Avaleht / Kutseharidus / Õppekavad / Vara- ja isikukaitse

Vara- ja isikukaitse

Kutseõpe jaguneb esmaõppeks ja jätkuõppeks.

Esmaõpe

Esmaõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Esmaõpe jaguneb viieks erinevaks õppeliigiks:

2. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

3. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

Tagasi üles

4. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alused Kokkulepped/märkused
Päästekorraldaja 60 "Päästekorraldaja, tase 4" (kehtib kuni 20.11.2018); kutseharidusstandard; Sisekaitseakadeemia atatuut puuduvad
Päästja 60 "Päästja, tase 4" (kehtib kuni 16.04.2018); kutseharidusstandard; Sisekaitseakadeemia statuut puuduvad
Vanglaametnik 60 Kutseharidusstandard; Sisekaitseakadeemia statuut; vangistusseaduse paragrahvis 113(1) kehtestatud II klassi valvurite nõuded puuduvad
Patrullpolitseinik 90 Kutseharidusstandard; Sisekaitseakadeemia statuut; Politsei- ja piirivalveameti kompetentside kirjeldused puuduvad
Piirivalvur "Piirivalvur, tase 4" (kehtib kuni 10.12.2018); kutseharidusstandard; Sisekaitseakadeemia statuut puuduvad

Tagasi üles

Kutsekeskharidus

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus Õppekava maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Kokkulepped/märkused
Päästemeeskonna juht 60 "Päästemeeskonna juht, tase 5" (kehtib kuni 16.04.2018) puuduvad

Tagasi üles

Jätkuõpe

Jätkuõppe õppekava alusel toimub kutseõpe, mille puhul õppima asumise eeldus on eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu. Jätkuõpe jaguneb kaheks erinevaks õppeliigiks:

4. taseme kutseõpe

Seisuga 01.09.2015 õppekavad puuduvad.

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe

Õppekava nimetus ja maht (EKAP)* Õppekava koostamise alus Õppimise alustamise tingimused Kokkulepped/märkused
Päästemeeskonna juht 30 "Päästemeeskonna juht, tase 5" (kehtib kuni 16.04.2018); kutseharidusstandard; Sisekaitseakadeemia statuut on EV kodanik; omab keskharidust; on läbinud kontrollkatsed ja tervisekontrolli vastavalt siseministri 15.02.2011 määrusele nr 2 "Päästeteenisujate kutsesobivuse nõuded, sh füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded"; omab 4. taseme päästja või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooni; vastab avaliku teenistuse- ja päästeteenistuse seaduses kehtestatud päästemeeskonna juhi eriala nõuetele puuduvad

Tagasi üles

Kontakt

Tiina Matsulevitš
735 0612
tiina.matsulevits@innove.ee