Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Laevandustehnika

Laevandustehnika

Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.

Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

3. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Väikelaevaehitaja 120 "Väikelaevaehitaja, tase 4 esmane kutse" (kehtib kuni 09.12.2018) vt siia
„Väikelaevaehitaja (osakutsed sisustuselementide valmistaja ja sisustuselementide paigaldaja) 60 „Väikelaevaehitaja, tase 4 esmane kutse" määratud osakutsed „Sisustuselementide valmistamine" ja „Sisustuselementide paigaldamine" (kehtib kuni 09.12.2018) vt siia

Tagasi üles


Kutsekeskharidus

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

5. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

Tagasi üles
 

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Õpingute alustamise tingimused Kokkulepped/ märkused
Termiliste päikeseküttesüsteemide paigaldaja 15 "Termiliste päikeseküttesüsteemide paigaldaja, tase 4" vähemalt põhiharidus ja eelnevalt omandatud kutse "Keskkonnatehnika lukksepp" või "Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp" vt siia

tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Õpingute alustamise tingimused Kokkulepped/ märkused
Kiviehitiste restauraator 60 Kutsestandard puudub

vähemalt keskharidus ja omab vähemalt ühe järgmistest 4.taseme kutsetest: müürsepp, betoonkonstruktsioonide ehitaja, kinnisvarahooldaja spetsialiseerumisega ehituskonstruktsioonide hooldusele
- või neile vastavaid kompetentse;
või on läbinud vähemalt ühe järgmistest õppekavadest – restauraator-viimistleja, puitehitiste restauraator, ehitusviimistleja, puit-ja kiviehitiste restauraator

vt siia

Tagasi üles

Kontakt

Aulika Riisenberg
735 0651
aulika.riisenberg@innove.ee