Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Puitmaterjalide töötlus

Puitmaterjalide töötlus

Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.

Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht
(EKAP)*
Õppekava koostamise
alus
Kokkulepped/
märkused
Puidupingitööline 45 "Puidupingitööline,
tase 2" (kehtis kuni
22.11.2014)
standard kaotas kehtivuse
22.11.2014
Puittoodete viimistleja 20 "Puittoodete viimistleja,
tase 2" (kehtis kuni
22.11.2014)
standard kaotas kehtivuse
22.11.2015

Tagasi üles

3. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Puidupingioperaator 60 "Puidupingioperaator, tase 3" vt siia ja siia
Tisler 90 "Tisler, tase 3" vt siia

Tagasi üles

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Tisler 120 "Tisler, tase 4" (kehtib kuni 16.10.2017)  vt siia ja siia
CNC töötlemiskeskuse operaator 30 "CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4"
Saematerjalide tootja ja töötleja (osakutse Saematerjalide hööveldusliini operaator) 30 "„Saematerjalide tootja ja töötleja, tase 4 osakutse Saematerjalide hööveldusliini operaator, tase 4" (kehtib kuni 07.05.2018" Puuduvad/ oskuste õppekava
Pehme mööbli valmistaja 60 "Pehmemööbli valmistaja, tase 4" (kehtib kuni 16.10.2017) vt siia
Pehme mööbli valmistaja (osakutse karkassi koostaja) 15 "Pehmemööbli valmistaja, tase 4" fikseeritud osakutse „Karkassi koostaja, tase 4" (kehtib kuni 16.10.2017) vt siia
Pehme mööbli valmistaja (osakutse pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide juurdelõikus ja õmblemine) 30 „Pehme mööbli valmistaja, tase 4", fikseeritud osakutsed „Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikaja, tase 3" „Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikaja, tase 4" ja „Mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jm) õmbleja, tase 4" (kehtib kuni 16.10.2017) vt siia
Pehme mööbli valmistaja (osakutse mööbli polsterdaja ja pealistaja) 25 „Pehme mööbli valmistaja, tase 4", fikseeritud osakutsed „Pehmendus- ja alusmaterjalide pealistaja (liimija) tase 3", „Karkassi polsterdaja, tase 4" ja „Toote või toote osade monteerija ja pakkija, tase 3" (kehtib kuni 16.10.2017) vt siia
Mööblirestauraator 120 „Mööblirestauraator, tase 4" (kehtib kuni 22.04.2020) vt siia ja siia

Tagasi üles

Kutsekeskharidus

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Tisler 180 haridus- ja teadusministri 19.06.2014.a määrus nr 34 „Puidutehnoloogia erialade riiklik õppekava" vt siia

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Puittoodete tehnoloog 120 puudub kutsestandard, toetuskiri Eesti Mööblitootjate Liidult puuduvad

Tagasi üles

Jätkuõpe

Jätkuõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumise eeldus on eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu. Jätkuõpe jaguneb kaheks erinevaks õppeliigiks:

4. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)*
Õppekava koostamise alus Õppekava koostamise alus Kokkulepped/ märkused
Tisler, 30 "Tisler, tase 5" vähemalt keskharidus ja eelnevalt on omandatud kutse „Tisler, tase 4" või sellele vastavad kompetentsid vt siia

Tagasi üles

Kontakt

Aulika Riisenberg
735 0651
aulika.riisenberg@innove.ee