Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Toiduainetöötlus

Toiduainetöötlus

Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.

Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 üppekavad puuduvad.

3. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus kokkulepped/märkused
Abipagar 60 "Abipagar, tase 3 "(kehtib kuni 15.05.2018) vt siia

Tagasi üles

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Pagar 60 "Pagar, tase 4" (kehtib kuni 15.05.2018) puuduvad
Pagar (osakutse taignate valmistaja) 30 "Pagar, tase 4" (kehtib kuni 15.05.2018) vt siia
Kondiiter 60 Kondiiter, tase 4 (kehtib kuni 15.05.2018) vt siia
Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 120 "Pagar, tase 4 "(kehtib kuni 15.05.2018), Kondiiter, tase 4 (kehtib kuni 15.05.2018) vt siia
Piimatöötleja 60 Piimatöötleja, tase 4 (kehtib kuni 15.05.2018) vt siia
Jookide valmistaja 60 Jookide valmistaja, tase 4 (kehtib kuni 15.05.2018) vt siia
Aedviljatöötleja 60 "Aedviljatöötleja, tase 4" (kehtib kuni 15.05.2018) vt siia
Lihatöötleja 60 Lihatöötleja, tase 4 (kehtib kuni 15.05.2018) vt siia
Lihatoodete tehnoloogia 90 Lihatöötleja, tase 4 (kehtib kuni 15.05.2018) vt siia

Tagasi üles

Kutsekeskharidus

Õppekava nimetus Üppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 180 "Toiduainetetöötluse erialade RÕK" vastu võetud 18.07.2014, määrusega nr 66 vt siia
Lihatoodete tehnoloogia 180 "Toiduainetetöötluse erialade RÕK" vastu võetud 18.07.2014, määrusega nr 66 vt siia
Piimatoodete tehnoloogia 180 "Toiduainetetöötluse erialade RÕK" vastu võetud 18.07.2014, määrusega nr 66 vt siia
Aedviljatoodete tehnoloogia 180 "Toiduainetetöötluse erialade RÕK" vastu võetud 18.07.2014, määrusega nr 66 vt siia
Jookide valmistaja 180 "Toiduainetetöötluse erialade RÕK" vastu võetud 18.07.2014, määrusega nr 66 vt siia
Kalatoodete tehnoloogia 180 "Toiduainetetöötluse erialade RÕK" vastu võetud 18.07.2014, määrusega nr 66 vt siia

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015.a. puuduvad s 5.taseme esmaõppe õppekavad.

Tagasi üles

Jätkuõpe

Jätkuõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumise eeldus on eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu. Jätkuõpe jaguneb kaheks erinevaks õppeliigiks:

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Õpingute alustamise tingimused Kokkulepped/märkused
Piimatöötleja (erinevad spetsialiseerumised) 30 Piimatöötleja, tase 4 (kehtib kuni 15.05.2018) läbitud toidutööstuse õppekava või omab töökogemust vt siia
Lihatöötleja (erinevad spetsialiseerumised) 30 Lihatöötleja, tase 4 (kehtib kuni 15.05.2018) läbitud toidutööstuse õppekava või omab töökogemust vt siia
Jookide valmistaja (erinevad spetsiseerumised) 30 Jookide valmistaja, tase 4 (kehtib kuni 15.05.2018) läbitud toidutööstuse õppekava või omab töökogemust vt siia

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Õpingute alustamise tingimused kokkulepped/märkused
Meisterkondiiter 30 Meisterkondiiter, tase 5 (kehtib kuni 15.05.2018) vähemalt keskharidus ja omab töökogemust vt siia
Meisterpagar 30 Meisterpagar, tase 5 (kehtib kuni 15.05.2018) vähemalt keskharidus ja omab töökogemust vt siia

Tagasi üles

Kontaktid

Ülle Parbo
735 0654
ylle.parbo@innove.ee