Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Projektid ja programmid / Euroguidance

Euroguidance

Euroguidance on Erasmus+ programmi raames tegutsev koostöövõrgustik, kuhu kuulub 68 keskust 34st Euroopa riigist. Võrgustiku missioon on Euroopa dimensiooni edendamine riiklikes karjääriteenuste süsteemides läbi elukestva õppe.

Võrgustik kogub ja levitab õppimisvõimalustega seotud infot erinevates Euroopa riikides ja on ühtlasi sillaks teiste Euroopa maade karjääriteenuste ja haridussüsteemide juurde. Keskused osalevad arvukates rahvusvahelistes projektides, näiteks organiseerides karjäärispetsialistide vahetusi ja arendades IT-põhiseid abivahendeid, nt portaal Learning Opportunities and Qualifications in Europe. Eestis kuulume õpi- ja töörändevõrgustikku, mille kaudu pakume õpi- ja töörändealast infot üheskoos. Võrgustikku kuuluvad organisatsioonid korraldavad erinevaid projekte ning ühisüritusi.

Euroguidance võrgustiku kodulehekülg on abivahendiks spetsialistidele, kes soovivad leida infot vaba liikumise võimaluste kohta Euroopas ning sõlmida kontakte ja arendada koostööd Euroopa kolleegidega.

__thumb_-2-Euroguidance_logo_basic_withouteg_color.jpg

 Kodulehekülg pakub:

  • otsest ligipääsu iga riigi keskusele;
  • riikide nõustamissüsteemide ülevaateid;
  • juurdepääsu infokirjale, mis kajastab valdkonna tegemisi terves Euroopas;
  • teavet võrgustiku tegevuse kohta;
  • linke, mis kajastavad Euroopa dimensiooni nõustamises, hariduses ja kutsealases väljaõppes;
  • teavet rahvusvaheliste projektide kohta.