Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Õppenõustamisteenused / Psühholoogia

Psühholoogia

Psühholoogiline nõustamine on lapse psüühilist arengut mõjutavate tegurite hindamine ja arengu toetamine koostöös lapsevanemate, õpetajate ja teiste erialade spetsialistidega. Psühholoogilise nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse vajadused, arengutingimused ja lapse toetamise võimalused ning nõustatakse täiskasvanut lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide teemal.