Avaleht / Kutseharidus / Kutsemeistrivõistlused / Võistluskalender / 2012 / Raamatupidajate kutsemeistrivõistlus 2012

Raamatupidajate kutsemeistrivõistlus 2012

Sihtasutus Innove koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega korraldab raamatupidamisõppurite kutsemeistrivõistluse, mis toimub 18. aprillil 2012.a. Haapsalu Kutsehariduskeskuses. 

TULEMUSED

I koht  - Triin Siim (Tartu Kutsehariduskeskus)
II koht - Kertu Nool (Tallinna Majanduskool)
III koht - Diana Siil (Pärnumaa Kutsehariduskeskus)

Koondtulemused

Soovituslik kirjandus:

 1. Raamatupidamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/116112010012?leiaKehtiv
 2. Käibemaksuseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/12796909?leiaKehtiv
 3. Tulumaksuseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010007?leiaKehtiv
 4. Raamatupidamise Toimkonna Juhendid 1, 2, 4 ja 5 (kõik muudetud 2011).
 5. Töötasu ja kõik sellega seotud maksude ja maksete arvutamiseks ja kajastamiseks vajalikud seadused, juhendid ja määrused, millest olulisemad on alljärgnevalt loetletud:
 • sotsiaalmaksuseadus;
 • tulumaksuseadus;
 • töötuskindlustuse seadus;
 • Vabariigi Valitsuse 01.12.2011.a. määrus nr 145 „Töötuskindlustusmakse määrad 2012.a.“;
 • kogumispensionide seadus;
 • veebileht http://pensionikeskus.ee/index.php?id=661;        
 • töölepingu seadus.
6.      Erisoodustustega seonduvad seadused jt juhendmaterjalid.
8.      L. Alver, J. Alver. Finantsarvestus. Deebet 2004 või 2009 (soovitavalt 2009.a. väljaanne)
 1. J. Tikk. Finantsarvestus. Välja antud 2003, 2008, 2009 (soovitavalt 2008. või 2009.a. väljaanne)

VõistlusjuhendVÕISTLUSE TOETAJAD: 

Euroopa Sotsiaalfond

Haridus- ja Teadusministeerium

Haapsalu Kutsehariduskeskus