Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Meediatehnoloogiad

Meediatehnoloogiad

Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.

Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

3. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Trükiste järeltöötlusseadmete operaator 30 "Trükiste järeltöötlusseadmete operaator, tase 4" (kehtib kuni 28.05.2019) puuduvad
Fotograaf 90 "Fotograaf, tase 4" (kehtib kuni 19.11.2018) puuduvad
Trükitehnoloogia 120 "Trükiettevalmistaja, tase 4" (kehtib kuni 12.11.2017) ja "Ofsettrükkal, tase 4" (kehtib kuni 06.06.2017) vt siia

Tagasi üles

Kutsekeskharidus

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Trükitehnoloogia 180 Haridus- ja teadusministri 18.07.2014.a määrus nr 55 „Meediatehnoloogia erialade riiklik õppekava" vt siia ja siia

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

Tagasi üles

Jätkuõpe

Jätkuõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumise eeldus on eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu. Jätkuõpe jaguneb kaheks erinevaks õppeliigiks:

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Õpingute alustamise tingimused Kokkulepped/ märkused
Teleoperaator 30 "Teleoperaator, tase 4" (kehtib kuni 23.04.2019) Fotograaf tase 4 kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu. puuduvad
Televalgustaja 30 KHS ja Sotsiaalpartneri kiri Fotograaf tase 4 kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu. puuduvad

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Õpingute alustamise tingimused Kokkulepped/ märkused
Ofsettrükkal 15 "Ofsettrükkal, tase 5" (kehtib kuni 06.06.2017) Ofsettrükkal tase 5 või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu ning kolmeaastane kutsealane töökogemus. puuduvad
Trükiettevalmistaja 15 "Trükiettevalmistaja, tase 5" (kehtib kuni 12.11.2017) Trükiettevalmistaja tase 5 või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu ning kolmeaastane kutsealane töökogemus. puuduvad

Tagasi üles

Kontakt

Anu Moosel
735 0661
anu.moosel@innove.ee