Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Energeetika ja automaatika

Energeetika ja automaatika

Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.

Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Seisuga 30.09.2015 esmaõppe 2. taseme õppekavad puuduvad

3. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus

Kokkulepped/

märkused

Sisetööde elektrik                90 "Sisetööde elektrik, tase 3" (kehtib kuni 04.02.2018) vt siia
Külmamehaanik 90 "Külmamehaanik, tase 3" (kehtib kuni 25.11.2018) puuduvad

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht  (EKAP)* Õppekava koostamise alus

Kokkulepped/

märkused

Sisetööde elektrik 120 "Sisetööde elektrik, tase 4" (kehtib kuni 14.02.2017) vt siia
ja siia 
Automaatik 120 "Automaatik, tase 4" (kehtib kuni 25.03.2019) puuduvad
Tootmisautomaatika 60 "Automaatik, tase 4" (kehtib kuni 25.03.2019) kirjeldatud spetsialiseerumine tootmisautomaatika puuduvad
Elektriseadmete koostaja 45 "Elektriseadmete koostaja, tase 4" (kehtib kuni 09.06.2019) puuduvad
Külmamehaanik 120 "Külmamehaanik, tase 4" (kehtib kuni 25.11.2018) puuduvad
Mehhatroonik 120 "Mehhatroonik, tase 4" (kehtib kuni 17.12.2019) vt siia

Kutsekeskharidus

Õppekava nimetus Õppekava maht  (EKAP)* Õppekava koostamise alus

Kokkulepped/

märkused

Sisetööde elektrik 180 haridus- ja teadusministri 12.07.2014.a. määrus nr 43 „Energeetika ja automaatika erialade riiklik õppekava" vt siia
Automaatik 180 haridus- ja teadusministri 12.07.2014.a. määrus nr 43 „Energeetika ja automaatika erialade riiklik õppekava" vt siia
Mehhatroonik 180 "Mehhatroonik, tase 4" ning Haridus- ja teadusministeeriumi luba vt siia

5. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015.a. puuduvad antud õppekavarühmas 5.taseme esmaõppe õppekavad

Jätkuõpe

Jätkuõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumise eeldus on eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu. Jätkuõpe jaguneb kaheks erinevaks õppeliigiks:

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Õpingute alustamise tingimused

Kokkulepped/

märkused

Fotoelektriliste elektritootmis-süsteemide paigaldaja

15

"Fotoelektriliste elektritootmis-süsteemide paigaldaja, tase 4" (kehtib kuni 14.05.2018) vähemalt põhiharidus ja eelnev väljaõpe elektrialal või sellega seotud aladel (nt mehhatroonika, automaatika) või ehituse alal. Eeldatakse erialast töökogemust ja direktiivijärgse FEET-paigaldamise koolituse läbimist vt siia ja siia 
Jaotusvõrgu elektrik 60 "Jaotusvõrgu elektrik, tase 4" (kehtib kuni 25.03.2019) vähemalt põhiharidus ja eelnevalt on omandatud kutse "Elektrik I" või "Elektrik II" või "Sisetööde elektrik, tase 4" või vastavad kompetentsid vt siia

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Õpingute alustamise tingimused

Kokkulepped/

märkused

Jaotusvõrgu elektrik 30 "Jaotusvõrgu elektrik, tase 5" (kehtib kuni 25.03.2019) vähemalt keskharidus ja eelnevalt on omandatud kutse "Jaotusvõrgu elektrik, tase 4" või vastavad kompetentsid vt siia
Sisetööde elektrik 60 "Sisetööde elektrik, tase 5" (kehtib kuni 14.02.2017) vähemalt keskharidus ja eelnevalt on omandatud kutse "Sisetööde elektrik, tase 4" või vastavad kompetentsid puuduvad
Külmatehnika paigaldusjuht 60 "Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5" (kehtib kuni 25.11.2018) keskharidus ja eelnevalt on omandatud kutse "Külmamehaanik, tase 4"  või "Külmamehaanik II" või neile vastavad kompetentsid vt siia
Automaatik-tehnik 60 "Automaatik-tehnik, tase 5" (kehtib kuni 25.03.2019) keskharidus ja eelnevalt on omandatud kutse "Automaatik, tase 4"  või sellele vastavad kompetentsid puuduvad
Biogaasijaama operaator Biogaasijaama operaator, tase 5  (kehtib kuni 14.02.2017) keskharidus ja eelnevalt omandatud 4. taseme kutse elektrik, soojusenergeetik, logistik, või vastavad kompetentsid puuduvad

Tagasi üles

Kontaktid

Aulika Riisenberg
735 0651
aulika.riisenberg@innove.ee