Avaleht / Haridustugiteenused / Rajaleidja keskused

Rajaleidja keskused


Siin on esitatud väljavõtted viimase kuu jooksul Rajaleidjale keskustele laekunud tagasisidest.   

Tagasiside_veebis_RLlehele.jpg

1. septembril 2014 alustasid igas maakonnas tööd Rajaleidja keskused, kus pakutakse lõimituna järgmisi teenuseid:

  • eripedagoogiline, logopeediline, sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine Rajaleidja keskuses (II tasand) ning lisaks eripedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine alla 350 õpilasega kohalike omavalitsuse koolides (I tasand);
  • karjäärinõustamine ja karjääriinfo vahendamine Rajaleidja keskuses (II tasand).

Lisaks korraldab Rajaleidja keskus nüüdsest ka maakondliku nõustamiskomisjoni tööd.

Lõimitud lähenemine keskuses pakutavatele teenustele tõstab kõigi teenuste kvaliteeti, võimaldab neid sihtgruppidele paremini pakkuda ning loob võimaluse terviklikuks planeerimiseks, arendamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Küsimuste korral kirjutage meile aadressil rajaleidja@innove.ee.