Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Logistika

Logistika

Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.

Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

3. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Laotöötaja 90 "Laotöötaja, tase 4" (kehtib kuni 05.06.2017) vt siia
Veokorraldaja 90 "Veokorraldaja, tase 4" (kehtib kuni 05.06.2017) vt siia
Logistiku abi 90 "Logistiku abi, tase 4" (kehtib kuni 30.11.2016) vt siia

Tagasi üles

Kutsekeskharidus

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Laotöötaja 180 haridus- ja teadusministri 30.06.2014. a määrus nr 42 „Logistika erialade riiklik õppekava“ puuduvad
Veokorraldaja 180 haridus- ja teadusministri 30.06.2014. a määrus nr 42 „Logistika erialade riiklik õppekava" puuduvad
Logistiku abi 180 haridus- ja teadusministri 30.06.2014. a määrus nr 42 „Logistika erialade riiklik õppekava" puuduvad

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Logistik 120 "Logistik, tase 5" http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10510145/lae/logistik-iii-tase-5-iv-tase-6-v-tase-7-14pdf Innove spetsialisti nõustamisel

Tagasi üles

Jätkuõpe

Jätkuõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumise eeldus on eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu. Jätkuõpe jaguneb kaheks erinevaks õppeliigiks:

4. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

5. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

Tagasi üles

Kontakt

Tiina Matsulevitš
735 0612
tiina.matsulevits@innove.ee