Avaleht / Kodakondsuse eksamid / Eksamitööga tutvumine

Eksamitööga tutvumine

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamitööga saavad tutvuda selle teinud eksaminand ning teised isikud põhjendatud taotluse alusel viie aasta jooksul pärast eksami toimumist.

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamitööga tutvumiseks saab registreeruda riigiportaalis www.eesti.ee või SA Innove juhatuse esimehele adresseeritud kirjaliku avalduse alusel (kolmandad isikud).
Eksaminandi avaldus oma eksamitööga tutvumiseks
Kolmanda isiku avaldus eksamitööga tutvumiseks

Kirjalikku avaldust saab esitada SA Innove infolauas (esmaspäevast reedeni kell 8.30-17.00), saata aadressile Sihtasutus Innove, Lõõtsa tn 4, 11415 Tallinn või edastada faksile 7350 600.

  • Laekunud avaldused vaatab läbi SA Innove töötaja ja teavitab avalduse esitanud isikut esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul, millal võib tulla eksamitööga tutvuma.
  • Kui avalduse esitanud isikul ei ole õigust Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamitööga tutvumiseks, teavitab eksamikeskus sellest 30 tööpäeva jooksul.
  • Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamitööga saab tutvuda vaid SA Innoves. Töid välja ei anta.

Kaasa tuleb võtta:

  • töö kirjutanud eksaminandil – isikuttõendav dokument. Volitatud isikul tuleb esitada lihtkirjalik volikiri ja koopia volitanud isiku isikuttõendavast dokumendist; samuti isikuttõendav dokument;
  • kolmandal isikul taotluse positiivse vastuse korral – isikuttõendav dokument.

Tööga tutvumise kord

  • Korraga võib Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamitööga tutvuda üks avalduse esitanud isik.
  • Eksamitööga saab tutvuda SA Innoves eraldi ruumis sihtasutuse töötaja juuresolekul.
  • Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamitööga tutvuja ei tohi teha eksamitööle märkusi, parandusi, täiendusi ega allakriipsutusi. Eksamitööga ei tohi ruumist lahkuda.
  • Soovi korral saab tutvuda ka eksamitöö hindamise juhendiga. Kui eksamitööga tutvuja soovib saada täiendavaid selgitusi eksamitöö hindamise kohta, tuleb tal need esitada kirjalikult SA Innove vastava ala spetsialistile. Selgitusi annab vastava valdkonna peaspetsialist kirjalikult 30 päeva jooksul vastava taotluse saamisest.