Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Mehaanika ja metallitöötlus

Mehaanika ja metallitöötlus

Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.

Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Metalltoodete ettevalmistaja viimistleja 30 Sotsiaalpartnerite toetuskiri 30.01.2014 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard". puuduvad

Tagasi üles

3. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 60 "Keevitaja, tase 3" (kehtib kuni 15.09.2019) vt siia
Koostelukksepp 60 "Koostelukksepp, tase 3" (kehtib kuni 14.06.2020) vt siia
Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja 60 "Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja, tase 3" (kehtib kuni 15.09.2019) vt siia
Kergmetallkonstruktsioonide koostaja 80 Sotsiaalpartnerite toetuskiri 21.05.2013 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr.130 "Kutseharidusstandard". puuduvad

Tagasi üles

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator 120 "APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4" (kehtib kuni 01.06.2019) vt siia
osakutse „Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator" 60 "APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4" (kehtib kuni 01.06.2019) vt siia
osakutse „Lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator" 60 "APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4" (kehtib kuni 01.06.2019) vt siia
osakutse „Lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator" 60 "APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4" (kehtib kuni 01.06.2019) vt siia
Keevitaja 120 „Keevitaja, tase 4" (kehtib kuni 15.09.2019) vt siia
osakutse „Käsikaarkeevitaja" 60 „Keevitaja, tase 4" (kehtib kuni 15.09.2019) vt siia
osakutse „Poolautomaatkeevitaja" 60 „Keevitaja, tase 4" (kehtib kuni 15.09.2019) vt siia
osakutse „TIG-keevitaja“ 60 „Keevitaja, tase 4" (kehtib kuni 15.09.2019) vt siia
Koostelukksepp 120 „Koostelukksepp, tase 4" (kehtib kuni 14.06.2020) vt siia
Tööriistalukksepp 120 „Tööriistalukksepp, tase 4" (kehtib kuni 14.06.2020) vt siia
Metallilõikepinkidel töötaja 120 „Metallilõikepinkidel töötaja, tase 4" (kehtib kuni 15.09.2019) vt siia
spetsialiseerumine "Freesija" 60 „Metallilõikepinkidel töötaja, tase 4" (kehtib kuni 15.09.2019) vt siia
spetsialiseerumine "Treial" 60 „Metallilõikepinkidel töötaja, tase 4" (kehtib kuni 15.09.2019) vt siia

Tagasi üles

Kutsekeskharidus

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator 180 haridus- ja teadusministri 28.09.2015 määrus nr 44 „Mehaanika ja metallitöötluse erialade riiklik õppekava" vt siia
Keevitaja 180 haridus- ja teadusministri 28.09.2015 määrus nr 44 „Mehaanika ja metallitöötluse erialade riiklik õppekava" vt siia
Metallilõikepinkidel töötaja 180 haridus- ja teadusministri 28.09.2015 määrus nr 44 „Mehaanika ja metallitöötluse erialade riiklik õppekava" vt siia
Koostelukksepp 180 „Koostelukksepp, tase 4" (kehtib kuni 14.06.2020) vt siia
Tööriistalukksepp 180 „Tööriistalukksepp, tase 4" (kehtib kuni 14.06.2020) vt siia

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Metallide töötölemise tehnik-tehnoloog 120 Sotsiaalpartneri toetuskiri 30.01.2014 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard" puuduvad

Tagasi üles

Jätkuõpe

Jätkuõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumise eeldus on eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu. Jätkuõpe jaguneb kaheks erinevaks õppeliigiks:

4. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Õpingute alustamise tingimused Kokkulepped/ märkused
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine APJ-treipinkidel töötaja) 30 „Metallilõikepinkidel töötaja, tase 5"  (kehtib kuni 15.09.2019) Eelnevalt omandatud keskharidus ja Metallilõikepinkidel töötaja, tase 4 kutse või samal tasemel kutseoskused vt siia
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsaliseerumine APJ-freespinkidel töötaja) 30 „Metallilõikepinkidel töötaja, tase 5"  (kehtib kuni 15.09.2019) Eelnevalt omandatud keskharidus ja Metallilõikepinkidel töötaja, tase 4 kutse või samal tasemel kutseoskused vt siia

Tagasi üles
 

Kontakt


Anu Moosel
735 0661
anu.moosel@innove.ee