Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Äriteenused

Äriteenused

Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.

Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

3. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Bürootöötaja 60 "Bürootöötaja, tase 4" (kehtib kuni 01.01.2019) vt siia ja siia

Tagasi üles

Kutsekeskharidus

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Bürootöö 120 Haridus- ja teadusministri 10.08.2015.a määrus nr 38 „Äriteenuste erialade riiklik õppekava“

vt siia ja siia

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Raamatupidaja 120 "Raamatupidaja, tase 5" (kehtib kuni 18.12.2018) vt siia ja siia
Sekretär 120 "Sekretär, tase 5" (kehtib kuni 06.06.2017) vt siia ja siia
Ärikorralduse spetsialist 120 "Ärikorralduse spetsialist, tase 5" (kehtib kuni 31.08.2019)

vt siia
Lisa 1

Lisa 2
Lisa 3

Väikeettevõtja 120 "Väikeettevõtja, tase 5" (kehtib kuni 31.08.2019)

vt siia
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3

Personalispetsialist 120 "Personalispetsialist, tase 5" (kehtib kuni 04.12.2019) puuduvad
Kvaliteedispetsialist 120 "Kvaliteedispetsialist, tase 5" (kehtib kuni 01.01.2019) puuduvad
Projektijuhi assistent 120 "Projektijuhi assistent, tase 5" (kehtib kuni 21.05.2018) puuduvad
Kindlustusspetsialist 120 KHS ja Sotsiaalpartnerite kirjad, "Kindlustusspetsialist, tase 5" koostamise lõppfaasis - läbib arvamuste ringi puuduvad
Sotsiaalmeedia spetsialist 120 KHS ja Sotsiaalpartnerite kirjad puuduvad
Kliendinõustaja pangas 120 KHS ja Sotsiaalpartnerite kirjad puuduvad
Turundusspetsialist 120 KHS ja Sotsiaalpartnerite kirjad puuduvad

Tagasi üles

Jätkuõpe

Jätkuõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumise eeldus on eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu. Jätkuõpe jaguneb kaheks erinevaks õppeliigiks:

4. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Õpingute alustamise tingimused Kokkulepped/märkused
Avaliku sektori finantsist 30 KHS ja Sotsiaalpartnerite kirjad Raamatupidaja tase 5 kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu. puuduvad
Infohalduse spetsialist 60 KHS ja Sotsiaalpartnerite kirjad Sekretär tase 5 kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu. puuduvad
Maksuspetsialist 60 KHS ja Sotsiaalpartnerite kirjad Raamatupidaja tase 5 kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu. puuduvad

Tagasi üles

Kontakt

Anu Moosel
735 0661
anu.moosel@innove.ee