Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Disain ja käsitöö

Disain ja käsitöö

Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.

Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

3. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õpekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Märkused/kokkulepped
Tekstiilkäsitöö valmistaja 60 "Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 " (kehtib 27.05.2018) vt siia
Tekstiilkäsitöö valmistaja (osakutse käsitöö valmistaja õmblemise alal) 30 "Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 " (kehtib 27.05.2018) vt siia
Tekstiilkäsitöö valmistaja (osakutse käsitöö valmistaja kangakudumise alal) 30 "Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 " (kehtib 27.05.2018) vt siia
Masinkuduja 40 Tööandjate Nägus Näputöö OÜ, Bonifatiuse Gild MTÜ, OÜ Uuetooma ja Liina Gavrilov Rees Käsitöö FIE toetuskirjad vt siia
Puukäsitööline 60 "Puukäsitööline, tase 3" (kehtib 02.03.2019) vt siia
Puukäsitööline (osakutse puitesemete ja -detailide valmistamine) 30 "Puukäsitööline, tase 3" (kehtib 02.03.2019) vt siia

Tagasi üles

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Tekstiilkäsitöö 120 "Tekstiilkäsitöö sell, tase 4" (kehtib 27.05.2018) vt siia
Nahkkäsitöö valmistaja 120 "Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4" (kehtib 02.03.2019) vt siia
Puukäsitööline 120 "Puukäsitööline, tase 4" (kehtib 02.03.2019) vt siia
Keraamik 120 "Keraamikasell, tase 4" (kehtib 27.05.2018) vt siia
Klaasipuhuja assistent 120 "Klaasipuhuja sell, tase 4" (kehtib 12.12.2017) vt siia

Tagasi üles

Kutsekeskharidus

Õppekava nimetus Õpekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Märkused/kokkulepped
Tekstiilkäsitöö 180 haridus- ja teadusministri 10.08.2015.a määrus nr 39 „Disaini ja käsitöö erialade riiklik õppekava" vt siia
Nahkkäsitöö valmistaja 180 haridus- ja teadusministri 10.08.2015.a määrus nr 39 „Disaini ja käsitöö erialade riiklik õppekava" vt siia
Puukäsitööline 180 haridus- ja teadusministri 10.08.2015.a määrus nr 39 „Disaini ja käsitöö erialade riiklik õppekava" vt siia
Keraamik 180 haridus- ja teadusministri 10.08.2015.a määrus nr 39 „Disaini ja käsitöö erialade riiklik õppekava" vt siia
Klaasipuhuja assistent 180 haridus- ja teadusministri 10.08.2015.a määrus nr 39 „Disaini ja käsitöö erialade riiklik õppekava" vt siia
Sepp 180 haridus- ja teadusministri 10.08.2015.a määrus nr 39 „Disaini ja käsitöö erialade riiklik õppekava" vt siia
Kujundaja 210 haridus- ja teadusministri 10.08.2015.a määrus nr 39 „Disaini ja käsitöö erialade riiklik õppekava" vt siia

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015. a õppekavad puuduvad.

Tagasi üles

Jätkuõpe

Jätkuõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumise eeldus on eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu. Jätkuõpe jaguneb kaheks erinevaks õppeliigiks:

4. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015. a õppekavad puuduvad.

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Õpingute alustamise tingimused Kokkulepped/märkused
Tekstiilkäsitöö 60 "Tekstiilkäsitööline, tase 5" (kehtib 27.05.2018) vähemalt keskharidus, töökogemus ja 4 tasme kompetentse tõendav praktiliste tööde portfoolio vt siia

Tagasi üles

Kontakt

Inna Soonurm
735 0655
inna.soonurm@innove.ee