Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.

Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus

Õppekava maht (EKAP)*

Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Elektroonikaseadmete koostaja (osakutse elektroonikakoostude koostaja)                 15 Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 (kehtib kuni 29.11.2017) vt siia
Elektroonikaseadmete koostaja (osakutse kaablikoostude koostaja) 15 Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 (kehtib kuni 29.11.2017) vt siia

tagasi üles

3. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
IT tugiisik          60 IT tugiisik, tase 3 (kehtib kuni 9.12.2019) vt siia
Elektroonikaseadmete koostaja (osakutse elektroonikakoostude koostaja) 30 Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 (kehtib kuni 29.11.2017) vt siia
Elektroonikaseadmete koostaja (osakutse kaablikoostude koostaja) 30 Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 (kehtib kuni 29.11.2017) vt siia
Elektroonikaseadmete koostaja, spetsialiseerumisega elektroonikaseadmete remontija 32 Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 (kehtib kuni 29.11.2017) vt siia

tagasi üles

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
IT-süsteemide nooremspetsialist   120 IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 (kehtib kuni 09.12.2019) vt siia
Logistika IT-süsteemide nooremspetsialist 120 IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 (kehtib kuni 09.12.2019) ja logistika tööandjate kompetentsid, ITL toetuskiri puuduvad
Noorem tarkvaraarendaja 120 Noorem tarkvaraarendaja, tase 4 (kehtib kuni 1.12.2016) vt siia
Multimeedium (veebispetsialist) 120 KHS, Euroopa IKT profiilid: Digital Media Specialist; vastu võetud Euroopa standardiseerimiskomitee poolt mais 2012, kokkuleppe nr. CWA 16458. puuduvad
Elektroonikaseadmete tehnik 120 Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 (kehtib kuni 29.11.2017) puuduvad

tagasi üles

Kutsekeskharidus

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
IT-süsteemide nooremspetsialist 180 haridus- ja teadusministri 19.06.2014.a määrus nr 36 „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava" vt siia
Logistika IT-süsteemide nooremspetsialist IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 (kehtib kuni 09.12.2019) ja logistika tööandjate kompetentsid, ITL toetuskiri puuduvad
Noorem tarkvaraarendaja 180 haridus- ja teadusministri 19.06.2014.a määrus nr 36 „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava" vt siia
Elektroonikaseadmete tehnik 180 haridus- ja teadusministri 19.06.2014.a määrus nr 36 „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava" vt siia

tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Telekommunikatsiooni spetsialist     120 Telekommunikatsiooni spetsialist, tase 5 (kehtib kuni 14.06.2017) puuduvad

tagasi üles

Jätkuõpe

Jätkuõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumise eeldus on eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu. Jätkuõpe jaguneb kaheks erinevaks õppeliigiks:

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Õpingute alustamise tingimused Kokkulepped/ märkused
Süsteemiadministraator 60 KHS, Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF) ja sotsiaalpartnerite toetuskirjad Neljandale kvalifikatsioonitasemele vastav kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu, mida on võimalik tõendada eelneva töökogemusega puuduvad

5. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

tagasi üles

Kontaktid:

Ülle Nõmmiste
735 0659
ylle.nommiste@innove.ee