Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Iluteenindus

Iluteenindus

Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.

Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

3. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Küünetehnik 15 "Küünetehnik, tase 3 " (kehtib 07.05.2019) vt siia

Tagasi üles

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Juuksur 90 "Juuksur, tase 4" (kehtib 23.05.2017) vt siia
Spaateenindaja 90 "Spaateenindaja" (kehtib 08.01.2019) vt siia

Tagasi üles

Kutsekeskharidus

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Juuksur 180 ministri määrus 1.06.2014 nr 37 vt siia

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad

Jätkuõpe

Jätkuõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumise eeldus on eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu. Jätkuõpe jaguneb kaheks erinevaks õppeliigiks:

4. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Õpingute alustamise tingimused Kokkulepped/ märkused
Meisterjuuksur  "Meisterjuuksur, tase 5" keskharidus ja aastane töökogemus vt siia
Kosmeetik  "Kosmeetik, tase 5" keskharidus ja aastane töökogemus vt siia

Tagasi üles

Kontakt

Inna Soonurm
735 0655
inna.soonurm@innove.ee