Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Mootorliikurite, laevandus- ja lennundustehnika

Mootorliikurite, laevandus- ja lennundustehnika

Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.

Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

3. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik 60 Kutsestandard "Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3" (kehtib kuni 05.02.2020) vt siia

Tagasi üles

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Automaaler 90 Kutsestandard "Automaaler, tase 4" (kehtib 02.05.2022) vt siia
Mootorsõidukitehnik  120 Kutsestandard "Mootorsõidukitehnik, tase 4" (kehtib kuni 05.02.2020) vt siia
Autoplekksepp-komplekteerija 90 Kutsestandard „Autoplekksepp-komplekteerija, tase 4“ vt siia

Tagasi üles

Kutsekeskharidus

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Mootorsõidukitehnik 180 Haridus- ja teadusministri 20.06.2017 määrus nr 20 "Autoerialade riiklik õppekava"  vt siia
Autoplekksepp-komplekteerija  180 Haridus- ja teadusministri 20.06.2017 määrus nr 20 "Autoerialade riiklik õppekava" vt siia
Automaaler 180 Haridus- ja teadusministri 20.06.2017 määrus nr 20 "Autoerialade riiklik õppekava" vt siia

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

Tagasi üles

Jätkuõpe

Jätkuõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumise eeldus on eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu. Jätkuõpe jaguneb kaheks erinevaks õppeliigiks:

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)*  Õppekava koostamise alus Õpingute alustamise tingimused Kokkulepped/ märkused
Autokeretehnik 30 Kutsestandard „Autokeretehnik, tase 4 (kehtib kuni 30.06.2021) Vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja põhihariduse olemasolu.  Vt siia

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Õpingute alustamise tingimused Kokkulepped/ märkused
Mootorsõidukidiagnostik  60 Kutsestandard "Mootorsõidukidiagnostik, tase 5" (kehtib kuni 05.02.2020) Vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu vt siia
Sõidukite kere- ja värvitööde meister 60 Kutsestandard "Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5" (kehtib kuni 05.06.2017) Vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu vt siia

Tagasi üles

Kontakt 

Inna Soonurm 
735 0655
inna.soonurm@innove.ee