Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Rajaleidja keskused / I tasandi teenuse tellimine

I tasandi teenuse tellimine


Kätte on jõudnud aeg esitada taotlusi uueks õppeaastaks.

Taotluse saab esitada 2017-2018 õppeaasta I pooleks ehk perioodiks 01.09.2017-31.12.2017.
Tellida saab I tasandi psühholoogi, eripedagoogi ja logopeedi teenust. I tasandi teenust osutatakse koolis kohapeal.
Teenuse osutamise avalduste esitamise hiliseim tähtaeg on 30. juuni. Allkirjastatud taotlused palume saata meiliaadressile innove@innove.ee.

Teenuse maksumus

Tellitava teenuse kontakttunni hind on 27,90 eurot.

Teenuse tellimise soodustus väikevaldadele

Vastavalt haridus- ja teadusministri 11.03.2014 määrusele nr 7 „Tugispetsialistide teenuse kirjeldus, selle teenuse riigi poolt osutamise ulatus, tingimused ja kord ning teenuste hinnad“ on väikevaldade haridusasutustele (koolidel, mis asuvad kohaliku omavalitsuse üksuses, mille hallatavates koolides õpib kokku põhihariduse tasemel kuni 350 õpilast) riigi poolt kompenseeritav määr 2017.aastal 30%.
See tähendab, et väikevaldade jaoks maksab teenuse tund 19,53 eurot.

NB! Praegu saab esitada taotluse 2017-2018 õppeaasta I pooleks ehk perioodiks 01.09.2017-31.12.2017! Seda seetõttu, et 11.03.2014 määrus nr 7 „Tugispetsialistide teenuse kirjeldus, selle teenuse riigi poolt osutamise ulatus, tingimused ja kord ning teenuste hinnad“ ei ole veel uuendatud ning seetõttu ei ole teada 2018. aastaks väikevaldade teenuse tellimise toetusmäär.

Tellimusi saab soovi korral pikendada teiseks poolaastaks, teavitame kohe, kui teenuse hind uueks aastaks on selgunud.

Teenuse kogumaksumus kujuneb 2017/2018 õppeaasta I pooles järgmiselt:

Teenuse maksumus 2017/2018 õppeaasta I pooles (15 õppenädalat)

Vahetu teenuse kontakttunnid

Kogukulu täishinnaga

Kogukulu väikevalla soodustusega

6h nädalas

2 511 €

1 758 €

8h nädalas

3 348 €

2 344 €

12h nädalas

5 022 €

3 515 €

16h nädalas

6 696 €

4 687 €

20h nädalas

8 370 €

5 859 €

Kuidas toimub Rajaleidja keskuste poolt I tasandi teenuse osutamine?

30. juuniks osutatud haridusasutuste tellimuste põhjal kuulutab SA Innove välja konkursid vastavate spetsialistide leidmiseks. Spetsialistidele esitatavad nõuded tulenevad haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrus nr 30 „Tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“.

Kuna kvalifitseeruvaid tugispetsialiste on raske leida, kuulutame vajadusel välja mitu järjestikust konkurssi. Kuulutusi levitame ka vastavate erialaliitude kaudu.

Kvalifitseeruva spetsialisti leidmisel kinnitab teenust tellinud haridusasutus spetsialisti sobivust. Koostöös sobiva spetsialistiga lepitakse kokku sobivad teenuse osutamise nädalapäevad ja kellaajad.

Teenuse osutamise lepingu sõlmib teenust tellinud haridusasutus SA Innovega.

Spetsialistiga sõlmib lepingu SA Innove. Spetsialisti tasu, vajaliku asjaajamise, sõidukulude hüvitamise jmt korraldab SA Innove. Teenust tellinud haridusasutuse kohustuseks jääb koolis teenust osutavale spetsialistile vajalike ruumide pakkumine (sh arvuti ja interneti kasutamise võimalus).

Arveldamine toimub akti ning arve alusel igakuiselt reaalselt osutatud teenuse tundide põhjal.


Küsimustega pöörduge palun Nele Labi poole (e-post nele.labi@innove.ee, tel 735 0712).