Avaleht / Kutseharidus / Õppija toetamine kutseõppes / VÕTA kutseõppes

VÕTA kutseõppes

VÕTA on varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine.

VÕTA koolitused

VÕTA võrgustikud

Taotlusdokumentide põhjad on soovituslikud. Kutseõppeasutused võivad neid võtta aluseks taotlusdokumentide väljatöötamisel ja arendamisel. Dokumentides võib teha vastavalt vajadusele muudatusi.

Taotlusdokumentide väljatöötamisel kutsehariduse sihtgrupile on aluseks võetud ESF-i PRIMUS programmi poolt väljatöötatud taotlusdokumentide näidised kõrgkoolidele.

VÕTA portaal on välja töötatud ESF programmi PRIMUS raames.