Avaleht / Kutseharidus / Kutsemeistrivõistlused / EuroSkills / EuroSkills 2016 Rootsis / EuroSkills sponsorpakett

EuroSkills sponsorpakett

 • Ettevõtte kajastamine sponsorina, sh kodulehele linkimine Innove veebilehel (külastatavus 3700 in kuus) võistluste info juures.
 • Ettevõtte kajastamine, sh logo linkimine kodulehele www.kutseharidus.ee veebilehel (külastatavus 3000-4000 in kuus) jooksva võistlusinfo juures ja uudistes.
 • Kokkuleppel Ettevõtte (audio)visuaalse materjali lisamine www.kutseharidus.ee veebilehele konkreetse võistlusala uudise juures.
 • Ettevõtte mainimine sponsorina kutseharidus.ee Facebooki lehel vastava võistluse postituse juures.
 • Võistlusi kajastavates pressiteadetes Ettevõtte nimetamine sponsorina. Pärast võistlusi edastatakse Ettevõttele üldine meediamonitooring.

  Pressiteated edastakse järgmistele kanalitele: üldmeedia (ajakirjandus, raadio ja televisioon), vastavalt võistlusalale kohalik meedia, erialaliidud, osalevad kutseõppeasutused

 • Õigus võistluste ettevalmistusperioodil osaleda ja presenteerida Ettevõtte bännerit võistleja(te) treeningpäevadel, mida kajastatakse (pildid + tekst) kutseharidus.ee Facebooki fännilehel. Iga võistlusala kajastatakse vähemalt ühel korral.
 • Ettevõtte logo võistluste plakatil, mida jagatakse Eestis kutseõppeasutustele.
 • EuroSkillsil Ettevõtte logo kajastamine võistleja infotahvlil, toetatava võistleja võistlusalal.
 • EuroSkillsi veebibänneri/võistleja individuaalplakati (SA Innove poolt) kasutamisõigus Ettevõtte kodulehel ja sotsiaalmeediakanaleis, kommunikeerimaks Ettevõtte sotsiaalset vastutustundlikkust.
 • EuroSkills'i sponsorluse nimetamise õigus Ettevõtte huvides.
 • Õigus panna välja Ettevõtte eriauhindu sponsoreeritaval võistlusalal.
 • Võistlejate kasutamine Ettevõtte reklaamides või turunduskampaania(te)s (erikokkuleppel võistlejaga).

*SA-l Innove on õigus teha sponsorpaketi osas muudatusi vastavalt ettevõtte või organisatsiooni panusele.