Avaleht / Eesti keele tasemeeksamid / Duplikaadi taotlemine

Duplikaadi taotlemine

Kui eesti keele tasemeeksami tunnistus on kaotatud, varastatud või rikutud, ei pea sellepärast eksamit uuesti tegema: võimalik on taotleda duplikaati. Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud.

Duplikaati saab taotleda, kui

  • algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
  • tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
  • algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud;
  • algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille´ga) õigusaktides sätestatud korras.

Duplikaadi taotleja esitab SA Innovele taotluse duplikaadi väljastamiseks, tuues ära järgmised andmed:

  • taotleja ees- ning perekonnanimi
  • isikukood
  • aadress, kontakttelefon
  • eksami sooritamise aeg ning tase
  • avalduse esitamise kuupäev ning allkiri

Kui algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks, algdokumendil tuvastatakse vormistamise ebatäpsused või sellele on kantud ebaõiged andmed, tuleb taotlusele lisada ka algdokument.

SA Innove väljastab duplikaadi 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist. SA Innove võtab taotlejaga ühendust, kui duplikaat on valmis.

Alates 1. oktoobrist 2010 väljastatakse duplikaat e-tunnistusena. Elektroonilise tunnistuse saab alla laadida riigiportaalist www.eesti.ee

Duplikaadi väljastamisest keeldutakse, kui ilmneb, et:

1. duplikaadi taotleja on esitanud valeandmeid;

2. puuduvad andmed algdokumendi väljaandmise kohta;

3. ei esine duplikaadi väljaandmise aluseid.

NB! Alates 01.01.2013 väljastatakse enne 1999. aasta 1. juulit välja antud tööalase keeleoskuse kategooriatunnistuse duplikaadina arhiiviteatis.

Arhiiviteatise väljastamiseks tuleb esitada SA Innovele allkirjastatud avaldus aadressile: Sihtasutus Innove, Lõõtsa tn 4, 11415 Tallinn või saata see allkirjastatult innove@innove.ee