Avaleht / Kutseharidus / Õppija toetamine kutseõppes / HEV-õppija kutseõppes / HEV koolitused, konverentsid, seminarid / Individuaalse õppekava koostamine

Koolitus „Individuaalse õppekava koostamine ja rakendamine kutseõppes“

Koolituse eesmärk on kutseõppeasutuste õpetajate, õppejuhtide ja nõustamiskeskuste spetsialistide teadmiste ja oskuste arendamine hariduslike erivajadustega õppijate arengu toetamisel kutseõppeasutuses ning individuaalse õppekava koostamisel ja rakendamisel.