Avaleht / Kutseharidus / Õppija toetamine kutseõppes / HEV-õppija kutseõppes / HEV koolitused, konverentsid, seminarid / Ümberpööratud klassiruumi metoodika

Koolitus „Ümberpööratud klassiruumi metoodika“

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel oskavad osalejad kavandada õppetööd ümberpööratud klassiruumi metoodikaga ning motiveerida õppijaid ise oma õppimise eest vastutust võtma.

Õppijakeskne lähenemine ning kaasaegne tehnoloogia on toonud haridusmaastikule uue trendi – ümberpööratud klassiruumi. See on metoodika, milles õppija ja õpetaja rollid muutuvad ning õppija aktiivsus ja võtmepädevused saavad õppeprotsessis keskse koha. Klassiruumis toimuvat aega ei kasutata enam info edastamiseks, sest infot saab õppija kätte paljudel muudel viisidel, sealhulgas õpetaja poolt ette valmistatud ja veebi üles laetud õppematerjalidest. Õppijate iseseisev töö on hästi läbi mõeldud ning klassiruumis toimub selle tagasisidestamine ning vajadusel keerukamate kohtadega süvendatud tegelemine. Metoodika koosneb erinevatest meetoditest ja selles on oluline roll hindamismeetodite süsteemil. 

Koolituse õpiväljundid:

Õpetaja:

  • põhjendab ümberpööratud klassiruumi metoodika vajalikkust ning selgitab selle metoodika olemust,
  • oskab kasutada ümberpööratud klassiruumi metoodikat õppijaid motiveerivalt,
  • sidustab ümberpööratud klassiruumis kasutatavaid õppemeetodeid hindamismeetoditega,
  • kavandab ümberpööratud klassiruumi metoodikaga õppetööd nii, et see toetab õppijate koostöist õppimist ning muid võtmepädevusi.

Koolituse teemad:

  • Ümberpööratud auditooriumi võimalused ja ohud.
  • Õppijate motiveerimine iseseisvale tööle.
  • Tõhusa grupitöö tunnused.
  • Õppemeetodid ümberpööratud klassiruumis.
  • Iseseisev töö ja hindamine.