Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Rajaleidja keskused / Korduma kippuvad küsimused

Korduma kippuvad küsimused

1. Kui palju Rajaleidja keskuse poolt pakutav teenus maksab? 
Rajaleidja keskuse poolt pakutavad teenused on tasuta. 

2. Kui palju maksab Rajaleidja keskuse poolt vahendatav I tasandi õppenõustamisteenus?

Õppenõustamise I tasandi teenus, st koolis või lasteaias kohapeal töötav logopeed, eripedagoog ja psühholoog, maksab koolile 27,9 eurot kontakttunni eest. Esimestel aastatel riik kompenseerib  alla 350 õpilasega omavalitsustele osa teenuse maksumusest, 2016. aastal 35%, 2017. aastal 30%.

3. Kas rahastatakse ka neid tugispetsialiste kes ei ole Rajaleidja keskuse töötajad (st on täna kooli juba palgatud)? 
Ei, nende spetsialistide rahastamine toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatule. SA Innove pakub koolile läbi maakondliku Rajaleidja keskuse täiendavat võimalust, lahendamaks tugispetsialisti puudust koolis. Tasumine toimub kooli poolt vastavalt SA Innove poolt esitatud arvele. 

4. Kas Rajaleidja keskustesse on võimalik tööle võtta psühhiaater?
Ei, kuna tegemist on meditsiiniteenusega. Küll aga saab psühhiaatri teenuse osas teha koostööd regionaalsete vaimse tervise keskustega, mida ka praegusel hetkel mitmed piirkonnad teevad.  

5. Kes on Rajaleidja keskuste sihtgrupp? 
Keskuste otsene sihtgrupp on lapsed ja noored. Õppenõustamisteenustel vanuses 1,5-18 ja karjääriteenustel 7-26. Karjääriteenuste prioriteetseteks sihtgruppideks on põhikooli 3. kooliastme, gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilased ja varakult haridussüsteemist lahkunud 18-24-aastased põhihariduse või madalama haridustasemega mitteõppivad noored.

Keskuste kaudseks sihtgruppideks on lapsevanemad, haridusasutuste pedagoogid ja tugispetsialistid ning haridustugiteenuste osutamise ja/või arendamisega seotud isikud.

6. Kas Rajaleidja keskustes on karjääri- kui ka õppenõustamisteenus alati koos? 
Jah, uute keskuste mõte on teenuste süsteemne lõimitud pakkumine. Klient ei pea teadma, kas tal läheb tarvis karjääri- või õppenõustamise alast tuge, ta saab Rajaleidja keskusest mõlemal juhul abi. Oluline on keskuse spetsialistide omavaheline koostöö ja kliendi oskuslik suunamine vajadusel ühelt teenuselt teise.  

7. Millised on Rajaleidja keskuste spetsialistide kvalifikatsiooninõuded? 

Kvalifikatsiooninõuete kirjeldamise aluseks on SA Kutsekoja juures välja töötatud kutsestandardid. SA Innove eesmärk on, et Rajaleidja keskuste töötavad keskustes valdavalt kutsetunnistusega spetsialistid. 

Kui teil on tekkinud täiendavaid küsimusi või omapoolseid mõtteid, siis ootame neid aadressile rajaleidja@innove.ee.