Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Uuringud / Innove Rajaleidja kommunikatsiooniuuring

Innove Rajaleidja kommunikatsiooniuuring

Uuringuraporti kokkuvõte asub SIIN.

Käesoleva uuringu eesmärgiks oli hinnata sihtrühmas:

 • Innove ja Rajaleidja brändide tuntust;
 • teadlikkust pakutavatest teenustest;
 • suhtumist karjääri- ja õppenõustamisteenustesse.

Uuringu sihtühmadeks on:

 • kvantitatiivne telefoniküsitlus – 15–64aastane Eesti elanik;
 • kvalitatiivne poolstruktureeritud intervjuud – haridustöötajad, lapsevanemad ja koolinoored.

Noppeid tulemustest

Innove:

 • Spontaanne tuntus – 2%
 • Aidatud tuntus – 38%
 • Innovega seostatavad märksõnad: eksamid, koolitus ja kursused, õpilas- ja üliõpilasvahetus, ainult kuulnud (sh meediast), haridus, karjäärinõustamine jm.

Rajaleidja keskused:

 • Spontaanne tuntus – 7%
 • Aidatud tuntus – 46%
 • Rajaleidja keskustega seostatavad märksõnad: karjäärinõustamine, töö noortega ja õpilaste abistamine, aitab töökohta leida, elukutsega seotud teemad noortele, koolitused ja kursused jm.

Rajaleidja portaal:

 • Spontaanne tuntus – 3%
 • Aidatud tuntus – 33%