Avaleht / Eesti keele tasemeeksamid / ALTE kvaliteedimärk

ALTE kvaliteedimärk


__thumb_-2-Alte.jpg

Eesti keele tasemeeksamid (A2, B1, B2, C1 tasemele) on edukalt läbinud Euroopa keeletestijate ühenduse (The Association of Language Testers in Europe ehk ALTE) auditi.

Põhjalik audit viidi läbi 2014. aastal ja tasemeeksameid tunnustati ALTE kvaliteedimärgiga (Q-mark). Kvaliteedimärgi saamiseks peavad auditeeritavad eksamid vastama 17-le miinimumstandardile, mis puudutavad eksamite koostamise põhimõtteid, eksamite korraldust ja logistikat, hindamisprotsessi, statistilist analüüsi ning suhtlemist huvigruppidega.

Eesti keele tasemeeksamid vastavad ALTE juhtkomitee raporti hinnangul Euroopa Nõukogu kehtestatud keeletestimise nõuetele. 2014. aastal edukalt läbitud audit ja saadud kvaliteedimärk näitavad, et eesti keele tasemeeksamid on ette valmistatud ja läbi viidud parimaid testimispraktikaid järgides. Eksamid on õiglased ning mõõdavad seda, mida peavad mõõtma ja eksamitulemusi võib pidada usaldusväärseteks.

ALTE kvaliteedimärk kehtib eesti keele tasemeeksamitele viis aastat.