Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Aiandus

Aiandus

Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.


Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Abiaednik 120 "Abiaednik, tase 2" (kehtib kuni 20.10.2018) SA Innove spetsialisti nõustamisel

3. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava mat (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Nooremaednik 60 "Nooremaednik, tase 3" (kehtib kuni 08.04.2019) puuduvad
Noorem-maastikuehitaja 60 "Noorem-maastikuehitaja, tase 3" (kehtib kuni 28.05.2017) puuduvad

Tagasi üles

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Aednik 120 "Aednik, tase 4" (kehtib kuni 08.04.2019) puuduvad
Florist 120 "Florist, tase 4" (kehtib kuni 28.05.2017) puuduvad
Maastikuehitaja 120 "Maastikuehitaja, tase 4" (kehtib kuni 02.12.2017) puuduvad
Maastikuehitaja osakutse haljashalade hooldaja 45 "Maastikuehitaja" (kehtib kuni 02.12.2017) puuduvad
Maastikuehitaja osakutse sillutise paigaldaja 30 "Maastikuehitaja" (kehtib kuni 02.12.2017) puuduvad
Maastikuehitaja osakutse piirdeaedade ehitaja 30 "Maastikuehitaja" (kehtib kuni 02.12.2017) puuduvad

Tagasi üles

Kutsekeskharidus

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Aednik 180 Haridus- ja teadusministri 19.06.2014. a määrus nr 35 „Aianduserialade riiklik õppekava" puuduvad
Florist 180 haridus- ja teadusministri 19.06.2014. a määrus nr 35 „Aianduserialade riiklik õppekava" puuduvad
Maastikuehitaja 180 haridus- ja teadusministri 19.06.2014. a määrus nr 35 „Aianduserialade riiklik õppekava" puuduvad

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015. a puuduvad aianduse õppekavarühmas 5. taseme esmaõppe õppekavad

Jätkuõpe

Seisuga 01.09.2015. a puuduvad aianduse õppekavarühmas tasemeti jätkuõppe õppekavad

Tagasi üles

Õppekavarühma esindaja kontaktid

Tiina Matsulevitš
735 0612
tiina.matsulevits@innove.ee