Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Projektid ja programmid / ELGPN

ELGPN

Euroopa karjääriteenuste poliitikavõrgustik (ELGPN) on loodud selleks, et abistada Euroopa Liidu liikmesriike (ja elukestva õppe programmis osalemise tingimustele vastavaid naaberriike) ja Euroopa Komisjoni karjääriteenuste alase koostöö arendamisel hariduse ja tööhõive valdkonnas.

Võrgustiku eesmärk on edendada koostööd ja arendada süsteeme riiklikul tasandil, rakendades ELi 2020. aasta strateegias paika pandud prioriteete ja karjääriteenuseid käsitlevaid ELi resolutsioone (2004, 2008). Võrgustiku rajasid 2007. aastal liikmesriigid, Euroopa Komisjon toetab võrgustiku tegevust elukestva õppe programmi raames.

Võrgustik on välja töötanud mitmeid materjale, mille eesmärk on aidata poliitikakujundajatel ja teistel sidusrühmadel vaadelda karjääriteenuste pakkumise olukorda oma riigis või piirkonnas ning teha kindlaks tähelepanu nõudvad küsimused ja täitmist vajavad lüngad, tuginedes teiste Euroopa riikide tavadele.

Võrgustiku tegemiste ja materjalidega saab tutvuda võrgustiku kodulel: www.elgpn.eu.

__thumb_-2-elgpn-logo.png