Avaleht / Kodakondsuse eksamid / E-tunnistus

E-tunnistus

Kodakondsuseksami tunnistused väljastatakse elektroonilistena. Paberkandjal tunnistusi ei väljastata.

Nõuandeid e-tunnistuse allalaadimiseks riigiportaalist eesti.ee ja nõuandeid kolmandale osapoolele (sh tööandjale) e-tunnistuse kontrolliks riigiportaalis eesti.ee

Elektroonilised tunnistused on kättesaadavad riigiportaalist www.eesti.ee, soovi korral saab tunnistuse ka alla laadida. Rõhutada tuleb, et eesti keele tasemeeksami ega kodakondsuse eksami tunnistuse allalaadimine ei ole isiku jaoks kohustuslik. Eksami sooritanud isik saab koju või e-posti aadressile kirjaliku teate eksamitulemuse ja temale väljastatud tunnistuse unikaalse numbri kohta. Näiteks tööandjale keeleoskustaseme tõendamiseks piisab, kui inimene teab oma tunnistuse numbrit ning isikukoodi. Nende põhjal saab tööandja riigiportaalist kontrollida tunnistuse kehtivust.

Ka ametiisikutele (keeleinspektoritele, notaritele, Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsioonibüroo vastavatele töötajatele) on loodud tingimused e-tunnistuste kiireks ja hõlpsaks kontrolliks.

Juba praegu kasutatakse eesti keele tasemeeksamitele ja EV põhiseaduse ning kodakondsuse seaduse tundmise eksamile registreerumiseks aktiivselt riigiportaali eesti.ee, ligi 60% eksaminandidest registreeruvad eksamitele interneti vahendusel. See julgustas üleminekut e-tunnistustele. E-tunnistus on kasutajale igati mugavam kui paberkandjal tunnistus ning tähendab kokkuhoidu nii ajas kui rahas. Seni pidi eesti keele tasemeeksami või põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritanud isik tunnistusele isiklikult järele minema eksamipunkti Tallinnas, Narvas, Tartus või Jõhvis. Mujal elavatele inimestele tähendas see topeltsõitu ja -kulutusi ning ajakadu: esimene kord eksamile, teine kord tunnistusele järele.

Elektroonilisel tunnistusel on samasugune õiguslik jõud nagu paberkandjal tunnistusel. E-tunnistus varustatakse digitempliga, mis tagab dokumendi autentsuse.

Kõik seni paberkandjal välja antud tunnistused säilitavad oma kehtivuse; kui tunnistus on kadunud või rikutud, väljastab eksamikeskus alates oktoobrist pabertunnistuse asemel uue e-tunnistuse.

Täpsem info e-tunnistuse kasutamise kohta on eksamikeskuse kodulehel ning riigiportaalis eesti.ee vastava teenuse juures. Selgitused ja vajalikud juhendid lisatakse ka personaalselt igasse eksamiteatesse ja sooritusteatesse.

NB! Innove klienditeenindusest (Tallinn, Lõõtsa 4) on võimalik saada vajadusel e-tunnistuse kinnitatud väljatrükk. Väljatrükk on tasuline: A4 lk - 1 euro. Tasuda saab kohapeal ainult sularahas.

Nõuandeid e-tunnistuse allalaadimiseks riigiportaalist eesti.ee

1. Veenduge, et arvutis on olemas tarkvara „DigiDoc klient" ning PDF dokumendi lugemisprogramm. Need on vajalikud, kui soovite oma e-tunnistust vaadata või alla laadida.
2. „DigiDoc kliendi" saab tasuta alla laadida aadressilt https://installer.id.ee 
3. PDF dokumendi lugemisprogrammi saab tasuta alla laadida http://get.adobe.com/reader/ 
4. Häälestage veebilehitseja. Soovitame kasutada veebilehitsejat Mozilla Firefox. Kui kasutate Internet Explorerit, tuleb allalaadimisprotsess kaks korda läbi teha. Seda tingib tarkvara eripära.
5. Sisenege riigiportaali www.eesti.ee ID- kaardi või pangaparoolide abil.
6. Valige Kodanikule ja sealt kas "Haridus ja teadus" või "Riik ja kodanik" rubriigist Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmete vaatamine.
7. Jälgige täpselt ekraanile ilmuvaid juhiseid. Allalaadimise iga samm võtab veidi aega.
8. Tunnistus on allkirjastatud SA Innove poolt digidoc konteineris.
9. Tuletame veelkord meelde, et elektroonilise tunnistuse allalaadimine ja väljatrükkimine ei ole kohustuslik. Keeleoskuse tõendamiseks tööandjale või ametiisikule piisab, kui edastate oma isikukoodi ja tunnistuse numbri.
10. Kodakondsuse taotlemisel ei ole elektroonilise tunnistuse allalaadimine ja väljatrükkimine samuti kohustuslik.

Nõuandeid kolmandale osapoolele (sh tööandjale) e-tunnistuse kontrolliks riigiportaalis eesti.ee

Teenus võimaldab kolmandal osapoolel (sh tööandjal) kontrollida tunnistusel olevate andmete kehtivust. Teenus võimaldab kontrollida alates 1.oktoobrist 2010 väljastatud eesti keele tasemeeksami ja kodakondsuse eksami e-tunnistusi.

1.Veenduge, et arvutis on olemas tarkvara „DigiDoc klient" ning PDF dokumendi lugemisprogramm. Need on vajalikud, kui soovite e-tunnistuse kehtivust kontrollida.
2. „DigiDoc kliendi" saab tasuta alla laadida aadressilt https://installer.id.ee 
3. PDF dokumendi lugemisprogrammi saab tasuta alla laadida http://get.adobe.com/reader/ 
4. Sisenege riigiportaali eesti.ee ID- kaardi või pangaparoolide abil.
5. Valige Kodanikule ja ja sealt kas "Haridus ja teadus" või "Riik ja kodanik" rubriigist Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmete vaatamine.
6. Täitke ettenähtud ekraanivaated. Et tunnistuse kehtivust kontrollida, peab tunnistuse omanik olema teile edastanud isikukoodi ja tunnistuse numbri. Kui olete need sisestanud, kuvatakse vastuseks isiku nimi ning tunnistuse andmete staatus.