Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Projektid ja programmid / Õppe- ja karjäärinõustamise programm

Õppe- ja karjäärinõustamise programm

Õppe- ja karjäärinõustamise programmi eesmärk on tagada, et Eestis pakutav haridus oleks kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav. Selleks viiakse programmi perioodil läbi tegevusi, mis toetavad õppija teadlike valikute kujundamist, suurendavad tema vastutustunnet õpivalikute tegemisel ning aitavad kaasa õppija võimeid arvestavas ja individuaalset arengut toetavas õppes osalemisele.

Selleks, et sihtgrupid saaks vajalikud teenused kätte mugavalt ühest kohast, koondas Innove erinevad hariduse tugiteenused ühise katuse alla Rajaleidja keskustesse. Rajaleidja keskus on piirkondlik keskus, kus pakutakse järgimis teenuseid: karjääriinfo vahendamine, karjäärinõustamine, eripedagoogiline, logopeediline, sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine. Selline lähenemine võimaldab kliendi vajadustest lähtuvalt osutada teenuseid senisest paindlikumalt, paremini koordineeritult, kvaliteetsemalt ja kättesaadavamalt.

Programmdokumendi leiate SIIT