Avaleht / Kutseharidus / Kutsemeistrivõistlused / Võistluskalender / 2016 / Sponsorite pakett

Sponsorite pakett

Sihtasutus Innove saab pakkuda kutsemeistrivõistlust toetavale sponsorile järgmisi meediakajastuse võimalusi:

 • Innove nimetab Ettevõtet toetajana Innove kodulehel võistluse alase info juures ja lisab ettevõtte logo Innove kodulehele.
 • Innove tagab Ettevõtte enda poolt valmistatud ja esitatud logoga bänner/reklaamtahvli eksponeerimise kutsemeistrivõistluse alal.
 • Innove võimaldab Ettevõtte reklaammaterjalide jagamist kutsemeistrivõistluste ajal (reklaammaterjalid võistluste külastajatele jagamiseks/ meened võistlejatele ja juhendajatele).
 • Innove kajastab Ettevõtte logo võistluse osalejate tunnistustel, diplomitel ja kooli tänukirjal ning võistluse päevakaval.
 • Innove saadab kutsemeistrivõistluse toimumise kohta pressiteate erialaliidule ja palub kogu informatsiooni presenteerida liidu kodulehel.
 • Innove edastab kutsemeistrivõistluse toimumise kohta pressiteate koos võistlust toetavate sponsorite logodega võistlusi korraldatavale kutsekoolile ja palub kogu vastavat infot koos sponsorite logodega presenteerida  kutsekooli kodulehel ja ära mainida Ettevõtte toetajana kooli raadios, juhul kui see on võimalik.
 • Innove nimetab Ettevõtet toetajana Innove Facebooki lehel võistluse alase info juures ning lisab võimalusel/olemasolul fotogaleriisse pildid, kus on näha Ettevõtja logo.
 • Innove nimetab Ettevõtet kutsemeistrivõistluste toetajana võistluste kohta saadetavates pressiteadetes nii kutsemeistrivõistluse eel kui ka järel.
  • Eel- ja järelpressiteated edastame üleriigilistesse päevalehtedesse, raadiojaamadesse, televisioonikanalitesse, maakondlikesse lehtedesse ja juhul kui on, teemaga tihedamini seotud nädala- või teemalehtedesse.
  • Lisaks lähevad nii võistluse-eelsed kui ka -järgsed uudised üles kutseharidus.ee-lehele, Innove kodulehel ja kutseharidus.ee Facebooki lehele. Facebooki lisame võimalusel päeva jooksul fotosid võistluste käigust ja hiljem koondgalerii.
 • Pärast pressiteate väljasaatmist toimub suhtlemine meediaväljaannetega, kuhu teeme sisu otsepakkumisi.

Kanalid, kuhu pressiteate edastame:

 • Üleriigilised väljaanded: BNS, Postimees, EPL, ÕL, ÕpL, Maaleht, ERR erinevad kanalid (sh venekeelsed), Delfi üldine ja Delfi erinevad alarubriigid vastavalt teemale (sh venekeelne Delfi), Kanal2, TV3, Äripäev vastavalt teemale, DZD, Delovõje Vedomosti vastavalt teemale, EE vastavalt teemale, MK Estonija, PBK, KUKU, Elmar, Koolielu, Rajaleidja jne.
 • Regionaalsed väljaanded: linna- ja maakonnalehed, Tallinna TV.