Avaleht / Kodakondsuse eksamid

Kodakondsuse eksamid

7 sammu Eesti kodanikuks saamisel

__thumb_-2-Sammud.jpg

7 sammu kodanikuks saamisel (inglise keeles)
7 sammu kodanikuks saamisel (vene keeles) 

Vt ka voldikuid:

- Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam eesti keeles
- Eesti Vabriigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam vene keeles
- Eesti vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam inglise keeles

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam on mõeldud neile, kes soovivad taotleda Eesti Vabariigi kodakondsust. Siit leiab vajalikud seadusaktid, informatsiooni ja õppematerjalid.


Kodakondsuseksamid on elektroonilised!

Alates 2016. aastast on Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamid elektroonilised.

Eksami sisu ja nõuded on elektroonilises testis samad. Eksamitestis on 24 eestikeelset valikvastustega küsimust. Eksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on õigesti vastanud vähemalt 18 küsimusele. Eksam kestab 45 minutit. Eksamil on võimalik kasutada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse eestikeelset teksti ning sõnaraamatut, mis on eksamiruumis olemas.

Kohe peale elektroonilise eksami lõpetamist, saab eksaminand teada ka oma punktide arvu.

Elektrooniline tunnistus vormistatakse paari tööpäeva jooksul peale eksami toimumist.

Kodakondsuseksami elektrooniliste näidisülesannetega on võimalik tutvuda Eksamite infosüsteemis. Küsimusele vastamiseks valige Teie arvates õige vastusevariant ning vajutage nupule „Kinnitan vastuse". Seejärel kuvatakse Teie tulemus – õige vastuse korral 1 punkt, vale vastuse korral 0 punkti.  Õige vastuse nägemiseks vajutage nupule „Näita õiget vastust". Järgmisele ülesandele liikumiseks vajutage nupule „Järgmine". Ülesannete loetellu tagasi pöördumiseks kasutage nuppu „Tagasi".

 

Lisainfo:
Sihtasutus Innove
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
telefon: 735 0500
e-post: info@innove.ee