Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Projektid ja programmid / Academia

Academia

Academia - rahvusvahelised õppelähetused praktikutele

Juba alates 1992. aastast on Euroguidance-keskused tegelenud karjääriteenuste osutajate vahetusprojektidega, millest suurim on Academia. Projekti käigus on praktikutel võimalus ühe nädala vältel tutvuda mõne Euroopa riigi hariduse ja tööhõive süsteemide ning nende raames osutatavate teenuste korraldusega, samuti saada ülevaade peamistest töömeetoditest, abivahenditest, uuendustest jms. Riikide programmid on enamasti suunatud mõnele konkreetsele teemale, näiteks immigrantide ja/või riskigruppide nõustamine, karjääriteenuste reform vms.

Osalejate jaoks annab projektis osalemine lisaks erialastele teadmistele juurde ka keeleoskust ja enesekindlust, avardab teadmisi oma sihtgruppide võimalustest erinevates riikides, võimaldab luua uusi ja huvitavaid kontakte nii tööalaselt kui isiklikus plaanis. Projekti suureks lisaväärtuseks ongi asjaolu, et õppenädalal osaleb korraga spetsialiste mitmetest erinevatest riikidest, tänu millele on osalejatel võimalus saada lisaks sihtriigi töökorraldusele ülevaade huvipakkuvatest küsimustest ka teistes Euroopa maades. Igal aastal osaleb lähetuses ligi 150 Euroopa spetsialisti, gruppide suurus jääb enamasti 5 ja 12 inimese vahele.

Raplamaa Rajaleidja keskuse karjääriinfo spetsilisti Nele Hulkko Academia õppevisiidi kogemused Lätis 2015 a kevadel.

Raplamaa Rajaleidja keskuse karjääriinfo spetsilisti Nele Hulkko Academia õppevisiidi kogemused Lätis 2015 a kevadel.


Academia Eestis

2000. aastal külastasid Eestit võrgustiku koordinaatorid Prantsusmaalt, kelle visiidi eesmärk oli tutvustada võrgustiku toimimist ja kutsuda eestlasi kaasa lööma. Eesti liitus projektiga 2001. aastal. Esimeses etapis võeti vastu kolleege teistest riikidest, alates 2002. aastast osaletakse Academias täieõigusliku liikmena – see tähendab, et lisaks vastuvõtmisele on ka Eesti spetsialistidel võimalus tutvuda eespool kirjeldatud teemadega välisriikides. Academia raames on 16 aasta jooksul on Eestit külastanud 128 praktikut viieteistkümnest Euroopa riigist ja 125 Eesti praktikut on osalenud õppevisiitidel viieteistkümnes erinevas riigis.

Aastate jooksul on välja antud kokkuvõtlik Compendium lähetuste käigus uuritud teemadest ja seminari ettekannetest. Kogumik on kasutatav käsiraamatuna käsitletud riikide karjääriteenuste süsteemide, struktuuride ja kasulike kontaktide kohta ning on nõustajale abivahendiks oma sihtgruppide Euroopa-sisese vaba liikumise soodustamisel. Vaata siit kõikide aastate lähetustulemusi tutvustavaid kokkuvõtteid.

Projekti koordineerib SA Innove hariduse tugiteenuste agentuur (Euroguidance Eesti keskus).

Täiendav informatsioon: ACADEMIA projekti kodulehekülg