Avaleht / Eesti keele tasemeeksamid / Eesti keele õppe kulude hüvitamine

Eesti keele õppe kulude hüvitamine

Eesti keele õppe kulude hüvitamiseks on võimalik keeleõppijail taotleda hüvitist.
Hüvitist maksab SA Innove.

SA Innove ei korralda ise keelekursusi. Innove hüvitab eesti keele õppele tehtud kulud all toodud reeglite alusel.

 

  • Kulude hüvitamine isikutele, kes taotlevad Eesti Vabariigi kodakondsust. Lähemalt siin.
  • Kulude hüvitamine isikutele, keda on keeleeksamile suunanud keeleinspektsioon. Lähemalt siin.
  • Keeleõppekulude hüvitamine isikutele, kes ei saa kulude hüvitamist taotleda kodakondsuse seaduse või keeleseaduse alusel, aga on positiivselt sooritanud eesti keele tasemeeksami A2, B1, B2 või C1. Lähemalt siin.