Avaleht / Haridustugiteenused / Rajaleidja keskused

Rajaleidja keskused

1. septembril 2014 alustasid igas maakonnas tööd Rajaleidja keskused, kus pakutakse lõimituna järgmisi teenuseid:

  • eripedagoogiline, logopeediline, sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine Rajaleidja keskuses (II tasand) ning lisaks eripedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine alla 350 õpilasega kohalike omavalitsuse koolides (I tasand);
  • karjäärinõustamine ja karjääriinfo vahendamine Rajaleidja keskuses (II tasand).

Lisaks korraldab Rajaleidja keskus nüüdsest ka maakondliku nõustamiskomisjoni tööd.

Lõimitud lähenemine keskuses pakutavatele teenustele tõstab kõigi teenuste kvaliteeti, võimaldab neid sihtgruppidele paremini pakkuda ning loob võimaluse terviklikuks planeerimiseks, arendamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Miks toimusid ümberkorraldused Rajaleidja keskustes?

2013. aasta juunis võttis Riigikogu vastu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused, millest tulenevalt peab alates 1. septembrist 2014 Haridus- ja teadusministeerium (HTM) või riigi hallatav sihtasutus tagama igas maakonnas seni maavalitsuste korraldada olnud nõustamiskomisjoni töö ning looma väikevaldadele võimalused tugispetsialisti, eelkõige eripedagoogi ja psühholoogi teenuse tellimiseks, kuna õpilaste piiratud arvu tõttu polnud väikeste omavalitsuste koolidel võimalik tugispetsialistile seni piisavalt koormust pakkuda (vt HTM kiri koolidele).

Kuni 2013. aasta aprillini toimus õppenõustamiskeskuste rahastamine Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmist „Õppenõustamissüsteemi arendamine"  ning karjäärikeskuste rahastamine ESF programmist „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ (programm lõpeb märtsis 2014. a). Lõimitud teenuste pakkumist alustasime juba 2013. aastast ning uuel rahastamisperioodil toimub ka teenuste rahastamine ühisest ESF programmist.

Küsimuste korral kirjutage meile aadressil rajaleidja@innove.ee.