Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Õppenõustamisteenused / Sotsiaalpedagoogika

Sotsiaalpedagoogika

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine on lapse arengu ja hariduse toetamine lapse või perekonna sotsiaalsete probleemide korral ning vastavate pedagoogiliste ennetus- ja lahendusviiside koordineerimine. Sotsiaalpedagoogilise nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse probleemide tekkepõhjused ja võimalused probleemidega toimetulekuks ning nõustatakse täiskasvanut isiksusest ja suhetest tingitud toimetulekuraskuste ennetamise ja lahendamise teemal.