Avaleht / Kutseharidus / ESF programmid ja projektid / Kutsehariduse info 2007-2014 / Trükised / Trükised Euroopa kutseharidusest

Trükised Euroopa kutseharidusest

Roheline majandus. Mis, milleks ja kuidas?

Rohelisele mõtteviisile üleminekut on peetud suurimaks ühiskondlikuks muutuseks pärast tööstusrevolutsiooni. Käesolev trükis püüabki tutvustada seda Euroopas üha enam populaarsust koguvat reaalsust ning selgitada selle olemust. Suures osas põhineb trükis kahel mahukamal üleeuroopalisel raportil rohelisest majandusest. Põhjalikumalt keskendutakse rohelise majanduse ühiskondlikule poolele, sealhulgas tööhõivele, töökohtadele ja vajatavatele oskustele. Ülevaade antakse ka rohelise majanduse suunalistest tegevustest nii Eestis kui Euroopas.  Ülevaate koostajad usuvad, et rohelise majanduse ning roheliste oskuste olulisuse mõistmine on arengu ning konkurentsivõime tagamise seisukohalt äärmiselt oluline kodanikule, ettevõtjale, riigile, Euroopale ja kogu maailmale.

__thumb_-2-roheline.jpg


Kopenhaagenist Bordeaux´ni. Kutseõppe areng Euroopas 2002-2008

Trükis „Kopenhaagenist Bordeaux'ni. Kutseõppe areng Euroopas 2002-2008" kajastab Kopenhaageni protsessi tulemusi Euroopas. 2002. aasta ühisleppes (nn Kopenhaageni deklaratsioonis) seati eesmärkideks tugevdada kutsehariduse Euroopa mõõdet, muuta kutseharidus Euroopas läbipaistvamaks, arendada välja hariduse sertifitseerimise ühtsed põhimõtted, edendada igakülgset koostööd. Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus Cedefop on iga kahe aasta tagant jälginud Kopenhaageni protsessi edusamme, mille seniseid tulemusi koondaval raportil valminud trükis põhinebki.

__thumb_-2-Kopenhaagenist Bordeauxni.jpg


Oskuste vajadus Euroopa tööturul aastani 2020. Keskpikk prognoos ja muutused sektorites
 
 

Trükis annab ülevaate esimesest üleeuroopalisest tööjõuvajaduse uuringust aastani 2020, kus esmakordselt kasutatakse EL-25+ riikide võrreldavaid andmeid, mida töödeldi ühtse mudeli abil.  Lisaks kirjeldatakse 6 sektoris vajaminevaid oskusi lähiaastail. Väljaanne tugineb Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse CEDEFOP võrgustiku Skillsnet materjalidele.

__thumb_-2-Oskuste vajadus Euroopa tööturul aastani 2020.jpg