Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Metsandus

Metsandus

Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.

Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Raietööline 15 "Raietööline, tase 2" (kehtib kuni 19.02.2019) puuduvad

Tagasi üles

3. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Metsur 120 Metsur, tase 4 (kehtib kuni 07.05.2018) puuduvad
Forvarderioperaator 120 Forvarderioperaator, tase 4 (kehtib kuni 16.10.2017) puuduvad
Harvesterioperaator 120 Harvesterioperaator, tase 4 (kehtib kuni 16.10.2017) puuduvad

Tagasi üles

Kutsekeskharidus

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Metsur 180 haridus- ja teadusministri 18.12.2014. a määrus nr 83 „Metsanduserialade riiklik õppekava"
Forvarderioperaator 180 haridus- ja teadusministri 18.12.2014. a määrus nr 83 „Metsanduserialade riiklik õppekava"
Harvesterioperaator 180 haridus- ja teadusministri 18.12.2014. a määrus nr 83 „Metsanduserialade riiklik õppekava"

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

Tagasi üles

Jätkuõpe

Jätkuõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumise eeldus on eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu. Jätkuõpe jaguneb kaheks erinevaks õppeliigiks:

4. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)*
Õppekava koostamise alus
Õpingute alustamise tingimused
Kokkulepped/ märkused
Meisterarborist, puittaimede hindaja osakutse 60 Meisterarborist, tase 5 (kehtib kuni 19.02.2019) vähemalt keskharidus; omab 4. kvalifikatsioonitaseme kutset või tõendab vastavate kompetentside olemasolu;  sooritab edukalt puittaimeliikide määramistesti. KL_maht 30-60 EKAP

Tagasi üles

Kontakt

Tiina Matsulevitš
735 0612
tiina.matsulevits@innove.ee