Avaleht / Kutseharidus / Õppija toetamine kutseõppes / HEV-õppija kutseõppes / Lastevanemate küsitluse kokkuvõte

Lastevanemate küsitluse kokkuvõte

Selleks, et saada ülevaade erivajadustega õpilaste õppimisvõimalustest ja toimetulekust kutseõppeasutustes ja teha ettepanekuid vastavate tingimuste parandamiseks, viis Inga Mutso perioodil oktoober 2011 kuni märts 2012 läbi lastevanemate uuringu.

Uuringu eesmärgiks oli teada saada: miks on kutseõppeasutustes vähe erivajadustega õpilasi ning millised tegurid soodustavad või takistavad nende kutseõppeasutusse sisse astumist, õppimist ja õpingute lõpetamist. 

Uuring kajastab lapsevanemate arvamusi, kelle erivajadustega lapsed soovivad/soovisid jätkata õpinguid kutseõppeasutuses, õppisid küsitluse ajal kutseõppeasutuses või olid mingil põhjusel õpingud kutseõppeasutuses katkestanud.


Lapsevanemate uuringu kokkuvõte