Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus

Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus

Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.

Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Puhastusteenindaja abiline (HEV õppijad) 60 Puhastusteenindaja abiline, tase 2" (kehtib kuni 23.05.2017) puuduvad

Tagasi üles

3. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õpekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Puhastusteenindaja 60 "Puhastusteenindaja, tase 3" (kehtib kuni 23.05.2017)
Abikokk 60 "Abikokk, tase 3" (kehtib kuni 23.05.2017) vt siia
Abikelner 30 "Abikelner, tase 3" (kehtib kuni 30.11.2016) vt siia
Hotelliteenindaja 60 "Hotelliteenindaja, tase 3" (kehtib kuni 30.10.2018) vt siia
Hotelliteenindaja (osakutse toateenija) 30 "Hotelliteenindaja, tase 3" (kehtib kuni 30.10.2018) vt siia
Hotelliteenindaja (osakutse hommikusöögiteenindaja) 30 "Hotelliteenindaja, tase 3" (kehtib kuni 30.10.2018) vt siia

Tagasi üles

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Puhastusteenindaja - juhendaja 60 "Puhastusteenindaja - juhendaja, tase 4" (kehtib kuni 23.05.2017) puuduvad
Hotelliteenindaja 60 "HOtelliteenindaja, tase 4" (kehtib kuni 30.10.2018) vt siia
Kokk 120 "Kokk, tase 4" (kehtib kuni 23.05.2017) vt siia
Baarmen 45 "Baarmen, tase 4" (kehtib kuni 08.05.2018) vt siia
Kelner 30 "Kelner, tase 4" (kehtib kuni 30.11.2016) vt siia
Matkajuht 120 "Aktiivtegevuste instruktor, tase 4" (kehtib kuni 10.06.2019) puuduvad

Tagasi üles

Kutsekeskharidus

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Kokk 180 Majutus- ja toitlustuserialade RÕK, vastu võetud 19.06.2014, määrusega 38 vt siia
Toitlustusteenindus 180 Majutus- ja toitlustuserialade RÕK, vastu võetud 19.06.2014, määrusega 38 vt siia
Majutusteenindus 180 Majutus- ja toitlustuserialade RÕK, vastu võetud 19.06.2014, määrusega 38 vt siia
Puhastusteenindaja-juhendaja 180 Majutus- ja toitlustuserialade RÕK, vastu võetud 19.06.2014, määrusega 38 vt siia

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Turismikorraldaja 120 "Turismikorraldaja, tase 5" (kehtib kuni 10.06.2019) vt siiasiia ja siia
Lisa 1 
Reisikonsultant 120 "Reisikonsultant, tase 5" (Kehtib kuni 30.10.2018) vt siia, siia ja siia
Lisa 2   
Majutusteenindus 120 "Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5" (kehtib kuni 30.11.2016)
Giid 120 "Giid, tase 5" (kehtib kuni 10.06.2019) vt siia, siia ja siia
Lisa 3

Tagasi üles

Jätkuõpe

Jätkuõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumise eeldus on eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu. Jätkuõpe jaguneb kaheks erinevaks õppeliigiks:

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Õpingute alustamise tingimused Kokkulepped/märkused
Eritoitlustus 15 "Kokk, tase 4" (kehtib kuni 23.05.2017) vähemalt põhiharidus ja eelnevalt omandatud koka kutse kompetentsid vt siia
Puhastusteenindaja-juhendaja 30 "Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4" (kehtib kuni 23.05.2017) vähemalt põhiharidus ja eelnev töökogemus
Pärandturismikorraldus 30 Tööandja kiri vähemalt põhiharidus ja eelnev töökogemus
Peoteenindus 15 "Kokk, tase 4" (kehtib kuni 23.05.2017) vähemalt põhiharidus ja eelnevalt omandatud koka kutse kompetentsid

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Õpingute alustamise tingimused Kokkulepped/märkused
Puhastustööde juht 30 "Puhastustööde juht, tase 5" (kehtib kuni 23.05.2017) vähemalt keskharidus ja eelnev töökogemus
Toitlustuskorraldus 60 "Meisterkokk, tase 5" (kehtib kuni 23.05.2017) vähemalt keskharidus ja eelnev 8-aastane töökogemus kokana vt siia
Hotelliteeninduse spetsialist 60 "Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5" (kehtib kuni 30.11.2016) vähemalt keskharidus ja eelnev 5-aastane töökogemus vt siia
Vastuvõtu ja majapidamistööde korraldus 30 "Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5" (kehtib kuni 30.11.2016) vähemalt keskharidu eelnev töökogemus või hotelliteenindaja tase 4 kompetentsid
Majutusettevõtte juhtimine 30 "Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5" (kehtib kuni 30.11.2016) vähemalt keskharidu eelnev töökogemus või hotelliteenindaja tase 4 kompetentsid
Turismiettevõtte juhtimine 30 "Turismikorraldaja, tase 5" (kehtib kuni 10.06.2019) vähemalt keskharidus ja eelnev töökogemus
Vanemkelner 60 "Vanemkelner, tase 5" (kehtib kuni 30.11.2016) vähemalt keskharidus ja eelnev 2-aastane töökogemus kelnerina

Tagasi üles

Kontakt

Ülle Parbo
735 0654
ylle.parbo@innove.ee