Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Ehitus

Ehitus

 Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.

Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

3. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Palkmajaehitaja 90 "Palkmajaehitaja, tase 3" (kehtib kuni 27.03.2017) vt siia
Lamekatusekatja "Lamekatusekatja, tase 3" (kehtib kuni 09.06.2020) õppekava koostamisel
Pottsepp-sell 30 "Pottsepp-sell, tase 3" (kehtib kuni 16.02.2019) vt siia

Tagasi üles

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Maamõõdutehnik 60 "Maamõõdutehnik, tase 4" (kehtib kuni 02.06.2018) puuduvad
Ehituspuusepp 120 "Ehituspuusepp, tase 4 esmane kutse" (kehtib kuni 19.10.2019) vt siia
Palkmajaehitaja 120 "Palkmajaehitaja, tase 4" (kehtib kuni 27.03.2017) vt siia
Monteerija 30 "Monteerija, tase 4 esmane kutse" (kehtib kuni 19.10.2019) vt siia
Betoonkonstruktsioonide ehitaja 60 "Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 esmane kutse" (kehtib kuni 19.10.2019) vt siia
Müürsepp 90 "Müürsepp, tase 4 esmane kutse" (kehtib kuni 19.10.2019) vt siia
Krohvija 60 „Krohvija, tase 4 esmane kutse" (kehtib kuni 19.10.2019) vt siia
Maaler 60 „Maaler, tase 4 esmane kutse" (kehtib kuni 19.10.2019) vt siia
Plaatija 30 "Plaatija, tase 4 esmane kutse" (kehtib kuni 19.10.2019) vt siia
Põrandakatja 60 „Põrandakatja, tase 4 esmane kutse " (kehtib kuni 19.10.2019) vt siia
Veevärgilukksepp 90 "Veevärgilukksepp, tase 4 esmane kutse" (kehtib kuni 02.07.2019) vt siia
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp 90 "Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmane kutse" (kehtib kuni 02.07.2019) vt siia
Ventilatsioonilukksepp 60 "Ventilatsioonilukksepp, tase 4 esmane kutse" (kehtib kuni 02.07.2019) vt siia 
Korstnapühkija 30 Korstnapühkija, tase 4 (kehtib kuni 23.05.2017) vt siia
Kinnisvarahooldaja (spetsialiseerumine Hoonete ja krundi rajatiste tehnosüsteemide hooldustööde tegemine) 120 "Kinnisvarahooldaja, tase 4" (kehtib kuni 16.02.2019) vt siia
Kinnisvarahooldaja (spetsialiseerumine Hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine) 120 "Kinnisvarahooldaja, tase 4" (kehtib kuni 16.02.2019) vt siia
Ehitusplekksepp 60 Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu soovituskiri vt siia/ kutsestandard puudub
Lamekatusekatja 60 Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu soovituskiri vt siia/ kutsestandard kehtestati 10.06.2015

Tagasi üles

Kutsekeskharidus

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus 180 haridus- ja teadusministri 30.06.2014.a määrus nr 40 „Ehituserialade riiklik õppekava" vt siia
Ehitusviimistlus 180 haridus- ja teadusministri 30.06.2014.a määrus nr 40 „Ehituserialade riiklik õppekava" vt siia
Puitkonstruktsioonide ehitus 180 haridus- ja teadusministri 30.06.2014.a määrus nr 40 „Ehituserialade riiklik õppekava" vt siia
Kinnisvarahooldus 180 haridus- ja teadusministri 30.06.2014.a määrus nr 40 „Ehituserialade riiklik õppekava" vt siia
Hoone tehnosüsteemide ehitus 180 haridus- ja teadusministri 30.06.2014.a määrus nr 40 „Ehituserialade riiklik õppekava" vt siia
Teedeehitus 180 "Teedeehitaja, tase 4" (kehtib kuni 19.10.2019), Haridus- ja teadusministeeriumi kiri 21.01.2105 nr 3.1-3.2/14/6750-2
MTÜ Eesti Asfaldiliit toetuskiri 28.05.2013 nr 17/13
puuduvad

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

Tagasi üles

Jätkuõpe

Jätkuõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumise eeldus on eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu. Jätkuõpe jaguneb kaheks erinevaks õppeliigiks:

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Õpingute alustamise tingimused Kokkulepped/märkused
Termiliste päikesekütte- süsteemide paigaldaja 15 "Termiliste päikesekütte- süsteemide paigaldaja, tase 4" (kehtib kuni 17.01.2018) vähemalt põhiharidus ja eelnevalt omandatud kutse "Keskkonnatehnika lukksepp" või "Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp" vt siia
Soojuspumpade paigaldaja 30 "Soojuspumpade paigaldaja, tase 4" (kehtib kuni 17.01.2018) Vähemalt põhiharidus ja sõltuvalt paigaldatava pumba liigist on paigaldajal vajalik omada järgmisi põhikutseid:
- õhk-õhk tüüpi soojuspumba paigaldajatele on vajalik eelnevalt omandada kutse "Külmamehaanik"
- maasoojus- ehk geotermiliste ning ventilatsioonisoojuspumpade paigaldajatele on vajalik eelnevalt omandada kutse "Keskkonnatehnika lukksepp l" - õhk-vesi soojuspumba paigaldajal on vajalik eelnevalt omada mõlemad, nii keskkonnatehnika lukksepa kui ka külmamehaaniku kutse.
vt siia

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Õpingute alustamise tingimused Kokkulepped/märkused
Kiviehitiste restauraator 60 Kutsestandard puudub vähemalt keskharidus ja omab vähemalt ühe järgmistest 4.taseme kutsetest: müürsepp, betoonkonstruktsioonide ehitaja, kinnisvarahooldaja spetsialiseerumisega ehituskonstruktsioonide hooldusele
- või neile vastavaid kompetentse;
või on läbinud vähemalt ühe järgmistest õppekavadest – restauraator-viimistleja, puitehitiste restauraator, ehitusviimistleja, kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja, puit-ja kiviehitiste restauraator
puuduvad
Puitehitiste restauraator 60 kutsestandard puudub vähemalt keskharidus ja omab vähemalt ühe järgmistest 4.taseme kutsetest: krohvija, maaler, kinnisvarahooldaja spetsialiseerumisega ehituskonstruktsioonide hooldusele
- või neile vastavaid kompetentse;
või on läbinud vähemalt ühe järgmistest õppekavadest - kiviehitiste restauraator, puitehitiste restauraator, ehitusviimistleja, maaler, plaatija, krohvija, puit-ja kiviehitiste restauraator
puuduvad

Tagasi üles

Kontaktid

Aulika Riisenberg
735 0651
aulika.riisenberg@innove.ee