Nõustamiskomisjonid juhinduvad oma tegevuses järgmistest Eesti Vabariigi õigusaktidest: