Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Kaubandus

Kaubandus

Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.

Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

3. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Müüja-klienditeenindaja 60 "Müüja-klienditeenindaja, tase 4"
(kehtib kuni 30.10.2018)
vt siia ja siia

Tagasi üles

Kutsekeskharidus

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Müüja-klienditeenindaja 180 Haridus- ja teadusministri 10.08.2015.a
määrus nr 37 „Kaubanduserialade riiklik õppekava"
vt siia ja siia

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Müügikorraldaja 120 "Müügikorraldaja, tase 5" (kehtib kuni 30.10.2018) vt siia
Müügiesindaja 120 KHS ja Sotsiaalpartnerite kirjad vt siia
Lisa

Tagasi üles

Jätkuõpe

Jätkuõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumise eeldus on eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu. Jätkuõpe jaguneb kaheks erinevaks õppeliigiks:

4. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

5. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

Tagasi üles

Kontakt

Anu Moosel
735 0661
anu.moosel@innove.ee