Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Muusika ja esituskunstid

Muusika ja esituskunstid

Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.

Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

3. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Klassikaline ballett 300 KutÕS 12.06.2013, Põhikooli riiklik õppekava 06.01.2011, Kutseharidusstandard 26.08.2013 puuduvad

Tagasi üles

4. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

Kutsekeskharidus

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Klassikaline ballett 180 Kutseharidusstandard 26.08.2013 nr 130; KutÕS § 24 l 6,7, Gümnaasiumi riiklik õppekava 06.01.2011 nr 2 puuduvad
Kaasaegne tants 180 Kutseharidusstandard 26.08.2013 nr 130; KutÕS § 24 l 6,7, Gümnaasiumi riiklik õppekava 06.01.2011 nr 2 puuduvad

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

Jätkuõpe

Jätkuõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumise eeldus on eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu. Jätkuõpe jaguneb kaheks erinevaks õppeliigiks:

4. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

Tagasi üles

Kontakt

Ülle Parbo
735 0654
ylle.parbo@innove.ee