Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Põllumajandus

Põllumajandus

Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.

Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

3. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Põllumajandustöötaja 60 Põllumajandustöötaja, tase 3 (kehtib kuni 06.06.2018) vt siia
Põllumajandustöötaja (osakutse põllumajandusmasinatega töötaja) 45 Põllumajandustöötaja, tase 3 (kehtib kuni 06.06.2018)
Põllumajandustöötaja (osakutse lüpsja) 20 Põllumajandustöötaja, tase 3 (kehtib kuni 06.06.2018)

Tagasi üles

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Põllumajandustöötaja sõltuvalt spetsialiseerumisest 60-120 Põllumajandustöötaja, tase 4 (kehtib kuni 06.06.2018)
Põllumajandustöötaja (osakutse põllumajandusmasinatega töötaja) 45 Põllumajandustöötaja, tase 4 (kehtib kuni 06.06.2018) vt siia
Põllumajandustöötaja (osakutse lüpsja) 20 Põllumajandustöötaja, tase 4 (kehtib kuni 06.06.2018)
Mesinik 60 Mesinik, tase 4, (kehtib kuni 04.06.2019)

Tagasi üles

Kutsekeskharidus

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Põllumajandustöötaja 210 "Põllumajanduserialade RÕK" vastu võetud 25.07.2014, määrusega nr 68 vt siia

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

Tagasi üles

Jätkuõpe

Jätkuõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumise eeldus on eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu. Jätkuõpe jaguneb kaheks erinevaks õppeliigiks:

4. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Õpingute alustamise tingimused Kokkulepped/ märkused
Mesinik 60 Mesinik, tase 5 (kehtib kuni 04.06.2019) vähemalt keskharidus ja omab töökogemust
Olenevalt spetsialiseerumisest Põllumajandustootja, tase 5 (kehtib kuni 06.06.2018) vähemalt keskharidus ja omab töökogemust

Tagasi üles

Kontakt

Ülle Parbo
735 0654
ylle.parbo@innove.ee