Avaleht / Kodakondsuse eksamid / Mida eksamil nõutakse?

Mida eksamil nõutakse?

Alates 1. märtsist 2009.a jõustus Vabariigi Valitsuse 25. septembri määrus nr 143 Kodakonsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja "Kodakondsuse seaduse tundmise eksami läbiviimise kord".

Abiks Eesti kodakonduse taotlejale. Käsiraamat

Eksamil kontrollitakse testi vormis Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmist järgmistes valdkondades:

  • Eesti riigikorra põhialused, mis on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduse I ja III peatükis;
  • igaühe põhiõigused, vabadused ja kohustused, mis on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduse II peatükis;
  • Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse ja kohtu pädevus vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele;
  • Eesti kodakondsuse omandamise, saamise, taastamise ja kaotamise tingimused ning kord vastavalt kodakondsuse seadusele.

Eksamitestis on 24 eestikeelset valikvastustega küsimust. Test koostatakse nii, et hõlmatud on kõik loetletud valdkonnad. Eksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on õigesti vastanud vähemalt 18 küsimusele. Eksam kestab 45 minutit.

Eksamil on võimalik kasutada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse eestikeelset teksti ning sõnaraamatut, mis on eksamiruumis olemas.

Iga eksamil käinu saab oma eksamitulemuse kohta kirjaliku või elektroonse teate 7 päeva jooksul pärast eksamit. Telefoni teel eksamitulemuste kohta informatsiooni ei anta.

Eksami sooritanud isikule vormistab eksamikeskus e-tunnistuse. Elektroonilise tunnistuse saab alla laadida riigiportaalist www.eesti.ee. Tunnistuse kehtivusaeg ei ole piiratud.