otilde;petajad kogemusi ja praktikaid omandama Minnesota &Uuml;likooli, Ameerika &Uuml;hendriikides. &Otilde;ppereisi eesm&auml;rk on kahesuunalise keelek&uuml;mbluse kui tulemusliku keele&otilde;ppe meetodi rakendamine eesti ja vene lasteaedades 2015/2016 &otilde;ppeaastal.&nbsp; </b></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&Otilde;ppereisile on kaasatud pilootprojektis osalevate lasteaedade meeskondade liikmed, kes on l&auml;binud kahesuunalise keelek&uuml;mbluse &otilde;petajakoolituse eelnevad etapid. Kokku osaleb &otilde;ppereisil 11 &otilde;petajat.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Innove keelek&uuml;mbluskeskuse juhataja </span><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Natalja Mjalitsina</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> s&otilde;nul soovitakse tutvustada &otilde;petajatele, kuidas kasutatakse keelek&uuml;mbluse v&otilde;imalusi mujal maailmas: &bdquo; Oleme v&auml;ga huvitatud Minnesota &Uuml;likooli keelek&uuml;mblusuuringute tulemustest. Vaatleme &otilde;ppetegevusi ja f&uuml;&uuml;silist &otilde;ppekeskkonda pikaajaliste kogemustega kahesuunalist keelek&uuml;mblust praktiseerivates Ameerika koolides ja lasteaedades. Just maailma praktikatega tutvudes saame Eestis &uuml;heskoos&nbsp; kujundada s&uuml;gisel alustavates r&uuml;hmades sobiva ja toetava keskkonna, planeerida &otilde;pitegevusi ning tuua &uuml;htlasi teadmised koju k&auml;tte ka oma kolleegidele.&ldquo;</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&Otilde;ppereisi sihtkohaks valiti Minnesota &Uuml;likooli ja sealsed kahesuunalise keelek&uuml;mbluse lasteasutused. Seda eelk&otilde;ige seet&otilde;ttu, et Eestis pilootmeeskondi koolitasid septembris 2014 Tallinna &Uuml;likoolis just Minnesota &Uuml;likooli tunnustatud &otilde;ppej&otilde;ud-teadlased </span><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Diane Tedick</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> ja </span><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tara Fortune</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">.</span></p> <p>Eesti hariduss&uuml;steemi ja keelek&uuml;mbluse rolli selles tutvustab &uuml;likoolis toimuval kohtumisel <b>Einar V&auml;r&auml;</b> Innove keelek&uuml;mbluskeskusest.&nbsp;</p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&Otilde;ppereisil k&uuml;lastatakse lisaks Minnesota &Uuml;likoolile ka kolme, kahesuunalise keelek&uuml;mbluse meetodit pikka aega praktiseerivat kooli:</span></p> <ul> <li>St. Paul Public School (<a href="http://www.spps.org/AboutUs">http://www.spps.org/AboutUs</a> )</li> <li>Joyce Preschool (<a href="http://www.joycepreschool.org/">http://www.joycepreschool.org/</a> )</li> <li>Richfield Dual Language School (<a href="http://www.rdls.richfield.k12.mn.us/">http://www.rdls.richfield.k12.mn.us/</a> )</li> </ul> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Kahesuunalise keelek&uuml;mbluse programm pakub eesti ja vene kodukeelega lastele kakskeelset &otilde;ppekeskkonda lasteaias, v&otilde;imaldades neile &otilde;ppimist ja arenemist m&otilde;lemas keeles ja kultuuriruumis. Esimesed lasteaia r&uuml;hmad avatakse 2015/2016 &nbsp;&otilde;ppeaastal Tallinnas, Tartus, P&auml;rnus, Kundas ja Tapal.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Sihtasutus Innove koordineerib kahesuunalise keelek&uuml;mblusprogrammi ettevalmistust ja k&auml;ivitamist, programmi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.&nbsp; &Otilde;ppereisi rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Ameerika &Uuml;hendriikide saatkond.&nbsp;</span></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=387Riigieksamitele registreerimise tähtaeg on 20. jaanuar2015-01-19<p><b>G&uuml;mnaasiumi&otilde;pilased peavad hiljemalt homme, 20. jaanuaril langetama riigieksamite valikud. Samaks ajaks peavad oma valiku tegema ka varem l&otilde;petanud, kutse&otilde;ppeasutuste &otilde;pilased. Riigieksamitele registreerimine toimub eksamite infos&uuml;steemis, kus koolid saavad oma &otilde;pilaste registreerimise seisu kontrollida 30. jaanuarini. </b></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">G&uuml;mnaasiumi l&otilde;petamiseks peab &otilde;pilane sooritama eesti keele v&otilde;i eesti keele teise keelena, matemaatika ja v&otilde;&otilde;rkeele riigieksamid. Lisaks riigieksamitele tuleb sooritada&nbsp; g&uuml;mnaasiumi koolieksam ja &otilde;pilasuurimus v&otilde;i praktiline t&ouml;&ouml; (praktilist t&ouml;&ouml;d ei pea tegema eksternina kooli l&otilde;petamisel).</span></p> <p>V&otilde;rreldes m&ouml;&ouml;dunud aastaga riigieksamite korralduses muutusi ei ole. Matemaatika riigieksami puhul peab &otilde;pilane valima kitsa v&otilde;i laia kursuse alusel koostatud eksamit&ouml;&ouml; vahel.</p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">V&otilde;&otilde;rkeele riigieksami puhul on &otilde;pilasel kolm valikuv&otilde;imalust. Saab sooritada riigi koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka l&auml;bimise korral antakse &otilde;pilasele B1 v&otilde;i B2 tase. Teine v&otilde;imalus on valida Innove vahendatud rahvusvahelise prantsuse, saksa v&otilde;i vene keele eksami, mille sooritamisel saab &otilde;pilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse. Samuti saab &otilde;pilane vabastuse kohustuslikust v&otilde;&otilde;rkeeleeksamist, kui ta on juba varem edukalt sooritanud riigieksamina tunnustatud rahvusvahelise v&otilde;&otilde;rkeeleeksami v&auml;hemalt B1 tasemele. Sellisel juhul tuleb 20. jaanuariks esitada vastav tunnistus.</span></p> <p>Riigieksamitele registreerimise t&auml;htaeg eksamite infos&uuml;steemis (<a href="https://eis.ekk.edu.ee/eis/">https://eis.ekk.edu.ee/eis/</a>) on 20. jaanuar, koolid saavad samas oma &otilde;pilaste registreerimise seisu j&auml;lgida ja kontrollida kuni 30. jaanuarini. Eksamitele on v&otilde;imalik registreerida ka riigiportaali <a href="http://www.eesti.ee">www.eesti.ee</a> vahendusel. &nbsp;</p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Selle aasta riigieksamid algavad&nbsp; 27. aprillil eesti keele eksamitega ning l&otilde;pevad 21. mail matemaatika eksamiga. Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse hiljemalt 19. juunil eksamite infos&uuml;steemi ja riigiportaali </span><a href="http://www.eesti.ee" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">www.eesti.ee</a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> kaudu. Riigieksami e-tunnistused on k&auml;ttesaadavad ja alla laaditavad alates 20. juunist eksamite infos&uuml;steemist v&otilde;i riigiportaali </span><a href="http://www.eesti.ee" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">www.eesti.ee</a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> p&auml;ringukeskkonnast.</span></p> <p>Lisainfot 2014/2015 &otilde;ppeaasta riigieksamite kohta leiab:&nbsp; <a href="http://www.innove.ee/et/riigieksamid">http://www.innove.ee/et/riigieksamid</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=386Keelekümblusalased koolitused õpetajatele, nõustajatele, juhtidele2015-01-15<p>Algas registreerimine keelek&uuml;mblusprogrammi raames korraldatavatele 2015 &nbsp;1. poolaasta koolitustele.&nbsp;</p> <p></p> <p>- T&auml;psem info <strong><a href="http://kke.innove.ee/abiks-opetajale/opetajate-taiendkoolitused">SIIT</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=385Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinna konkurss2015-01-12<p>SA Innove keelek&uuml;mbluskeskus ootab koole kandideerima keelek&uuml;mblusprogrammi kvaliteediauhinnale &bdquo;Keelek&uuml;mblusasutus 2015&ldquo;.<br /><br />Keelek&uuml;mblusprogrammi kvaliteediauhinnaga tunnustab Sihtasutuse Innove keelek&uuml;mbluskeskus keelek&uuml;mblusprogrammiga liitunud haridusasutusi m&auml;rkimisv&auml;&auml;rse panuse eest keelek&uuml;mblusprogrammi rakendamisse ja arendamisse.</p> <p>Kvaliteediauhinnale kandideerimise eelduseks on keelek&uuml;mblusprogrammi rakendamine asutuses v&auml;hemalt kolm j&auml;rjestikust aastat enne kandideerimisaastat.<br /><br /><strong>Loe t&auml;psemalt <a href="http://kke.innove.ee/keelekumblusest/kvaliteedisusteem">SIIT.</a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=3842014/2015 aasta riigieksamitele tuleb registreeruda 20. jaanuariks2015-01-07<p><strong>Sel kevadel toimuvatele riigieksamitele tuleb k&otilde;igil g&uuml;mnaasiumil&otilde;petajatel registreeruda 20. jaanuariks Eksamite Infos&uuml;steemi (EIS) kaudu. Koolid saavad EISis oma &otilde;pilaste registreerimise seisu j&auml;lgida ja kontrollida kuni 30. jaanuarini.</strong> <br /><br />Sel &otilde;ppeaastal tuleb g&uuml;mnaasiumi l&otilde;petamiseks sooritada j&auml;rgmised eksamid:&nbsp;</p> <ul> <li>eesti keele v&otilde;i eesti keele teise keelena riigieksam,</li> <li> <p>matemaatika riigieksam,</p> </li> <li>v&otilde;&otilde;rkeele riigieksam,</li> <li>g&uuml;mnaasiumi koolieksam,</li> <li> <p>&otilde;pilasuurimus v&otilde;i praktiline t&ouml;&ouml; (v&auml;lja arvatud kooli l&otilde;petamisel eksternina).</p> </li> </ul> <p><br />Riigieksamitele registreerimine toimub <a href="https://eis.ekk.edu.ee/eis/">EISis.&nbsp;</a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">EISi kasutusjuhendid on leitavad </span><a href="http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamite-infosusteem/kasutusjuhendid" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">siit.&nbsp;</a></p> <p>S&uuml;steemi saab siseneda ID-kaardiga. Kui &otilde;pilasel ID-kaarti ei ole, saab ta parooli kooli EISi administraatorilt. Esmalt registreerib &otilde;pilane end riigieksamitele ise, valides EISis eksamid, mida ta sooritama hakkab. Seda on v&otilde;imalik teha kuni 20. jaanuarini. Kindlasti peab &otilde;pilane ise aga registreeruma rahvusvaheliselt tunnustatud saksa, vene v&otilde;i prantsuse keele eksamile.</p> <p>Koolil on v&otilde;imalik EISis j&auml;lgida registreerimise seisu ning kuni 30. jaanuarini 2015. a kontrollida, kas k&otilde;ik &otilde;pilased on ennast riigieksamitele registreerinud, ning vajadusel &otilde;pilasi ja eksamivalikuid lisada (v&auml;lja arvatud rahvusvahelised v&otilde;&otilde;rkeeleeksamid).<br /><br />&Otilde;pilane, kes ei ole end 20. jaanuariks registreerinud, 2015. a kevadel eksamit sooritada ei saa.<br /><br />L&auml;hemalt eksamite valimisest ja korraldusest saab lugeda <a href="/UserFiles/Riigieksamid/2015/Riigieksamitest 2015.pdf" title="Riigieksamitest 2015.pdf (65 KiB)">siin.</a><br />T&auml;iendavat infot 2014/2015. aasta riigieksamite ja rahvusvaheliste v&otilde;&otilde;rkeeleeksamite &uuml;lesehituse ja sisu kohta, samuti n&auml;idis&uuml;lesanded on leitavad <a href="http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-materjalid/riigieksamite-materjalid-2015">siit.</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=383Innoves alustas tööd hariduse agentuur2015-01-02<p><strong>2015. aastast alustas Innoves t&ouml;&ouml;d uus agentuur - hariduse agentuur.&nbsp;</strong></p> <p>Agentuuri eesm&auml;rk on eelduste ja v&otilde;imaluste loomine &uuml;ld- ja kutsehariduse sisuliseks arenguks &uuml;hiskonnas ja see koondab seniste &uuml;ldhariduse ja seire ning kutsehariduse agentuuride kompetentse.</p> <p>Hariduse agentuuri koosseisus t&ouml;&ouml;tavad testide ja uuringute-, &otilde;ppekava ja metoodika-, keelek&uuml;mblus-, keele- ning &otilde;petaja ja koolijuhi t&auml;iendus&otilde;ppekeskus. &nbsp;&nbsp;</p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Uuenduse p&otilde;hjuseks oli eelk&otilde;ige &otilde;ppidasoovija ootus saada infot ja tuge erinevate &otilde;ppimisv&otilde;imaluste kohta &uuml;hest kohast. Sellest tulenes ka vajadus k&auml;sitleda &uuml;ld- ja kutseharidust senisest &uuml;htsemana ja &uuml;hendada m&otilde;lema valdkonna eksperdid &uuml;hte tugevasse hariduse agentuuri. &nbsp;&nbsp;</span></p> <p>T&auml;naseks on hariduse agentuur ekspertide ja spetsialistidega komplekteeritud.&nbsp;<br />Agentuuri keskuste ja &uuml;ksuste juhtide ning t&ouml;&ouml;tajate <strong>kontaktid on leitavad </strong><a href="http://www.innove.ee/et/Kontakt/tootajate_kontaktandmed"><strong>Innove kodulehel.</strong> </a><br />Toimumas on konkurss agentuuri juhi leidmiseks, kelle leidmiseni <strong>t&auml;idab agentuuri juhi kohuseid</strong> Innove juhatuse esimees <strong><a href="http://www.innove.ee/et/Kontakt/tootajate_kontaktandmed/profile/id/510">Birgit Lao-Peetersoo.</a>&nbsp;</strong></p> <p>Lisaks hariduse agetuurile tegutsevad Innoves veel hariduse tugiteenuste ja struktuuritoetuste agentuurid ning administratiiv-, finants- ja rahvusvahelise koost&ouml;&ouml; keskused. Innove koosseisu kuulub ka Tallinna Euroopa Kool.&nbsp;<br /><br />L&auml;hemalt <strong>organisatsiooni toimimisest</strong> ja <strong>struktuurist</strong> saab lugeda <a href="http://www.innove.ee/et/organisatsioonist">siin. &nbsp;</a></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=382Selgusid Eesti parimad noored müürsepad2014-12-19<p>Eile, 18. detsembril selgusid Viljandi Kutse&otilde;ppekeskuses toimunud kutsev&otilde;istlusel &bdquo;J&otilde;ulukellu 2014&rdquo; parimad noored m&uuml;&uuml;rsepad, kellest esikuuik paneb oma oskused proovile m&auml;rtsis toimuval vabariiklikul v&otilde;istlusel &bdquo;Noor Meister&rdquo;.</p> <p>Parimaks osutus Viljandi Kutse&otilde;ppekeskuse &otilde;pilane Lauri Naber, teisele kohale tuli Keiro Nupp V&otilde;rumaa Kutsehariduskeskusest ja kolmanda koha p&auml;lvis Rakvere Ametikooli &otilde;pilane Taavi Reinike. Neile j&auml;rgnesid esikuuikus Sigrit Kreitsman J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskusest, Eiko Vahter Hiiumaa Ametikoolist ja Kaspar Kondratjev Tartu Kutsehariduskeskusest.</p> <p>&bdquo;N&uuml;&uuml;d tuleb hakata treenima, et ka m&auml;rtsis Eesti meistri tiitel k&auml;tte saada,&rdquo; &uuml;tles <b>Lauri Naber</b>. Noormees lisas, et talle on alati meeldinud oma k&auml;tega midagi valmis teha ja seet&otilde;ttu valis ta &uuml;ldehituse eriala Viljandi Kutse&otilde;ppekeskuses. &bdquo;Kuna konkurents t&ouml;&ouml;maailmas on tihe, siis head m&uuml;&uuml;rsepaoskused on v&auml;ga vajalikud,&rdquo; selgitas Naber.</p> <p>&bdquo;V&otilde;idut&ouml;&ouml; oli kvaliteetne ja paistis silma v&auml;ga t&auml;psete m&otilde;&otilde;tudega,&ldquo; &uuml;tles Wienerberger AS-i esindaja ja v&otilde;istluse kohtunik <b>T&otilde;nu Pari</b>. Tema s&otilde;nul tuli kohtunikele toreda &uuml;llatusena J&auml;rvamaa Kutsehariduskeskuse neiu neljas koht - kuna naisi on sellel erialal v&auml;he, siis on see v&auml;ga tubli tulemus. &bdquo;M&uuml;&uuml;rsepaks tasub &otilde;ppida, sest amet on v&auml;ga tasuv, kuid heaks m&uuml;&uuml;rsepaks saadakse l&auml;bi rohke praktika ja &otilde;ppides oma ala meistritelt,&ldquo; &uuml;tles Pari.</p> <p>Lisaks v&otilde;istlusele toimusid kutse&otilde;petajatele erinevad seminarid ja loodi <b>Eesti M&uuml;&uuml;rimeeste Liit</b>.</p> <p>Kutsemeistriv&otilde;istlus &bdquo;J&otilde;ulukellu&rdquo; on m&otilde;eldud ehituserialade &otilde;pilastele, kes panevad omandatud teadmised ja oskused proovile m&uuml;&uuml;rsepat&ouml;&ouml;s. T&auml;navu toimus v&otilde;istlus k&uuml;mnendat korda ning v&otilde;istlustules oli 12 noort. V&otilde;istlust korraldas Viljandi Kutse&otilde;ppekeskus koos Sihtasutuse Innove ja Wienerberger AS-iga.</p> <p>SA Innove koordineerib alates 2006. aastast <strong>noorte kutsemeistriv&otilde;istlusi Eestis</strong><b> </b>ning abistab koost&ouml;&ouml;partnereid v&otilde;istluste korraldamisel ja teavitust&ouml;&ouml;s. SA Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</p> <p>Pildigalerii on leitav siit: <a href="http://on.fb.me/1z2H0z7">http://on.fb.me/1z2H0z7</a></p> <p></p> <p></p> <p>Lisainfo:&nbsp;</p> <p>Liina Liiv</p> <p>Kutsehariduse agentuuri</p> <p>kommunikatsioonispetsialist</p> <p>Tel: 7350 745, 55 561 785</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=381Täna algas noorte müürseppade tuleproov “Jõulukellu 2014”2014-12-17<p>T&auml;na, 17. detsembril algas Viljandi Kutse&otilde;ppekeskuses kahep&auml;evane m&uuml;&uuml;rseppade kutsev&otilde;istlus &rdquo;J&otilde;ulukellu 2014&rdquo;. V&otilde;istluse kuus parimat p&auml;&auml;sevad edasi 2015. aasta m&auml;rtsis toimuvale vabariiklikule v&otilde;istlusele Noor Meister.</p> <p>&ldquo;Sel aastal tuleb v&otilde;istlejatel laduda Columbia kivist kaarjate ja gootistiilis aknaavadega n&auml;idissein,&ldquo; &uuml;tles v&otilde;istluse korraldaja Viljandi Kutse&otilde;ppekeskuse ehitus&otilde;ppeosakonna juht <b>Rein Kalda</b>. Ta lisas, et kui eelnevatel aastatel said v&otilde;istlejad aknaavade &scaron;abloonid k&auml;tte v&otilde;istlusel, siis t&auml;navu peavad nad sellega hakkama saama kohapeal.</p> <p>&rdquo;M&uuml;&uuml;rsepaamet on v&auml;ga tasuv. T&ouml;&ouml; on k&uuml;ll raske, aga v&auml;ga hea m&uuml;&uuml;rsepp v&otilde;ib teenida presidendi palga,&rdquo; &uuml;tles Wienerberger AS-i esindaja <b>T&otilde;nu Pari</b>. Tema s&otilde;nul teeb ettev&otilde;te palju koost&ouml;&ouml;d kutsekoolidega, millest &rdquo;J&otilde;ulukellu&rdquo; v&otilde;istlus on &uuml;ks v&auml;ike osa. &rdquo;V&otilde;istlusel saame tutvustada valdkonna uuendusi ja anda noortele tagasisidet, mis on v&auml;ga oluline edaspidises t&ouml;&ouml;elus,&rdquo; selgitas Pari.</p> <p>Kutsemeistriv&otilde;istlus &bdquo;J&otilde;ulukellu&rdquo; on m&otilde;eldud ehituserialade &otilde;pilastele, kes panevad omandatud teadmised ja oskused proovile m&uuml;&uuml;rsepat&ouml;&ouml;s. T&auml;navu toimub v&otilde;istlus k&uuml;mnendat korda ning v&otilde;istlustules on 12 noort.</p> <p>V&otilde;istlust korraldab Viljandi Kutse&otilde;ppekeskus koos Sihtasutuse Innove ja Wienerberger AS-iga. V&otilde;istlus toimub 17.-18. detsembril algusega kell 9.00 Viljandi Kutse&otilde;ppekeskuse Vana-V&otilde;idu Tehnomajas.</p> <p>SA Innove koordineerib alates 2006. aastast <strong>noorte kutsemeistriv&otilde;istlusi Eestis</strong><b> </b>ning abistab koost&ouml;&ouml;partnereid v&otilde;istluste korraldamisel ja teavitust&ouml;&ouml;s. SA Innove on &uuml;ld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=380Vähenev õpilaste arv kahandab õpetajate töökoormust2014-12-08<p><strong>Kolmandik Eesti 7.-9. klassi &otilde;petajatest t&ouml;&ouml;tab osalise koormusega, sest v&auml;heneva &otilde;pilaste arvu tingimustes pole koolidel neile t&auml;iskoormust pakkuda, ilmneb t&auml;na avalikustatud OECD rahvusvahelise &otilde;petamise ja &otilde;ppimise uuringu TALIS 2013 Eesti raportist.</strong></p> <p>Suur osakoormusega t&ouml;&ouml;tavate &otilde;petajate hulk on v&auml;ikeste klasside ning madala &otilde;pilaste ja &otilde;petajate suhtarvu varjuk&uuml;lg. Kui Eesti linnakoolide klassid on teiste uuringus osalenud riikidega v&otilde;rreldes keskmise suurusega ning osakoormusel t&ouml;&ouml;tavate &otilde;petajate hulk j&auml;&auml;b enamasti alla 30%, siis maapiirkondade koolides t&ouml;&ouml;tab osalise t&ouml;&ouml;ajaga koguni pool &otilde;petajatest.</p> <p>Sunnitud osakoormusel t&ouml;&ouml;tamine m&otilde;jutab negatiivselt nii uute &otilde;petajate t&ouml;&ouml;leasumist maapiirkondadesse kui ka olemasolevate &otilde;petajate motivatsiooni. "Kui &otilde;petaja t&ouml;&ouml;tab osalise koormusega, t&auml;hendab see tema jaoks ka vastavalt madalamat t&ouml;&ouml;tasu," selgitas Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets. "TALISe tulemused n&auml;itavad, et &otilde;petajaid riigis tervikuna puudu ei ole, vaid peame looma t&auml;iendavaid v&otilde;imalusi &otilde;petajate &uuml;mber&otilde;ppeks, m&otilde;istlikumaks t&ouml;&ouml;korralduseks ning j&auml;tkama kooliv&otilde;rgu korrastamist," lisas Laidmets.</p> <p><strong>&Otilde;petajad on rahul oma t&ouml;&ouml;ga, kuid rahulolematud ameti staatusega</strong></p> <p>Nii koolijuhid kui &otilde;petajad hindavad koolis valitsevat professionaalset kliimat valdavalt v&auml;ga heaks. V&otilde;rreldes eelmise, 2008. aastal l&auml;bi viidud uuringuga on tunduvalt paranenud &otilde;petajate hinnangud &otilde;petajate ja &otilde;pilaste vahelistele suhetele. "M&auml;rkimisv&auml;&auml;rne on, et viie aastaga on 8 protsendipunkti v&otilde;rra kasvanud nende Eesti &otilde;petajate osakaal, kes n&otilde;ustuvad, et enamikku &otilde;petajaid huvitab &otilde;pilaste arvamus," &uuml;tles TALIS 2013 Eesti riiklik koordinaator &Uuml;lle &Uuml;bius Innovest.</p> <p>Uuringust ilmneb samas, et kuigi Eesti &otilde;petajad ja koolijuhid on oma t&ouml;&ouml;ga ja ka oma kooliga &uuml;ldiselt rahul, on nad rahulolematud &otilde;petajaameti staatusega &uuml;hiskonnas &ndash; ainult 14% uuringus osalenud &otilde;petajatest ja 12% koolijuhtidest usub, et &otilde;petajaamet on &uuml;hiskonnas v&auml;&auml;rtustatud. Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski s&otilde;nul ei ole &otilde;petajaameti staatuse k&uuml;simus pelgalt k&uuml;simus palgast. "&Otilde;petajate arusaam oma t&ouml;&ouml; v&auml;&auml;rtusest on lisaks palga suurusele tugevasti s&otilde;ltuv koolijuhi suhtumisest ning &otilde;petajate positsioonist lastevanemate ja &otilde;pilaste silmis, kodu huvist ja toetusest &otilde;pilase arengule," &uuml;tles minister Ossinovski.</p> <p>Minister lisas, et koolijuhi roll on koolikultuuri kujundamisel m&auml;&auml;rava t&auml;htsusega, sest &otilde;pikeskkond s&otilde;ltub ennek&otilde;ike koolijuhist &ndash; kas ta v&auml;&auml;rtustab, motiveerib ja toetab &otilde;ppijat ning v&otilde;imaldab tema potentsiaalil v&auml;lja areneda, kas &otilde;petajate ning teiste koolit&ouml;&ouml;tajate arengut toetatakse, kas kool teeb tulemuslikku koost&ouml;&ouml;d kogukonna ja perega. "Selleks et Eesti koole juhiksid p&auml;devad ja motiveeritud koolijuhid, kes tahavad ja suudavad ellu viia elukestva &otilde;ppe strateegias kirjeldatud eesm&auml;rke on ministeerium v&auml;lja t&ouml;&ouml;tamas koolijuhtide hindamise s&uuml;steemi, mis annaks v&otilde;imaluse tagada k&otilde;rgetasemelise juhtkonna igale koolile."</p> <p><strong>Eesti &otilde;petajad on professionaalid</strong></p> <p>Rahvusvahelises v&otilde;rdluses on Eesti &otilde;petajad &uuml;hed pikaajalisema kogemusega spetsialistid oma kolleegide hulgas. 89% Eesti &otilde;petajatest on akadeemilise k&otilde;rgharidusega ja 94% on l&auml;binud &otilde;petajahariduse v&otilde;i -koolituse ning valdavalt omavad ainetes, mida nad &otilde;petavad, vastavat ainealast v&auml;lja&otilde;pet. J&auml;tkuvalt on v&auml;ljakutseks noorte ja mees&otilde;petajate v&auml;hesus &ndash; alla 30-aastasi &otilde;petajaid on 7,4% ning mees&otilde;petajaid 15%.</p> <p>Eesti &otilde;petajad on ka aktiivsed eneset&auml;iendajad ning vaid 19% uuringus osalenud &otilde;petajatest &uuml;tleb, et neil puudub stiimul eneset&auml;iendamisega seotud tegevustes osaleda. Koolituste sisu peavad &otilde;petajad valdavalt m&otilde;jusaks ja tajuvad nendes osalemise takistusi v&auml;hemal m&auml;&auml;ral kui TALISe riikide kolleegid keskmiselt.</p> <p>Samas p&uuml;sib j&auml;tkuvalt l&otilde;he Eesti &otilde;petajate tegelike &otilde;petamispraktikate ning uskumuste vahel &ndash; kuigi &otilde;petajad hindavad ja teavad &otilde;pilasi aktiveerivaid &otilde;petamisviise, siis neid kasutatakse &uuml;ldiselt teistest riikidest v&auml;hem. Eneset&auml;iendamisviisidest on aktiveerivate meetodite kasutamise seisukohalt t&otilde;husaimad &otilde;petajate vaatlusvisiidid teistesse koolidesse, mis on Eestis veel v&auml;he levinud.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Olulised faktid:</strong></p> <ul> <li><strong>TALIS 2013</strong> (Teacher and Learning International Survey) uuringus osales kokku 34 riiki.</li> <li><strong>Uuringu sihtgrupiks</strong> Eestis olid &otilde;petajad, kes t&ouml;&ouml;tavad 7.&ndash;9. klassi &otilde;pilastega ehk p&otilde;hikooli &uuml;lemises astmes, samuti nende koolide juhid.</li> <li><strong>Uuring n&auml;itab &otilde;petajate ja koolijuhtide endi hoiakuid ning hinnanguid oma t&ouml;&ouml;le ja t&ouml;&ouml;keskkonnale</strong>. Sisuliselt on tegemist rahulolu-uuringuga.</li> <li><strong>Eestis vastas p&otilde;hiuuringu k&uuml;simustikele 197 koolijuhti ja 3129 &otilde;petajat</strong> 197 koolist ehk osales 38% p&otilde;hikooli &uuml;lemise astme &otilde;petajatest ja 49% 7.&ndash;9. klassi omavatest Eesti koolidest.</li> <li><strong>TALIS on rahvusvaheline &otilde;petamise ja &otilde;ppimise uuring</strong>, millega kogutakse andmeid &otilde;ppekeskkonna ja &otilde;petajate t&ouml;&ouml;tingimuste kohta OECD riikides. TALIS-e eesm&auml;rk on hankida v&otilde;tmet&auml;htsusega andmeid &otilde;petajate, &otilde;petamise ja &otilde;petajate rolli kohta &otilde;ppeprotsessis nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. TALIS esimene uuring viidi l&auml;bi 2008. aastal ning selles osales toona 24 riiki (sealhulgas Eesti).</li> <li><strong>J&auml;rgmine TALISe uuring viiakse l&auml;bi 2018. aastal.</strong></li> </ul> <p><strong>Haridus- ja Teadusministeerium ning SA Innove t&auml;navad k&otilde;iki uuringusse oma aega panustanud &otilde;petajaid ja koolijuhte!</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Uuringu raport on <a href="http://uuringud.ekk.edu.ee/est/talis/talis-eesti-aruanded/">k&auml;ttesaadav siit.&nbsp;<br /></a></strong><em>Uuringu l&auml;biviimist rahastati ESF programmist &bdquo;&Uuml;ldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni t&otilde;stmine 2008-2014&ldquo;<a href="http://uuringud.ekk.edu.ee/est/talis/talis-eesti-aruanded/">&nbsp;</a></em><strong><a href="http://uuringud.ekk.edu.ee/est/talis/talis-eesti-aruanded/"><br /></a></strong></p>http://www.innove.ee/et/Uudised&nID=379Õppekäik ettevõttesse suurendab õpilaste teadlikkust tööturust2014-12-04<p><strong>Teisip&auml;eval, 2. detsembril toimunud Innove ja Eesti Kaubandus-T&ouml;&ouml;stuskoja v&otilde;rgustiku "Unistused ellu!" &uuml;hisseminaril &bdquo;&Otilde;ppek&auml;ik ettev&otilde;ttesse&ldquo; otsiti vastuseid k&uuml;simustele, kuidas siduda koolielu paremini t&ouml;&ouml;eluga ning kas hariduss&uuml;steem vastab t&auml;nastele t&ouml;&ouml;turu vajadustele.</strong></p> <p>T&auml;nasel t&ouml;&ouml;turul konkureerimiseks ei piisa vaid erialastest teadmistest. Kaalu annavad pigem sellised oskused ja hoiakud nagu loovus ja ettev&otilde;tlikkus, v&otilde;imaluste m&auml;rkamine ning tulemustele orienteeritus. &Uuml;hiskonna kestlikkuse huvides on oluline iga inimese ettev&otilde;tlik eluhoiak. Seminaril m&auml;rkis ettev&otilde;tja Ants Sild, BCSi juhataja, et mitmed uuringud n&auml;itavad, et Eesti noorte funktsionaalne lugemisoskus ja matemaatiline kirjaoskus on v&auml;ga head, kuid n&auml;iteks eluks vajalik probleemilahendusoskus madal. Sild lisas, et iga ettev&otilde;tja aktiivne osalus hariduses on m&ouml;&ouml;dap&auml;&auml;smatu: &bdquo;Meil ei ole alust arvata, et formaal&otilde;ppest tulevad valmis spetsialistid. Peame t&ouml;&ouml;andjatena teadma, millised on kompetentsid, mida vajame ning oma s&otilde;numit haridusinimestele ka selgelt edasi andma. &Uuml;hine n&otilde;udlikkus on see, milles peitub edu, peame olema n&otilde;udlikumad hariduss&uuml;steemi ja ametnike, kuid ka t&ouml;&ouml;andjate suhtes. K&otilde;ige rohkem aga peaksime olema n&otilde;udlikud oma koost&ouml;&ouml; osas&ldquo;, r&otilde;hutas Sild.</p> <p>&Uuml;heks edukaks n&auml;iteks haridusvaldkonna ning ettev&otilde;tjate koost&ouml;&ouml;st on koolide k&uuml;lastused ettev&otilde;tetesse. Rakvere g&uuml;mnaasiumi karj&auml;&auml;rin&otilde;ustaja Marje Kuslap s&otilde;nas, et &otilde;ppek&auml;ik ettev&otilde;ttesse on karj&auml;&auml;ri&otilde;petuse oluline osa. See tekitab &otilde;pilasel seoseid koolis &otilde;pitu ja p&auml;riselu vahel ning aitab aru saada, milline on t&ouml;&ouml;maailm, milliseid v&auml;&auml;rtusi seal kantakse. &Auml;rip&auml;eva peatoimetaja Meelis Mandel t&otilde;i ettev&otilde;ttepoolse kasuna v&auml;lja ka asjaolu, et sellised k&uuml;lastused aitavad leida tulevasi t&ouml;&ouml;tajaid.</p> <p>Seminari kokku v&otilde;tvas paneeldiskussioonis j&otilde;uti &uuml;hise t&otilde;demuseni, et haridusvaldkonna ja ettev&otilde;tete koost&ouml;&ouml; on Eesti tulevikuedu silmas pidades v&auml;ga t&auml;htsal kohal. Samm-sammult tuleb liikuda selleni, et koost&ou