Avaleht / Kutseharidus / Kutsemeistrivõistlused / EuroSkills

EuroSkills

WS_Europe_logo_medium.jpgÜleeuroopaliste kutsemeistrivõistluste EuroSkills eesmärk on tutvustada erinevaid kutsealasid ja noorte meistrite oskusi ning seeläbi arendada kutseõpet terves Euroopas. Võistlused võivad olla nii individuaalsed kui ka meeskondlikud, mille käigus panevad end proovile kuni 25-aastased noored meistrid umbes viiekümnel erineval kutsealal. Üleeuroopalised kutsemeistrivõistlused toimuvad iga kahe aasta tagant.

EuroSkills´i võistlused annavad hea võimaluse tutvuda lähemalt erinevate kutsealadega ja võrrelda Eestis õpetatavate erialade taset teiste Euroopa riikidega. Samuti peegeldavad võistlused Euroopa maade kutsestandardeid ja nõudeid kvalifikatsioonile. Iga riigi noortel kutsemeistritel on võimalus oma oskused ja teadmised proovile panna ning võrrelda neid sama ala õppivate Euroopa noortega. EuroSkillsi võistluste žüriides osalevad ekspertidena ka meie kutseõpetajad. Saadud kogemus annab samuti hea võimaluse erialade edasiarendamiseks Eesti kutsekoolides.

EuroSkills´i võistlusi koordineerib Euroopa Kutseoskuste Edendamise Organisatsioon (ESPO), mis loodi 2007. aastal. Võistluste arendamises löövad kaasa kõik organisatsiooniga ühinenud riigid. Eestit esindab organisatsioonis Sihtasutus Innove.

EuroSkills ametlik kodulehekülg:http://www.euroskills.org/