Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Rajaleidja keskused / I tasandi teenuse tellimine

I tasandi teenuse tellimine

SA Innove vahendab haridusasutustele I tasandi õppenõustamisteenust.

Tellida saab psühholoogi, eripedagoogi ja logopeedi teenust.

Teenuse osutamise avalduste esitamise hiliseim tähtaeg on igal aastal 30. juuni, kui saab esitada taotluse järgmiseks õppeaastaks. Teenuse tellimise taotluse leiate siit

NB! Käesolevaks aastaks on taotluste vastuvõtmine lõppenud.

Teenust osutatakse vastavalt haridus- ja teadusministri 11.03.2014 määrusele nr 7 „Tugispetsialistide teenuse kirjeldus, selle teenuse riigi poolt osutamise ulatus, tingimused ja kord ning teenuste hinnad“. Vastavalt sellele on I tasandi nõustamisteenuse maksumus haridusasutusele 27,90 eurot nõustamise tunni eest.

Väikevaldade haridusasutustele (koolidel, mis asuvad kohaliku omavalitsuse üksuses, mille hallatavates koolides õpib kokku põhihariduse tasemel kuni 350 õpilast) on riigi poolt kompenseeritav määr 2016. kalendriaastal 35% ja 2017.a 30%. See tähendab, et väikevaldade jaoks maksab teenuse tund 2016. aastal 18,135 eurot ja 2017.aastal 19,53 eurot.

Teenuse kogumaksumus kujuneb käesoleval 2016/2017 õppeaastal järgmiselt (arvestusega, et õppeaastast 15 nädalat on I pooles ja 20 nädalat II pooles):

Teenuse maksumus_610x.jpg

Kuidas toimub Rajaleidja keskuste poolt I tasandi teenuse osutamine?

30. juuniks osutatud haridusasutuste tellimuste põhjal kuulutab SA Innove välja konkursid vastavate spetsialistide leidmiseks. Spetsialistidele esitatavad nõuded tulenevad haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrus nr 30 „Tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“.

Kvalifitseeruva spetsialisti leidmisel kinnitab teenust tellinud haridusasutus spetsialisti sobivust. Koostöös sobiva spetsialistiga lepitakse kokku sobivad teenuse osutamise nädalapäevad ajad.

Teenuse osutamise lepingu sõlmib teenust tellinud haridusasutus SA Innovega. Lepingu projektiga saab tutvuda siin.

Spetsialistiga sõlmib lepingu SA Innove. Spetsialisti tasu, vajaliku asjaajamise, sõidukulude hüvitamise jmt korraldab SA Innove. Teenust tellinud haridusasutuse kohustuseks jääb koolis teenust osutavale spetsialistile vajalike ruumide pakkumine (sh arvuti ja interneti kasutamise võimalus).

Arveldamine toimub akti ning arve alusel igakuiselt reaalselt osutatud teenuse tundide põhjal.
 

Küsimustega pöörduge palun Nele Labi poole (e-post nele.labi@innove.ee, tel 735 0712).