Avaleht / Eesti keele tasemeeksamid / Registreerumine

Registreerumine

Eesti keele tasemeeksamitele saab registreeruda kahel viisil:

  • riigiportaalis www.eesti.ee
    Riigiportaali sisenemiseks võib kasutada ID-kaarti või internetipanka. Korraga saab registreeruda ühele eksamile.
  • esitades avalduse Sihtasutusele Innove.
    Eksamile soovija saab avalduse blanketi ka piirkondlikest eksami infopunktidest. Avalduse koos koopiaga passist või ID-kaardist võib avalduse esitaja saata SA Innovesse Lõõtsa 4, Tallinn, 11415 või tuua samasse infolauda. Avaldus esitatakse isiklikult. Avalduse infolauda toomisel tuleb avalduse üleandmisel esitada avaldaja isikut tõendav dokument. Kui avalduse toob SA Innovesse volitatud isik, peab ta avaldusega koos esitama volituse ning enda isikut tõendava dokumendi. 

Eksamile registreerumise kord

  • Eesti keele tasemeeksamile registreerumine lõpeb eksamile eelneva kuu 1. kuupäeval.
  • Eksamiteade, kus on kirjas eksami ja konsultatsiooni toimumise aeg ja koht, saadetakse postiaadressil või meiliaadressil, mis on märgitud eksamiavaldusele. Eesti keele tasemeeksami teade saadetakse üldjuhul üks kuu enne eksami toimumist.
  • Riigiportaalist eesti.ee päringutekeskkonnast oma andmete vaatamisel pole oluline, kas avaldus esitati läbi portaali või toodi/saadeti paberkandjal Innovesse.
  • Eesti keele tasemeeksami tulemusi on võimalik näha riigiportaalis hiljemalt 30 päeva möödumisel eksami sooritamisest. Telefoni teel tulemusi ei avaldata.

Vähemalt 65-aastane Eesti kodakondsust taotlev isik on keeleeksamil vabastatud kodakondsusseaduse § 8 2. lõike punktis 4 sätestatud nõuete täitmisest (oskus koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal), st kirjutamistestist. Eksamil peab sooritama kolm osa: kuulamis-, lugemis- ja rääkimisosa.

Isik peab registreerimisavaldusel valima B1-tase* (65 a ja vanem kodakondsuse taotleja).
 

Eksamile uuesti registreerumine eksamilt puudumise korral

Alates 1. juulist 2011 saab isik, kes puudub eksamilt mõjuva põhjuseta või kelle eksami tulemus jääb alla 35 protsendipunkti võimalikust punktisummast, eksami uuesti sooritada mitte varem kui kuue kuu möödumisel eksami toimumisest.

Piirangut ei kohaldata, kui isik tühistab eksamile registreerimise vähemalt 7 päeva enne eksami toimumist. Registreeringut saab tühistada, andes oma soovist teada telefonil 735 0500, e-posti aadressil innove@innove.ee esitades vastavasisulise kirjaliku avalduse.

Isikul, kes puudus eksamilt mõjuval põhjusel ning kes soovib eksamit sooritada enne 6 kuu möödumist, tuleb 30 päeva jooksul esitada vabas vormis selgitus puudumise põhjuse kohta koos tõendiga SA Innovele. Dokumentidele võib lisada avalduse eksamile registreerimise kohta.

Piirkondlikud eksami infopunktid

Tallinn: SA Innove
Lõõtsa 4
vastuvõtt 8.30-17.00
tel 735 0500

Narva: Ida-Virumaa Rajaleidja keskus
Kerese 3, (Kerese keskus)
vastuvõtt  E–N kell 9.00–17.00, R kell 9.00–15.00
tel 5886 0708

Jõhvi: Ida-Virumaa Rajaleidja keskus
Keskväljak 4, (kaubanduskeskus Tsentraal)
vastuvõtt  E–N kell 9.00–17.00, R kell 9.00–15.00
tel  5886 0704

TartuTartumaa Rajaleidja keskus
Tähe 4, IV korrus
vastuvõtt E-R 8.30 – 16.30
tel 5886 0713

Valga: Valgamaa Rajaleidja keskus
Aia 9
vastuvõtt E–R kell 8.30–17.00
tel 5886 0714

PärnuPärnumaa Rajaleidja keskus
Metsa 1, II korrus
vastuvõtt E, K, N, R kell 8.30–17.00, T kell 8.30–18.30
tel 5886 0710

Helsingi: Tuglase Selts/Eesti Maja
Sörnäisten rantatie 22
00540 Helsinki
vastuvõtt E-R 10.00-17.00
tel 09 681 1430