Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Tervishoid ja sotsiaalteenused

Tervishoid ja sotsiaalteenused

Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.

Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Seisuga 30.09.2015 õppekavad puuduvad.


3. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Hooldustöötaja 60 "Hooldustöötaja, tase 3" (kehtib kuni 31.08.2020) Puuduvad

Tagasi üles

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Hooldustöötaja 120 "Hooldustöötaja, tase 4" (kehtib kuni 31.08.2020) vt siia
Erakorralise meditsiini tehnik 60 "Erakorralise meditsiini tehnik, tase 4" (kehtib kuni 20.02.2019) vt siia
Lapsehoidja 60 "Lapsehoidja, tase 4" (kehtib kuni 07.12.2016) puuduvad
Tegevusjuhendaja 60 "Tegevusjuhendaja, tase 4" (kehtib kuni 27.05.2020) puuduvad
Abivahendispetsialist 60 Invaru OÜ toetuskiri koos kompetentsidega (29.04.2015) puuduvad

Tagasi üles

Kutsekeskharidus

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Hooldustöötaja 180 Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste erialade riiklik õppekava" (vastu võetud 27.08.2014 nr 70) vt siia

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Massöör 125 Massöör, tase 5 (kehtib kuni 22.05.2018) puuduvad

Tagasi üles

Jätkuõpe

Jätkuõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumise eeldus on eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu. Jätkuõpe jaguneb kaheks erinevaks õppeliigiks:

4. taseme kutseõpe

seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava koostamise alus
Õpingute alustamise tingimused
Kokkulepped/märkused
Füsioterapeudi assistent 30 Sotsiaalpartneri kiri Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidult, 09.12.2014, Kutseharidusstandard nr. 130, 26.08.2013 Õpingute alustamise tingimus on vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutsed: massöör, treener, kehalise kasvatuse õpetaja, tervisedendaja, rekreatsiooni spetsialist, meditsiini õde või loetletud kutsetele vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu puuduvad

Tagasi üles

Kontakt

Tiina Matsulevitš
735 0612
tiina.matsulevits@innove.ee